💠 ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ:
"Είμαστε Αέρινη – Γαλαξιακή Ομάδα εδώ στην Ιεραρχία του Δία
και θα σας προχωρήσουμε σε μεγαλύτερο εύρος έργου
πέρα από την Επανεμφάνιση του Χριστού."
 
ΔΙΑ:
της Ιοχροοχόου Ακαδημίας
του Ιόχρου Δικτύου
 
ΠΡΟΣ:
Λήψεις για τις Ομάδες Εξωτερίκευσης
του Αναστάντος  Χριστού
της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας
της Αέρινης Πνευματικής Ιεραρχίας

Χρονολόγιο - Βήματα Έργου
Προς ΟΛΕΣ τις Ομάδες Εξωτερίκευσης

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2019

 

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020

 

Μάρτιος –      Απρίλιος 2020

Φεβρουάριος – Απρίλιος 2020

ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΡΓΟΥ
Νέο Σχέδιο Εξωτερίκευσης προς όλες τις ομάδες
Άγιος Γερμανός - Ιλαρίων – Θιβετανός

Ως ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
Οι οραματισμοί που προκύπτουν. Είναι εργαλεία. Είναι όπλα. Είναι Δύναμη.
Είναι πανανθρώπινα και είναι για σας.
Για μας.
Για όλους μας.

 

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΑΙΟΣ 2020

 

     22-5-2020

Η περιοδικότητα στο Έργο εξάπλωσης της Ανάστασης
περνά από στάδια - βήματα υλοποίησης του Θείου Σχεδίου.

Στο παρόν διάστημα, η Ανθρωπότητα θα περάσει μέσα σε μία νέα διάσταση.
Αυτή η διάσταση είναι κυτταρική.
Είναι η νέα διάσταση της κυτταρικής νοημοσύνης.
Κύτταρα νοήμονα σημαίνει έλεγχος του πεπρωμένου
και ορθή εξελικτική καθοδήγηση.

Πώς μπορεί να συμβεί αυτό;
Αυτό κατορθώνεται με εσωτερίκευση και άφημα στην εσωτερική καθοδήγηση
του Αναστάντος Χριστού και του Φωτός που λέει πάντα την Αλήθεια.
Μπορεί να συμβεί με την διαρκή ταύτιση με τον εσωτερικό πυρήνα των κυττάρων.
Γιατί σε αυτή την φάση ο Αναστάς Χριστός βρίσκεται
στον εσωτερικό πυρήνα των κυττάρων.

Μετά την χρονική περίοδο της Ανάστασης και της αναβάθμισης των κυττάρων,
το επόμενο βήμα στο Έργο της Ανάστασης είναι να υπάρξει
η ομονοούσα κυτταρική ανάπτυξη.

Αυτό σημαίνει ότι τα κύτταρα
• θα έχουν πολλαπλασιαστεί
όχι μόνο στους οργανισμούς, αλλά και στα πεδία της ύλης
• θα λειτουργούν σαν μία μονάδα στον οργανισμό και
• θα επεκτείνονται μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη,
αναβαθμίζοντάς την νοήμονα, σύμφωνα πάντα
με τις παρούσες εξελικτικές συνθήκες του Θείου Σχεδίου.

Κύτταρα νοήμονα, Θεία, επεκτεινόμενα κάθε φορά σε όργανα και πεδία,
με νέα υπόσταση και κραδασμό.
Και έτσι θα επηρεάζουν σκέψεις και συναισθήματα και αισθήσεις.

Η επέκταση θα συμβαίνει χάρη στην ταύτιση και ένωση
των κυτταρικών δικτύων του Αναστάντος Χριστού με την γήινη άλυσο,
όπου χάρη στην ταύτιση θα επέρχονται άμεσα
οι επιθυμητές αλλαγές και οι ανανεώσεις.

Τα κύτταρα τα οποία ομονοούν, έχουν στον πυρήνα τους μέσα την ενότητα.
Ενότητα με τον εαυτό, με το πνεύμα, με το σύμπαν, με το Όλον.

Ένα ακόμα μέρος του Σχεδίου εξάπλωσης της Ανάστασης, αφορά
στην συνύπαρξη της επιστήμης της Αγάπης με την επιστήμη της Σοφίας.
Πλήρη έκφραση και συνύπαρξη των δύο αυτών Ενεργειών
μέσα στις υποθέσεις της Ανθρωπότητας, με ορθή χρήση τους.

Χρησιμοποιείται ο όρος επιστήμη όσον αφορά την Αγάπη
διότι η Αγάπη είναι κάτι που διδάσκεται.
Συνύπαρξη Αγάπης - Σοφίας για τις ανάγκες και την ευημερία του Όλου.

Ο Αναστάς Χριστός είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στην Αγάπη και την Σοφία.
Χρυσή τομή ανάμεσα στο Όλον της Αγάπης και του Όλον της Σοφίας.
Ο Αναστάς Χριστός είναι η χρυσή τομή γιατί συνδυάζει και τις δύο Αρχές
χρησιμοποιώντας τες ορθά με απόλυτη ισορροπία,
χωρίς να κάνει χρήση της μίας εις βάρος της άλλης.

Η χρήση της Αγάπης – Σοφίας θα διδάσκεται ταυτόχρονα
για να μην γίνεται κατάχρηση της μίας, ή της άλλης
για ιδιοτελείς σκοπούς που μπορεί να βλάψουν το σύνολο.

Άγιος Γερμανός προς όλους του ομίλους εξωτερίκευσης
του Έργου της Ανάστασης, ώρα 10:13

    21-5-2020

Τι συμπεριλαμβάνει η εξαγνιστική καθαρτήρια Πηγή του Τριπλού Μωβ;
Ποιες ιδιότητες αντιπροσωπεύει; Από τι αποτελείται;

Αποτελείται από το Πλειάδειο Μωβ, το Μωβ του Σειρίου και το Μωβ της Μ. Άρκτου.

Το Πλειάδειο Μωβ ενσωματώνει την εξαγνιστική καθαρτήρια ενέργεια της Αγάπης
και μέσα από τον εξαγνισμό, μέσα από την δράση του,
η Κοσμική Αγάπη που εμπεριέχει το Όλον εγκαθιδρύεται.
Για την προσωπικότητα το Όλον της Κοσμικής Αγάπης, σημαίνει ότι
η προσωπικότητα λειτουργεί ως μία εμψυχωμένη οντότητα με ενοποιημένους φορείς
και αποκτά συνείδηση και βίωμα της κοσμικής Αγάπης
που περιβάλλει τον γήινο κόσμο και τον πλανήτη που κατοικεί.

Για την ψυχή το Όλον της κοσμικής Αγάπης σημαίνει ότι
η ψυχή διευρύνεται μέσα από την κοσμική εναδική Αγάπη,
δηλαδή διευρύνεται συνειδησιακά μέσα από τις Ενάδες

και επεκτείνεται ενσωματώνοντας περισσότερη εμβέλεια
μέσα από τα βαθύτερα κοσμικά ενεργειακά επίπεδα της Ενέργειας της Κοσμικής Αγάπης.

Για το πνεύμα το Όλον της κοσμικής Αγάπης σημαίνει ότι
το πνεύμα διευρύνεται μέσα από τις κοσμικές Ενάδες και λειτουργεί
και φέρει εντός του την κοσμική Αγάπη του συμπαντικού ενιαίου Όλου.

Το Μωβ του Σειρίου εξαγνίζει την νοημοσύνη.
Την αισθαντική, την συναισθηματική, την νοητική, την ψυχική, την πνευματική νοημοσύνη.
Και της μεταφέρει την συλλογική κοσμική νοημοσύνη του Όλου.

Η νοημοσύνη της προσωπικότητας αποκτά νοήμονα συνείδηση συλλογικότητας
του ενιαίου του εαυτού της και το πλανήτη όπου ζει.

Η ψυχή αποκτά τη συλλογική νοημοσύνη και συνείδηση που της δίνει διεύρυνση
για να ταυτιστεί με τα πεδία του πνεύματος
και του Όλου των πεδίων των κοσμικών, της κοσμικής νοημοσύνης.

Ο πνευματικός εαυτός, το πνεύμα, αποκτά τη νοημοσύνη την κοσμική,
εκείνη που τον ενώνει με τον Κοσμικό Νου και τον Κοσμικό Λόγο.
Νοημοσύνη και συνείδηση του παμπεριεκτικού Νου.

Η συλλογική συνείδηση και νοημοσύνη του πνεύματος ορά το Όλον
από την σκοπιά του Κοσμικού Ενιαίου Νου
που εμπεριέχει πόλους συνέχειας κοσμικής συλλογικής νοημοσύνης
υπό τη σφαίρα επιρροής του Κοσμικού Νοητικού Λόγου.

Το Μωβ της Μ. Άρκτου εξαγνίζει τις Θελήσεις με τελικό στόχο
να προκύψει η Συλλογική Κοσμική Θέληση του Καλού.
Η Κοσμική Θέληση της Μ. Άρκτου εξαγνίζει και διευρύνει τις θελήσεις
από στάδιο σε στάδιο, μέχρι να φτάσει η συνείδηση
της εμψυχωμένης προσωπικότητας, της ψυχής και του πνεύματος,
να δρα με εκείνη την κοσμική Θέληση που δρα με στόχο την εξάπλωσή της
στην Υπηρεσία του συλλογικού Καλού.

Έτσι η επιθυμία γίνεται έφεση,
η έφεση γίνεται Θέληση κινητήριας έφεσης από την ψυχή και
η ψυχική κινητήρια Θέληση μετατρέπεται σε Θέληση Δύναμης και Δράσης
ωθούμενη από το πνεύμα για την εξάπλωση του Καλού, του Αγαθού, του Κάλλους,
της Αρμονίας, της Αγάπης - Σοφίας και όλων των Αρετών και ποιοτήτων του Λευκού Φωτός.

Το Μωβ της Μ. Άρκτου φέρει την Συλλογική Πραγμάτωση
της Θέλησης για το Καλό του Όλου, μέσα από την Υπηρεσία για την Ανθρωπότητα,
για τα υπανθρώπινα και Υπερανθρώπινα βασιλεία,
έως το πλανητικό, ηλιακό και κοσμικό σύστημα.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας
για την ανέλιξη του πλανήτη της Γης, ώρα 09:33

    20-5-2020

Ο πυρήνας της Ανάστασης αποτελείται εντός του από δίκτυα καρδιοειδή.
Το κάθε ένα καρδιοειδές δίκτυο έχει εντός του
πολλούς, πολλούς μικρότερους αναστάσιμους πυρήνες και
αέρινες ελικοειδείς ενέργειες να κυκλοφορούν στα δίκτυα και στους κόμβους.

Μέσα στα καρδιοειδή δίκτυα, τα οποία αποτελούνται
από δίκτυα μικρότερων αναστάσιμων πυρήνων εντός τους,
οι καθαρτήριες γραμμές των Μωβ
του Αγίου Γερμανού, του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας
διακλαδίζονται προκαλώντας συνθέσεις.

Έτσι ξεπροβάλλει η Τριπλή Μωβ Φλόγα
που την ονομάζουμε Φλόγα τρισδιάστατης Ανάστασης,
γιατί το εξαγνιστικό Έργο της αφορά την Ανάσταση
• στα κατώτερα πεδία της ύλης,
• στα πεδία της προσωπικότητας και
• των υπανθρώπινων βασιλείων.

Τρισδιάστατη γιατί είναι Φλόγα που εξαγνίζει τους τρεις κόσμους της ύλης της μορφής.

Οι καθαρτήριες γραμμές και τα δίκτυα σύνθεσης
της Τριπλής Μωβ Αναστάσιμης Φλόγας στον Τρισδιάστατο κόσμο,
αλληλοσυμπλέκονται με τα δίκτυα σύνθεσης του Τριπλού Μωβ του Ιερού Τριγώνου.

Μέσα στα καρδιοειδή δίκτυα του πυρήνα της Ανάστασης,
μέσα στους μικρότερους εντός τους αναστάσιμους πυρήνες,
το Τριπλό Μωβ του Ιερού Τριγώνου δημιουργεί δίκτυα
και προκύπτει η Τριπλή Κοσμική Αναστάσιμη Μωβ Φλόγα του Ιερού Τριγώνου.

Αυτή η Φλόγα, πέρα από τις καθαρτήριες δράσεις της στον τρισδιάστατο κόσμο,
θα εξαγνίζει την 4η και 5η διάσταση.

Μία ολοκληρωμένη και εμψυχωμένη προσωπικότητα θα συλλειτουργεί
με τον κόσμο της 4ης και 5ης διάστασης μέσω της Ανταχκάρανα της Ανάστασης.

Τα δίκτυα των εξαπλών Μωβ μέσα βαθιά στα καρδιοειδή δίκτυα,
μέσα στους μικρότερους εντός τους αναστάσιμους πυρήνες,
δημιουργούν συνθέσεις και νέα ενεργειακά κέντρα δικτύων
με τις ενέργειες της 5ης και 6ης και 7ης Ακτίνας.

Το εξαπλό Μωβ με τις προαναφερθείσες Ακτίνες,
αποκαλύπτει το μεγαλείο της αυθεντικότητας των κύριων ιδιοτήτων τους
μέσα στις ανθρώπινες συνειδήσεις και στα σύγχρονα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η Ανθρωπότητα.

Η σύνθεση του εξαπλού Μωβ με την 5η Ακτίνα,
φέρει ως αποτέλεσμα τον εξαγνισμό και την επανεκκίνηση των συγκεκριμένων επιστημών.

Ενάρξεις με αναστάσιμες βάσεις και γνώμονα το Καλό του συλλογικού Όλου.

Η σύνθεση του εξαπλού Μωβ με την 6η Ακτίνα,
φέρει τον εξαγνισμό
• στις προκαταλήψεις,
• στην φανατική προσκόλληση που κρύβει το Φως της Αλήθειας,
• στις πλάνες και στις θυμαπάτες.
Αναιρεί τις παλαιές ιδεολογικές προσκολλήσεις και προκαταλήψεις.

Ανοίγει τα πάντα διάπλατα αισθαντικά και νοητικά
για απελευθέρωση του νου, της καρδιάς, των συναισθημάτων και των αισθήσεων,
• σε νέες μεθόδους σκέψης,
• σε οργάνωση της σκέψης και
• σε έλεγχο της παρόρμησης.
ώστε να εφαρμοστεί και να επικρατήσει το Καλό.

Ώστε να αφιερωθεί η προσκόλληση στην ανώτερη Ιερή Δύναμη
χωρίς την όψη του φανατισμού.
Ο φανατισμός αλλάζει και γίνεται ψυχική Ακεραιότητα.
Την θέση της προσκόλλησης παίρνει η έφεση της ψυχής
για την εφαρμογή του ανώτερου Καλού.

Η σύνθεση του εξαπλού Μωβ με την 7η Ακτίνα,
εξαγνίζει τον πολιτικό, οικονομικό και διοικητικό οργανωτικό κλάδο.
Θέτει την επανεκκίνησή τους στον θεσμό της αληθινής δημοκρατίας
και της Αναστάσιμης πολυμορφικής διοικητικής ενορχήστρωσης
των τμημάτων που αντιπροσωπεύουν
τους κλάδους των επιστημών που διοικούν τη Γη.

Μέσα από όλα αυτά τα καρδιοειδή δίκτυα,
μέσα από όλες τις συνθέσεις του εξαπλού Μωβ με την κάθε Ακτίνα
και μέσα από όλη την σύνθεση μεταξύ τους,
προκύπτει η ολοκληρωμένη Ακτινική σύνθεση
στην εφαρμογή του Έργου της Ανάστασης
για τον ορθό βίο της Ανθρωπότητας.

Η εφαρμογή τους θα εξαγνίσει πρώτα την Ανθρωπότητα,
θα καταλύσει τα πεδία της προσωπικότητας
ώστε σαν ψυχή η Ανθρωπότητα να αποκτήσει συλλογική συνείδηση
για την ευημερία του Όλου και να λειτουργήσει σαν μία μονάδα.

Τα δίκτυα του εξαπλού Μωβ είναι να εξαπλωθούν.
Προτεραιότητα και καθήκον να διεισδύσουν
• μέσα σε όλες τις μορφές της ύλης,
• μέσα σε ολόκληρη την γήινη άλυσο και
• μέσα σε όλους τους οργανισμούς και μικροοργανισμούς που την απαρτίζουν.

Γι' αυτό ενισχύουμε τον πυρήνα της Ανάστασης με τα καρδιοειδή του δίκτυα.
Για να εξαπλωθούν, να πολλαπλασιαστούν
και να συνάψουν γέφυρα και ένωση με την γήινο άλυσο,
με όλο το κανάλι της, τοιχώματα, άξονες, ρίζες.
Δίκτυα κάθετα, δίκτυα οριζόντια.

Τα Καρδιοειδή δίκτυα με τους εσώτερους πυρήνες τους
μέσα στον πυρήνα της Ανάστασης,
θα εξέλθουν και θα διανεμηθούν σε ολόκληρη την γήινη άλυσο
και θα υποδεχθούν τα δίκτυα εντός της.

Δίκτυα αναστάσιμα πάλλευκα και αέρινα του Αναστάντος Χριστού και των Ιεραρχιών,
με την στήριξη κοσμικών Πηγών και Ουράνιων Οντοτήτων.

Ο Αναστάς Χριστός, οι Ιεραρχίες και το Ιερό Τρίγωνο,
πολλαπλασιάζουν τα καθαρτήρια δίκτυα.
Ενώνουν τις καθαρτήριες εξαγνιστικές Φλόγες τους,
δημιουργώντας δίκτυα και εστίες κάθαρσης μέσα στην ύλη της μορφής,
σε φορείς και κύτταρα όλων των οργανισμών και των μικροοργανισμών.
ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:43

    19-5-2020

Ο Αναστάς Χριστός εργάζεται μέσα στην εσωτερική σφαίρα του πυρήνα της Ανάστασης.
Ενσωματώνει μέσα στον πυρήνα της πόλους πάλλευκους αέρινους,
για να έλξει από τις ανώτερες Πηγές του Τριπλού Μωβ του Ιερού Τριγώνου,
την καθαρτήρια δράση Του, την καθαρτήρια Τριπλή Μωβ Φλόγα του Ιερού Τριγώνου,
ώστε να δημιουργηθούν μόνιμες εστίες και δίκτυα καθαρτήριων κοσμικών Πηγών.

Όταν ο πυρήνας της Ανάστασης ενσωματώνει στο δυναμικό του,
την Κοσμική καθαρτήρια Πηγή του Τριπλού Μωβ του Ιερού Τριγώνου,
σημαίνει ότι τον απελευθερωθέντα χώρο από τις καθάρσεις
θα έρθουν να πληρώσουν οι Ενέργειες του Ιερού Κοσμικού Τριγώνου.

Σημαίνει ότι ο πυρήνας της Ανάστασης του Αναστάντος Χριστού
θα φέρει συνθέσεις ενεργειών του Ιερού Τριγώνου.

Η Πάλλευκη Αέρινη Αναστάσιμη Αγάπη
στον πυρήνα της Ανάστασης του Αναστάντος Χριστού,
θα παράξει σύνθεση με την Κοσμική Αγάπη του Ιερού Τριγώνου και
θα προκύψει η Ιερή Κοσμική Πάλλευκη Αέρινη Αναστάσιμη Αγάπη.

Η Ιερή Κοσμική Πάλλευκη Αέρινη Αναστάσιμη Αγάπη
θα φέρει την Ανάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε και επανάσταση στον όρο “Αγάπη”,
για το τί σημαίνει πραγματικά η ενέργεια της Αγάπης
και πόσα επίπεδα και ποιότητες έχει.

Δηλαδή, θα έρθει η πραγματική κατανόηση
της παντοδύναμης και παμπεριεκτικότατης έννοιάς της και εφαρμογής της
στις συνειδήσεις των ανθρώπων.

Ο πυρήνας της Ανάστασης αποκτά στο δυναμικό του το εξαπλό Μωβ.
Προκύπτουν επιλογές καθάρσεων. Καθάρσεις
• Τριπλό Μωβ Ιερού Τριγώνου ή
• Τριπλό Μωβ Αγίου Γερμανού, Αναστάντος Χριστού και Αέρινης Ιεραρχίας ή
• την χρησιμοποίηση όλων των Μωβ μαζί στο Έργο της Ανάστασης
της γήινης αλύσου και όλων των βασιλείων της φύσης.

Τα Δίκτυα του εξαπλού Μωβ μέσα στον πυρήνα της Ανάστασης,
δίνουν την δυνατότητα γρήγορης ανάπλασης των στοιχειακών, των κυττάρων
και των πεδίων και των φορέων όλων των βασιλείων της φύσης.

Η χρησιμοποίηση του Τριπλού Μωβ του Ιερού Τριγώνου διοχετεύεται
στα κυτταρικά δίκτυα του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας
για να προσφέρει κάθαρση που θα επιτρέψει να εισέλθει
η κυτταρική κοσμική νοήμονα Ανάσταση.

Η χρησιμοποίηση του Τριπλού Μωβ
του Αγίου Γερμανού, του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας,
προσφέρει κάθαρση, η οποία επιτρέπει την διείσδυση
του Αναστάντος Χριστού και των Πάλλευκων ιδιοτήτων και ενεργειών Του
και αντιστοίχως την διείσδυση
των Πάλλευκων Αέρινων ιδιοτήτων και ενεργειών της Αέρινης Ιεραρχίας.

Η χρησιμοποίηση και των 6 Μωβ από τα εγκατεστημένα δίκτυά τους
μέσα από τον πυρήνα της Ανάστασης,
προσφέρει στα κυτταρικά δίκτυα του Αναστάντος Χριστού
και σε όλο το Έργο της Ανάστασης της γήινης αλύσου,
κοσμικό Αναστάσιμο σπινθήρα - Φλόγα εξαπλού Μωβ.

Ο κοσμικός Αναστάσιμος σπινθήρας - Φλόγα εξαπλού Μωβ
επιτρέπει την διείσδυση και την διεύρυνση όλων των κυττάρων
σε εκείνες τις κοσμικές Δυνάμεις που θα αναδιαμορφώσουν την ύλη της μορφής
με τρόπο που οι μορφές θα εκλεπτυνθούν,
έχοντας εγκατεστημένα στα κύτταρά τους Δίκτυα και Φλόγα εξαπλού Μωβ.

Ο πυρήνας της Ανάστασης
μέσα στα κυτταρικά ενεργειακά κέντρα της γήινης αλύσου
και όλων των βασιλείων της φύσης,
θα έχουν βαθιά μέσα στον εσώτερο πυρήνα των κυττάρων των λωτών,
Δίκτυα και Φλόγα του εξαπλού Μωβ.

Αυτό θα επιτρέψει την ανερχόμενη περιστροφή των ενεργειακών κέντρων γρηγορότερα.
Δηλαδή οι διαδικασίες της εξέλιξης θα επιταχυνθούν,
χάρη στην εγκατάσταση των καθαρτήριων Πηγών εντός του πυρήνα της Ανάστασης
και κατ' επέκταση σε όλα τα κύτταρα όλων των μορφών των βασιλείων της φύσης.

Η Κοσμική Ανάσταση και η Ανάσταση του Αναστάντος Χριστού,
σμίγουν μέσα από τις καθαρτήριες εξαγνιστικές Πηγές. ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και της Επανεμφάνισης του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:13

    18-5-2020

Ο αναστάσιμος πυρήνας εξοπλίζεται με ενεργειακές κρυστάλλινες σφαίρες
από τον Μαύρο Ήλιο. Η διαδικασία έχει ως εξής:

Ο Αναστάς Χριστός μέσα στον πυρήνα της Ανάστασης
προβάλλει τις θεραπευτικές ιδιότητες και ενέργειες της Ανάστασης
στον Μαύρο Ήλιο.

Ο Μαύρος Ήλιος εμβαπτίζει με μικρές κρυστάλλινες μαύρες σφαίρες
με την σειρά
• και τον πυρήνα της Ανάστασης
• και τις ενέργειες και τις ιδιότητες της Ανάστασης

Οι μαύρες κρυστάλλινες σφαίρες εντός του πυρήνα της Ανάστασης
προσδίδουν επιπλέον ιδιότητες θεραπευτικές από την Πηγή προέλευσής τους,
μέσα στις υπάρχουσες θεραπευτικές ιδιότητες και ενέργειες της Ανάστασης.

Δηλαδή, ο πυρήνας της Ανάστασης έχει εντός του την Πάλλευκη Αγάπη,
οπότε με την διείσδυση των μικρών μαύρων κρυστάλλινων σφαιρών εντός της,
αποδίδονται στην Πάλλευκη Αγάπη του Αναστάντος Χριστού
οι ιδιότητες την Αγάπης του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου.

Ενσωματώνει στην Πάλλευκη Αγάπη
τις ιδιότητες της Κοσμικής Πνευματικής Αγάπης του Μαύρου Ήλιου.

Μερικές από τις ιδιότητες της είναι:
Αγάπη που εμπεριέχει το συμπαντικό Όλον.

Αυτό για τον άνθρωπο σημαίνει απεριόριστη όραση και
καρδιακή αντίληψη η οποία ενσωματώνει και το κοσμικό σύμπαν.

Το ενεργειακό δυναμικό της αποτελείται
από κοσμικά κύτταρα Αγάπης του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου,
τα οποία ενσωματώνει δια της κρυστάλλινης μαύρης σφαίρας
μέσα στα πάλλευκα κυτταρικά δίκτυα του Αναστάντος Χριστού.

Έτσι έχουμε κύτταρα της κοσμικής Αγάπης του Μαύρου Ήλιου
να κυκλοφορούν εντός των κυττάρων της Πάλλευκης Αέρινης Αγάπης
και γενικότερα μέσα σε όλα τα κυτταρικά δίκτυα
του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Η Κοσμική Αγάπη του Μαύρου Ήλιου σημαίνει Αγάπη για τον κοσμικό Εαυτό.
Για τον άνθρωπο σημαίνει ότι αποκτά επίγνωση του κοσμικού Εαυτού
και επιζητά ευθυγράμμιση και ταύτιση μαζί Του.
Αποκτά επίγνωση και βεβαιότητα της ύπαρξης Του,
καθώς φέρει ψήγματα του κυττάρου του.

Η Κοσμική Αγάπη του Μαύρου Ήλιου φέρει μέσα στον πυρήνα της Ανάστασης,
Παρουσία κοσμικού πνευματικού σπινθήρα
τον οποίο και ενσωματώνει μέσα στον πυρήνα της Ανάστασης
(δια των μικρών μαύρων κρυστάλλινων σφαιρών)
και κατ' επέκταση και μέσα στα κυτταρικά δίκτυα του Αναστάντος Χριστού.

Έτσι αναλογικά αποκτά και η Ανθρωπότητα και τα υπανθρώπινα βασίλεια,
σφαίρες κρυστάλλινες πνευματικού κοσμικού σπινθήρα Αγάπης
του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου.

Ένα ακόμα παράδειγμα πάνω στην επίδραση του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου
στις ενέργειες και ιδιότητες της Ανάστασης μέσα στον πυρήνα της,
είναι στην σύνθεση των 7 Ακτίνων μέσα στον πυρήνα της Ανάστασης,
όπου εισέρχονται και οι Ακτίνες του Μαύρου Ήλιου,
εσωκλειόμενες μέσα στις μαύρες κρυστάλλινες σφαίρες,
για να ενταχθούν μέσα στην σύνθεση των 7 Ακτίνων
εντός του πυρήνα της Ανάστασης.

Έτσι έχουμε μέσα στις Πάλλευκες Ακτίνες, μικρές μαύρες κρυστάλλινες σφαίρες
που φέρουν τις κοσμικές Ακτίνες του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου
(για αρχή. Μετά οι σφαίρες θα ανοίξουν και θα υπάρξει σύνθεση αναμεταξύ τους).

Μέσα στη Πάλλευκη Σύνθεση των Ακτίνων στον πυρήνα της Ανάστασης,
η Κοσμική Ανάσταση του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου.

Κοσμική Ανάσταση για τον άνθρωπο σημαίνει Ανάσταση
πέρα από τα τρία σώματα της προσωπικότητας και της ψυχής.

Οι Ακτίνες του Μαύρου Ήλιου φέρνουν την Ανάσταση της κοσμικής συνείδησης
μέσα στις καρδιές και τις διάνοιες των ανθρώπων.
Οι άνθρωποι αποκτούν κοσμική συνείδηση επίγνωση του κοσμικού φυσικού,
καθώς θα φέρουν κύτταρα ΟΜΟΙΑ,
μέσα από την σύνθεση του πυρήνα της Ανάστασης,
ΜΕ τις ιδιότητες των σφαιρών του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου.

Ο Αναστάς Χριστός συνεργάζεται με τον Κεντρικό Πνευματικό Ήλιο
για να φέρει στην γήινη άλυσο και στην Ανθρωπότητα
κύτταρα κοσμικά και ενέργειες κοσμικές,
για κυτταρική αναβάθμιση, διεύρυνση και εξέλιξη.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Αναστάντος Χριστού και της Ιεραρχίας, ώρα 09:44

    17-5-2020

Ο Πλανητικός Χριστός
εμπεριέχει τον Πλανητικό Άξονα της γήινης αλύσου
και Τον εντυπώνει.

Έτσι δια του Πλανητικού Άξονα της γήινης αλύσου
ο Πλανητικός Χριστός μπορεί να εντυπώσει ΤΑ δικά Του ενεργειακά κέντρα
ΣΤΑ ενεργειακά κέντρα
• της γήινης αλύσου και
• της Ανθρωπότητας.

Τι προκύπτει από αυτό;
Προκύπτουν τα πάλλευκα κυτταρικά αέρινα ενεργειακά κέντρα
του Αναστάντος Χριστού
• μέσα στην γήινη άλυσο και κατ' επέκταση και
• μέσα στην Ανθρωπότητα.

Ευθυγράμμιση και συντονισμός
του ενεργειακού Άξονα του Πλανητικού Αναστάντος Χριστού
με τον πλανητικό ενεργειακό άξονα της Ανθρωπότητας.

Έτσι ο κεντρικός άξονας της Ανθρωπότητας ανανεώνεται
αποκτώντας Πάλλευκα κυτταρικά αέρινα αναστάσιμα ενεργειακά κέντρα,
τα οποία ενσωματώνουν
• την Ανάσταση,
• την Πάλλευκη Νοήμονα Αέρινη Αγάπη,
• αέρινες ενεργειακές ιδιότητες και ποιότητες
της Αγάπης - Σοφίας της Αέρινης Ιεραρχίας και
• Πάλλευκες ενέργειες του Αναστάντος Χριστού.

Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της εκπομπής τους
όταν τελειοποιηθεί το έργο της ενσωμάτωσης των κυτταρικών Δικτύων
του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Τι άλλο προκύπτει πέρα από την ενσωμάτωση, ένταξη και απόκτηση
• πάλλευκων αέρινων κυτταρικών ενεργειακών κέντρων και
• πάλλευκων κυτταρικών Δικτύων
τα οποία θα εκπέμψουν την Ανάσταση της Πάλλευκης Αέρινης Νοήμονος Αγάπης;

Θα προκύψει η στοιχειακή και η κυτταρική αναβάθμιση.
Στοιχειακά και κύτταρα εξελίσσονται και αποκτούν
πάλλευκο κυτταρικό αέρινο στοιχειακό σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού
με αέρινες ποιότητες της Αέρινης Ιεραρχίας.

Οραματιζόμαστε να συμβαίνει ακριβώς το ίδιο
και στους δύο παράπλευρους άξονες της Ανθρωπότητας.

Από τον κεντρικό άξονα της Ανθρωπότητας να δημιουργούνται
• χιάσματα και
• πάλλευκα αέρινα κυτταρικά δίκτυα τριγωνικά με τους παράπλευρους άξονες.

Έτσι οι παράπλευροι άξονες να ενσωματωθούν, να εκσυγχρονιστούν
και να παραλάβουν και εκείνοι μέσα από
την ευθυγράμμιση και τον συντονισμό
• του κεντρικού πλανητικού άξονα της Ανθρωπότητας
• με τον Άξονα του Πλανητικού Αναστάντος Χριστού.

Η ευθυγράμμιση, ο συντονισμός και η ταύτιση των δύο αξόνων,
του Πλανητικού Αναστάντος Χριστού και της Ανθρωπότητας,
ενσωματώνουν και συμπεριλαμβάνουν επίσης
και τους ενεργειακούς άξονες των υπανθρώπινων βασιλείων.

Η Ανθρωπότητα δρα ως μεσολαβητής και εξυπηρετητής,
για να γίνουν οι άξονες με όλα τα ενεργειακά κέντρα
όλων των υπανθρώπινων βασιλείων, πάλλευκοι αέρινοι κυτταρικοί.

Τα υπανθρώπινα βασίλεια δια του άξονα της Ανθρωπότητας
ευθυγραμμίζονται και συντονίζονται
με τα κυτταρικά αέρινα πάλλευκα Δίκτυα του Αναστάντος Χριστού
για να τα οικειοποιηθούν και να τα εντάξουν και αυτά στο δυναμικό τους.

Τα υπανθρώπινα βασίλεια
με πάλλευκο αέρινο κυτταρικό άξονα και
με πάλλευκα αέρινα κυτταρικά στοιχειακά ενεργειακά κέντρα.

Κύτταρα και στοιχειακά πάλλευκης αέρινης αναστάσιμης νοημοσύνης.
Στοιχειακή και κυτταρική νοημοσύνη.

Η αναβάθμιση των κυτταρικών στοιχειακών ενεργειακών κέντρων
στα υπανθρώπινα βασίλεια σημαίνει
νοήμονες συλλογικές δράσεις,
νοήμονα συλλογική κυτταρική νοημοσύνη.

Νοήμονα συλλογική κυτταρική νοημοσύνη σημαίνει ότι
το κύτταρο δεν αυτονομείται από τα υπόλοιπα και δρα συλλογικά.

Η δράση τους ακολουθείται από συλλογική συνείδηση και νοημοσύνη.
Το ίδιο ισχύει και για τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Η κυτταρική και στοιχειακή Πάλλευκη Αέρινη Αναστάσιμη Αγάπη
διεισδύει στα ενεργειακά τους κέντρα τα αναβαθμίζει, τα εκσυγχρονίζει.

Ως αποτέλεσμα τα στοιχειακά και τα κύτταρα αποκτούν
συλλογική νοήμονα Αγάπη που αποσκοπεί
στην συλλογική εξέλιξη του βασιλείου τους.

Ο Πλανητικός Άξονας του Πλανητικού Αναστάντος Χριστού
συντονίζει και ευθυγραμμίζει
• τον άξονα της Ανθρωπότητας και
• τους άξονες των υπανθρώπινων βασιλείων.

Πάλλευκοι κυτταρικοί άξονες αέρινοι και αναστάσιμοι.
Πάλλευκα κυτταρικά αέρινα αναστάσιμα ενεργειακά κέντρα.

Και Πάλλευκα στοιχειακά αέρινα αναστάσιμα ενεργειακά κέντρα,
όσον αφορά τα υπανθρώπινα βασίλεια.

Διότι για τα υπανθρώπινα βασίλεια η διαδικασία είναι διαφορετική.
Αποκτούν μεν κυτταρικό άξονα αλλά
τα ενεργειακά τους κέντρα δεν έχουν γίνει ακόμα πάλλευκα κυτταρικά.
Τα ενεργειακά τους κέντρα είναι πάλλευκα στοιχειακά.
Έχουν όμως στην σύστασή τους το πάλλευκο κύτταρο.
Γι' αυτό είπαμε ‘Τα υπανθρώπινα βασίλεια
με πάλλευκο αέρινο κυτταρικό άξονα και
με πάλλευκα αέρινα κυτταρικά στοιχειακά ενεργειακά κέντρα’.

Σιγά - σιγά, από τα στοιχειακά,
θα προκύψει το πάλλευκο κυτταρικό ενεργειακό κέντρο.

Ακτινοβολία Πάλλευκης κυτταρικής νοημοσύνης των ποιοτήτων
του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Στοιχειακά πάλλευκα, στοιχειακά νοήμονα.
Κυτταρικά πάλλευκα Δίκτυα εντός των κυττάρων
και εντός των στοιχειακών των κυττάρων,
μέσα σε όλα τα ενεργειακά κέντρα των αξόνων
του ανθρώπινου βασιλείου και υπανθρώπινων βασιλείων.

Ο Αναστάς Χριστός αναβαθμίζει τα βασίλεια της φύσης, στοιχειακά, κυτταρικά,
με νοήμονες ιδιότητες Πάλλευκης Αέρινης Αναστάσιμης εξελισιμότητας.

Ομάδες εσωτερικές και εξωτερικές, διατιθέμεθα ως αγωγοί Λευκοδρόμια
και διατηρούμε ευθυγραμμισμένους όλους τους άξονες,
• από τον Πλανητικό Άξονα του Πλανητικού Αναστάντος Χριστού,
• τον άξονα της γήινης αλύσου και
• τον άξονα της Ανθρωπότητας,
• έως τους άξονες των υπανθρώπινων βασιλείων.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 10:10

    16-5-2020

Υπερσυνείδηση, Συνείδηση, Υποσυνείδητο.
Ο Αναστάς Χριστός εντός των σφαιρών, χτίζει μεταξύ τους γέφυρες.
Αλλάζει τις γραμμές των συχνοτήτων τους.
Τις αλλάζει δημιουργώντας νέες κατευθυντήριες γραμμές εντός τους.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι
να αποκτήσει ο εγκέφαλος και η συνείδηση του ανθρώπου
την αίσθηση και τη γνώση του πώς
οι δύο αυτοί κόσμοι, του υπερσυνείδητου και του υποσυνείδητου,
λειτουργούν και τον επηρεάζουν
ώστε να τους εντάξει υπέρ του στο δυναμικό του.

Να ξέρει να τους χρησιμοποιήσει και να επωφεληθεί από αυτούς.
Να έχει την αίσθηση των δύο αυτών κόσμων.
Να κατανοήσει το υποσυνείδητό του και να το κυριαρχήσει.
Να έχει επίγνωση του υπερσυνείδητου κόσμου και να τον χρησιμοποιήσει.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του Αναστάντος Χριστού
έχουν σκοπό να ενωθούν με τον εγκέφαλο, με την συνείδηση
και να κατανοηθούν αυτές οι σφαίρες - κόσμοι.

Ο άνθρωπος θα αποκτήσει αυτογνωσία και θα χρησιμοποιήσει την υπερσυνείδηση.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές
μέσα στις ήδη υπάρχουσες γραμμές που ο Αναστάς ενσωματώνει,
αλλάζουν την συχνότητα, αλλάζουν τις πολικότητες.

Η συχνότητα αλλάζει για να τις αντιληφθεί ορθά η Ανθρωπότητα
και να τις συλλάβει ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Οι πολικότητες αλλάζουν για να μπορέσει να επέλθει η ένωση.

Μέσα σε αυτές τις γραμμές ο Αναστάς Χριστός φτιάχνει Δίκτυα τριγωνικά.

Στα Δίκτυα αυτά παράγονται συνθέσεις επειδή
φέρουν την αναστάσιμη ενέργεια της 1ης Ακτίνας,
φέρουν αέρινες ενέργειες 2ης Ακτίνας και
φέρουν την 3η Ακτίνα της Νέας Ενεργού Νοημοσύνης.

Η ενέργεια της Ανάστασης της 1ης Ακτίνας ωθεί στην μετάβαση, ωθεί στην αλλαγή.

Οι αέρινες ενέργειες της 2ης Ακτίνας ενσταλάζουν την συχνότητα Αγάπης - Σοφίας
για να προκύψει η Νοήμονα Αγάπη.

Η Νέα Ενεργός Νοημοσύνη χρησιμοποιείται
μέσα από την νοημοσύνη του ανθρώπου,
ώστε να την χρησιμοποιήσει μαζί με τις ποιότητες των συνθέσεων που προκύπτουν
στις τρεις σφαίρες κόσμων, υπερσυνείδηση, συνείδηση, υποσυνείδητο,
υπέρ της προσωπικής του αυτογνωσίας και ευημερίας
και υπέρ του συλλογικού Όλου.

Στο πρώτο στάδιο της εργασίας αυτής χρησιμοποιούνται μόνο
οι τρεις Κύριες Ακτίνες με τις παραπάνω ποιότητες.

Στο δεύτερο στάδιο, θα ενταχθούν όλες οι Ακτίνες σε σύνθεση
μαζί με νέες αναστάσιμες ενέργειες και ιδιότητες
της 2ης Ακτίνας και των Αέρινων Ενεργειών της Αέρινης Ιεραρχίας.

Έτσι θα προκύψει ολοκληρωμένη η σύνθεση των τριών κόσμων
ενωμένων μέσα στην 3η Ακτίνα της Ενεργού Νοημοσύνης
και θα χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο.

Όπλο του ανθρώπου, η Ακτινική Ολότητα.
Μέσα από τις συνδέσεις - γέφυρες του Αναστάντος Χριστού
στην εγκεφαλική του συνείδηση για την κατανόηση του κόσμου
της συνείδησης, της υπερσυνείδησης και του υποσυνείδητου.

Κατανόηση των τριών κόσμων και κυριαρχία εντός τους.
ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 08:57

    15-5-2020

H γήινη άλυσος εκπέμπει σήμα εσωτερικής αναστάσιμης ανάπτυξης.

Για το λόγο αυτό σχηματίζονται
στον εσωτερικό φλοιό βαθιά στο κέντρο στον πυρήνα της γήινης αλύσου,
κυτταρικά Πάλλευκα Αέρινα Δίκτυα με σκοπό
την ένταξη, τον συντονισμό και την ενσωμάτωσή τους με τα κυτταρικά Δίκτυα
του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Ο πυρήνας βαθιά στο κέντρο μέσα στον εσωτερικό φλοιό της γήινης αλύσου,
θα ενσωματώσει πλήρως στα Δίκτυά του
το Πάλλευκο Αέρινο κυτταρικό Δίκτυο
του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Ο πυρήνας θα μεταμορφωθεί σε κύτταρο Πάλλευκο Αέρινης και Αναστάσιμης Αγάπης.

Σαν αποτέλεσμα του παραπάνω,
ο πυρήνας μέσα στον εσωτερικό φλοιό
θα πολλαπλασιαστεί, θα μεγαλώσει και θα εξαπλωθεί
στα εσωτερικά στρώματα της γήινης αλύσου.

Θα συμβεί και μέσα από τα εσωτερικά Δίκτυα και μέσα από τα εξωτερικά Δίκτυα
του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας
που περιβάλλουν την γήινη άλυσο.

Το αποτέλεσμα θα είναι ο πυρήνας να μετατραπεί και να εκπέμψει την Ανάσταση.
Ανάσταση της Πάλλευκης Αέρινης Αγάπης.

Όλη η γήινη άλυσος να αποτελείται από πάλλευκα νοήμονα κύτταρα,
εσωτερικής και εξωτερικής ακτινοβολίας
της Πάλλευκης Αέρινης Ανάστασης και της Πάλλευκης Αέρινης Αγάπης.

Μεγάλο ρόλο στην αναδιαμόρφωση του εσωτερικού φλοιού
του πυρήνα της γήινης αλύσου,

παίζουν οι ομόκεντροι πάλλευκοι κρίκοι - δαχτυλίδια
που ξεκινούν από τον Ισημερινό, όπου από παλαιότερο μήνυμα,
ο πρώτος ομόκεντρος κρίκος – δαχτυλίδι, ξεκινάει έξω από την σφαίρα της γήινης αλύσου,

και καταλήγουν μέσα μέσα βαθιά, στο κέντρο στον πυρήνα του φλοιού της Γης.

Τα πάλλευκα κυτταρικά δίκτυα στον εσωτερικό πυρήνα στο κέντρο της Γης,
θα ενσωματώσουν τον εσωτερικό πυρήνα, αυτόν που έχει προκύψει
από την επέκταση του ομόκεντρου κύκλου – δαχτυλιδιού του Ισημερινού,
που είναι ομόκεντρη σφαίρα - δαχτυλίδι και δια αυτού θα εξαπλωθούν γρηγορότερα

και θα ενσωματώσουν τους υπόλοιπους ομόκεντρους κρίκους – δαχτυλίδια,
φτάνοντας έως τον έναν κρίκο - δαχτυλίδι που βρίσκεται έξω από τον Ισημερινό.

Έτσι η εξάπλωση και ο πολλαπλασιασμός των κυτταρικών Δικτύων
θα γίνει ευκολότερα μέσα στα εσωτερικά στρώματα της γήινης αλύσου.

Ομάδες εσωτερικές και εξωτερικές, διατιθέμεθα ως Λευκοδρόμια.

Εργαζόμαστε για την ενίσχυση και την δημιουργία κυτταρικών δικτύων τριγώνων,
βαθιά στο κέντρο στον πυρήνα του εσωτερικού φλοιού της Γης,
κάνοντας ακριβώς την ίδια διαδικασία
και στα κυτταρικά Δίκτυα του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Η πρώτη εργασία που αφορά τα κυτταρικά Δίκτυα
στον πυρήνα βαθιά στο εσώτερο κέντρο της γήινης αλύσου,
γίνεται από το Κανάλι της γήινης αλύσου.

Η δεύτερη εργασία που αφορά τα κυτταρικά δίκτυα
του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας,
γίνεται από τον Γήινο Σταθερό Σταυρό.

Οραματιζόμαστε τον συντονισμό, την ευθυγράμμιση, την ένωση
και την μεταξύ τους ταύτιση. Κρατάμε τις πολικότητες ορθές.

Οραματιζόμαστε την ένωση των πάλλευκων ομόκεντρων κρίκων - δαχτυλιδιών
από τον Ισημερινό, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που βρίσκεται εκτός,
με τα πάλλευκα κυτταρικά Δίκτυα στο κέντρο βαθιά στον πυρήνα
στον εσωτερικό φλοιό της Γης.

Αναστάς Χριστός - Ιερό Τρίγωνο - Σαμπάλλα –
Αέρινη Ιεραρχία- Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία - Ακτίνες σε σύνθεση,
εντός των εσωτερικών στρωμάτων των φλοιών της γήινης αλύσου.

Σύνθεση πάλλευκων κυτταρικών νοήμονων Δικτύων.
ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:30

    14-5-2020

O πυρήνας της Ανάστασης διέπεται από Νόμους.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ
ΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ
Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΕΠΕΤΑΙ:

1. Ο Νόμος της Πάλλευκης Αέρινης Αγάπης.
Η Ανάσταση συνοδεύεται με τις ιδιότητες και τις ποιότητες
• της Πάλλευκης Αγάπης του Αναστάντος Χριστού και
• της Αέρινης Ιεραρχίας, η οποία,
στην Πάλλευκη Αγάπη του Αναστάντος Χριστού
ενσωματώνει Αέρινες Πάλλευκες ιδιότητες.

Έτσι παράγεται σύνθεση και δημιουργείται η Πάλλευκη Αέρινη Αγάπη.

2. Ο Νόμος της Έλξης και της Άπωσης.
Ο παραπάνω Νόμος συνδυαζόμενος με την ενέργεια της Ανάστασης
συμβάλλει στην κατάργηση των δυαδικοτήτων.

Δημιουργούνται οι ορθές πολικότητες μέσα στον πυρήνα της Ανάστασης
και ενοποιούνται τα πεδία. Έτσι η Ανάσταση ενώνει ύλη και πνεύμα.

3. Ο Νόμος της κυτταρικής καινοτομίας.
Σημαίνει αλλαγή στοιχειακών, αλλαγή κυττάρων,
αλλαγή προσήμου προβληματικών κυττάρων.
Μοριακή αλλαγή- γονιδιακή αλλαγή.

Νέος κυτταρικός ανασχηματισμός.
Κύτταρα νοήμονα.

4. Νόμος Ισορροπίας και Αρμονίας.
Ο Νόμος αυτός οδηγεί την ύλη από μία κατάσταση σε μία άλλη.
Οδηγεί την ύλη στη σταδιακή μεταμόρφωσή της και ενσωμάτωσή της με το πνεύμα,
μέσω της Ισορροπίας και της Αρμονίας.
Ο παραπάνω Νόμος συλλειτουργεί με το Νόμο της Εναρμόνισης
και μαζί φροντίζουν στην ομαλή και σταδιακή μετάβαση
των διεισδύσεων των ενεργειακών ποιοτήτων και ιδιοτήτων της Ανάστασης
και ότι περιλαμβάνει το Θείο Σχέδιο που αφορά το Έργο της Ανάστασης.

Εναρμόνιση συχνοτήτων ενεργειακών κυμάτων
για να συνηχήσει η ύλη με το πνεύμα ως Αναστάς Χριστός.

5. Ο Νόμος της Δράσης και Αντίδρασης.
Η ενέργεια της Ανάστασης δρα και
η ύλη ανταποκρίνεται στη δράση και επιφέρει αποτελέσματα.

Η ενέργεια της Ανάστασης θετικός πόλος, η ύλη αρνητικός πόλος.

6. Ο Νόμος της Περιοδικότητας.
Σημαίνει ότι η Ανάσταση και συγκεκριμένα ο πυρήνας της Ανάστασης
θα ξεδιπλωθεί σε τρεις χρόνους: παρελθόν - παρόν και μέλλον.
Το παρελθόν θα είναι η Ανάσταση του παρόντος,
αυτή που βιώνει η Ανθρωπότητα τώρα, σε αυτή την εποχή
και θα συνεχίζει να βιώνει για πάρα πολλά χρόνια.

Στο μεσαίο μέρος του Έργου της Ανάστασης, στο οποίο δίδεται η λέξη Παρόν,
η Ανθρωπότητα θα βρίσκεται στην Καρδιά της Ανάστασης.

Το Έργο της Ανάστασης θα έχει προχωρήσει και θα έχει καρποφορήσει.

Οι φορείς της Ανθρωπότητας θα έχουν εκλεπτυνθεί,
καθώς θα έχουν βιώσει τον Αναστάντα εντός τους
και η Ανθρωπότητα θα είναι πολύ βαθύτερα εσωτερικευμένη
και συνειδητή στις διαδικασίες της ανέλιξης της.

Το μέλλον της Ανάστασης θα λάβει χώρα,
όταν η Ανθρωπότητα θα βγαίνει σιγά - σιγά από την Υδροχοϊκή Εποχή.

Το Έργο της Ανάστασης είναι τεράστιο.

Ο πυρήνας της Ανάστασης εμπεριέχει πολλές ποιότητες, ιδιότητες
και σκάλες συνειδησιακές που πρέπει να περάσει η Ανθρωπότητα.
Αναδιαμορφώσεις και στάδια μετάβασης.

Με το Νόμο της Περιοδικότητας θα υπάρξουν χρονικοί περίοδοι
όπου όλο το Έργο της Ανάστασης θα επιτελεί ξανά προηγούμενα στάδια του Έργου,
για συντήρηση και αφομοίωση και βοήθεια ανέλιξης μη ιερών πλανητών.

7. Ο Νόμος της Οικονομίας.
Ο Νόμος της Οικονομίας αποτελεί για την Ανάσταση το Νόμο εκείνο
που ζυγίζει και διανέμει ισόποσα, καταμερίζει την Ανάσταση σε όλα τα βασίλεια της φύσης.

Ισορροπεί την αναβάθμιση σε όλα τα βασίλεια της φύσης
για να ανελιχθεί η Γη ομαλά από την μία κατάσταση συνείδησης στην άλλη.

Ο Αναστάς Χριστός, η Αρχή της Αγάπης και της Ανάστασης,
συνεργάζεται και συνθέτει τους παραπάνω Νόμους.
Τους εντάσσει στα Δίκτυά Του και σε όλη την ευρεία γκάμα των Δικτύων
που αφορούν το Έργο της Ανάστασης για να διεισδύσουν
μέσα σε ολόκληρη την γήινη άλυσο και σε όλα τα βασιλεία που κατοικούν εντός της.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Έργου του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:52

    13-5-2020

Τί περιέχει ένας αναστάσιμος εγκέφαλος;

Ο αναστάσιμος εγκέφαλος εμπεριέχει λευκά αέρινα αναστάσιμα κύτταρα,
τα οποία πολλαπλασιάζονται και έτσι γεννούν
νέα υγιή πάλλευκα αναστάσιμα κύτταρα μέσα στον εγκέφαλο.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λαμβάνει το μήνυμα της Ανάστασης
και προσαρμόζει τα εγκεφαλικά κύτταρα
στην αναμετάδοση της συχνότητας της Ανάστασης.

Μέσα από τα Λευκά πεδία της Λευκής Αδελφότητας
και μέσω των κυτταρικών Δικτύων του Αναστάντος Χριστού,
συνθέτονται τα Δίκτυά τους με τον εγκέφαλο της Ανθρωπότητας.
Έτσι ο εγκέφαλος της Ανθρωπότητας παραλαμβάνει
το μήνυμα της κυτταρικής αναστάσιμης ανάπλασης.

Ο εγκέφαλος θα αναμεταδώσει κυτταρικά και συνειδησιακά
το μήνυμα της Ανάστασης
μέσα στην καρδιά, μέσα στο κατώτερο νοητικό,
μέσα σε όλη τη στοιχειακή και όχι μόνο, ανθρώπινη υπόσταση.

Τα πάλλευκα αναστάσιμα κύτταρα, κύτταρα νοήμονα,
πολλαπλασιάζονται και αναμεταδίδουν.
Εξαπλώνονται στον οργανισμό.

Τί προκαλεί την εξάπλωση;
Το Πάλλευκο νοήμων κύτταρο του Αναστάντος Χριστού και
το μήνυμα της Αναστάσιμης Αγάπης που περιέχεται εντός τους
εξαπλώνουν στον οργανισμό τα πάλλευκα αναστάσιμα νοήμονα κύτταρα.

Αυτό φέρνει Αρμονία στον οργανισμό και βίωμα εσωτερικό της Ανάστασης.

Σε όλο αυτό συμμετέχουν και οι άξονες της Ανθρωπότητας,
κεντρικός και παράπλευροι.
Γίνονται κυτταρικοί Νοήμονος Πάλλευκης Αναστάσιμης Αγάπης.

Η Ανάσταση μέσα στην Ανθρωπότητα.

Το κανάλι της Ανθρωπότητας, με τα Δίκτυά του, δημιουργεί τρίγωνο
με τον Αναστάντα Χριστό στον Γήινο Σταθερό Σταυρό και
με τα λευκά πεδία της Λευκής Αδελφότητας της Αέρινης Ιεραρχίας.

Από το τρίγωνο, προκύπτει σύνθεση μεταξύ
των κυτταρικών Δικτύων του Αναστάντος Χριστού και
των Αέρινων λευκών πεδίων.

Το αποτέλεσμα της σύνθεσής τους θα δημιουργήσει τις ορθές συνθήκες
για να καταστεί συμβατό και να ενσωματωθεί στον εγκέφαλο της Ανθρωπότητας.

Ο πυρήνας της Ανάστασης ξεδιπλώνεται μέσα στην εγκεφαλική συνείδηση.
Η ανθρώπινη συνείδηση συνειδητοποιεί την Ανάσταση.
Την βιώνει μέσα από την Αρμονία που φέρνουν
τα εξαπλωμένα Πάλλευκα κύτταρα στον οργανισμό.

Έτσι η αναστάσιμη συνείδηση θα σκοποθετεί να ανελιχθεί
μέσα στην Ανταχκάρανα της Ανάστασης με συνοδοιπόρο τον Αναστάντα Χριστό.

Συνοδοιπόρος γιατί Τον φέρει εντός της.

Φέρει την ουσία Του μέσα στα κύτταρά της.
Την Ουσία της Πάλλευκης Νοήμονος Αέρινης Αγάπης που ο Ίδιος είναι.

1. Ομάδες εσωτερικές και εξωτερικές, διατιθέμεθα ως αγωγοί - Λευκοδρόμια.

2. Διατηρούμε το τρίγωνο, Ανθρωπότητα - Αναστάς Χριστός στον σταθερό γήινο σταυρό και Λευκή Αδελφότητα στα δίκτυα των λευκών της πεδίων, ενεργό και δημιουργούμε εντός του τριγώνου νέα δίκτυα τριγώνων για να ανανεώνεται.

3. Δημιουργούμε τρίγωνα εγκεφαλικών κυττάρων με τα δίκτυα του Αναστάντος Χριστού και τα δίκτυα των λευκών πεδίων της Λευκής Αδελφότητας. Θα παραχθεί σύνθεση και θα ευεργετηθεί πολύ ο ανθρώπινος εγκέφαλος.

Πρέπει να δημιουργηθούν οι ορθές πολικότητες στον εγκέφαλο για να αναμεταδώσει το μήνυμα της Ανάστασης.
Για να γεμίσει η ανθρώπινη υπόσταση με κύτταρα νοήμονα.
Να γεμίσει κυτταρικά με τις ποιότητες
της ενέργειας της Ανάστασης και της Πάλλευκης Αγάπης του Αναστάντος Χριστού.

Είναι σημαντικό να κάνουμε εγκεφαλικά κυτταρικά τρίγωνα.
Να δημιουργηθούν δίκτυα εγκεφαλικών κυτταρικών Δικτύων
για την υποδοχή
των αέρινων ενεργειών και των κυττάρων του Αναστάντος Χριστού.

ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:37

   12-5-2020

Μιλάμε για όνειρα υπηρεσίας και διδασκαλίας στον ύπνο σου.
Να αφομοιώνεις, να επεμβαίνεις, να θυμάσαι
και να τα εναρμονίζεις στον εγκέφαλο,
ώστε να μπορείς να τα μεταδώσεις στους υπόλοιπους.

Για να θυμόμαστε την ομιλητική διαδικασία στα όνειρα,
Δηλαδή να μην είμαστε παθητικοί δέκτες στα όνειρα και
να θυμόμαστε τα λόγια που λέμε
όταν είμαστε σε κατάσταση μεταξύ συνειδητού και υπερσυνείδητου.

Aυτές είναι τρεις ασκήσεις που δεν αφορούν μόνο τα όνειρα,
αλλά την βελτίωση της εγκεφαλικής μνήμης γενικότερα.

1. Μία εγκεφαλική άσκηση είναι το μέτρημα.
Μετράς από το 1 έως το 10.
Επαναλαμβάνεις το μέτρημα, μόνο που αυτή την φορά δεν σταματάς στο 10
αλλά συνεχίζεις λίγο παραπάνω, πχ έως το 13.
Ξαναμετράς και αν την προηγούμενη φορά είχες σταματήσει στο 13,
συνεχίζεις λίγο παραπάνω και σταματάς πχ στο 20.
Ξεκινάς πάλι από το 1 και φτάνεις έως το 25,
ή και λίγο παραπάνω (αλλά όχι να πας ως το 50) και πάλι από την αρχή.
Αυτό το επαναλαμβάνεις μέχρι να φτάσεις το 100, ή το 1.000
ή ενδιάμεσα, όσο αντέχεις. Ξεκινώντας πάντα από το 0 ή το 1.

Η διαδικασία αυτή όσο περίεργο και αν φαίνεται βοηθάει τη μνήμη του εγκεφάλου.

2. Να ενατενίζεις προς τα επάνω, υπενθυμίζοντας στον εαυτό σου ότι
έχεις εγκεφαλική συνείδηση που έχει μνήμη.
Ενατενίζουμε μέσα από την κεραία μας,
φτάνουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και κοιτάμε προς τα κάτω την προσωπικότητα και
επιβεβαιώνουμε το γεγονός της εγκεφαλικής μνήμης.
Λέμε στον εαυτό μας ότι είμαστε πνεύμα και ότι ως πνεύμα
έχουμε συνέχεια συνείδησης στα ανώτερα πεδία και διατηρούμε μνήμη αυτής.

3. Ενατένιση μέσα στον εγκέφαλο. Σημαίνει να εστιάζεις εντός του,
να βλέπεις τι σε περιορίζει και τι σε εξουσιάζει
και να απελευθερώνεσαι ενατενίζοντας ψηλά επικαλούμενος το φως της ψυχής.
Καθάρσεις στον εγκέφαλο και εγκατάσταση νέων εγκεφαλικών κυττάρων.
Επικαλούμαστε ανανέωση των εγκεφαλικών κυττάρων.

   12-5-2020

O Αναστάς Χριστός μέσα από τον σταθερό γήινο σταυρό
οργανώνει τα δίκτυα Του σε κυτταρικά
και τα ενσωματώνει από τα πέλματα της Ανθρωπότητας
έως κάτω βαθιά στον Ιερό Νότο της γήινης αλύσου,
όπου είναι εγκατεστημένα τα Δίκτυα Ριζών
• της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας,
• της Αέρινης Ιεραρχίας,
• του Αναστάντος Χριστού,
• του Ιερού Τριγώνου,
• του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου, καθώς και
• Δίκτυα Ριζών που αποτελούν συνθέσεις των παραπάνω.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι
για να αναβαθμιστούν τα Ιερά Δίκτυα Ριζών και
να εξαπλωθούν οι ευεργετικές ιδιότητες αναβάθμισης των στοιχειακών των κυττάρων
στα υπεδάφη της γης, έως τα βαθύτερα στρώματά της,
συμπεριλαμβάνοντας και τα υποθαλάσσια εδάφη.

Ξεκινούν από τα πέλματα του ανθρώπου
διότι τα πέλματα και οι ρίζες αποτελούν σημείο ένωσης
και εξυπηρετούν στο να ενταχθούν τα κυτταρικά δίκτυα,
να ενωθούν και να ενσωματωθούν στα υπανθρώπινα βασίλεια.

Τα δίκτυα Ριζών καθώς γίνονται κυτταρικά,
εντάσσει το καθένα, ανάλογα με το δυναμικό του,
την Πηγή προέλευσής του, τις ενέργειες και τις ποιότητες που αντιπροσωπεύει,
την κινητήρια δύναμη της Θέλησης της Ανάστασης
μέσα από την Πάλλευκη Αέρινη Αγάπη του Αναστάντος Χριστού.

Έτσι η Ανάσταση και η Πάλλευκη Αέρινη Αγάπη του Αναστάντος Χριστού
εκφράζονται, διανέμονται και εμβαπτίζουν υπεδάφη και υπανθρώπινα βασίλεια
με βάση την Πηγή προέλευσης, τις ενέργειες και τις ποιότητες
που εκπροσωπεί το κάθε δίκτυο.

Δηλαδή έχουμε την ενέργεια της Θέλησης της Ανάστασης
και την Πάλλευκη Αέρινη Αγάπη του Αναστάντος Χριστού,
με πολλές ιδιότητες και με πολλές εκφάνσεις ενεργειακών ποιοτήτων.

Π.χ. το Δίκτυο Ριζών του Ιερού Τριγώνου
προσδίδει τις ιδιότητες των Πλειάδων, του Σειρίου και της Μ. Άρκτου
στην ενέργεια της Θέλησης της Ανάστασης
και στην Πάλλευκη Αέρινη Αγάπη του Αναστάντος Χριστού.

Έτσι έχουμε μία τεράστια βεντάλια και γκάμα ενεργειακών ποιοτήτων και ιδιοτήτων
της Θέλησης της Ανάστασης και της Πάλλευκης Αέρινης Αγάπης
μέσα στα βαθύτερα στρώματα της γης και μέσα στα υπανθρώπινα βασίλεια.

Εργαζόμαστε για την ευθυγράμμιση, την ενσωμάτωση και την ταύτιση
των κυτταρικών Δικτύων του Αναστάντος Χριστού
με τα Δίκτυα Ριζών τα πλανητικά και με τα υπανθρώπινα βασίλεια.
Καθαρίζουμε
τα στοιχειακά των κυττάρων της Ανθρωπότητας και των υπανθρώπινων βασιλείων
και διατιθέμεθα ως αγωγοί για την ένωση και ενσωμάτωση
των κυτταρικών δικτύων του Αναστάντος Χριστού με τα υπανθρώπινα βασίλεια.

Καθαρίζουμε τις ρίζες της Ανθρωπότητας για να τις χρησιμοποιούμε στο παραπάνω Έργο.

Οι καθάρσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο
για να εισχωρήσουν τα κυτταρικά δίκτυα εντός της Ανθρωπότητας,
εντός των υπανθρώπινων βασιλείων και εντός της γήινης αλύσου.

Καθαρίζουμε και τα κανάλια των προαναφερθέντων
(Κανάλι Ανθρωπότητας, κανάλι υπανθρώπινων βασιλειών, κανάλι γήινης αλύσου).

Οραματιζόμαστε την διείσδυση, την ενσωμάτωση
και την ταύτιση των κυτταρικών δικτύων του Αναστάντος Χριστού
με όλα τα Δίκτυα Ριζών, με όλα τα βασίλεια της φύσης
και με ολόκληρη την σφαίρα της γήινης αλύσου.

Η κυτταρική γήινη άλυσος ενσωματώνει την Θέληση της Ανάστασης
και εκπέμπει την Πάλλευκη Αέρινη Αγάπη του Αναστάντος Χριστού.

Κύτταρα Νοήμονα αποκτά η σφαίρα της Γης.
ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:10

    11-5-2020

Oι κύριες κεντρικές αρτηρίες του Αναστάντος Χριστού
εντός των κεντρικών αρτηριών της Ανθρωπότητας.
Ο Αναστάς Χριστός συσσωρεύει εντός τους ενεργειακή πληρότητα.

Τι σημαίνει ενεργειακή πληρότητα;
Σημαίνει ότι πληρούται η αρτηρία από κυτταρική ενέργεια
Πάλλευκης Αέρινης Αναστάσιμης Αγάπης και ακτινοβολείται.

Πώς συμβαίνει αυτό;
Συμβαίνει με την συμπύκνωση του κυτταρικού δικτύου
μέσα στην κεντρική αρτηρία της Ανθρωπότητας.

Με αυτόν τον τρόπο η Πάλλευκη Αέρινη Αναστάσιμη Αγάπη
εξαπλώνεται σε όλο το σώμα,
καθώς το αίμα κυκλοφορεί σε όλο τον οργανισμό.
Η κεντρική αρτηρία που βάλλεται από την Πάλλευκη Αέρινη Αναστάσιμη Αγάπη
διανέμεται σε όλον τον οργανισμό.

Τι σημαίνει αυτό για τον άνθρωπο; Σε τι τον ωφελεί; Τι αλλάζει;
Σημαίνει ότι οι ιδιότητες της Πάλλευκης Αέρινης Αγάπης
εξαπλώνονται μέσα στον οργανισμό και αποτελούν ασπίδα για τον άνθρωπο
απέναντι σε συναισθηματικούς εγκλωβισμούς και σκέψεις,
απέναντι σε χαμηλής κραδασμικότητας ενέργειες
που μπορούν να απειλήσουν την υγεία του οργανισμού.

Ασπίδα σε χαμηλές αρνητικές συχνότητες.
Διατρέχοντας τον οργανισμό η Πάλλευκη Αέρινη Αναστάσιμη Αγάπη,
διακατέχεται ο οργανισμός από την Νοήμονα Αγάπη
που τον εξοπλίζει με τις ιδιότητές της.

Τα κυτταρικά δίκτυα του Αναστάντος Χριστού
διατρέχουν κεντρικές αρτηρίες και διανέμουν.

Η διανομή φτάνει έως κάτω βαθιά στις ρίζες της Ανθρωπότητας.
Τα κυτταρικά δίκτυα του Αναστάντος Χριστού
ενσωματώνονται και στις ρίζες της Ανθρωπότητας
και οι ρίζες γίνονται πάλλευκες κυτταρικές.

Κυτταρικές ρίζες Πάλλευκης Αέρινης Αναστάσιμης Αγάπης
διανέμουν την Πάλλευκη Αέρινη Αγάπη και κατά μήκος των ριζών.

Ραδιοβολεί η Πάλλευκη Αέρινη Αναστάσιμη Αγάπη
και στο μαγνητικό πεδίο των ριζών εντός της γης.

Έτσι και το υπέδαφος της γης και τα υπανθρώπινα βασίλεια
εισπράττουν από τα κυτταρικά δίκτυα του Αναστάντος
την κυτταρική νοημοσύνη της Πάλλευκης Αέρινης Αναστάσιμης Αγάπης.

Για το παραπάνω Έργο του Αναστάντος Χριστού,
ομάδες εσωτερικές και εξωτερικές, διατιθέμεθα ως αγωγοί - Λευκοδρόμια
για το πέρασμα των κυτταρικών δικτύων
στις κεντρικές αρτηρίες και στις ρίζες της Ανθρωπότητας.

Τα κυτταρικά δίκτυα είναι πολλά
και το κάθε ένα έχει διαφορετική αποστολή.

Το συγκεκριμένο διανέμει την Πάλλευκη Αέρινη Αναστάσιμη Αγάπη
μέσα από αίμα στον οργανισμό, για να κυκλοφορήσει,
να ενισχύσει και συνάμα να αναβαθμίσει τις ρίζες της Ανθρωπότητας,
μετατρέποντας τες σε πάλλευκες κυτταρικές ρίζες - κυτταρικά Δίκτυα
Νοήμονος Αέρινης Αναστάσιμης Αγάπης.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:20

    10-5-2020

Η 1η Ακτίνα της Θέλησης για Αγάπη, μέσα από τον Αναστάντα Χριστό
δημιουργεί τη Θέληση Παγκόσμιας επικράτησης της Αγάπης.

Ο Αναστάς Χριστός συνθέτει την 1η, 2η και 3η Ακτίνα
ώστε η Θέληση της Αγάπης να εκφραστεί και να επικρατήσει
μέσα από τη Νέα Ενεργό Νοημοσύνη και τη Νοήμονα Ακτίνα Αγάπης - Σοφίας.

Η δύναμη της ενέργειας της Θέλησης της Αγάπης
εμπεριέχεται σε τρεις πυρήνες.

Στον πρώτο πυρήνα:
Δύναμη Ισχύος - Δύναμη απορρόφησης της Αγάπης.

Στον δεύτερο πυρήνα:
Δύναμη Κινητήριας Θέλησης για ύπαρξη - Δύναμη επέκτασης της Αγάπης.

Στον τρίτο πυρήνα:
Δύναμη Διατήρησης της ύπαρξης - Δύναμη επικράτειας της Αγάπης.

Οι τρεις πυρήνες από τους οποίους η Θέληση της Αγάπης αποτελείται,
είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι στις λειτουργίες τους και δρουν σαν μονάδα.

Δύναμη Ισχύος σημαίνει δύναμη ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ της ενέργειας της Αγάπης
ώστε να εξωτερικευτεί η ισχύς της Αγάπης και η ισχύς των ποιοτήτων της.

Δύναμη Κινητήριας Θέλησης για ύπαρξη σημαίνει
Θέληση για ανάπτυξη της ύπαρξης της Αγάπης.
Η Θέληση της Αγάπης είναι ενέργεια ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ και χρειάζεται
την κινητήρια θέληση για να επεκταθεί και να γεμίσει τη Γη.

Η καθαυτή κύρια Πηγή της ενέργειας της Αγάπης
θέλει να εκφραστεί μέσα από την Θέληση
και μέσα από την Δύναμη να απορροφά Ισχύ,
με σκοπό να ακτινοβολήσει, να κυριαρχήσει και ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ.

Όλα τα είδη της Αγάπης και όλα τα είδη των ποιοτήτων της
που παρέλαβε μέσα από όλες τις Ακτίνες του σύμπαντος
χρησιμοποιώντας την Ισχύ της Απορρόφησης
όταν επικρατεί, τα διανέμει και τα επεκτείνει.

Η δύναμη της Θέλησης της Αγάπης εμπεριέχει εντός της
την μακαριότητα. Αποτελέσματα της μακαριότητας
όταν αυτή κυριαρχεί σε μία κοινωνία, χώρα, πλανήτη
είναι η πληρότητα, η αρμονία και η γαλήνη.

Οι μικρές θελήσεις των ανθρώπων μέσα από την Θέληση για το Καλό,
ενισχύονται από την Δύναμη Θέλησης για Αγάπη
και υπηρετούν για την επικράτειά της στον πλανήτη.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:38

    9-5-2020

Τα πιο κύρια χαρακτηριστικά ενεργειών και ποιοτήτων
που ο πυρήνας της Ανάστασης του Αναστάντος Χριστού φέρει, είναι:

Η ενεργειακή μονάδα θάρρους η οποία είναι ενέργεια 1ης Ακτίνας.
Αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της Ανάστασης
διότι φέρει στον πυρήνα της την αφοβία που απαιτείται
στη διάνυση Ανταχκάρανα της Ανάστασης.
Η Ανάσταση θέλει θάρρος, θέλει τόλμη.

Χρειάζεται σταθερή πίστη η οποία συνοδεύεται από θάρρος.

Η ευελιξία - ελαστικότητα
για την μετάβαση από το παλαιό στο νέο.
Ευελιξία προσαρμογής που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση.
Ελαστικότητα, ευκαμψία, προσαρμοστικότητα.

Οι φορείς, μεταβαίνοντας από την μία κατάσταση στην άλλη,
περνούν από ένα στάδιο προσαρμοστικότητας
που οδηγεί στην απόκτηση ελαστικότητας.

Η ευκαμψία στους φορείς που η ενέργεια της Ανάστασης τους προσφέρει
Ευκαμψία μέσα από την αυτοπροσαρμογή για την μεταβολή τους
η οποία προέρχεται από τον πυρήνα της Ανάστασης.

Η Δύναμη Ισχύος και Ακεραιότητας.
Δύναμη σκοποθεσίας. Δύναμη Σκοπού.
Εμμονή στον στόχο.
Η Ακεραιότητα είναι γνώρισμα της Ανάστασης
διότι δεν παρεκκλίνει από το στόχο της.

Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που
ο πυρήνας της Ανάστασης του Αναστάντος Χριστού φέρει
για να διαπεράσουν τα κυτταρικά Του Δίκτυα
το κανάλι της Γης και της Ανθρωπότητας.

Για να εισχωρήσουν στα κύτταρα της γήινης αλύσου
και όλων των βασιλείων της φύσης.

Τα Πάλλευκα κυτταρικά Δίκτυα,
τα οποία διαθέτουν τον πυρήνα της Ανάστασης,
φέρουν αρχικά, ως πρώτο στάδιο εκσυγχρονισμού
των στοιχειακών των κυττάρων και των κυττάρων στο βίωμα της Ανάστασης,
ένα μέρος ποιοτήτων και ενεργειών που η Ανάσταση αντιπροσωπεύει
και το οποίο εισχωρεί στα κύτταρα όλων των οργανισμών της γήινης αλύσου.

Έτσι η Γη σταδιακά ανασταίνεται.
Έτσι οι φορείς της αποκτούν ελαστικότητα, προσαρμοστικότητα
και εμμονή στον στόχο με θάρρος.
Έξω από τον πυρήνα της Ανάστασης,
η Πάλλευκη Αγάπη του Αναστάντος Χριστού αγκαλιάζει,
τα κύτταρα τα οποία αποκτούν νοημοσύνη.
Εγκαθιδρύεται σε αυτά και τα καθοδηγεί.

Η ένωση της Ανάστασης με την Πάλλευκη Αγάπη στα κύτταρα,
φέρνει την κυτταρική Νοήμονα Αγάπη.

Ο πλανήτης θα εκπέμπει Νοήμονα Αγάπη.
Σύνθεση 1ης και 2ης και 3ης Ακτίνας.
Έτσι θα οδηγηθεί ο πλανήτης στην αλλαγή
από την μία κατάσταση υλικής αιχμαλωσίας
σε άλλη κατάσταση απελευθερωτικής συνείδησης.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:30

    8-5-2020

Ο Αναστάς Χριστός εργάζεται
μέσα στα Δίκτυα της Ανθρωπότητας και στα Δίκτυα της γήινης αλύσου.
Τα μετατρέπει σε κυτταρικά Πάλλευκα Δίκτυα.

Τα Δίκτυα του Αναστάντος
που αφορούν την Ανθρωπότητα και την γήινη άλυσο
αποκτούν άλλη υπόσταση.
Γίνονται κυτταρικά αναστάσιμα Πάλλευκα Δίκτυα.

Κυτταρική υπόσταση. Κύτταρα από οξυγόνο ενεργειών και Ακτίνων.
Οι κόμβοι των Δικτύων αποτελούνται από κώνους
όπου εντός τους υπάρχουν Δίκτυα ενεργειών, Δίκτυα κόσμων συμπαντικών.

Τα κυτταρικά Δίκτυα είναι νέο πρωτοποριακό εγχείρημα.
Για πρώτη φορά δημιουργούνται Δίκτυα όπου η σύστασή τους είναι κυτταρική
και αυτό που αποπνέουν είναι οξυγόνο.
Οξυγόνο που αντιπροσωπεύει ποιότητες ενεργειών,
είτε ποιότητες σύνθεσης Ακτίνων, είτε ουράνιων σωμάτων κ.ο.κ.

Τα μόνα σημεία που δεν έχουν κύτταρα
και δεν αποπνέουν - εκπέμπουν οξυγόνο
είναι οι κόμβοι των Δικτύων όπου φιλοξενούνται οι κώνοι.

Αυτό συμβαίνει διότι στους κόμβους γίνεται η εξειδικευμένη εργασία
που θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και θα διαχυθούν στο περιβάλλον.

Τα κυτταρικά Δίκτυα έχουν σκοπό ΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΟΥΝ το δυναμικό τους
με τα κύτταρα της γήινης αλύσου και της Ανθρωπότητας
για να τα εκσυγχρονίσουν.

Το κάθε Δίκτυο εκπροσωπεί τα κύτταρα από τα οποία αποτελείται.
Τα κύτταρα αυτά θα ενσωματωθούν και θα γίνουν
κύτταρα της Γης και της Ανθρωπότητας.

Η αναπνοή και το οξυγόνο των κυτταρικών δικτύων,
το κύτταρο που φέρουν, να συγχρονιστεί με την αναπνοή των κυττάρων
της γήινης αλύσου και της Ανθρωπότητας.

Για να συμβεί αυτό χρειάζεται τα Δίκτυα του Αναστάντος Χριστού
να αποκτήσουν πλήρη ταύτιση και συγχρονικότητα
με την γήινη άλυσο και την Ανθρωπότητα.

Η κυτταρική αναπνοή και ο παλμός των κυτταρικών Δικτύων
να βρεθούν σε πλήρη και άμεση σύνδεση με την Ανθρωπότητα και την γήινη άλυσο.

Δηλαδή, η κάθε δράση του κυτταρικού δικτύου
να φέρει επιτόπου τα αποτελέσματά της.
Η κάθε δράση απευθείας να επιτύχει και την αντίστοιχη αντίδραση.

Έτσι η Γη θα αποκτήσει νέο κύτταρο, νέο οξυγόνο.

Επίσης, μέσα από τους κόμβους,
χάρη στην ταύτιση των κυτταρικών Δικτύων του Αναστάντος Χριστού
με τα κύτταρα της γήινης αλύσου και της Ανθρωπότητας
θα μπορούν πιο γρήγορα
να λαμβάνουν χώρα τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Για να μπορέσει να συμβεί η πλήρης ταύτιση
και εκείνος ο συγχρονισμός που θα επιφέρει ταυτόχρονα αποτελέσματα,
χρειάζεται πρώτα να αλλάξουν τα στοιχειακά των κυττάρων και τα ίδια τα κύτταρα.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τα κυτταρικά δίκτυα του Αναστάντος Χριστού.
Όταν μεταμορφώσουν την παλαιά ύλη των στοιχειακών των κυττάρων
και τα ίδια τα κύτταρα, τότε θα έχουν ίδια ουσία.
Θα ομονοήσουν και θα έχουν συμβατότητα και ορθές πολικότητες.

Έτσι θα επιτραπεί και ο μετέπειτα αναστάσιμος μετασχηματισμό τους
μαζί με τις κάθε φορά επιθυμητές ενέργειες
που θα εισχωρούν μέσα από τους κόμβους των δικτύων,
βάσει του επόμενου βήματος του Θείου Σχεδίου.
Έτσι θα επέλθει ταύτιση και συγχρονισμός.

Όταν συμβεί το πρώτο βήμα που είναι
όμοιο κύτταρο μεταξύ των Δικτύων
του Αναστάντος Χριστού και της Γης και της Ανθρωπότητας,
τότε θα λάβουν χώρα τα επόμενα βήματα του Θείου Σχεδίου για την ανέλιξη της Γης.

Δηλαδή οι κόμβοι των κυτταρικών Δικτύων
που αποτελούνται από κόσμους Δικτύων,
θα εργάζονται, θα κυοφορούν τις ενέργειες, θα συνθέτουν,
θα επικοινωνούν μεταξύ τους.

Το αποτέλεσμα της εργασίας τους θα εξέρχεται
μέσα από τα κυτταρικά Δίκτυα, απευθείας στο κανάλι
της γήινης αλύσου και της Ανθρωπότητας.
Θα εισχωρεί απευθείας στα κύτταρά τους.

Χάρη στα κυτταρικά δίκτυα που αποτελούνται
από κύτταρα που ανοίγουν και κλείνουν,
που εισπνέουν και εκπνέουν το κοσμικό, το αναστάσιμο, το Όλον,

ο σκοπός και το αποτέλεσμα κάθε εγχειρήματος του Θείου Σχεδίου,
θα χρειάζεται πολύ μικρότερο χρονοδιάγραμμα,
διότι τα κυτταρικά Δίκτυα του Αναστάντος Χριστού
θα έχουν αλληλεπίδραση, συμβατότητα και ταύτιση
με την γήινη άλυσο και την Ανθρωπότητα.

Ομάδες εσωτερικές και εξωτερικές, σαν πρώτο βήμα,
διατιθέμεθα ως αγωγοί για το πέρασμα των κυτταρικών Δικτύων
στα κύτταρά μας και στα κύτταρα της γήινης αλύσου.

Διατηρούμε το κανάλι της Ανθρωπότητας και το κανάλι της Γης
σε σύνδεση με τον Αναστάντα Χριστό.

Ενισχύουμε και διατηρούμε και συμμετέχουμε
στα κυτταρικά Δίκτυα του Αναστάντος.

Δημιουργούμε Δίκτυα κυτταρικών τριγώνων εντός τους.
Κάνουμε τον παραπάνω οραματισμό του όλου εγχειρήματος
του Έργου των κυτταρικών δικτύων, των δικτύων του Αναστάντος Χριστού.
ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας
και του Έργου του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:56

     7-5-2020

Απαιτείται συγχρονισμός για να εισχωρήσει
ο πάλλευκος πυρήνας της Ανάστασης μέσα
σε όλα τα κύτταρα της γήινης αλύσου και επομένως
σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και μικροοργανισμούς
που την απαρτίζουν.

Συγχρονισμός ανοίγματος
• των κόμβων των δικτύων
που εμπεριέχουν τον πάλλευκο πυρήνα της Ανάστασης
• των κυττάρων της γήινης αλύσου
• των κυττάρων της Γης
• των κυττάρων όλων των βασιλείων της φύσης.

Πώς συμβαίνει ο συγχρονισμός;

Συγχρονίζονται
• χάρη στην ύπαρξη μεταξύ τους
ομώνυμων προσήμων και ομώνυμων πολικοτήτων
• χάρη στην παραγωγή ορθών πολικοτήτων
από την νομοτέλεια μεταξύ της ύλης της Γης και
από την νομοτέλεια των δικτύων
• χάρη στην ομοιόσταση και στις ορθές πολικότητες
του περιεχόμενου των δικτύων με τα κύτταρα της Γης.

Ο συγχρονισμός τους, η συμβατότητά τους και οι ορθές πολικότητές τους
επιτρέπουν την διείσδυση του πυρήνα της Ανάστασης.
Το κοινό που φέρουν είναι
το Πάλλευκο Φως του σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού και
το Πάλλευκο της Αγάπης που εμπεριέχουν.

Όλα τα κύτταρα ανοίγουν με την ενέργεια της Πάλλευκης Αγάπης
και άρα είναι συμβατά με τα Πάλλευκα Δίκτυα που επίσης Την φέρουν.

Χάρη σε αυτή τη συμβατότητα, τα κύτταρα μπορούν εντός τους
να υποδεχθούν τον πάλλευκο πυρήνα της Ανάστασης και
να μεταμορφωθούν.

Το κύτταρο μεταμορφώνεται σε πάλλευκο αναστάσιμο κύτταρο Αγάπης.
Το κύτταρο της γήινης αλύσου ακτινοβολεί Πάλλευκη Αναστάσιμη Αγάπη.
Πάλλευκα κύτταρα αναστάσιμης Αγάπης.

Η Ανάσταση είναι ενέργεια μετάβασης γι αυτό
ωθεί για εξέλιξη.
Ωθεί σε ανανέωση που οδηγεί στην αναβάθμιση.
Αναβαθμίζει την ύλη από το ένα πεδίο στο άλλο.

Η Αναστάσιμη Αγάπη είναι
η Αγάπη που ωθεί το κύτταρο να αναστηθεί
στον κραδασμό, στην ενέργεια της Αγάπης
και να ανυψωθεί αλλάζοντας επίπεδο συνείδησης.

Έτσι όλος ο πλανήτης της Γης θα είναι κύτταρο Αναστάσιμης Αγάπης.

Η Πάλλευκη κυτταρική Αναστάσιμη Αγάπη επιτρέπει την είσοδο της Γης
στην Ιερή ανελικτική τροχιά.

Η κυτταρική αναβάθμιση είναι αναβάθμιση κυτταρικής νοημοσύνης.

Τα κύτταρα υποδέχονται στον πυρήνα τους τον πυρήνα της Ανάστασης
και η Πάλλευκη Αγάπη που είναι εγκατεστημένη
ενσωματώνει στο ενεργητικό της τον πυρήνα της Ανάστασης.
Έτσι προκύπτει η Αναστάσιμη Αγάπη.

Τα κύτταρα υποδεχόμενα εντός τους την Ανάσταση
και έχοντας ήδη στο δυναμικό τους την Πάλλευκη Αγάπη του Αναστάντος Χριστού,
αποκτούν την κυτταρική αναστάσιμη αναπνοή Πάλλευκης Αγάπης.

Το κυτταρικό δίκτυο που φέρει τον πυρήνα της Ανάστασης,
εμπεριέχει το Νέο οξυγόνο των κυττάρων.

Εισπνέουν και εκπνέουν Οξυγόνο
κυτταρικής Πάλλευκης Αναστάσιμης Αγάπης.
Τα κύτταρα της Γης θα εισπνέουν και θα εκπνέουν
Πάλλευκη Αναστάσιμη Αγάπη
και η αύρα της Γης θα αλλάξει.

Για να συμβεί αυτό, οι εσωτερικές και οι εξωτερικές ομάδες,
διατηρούμε και ενισχύουμε την ενέργεια της Πάλλευκης Αγάπης
και τον σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού
μέσα σε όλα τα κύτταρα της Γης,
μέσα σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς που την απαρτίζουν.

Διατηρούμε το άνοιγμα των κόμβων των Πάλλευκων Δικτύων
για την ορθή διοχέτευση και ενσωμάτωση του πυρήνα της Ανάστασης
εντός των κυττάρων της Γης και των βασιλείων της φύσης.

Τα Δίκτυα αυτά είναι Πάλλευκα Δίκτυα κυττάρων.
Διαθέτουν κυτταρικό οξυγόνο Πάλλευκης Αναστάσιμης Αγάπης
και έχουν άμεση ταύτιση, ανταπόκριση, συγχρονισμό και συλλειτουργία
με τα κύτταρα της γήινης αλύσου.

Εργαζόμαστε και κρατάμε τους οραματισμούς ενεργούς, ζωντανούς.

Τα κυτταρικά Πάλλευκα Δίκτυα, τα οποία διατρέχονται
από την Πάλλευκη Αγάπη του Αναστάντος Χριστού
και έχουν στους κόμβους τους τον πυρήνα της Ανάστασης,
είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να μένουν ενεργά και δραστήρια.

Καθώς τροφοδοτούν τα κύτταρα της γήινης αλύσου
έχουν άμεση σύνδεση και ταύτιση με αυτά.
Εργαζόμαστε για την μεταξύ τους διατήρηση της συμβατότητας.

Κύτταρο Αναστάσιμης Αγάπης ο πλανήτης της Γης.
Ιεροποιείται και αλλάζει πεδίο συνείδησης.

Τα κύτταρα αποκτούν νοημοσύνη, συνείδηση νοήμονα
με καρδιακό πυρήνα Αναστάσιμης Πάλλευκης Αγάπης.

Οξυγόνο κυτταρικού αναστάσιμου πυρήνα
στον κραδασμό της Πάλλευκης Αγάπης του Αναστάντος Χριστού.

Ο Αναστάς Χριστός χρίζει τα κύτταρα με Πάλλευκη Αγάπη
και ενσωματώνει εντός τους τον πυρήνα της Ανάστασης.
ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού
στο Έργο της ανέλιξης της Γης, ώρα 09:30

  6-5-2020 

Πώς συμβαίνει η Γη να βρίσκεται
εντός του ομφαλού της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία;

Συμβαίνει με αντικατοπτρισμό του ολογράμματος
της Γης και του γαλαξία του Δία.

Το ολόγραμμα της Γης αντικατοπτρίζεται στον γαλαξία του Δία και αντιστρόφως.
Συμβαίνει χάρη στις συμβατές πολικότητες
που προκύπτουν αναμεταξύ τους και οι οποίες επιτρέπουν
να δημιουργούνται αντίγραφα των ολογραμμάτων.

Τί σημαίνει για τη Γη να βρίσκεται
εντός του ομφαλού της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία;

Η Γη μέσα στον ομφαλό του νοήμονος σπινθήρα
της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία
εμβαπτίζεται με Αέρινη πύρινη Ουσία.

Είναι η Αέρινη πύρινη Ουσία, η οποία
μέσα από τα πάλλευκα δίκτυα - Λευκοδρόμια
και δια της Παρουσίας του Αναστάντος Χριστού,
ενσταλάζεται ΑΠΟ τον γαλαξία του Δία ΣΤΗ Γη.

Τί σημαίνει για τη Γη η Αέρινη πύρινη ουσία που προσλαμβάνει;

Σημαίνει ότι η Αέρινη Ιεραρχία
δίνει στη Γη κληρονομικότητα Αέρινου σπινθήρα.

Σημαίνει ότι η Αέρινη Ιεραρχία
δίνει στη Γη Αέρινο πυρήνα.

Μέσα από τον ομφαλό του γαλαξία του Δία γεννώνται
νέες κληρονομικές αέρινες γραμμές για την γήινη άλυσο.

Η Αέρινη πύρινη Ουσία σημαίνει για την γήινη άλυσο
αφαλός Αέρινης πύρινης Ουσίας.

Δηλαδή οι κληρονομικές γραμμές στον ομφαλό
θα της δώσουν αφαλό που θα φέρει
την ποιότητα της Αέρινης πύρινης Ουσίας.

Τί σημαίνει η Γη να έχει ομφαλό και τί σημαίνει να έχει αφαλό;

Με το να είναι ο αφαλός ενεργός και πιο λειτουργικός,
ο ομφαλός σιγά-σιγά μπαίνει στα παρασκήνια και από εκεί υποστηρίζει.

Σημαίνει εξελικτική σταδιακή αναβάθμιση η οποία
εντάσσει τη Γη γρηγορότερα στον ανελικτικό Ιερό τροχό.

Σημαίνει μόνιμη εγκατάσταση Ιερού Φωτός
που αναβαθμίζει και εξελίσσει τη Γη και
την εντάσσει σε ανώτερες Ατραπούς.

Γιατί η εμβάπτιση γίνεται από τον ομφαλό
της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία και όχι από τον αφαλό του;

Διότι η Γη δεν μπορεί να παραλάβει ακόμα από τον αφαλό.
Η μετάβαση πρέπει να είναι ομαλή και
η Γη δεν είναι εξελικτικά έτοιμη για να παραλάβει από τον αφαλό.

Για το λόγο αυτό σαν πρώτο στάδιο
η εμβάπτιση γίνεται μέσα από τον ομφαλό του γαλαξία του Δία.

Ομάδες εσωτερικές και εξωτερικές,
ανοίγουμε τα Λευκοδρόμια που είμαστε,
για την διάχυση του πύρινου αέρινου στοιχείου.

Ενισχύουμε τα δίκτυα των λευκών πεδίων
της Λευκής Αδελφότητας της Αέρινης Ιεραρχίας,
δημιουργώντας ταυτόχρονα νέα δίκτυα τριγώνων
συνδεόμενοι και ταυτιζόμενοι σε πλήρη συν-λειτουργία
με τη Λευκή Αδελφότητα του Γαλαξία του Δία.

Οραματιζόμαστε πάλλευκο κρυστάλλινο διαμάντι
όπου εντός του εμπεριέχει το νοήμονα σπινθήρα της αέρινης πύρινης Ουσίας
ΝΑ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ μέσω των δικτύων και
μέσω της διαθεσιμότητάς μας ως Λευκοδρόμια,
ΑΠΟ τον ομφαλό της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία στην γήινη άλυσο.

Ο νοήμων σπινθήρας της Αέρινης Ιεραρχίας
συμπληρώνει το Έργο της Ανάστασης του Αναστάντος Χριστού,
δίνοντας στη Γη Αέρινο κραδασμό και υπόσταση
που σημαίνει ότι η Γη θα πάλλεται
μέσα στη Νέα Αέρινη Κοσμική Ακτίνα Αγάπης - Σοφίας.
ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας, ώρα 09:23

   5-5-2020

Οι παμπεριεκτικοί λωτοί
των πυρήνων των ενεργειακών κέντρων της Ανθρωπότητας
έχουν τρία κυρία επίπεδα συνείδησης – μύησης.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ επίπεδο είναι ο εγωικός λωτός και
αφορά τη συνέχεια συνείδησης του ατομικού Εαυτού.
Δηλαδή της ατομικής ψυχής.

Μέσα στον εγωικό λωτό ενσταλάζεται ο πνευματικός σπινθήρας
του Αναστάντος Χριστού και της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας
και δομείται η Ανταχκάρανα
για την ένωση της προσωπικότητας με την ψυχή.

Έτσι ανοίγει ο δρόμος στην ψυχή
να ανέλθει σε ανώτερα πεδία ύπαρξης
τα οποία θα της επιτρέψουν να εκφράσει το σκοπό του πνεύματος
με την καθοδήγηση των Διδασκάλων
της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας, της Αέρινης Ιεραρχίας,
των Ουράνιων μυημένων Οντοτήτων και της Σαμπάλλας.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ επίπεδο αφορά την κοσμική εγωική συνειδητότητα.
Σημαίνει ότι η ψυχή εισέρχεται υπό την επιρροή του Κοσμικού Λόγου
για να επιτελέσει Έργο ενωμένη με το πνεύμα.

Δηλαδή η ψυχή ακολουθεί την Ανταχκάρανα
η οποία οδηγεί στην ένωση με το πνεύμα
μέσα από την πορεία εξελισιμότητας που θέτει ο Κοσμικός Λόγος.

Κοσμική εγωική συνείδηση σημαίνει ότι
η συνείδηση της ψυχής εισέρχεται στο κοσμικό Όλον.
Τότε η ψυχή σκέφτεται και δρα με όρους του πνεύματος
ακολουθώντας τον Κοσμικό Λόγο.

ΤΟ ΤΡΙΤΟ επίπεδο αφορά το κέντρο της βάσης, το λωτό της κουνταλίνι
που σημαίνει ότι,
όλη η πνευματική διάσταση και όλοι οι πνευματικοί πυρήνες των λωτών,
των πνευματικών κέντρων του ανθρώπου
που είναι πια Θεάνθρωπος, δηλαδή είναι Πνεύμα – Άνθρωπος,
γίνονται πύρινο Πνεύμα και Ένα με τον πυρήνα του συμπαντικού Όλου.

Το κουνταλινικό πυρ διαπερνά όλους τους πυρήνες
των λωτών των πνευματικών ενεργειακών κέντρων και
ο Θεάνθρωπος γίνεται πύρινο Ουράνιο Σώμα, κύτταρο του συμπαντικού Όλου.

Αυτές είναι οι κύριες λειτουργίες και τα κύρια επίπεδα
των πυρήνων των λωτών στα πνευματικά ενεργειακά κέντρα
που αφορούν την Ανθρωπότητα.

Αφυπνίζονται και έρχονται σε διεύρυνση και δράση,
όταν ο άνθρωπος οργανώνει την συνείδησή του
στην Υπηρεσία της Θείας εξέλιξης του Όλου.

Οι λωτοί των ενεργειακών κέντρων της Ανθρωπότητας
αφυπνίζονται και ανοίγουν και διευρύνονται,
όταν ο άνθρωπος γαλβανίζεται από Αγάπη για Υπηρεσία στο Όλον.

Οι λωτοί ανοίγουν με την ενέργεια της Αγάπης.
Η Αγάπη ωθεί τον άνθρωπο σε υπηρεσία
και υπηρετώντας εξελίσσεται και ανυψώνεται
στα ανώτερα κοσμικά πεδία συνείδησης.

Ο άνθρωπος με την ενέργεια της Αγάπης
εξημερώνει την ατίθαση φύση του και
ανακαλύπτει το σκοπό της ζωής που δεν είναι άλλος από
την προσφορά στο συλλογικό Όλον.

Υπηρετώντας υπό το Νόμο της Αγάπης
η συνείδηση του διευρύνεται και
εισχωρεί σε Ιερούς συμπαντικούς κόσμους.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας, ώρα 09:40

    4-5-2020

Ο Αναστάς Χριστός μέσα στον καρδιακό πυρήνα της Ανθρωπότητας
εμπεριέχει την Πάλλευκη Αγάπη.
Την ενσταλάζει και την εντυπώνει στον καρδιακό πυρήνα της Ανθρωπότητας.

Τί σημαίνει Πάλλευκη Αγάπη;

Σημαίνει ότι ο παμπεριεκτικός καρδιακός πυρήνας της Ανθρωπότητας
έχει την Αγάπη που συμπεριλαμβάνει το Όλον.
Έτσι ο άνθρωπος θα αγαπά με όρους συλλογικότητας,
με όρους συλλογικής νοημοσύνης. Νοήμονα Αγάπη.

Η Πάλλευκη Αγάπη έχει πολλές ποιότητες, πολλές ιδιότητες.
Συμβολίζει το απέραντο Όλον που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν όρια.
Ξεκινάει από την Αγάπη για τον πλησίον, από την Αγάπη για την κοινωνία,
από την Αγάπη της χώρας όπου κατοικεί, την Αγάπη για τον πλανήτη,
φτάνοντας στην Αγάπη που συμπεριλαμβάνει το συμπαντικό Όλον.

Η Πάλλευκη Αγάπη του Αναστάντος Χριστού εμπεριέχει
την συμπαντική αγάπη. Την αγάπη του συμπαντικού συλλογικού όλου.

Προσφέρει εκείνη την συνείδηση που συμπεριλαμβάνει
την Αγάπη για το συμπαντικό Όλον.
Η Πάλλευκη Αγάπη είναι συλλογική νοήμονα συνείδηση
η οποία αγκαλιάζει συμπαντικούς κόσμους.

Είναι συλλογική νοήμονα Αγάπη που μπορεί και περιλαμβάνει το σύμπαν.

Εμπεριέχει επίσης την αγάπη για τον Εαυτό και
παρακινεί στην αναγνώριση της ύπαρξης της ψυχής
και την ενσωμάτωση του δυναμικού της ψυχής.

Η Πάλλευκη Αγάπη του Αναστάντος Χριστού εμπεριέχει εντός της
τη νοημοσύνη της κυτταρικής ανάπλασης.

Σημαίνει ότι πολλαπλασιάζεται επί πολλάκις
μέσα σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού
και στους στοιχειακούς και κυτταρικούς οργανισμούς
που είναι στον κοντινό περιβάλλοντα χώρο,
δηλαδή εκεί όπου φτάνει η μαγνητική ακτινοβολία του καθενός
για να ανανεώσει και να πολλαπλασιάσει κύτταρα και στοιχειακά κυττάρων.

Σημαίνει ότι, μία σκέψη Πάλλευκης Αγάπης μπορεί να θεραπεύσει.
Μπορεί να πολλαπλασιάσει τα κύτταρα, να τα ανανεώσει.
Μπορεί ότι πάσχει να αναπλαστεί και να αναδημιουργηθεί.

Αυτή είναι η Πάλλευκη Αγάπη του Αναστάντος Χριστού.
Η Πάλλευκη Αγάπη μέσα στο κέντρο της καρδιάς της Ανθρωπότητας.

Τί συμβολίζει ακόμα η Πάλλευκη Αγάπη;
Συμβολίζει το άπειρο που δεν έχει τέλος.

Η Πάλλευκη Αγάπη έχει δύναμη.
Μία έκφραση Αγάπης, μία σκέψη Πάλλευκης Αγάπης του Αναστάντος,
έχει δύναμη εκτόξευσης που, αναλόγως με το επίπεδο της συνείδησης,
μπορεί να φτάσει στο άπειρο.

Η Πάλλευκη Αγάπη για τη μάζα της Ανθρωπότητας
έχει δύναμη εκτόξευσης από το καρδιακό πεδίο του καθενός
μέχρι εκεί που μπορεί να ακτινοβολήσει και να εκπέμψει.

Η Πάλλευκη Αγάπη μπορεί να ενισχύσει
και ‘περιβάλλοντα στοιχεία ύλης’
και το άυλο που εδρεύει πέρα από τη Γη.

Πώς καταλαβαίνουμε ότι φέρουμε στην καρδιά μας την Πάλλευκη Αγάπη;
Πότε ξέρουμε ότι φέρουμε τον κραδασμό της
και άρα της δύναμή της και άρα τον Αναστάντα;

Όταν κατοικεί η Πάλλευκη Αγάπη του Αναστάντος στην καρδιά μας,
τότε οι σκέψεις μας και οι αισθήσεις μας
περιλαμβάνουν όρους συλλογικής αγάπης.
Η συνείδησή μας είναι παμπεριεκτική.

Αγαπάμε με όρους συλλογικότητας, με όρους συλλογικής νοημοσύνης.
Τότε γνωρίζουμε ότι έχουμε στο ενεργητικό μας, μέσα μας,
τον Αναστάντα και το όπλο της Πάλλευκης Αγάπης.

Η Πάλλευκη Αγάπη δεν φοβάται να πει την Αλήθεια και να δει την Αλήθεια,
γιατί είναι Αγάπη ταύτισης
και εμπεριέχει την ομονοούσα κατανόηση.
Η ομονούσα δεν πληγώνει αλλά ανακουφίζει.
Δείχνει τον δρόμο προς την απελευθέρωση και λυτρώνει.

Η Πάλλευκη Αγάπη έχει όρους συλλογικής κατανόησης, έχει ευσπλαχνία.
Η Πάλλευκη Αγάπη έχει Διάκριση.

Πότε ξέρουμε ότι διαθέτουμε την Διάκριση της Πάλλευκης Αγάπης;

Όταν δεν έχουμε αμφιταλάντευση και πράττουμε χωρίς αμφιβολία
αυτό που πιστεύουμε.

Γνωρίζουμε ότι η επιλογή μας είναι ορθή.
Όταν έχεις στην καρδιά σου τον Αναστάντα
με την ‘νούμερο ένα’ ιδιότητα της Πάλλευκης Αγάπης που εκπροσωπεί,
δεν φοβάσαι τις επιλογές σου γιατί σαν Αναστάς που είσαι,
είσαι γεμάτος αγάπη για το Όλον
και οι επιλογές σου δεν βλάπτουν τους γύρω σου.

Έτσι πάντα οι επιλογές σου είναι ορθές και αβλαβείς.

Με την Πάλλευκη Αγάπη
ο άνθρωπος αποκτά σταδιακά την “εσωτερική εκγυμνασμένη διάκριση”.

Εκείνη που οδηγεί στα ανώτερα πεδία, από την ψυχή και άνω,
σε διακλαδιζόμενες επιλογές
Καθώς ο άνθρωπος βαδίζει το Δρόμο που οδηγεί σε ανώτερα επίπεδα συνείδησης.

Η Πάλλευκη Αγάπη εφαρμόζει νόμους που έχουν ηθικές αξίες.

Η Πάλλευκη Αγάπη έχει Γνώση παμπεριεκτική.
Παμπεριεκτική Γνώση που περιλαμβάνει συμπαντικούς κόσμους.
Σημαίνει ότι εμπεριέχει Γνώση που αφορά το Όλον.

Μπορεί δηλαδή να εφαρμοστεί στη ζωή της καθημερινότητας
και ταυτόχρονα στους κανόνες του Δρόμου (Ανταχκάρανα)
που ανυψώνουν την συνείδηση.

Η Πάλλευκη Αγάπη έχει την δυνατότητα της συγκέντρωσης του δυναμικού της
ώστε το δυναμικό της να διοχετευτεί σε Έργο.

Εκτέλεση καθημερινών υποχρεώσεων, Έργο για μία κοινότητα, κοινωνία,
Έργο για την Ανθρωπότητα, Έργο για τον πλανήτη,
Έργο για το πλανητικό σύστημα και το Όλον.

Γιατί η Πάλλευκη Αγάπη είναι ενέργεια που θεραπεύει
και διευρύνει και εξελίσσει και ενσωματώνει και συνθέτει.

Η Πάλλευκη Αγάπη είναι νοήμονα Αγάπη
με όρους συλλογικής συνείδησης και νοημοσύνης.

Αυτό από μόνο του εμπεριέχει την Αγάπη
που προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά
γιατί όταν ο άνθρωπος είναι ένα με το Όλον,
τότε υπάρχει παντού και πάντα ευημερία.

Έργο του Αναστάντος είναι
ο Πάλλευκος πνευματικός Του σπινθήρας να εγκατασταθεί και να καρποφορήσει.
Να εγκατασταθεί στην καρδιά της Ανθρωπότητας και να δημιουργήσει βάσεις.

Τί εννοούμε με αυτό;
Εννοούμε τις βάσεις για την επέκταση,
για την Ανάσταση του καρδιακού κέντρου της Ανθρωπότητας,
ώστε να εδραιωθεί ο Πάλλευκος σπινθήρας,
να κατοικήσει ο Αναστάς, να διαχυθεί η Πάλλευκη Αγάπη.

Να εδραιωθεί η αφετηρία της σκέψης του Ανθρώπου
μέσα από την Πάλλευκη Αγάπη και να εξαπλωθεί.

Πώς εξαπλώνεται η Πάλλευκη Αγάπη;
Πώς πιάνει το χώρο της καρδιάς μας;

Για την μάζα της Ανθρωπότητας εφαρμόζεται ενστικτωδώς.
Δημιουργεί την ανάγκη και δίνει το κίνητρο στον άνθρωπο
να σκεφτεί με όρους συλλογικής αγάπης
και να βιώσει την Δύναμή της, την θεραπεία της.

Για τον συνειδητό άνθρωπο, εξαπλώνεται με συνειδητή προσπάθεια
να εγκαταστήσει τον Αναστάντα εντός του και να γίνει ο ίδιος Αναστάς.
Να βοηθήσει τον Αναστάντα να κατέλθει στο κέντρο της καρδιάς της Ανθρωπότητας
και να παραμείνει και να την διευρύνει.

Η Πάλλευκη Αγάπη του Αναστάντος είναι αναστάσιμη καρδιακή διεύρυνση
που μπορεί να βιωθεί από όλους και να αποτελέσει το κίνητρο για την εφαρμογή της.

Ο Αναστάς Χριστός εγκαθιδρυμένος στην καρδιά της Ανθρωπότητας
φέρνει το δώρο της Πάλλευκης Αγάπης που είναι νοήμονα Αγάπη
απέραντης συλλογικής και συμπαντικής νοημοσύνης.
Απέραντη ακτινοβολία και θεραπεία.

Απέραντη γιατί με κάθε σκέψη και δράση Πάλλευκης Αγάπης
το δυναμικό της πολλαπλασιάζεται.

Έχει τη Δύναμη πολλαπλασιασμού.
Έχει την Δύναμη να θεραπεύει πάσχοντα κύτταρα και αρνητικά πρόσημα ύλης.
Έχει Δύναμη σκέψης που έχει δύναμη να εξαπλωθεί θεραπευτικά.

Βοηθούμε στην πόλωση του Αναστάντος Χριστού
στο κέντρο της καρδιάς της Ανθρωπότητας
οραματιζόμενοι την Παρουσία Του εκεί και εργαζόμενοι στο Θείο Έργο
που επιφέρει και αποτελεί η Επανεμφάνισή Του.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Έργου και της Παρουσίας του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:38

   3-5-2020

Ο νους της Ανθρωπότητας εμπεριέχει
πολλά αρνητικά συναισθήματα, πολλές αρνητικές πεποιθήσεις
που εμποδίζουν να κατέλθει το Φως που φέρει την καθαρή όραση.

Πώς αλλάζει το πρόσημο σε αυτά;
Πώς το αρνητικό μετατρέπεται σε θετικό και συνεργατικό
στο Φως που φέρει την καθαρή όραση;

Το αρνητικό πρόσημο αλλάζει με καθάρσεις.

Καθάρσεις
• με το Τριπλό Μωβ του Ιερού Τριγώνου και
• με το Τριπλό Μωβ
του Αγίου Γερμανού, της Αέρινης Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού.

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΤΡΙΠΛΑ ΜΩΒ

Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη.

ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΜΩΒ
της Αέρινης Ιεραρχίας, του Αναστάντος Χριστού και του Αγίου Γερμανού
αντιπροσωπεύει την κάθαρση από πλευράς αντισωμάτων.

Δηλαδή ο οργανισμός σταδιακά αποκτά αντισώματα
που αποτρέπουν την επανεμφάνιση αυτών που έχουν αποβληθεί.

Και χάρη στα αντισώματα που διώχνουν
τον ανόμοιο κραδασμό και την ανόμοια χαμηλή συχνότητα
το Τριπλό Μωβ συμβάλλει και στην απεμπλοκή
από την επανάληψη των ίδιων μοτίβων συμπεριφοράς.

Με τη χρήση του Τριπλού Μωβ ο οργανισμός αποκτά αντισώματα
και ως προς τις διάφορες αρνητικές ενέργειες που τον πλησιάζουν
και ως προς την αρνητική ύλη, την παρόμοια με αυτήν που έχει αποβάλλει.

Αυτό για τον άνθρωπο σημαίνει ότι
δεν θα επαναλαμβάνει τα ίδια μοτίβα συμπεριφοράς.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΘΑΡΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΜΩΒ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
εισάγονται στις συνειδήσεις των ανθρώπων αντισώματα κοσμικού περιεχομένου.

Τα αντισώματα αυτά φέρουν το κοσμικό πρόσημο
που επιτρέπει την εισαγωγή νέου τρόπου σκέψης στο νου και στα συναισθήματα.

Έτσι επιτρέπουν στον άνθρωπο να εφαρμόσει τα νέα στην καθημερινότητά του
είτε ασυνείδητα, μέσω αυτοματισμών, είτε συνειδητά.

Κοσμική νοημοσύνη διεισδύει
στο νου και στην καρδιά, στη σκέψη και στα συναισθήματα.

Η Ανθρωπότητα αποκτά με τις καθάρσεις του Τριπλού Μωβ του Ιερού Τριγώνου κοσμικά κύτταρα κοσμικής νοημοσύνης.

ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΟΥΣ

ΑΡΧΙΚΑ με τη χρήση του Τριπλού Μωβ της Αέρινης Ιεραρχίας, του Αναστάντος Χριστού και του Αγίου Γερμανού συμβαίνει το εξής:

Η Ανθρωπότητα αποβάλλει το παλαιό.

Αποβάλλει συναισθήματα χαμηλής συχνότητας, πλάνες, θυμαπάτες, πεποιθήσεις. Αποκτά αντισώματα σε αυτά.
Ανοίγει η συνείδηση για να αλλάξει το πρόσημο των συναισθημάτων
και να εισέλθει το Φως.

ΥΣΤΕΡΑ, με τη χρήση για κάθαρση του Τριπλού Μωβ του Ιερού Τριγώνου
συμβαίνει το εξής:

Ναι μεν ο άνθρωπος αποβάλλει το παλαιό
αλλά ταυτόχρονα το Μωβ που μετουσιώνει το κύτταρο
και του προσδίδει ιδιότητα κοσμικής κυτταρικής νοημοσύνης
διεισδύει βαθιά στα στοιχειακά των κυττάρων.

Η παλαιά ύλη απομακρύνεται και
στη θέση της εισχωρεί το κοσμικό κύτταρο κοσμικής νοημοσύνης.
Νοήμων νοητικό, νοήμων αισθαντικό, νοήμων αιθερικό με νοήμονα ακτινοβολία, κραδασμός κοσμικής νοημοσύνης.

Καθάρσεις λοιπόν σε δύο χρόνους για την αποβολή
της παλαιάς ύλης και χαμηλοκραδασμικής παλαιάς συχνότητας,
για την αποβολή ύλης που κρατά δέσμια την Ανθρωπότητα.

Βαθιά και ουσιαστική αποβολή των αρνητικών προσήμων έξω από το κύτταρο
και διείσδυση του κοσμικού νοήμονος κυττάρου.

Κυτταρική κοσμική νοημοσύνη, νοητική, αστρική, αιθεροφυσική, στοιχειακή.

Ο νους σκιαγραφείται με κοσμική κυτταρική νοημοσύνη.

Η Ανθρωπότητα υποδέχεται και εντάσσει στο δυναμικό της
τις καθάρσεις του Τριπλού Μωβ του Ιερού Τριγώνου.

Ο Αναστάς Χριστός μέσα στο κοσμικό κύτταρο αποδίδει την Ανάσταση.

Ανάσταση στα κύτταρα των ανθρώπων σημαίνει αλλαγή που θα έρθει
μέσα από την σύγκρουση της παλαιάς μορφής
και της νέας κυτταρικής κοσμικής νοημοσύνης.

Ο Αναστάς Χριστός, γέφυρα - μεσάζων
για την μετάβαση της Ανθρωπότητας
στην κυτταρική κοσμική νοημοσύνη,

βοηθά στην ομαλή ένωση και ένταξη των κυττάρων
ώστε να συμβεί η απορρόφηση και η αποδοχή
της κυτταρικής κοσμικής νοημοσύνης.

Η επαγρύπνηση των κυττάρων για την υποδοχή
του κοσμικού νοήμονος κυττάρου μέσα από το Τριπλό Μωβ
και η δεκτικότητά τους

αποτελεί Έργο του Αναστάντος Χριστού
για την αναβάθμιση των κυττάρων της Ανθρωπότητας.

Μέσα από την σύγκρουση με την οποία
το παλαιό θα αποβληθεί για να έρθει το νέο,
ο Αναστάς Χριστός επαναφορτίζει και τον ομφαλό της Ανθρωπότητας.

Σημαίνει ότι τροφοδοτεί τον ομφαλό της Ανθρωπότητας
δια του δικού Του αφαλού αλλάζοντας την κληρονομικότητα.

Η Ανάσταση στον ομφαλό μετουσιώνει
τις κληρονομικές γραμμές της Ανθρωπότητας.

Μέσω νέων αναστάσιμων κληρονομικών γραμμών
αλλάζει την ύλη της μορφής.
Εσωτερική ανάπλαση πάλλευκη αναστάσιμη.

Οι κληρονομικές γραμμές της Ανθρωπότητας,
μέσα από τον αφαλό του Αναστάντος,
αποκτούν πάλλευκη αναστάσιμη διάσταση.

Οι κληρονομικές γραμμές στον ομφαλό της Ανθρωπότητας
διαρκώς επανατροφοδοτούνται
επιτρέποντας την εισχώρηση νέων τύπων γραμμών
αναστάσιμης κοσμικής νοήμονος υπόστασης.

Το κοσμικό Όλον εισέρχεται στον ομφαλό της Ανθρωπότητας.

Η Ανθρωπότητα φέρει γραμμές του κοσμικού Όλου στη νέα της υπόσταση.

Ο Πάλλευκος Αναστάς Χριστός είναι τροφοδότης - γεννήτρια
για την μετάβαση της Ανθρωπότητας
σε αναστάσιμη κοσμική κυτταρική νοημοσύνη
που αγκαλιάζει το κοσμικό Όλον.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 07:20

   2-5-2020

Ο Θείος ανελικτικός νοήμονας σπινθήρας μέσα στο 3ο ενεργειακό κέντρο
εργάζεται στον ομφαλό και στο διάφραγμα της Ανθρωπότητας.

Το διάφραγμα επικοινωνεί και συνδέεται με τον ομφαλό
δια του νοήμονος νέου σπινθήρα στο 3ο ενεργειακό κέντρο.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί στόχος του 3ου ενεργειακού κέντρου
στη νοήμονα εξέλιξη της Ανθρωπότητας καθώς το διαφράγμα ανοίγει,
είναι να επιτρέψει στην ενέργεια της κοσμικής αναστάσιμης νοημοσύνης
την ορθή εισροή και υποδοχή στα κατωδιαφραγματικά κέντρα της Ανθρωπότητας
αλλάζοντας τα στοιχειακά των κυττάρων σε νοήμονα κοσμικά
με κυτταρική κοσμική νοημοσύνη.

Τα συναισθήματα θα αποκτήσουν κύτταρα κοσμικής αναστάσιμης νοημοσύνης.

Διευρυνόμενο το διάφραγμα της Ανθρωπότητας,
επιτρέπει στο 3ο ενεργειακό κέντρο
την αλλαγή στην κυτταρική κοσμική νοημοσύνη.

Η κυτταρική κοσμική αναστάσιμη νοημοσύνη εισχωρεί και
μέσα στον ομφαλό της Ανθρωπότητας
αντικαθιστώντας τις παλαιές κυτταρικές δομές
κληρονομικών γραμμών και ενσαρκώσεων της Γης και της Ανθρωπότητας,

με νέες γραμμές, εισερχόμενες από νοήμονα κοσμικά κύτταρα αναστάσιμης κοσμικής νοημοσύνης μέσα από την διάσταση του Κοσμικού Λόγου.

Ο ομφαλός και το διάφραγμα της Ανθρωπότητας
συλλειτουργούν στην παρούσα εργασία και
συγχρονίζονται και ταυτίζονται στο έργο της αναβάθμισής τους

επειδή ζητείται να αποσπαστούν πλήρως από το ανθρώπινο βασίλειο
• τα συναισθήματα χαμηλής συχνότητας και
• οι κληρονομικές παλαιές γραμμές καρμικών ενσαρκώσεων της Ανθρωπότητας.

Η μεσολάβηση της Ανάστασης του Αναστάντος Χριστού
επιφέρει την αλλαγή κραδασμού γύρω από το ηλιακό πλέγμα.

Γιατί η μεσολάβηση της Ανάστασης του Αναστάντος Χριστού
• και επιτρέπει
• και φέρνει
την αλλαγή της κυτταρικής κοσμικής αναστάσιμης νοημοσύνης
• και αντικαθιστά τον παλαιό χαμηλής συχνότητας κραδασμό.

Αντικαθιστά τα χαμηλής συχνότητας χαρακτηριστικά συναισθημάτων
που φέρουν αρνητικό πρόσημο στο ηλιακό πλέγμα.

Η επίδραση του σπινθήρα στο 3ο ενεργειακό κέντρο,
με το άνοιγμα του διαφράγματος,
του προσδίδει κραδασμό και ακτινοβολία αναστάσιμη κοσμικής νοημοσύνης.

Κυτταρική αναστάσιμη κοσμική νοημοσύνη σημαίνει ότι
το κύτταρο έχει μέσα την νοημοσύνη του Κοσμικού Λόγου
δηλαδή εξελιγμένη νοητική όραση μέσα στα συναισθήματα.

Περιλαμβάνει την μετουσίωση του συναισθηματικού κόσμου των ανθρώπων
που θα παραλάβουν νοημοσύνη εντός του.
Η κοσμική νοημοσύνη αγκαλιάζει το Όλον.

Η κυτταρική κοσμική αναστάσιμη νοημοσύνη για τον ομφαλό της Ανθρωπότητας
σημαίνει αλλαγή ολοκληρωτικής φυλετικής υπόστασης.

Η ανθρώπινη φυλή που διαθέτει νοήμων αναστάσιμο κοσμικό κύτταρο,
το οποίο περιλαμβάνει εντός του
την νοήμονα αγάπη και την νοήμονα κοσμική ενεργό νοημοσύνη.

Τα κύτταρά του ομφαλού της Ανθρωπότητας
μέσα από την Ανάσταση του Αναστάντος Χριστού
γίνονται κοσμικά νοήμονα κύτταρα.

Το κοσμικό νοήμων κύτταρο είναι ο μικρόκοσμος του Κοσμικού Λόγου.

Το κοσμικό νοήμων κύτταρο φέρει εντός του τον Κοσμικό Λόγο.

Για τη νέα Ανθρωπότητα αυτό σημαίνει κυτταρική κοσμική νοημοσύνη
η οποία συμπεριλαμβάνει και διαθέτει την σφραγίδα
της Νοήμονος 2ης Ακτίνας Αγάπης - Σοφίας.

Ο Αναστάς Χριστός μέσα στα κοσμικά κύτταρα φέρει την Ανάσταση
και τα καθιστά νοήμονα κοσμικά αναστάσιμα
γιατί αλλάζουν οπτικό πεδίο και διάσταση.

Η ένωση του 3ου ενεργειακού κέντρου και του ομφαλού της Ανθρωπότητας
δια του Αναστάντος Χριστού,

συνθέτει τη νέα κυτταρική κοσμική δομή
ανάμεσα στο ηλιοπλεγματικό κέντρο και
τις παλαιές κληρονομικότητες της Ανθρωπότητας.

Έτσι την αναβαθμίζουν σε Ανθρωπότητα κοσμικής κυτταρικής δομής
που διαθέτει
• νοήμονα Αγάπη - Σοφία μαζί με
• τη Νέα Ενεργό κοσμική κυτταρική Νοημοσύνη.
ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας και της Παρουσίας του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:52

  1-5-2020

Αποδίδουμε τον σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού
μέσα στο κέντρο του ομφαλού της Ανθρωπότητας.
Ο σπινθήρας του Αναστάντος Χριστού είναι μέσα στην Ανθρωπότητα.

Μέσα στον ομφαλό της Ανθρωπότητας
μόνο ο Αναστάς Χριστός και η Πάλλευκη αναστάσιμη 1η Ακτίνα
αναδιαμορφώνουν τη Νέα Ανθρωπότητα
με Νέα Αναστάσιμη μορφή.

Αναδομούν την γενετική αναστάσιμη νέα μορφή
συστήνοντας κληρονομικά δίκτυα.

Η σύσταση νέων γενετικών κληρονομικών γραμμών είναι αυτή που επιβάλλει
το νέο καθεστώς της Εποχής της Ανάστασης,
της Εποχής του Αναστάντος Χριστού, του Παγκόσμιου Σωτήρα της Ανθρωπότητας.

Ο Αναστάς Χριστός δημιουργεί για την αναδόμηση της Νέας μορφής,
της αναστάσιμης Ανθρωπότητας,
Δίκτυα τα οποία αποτελούνται
• από την Πάλλευκη αναστάσιμη ενέργεια Του και
• από την Πάλλευκη αναστάσιμη 1η Ακτίνα.

Και ο ομφαλός της γήινης αλύσου
μέσα σε δίκτυα της Πάλλευκης αναστάσιμης ενέργειας
του Αναστάντος Χριστού και της πάλλευκης αναστάσιμης 1ης Ακτίνας
για την αναδόμηση των μορφών που απαρτίζουν ολόκληρη την γήινη άλυσο.

Ο αφαλός του Αναστάντος ως ηλεκτροφόρα πρίζα και γεννήτρια,
τροφοδοτεί αναστάσιμα με νέες γενετικές κληρονομικές γραμμές.
Ηλεκτρική Αναγεννητική τροφοδοσία.

Αφαλός Αναστάντος - ομφαλός Γης- ομφαλός Ανθρωπότητας,

Για την αναστάσιμη αναδόμηση των νέων μορφών της γήινης αλύσου
• ο αφαλός του Αναστάντος Χριστού σε σύνδεση με
• το 4ο ενεργειακό Του κέντρο και
• την Πάλλευκη αναστάσιμη Φλόγα του
συνάπτει
• τρίγωνο με τον ομφαλό της Ανθρωπότητας και
• τρίγωνο με τον ομφαλό της Γης

Νέος πάλλευκος πλανήτης στον αναστάσιμο κραδασμό
της Πάλλευκης Φλόγας του Αναστάντος.

Το τρίγωνο
• με κορυφή τον ομφαλό της Γης
• βάση τον αφαλό και
• το 4ο ενεργειακό κέντρο του Αναστάντος,

δια του παρόμοιου τριγώνου του Αναστάντος
με τον ομφαλό της Ανθρωπότητας
• με κορυφή τον ομφαλό της Ανθρωπότητας
• βάση τον αφαλό και
• το 4ο ενεργειακό κέντρο του Αναστάντος

δημιουργεί συνάψεις ενεργειακών δικτύων
με τον ομφαλό των υπανθρώπινων και στοιχειακών βασιλείων
για τη νέα αναστάσιμη γενετική μορφή των στοιχειακών τους.

Η Ανθρωπότητα ως μεσάζων του Αναστάντος Χριστού
στο Έργο της Αναγεννητικής Ανάστασης των κληρονομικών γραμμών
των στοιχειακών των υπανθρώπινων βασιλείων.

Ο Αναστάς Χριστός εισχωρεί βαθιά στο Έργο της εξέλιξης της Ανθρωπότητας
και των βασιλείων της φύσης που απαρτίζουν την γήινη άλυσο.

Βοηθάμε στην ηλεκτρική κυτταρική αναγέννηση οραματιζόμενοι
• τα προαναφερθέντα και
• την διείσδυση του τριγώνου του Αναστάντος με την Ανθρωπότητα
στα υπανθρώπινα και στοιχειακά βασίλεια.

Μπορούμε επίσης να οραματιστούμε
την τροφοδοσία των νέων γενετικών κληρονομικών γραμμών
από τον αφαλό του Αναστάντος
στον ομφαλό της Ανθρωπότητας και της γήινης αλύσου.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Έργου του Αναστάντος Χριστού στην ανέλιξη της Γης, ώρα 09 :45

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

   30-4-2020

Ο Αναστάσιμος Ηλιακός Λόγος μέσα στον πυρήνα του Πλανητικού Λόγου
του προσδίδει τρεις ιδιότητες:
• Ηλιακό αναστάσιμο σπινθήρα με ενέργειες του Υποκειμενικού Ήλιου
• Απεριόριστη Ηλιακή συχνότητα Ηλιακού Λόγου
• την αστείρευτη Ηλιακή Πηγή – ‘Πηγή χωρόχρονου’

Η Ηλιακή συχνότητα είναι η εξωτερίκευση
• του Ηλιακού Λόγου και
• της Ηλιακής Ανάστασης που φέρνει μέσα στον Πλανητικό Λόγο.

Απεριόριστη Ηλιακή συχνότητα σημαίνει ότι
μόνιμα θα φέρει την σφραγίδα του Ηλιακού Λόγου

Η αστείρευτη Ηλιακή Πηγή – ‘Πηγή χωρόχρονου’
αποδιδόμενη στον πυρήνα του Πλανητικού Λόγου,
θα είναι ο υποδοχέας που θα εφελκύσει,
μέσα από τον κραδασμό της Ηλιακής Ανάστασης,
την ανοδική πορεία του πλανητικού συστήματος
στη νέα ανελικτική τροχιά.

Οι ιδιότητες αυτές μέσα από τον πυρήνα του Πλανητικού Λόγου
θα περάσουν μέσα στην γήινη άλυσο.

Αυτό θα γίνει μέσω Ηλιακών δικτύων
μεταξύ του Υποκειμενικού και Φυσικού Ήλιου,
σε “Ηλιακό χωρόχρονο” στο πλανητικό σύστημα
ο οποίος θα εφελκύσει και τη Γη σε τροχιά ανελικτική.
Δεν θα γίνει πάνω στην γήινη άλυσο.

Τα Ηλιακά αυτά δίκτυα αποτελούνται
• από τις τρεις κύριες Ηλιακές Ακτίνες 1η, 2η, και 3η και
• από την ηλιακή συστημική συγχρονικότητα
των Ηλιακών Ακτίνων του Υποκειμενικού Ήλιου
μέσα στις πλανητικές Ακτίνες του φυσικού Ήλιου στον Πλανητικό Λόγο.

Έτσι προκύπτει ο Ηλιακός Αναστάσιμος πυρήνας του Ηλιακού Λόγου
μέσα στον Πλανητικό Λόγο.

Η Γη θα εφελκυθεί προς τα άνω
μέσα από την Ηλιακή Αέρινη Ανάσταση
της Υδροχοϊκής Εποχής του Αναστάντος Χριστού.

Ο Ηλιακός χωρόχρονος του νέου πυρήνα του Πλανητικού Λόγου
θα έλξει τη Γη κατά την διάρκεια της Υδροχοϊκής Εποχής
καθώς θα λαμβάνει χώρα το Έργο της Επανεμφάνισης του Αναστάντος.

Ο Ηλιακός αυτός χωρόχρονος, ο οποίος φιλοξενεί
το νέο πυρήνα του Πλανητικού Λόγου,
θα μεγαλώσει μέσα από τα δίκτυα.

Παράλληλα με την Ανάσταση του Αναστάντος Χριστού
ο Ηλιακός αυτός χωρόχρονος θα ανθίσει και θα έλξει τη Γη.

Η Γη για να ανελιχθεί πρέπει να κρατιέται “ορθά μαγνητικά πολωμένη.

Η Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία είναι ο συνδετικός κρίκος που
το επιτυγχάνει αυτό.
Έτσι, ο Παμπεριεκτικός νέος πυρήνας του Πλανητικού Λόγου
συμπεριλαμβάνει και την επέκταση της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας.

Η επέκταση της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας σημαίνει ότι
εντός της εισέρχονται τα Αέρινα Άσραμ της Αέρινης Ιεραρχίας
τα οποία συμπεριλαμβάνουν στο δυναμικό τους
την Ηλιακή Αέρινη Ανάσταση του Ηλιακού Λόγου.

Γιατί εισέρχονται;
Για να δημιουργήσουν τη Νέα Αέρινη ανασυγκρότηση.

Πού την δημιουργούν;
Μέσα στην Ακτινική Ολότητα και Οντότητα
της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας.
ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 08:46

    29-4-2020

Θύρες από τον Αναστάσιμο Ηλιακό Λόγο ανοίγουν διάπλατα
για να περάσουν οι συστημικές Θείες ενέργειες του Ηλιακού Λόγου
στο πλανητικό σύστημα και στον Πλανητικό Άξονα της γήινης αλύσου.

Οι συστημικές ενέργειες που εισχωρούν
στα πλανητικά ενεργειακά κέντρα του πλανήτη της Γης
έχουν τον εξής σημαντικό στόχο και σκοπό:

κατά την διαπέρασή τους μέσα στις καρδιές των στοιχειακών
των πλανητικών ενεργειακών κέντρων

να εντάσσουν τις Ηλιακές Ακτίνες του Ηλιακού Λόγου
μέσα από τις Πλανητικές Ακτίνες του Πλανητικού Λόγου,
μέσα από τις Αέρινες Ακτίνες της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία και
μέσα από τις αναστάσιμες Ακτίνες του Αναστάντος Χριστού.

Αυτές οι Ακτίνες υποστηριζόμενες
και από το Ιερό Τρίγωνο στον Ιερό Βορρά
και από το Ιερό Τρίγωνο στον Ιερό Νότο
είναι ήδη εγκατεστημένες και σταθεροποιημένες
μέσα στα ενεργειακά κέντρα των καρδιών των στοιχειακών.

Η παρουσία των Ηλιακών Ακτίνων
δια των συστημικών ενεργειών του Ηλιακού Λόγου
μέσα στις καρδιές των στοιχειακών των πλανητικών κέντρων,
φέρνουν εντός τους την Ηλιακή Ανάσταση
αφυπνίζοντας τη Νοήμονα Αέρινη Ηλιακή Ανάσταση απ’ άκρη σε άκρη
σε όλα ενεργειακά κέντρα της γήινης αλύσου.

Το περιεχόμενο των καρδιών
των πλανητικών ενεργειακών κέντρων της γήινης αλύσου
εντάσσει στο δυναμικό του την Ηλιακή Νοήμονα Αγάπη.
Αυτό για τον άνθρωπο σημαίνει, Ηλιακός Νοήμων Άνθρωπος
που μπορεί και ορά με όρους που αφορούν το Όλον.

Η Ηλιακή Ανάσταση σημαίνει Ανάσταση Ήλιων
στο πλανητικό σύστημα και στην γήινη άλυσο.

Δια του Αναστάντος Χριστού και του Πλανητικού Λόγου,
ο Υποκειμενικός Ήλιος εισχωρεί μέσα στον Αντικειμενικό Ήλιο.

Αυτό επιτρέπει στην γήινη άλυσο να έρχεται πιο κοντά
και στις ποιότητες του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου.

Τί σημαίνει Ηλιακή Ανάσταση και ποια η διαφορά της
από την Αέρινη Ανάσταση του Αναστάντος Χριστού
συνοδευόμενη από την Αέρινη Ιεραρχία;

Η διαφορά από την Αέρινη Ανάσταση του Αναστάντος
βρίσκεται στην Ηλιακή ακτινοβολία
που θα αλλάζει σταδιακά και
θα γίνεται Ηλιακή συστημική του Υποκειμενικού Ήλιου
μέσα από τον φυσικό Ήλιο του Πλανητικού Λόγου.

Έτσι μέσα στις καρδιές των στοιχειακών
των ενεργειακών κέντρων του Πλανητικού Άξονα
εισχωρούν Ηλιακές Ακτίνες που ανήκουν στον Υποκειμενικό Ήλιο
και δια του Ηλιακού Λόγου
μέσα στα κέντρα του άξονα της Γης φέρνουν την Ηλιακή Ανάσταση.

Με την Παρουσία του Αναστάντος
και των υπολοίπων Θείων Δυνάμεων
και συμπαντικών Θείων κέντρων στο Νότο της Γης,

οι Ηλιακές Ακτίνες θα διανεμηθούν
στα πλανητικά ενεργειακά κέντρα των ριζών του Πλανητικού Άξονα,
έως βαθιά στο υπέδαφος του Ιερού Νότου
όπου ο Κεντρικός Πνευματικός Ήλιος βρίσκεται αντικατοπτρισμένος.

Έτσι οι Ηλιακές Ακτίνες οι οποίες φέρουν
Ακτίνες και ποιότητες του Υποκειμενικού Ήλιου,
θα οικειοποιούνται ενεργειακές Ακτινικές ποιότητες
του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου.

Το δυναμικό αυτών των Ηλιακών Ακτίνων θα διαμοιράζεται
στα πλανητικά ενεργειακά κέντρα
των ριζών και του Πλανητικού Άξονα.

Στην διαδρομή τους προς τα άνω,
αυτές οι Ηλιακές Ακτίνες συναντούν
και το Δίκτυο Ριζών του Ιερού Τριγώνου
και την έδρα του Ιερού Τριγώνου στον Ιερό Νότο της.

Στην έδρα αυτή εισάγεται ένα μέρος του δυναμικού του Ιερού Τριγώνου
αντιπροσωπεύοντας την Κοσμική Νοήμονα Αγάπη
στις ηλιακές υποκειμενικές Ακτίνες του Ηλιακού Λόγου.

Έτσι, η δυναμοποίηση των στοιχειακών των καρδιών
των πλανητικών ενεργειακών κέντρων
χάρη στην κοσμική Παρουσία Ιερών Δυνάμεων στο Νότο
και στην Επανεμφάνιση του Αναστάντος Χριστού.
έρχεται και από το Νότο και όχι μόνο από τον Βορρά.
ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:30

    28-4-2020

Ο αναστάσιμος ενεργοποιημένος νους της Ανθρωπότητας αναβαθμίζεται
μέσα από την δημιουργία μίας νοητικής μονάδας.

Η νοητική μονάδα αποτελείται
• από τον σπινθήρα της χριστικής νοημοσύνης του Αναστάντος Χριστού και
• από νοήμονα αιθέρα από τα ενορατικά βουδικά πεδία.

Η νοητική αυτή μονάδα εισχωρεί
μέσα στην Πάλλευκη Αναστάσιμη Φλόγα του Αναστάντος Χριστού
για να αποδοθεί στο ανώτερο νοητικό της Ανθρωπότητας.

Ταυτόχρονα, ανάμεσα στο κατώτερο και ανώτερο νοητικό πεδίο της Ανθρωπότητας,
δημιουργείται δίκτυο νοητικής σκαλωσιάς αποτελούμενο
από τις Νοήμονες Πάλλευκες Φλόγες
• της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας,
• της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία και
• του Ιερού Τριγώνου.

Η αναστάσιμη Πάλλευκη Φλόγα του Αναστάντος,
είναι συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο Δίκτυο της νοητικής σκαλωσιάς,
γιατί συμβάλλει στην σύνθεση ανώτερου και κατώτερου νοητικού
η οποία θα οδηγήσει στην ένωσή τους.

Η Φλόγα της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας
εκπροσωπούμενη από τον Άγιο Γερμανό,
εμπεριέχει την εξαγνισμένη Νέα Ενεργό Νοημοσύνη της 3ης Ακτίνας.

Η Φλόγα της Αέρινης Ιεραρχίας εμπεριέχει την Αέρινη Νοήμονα Αγάπη.

Η Φλόγα του Ιερού Τριγώνου η οποία έχει κοσμικά εξαγνιστεί
από το Τριπλό Μωβ του Ιερού Τριγώνου,
• εμπεριέχει την Κοσμική Νέα Ενεργό Νοημοσύνη της Κοσμικής 3ης Ακτίνας,
• εμπεριέχει την Κοσμική Πλειάδεια Αγάπη
• εμπεριέχει τις Θελήσεις της Νοήμονος Αγάπης και της Ενεργού Νοημοσύνης.

Η Ενεργός Νοημοσύνη εμφανίζεται 3 φορές με διαφορετικές ποιότητες,
διότι αντιπροσωπεύει το παρόν πλανητικό σύστημα
και υφίσταται τις περισσότερες τροποποιήσεις
οι οποίες συμβάλλουν στην αλλαγή της νοημοσύνης του ανθρώπου.

Η νοητική σκαλωσιά από Νοήμονες Φλόγες,
μέσα από την Πάλλευκη Φλόγα του Αναστάντος Χριστού,
θα φέρουν σε δημιουργία και έκφραση
το Νέο Αναστάσιμο Νοητικό Αιθέρα 1ης, 2ης και 3ης Ακτίνας.

• Η Νέα Νοητική Αιθερική Φλόγα και
• η ταυτόχρονη παρουσία της νοητικής μονάδας
η οποία αποτελείται από την χριστική νοημοσύνη του Αναστάντος
και από νοήμονα αιθέρα από τα βουδικά πεδία,
συντελούν στην αναβάθμιση της αντιληπτικής οξυδέρκειας του ανθρώπου και
οδηγούν τον άνθρωπο στην χρησιμοποίηση του ανώτερου νοητικού
και έτσι ο άνθρωπος απλώνει την σκέψη του στα ενορατικά βουδικά πεδία.

Το φράγμα ανάμεσα στην κατώτερη και ανώτερη σκέψη καταλύεται
και το νοητικό της Ανθρωπότητας ενώνεται σε μία ενιαία νοητική μονάδα.
Η ενιαία νοητική μονάδα προκύπτει από τη δημιουργία
της νοητικής μονάδας της αναστάσιμης πάλλευκης Φλόγας του Αναστάντος.

Μέσω της ανακάλυψης των δυναμικοτήτων του νου
θα έρθει η εποχή της νοήμονος νοητικής επανάστασης
που θα φέρει την Ανάσταση στο Νου της Ανθρωπότητας.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας
και του Έργου του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09 :10

   27-4-2020

Η καρδιά βαθιά μέσα στο κέντρο του πλανήτη της Γης
εγκολπώνει την Καρδιά του Αναστάσιμου Ηλιακού Λόγου
• δια του Πλανητικού Λόγου και
• των Δικτύων σύνθεσης ανάμεσα στον Ηλιακό και Πλανητικό Λόγο και
• δια των δικτύων σύνθεσης του Αναστάντος Χριστού
τα οποία αποτελούνται από πλανητικές, συστημικές και κοσμικές ενέργειες,
• καθώς και δια των δικτύων σύνθεσης των Ακτίνων και
• των δικτύων των αέρινων αναστάσιμων τριγώνων.

Ο Αναστάσιμος Ηλιακός Λόγος στο κέντρο της καρδιάς της γήινης αλύσου.

Παράγεται σύνθεση των τριών καρδιών
- της αναστάσιμης Ηλιακής καρδιάς
- μέσα στην αναστάσιμη πλανητική καρδιά
- μέσα στην καρδιά της γήινης αλύσου.

Συμβαίνει
• δια του Αναστάντος Χριστού,
• της Σαμπάλλας η οποία έχει άρρηκτη δικτυακή σύνδεση
με το κέντρο της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας και
• δια του Αέρινου Ιερού Τριγώνου το οποίο είναι σε σύνδεση
με δίκτυα σύνθεσης με την Αέρινη Ιεραρχία του γαλαξία του Δία.

Όλα τα παραπάνω συντελούν
στην μείξη των δύο Λόγων, του Ηλιακού και Πλανητικού,
μέσα στην γήινη άλυσο.

Έτσι θα αναγεννηθεί η Νέα Ηλιακή Αέρινη Αναστάσιμη καρδιά
μέσα από τον Αναστάντα Χριστό,
και θα φέρει ταυτόχρονα ιδιότητες
• του Ηλιακού Λόγου και
• των Ιερών πλανητών του ηλιακού συστήματος.

Μέσα από την σύζευξη βαθιά στην καρδιά της σφαίρας της Γης,
με κέντρο την καρδιά της σφαίρας της Γης,
δημιουργούνται μία σειρά από ομόκεντροι κύκλοι, οι οποίοι,
όλο και μεγαλώνουν σε εύρος καθώς πλησιάζουν τον εξωτερικό φλοιό της Γης.

Ένας μόνο κύκλος ομόκεντρος - λευκόχρυσο δακτυλίδι,
περιβάλλει και αγκαλιάζει τη Γη στο ύψος του Ισημερινού.
Οι υπόλοιποι ομόκεντροι κύκλοι είναι μέσα.

Μέσα σε κάθε ομόκεντρο κύκλο - δακτυλίδι, δημιουργούνται 7 καρδιές.
Κάθε μία καρδιά αποτελείται από δίκτυα συζεύξεων και συνθέσεων.

Ο εξωτερικός ομόκεντρος κύκλος - δακτυλίδι,
περιέχει πάλλευκα ηλιακά αέρινα αναστάσιμα δίκτυα
με συμμετέχοντες
• όλα τα καρδιακά κέντρα όλων των Ακτίνων,
• το καρδιακό κέντρο του Ιερού Τριγώνου,
• το καρδιακό κέντρο της Θέλησης της Αγάπης της Σαμπάλλας
• τα καρδιακά κέντρα της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας
• τα καρδιακά κέντρα της Αέρινης Ιεραρχίας.

Ένα τεράστιο καρδιακό δίκτυο σύνθεσης.

Μέσα στους κόμβους των δικτύων, του κάθε δικτύου καρδιάς,
σε τρίγωνο συνθέτουν
ο Αέρινος Αναστάσιμος Αναστάς Χριστός, ο Πλανητικός και Ηλιακός Λόγος,

Προκαλούν μία σειρά αντικατοπτρισμών όλων των δικτύων,
ξεκινώντας από τον εξωτερικό ομόκεντρο κύκλο,
για να φτάσουν και να εντυπωθούν
μέσα στην εσωτερική σφαίρα της καρδιάς της Γης.

Έτσι προκαλούν μία σειρά ενεργειακών μετατροπών
που θα προκαλέσουν τη Νέα Αναγέννηση του πλανήτη της Γης
σε Ηλιακό Αέρινο Αναστάσιμο πλανήτη,
της Ανάστασης του Αναστάντος Χριστού και
της Ανάστασης του Πλανητικού και Ηλιακού Λόγου.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Θείου Σχεδίου
της Ιεραρχίας και της Επανεμφάνισης του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:20

    26-4-2020

O Αναστάς Χριστός εγκολπώνει την Ανάσταση
και Την μεταδίδει μέσα στον Ηλιακό Λόγο.
για να προκύπτει έτσι ο Αναστάσιμος Ηλιακός Λόγος.

Ο Αναστάσιμος Ηλιακός Λόγος προκύπτει
μέσα από συζεύξεις του Αναστάντος Χριστού
με μία σειρά από δίκτυα σύνθεσης μεταξύ Χριστών.

Δίκτυα Σύνθεσης Χριστών τα οποία φέρουν ποιότητες της Ανάστασης.

Δημιουργούνται γέφυρες σύνθεσης του Αναστάντος Χριστού
με τον Ιεραρχικό Χριστό,
με τον Σαμπαλλικό Χριστό,
με το Πλανητικού Χριστό.

Ο κάθε ένας φέρει την δική Του ποιότητα της Ανάστασης
και την ενσωματώνει μέσα στον Ηλιακό Λόγο.

Έτσι προκύπτει ο Αναστάσιμος Ηλιακός Λόγος,  
ο οποίος θα φέρει την Ηλιακή Αέρινη Ανάσταση
και σε άλλους πλανήτες που ανήκουν στο πλανητικό σύστημα.

Ο Σαμπαλλικός Χριστός φέρνει την Θέληση της Ανάστασης.
Ο Αναστάς Χριστός φέρνει την Ανάσταση της ύλης.
Από την σύζευξή τους προκύπτει η Θέληση για Ζωή
μέσα από την Ανάσταση.

Έχουμε λοιπόν την Θέληση για Ζωή
μέσα από την σύζευξη του Σαμπαλλικού και Αναστάντος Χριστού
η οποία ενσωματώνεται μέσα στον Ηλιακό Λόγο
δια του Πλανητικού Λογοϊκού Χριστού
μέσα από το δίκτυο Χριστών.

Έχουμε την σύζευξη του Ιεραρχικού Χριστού,
ο οποίος αντιπροσωπεύει την Ανάσταση.
Την Ανάσταση που οδηγεί τον άνθρωπο στην Ανταχκάρανα
η οποία ενώνει με το πνεύμα.

Από την σύζευξή Του με τον Αναστάντα Χριστό
προκύπτει η Ανάσταση της ψυχής.

Η Ανάσταση της Ψυχής με την Θέληση για Ζωή
(προκύπτουσα από την σύζευξη Σαμπαλλικού Χριστού με Αναστάντα),
ενσωματώνονται στον Ηλιακό Λόγο δια του Πλανητικού Λογοϊκού Χριστού.

Ο Πλανητικός Χριστός αντιπροσωπεύει την πλανητική Ανάσταση
σε Ανάσταση Ηλιακή.

Οδηγεί τον πλανήτη και συγκεκριμένα τον πλανήτη της Γης,
από την Ανάσταση της ύλης στην Ηλιακή Ανάσταση
που σημαίνει άλλο περιβάλλον, άλλο αιθέρα, άλλο κραδασμό.

Οδηγεί τον πλανήτη και συγκεκριμένα τον πλανήτη της Γης
σε αναστάσιμο ηλιακό περιβάλλον
σε αναστάσιμο ηλιακό αιθέρα
σε αναστάσιμο ηλιακό κραδασμό
που θα φιλοξενεί την γήινη Ιερή Ηλιακή άλυσο.

Η σύζευξη του Αναστάντος Χριστού με τον Πλανητικό Χριστό,
οδηγεί την γήινη σφαίρα της Γης
να γίνει Ηλιακή Αναστάσιμη σφαίρα.

Από τις ιδιότητες που φέρουν οι Χριστοί μέσα από τις συνθέσεις τους,
ο Ηλιακός Αναστάσιμος Λόγος προκύπτει.
Το δίκτυο σύνθεσης των Χριστών,
δημιουργεί τον Ηλιακό Αναστάντα Χριστό μέσα στον Ηλιακό Λόγο.

Ο Ηλιακός Λόγος μέσα στους φορείς Του
έχει ενσωματωμένους τους συνθετικούς φορείς του δικτύου Χριστών.

Σφαίρες Χριστών μέσα στον Ηλιακό Λόγο
δημιουργούν τεράστια δίκτυα σύνθεσης
Χριστικών Σαμπαλλικών, Ιεραρχικών Ακτίνων
μέσα στους φορείς του Ηλιακού Λόγου.

Δια του Πλανητικού Χριστού και του Αναστάντος
ο Πλανητικός Λόγος αφομοιώνει σταδιακά τις συζεύξεις και τις συνθέσεις
όλων των παραπάνω
για να τα αποδώσει στην γήινη άλυσο.

Η ενσωμάτωση του Ηλιακού Λόγου μέσα στον Πλανητικό
επιφέρει στην αλλαγή του αιθέρα του πλανητικού συστήματος
και προκύπτει αναβάθμιση στο πλανητικό σύστημα
και σε αλλαγή τροχιάς των πλανητών δεξιόστροφα προς τα επάνω.
ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους
εξωτερίκευσης της Παρουσίας του Αναστάντος
στο Έργο της Ιεροποίησης της Γης, ώρα Ελλάδος 10:12

    25-4-2020

Ο Δίας αντικατοπτρίζεται
στο Ιερό Τρίγωνο Σείριος - Πλειάδες - Μ. Άρκτος.
και δημιουργεί συνάψεις μαζί του.

Με τον τρόπο αυτό, οι κοσμικές ενέργειες
οι Σειριακές, οι Πλειάδειες και της Μικρής και Μεγάλης Άρκτου,
οικειοποιούνται την Αέρινη Ιεραρχία του γαλαξία του Δία,

και συζευγμένες στον πλανήτη Δία, του αποδίδουν
•    την κοσμική Ενεργό Νοημοσύνη,
•    την Κοσμική Αγάπη - Σοφία και
•    τη  Κοσμική Θέληση.

Ο σκοπός είναι να προκαλέσουν τις ανάλογες συνθέσεις
με την 2η Αέρινη Ακτίνα που εκπροσωπεί ο Δίας
και να γίνουν συζεύξεις- μίξεις
•    με τις Αέρινες ποιότητες της Αέρινης Ιεραρχίας και
•    με τις ποιότητες τις κοσμικές του Ιερού Τριγώνου.

Έτσι θα προκύψουν οι κοσμικές αέρινες Ακτίνες
και οι κοσμικές αέρινες ποιότητες μεταξύ
•    του Ιερού Τριγώνου και
•    της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία.

Ο Δίας αντικατοπτρίζεται στο Ιερό Τρίγωνο.  

Οι αέρινες κοσμικές συνθέσεις που προκύπτουν από τον αντικατοπτρισμό αυτό,
δια του Αναστάντος Χριστού και της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας
εμβαπτίζονται
στο Πυρ της Πάλλευκης Ανάστασης του Αναστάντος Χριστού.

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με την Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία
διανέμονται
•    στον Ισημερινό της Γης, καθώς και
•    στους ενεργειακούς κρίκους
οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα ενεργειακά κέντρα στον Ισημερινό.

Ο αναστάσιμος φορέας του Αναστάντος,
Τον οποίο ο Ισημερινός της Γης, σταδιακά οικειοποιείται
μέσα από τις παραπάνω εργασίες σύνθεσης,
θα ενισχυθεί και θα αποκτήσει αέρινη αναστάσιμη κοσμική υπόσταση.

Την υπόσταση αυτή θα την αφομοιώσει μέσω του αναστάσιμου φορέα.

Επισημαίνεται επίσης, ότι
οι Αέρινες Κοσμικές Αναστάσιμες Ακτίνες
οι οποίες προκύπτουν μέσα από τις συζεύξεις
του Ιερού Τριγώνου, του Δία και του Αναστάντος Χριστού,
διανέμονται μέσω
•    των δικτύων του Αναστάντος και
•    των δικτύων των Λευκών της Λευκής Αδελφότητας της Αέρινης Ιεραρχίας,
στο πλανητικό και ηλιακό σύστημα

 ώστε και οι μη ιεροί πλανήτες να αποκτήσουν
ορθές πολικοτήτες με τους Ιερούς πλανήτες.

Αυτό χρειάζεται ώστε,
οι Ιεροί πλανήτες να μπορούν να τους έλξουν
μέσω όμοιων προσήμων και κραδασμών,
στην Ιερή δεξιόστροφη περιστροφή ανελικτικής τροχιάς.

Η Αέρινη Ιεραρχία του γαλαξία του Δία γίνεται πιο ενεργή
στην Υπηρεσία της αναβάθμισης του πλανητικού συστήματος και

συμβάλλει στην Ιεροποίηση της Γης
ενεργώντας ως διανομέας διαπλανητικών ανελικτικών ροών.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού στο Θείο Σχεδίο ανέλιξης της Γης, ώρα 09 :30

    24-4-2020

Ο Αναστάσιμος Λόγος του 5ου ηλιακού ενεργειακού σπινθήρα
αντικατοπτρίζεται στο 5ο πλανητικό ενεργειακό κέντρο.
Ο αναστάσιμος σπινθήρας στο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας,
υποδέχεται μέσα στους κόλπους του τον 5ο ηλιακό ενεργειακό σπινθήρα.

Ο λόγος για τον οποίο αυτό συμβαίνει είναι
για να αφομοιώσει ο πάλλευκος 5ος ενεργειακός σπινθήρας
την ποιότητα της 5ης Ηλιακής Αναστάσιμης ρινικής ακτινοβολίας.

Η 5η αναστάσιμη ηλιακή ρινική ακτινοβολία
μέσα στο 5ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας,
ενισχύει τον ρινικό εγκέφαλο ηλιακά καθώς φέρει εντός του
τον Ηλιακό Αναστάσιμο Λόγο.

Ο 5ος  ενεργειακός σπινθήρας στο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας
υποδέχεται τον Ηλιακό αναστάσιμο ρινικό εγκέφαλο και αναβαθμίζεται.

Ανάμεσα στο 5ο ενεργειακό ηλιακό κέντρο και στο 5ο ενεργειακό πλανητικό κέντρο,
δημιουργούνται δίκτυα ηλιακής αναστάσιμης ακτινοβολίας.

Ο Αναστάς Χριστός και ο Ηλιακός Αναστάσιμος Λόγος
δημιουργούν δίκτυα ηλιακής αναστάσιμης ακτινοβολίας
και ο ρινικός εγκέφαλος αναβαθμίζεται.

Ανάμεσα στον 5ο πλανητικό σπινθήρα και στον 5ο ηλιακό σπινθήρα
η διαφορά βρίσκεται στην Ηλιακή Ανάσταση.
Η Ηλιακή Ανάσταση μέσα στο πλανητικό σύστημα,
αλλά και συγκεκριμένα μέσα στο 5ο ενεργειακό πλανητικό κέντρο,
σημαίνει ότι ο Ηλιακός Λόγος δια του Αναστάντος Χριστού μας,
φέρνει τη Θεία Ηλιακή Ανάσταση του Λόγου Του, της Θείας Ύπαρξής Του.

Για το λόγο αυτό, εκτός από την αναβάθμιση και μέσα από την αναβάθμιση
του ρινικού εγκεφάλου στο 5ο ενεργειακό πλανητικό κέντρο,
δια των δικτύων των ηλιακών αναστάσιμων,
εισέρχεται ο Καρδιακός Αναστάσιμος Ηλιακός Λόγος.

Ο Καρδιακός Αναστάσιμος Ηλιακός Λόγος αναβαθμίζει σταθερά μέσα από την Πηγή Του
την στοιχειακή καρδιά του 5ου ενεργειακού πλανητικού σπινθήρα
και κατ’ επέκταση τον ρινικό εγκέφαλο.

Καρδιακός ηλιακός αναστάσιμος ρινικός εγκέφαλος
μέσα στο 5ο ενεργειακό σπινθήρα της Ανθρωπότητας.

Αυτό σημαίνει για τον άνθρωπο ότι
ο Ηλιακός Λόγος εισχωρεί μέσα στον Πλανητικό Λόγο
και αφομοιώνει ηλιακές αναστάσιμες ακτινοβολίες από το καρδιακό Του κέντρο.

Για το 5ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας σημαίνει ότι
δια του Αναστάντος Χριστού
το καρδιακό κέντρο του 5ου τσάκρα αποκτά ποιότητες
ηλιακής ανάστασης του καρδιακού κέντρου του Ηλιακού Αναστάσιμου Λόγου.

Ο Ηλιακός Λόγος μέσα στον Πλανητικό Λόγο είναι μεγάλο γεγονός.

Παράγει συζεύξεις ανάμεσα στις ηλιακές και πλανητικές Ακτίνες
δια της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία, της Σαμπάλλας σε σύμπνοια
και σε δικτυακή συνάφεια με την Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία
και του Αναστάντος Χριστού.

Αυτό επιφέρει στα ηλιακά ενεργειακά κέντρα μία σειρά από μετακινήσεις
διότι θα δημιουργήσουν, με τα πλανητικά ενεργειακά κέντρα,
συνάψεις – γέφυρες δικτύων.

Ο 5ος ενεργειακός σπινθήρας της Ανθρωπότητας απορροφά μέσα από τα δίκτυα
την επέκταση από πλανητική αναστάσιμη σε ηλιακή αναστάσιμη
και αναβαθμίζεται ηλιακά αέρινα αναστάσιμα.

Για το λόγο αυτό όλοι οι όμιλοι, όλων των ομάδων των Άσραμ,  
συμμετέχουμε στα ηλιακά αέρινα αναστάσιμα Δίκτυα
ανάμεσα στον Ηλιακό και στον Πλανητικό Λόγο
ώστε να προκύψουν οι συνθέσεις και οι συζεύξεις
οι οποίες θα προκαλέσουν μία σειρά από περαιτέρω ανοίγματα
ενεργειακής ηλιακής κοσμικής και συστημικής διεύρυνσης
στο πλανητικό σύστημα και στην γήινη άλυσο.  

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Παρουσίας του Αναστάντος Χριστού στο Θείο Έργο της Ιεροποίησης της Γης, ώρα 08:52

   23-4-2020

Ο αναστάσιμος σπινθήρας της Ανθρωπότητας
θα διαπεράσει όλο το ηλιακό και πλανητικό σύστημα.

Ο λόγος που θα συμβεί αυτό είναι για να περάσει
μέσα από τις ανώτερες κλίμακες των υπολοίπων Ιερών πλανητών
κάνοντας περιφορά – περιστροφή μέσα στο ηλιακό σύστημα.

Το γεγονός αυτό δεν θα γίνει στο άμεσο μέλλον αλλά προετοιμάζεται.
Το κοινοποιούμε όμως σαν επικείμενο Θείο γεγονός,
ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προεργασίες.

Αφού ο αναστάσιμος σπινθήρας της Ανθρωπότητας
εισέλθει μέσα στην Καρδιά του Αναστάντος Χριστού,
θα έρθει η ώρα που θα αντικατοπτριστεί
δια του Αναστάντος Χριστού
στους Ιερούς πλανήτες του ηλιακού συστήματος.

Από την Καρδιά του Αναστάντος Χριστού
θα αντικατοπτριστεί στο 4ο ενεργειακό κέντρο,
στο καρδιακό κέντρο όλων των Ιερών πλανητών.  

Αφού ο αντικατοπτρισμός συμβεί,
ο κάθε ένας από τους Ιερούς πλανήτες του ηλιακού συστήματος,
θα εκτελέσει μία σειρά από επεξεργασίες και εντυπώσεις,
στον αναστάσιμο σπινθήρα της Ανθρωπότητας
προσδίδοντάς του ο κάθε ένας, Ιερές ποιότητες και χαρακτηριστικά
που τον αντιπροσωπεύουν ως πλανήτη.

Πρώτο παράδειγμα:
ο Ουρανός θα δώσει στον αναστάσιμο σπινθήρα της Ανθρωπότητας,
το χαρακτηριστικό της “Ιερής Συνόδου με τον Δία”
Αυτή είναι η καλύτερη απόδοση με λέξεις.

Σημαίνει ότι, όταν στο ηλιακό σύστημα θα συμβαίνει
‘Σύνοδος του Δία με τον Ουρανό’, σε αυτή τη Σύνοδο,
ο πλανήτης της Γης και κατ’ επέκταση
ο αναστάσιμος σπινθήρας της Ανθρωπότητας
θα επωφελούνται ενεργειακά.

Δεύτερο παράδειγμα:
ο αναστάσιμος σπινθήρας, αντικατοπτριζόμενος στον πλανήτη Δία,
και υπό τις αέρινες ποιότητες της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία
θα εμβαπτιστεί με την 2η Ακτίνα Αγάπη-Σοφία.

Παίρνοντας ο αναστάσιμος σπινθήρας Ιερές ποιότητες
από τα χαρακτηριστικά του κάθε πλανήτη,
αναβαθμίζει εξαιρετικά το δυναμικό του.

Ο Αναστάς Χριστός, καθώς θα ενσωματώνει τις Ιερές ποιότητες
από τον κάθε πλανήτη μέσα στην Καρδιά Του
και από εκεί στον αναστάσιμο σπινθήρα της Ανθρωπότητας,

θα αποδώσει τις ενσωματωμένες Ιερές ποιότητες
στα ενεργειακά κέντρα του πλανήτη της Γης
και σε όλα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου
από την κεραία, μέχρι κάτω βαθιά στις ρίζες.

Έτσι και ο πλανήτης της Γης με όλα τα βασίλεια που κατοικούν σε αυτόν,
θα ακολουθεί την Ιερή τροχιά
με ιερώς αναβαθμισμένα ενεργειακά κέντρα.

Όσον αφορά την ανθρώπινη συνείδηση,
οι άνθρωποι είτε αυτόματα, είτε συνειδητά,
θα συμμετέχουν στις εξελίξεις του ηλιακού συστήματος
μέσα από την ενεργειακή εκδήλωση της τροχιάς του κάθε πλανήτη

και μέσω των κινήσεων της τροχιάς τους
με τις μεταξύ τους ενεργειακές συνάψεις
και μέσω ενεργειακών γεγονότων που θα λαμβάνουν χώρα,
στο ηλιακό και πλανητικό σύστημα,

Θα υπάρχει άμεσο αντίκτυπο και αντανάκλαση
και στον αναστάσιμο σπινθήρα τον κατανεμημένο στη Γη
και στον άνθρωπο δια του Αναστάντος Χριστού.

Ο πνευματικός αναστάσιμος σπινθήρας εγκολπώνει
δια του Αναστάντος Χριστού και του Πλανητικού Λόγου,
ηλιακές αναστάσιμες ποιότητες του Ηλιακού Λόγου.

Αυτό αποτελεί για την εξέλιξη του συστήματος της γήινης αλύσου
Ηλιακή Ανάσταση μέσα στην Αέρινη Ανάσταση του Αναστάντος Χριστού.
Η συγχρονικότητα
της Ηλιακής και της Αέρινης Ανάστασης  του Αναστάντος Χριστού
προκαλεί το Θείο Έργο της Επανεμφάνισής Του στη Γη.

Έτσι παρουσιάζεται η ευκαιρία στην γήινη άλυσο να δεχθεί
μεγαλύτερη και πιο γρήγορη Ιερή Αναστάσιμη αναβάθμιση.

Για το λόγο αυτό δημιουργούμε
ηλιακά αέρινα αναστάσιμα Δίκτυα Τριγώνων
ανάμεσα στον Πλανητικό και Ηλιακό Λόγο.

Η εργασία εκτελείται από την Πλατφόρμα του Αναστάντος Χριστού
έχοντας ως Βορρά τον Κεντρικό Πνευματικό Ήλιο
και Νότο την αντανάκλαση του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου
με ενδιάμεσο σταθμό το Ιερό Τρίγωνο Σείριος – Πλειάδες – Μ. Άρκτος.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού
στο Έργο της ανέλιξης της Γης στην Ιερή τροχιά, ώρα 10:06

23-4-20

Ο σπινθήρας της Μίας Συλλογικής Ψυχής της Ανθρωπότητας,
εξαγνισμένος από τα Πυρά του Τριπλού Μωβ
και σταδιακά εμβαπτιζόμενος με τον Μωβ σπινθήρα
του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας,
εισέρχεται μέσα στους ενεργειακούς κρίκους
που είναι εγκαταστημένοι στον Ισημερινό της Γης.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι πρώτον,
για να εισπράξουν οι σπινθήρες της Συλλογικής Ψυχής
τον Φορέα του Αναστάντος Χριστού που ο Ισημερινός οικειοποιείται.
Δηλαδή να εμβαπτιστούν με ένα μέρος του Φορέα του Αναστάντος Χριστού
και να το αποδώσουν στα αντίστοιχα ενεργειακά κέντρα της Ανθρωπότητας.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι δεύτερον,
για να εισχωρήσει η Ανάσταση που ξεκινάει από την Ισημερινό της Γης
μέσα σε όλη την ανθρώπινη υπόσταση και στην υπόσταση της γήινης αλύσου.

Ο Ισημερινός της Γης και ο άνθρωπος, αλληλοεπιδρούν
ώστε ο άνθρωπος να αποκτήσει σταδιακά
Φορέα αναστάσιμο του Αναστάντος Χριστού.  
Ο άνθρωπος να αποκτήσει τον Φορέα του Αναστάντος.

Έτσι ο σπινθήρας της Συλλογικής Ψυχής
διασπάται και δια του Αναστάντος Χριστού,
εισχωρεί στους ενεργειακούς κρίκους στον Ισημερινό της Γης.

Ταυτόχρονα, ο πλανήτης Γη και η Ανθρωπότητα που κατοικεί σε αυτόν,
γίνονται διανομείς του Φορέα του Αναστάντος στα υπανθρώπινα βασίλεια
και συλλειτουργούν στο να αποκτήσει ολόκληρος ο πλανήτης της Γης
τον Φορέα του Αναστάντος Χριστού.

Αποκτώντας η Γη Φορέα του Αναστάντος Χριστού,
μετατρέπεται σε ένα πλανήτη αναστάσιμο,
αντιπροσωπεύοντας και εκφέροντας,
στην γεωμετρική της Ακτίνα και εμβέλεια,
Φορέα Αναστάντος Χριστού.

Αυτό θα προκαλέσει ταύτιση με τον Αναστάντα Χριστό
και θα ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω ευθυγραμμίσεις μαζί Του,
όπως πχ ευθυγράμμιση με τον νοητικό και ψυχικό Του φορέα,

ενώ συγχρόνως θα αποκτά η Γη περισσότερες ορθές πολικότητες
με το Κέντρο της Σαμπάλλας και της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας
και άνοδο κραδασμική, στην Ιερή τροχιά των υπολοίπων Ιερών πλανητών
του Ηλιακού Συστήματος.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας και της Παρουσίας του Αναστάντος Χριστού, ώρα 08:55

   22-4-2020

O αναστάσιμος νοήμων σπινθήρας, αντιπροσωπευόμενος
από τη Μία Συλλογική Ψυχή της Ανθρωπότητας,
εκτελεί τις διαδικασίες του εξαγνισμού δια του Τριπλού Μωβ.

Ο νοήμων σπινθήρας της Συλλογικής Ψυχής της Ανθρωπότητας
εμβαπτίζεται μέσα στο Τριπλό Μωβ και
γίνεται Μωβ με όλες τις αποχρώσεις και ποιότητες που φέρει
το Μωβ του Αγίου Γερμανού, του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Ντέβας εμψυχώνουν τον αιθέρα του σπινθήρα κατοικώντας εντός του.
Ντέβας, ανώτερης εξελικτικής κλίμακας από το ανθρώπινο βασίλειο.  

Η πεμπτουσία που δημιουργείται ανάμεσα
ΣΤΟ βασίλειο των ψυχών, το οποίο αντιπροσωπεύει η Μία Συλλογική Ψυχή,
ΜΕ ΤΟ ντεβαϊκό βασίλειο,
συμβάλλει στην απαλλοτρίωση του παλαιού αιθέρα
δια του Τριπλού Μωβ και των ομάδων των ντέβας.

Η μία ομάδα των ντέβας καταστρέφει την παλαιά ύλη του αιθέρα.

Η άλλη ομάδα των ντέβας συνδημιουργεί με τον Αναστάντα Χριστό,
συλλέγοντας από τον αιθέρα του Σπινθήρα Του
για να αιθεροποιήσει αναστάσιμα
τον νοήμονα σπινθήρα της Μίας Συλλογικής Ψυχής της Ανθρωπότητας.

Ο νοήμων αναστάσιμος σπινθήρας θα διανεμηθεί αιθεροποιημένος
σε όλα τα ενεργειακά κέντρα της Ανθρωπότητας
από πολύ ψηλά στην κεραία, έως πολύ βαθιά κάτω στις ρίζες.

Αιθεροποιείται  
με αιθέρα του σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού και
με αιθέρα αέρινο από τα πεδία της Συλλογικής Ψυχής

Εδώ ως αέρινο εννοούμε το αέρινο της Αέρινης Ιεραρχίας,
διότι η ψυχή φέρει και αέρινες ποιότητες της Αέρινης Ιεραρχίας
και ποιότητες του Αναστάντος Χριστού.  

Οι ρίζες της Ανθρωπότητας ακουμπούν
μέσα στο Δίκτυο Ριζών του Τριπλού Μωβ.  

Από κάτω αυτού του Δικτύου βρίσκεται
το Δίκτυο Ριζών του Τριπλού Μωβ του Ιερού Τριγώνου,
το οποίο αργότερα θα υποστηρίξει
και θα αιθεροποιήσει μαζί με τα ντέβας
τους σπινθήρες που είναι αναστάσιμοι νόες.

Το Τριπλό Μωβ, το οποίο φέρει αναστάσιμες εξαγνιστικές ενέργειες,
εξαγνίζει τον νοήμονα σπινθήρα της Συλλογικής Ψυχής
ώστε η παλαιά ύλη να αποβληθεί και
να εισέλθει η αέρινη αναστάσιμη νέα αιθεροποιημένη
σπινθηροβόλα Παρουσία του Αναστάντος Χριστού και
να διανεμηθεί σε όλα τα ενεργειακά κέντρα της ανθρώπινης υπόστασης.

Θα εισέλθει στα ενεργειακά κέντρα ταυτόχρονα
και η παρουσία της ψυχής
και η παρουσία της Ανάστασης του Αναστάντος,
από άκρη σε άκρη, σε όλη την ανθρώπινη υπόσταση.

Ο νοήμων σπινθήρας της Μίας Συλλογικής Ψυχής της Ανθρωπότητας,
μετά τον εξαγνισμό, θα αφεθεί μέσω του ντεβαϊκού βασιλείου
να περάσει μέσα από τον Μωβ σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού
για να εμβαπτιστεί με τα αναστάσιμα πυρά
της 3ης Νέας Ακτίνας της Ενεργού Νοημοσύνης.

Και πάλι μετά,
ο νοήμων σπινθήρας της Μίας Συλλογικής Ψυχής της Ανθρωπότητας,
δια των ντέβα θα ξαναπεράσει
μέσα από τον Μωβ σπινθήρα της Αέρινης Ιεραρχίας.

Εκεί, μέσα από τον κραδασμό της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία,  
θα πάρει βάπτισμα με το Αέρινο αναστάσιμο Πυρ της Νέας 2ης Ακτίνας.

Οι συνθέσεις των Δύο Ακτίνων, 2ης και 3ης και
οι συνθέσεις των Δικτύων του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας,
θα εισχωρήσουν στον νέο Μωβ σπινθήρα
της Μίας Συλλογικής Ψυχής της Ανθρωπότητας,

ώστε, ο πάλλευκος αέρινος αναστάσιμος σπινθήρας
της Παρουσίας του Αναστάντος Χριστού
να προκύψει σταδιακά μέσω νέων διεργασιών.

Τότε θα ξεκινήσει η δεύτερη διανομή του νοήμονα σπινθήρα
στα ενεργειακά κέντρα της ανθρώπινης υπόστασης.

Η πρώτη διανομή στα κέντρα της Ανθρωπότητας είναι
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ σπινθήρα της Μίας Συλλογικής Ψυχής της Ανθρωπότητας,
μέσα από τις ποιότητες του Τριπλού Μωβ όπως αναφέρεται στην αρχή,
αιθεροποιημένο από τα ντέβας,
σε συνεργασία με τον Αναστάντα Χριστό, την Αέρινη Ιεραρχία.

Μωβ αναστάσιμος αέρινος εξαγνισμός,
αιθεροποίηση και διανομή στα κέντρα.

Τα ενεργειακά κέντρα των ριζών της Ανθρωπότητας επικαιροποιούνται
καθώς μέσα τους θα υπάρχει η ψυχή και η Παρουσία του Αναστάντος
μέσα από τον νοήμονα σπινθήρα της Συλλογικής Ψυχής.

Το ντεβαϊκό βασίλειο εξελίσσεται και αυτό αναστάσιμα
δια του Έργου της Παρουσίας Αναστάντος
με σκοπό την εξέλιξη της Ανθρωπότητας και όλου του πλανήτη της Γης.

Η Παρουσία μέσα στον σπινθήρα της Συλλογικής Ψυχής της Ανθρωπότητας
του Μωβ σπινθήρα του Αναστάντος και
του Μωβ σπινθήρα της Αέρινης Ιεραρχίας
με την συνεργασία της ψυχής και των ντέβας,

ανοίγει έναν νέο κύκλο συνεργασίας ανάμεσα στην εξελικτική πορεία
των δύο βασιλείων του ντεβαϊκού  και του ανθρώπινου.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 10:45

   21-4-2020

Ο Αναστάσιμος Λόγος διαπερνά τον Ηλιακό Άξονα
και μέσα από τις συζεύξεις των 7 Ακτίνων,
φέρνει την Ηλιακή Ανάσταση
εντός των πλανητικών ηλιακών κέντρων στον Ηλιακό Άξονα της Γης.

Ηλιακές Αναστάσιμες ροές
μέσα στα πλανητικά ηλιακά ενεργειακά κέντρα του άξονα της Γης.

Ηλιακοί Πάλλευκοι Αναστάσιμοι Αέρινοι λωτοί
τα πλανητικά ηλιακά κέντρα της Γης,
υποδέχονται τον Αναστάντα Χριστό
στις καρδιές των στοιχειακών των λωτών.

Ο Αναστάς Χριστός
μέσα στους πάλλευκους αναστάσιμους ηλιακούς λωτούς
δημιουργεί δύο τρίγωνα,
ένα ανωδιαφραγματικό και ένα κατωδιαφραγματικό.

Το ανωδιαφραγματικό έχει κορυφή τον Σαμπαλλικό Χριστό
και βάση τα χέρια σε έκταση.

Το κατωδιαφραγματικό, από τα χέρια και κάτω,
έχει κορυφή τον αντικατοπτρισμένο Σαμπαλλικό Χριστό,
ο οποίος μέσα στην καρδιά Του έχει συνάψει συνδέσεις
με το Ιερό Τρίγωνο Σείριος - Πλειάδες - Μ. Άρκτος.

Έτσι ο Αναστάσιμος Ηλιακός Λόγος σχηματίζεται
μέσα στο πλανητικό και ηλιακό σύστημα,  
στο οποίο,

αφενός δια του Σαμπαλλικού Χριστού, φέρνει
τη Θέληση της Ανάστασης, την Ηλιακή Αέρινη Πάλλευκη Ανάσταση
στις καρδιές των στοιχειακών των πλανητικών κέντρων

αφετέρου, δια του Σαμπαλλικού Χριστού από τα βάθη,
•    φέρνει την Θέληση για Ζωή και
•    συντονίζει, χάρις στις συνάψεις που έχει με το Ιερό Τρίγωνο,  
τη Θέληση για Ζωή
στα κατωδιαφραγματικά κέντρα και στα υπανθρώπινα βασίλεια.

Το πραγματοποιεί μέσα από  τις αναστάσιμες ενέργειες
κοσμικής εμβέλειας και Θέλησης για Ζωή,
των Πλειάδων, του  Σειρίου και της Μ. Άρκτου.

Γιατί στα κατωδιαφραγματικά κέντρα και στα υπανθρώπινα βασίλεια
η Θέληση για Ζωή συνοδεύει την Ηλιακή Ανάσταση;

Επειδή τα κατώτερα κέντρα και τα υπανθρώπινα βασίλεια
σε πρώτο στάδιο θα βιώσουν την Ηλιακή Ανάσταση
μέσα από την Θέληση για Ζωή και

αργότερα όταν θα γίνονται όλο και πιο συνειδητά,
τότε θα χρησιμοποιήσουν
την Ανάσταση με τις ποιότητες της 2ης και 3ης Ακτίνας,  
•    για την ανύψωσή τους και
•    για την κατάλυση των πεδίων ενοποιούμενα με το Θείο.

Τα ζεύγη των αντιθέτων στα κατώτερα κέντρα και στα στοιχειακά βασίλεια
θα καταλυθούν μέσα από την Ανάσταση της Θέλησης για Ζωή.  

Ο Αναστάσιμος Ηλιακός Λόγος φέρει
στα ανωδιαφραγματικά πλανητικά κέντρα της Γης
•    την Σαμπάλλα δια του Σαμπαλλικού Χριστού,
•    την Αέρινη Ιεραρχία,
•    το Ιερό Τρίγωνο.

Ο Αναστάς Χριστός σε κάθε καρδιά των στοιχειακών των ενεργειακών κέντρων,
ενώνει την Πάλλευκη Αέρινη Ανάσταση και την Θέληση της Ανάστασης,
ΜΕ την Θέληση για Ζωή,
ΔΙΑ της Ανάστασης των κοσμικών ενεργειών
του Ιερού Τριγώνου και του Σαμπαλλικού Χριστού.

Ο Αναστάς Χριστός
για να ενώσει τις δύο όψεις της Θέλησης, ανώτερης και κατώτερης,
μέσα στις καρδιές των στοιχειακών των πλανητικών κέντρων,
ενώνει τα δύο τρίγωνα στις καρδιές τους.  

Έτσι επιφέρει σύνθεση της Θέλησης
και κατ' επέκταση επιφέρει διεύρυνση συνείδησης
ως προς την ανάβαση του συνειδητού Δρόμου της Ανάστασης.

ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους του ομίλους εξωτερίκευσης
του Θείου Σχέδιου ανέλιξης της Γης, ώρα 10:30

   20-4-2020

Γιατί η σφαίρα του Ισημερινού γίνεται σφαίρα αναστάσιμη;

Ο Ισημερινός χωρίζει τη Γη σε δύο ίσα ημισφαίρια  
και αποτελεί το κέντρο της καρδιάς του πλανήτη.  

O Φορέας του Αναστάντος περικλείει τον Ισημερινό της Γης.

Ο Ισημερινός δακτύλιος περικλείει τη Γη και
υποδέχεται τον αναστάσιμο φορέα του Αναστάντος Χριστού,
που τον περιβάλλει.

Σταδιακά, ο Ισημερινός δακτύλιος αφομοιώνει την ομόκεντρη σφαίρα
του αναστάσιμου φορέα του Αναστάντος Χριστού,  
ντύνεται τον φορέα και γίνεται σφαίρα αναστάσιμη.

Αυτό σημαίνει ότι η Ανάσταση ξεκινάει
από το κέντρο της καρδιάς της Γης,
από το μεσαίο τμήμα της, από τον Ισημερινό,
για να την αγκαλιάσει ολόκληρη.

Ο Ισημερινός, στον κύκλο του γύρω από τη Γη, εμπεριέχει
κρίκους των πλανητικών και ηλιακών ενεργειακών κέντρων.

Στον δακτύλιο του Ισημερινού,
όπως υπάρχουν κρίκοι όλων των ενεργειακών κέντρων,
υπάρχει και ο κρίκος που αφορά τον 5ο ενεργειακό σπινθήρα.

Τώρα είναι η στιγμή που αυτός ο κρίκος ευλογείται.
Πώς ο κρίκος του 5ου ενεργειακού σπινθήρα επωφελείται;

Ο Αναστάς Χριστός με τον αναστάσιμο φορέα Του,
καταλαμβάνει τον Ισημερινό και δι αυτού
φθάνοντας τον 5ο ενεργειακό κρίκο,

εντυπώνει τον φορέα Του στον 5ο ενεργειακό σπινθήρα,
δηλαδή στο 5ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας.

Ο 5ος κρίκος που αφορά τον 5ο ενεργειακό σπινθήρα,
είναι τμήμα του Κέντρου της Ανθρωπότητας
και τώρα, αφομοιώνοντας μέρος
του αναστάσιμου φορέα του Αναστάντος Χριστού,
το μέρος αυτό το αποδίδει στην Ανθρωπότητα.

Έχουμε
•    και απόδοση του αναστάσιμου φορέα του Αναστάντος
από τον 5ο κρίκο στην Ανθρωπότητα,
•    και εντύπωση του φορέα Του στην Ανθρωπότητα
από τον ίδιο τον Αναστάντα.

Ο 5ος ενεργειακός κρίκος
αφομοιώνοντας τον αναστάσιμο φορέα του Αναστάντος,
αυξάνεται σε μέγεθος, αποκτά κοιλότητα,
γίνεται η 5η ενεργειακή κοιλότητα.

Ο 5ος ενεργειακός κρίκος ως η 5η ενεργειακή κοιλότητα
εισχωρούν μέσα στο 4ο ενεργειακό κέντρο
στην Καρδιά της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας.

Ο σκοπός είναι η 5η ενεργειακή κοιλότητα να αποκτήσει
την 2η συζευγμένη Νέα Ακτίνα Αγάπης - Σοφίας,
να την απορροφήσει και να την εκδηλώσει.

Η 5η ενεργειακή κοιλότητα όντας τμήμα του 5ου ενεργειακού κέντρου,
δηλαδή ως μέρος του Κέντρου της Ανθρωπότητας,
μεταφέρεται μέσα στην Καρδιά της Ιεραρχίας.

Εκεί θα εκπαιδευτεί στο Νέο, κυρίως στη 2η Νέα Ακτίνα.

Θα υποδεχθεί νέες ενέργειες
και την 2η Ακτίνα της Αγάπης - Σοφίας
μέσα από την Αέρινη Ανάσταση.

Στην συνέχεια θα επανενταχθεί στην Ανθρωπότητα για να της προσφέρει
αυτό που θα έχει αφομοιώσει μέσα από την εκπαίδευση.

Ο Ισημερινός δακτύλιος γίνεται Πάλλευκος Αέρινος Αναστάσιμος.

Η σφαίρα του, σφαίρα του Αναστάντος Χριστού
λόγω του φορέα του αναστάσιμου που τον περιβάλλει.

Ο Ισημερινός αποτελεί τη βάση απ' όπου
το Έργο της εξάπλωσης της Ανάστασης
θα κρατιέται στα ενεργειακά κέντρα του πλανήτη.

Οι ορθές βάσεις μέσα στον Ισημερινό αποτελούν τον προάγγελο της Ανάστασης.

Η ομόκεντρη σφαίρα του Ισημερινού σφαίρα Ανάστασης.

Ο Αναστάς Χριστός μέσα στον αναστάσιμο φορέα Του,
συμπεριλαμβάνει την σφαίρα του Ισημερινού της Γης
για να την γονιμοποιήσει αναστάσιμα.

Έτσι ο ομόκεντρος κύκλος γύρω από τη Γη, ο Ισημερινός,
θα είναι ο αναστάσιμος φορέας του Αναστάντος Χριστού.

Σταδιακά ο φορέας της Ανάστασης του Αναστάντος Χριστού
ξεκινώντας από τον Ισημερινό
και αγκαλιάζοντας σταδιακά ολόκληρη τη Γη,
θα διανεμηθεί μέσα από τα δίκτυα των μεσημβρινών
σε ολόκληρη την γήινη άλυσο.

Ο αναστάσιμος φορέας του Αναστάντος Χριστού,
θα συντελέσει στην ευθυγράμμιση του Άξονα του Αναστάντος
με τον άξονα της Γης, γεγονός που θα συμβάλλει
σε γρηγορότερη ταύτιση του Άξονά Του με τον άξονα της Γης.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 08:20

   19-4-2020

Ο Αναστάς Χριστός είναι η Ανάσταση στις καρδιές των ανθρώπων.
Από την καρδιά τους θα βιώσουν οι άνθρωποι το Γεγονός της Παρουσίας Του.  
Από το καρδιακό τους κέντρο θα αφυπνιστούν
και θα βιώσουν την Ανάσταση που φέρνει ο Ερχομός Του.  

Ο Αναστάς Χριστός είναι η Ανάσταση μέσα στην καρδιά του πλανήτη της Γης.

Η Ανάσταση στον Ισημερινό, θα σημάνει την έναρξη του Έργου Του
που θα αρχίσει να γίνεται ορατό στα μάτια των επιστημόνων και των ανθρώπων, λόγω των αλλαγών που θα έλθουν από τον Ισημερινό.

Ο κύκλος, η ομόκεντρη σφαίρα του Ισημερινού, είναι
ο αναστάσιμος φορέας του Αναστάντος Χριστού.
Ο Ισημερινός εμβαπτίζεται και ντύνεται
με τον αναστάσιμο φορέα του Αναστάντος Χριστού.

Η ομόκεντρη σφαίρα του Ισημερινού στο κέντρο της Γης,
αποτελείται και από άλλες μικρότερες ομόκεντρες σφαίρες,
που όσο πλησιάζουν το Βόρειο και Νότιο Πόλο της Γης μικραίνουν σε εύρος.

Σταδιακά ο αναστάσιμος φορέας του Αναστάντος Χριστού
 θα περνάει μέσα από όλους τους ομόκεντρους κύκλους του Ισημερινού,
αγκαλιάζοντας ολόκληρη τη Γη για να εισέλθει η Πάλλευκη Αέρινη Ανάσταση.

Οι μεσημβρινοί που ήδη υπάρχουν με βάση τον Ισημερινό της Γης,
θα υποδεχτούν δίκτυα όλων των ενεργειών και ποιοτήτων.
Η σφαίρα της Γης ένα απέραντο Δίκτυο
πλανητικών, συστημικών και κοσμικών ενεργειών όλων των Ακτίνων.

Η Γη είναι ένας πλανήτης υπό τον Νόμο της Σύνθεσης,
ένας πλανήτης σύνθεσης, σύζευξης για να εισέλθει η Ολότητα της Ανάστασης.

Χρόνια πολλά Πάλλευκα Αέρινα Αναστάσιμα στην Ιερή γήινη άλυσο.
Είθε ο Αναστάς Χριστός να εισχωρήσει στην καρδιά του πλανήτη της Γης,
στην καρδιά όλων των βασιλείων, στην καρδιά της Ανθρωπότητας
και ολόκληρος ο πλανήτης να ραδιοβολήσει την Πάλλευκη Αέρινη Ανάσταση.

Είθε η Απελευθέρωση να ακτινοβολήσει στη Γη μέσα από την καρδιά του πλανήτη
και μέσα από όλες τις καρδιές όλων των βασιλείων.

Πάλλευκη Αέρινη Ανάσταση που το βίωμά της οδηγεί
•    στην ένωση με τον Θείο Εαυτό, στο 5ο βασίλειο των ψυχών και
•    στη βασίλεια του Θεού.

Χρόνια πολλά στην Ιερή Πάλλευκη Αέρινη Αναστάσιμη γήινη άλυσο.

Άγιος Γερμανός δια
της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας - της Αέρινης Ιεραρχίας - της Λευκής Αδελφότητας – του Αναστάντος Χριστού,

προς όλους τους εξωτερικούς ομίλους που στηρίζουν
το Έργο της Εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας,
το Έργο της Επανεμφάνισης του Αναστάντος Χριστού και
το Ιεραρχικό Σχέδιο ανέλιξης της Γης
ώρα Ελλάδος 00:00

   18-4-2020

Απελευθέρωση των ανθρώπων με κατάθεση ενέργειας.
Απελευθέρωση από τα δεσμά της ύλης που κρατούν δέσμια την Ανθρωπότητα.
Απελευθέρωση από τις επαναλαμβανόμενες ενσαρκώσεις.
Απελευθέρωση από το κάρμα και τις κακές ή αταίριαστες κληρονομικές γραμμές
που δεν ταιριάζουν με την αληθινή υπόσταση του ανθρώπου.

Ο Αναστάς Χριστός, η Αέρινη Ιεραρχία και η Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία
ετοιμάζουν Σχέδιο αύξησης της συχνότητας της Γης
ώστε να μπει στην ανελικτική τροχιά.

Για να αυξηθεί η συχνότητα της μάζας της Γης
χρειάζεται κύματα θετικών σκέψεων και θετικών συναισθημάτων.
Χρειάζεται η Γη να εκπέμπει Αγάπη, Ευγνωμοσύνη,
Χαρά, Αρμονία, Ισορροπία, Ορθή Γνώση και Σοφία.

Για να εκπέμψει αυτά η Ανθρωπότητα και ο πλανήτης,
χρειάζεται να καλλιεργηθούν Δίκτυα που να φέρουν εντός τους τις ποιότητες αυτές.

Δίκτυα όπου κεντρικό πυρήνα θα έχουν τον Αναστάντα Χριστό.
Γιατί Εκείνος θα φέρει την Ανάσταση και μέσα από Εκείνον
θα περάσουν όλες αυτές οι ποιότητες.

Έχουμε δύο ομάδες Δικτύων.

Η πρώτη ομάδα Δικτύων δημιουργείται από τα εξής τρία κέντρα Δικτύων
που φτιάχνουν συνδέσεις και γέφυρες και ενώνονται
•    το Δίκτυο που βρίσκεται μέσα στον ομφαλό της Γης,
•    το Δίκτυο που βρίσκεται στο διάφραγμα και
•    το Δίκτυο που βρίσκεται στο 5ο ενεργειακό κέντρο.

Η δεύτερη ομάδα Δικτύων δημιουργείται από τα εξής τρία κέντρα Δικτύων
που φτιάχνουν συνδέσεις και γέφυρες και ενώνονται
•    το Δίκτυο που βρίσκεται στο 1ο ενεργειακό κέντρο
•    το Δίκτυο που βρίσκεται στο 4ο ενεργειακό κέντρο και
•    το Δίκτυο που βρίσκεται στο 7ο ενεργειακό κέντρο.

Οι δύο αυτές ομάδες Δικτύων συσχετίζονται και κάνουν χιάσματα μεταξύ τους.

Η πρώτη ομάδα Δικτύων φέρει τρίγωνα αναστάσιμα και αέρινα
όπου μέσα από τους κόμβους τους αέρινους ελικοειδείς
υπάρχει η Πλειάδεια Ενέργεια για να γεννηθεί και να ανθοφορήσει.

Η Πλειάδεια Ενέργεια μέσα στους αέρινους ελικοειδείς κόμβους,
δημιουργεί συνάψεις και φέρει εντός της μικρότερα Δίκτυα
με το Ιερό Τρίγωνο Σείριος – Πλειάδες – Μ. Άρκτος.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί εντός των αέρινων κόμβων
θα  προκύψει η Πλειάδεια Αγάπη 2ης Ακτίνας.  

Η Πλειάδεια Αγάπη 2ης Ακτίνας προκύπτει εντός των αέρινων κόμβων
δια της Πλειάδειας Ενέργειας,
μέσα από τα Δίκτυα του Ιερού Τριγώνου,  
μέσα από τη Θέληση της Μ. Άρκτου και
της Νέας Ενεργού Νοημοσύνης από τον Σείριο.

Η δεύτερη ομάδα Δικτύων αποτελείται από Δίκτυα
αναστάσιμων τριγώνων και αέρινων ενεργειών,
τα οποία, στους αέρινους ελικοειδείς κόμβους φέρουν
όλες τις συζευγμένες Ακτίνες σε σύνθεση
ώστε να προκύψει η Αρμονία και η Ισορροπία.

Οι δύο ομάδες Δικτύων δημιουργούν συνάψεις – χιάσματα και επικοινωνούν.
Σύστημα επικοινωνίας αποκτούν.

Μέσα από αυτές τις ανταλλαγές ενεργειακής επικοινωνίας
και μέσα στο κέντρο των χιασμάτων, ο Αναστάς Χριστός.

Τα Δίκτυα και των δύο ομάδων λαμβάνουν χώρα στον Πλανητικό Άξονα της Γης.
Μέσα στο κέντρο των χιασμάτων ο Αναστάς Χριστός
συνθέτει όλες τις ποιότητες και αντικατοπτρίζει τα Δίκτυα
μέσα στον άνθρωπο, στο ανθρώπινο ολόγραμμα και
μέσα στα ενεργειακά κέντρα του πλανήτη,

ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες
στο σώμα του πλανήτη και στο σώμα του ανθρώπου,
και να μπορούν να εκφραστούν οι ποιότητες
οι οποίες θα αναβαθμίσουν την συχνότητα της μάζας της Γης.

Ο Αναστάς Χριστός σε ενεργό δράση για την ανέλιξη της Γης
αναβαθμίζει την συχνότητα της Γης
ανανεώνοντας την εξέλιξή της με τρόπο που
η συμπύκνωση και η έκφραση των τριών Κύριων Ακτίνων
(όπου μέσα τους εμπεριέχουν και τις δευτερεύουσες Ακτίνες συζευγμένες
μέσα στις τρεις Κύριες), να εισέρχονται
μέσα στην ενεργειακή συχνότητα της μάζας της Γης.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού για το Έργο ανέλιξης της Γης, ώρα 10 :30

   17-4-2020

Ο Διδάσκαλος Ιησούς εργάζεται πολύ κοντά στον Αναστάντα
συνδράμοντας στο Έργο της Ανάστασης της Ανθρωπότητας και του πλανήτη.

Ένα μέρος Του βρίσκεται σε άρρηκτη σύνδεση με τον Αναστάντα
έως ότου επιτευχθεί η Ανάσταση κατά την διάρκεια της Υδροχοϊκής Εποχής.

Την περίοδο που η Ανθρωπότητα γιορτάζει την Ανάσταση του Θεανθρώπου
ο Ιησούς ευλογεί την Γη διοχετεύοντας
την Συγχώρεση και την Αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων.

Διοχετεύει στις καρδιές τους και την Θέληση
για την ατομική τους Ανάσταση και την επιστροφή τους στον Οίκο του Πατρός.

Ο Ιησούς οδηγεί τον άνθρωπο στην κατανόηση της Ανάστασης
και της εφαρμογής της στην ζωή του μέσα από
το Έργο της Επανεμφάνισης του Αναστάντος Χριστού.

Ο Ιησούς συμβάλλει στην Επανεμφάνιση του Αναστάντος.

   17-4-2020

Η 4η Ακτίνα και οι υποακτίνες της,
μέσα στον καρδιακό φορέα του Αναστάντος Χριστού.
Η 4η Ακτίνα επεκτείνεται στο 4ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας
και αυτό το γεγονός θα πυροδοτήσει και θα εφελκύσει  αντιξοότητες
στο καρδιακό κέντρο της Ανθρωπότητας.

Ο Αναστάς Χριστός δια της Καρδιάς του Πάλλευκου σπινθήρα Του,
ξεδιπλώνει τις ακτίνες της 4ης Ακτίνας
για να επέλθει η σύγκρουση που θα οδηγήσει στην Ανάσταση.
Αναταράξεις μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Αυτό είναι και το ζητούμενο, ώστε μέσα από την σύγκρουση
να προκύψει η Ειρήνη και η Αρμονία.

Η Παρουσία του Αναστάντος Χριστού εντός του 4ου ενεργειακού κέντρου
πάντα θα εξομαλύνει τις εντάσεις, γιατί ταυτόχρονα είναι η Δίοδος
όπου μέσα από την Καρδιά του Πάλλευκου σπινθήρα Του
θα διελαύνει η 3η Ακτίνα / η Νέα Ενεργός Νοημοσύνη και
η 2η Ακτίνα με τις συζεύξεις της και
με τις ποιότητες της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία.

Εάν ο άνθρωπος διαχειριστεί με ορθό τρόπο
τις νέες ποιότητες μέσα στην καρδιά του και
λόγω της Παρουσίας του σπινθήρα του Αναστάντος,
έχει ταυτόχρονα ένα αφυπνισμένο καρδιακό κέντρο,  
τότε θα μπορέσει με Νοήμονα Αγάπη και Σοφία
να αντιμετωπίσει τις αναταραχές.
Θα τις αντιμετωπίσει δηλαδή πάνω στη Νέα γραμμή
της 2ης Ακτίνας και 3ης Ακτίνας.

Έτσι θα βιώσει στο κέντρο του σπινθήρα της καρδιάς του
την Ανάσταση που θα οδηγήσει στην Απελευθέρωση.

Οι 2η, 4η, 6η Ακτίνες συσχετίζονται και έρχονται σε σύνθεση και ταύτιση.
Απέναντι οι 1η, 3η, 5η, 7η Ακτίνες έρχονται σε σύνθεση και ταύτιση.

Δημιουργούνται χιάσματα μεταξύ των ζυγών και των μονών Ακτίνων,
ώστε μέσα από τη σύγκρουση καρδιάς και νου, συναισθήματος και λογικής,
να χρησιμοποιηθούν ορθά οι συζευγμένες Ακτίνες και τα χιάσματά τους.

Έτσι
η δύναμη της Θέλησης του νου για το Καλό,
η Νοήμονα Αγάπη και Γνώση και
η Νέα Ενεργός Νοημοσύνη και Οργάνωση,
θα φέρουν την ισορροπία μέσα από
τις συναισθηματικές εκρήξεις που οδηγούν στον φανατισμό.

Έτσι θα επέλθει και θα εκφραστεί μέσα από τις συγκρούσεις,
δια του Αναστάντος Χριστού στο 4ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας,
η Αγάπη- Σοφία μέσα στην Νέα Ενεργό Νοημοσύνη

για να έρθει η Εποχή της Αέρινης Ανάστασης,
η Εποχή της Νοήμονος Αγάπης και της Νοήμονος Θέλησης για το Καλό.

Η 4η Ακτίνα θα εκφράσει το Κάλλος, την Αρμονία και την Ομορφιά
μέσα από τον Καρδιακό Φορέα του Αναστάντος Χριστού,
μέσα από τον σπινθήρα Του, στο 4ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας.  

Και τότε θα επέλθει ΤΑΥΤΙΣΗ με το Καρδιακό κέντρο του Αναστάντος Χριστού
και ΤΑΥΤΙΣΗ με τον Άξονά Του και τον άξονα της καρδιάς της Γης.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Αναστάντος Χριστού και της Ιεραρχίας, ώρα 09:40

  16-4-2020

Ο 5ος ενεργειακός σπινθήρας στο κέντρο της Ανθρωπότητας αποκαλύπτεται.
Ξεδιπλώνει το πληροφοριακό του σύστημα.
Οι πληροφορίες βγαίνουν προς τα έξω.
Και η παλιά σεληνιακή ύλη καταλύεται.

Ο Αναστάς Χριστός μέσα από το 4ο ενεργειακό κέντρο,
όντας σε Τρίγωνο
με την Ανθρωπότητα και την Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία,
συμπυκνώνει την σεληνιακή ύλη
δια του Τριπλού Μωβ ώστε να αποβληθεί.

Η Ανθρωπότητα αποβάλλει το παλαιό στοιχείο,
τα παλιά στοιχειακά αποβάλλονται.
Στην θέση τους έρχεται νέος κραδασμός, νέα υπόσταση.

Η ανατομία του 5ου ενεργειακού κέντρου της Ανθρωπότητας,
εμπεριέχει μέσα της παλαιό αναπνευστικό σύστημα.
Αυτό σταδιακά θα εκσυγχρονιστεί.

Η Ανθρωπότητα θα αναπνέει από την καρδιά.
Αυτό σημαίνει ότι με κάθε εισπνοή
θα εισπνέει τον Πάλλευκο σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού
και θα τον εκπνέει στο περιβάλλον.

Η ιστορία της Ανθρωπότητας στο θέμα της αναπνοής
πέρασε από πολλά εξελικτικά στάδια.
Τώρα εισέρχεται στο στάδιο όπου κάθε εισπνοή
θα είναι καρδιακή αναστάσιμη αέρινη.

Η σύσταση της εισπνοής θα είναι καρδιακή αναστάσιμη αέρινη.
Αυτή και θα αποβάλλεται κατά την εκπνοή.

Οι ενεργειακοί σπινθήρες μέσα στις κυψελίδες της αναπνοής
εμπεριέχουν για αρχή δίκτυα αέρινα και αναστάσιμα
όπου μέσα στα δίκτυα-κυψέλες, ο αέρας είναι
Πάλλευκη Φλόγα του Αναστάντος Χριστού.

Αέρινη αναστάσιμη αναπνοή.
Ο εσωτερικός σπινθήρας στα πνευμόνια γεμίζει
με κυψέλες αέρινες αναστάσιμες Πάλλευκης Φλόγας,
του Αναστάντος Χριστού.

Έτσι σταδιακά τα πνευμόνια της Ανθρωπότητας θα ανανεωθούν.
Πάλλευκη αέρινη αναστάσιμη ανανέωση.

Το σχήμα τους θα πάρει καρδιακή μορφή
χωρισμένη σε δύο καρδιακά ημισφαίρια.
Δηλαδή, όπως ο άνθρωπος θα αναπνέει μέσα από την καρδιά,
οι πνεύμονες θα γίνουν καρδιακοί.

Δεν θα αλλάξει το σχήμα στο άμεσο μέλλον.
Αλλάζει η εσωτερική υπόσταση των πνευμόνων
από σεληνιακή σε ηλιακή καρδιακή
γιατί φέρει Αέρινη Ανάσταση.

Ηλιακή της Πάλλευκης Αέρινης Αναστάσιμης Φλόγας
του Αναστάντος Χριστού.

Τα 3/3 μιας εισπνοής θα εμπεριέχουν μέσα
την Πάλλευκη αναστάσιμη Φλόγα του σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού.

3/3 σημαίνει τρία στάδια μίας πλήρης αναπνοής.
Εισπνοή μέσα από την καρδιά (καρδιακή αναπνοή) όπου ο Αναστάς Χριστός είναι Παρών με την Πάλλευκη Φλόγα.

1. Εισπνοή από την καρδιά.
2. Κυκλοφορία της αναπνοής μέσα από το διευρυμένο διάφραγμα,
στο ηλιακό πλέγμα.
3. Διανομή αναπνοής στον αφαλό, στην κοιλιά στο 2ο ενεργειακό κέντρο
και στο 1ο ενεργειακό κέντρο.

Αυτή θα είναι μία πλήρης αναπνοή.

Εισπνοή – καρδιά. Πνεύμονες γεμίζουν. Διάφραγμα ανοιχτό
γιατί θα έχει ανοίξει περισσότερο μέσα από τις διεργασίες
του Έργου και της Παρουσίας του Αναστάντος.

Περνάει η αναπνοή στο ηλιακό πλέγμα, αφαλό, κοιλιά, 1ο ενεργειακό κέντρο.

Αυτή είναι μία πλήρης αναπνοή που περιλαμβάνει τρία στάδια.

Έτσι η Πάλλευκη Φλόγα του Αναστάντος Χριστού διανέμεται
και στα κατώτερα ενεργειακά κέντρα.

Αυτή η μία πλήρης αναπνοή. Απαιτεί εκπαίδευση, απαιτεί κατεύθυνση.

Για το λόγο αυτό, δημιουργούνται
δίκτυα κατεύθυνσης του αναπνευστικού κέντρου
που θα οδηγούν τον άνθρωπο αυτόματα και ασυνείδητα
στην διαδικασία της νέας αναπνοής μέχρι που θα γίνει συνειδητός.

Τα δίκτυα αυτά εφαρμόζονται στον Πλανητικό Άξονα
με ταυτόχρονη ευθυγράμμιση του Άξονα του Αναστάντος Χριστού.

Τα δίκτυα ξεκινούν από τον ρινικό εγκέφαλο μέχρι το 1ο ενεργειακό κέντρο.

Ο Άξονας του Αναστάντος Χριστού,
όντας σε ευθυγράμμιση με τον Πλανητικό Άξονα της Γης,
αντικατοπτρίζει στον Πλανητικό Άξονα
την καρδιακή Αναστάσιμη Αέρινη Αναπνοή.

Ο άνθρωπος αναπνέει από την καρδιά.
Αναστάσιμη Αέρινη Αναπνοή.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους Εξωτερίκευσης
της Παρουσίας του Αναστάντος Χριστού, ώρα 08:48

   15-4-2020

Το τριπλό τριαξονικό Μωβ,
το Μωβ του Αγίου Γερμανού
το Μωβ της Αέρινης Ιεραρχίας
το Μωβ του Αναστάντος Χριστού

κάθε φορά που εισέρχεται μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό
συντελεί στην απελευθέρωση του ανθρώπου από την ύλη
και ανυψώνει το δυναμικό του με το Νέο που κατέρχεται τώρα
μέσα από τις συνθέσεις και τις συζεύξεις των Ακτίνων.

Μαθαίνουμε να εντάσσουμε το Τριπλό τριαξονικό Μωβ
στη ψυχή μας και στην σωματική μας προσωπικότητα
και στη συνέχεια να το χρησιμοποιούμε
για θεραπεία στον ανθρώπινο οργανισμό,
στην ανθρώπινη και υπανθρώπινη και στοιχειακή μας σύσταση.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι εκτέλεσης και χρήσης
της Ιόχρου/Μωβ/Βιολετί ενέργειας
ως Τριπλό τριαξονικό Μωβ
πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό για θεραπεία.

Βάζουμε στον κεντρικό άξονα
τη Μωβ Φλόγα του Αγίου Γερμανού για εξαγνισμό

και στους πλαϊνούς  άξονες
τη Μωβ Φλόγα του Αναστάντος Χριστού για μετουσίωση και
τη Μωβ Φλόγα της Αέρινης Ιεραρχίας για ορθό προσανατολισμό.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
Όταν αρρωσταίνει κάποιο κύτταρο στον οργανισμό μας
φροντίζουμε να το ανανεώνουμε με το Τριπλό τριαξονικό Μωβ.

Ορίζουμε στο κέντρο το Μωβ του Αγίου Γερμανού,
γιατί το πρώτο στάδιο κάθε θεραπείας είναι ο εξαγνισμός.

Συνεχίζουμε με την διαδικασία της μετουσίωσης και της οριοθέτησης,
τοποθετώντας στους παράπλευρους άξονες το Μωβ του Αναστάντος
και της Αέρινης Ιεραρχίας.

ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΕΚΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΡΩΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Πώς πολλαπλασιάζουμε τα υγιή κύτταρα όταν κάποια νοσούν;
Οραματιζόμαστε πολλά κύτταρα μαζί και
στο κάθε κύτταρο να τοποθετούνται τα τρία Μωβ σαν 3 άξονες.
Αυτά τα κύτταρα αντιπροσωπεύουν το Τριπλό Μωβ
γιατί βρίσκονται μέσα σε Τριπλό τριαξονικό Μωβ το κάθε ένα.  

Οραματιζόμαστε τα υγιή κύτταρα με τα τρία Μωβ
να εξαπλώνονται σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Με την εξάπλωση των υγιών κυττάρων,
τα κύτταρα που νοσούν εκδιώκονται
σαν πρώτη φάση αποθεραπείας.

ΤΟ ΑΕΡΙΝΟ ΜΩΒ
Το Αέρινο Μωβ στην διαδικασία του εξαγνισμού
πρέπει να οριοθετήσει την κλίμακα του εξαγνισμού και μετά
να περιορίσει το χώρο της θεραπείας και του τμήματος που νοσεί.

Δίνουμε στο Αέρινο Μωβ ορθό προσανατολισμό
με το να ορίσουμε την αέρινη ποιότητα που θέλουμε να δώσουμε στο κύτταρο,
αναλόγως από το τι πάσχει το κύτταρο και τι χρειάζεται.

Αφού γίνει ο προσανατολισμός και η οριοθέτηση,
βάζουμε σε λειτουργία το Τριπλό τριαξονικό Μωβ
για θεραπεία και αποκατάσταση.

ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΜΩΒ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΣΤΟΧΟ
Όταν τελειώσουμε με το πρώτο στάδιο θεραπείας που είναι
ο εξαγνισμός, η μετουσίωση και η οριοθέτηση,
μπορούμε στον κεντρικό άξονα να αλλάξουμε το Μωβ του Αγίου Γερμανού

και αναλόγως με το στόχο της θεραπείας,  
αναλόγως με το τί θέλουμε να πετύχουμε,
πέρα από την μετουσίωση και την ανάπλαση των κυττάρων
να ορίσουμε είτε το Μωβ του Αναστάντος, είτε της Αέρινης Ιεραρχίας.

Εάν χρειάζεται ο οργανισμός αέρινη υπόσταση, αέρινη ενίσχυση,
ορίζουμε το Αέρινο Μωβ στο κέντρο
για να δώσουμε στα στοιχειακά του οργανισμού μας αέρινες ποιότητες.

Εάν χρειάζεται τα στοιχειακά του ανθρώπινου οργανισμού
να περάσουν από  μετουσίωση και το παλαιό να αντικατασταθεί,
βάζουμε στο κέντρο το Μωβ του Αναστάντος
για να φύγει το παλαιό και να επέλθει η μετάβαση στο Νέο.

ΔΙΚΤΥΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΩΒ
Βασικό μέλημα κάθε θεραπείας είναι
η αρμονία και η εξευγενισμένη ισορροπία του οργανισμού.

Για το σκοπό αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε
Δίκτυα τριγώνων τριαξονικού Μωβ
με χιάσματα και κόμβους, αναλόγως της πάθησης
και της αποκατάστασης που θέλουμε να πετύχουμε.

Έτσι οι ιδιότητες και οι θεραπείες που φέρει το κάθε Μωβ
εναλλάσσονται για τον οργανισμό.

Τα τρία Μωβ φέρουν το κάθε ένα πολλές, πολλές ιδιότητες
και πολλά, πολλά είδη θεραπείας,
που θα ξεδιπλωθούν σιγά-σιγά.

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΙΝΟΥ ΜΩΒ
Το Αέρινο Μωβ φέρει μία πληθώρα αέρινων στοιχειακών
που συνδράμουν στην καρποφορία της 2ης Ακτίνας μέσα στον οργανισμό.
Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε δύο μεγάλα τρίγωνα,
ένα ανωδιαφραγματικό και ένα κατωδιαφραγματικό,
ώστε να ενισχύεται ο οργανισμός
και από τις Θείες Ενέργειες του Βορρά και από του Νότου.

Μέσα από τα δίκτυα και τα χιάσματα του Τριπλού Μωβ,
δημιουργούμε δίκτυα με αέρινους ελικοειδείς κόμβους
με ταυτόχρονη συμμετοχή του Τριπλού Μωβ
στην αποκατάσταση κατεστραμμένων κύτταρων,
στην αποβολή τους, ή στην ανανέωση τους.

ΟΚΤΑΡΙ, ΡΟΜΒΟΣ, ΚΛΕΨΥΔΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΩΒ
Εάν θέλουμε να επιτύχουμε ψυχολογική θεραπεία και υποστήριξη,
δημιουργούμε στον πάσχοντα
ένα ανωδιαφραγματικό τρίγωνο και ένα κατωδιαφραγματικό,
όπου κορυφή και των δύο είναι το διάφραγμα,
έτσι που να σχηματίζεται κλεψύδρα
και τοποθετούμε 8αρι Τριπλού Μωβ.

Σκοπός της παραπάνω θεραπείας είναι οι εναλλαγές των ποιοτήτων του κάθε Μωβ
από τον Βορρά στον Νότο και από τον Νότο στον Βορρά,
καθώς και μέσα από το ανωδιαφραγματικό τρίγωνο (κλεψύδρα)
να περάσουν και να μεταδοθούν στο κατωδιαφραγματικό,
ποιότητες και  πνευματικές αρετές από τα ανώτερα πεδία.

Πχ να παραλάβει το αστρικό ανώτερες πνευματικές ποιότητες
και να κατορθώσει μετουσίωση στα συναισθήματα.

Εάν νοσούν όργανα, μπορούμε επίσης να κάνουμε
πολλά δίκτυα τριγώνων από Τριπλό Μωβ,
ώστε να υπάρχει συνοχή και αλληλενέργεια
με όλα τα υπόλοιπα όργανα και με ολόκληρο τον οργανισμό.

Χρησιμότητα του Τριπλού τριαξονικού Μωβ
για εξαγνισμό και Ανάσταση και Αέρινη υπόσταση.
Σύζευξη Αγάπης - Σοφίας και Νέας Ενεργού Νοημοσύνης
μέσα στα στοιχειακά των κυττάρων των οργάνων που νοσούν.

Αλλά και χωρίς νόσο, είναι αναγκαία και απαραίτητη
η δόμηση και η ενίσχυση ολόκληρου του οργανισμού
με δίκτυα τριγώνων Τριπλού Μωβ
για να υπάρξει αλληλουχία, ισορροπία και αρμονία μέσα στον οργανισμό
και να ενταχθεί μέσα στα ζωτικά όργανα, μέσα στα στοιχειακά,
μέσα στον πυρήνα των καρδιών των κυττάρων, μέσα στους μύες,
στο νευρικό, στο κυκλοφοριακό, στο συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό σύστημα,
να εμποτιστεί όλη η ανθρώπινη υπόσταση για να την διαπεράσει
η Αέρινη Ανάσταση της Αγάπης - Σοφίας και της Νέας Ενεργού Νοημοσύνης.

Ο ανθρώπινος οργανισμός να φέρει εντός του και να ακτινοβολεί το Νέο,
να φέρει τον ίδιο κραδασμό και πρόσημο
με το Νέο που κατέρχεται από ψηλά,
να συμβαδίζει με τον κραδασμό του Θείου Σχεδίου
που εκπληρώνεται και θα εκπληρώνεται.

Ο άνθρωπος διαρκώς θα ανανεώνεται και θα συμβαδίζει
δια του Τριπλού Μωβ και των ποιοτήτων του.

Αυτοθεραπεία με αυτοδιάθεση και δύναμη οραματισμού.
Κατά την εκτέλεση, καθώς η θεραπεία εφαρμόζεται,
απαιτείται άφημα στην θεραπεία, υπομονή και πίστη στην θεραπεία.

Αναστάς Χριστός, Αέρινη Ιεραρχία, Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία με πολλή αγάπη για την Ανθρωπότητα, ώρα 07:37

  14-4-2020
Ομάδες εσωτερικές και εξωτερικές

Στο κανάλι της Ελλάδας συμβαίνει εκκαθάριση
στο 4ο /και στο 5ο ενεργειακό της κέντρο,
δηλαδή στη καρδιά και στο λαιμό της.
Με ειδική αποστολή από ένα τρίγωνο που φέρει Ιερό Δίκτυο.

Σε ένα ανοιχτό-δεκτικό 4ο και 5ο ενεργειακό κέντρο,
η Ανάσταση του παλαιού σπινθήρα, μέσα από την Παρουσία
της Πάλλευκης Φλόγας του Αναστάντος Χριστού,
επιτρέπει την εγκατάσταση του Πάλλευκου Σπινθήρα Του.

Ο πόλεμος της μαύρης στοάς μαίνεται
για να παρεμποδίσει την οργάνωση των ορθών συνθηκών
για την εγκατάσταση του Αναστάντος
στην Ανθρωπότητα, στη καρδιά και στο λαιμό της.

Για το σκοπό αυτό υπάρχει επείγουσα Ανάγκη
για διαρκείς καθάρσεις με το Τριπλό Μωβ
στον παλαιό σπινθήρα στο 4ο και 5ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας
για να μπορέσει να εισχωρήσει ο Πάλλευκος Σπινθήρας του Αναστάντος.

Ο Αναστάς Χριστός
από το 4ο ενεργειακό κέντρο του Σταθερού Γήινου Σταυρού
και από το 4ο ενεργειακό κέντρο του Πλανητικού Άξονα,
δημιουργεί Τρίγωνο με το 5ο πλανητικό ενεργειακό κέντρο.

Το Τρίγωνο αυτό έχει ως σκοπό
την ορθή ευθυγράμμιση του Άξονα του Αναστάντος Χριστού
με τον Άξονα της Γης και
την ορθή τοποθέτηση της Παρουσίας του Αναστάντος
μέσα στο 4ο και 5ο πλανητικό ενεργειακό κέντρο.
Δηλαδή στην Ιεραρχία και στην Ανθρωπότητα.

Ο Αναστάς Χριστός δημιουργεί Τρίγωνο
με τον Εαυτό Του εκεί όπου βρίσκεται,
στο 4ο ενεργειακό κέντρο του Σταθερού Γήινου Σταυρού
με την Παρουσία Του που είναι εγκατεστημένη
μέσα στο 4ο πλανητικό ενεργειακό κέντρο και από εκεί,
με το 5ο πλανητικό ενεργειακό κέντρο,
όπου εργάζεται για να εγκατασταθεί.

Ο Στόχος είναι η ορθή εγκατάσταση του Αναστάντος Χριστού
και των πάλλευκων σπινθήρων Του μέσα στα ενεργειακά κέντρα.

Με την εγκατάσταση των πάλλευκων σπινθήρων Του μέσα στα κέντρα,
προκύπτει η ευθυγράμμιση του Άξονά Του με τον Άξονα της Γης.

Ανανέωση των ενεργειών από τις προεργασίες του Έργου του Αναστάντος Χριστού
με το Τριπλό Μωβ και διοχέτευση μετά των συζευγμένων Ακτίνων.

Έτσι ο Αναστάς Χριστός είναι
και στο Κέντρο της Ανθρωπότητας
και στο Κέντρο της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας.

Αυτό επίσης σημαίνει την πληρέστερη ένωση
της Ιεραρχίας με την Ανθρωπότητα δια του Αναστάντος.

Για το Τρίγωνο ‘Αναστάς Χριστός- Ιεραρχία – Ανθρωπότητα’
συμβαίνει
πρώτα, εξαγνισμός του 4ου και 5ου πλανητικού ενεργειακού κέντρου
με το Τριπλό Μωβ
μετά, εγκατάσταση στο 4ο και 5ο πλανητικό ενεργειακό κέντρο
του Πάλλευκου σπινθήρα της Παρουσίας του Αναστάντος.

Για τον σκοπό αυτό, ο Αναστάς Χριστός, μετά το Τριπλό Μωβ,
χρησιμοποιεί επέκταση νοητικής γέφυρας
για περαιτέρω διείσδυση από το 4ο στο 5ο πλανητικό ενεργειακό κέντρο,
από το Κέντρο της Ιεραρχίας στο Κέντρο της Ανθρωπότητας.

Η Ιεραρχία είναι Παρούσα και βοηθά τον Αναστάντα
στην εγκατάσταση των πνευματικών πάλλευκων σπινθήρων.

Αυτή η γέφυρα επέκτασης βοηθά τον Αναστάντα να περάσει
και να εγκατασταθεί στον 5ο πλανητικό ενεργειακό σπινθήρα.

Το τρίγωνο αυτό έχει τρεις αέρινες ελικοειδείς γωνίες-κόμβους.

Από εκεί επικοινωνούν τα τρία Κέντρα Αναστάς - Ιεραρχία – Ανθρωπότητα.

Από την κάθε γωνία του τριγώνου όπου είναι τα πλανητικά Κέντρα,
τραβιέται και από μία γραμμή και τέμνονται τρεις γραμμές στο κέντρο του τριγώνου δημιουργώντας ενδιάμεσα εσωτερικά τρίγωνα.

Εκεί στο κέντρο που τέμνονται οι γραμμές,
ο Αναστάς Χριστός Πάλλευκος στέκεται και συνθέτει.

Πρώτα προβαίνει σε κάθαρση με το Τριπλό Μωβ
και μετά προχωρεί σε σύνθεση των ενεργειών με τις Ακτίνες και τις συζεύξεις τους
και μετά ξανά κάθαρση με το Τριπλό Μωβ και μετά πάλι σύνθεση.

Μέσα από τις γραμμές που τέμνονται στο τρίγωνο
από τα τρία μεγάλα Κέντρα
όπου στο κέντρο στέκεται ο Αναστάς Χριστός,
προκύπτουν άλλα τρία τρίγωνα όπου εκεί

μπαίνουν προσωρινά για Έργο και επεξεργασία
οι τέσσερις υπόλοιποι σπινθήρες
των υπόλοιπων ενεργειακών κέντρων της Ανθρωπότητας.

Λείπει μόνο το κέντρο της κουνταλίνι από το τρίγωνο
επειδή χρήζει άλλης ιδιαίτερης μεταχείρισης.

Οι καθάρσεις επαναλαμβάνονται πριν από την κάθε περαιτέρω απόπειρα
διείσδυσης των σπινθήρων και των συνθέσεων των Ακτίνων
στο 4ο και 5ο ενεργειακό κέντρο,
ΔΙΟΤΙ η Ανθρωπότητα δέχεται πόλεμο επίθεσης
για να μην γίνει η εκπαίδευση στα στοιχειακά της.

Πλανητικά τώρα συμβαίνει εκπαιδευτικός πόλεμος για τα στοιχειακά.
Η μαύρη στοά πολεμά να εμποδίσει την εκπαίδευση
των στοιχειακών στο 5ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας.

Έτσι δημιουργείται η ανάγκη
να παραχθούν οι συνθήκες για να σχηματιστεί τρίγωνο
με το 4ο και με το 5ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας
και τον Αναστάντα Χριστό.

Για το σκοπό αυτό, γίνεται
στα στοιχειακά του 5ου πλανητικού ενεργειακού κέντρου
επανασύσταση και
επανένταξη
ως εξής:

Τα στοιχειακά του σπινθήρα του 5ου πλανητικού ενεργειακού κέντρου
εξαγνίζονται μέσα από το Τριπλό Πυρ του Τριπλού Μωβ

ώστε κατ’ αρχάς να εισχωρήσει η νέα σύσταση
μέσα στο 5ο πλανητικό ενεργειακό κέντρο / Ανθρωπότητα

και μετά να μπορέσει να έρθει σε ορθό τρίγωνο
με το 4ο πλανητικό ενεργειακό κέντρο / Ιεραρχία
και τον Αναστάντα Χριστό.

Επαναλαμβάνετε τις καθάρσεις.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Έργου του Αναστάντος Χριστού και της Ιεραρχίας, ώρα 04:43

  13-4-2020

Στο πεδίο του Αναστάντος Χριστού
οι υποκειμενικοί Νόμοι εγκαθιδρύονται ως εξής:

Οι άξονες των καναλιών των υποκειμενικών Νόμων
διέπονται από τον υποκειμενικό άξονα.
Έτσι, όταν ο υποκειμενικός άξονας
περιέρχεται στον Άξονα του Αναστάντος Χριστού,
όλοι οι υποκειμενικοί Νόμοι περιέρχονται επίσης.
Περιέρχονται εντός της υποκειμενικής Του υπόστασης και ύπαρξης
στα συστημικά και κοσμικά πεδία.

Οι υποκειμενικοί Νόμοι έχουν δραστηριότητα στον υποκειμενικό κόσμο.
Δεν εκδηλώνονται στις συνειδήσεις των ανθρώπων.
Η αντιστοίχησή τους στον φυσικό κόσμο της γήινης αλύσου θα γίνει.

Οι εξωτερικοί αντικειμενικοί Νόμοι ακολουθούν
το ανθρώπινο βασίλειο και τα υπόλοιπα βασίλεια της φύσης.
Όταν οι υποκειμενικοί Νόμοι αντιστοιχίσουν τους αντικειμενικούς,
Τότε οι αντικειμενικοί μέσα τους θα φέρουν το υποκειμενικό στοιχείο.
Και τότε το υποκειμενικό στοιχείο θα εκδηλωθεί
μέσα στον αντικειμενικό κόσμο της γήινης αλύσου.

Δηλαδή, θα υπάρξει σύνδεση των υποκειμενικών με τους αντικειμενικούς νόμους,
θα φέρουν μέσα στους αντικειμενικούς το εσώτερο υποκειμενικό στοιχείο
και έτσι οι υποκειμενικοί θα κατορθώσουν εκδήλωση στο φυσικό.

Ο Αναστάς Χριστός και η Αέρινη Ιεραρχία μέσα στον 5ο ενεργειακό σπινθήρα
φέρνουν στο κατώτερο νοητικό, στον κοινό νου και στην κοινή λογική τους,
υποκειμενικούς Νόμους ώστε να εντυπωθούν
και σταδιακά να εκδηλωθούν στο φυσικό πεδίο.

Να εκδηλωθούν μέσα στις αντικειμενικές αλήθειες,
στα ήθη και στα έθιμα και μέσα στις καθημερινές υποθέσεις των ανθρώπων.

Το ίδιο ισχύει και για τα υπανθρώπινα βασίλεια.
Εκεί ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

Τα υπανθρώπινα βασίλεια προσαρμόζονται με το ένστικτο.
Ακολουθούν τους φυσικούς νόμους της ύπαρξης και διαιώνισης του βασιλείου τους,
αποτασσόμενα τα παλαιά στοιχεία και προσαρμοζόμενα στα Νέα στοιχεία
που φέρουν οι υποκειμενικοί Νόμοι, ώστε αυτά τα Νέα στοιχεία να εκδηλωθούν
και να επέλθει διεύρυνση διαισθητικού ενστίκτου και διεύρυνση συνείδησης.

Μέσα στα μαγνητικά στοιχειακά πεδία του 5ου ενεργειακού σπινθήρα,
δια της Αέρινης Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού,
τοποθετούνται οι υποκειμενικοί Νόμοι μέσα σε αέρινες κυψέλες.

Οι κυψέλες αυτές μέσα στον 5ο ενεργειακό σπινθήρα
συνδέονται και αλληλοεπιδρούν με τον ομφαλό της Ανθρωπότητας
μέσω χιασμάτων.
Τα χιάσματα είναι από το ανωδιαφραγματικό τρίγωνο
στο κατωδιαφραγματικό τρίγωνο.

Ο 5ος ενεργειακός σπινθήρας και ο ομφαλός της Γης
αποκτούν άμεση ανταποκριτική σύνδεση και αλληλοσυσχέτιση
διότι μαζεύουν τις μελλοντικές παρακαταθήκες της Ανθρωπότητας.

Λίγο αργότερα, δια του ομφαλού, το κουνταλινικό κέντρο θα συνθέτει
τις αέρινες κυψέλες των υποκειμενικών Νόμων εντός του,
ώστε να επέλθει νέα ανοδική διέγερση
από τη βαρέα ύλη στην πιο εκλεπτυσμένη ύλη.

Η εκλεπτυσμένη ύλη θα φέρει εντός της τον υποκειμενικό κόσμο
με τις ανώτερες στοιχειακές κατευθύνσεις
για να τις εκδηλώσει στην υπόσταση της πυκνής στοιχειακής του ύλης.

Δια της Αέρινης Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού,
τα ενεργειακά κέντρα 5ο - 2ο - 1ο αλληλοσυνδέονται
και αποθηκεύουν τους υποκειμενικούς Νόμους μέσα στις αέρινες κυψέλες.

Οι υποκειμενικοί Νόμοι πρέπει να αποθηκευτούν
στα κατώτερα αυτά ενεργειακά κέντρα ώστε
ο κατώτερος υποανάπτυκτος ζωώδης νους να τα αποτυπώσει και να τα συλλάβει.

Έτσι οι υποκειμενικοί Νόμοι εισχωρούν
στις κατώτερες συνειδήσεις, στα κατώτερα πεδία της ύλης.
Από εκεί δημιουργούν συνάψεις και γέφυρες με τα υπανθρώπινα βασίλεια,
ώστε να εκδηλωθούν στο φυσικό της γήινης αλύσου.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Θείου Σχεδίου της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:00

  12-4-2020

Στο Έργο της Παρουσίας του Αναστάντος μέχρι τώρα, δεν είχε κατορθωθεί
η ευθυγράμμιση του άξονα της Γης με τον άξονα του Αναστάντος.
Τώρα η ευθυγράμμιση αυτή συμπεριλαμβάνεται.

Η απόλυτη ευθυγράμμιση του Αναστάντος Χριστού με τον άξονα της Γης
λαμβάνει χώρα, επειδή η Γη, μέσα στη νέα τροχιά της,
επιτρέπει την ευθυγράμμιση με τον Αναστάντα Χριστό.

Η απόλυτη ευθυγράμμιση αυτή, που συμβαίνει τώρα,
θα φέρει πολλές ανατροπές στην εξωτερική ζωή του πλανήτη
και των ζωντανών οργανισμών που ζουν μέσα σε αυτόν.

Ο οικονομικός πόλεμος που συμβαίνει στη Γη εδώ και χρόνια θα παύσει, θα σιγήσει,
όταν ο άξονας της Γης καταφέρει ΤΑΥΤΙΣΗ με τον Άξονα του Αναστάντος.
Γιατί τότε θα σημάνει η Εποχή της Ανάστασης
και της απελευθέρωσης από τον κραδασμό του ψεύδους.

Από την ταύτιση του Άξονα του Αναστάντος με τον άξονα της Γης
και με την Ενέργεια της Αέρινης Ανάστασης της Παρουσίας του Αναστάντος,
θα προκύψει το Νέο έμβρυο το οποίο κυοφορείται στην Καρδιά του Αναστάντος.

Αυτό σημαίνει Νέα ανθρώπινη ύπαρξη, νέος τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου στη Γη.

Αναστάς Χριστός και Γη σε ευθυγράμμιση.
Ερχόμενος ο άνθρωπος σε ευθυγράμμιση με τον Αναστάντα
μέσω του άξονα της Γης, σημαίνει ότι:

ο Βορράς της Γης που γίνεται ο Βορράς του ανθρώπου,
θα δέχεται απευθείας την Εντολή από την Ανάσταση,
για την απελευθέρωση, μέσα από τη Νοήμονα Αγάπη.

Η ευθυγράμμιση του άξονα της Γης με τον άξονα του Αναστάντος
φέρνει μαζί της ‘την Ανάσταση της ύλης’ στα εδάφη
τα ήδη γονιμοποιημένα από την προετοιμασία του Έργου του Αναστάντος Χριστού.

Μέσα από την Ανάσταση που φέρνει ο Αναστάς Χριστός,
η ποιότητα της Νοήμονος Αγάπης
είναι το πρώτο που θα ξεπροβάλλει.

Για να επιτευχθεί ορθά η ευθυγράμμιση,
είναι σημαντική η εκκαθάριση και η κάθαρση
του κέντρου του πλανητικού Λαιμού, και του Κέντρου λαιμού της Ανθρωπότητας.

Ο Αναστάς Χριστός ανατείνει την Παρουσία Του
μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, μέσα στο 4ο ενεργειακό κέντρο,
μέσω της ευθυγράμμισής Του με τον άξονα της Γης.
Αυτό λαμβάνει χώρα τώρα!

4ο και 5ο ενεργειακό κέντρο, δύο συγκοινωνούντα δοχεία
με Παρουσία του Αναστάντος Χριστού εντός τους.

Με την ευθυγράμμιση του Αναστάντος
έρχονται οι ορθές βάσεις του Νόμου της Οικονομίας.
Υποβαθμίζεται η αξία του νομίσματος.

Ο Νόμος της Οικονομίας περνά μέσα από στάδια εξαγνισμού
για να έρθει σε ορθή πορεία και σε ορθή δράση, να μπουν οι βάσεις
και να μπουν σε εφαρμογή οι βασικές Αρχές του Νόμου της Οικονομίας
στον ορθό συντονισμό και
στον κραδασμό του Άξονα του Αναστάντος με αυτόν της Γης.

Αυτό θα γίνει φανερό καθώς η γήινη άλυσος
εκπέμπει συχνότητα συμβατή και
είναι ικανή να έρθει σε ευθυγράμμιση με τον Αναστάντα Χριστό.

Ο Αναστάς Χριστός έρχεται σε ευθυγράμμιση με τον άξονα της Γης
και καταφέρνει ευθυγράμμιση με το καρδιακό κέντρο της Ανθρωπότητας
όπου θα Τον κυοφορήσει μέσα στον πνευματικό της σπινθήρα.

Έτσι ο σπινθήρας της,
φέροντας εντός του τον Αναστάντα ως Φλόγα Πάλλευκη,
θα μετατραπεί σε πάλλευκο αέρινο αναστάσιμο σπινθήρα.

Αυτό θα συμβεί τώρα, με την ευθυγράμμιση, με την οποία
θα υποδεχθεί το πάλλευκο του Αναστάντος με τις ποιότητες που φέρει τώρα.
Τις ποιότητες που τώρα φέρει στο άμεσο Σχέδιο
και όχι όλες τις ποιότητες που θα ξεδιπλωθούν αργότερα.

Θα φανούν τα αποτελέσματα
της πάλλευκης αναστάσιμης αέρινης Παρουσίας του Αναστάντος Χριστού
μέσα στο καρδιακό κέντρο της Ανθρωπότητας,
μέσα στο 4ο ενεργειακό κέντρο της,
δια της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας, η οποία
εδρεύει στο 4ο Ιεραρχικό Κέντρο ως ενδιάμεσος κρίκος.

Τα αποτελέσματα της ευθυγράμμισης του Άξονα του Αναστάντος
με τον άξονα της Γης θα πληρώσουν το 4ο ενεργειακό κέντρο,
την καρδιά της Ανθρωπότητας και την καρδιά του πλανήτη της Γης.

Θα επέλθει ορθή ευθυγράμμιση 4ου και 5ου ενεργειακού κέντρου,
Κέντρο Ιεραρχίας και Ανθρωπότητας.

Θα φανεί η Νοήμονα Αγάπη και η Νέα Ενεργός Νοημοσύνη σε πρώτο στάδιο.
Θα φανεί η Ανάσταση στις καρδιές των ανθρώπων,
καθώς θα υπάρξει σύζευξη
της καρδιακής Αγάπης και καρδιακής Νοήμονος Νοημοσύνης
για το Συλλογικό Καλό.

Η Ανθρωπότητα θα επαναπροσδιοριστεί,
φορώντας στην καρδιά της τον Αναστάντα
και η Πάλλευκη αναστάσιμη αέρινη Ενέργεια της Παρουσίας του Αναστάντος,
θα περάσει ως μνήμη στο 5ο ενεργειακό κέντρο (μνήμη βιώματος στο 5ο τσάκρα)
ως υποθήκη βιώματος της Παρουσίας Του.

Ο επαναπροσδιορισμός αυτός θα φέρει την ελπίδα,
θα φέρει την σύμπτυξη της Γης.

Η σύμπτυξη θα έρθει για να αφομοιωθεί
ο κραδασμός του Άξονα του Αναστάντος με τον άξονα της Γης.

Η Γη θα τεθεί σε διαδικασία ευθυγράμμισης.

Ευθυγράμμιση. Σύμπτυξη. Αφομοίωση. Ελπίδα. Ευφορία.
Στα πνευμόνια της Γης, Ανάσα, Αέρα Ανάστασης υποδέχονται με την ευθυγράμμιση.

Ομάδες εσωτερικές και εξωτερικές, προχωράμε σε διαρκείς καθάρσεις
από 4ο έως το 5ο ενεργειακό κέντρο
για να επέλθει επιτυχία στην ευθυγράμμιση του Άξονα του Αναστάντος
με αυτόν της Γης.

Στον απελευθερωθέντα χώρο βάζουμε
πάλλευκους αέρινους και αναστάσιμους σπινθήρες της Πάλλευκης Φλόγας
του Αναστάντος Χριστού και
της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Αναστάντος Χριστού, ώρα 08:00

   11-4-2020

Ο πυρήνας της Ανάστασης πλησιάζει την Ανθρωπότητα.
Ο περιεκτικός αναστάσιμος σπινθήρας πλησιάζει την Ανθρωπότητα, πλησιάζει τη Γη.

Ο 5ος ενεργειακός σπινθήρας θα υποδεχθεί τον πυρήνα της Ανάστασης
και θα ανθίσει ο λαιμός, θα ανθίσει το Κέντρο της Ανθρωπότητας.

Mέσα από την διαδικασία του εξαγνισμού,  
o 5ος ενεργειακός σπινθήρας αποβάλλει τον παλαιό κραδασμό
αποσύροντας την τελευταία ενεργειακή παρτίδα,
για να υποδεχθεί τον πυρήνα της Ανάστασης.

Ο εξωτερικός παλαιός σπινθήρας αποβάλλεται
υποδεχόμενος το Νέο πυρήνα της Ανάστασης.

Το Κέντρο της Ανθρωπότητας αυτοπροσαρμόζει τον σπινθήρα του.
Η αυτοπροσαρμογή του 5ου ενεργειακού σπινθήρα έχει να κάνει
με την αποβολή του παλαιού κραδασμού μέσω του εξαγνισμού
και με την άμεση – ταυτόχρονη ενστικτώδη προσαρμογή του στις νέες συνθήκες
που ήδη υπάρχουν μέσα στον σπινθήρα του Κέντρου της Ανθρωπότητας.

Ξεπροβάλλει ένα ποικιλόμορφο Κέντρο Ανθρωπότητας
μέσα από την αυτοπροσαρμογή του σπινθήρα στο Νέο πυρήνα της Ανάστασης.
Ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος άφησε αποτύπωμα καταστροφής στην ανθρωπότητα
και μέσα στο 5ο ενεργειακό κέντρο του λαιμού.

Με τον ερχομό του πυρήνα της Ανάστασης προβάλλεται
η παλαιά προβολή της σεληνιακής υλιστικής τάσης της Ανθρωπότητας.

Με την μέθοδο της αυτοπροβολής, που είναι αναπόφευκτη και έρχεται αυτόματα,
βγαίνει μπροστά η παλαιά σεληνιακή στοιχειακή τάση της ανθρώπινης ύλης
ώστε να αποβληθεί.

Στέκεται ενώπιον, ομονοούν τα πρόσημα και αποβάλλεται.
Ο νέος πύρινος αέρας της στοιχειακής ύλης προσανατολίζεται
στο 5ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας και καταλύει τον σεληνιακό παλαιό σπινθήρα.

Το 5ο ενεργειακό κέντρο ανοίγει και δημιουργεί ανωδιαφραγματικό τρίγωνο,
χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα η βάση, μόνο τέμνονται οι δύο γραμμές
σχηματίζοντας “Λ”, (μύτη ενός τόξου)
όπου συγχρονίζεται με τους δύο πλανητικούς παράπλευρους άξονες (στο λαιμό),

σχηματίζοντας μία κορυφή κώνου με δύο άξονες δεξιά και αριστερά (τους παράπλευρους),
όπου μέσα εκεί θα γίνει η υποδοχή του πυρήνα της Ανάστασης.

Όταν εισέλθει ο πυρήνας της Ανάστασης,
τότε θα μπει το κατωδιαφραγματικό τρίγωνο ολοκληρώνοντας τον κώνο
και θα προκύψει ένας πάλλευκος αέρινος αναστάσιμος κώνος.

Το 5ο ενεργειακό κέντρο γύρω από τον νέο σπινθήρα
θα έχει μεταμορφωθεί σε κώνο πάλλευκο αέρινο και αναστάσιμο
που θα κυοφορεί τον πυρήνα της Ανάστασης.

Η προκύπτουσα μοριακή Ανάσταση μέσα στον σπινθήρα
αναδιαμορφώνει την μοριακή δομή του λαιμού.
Μοριακή αναδόμηση μέσα στο 5ο ενεργειακό κέντρο δια του ανανεωμένου σπινθήρα.

Νέος ενεργειακός μοριακός αναστάσιμος σπινθήρας
το 5ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας
δια της Παρουσίας του Αναστάντος Χριστού εντός του!

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Αναστάντος Χριστού, ώρα 08:40

   10-4-2020

Όταν ο άνθρωπος γίνει μία εμψυχωμένη προσωπικότητα
και πάψει η διαμάχη μεταξύ του νοητικού, του αστρικού, του αιθεροφυσικού
και των στοιχειακών  της ανθρώπινης ύπαρξης,  
τότε, η 5η Ακτινική ψυχή προσφέρει ολότητα στο πεδίο της Γνώσης.

Η 5η Ακτινική ψυχή μπορεί και διατηρεί καθαρό
το όραμα του Θείου Σχεδίου
•    του Άσραμ του Διδασκάλου της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας
στο οποίο ανήκει και
•    του Αναστάντος Χριστού.

Να διατηρείς καθαρό το όραμα του Θείου Σχεδίου
σημαίνει ότι η προσωπικότητα έχει την διαύγεια και την καθαρότητα που χρειάζεται
•    στο να συλλάβει τα βήματα του Έργου
•    και να τα υλοποιήσει στο φυσικό.

Όπως ισχύει για όλες τις Ακτινικές ψυχές,
η ολοκλήρωση του Έργου μίας 5ης  Ακτινικής ψυχής συμπεριλαμβάνει
•    και την στιγμιαία αναγνώριση του οράματος
•    και την εξέλιξη του οράματος του Διδασκάλου
•    και την εξέλιξη του Θείου Σκοπού
που το Άσραμ του Διδασκάλου της Ακτινικής ψυχής έχει αναλάβει.  

Αυτή την αναγνώριση γίνεται δια της Ακτίνας της προσωπικότητας.  
Δηλαδή, είναι η Ακτίνα της προσωπικότητας
που πρέπει να την επιτύχει και να την υλοποιήσει.  
Γιατί η Ακτίνα της προσωπικότητας
έχει να εκπληρώσει με τη δική της Δύναμη και τη δική της Θέληση
τον σκοπό της ψυχής μέσα στην προσωπικότητα.

Ο Θείος Ακτινικός Λόγος της 5ης Νοήμονος Ακτίνας
αντιπροσωπεύει το σκοπό της ολοκλήρωσης
των Συγκεκριμένων Επιστημών της Γνώσης πάνω στην Νοήμονα Αγάπη,
όπως επίσης και στην διασκόρπιση της πλάνης
μέσα από την κατάκτηση της Γνώσης,
μέσα από Σοφία, πάνω στη γραμμή της Νοήμονος Αγάπης.

Μία εμψυχωμένη προσωπικότητα 5ης Ακτίνας διασκορπίζει τις ομίχλες της πλάνης δια της ψυχικής ενόρασης πάνω στην γραμμή της Νοήμονος Αγάπης.  

Ο 5ος Ακτινικός Νοήμων σπινθήρας στο κέντρο του λαιμού της Ανθρωπότητας
συλλέγει τις πληροφορίες του κατώτερου νοητικού της μάζας
και τις μετουσιώνει σε ορθή Γνώση
μέσω της ποιότητας του καθαρού και διαυγούς οράματος που κατέχει
και διασκορπίζει διαχωρισμούς και φράγματα της σκέψης του κατώτερου νου.

Ο Αναστάς Χριστός μέσα στην 5η Ακτίνα,
μέσα στον σπινθήρα του 5ου ενεργειακού κέντρου,
θα φέρει την Αποκάλυψη
στην ορθή χρήση της σκέψης και του κατώτερου νοητικού.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:20

   9/4/2020

Ας μιλήσουμε καθαρά με όρους που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου,
στην εκτέλεση του Θείου Σχεδίου για να μπορέσουμε να εργαστούμε ορθά.
Τι είναι το πλανητικό απόθεμα;  

Το πλανητικό απόθεμα είναι ένα τεράστιο κανάλι- αγωγός υψηλού βεληνεκούς,
το οποίο εμπεριέχει ύλη πνευματικής γονιμοποίησης.
Ύλη δηλαδή που είναι διαθέσιμη για γονιμοποίηση.

Ύλη που θα γονιμοποιηθεί ή που θα γονιμοποιήσει;
Πρώτα θα γονιμοποιηθεί για να ενταχθεί στο Θείο Σχέδιο της γήινης αλύσου
ώστε να ενταχθεί στο χώρο που αφορά τη γήινη άλυσο.  
Ύστερα, αφού ενταχθεί στο χώρο, θα γονιμοποιήσει το χώρο.

Μέσα στο πλανητικό απόθεμα ο Αναστάς Χριστός προσφέρει ασπίδα.

Το μαγνητικό πεδίο της ανθρώπινης ευημερίας είναι  
τα ήδη ενεργά τμήματα του Θείου Σχεδίου,  
τα οποία αρχίζουν και αποφέρουν καρπούς και αποτελέσματα
στο φυσικό και εξωτερικό σώμα της Γης.

Ο Αναστάς Χριστός εργάζεται,  
μέσα σε αυτά τα μαγνητικά ενεργά τμήματα της ανθρώπινης ευημερίας.
Τα γονιμοποιεί με την ενέργεια του Υπέρτατου Καλού
επιφέροντας περαιτέρω θετική συχνότητα.
Αυτό το επιπλέον είναι που αυξάνει τη θετική συχνότητα
μέσα στην ανελικτική Θεία τροχιά.

Το Υπέρτατο Καλό προκύπτει
•    μέσα από τις συζεύξεις της 1ης Ακτίνας της Θέλησης
•    μέσα από τις συζεύξεις της 2ης Ακτίνας Αγάπης-Σοφίας και
•    μέσα από την Ενεργό Νέα Νοημοσύνη.

Έτσι έχουμε το Πάλλευκο της Αγνής Θέλησης για το Καλό
•    μέσα από τη Νέα Ενεργό Νοημοσύνη και
•    μέσα από την Αγάπη-Σοφία.

Περιμετρικά της γήινης αλύσου, στον ισημερινό δακτύλιό της,
ο Αναστάς Χριστός εφαρμόζει το Νόμο της συνειδητής ευσυνειδησίας.
Σημαίνει ότι αρχίζει να τονίζεται η ορθή ευσυνειδησία
πίσω από την Ενεργό Νοημοσύνη, πίσω από τη δράση της Ενεργού Νοημοσύνης.

Ευσυνείδητος κόσμος, συνειδητή Ενεργός Νοημοσύνη.
Τότε Υπέρτατο Καλό μέσα στις μάζες των ανθρώπων θα λειτουργήσει.  

Η Αγνή Θεληματική Δράση της Αγάπης προκύπτει
από την ευσυνειδησία της Νέα Ενεργού Νοημοσύνης.
Μέσα από την Αγνή Θεληματική Δράση της Αγάπης
ο δημιουργικός και ευφάνταστος Αναστάς Χριστός,
υλοποιεί το πρώτο σκαλοπάτι της Σοφίας.  

Το πρώτο αυτό σκαλοπάτι είναι η ευσυνειδησία.

Παμπεριεκτική η ευσυνειδησία, περιλαμβάνει μέσα της  
•    και ‘τη συνείδηση της θεϊκής συνύπαρξης’
με την ψυχή, με τον Αναστάντα Χριστό
•    και τη ζωή της τριπλής κατώτερης φύσης του ανθρώπου,  
η οποία ενοποιείται και αποκτά ευ συνείδηση.

Χρειάζεται κατάθεση η ευσυνειδησία που θα οδηγήσει στην περαιτέρω Σοφία.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09 :32

   8-4-2020

Ο Κεντρικός Πνευματικός Ήλιος έχει εμβαπτίσει ένα μέρος του δυναμικού Του
στην Κοσμική Ηλιακή Ανάσταση και
το έχει καταστήσει Κοσμικό Ηλιακό Αναστάσιμο.

Αυτό το τμήμα Του, που φέρει την ποιότητα της Κοσμικής Ηλιακής Ανάστασης,
το ενσωματώνει στα υπόλοιπα Δίκτυα που προϋπάρχουν
και τα οποία αποτελούν ολόκληρο το πνευματικό μαγνητικό αναστάσιμο πεδίο
της Ακτινικής ολότητας και της γεωμετρικής εμβέλειας του Αναστάντος.

Το μαγνητικό πεδίο,
που ο Αναστάς Χριστός καταλαμβάνει στο Έργο της ανέλιξης της Γης,
είναι τεράστιας ολοακτινικής γεωμετρικής αναστάσιμης εμβέλειας.

Υπάρχουν και άγονες γραμμές στο πεδίο του Αναστάντος Χριστού.
Προέρχονται από ανώτερα κοσμικά γαλαξιακά πεδία και
μέσω των κοσμικών γεφυρών έχουν εκπέσει στο πεδίο του Αναστάντος Χριστού.  
Κατήλθαν στο σημείο που εργάζεται για να τα αξιοποιήσει από εκεί.
Κατήλθαν με σκοπό την ενίσχυση του Δικτύου του Αναστάντος.

Για να ενταχθούν στο Δίκτυό Του, πρώτα γονιμοποιούνται από τον Αναστάντα.

Στη συνέχεια τα συνθέτει στο Δυναμικό των Δικτύων Του.  
Έτσι, ο Αναστάς αποκτά  στο δυναμικό των Δικτύων Του
ενέργεια ανώτερων γαλαξιακών πεδίων.

Έτσι, φέρει τη σύνθεση του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου μέσα στα Δίκτυα του
και συστήνει Δίκτυα με την ενέργεια του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου.

Έτσι, επιτυγχάνεται ο σκοπός της παρουσίας των άγονων γραμμών
που είναι η ενίσχυση, αναδιαμόρφωση και επέκταση
των Δικτύων του Αναστάντος.

Η ενέργεια της Κοσμικής Ηλιακής Ανάστασης του Μαύρου Ήλιου,
δια του Κοσμικού Αναστάντος Χριστού διεισδύει μέσα στα Δίκτυα
μέσω των αέρινων ελικοειδών κόμβων.

Η ενέργεια της Κοσμικής Ηλιακής Ανάστασης του Μαύρου Ήλιου,
μέσω του Αναστάντος Χριστού δημιουργεί Τρίγωνα
μέσα στα υπάρχοντα Δίκτυα της εμβέλειας του Αναστάντος Χριστού.

Η ενέργεια της Κοσμικής Ηλιακής Ανάστασης του Μαύρου Ήλιου
διεισδύει μέσα στις ανώτερες στοιχειακές ουσίες των πυρήνων των Δικτύων.

Και τότε αυτομάτως,  οι άγονες γραμμές, τα άγονα πεδία,
θα γεμίσουν από την ανανέωση των Δικτύων
και σύμφωνα με το Νόμο της Δράσης Αντίδρασης
θα υπάρξει Αναγέννηση.

Αυτή η Αναγέννηση επιφέρει μεγαλύτερη επέκταση,
όχι μόνο στα Δίκτυα της εμβέλειας του Αναστάντος Χριστού,
αλλά και στο χώρο της Καρδιάς Του γιατί,
αφομοιώνοντας τα στοιχειακά κύτταρα του Μαύρου Ήλιου,
η Καρδιά Του μεγαλώνει.

Έτσι, λίγο - λίγο ο πλανήτης της Γης
θα υποδέχεται τον Κεντρικό Πνευματικό Ήλιο.

Ο φυσικός Ήλιος θα υποδέχεται σταδιακά
τα κοσμικά στοιχειακά κύτταρα του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου,
ακτινοβολώντας τα σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς
που απαρτίζουν τη Γη από το στοιχειακό έως το ανθρώπινο βασίλειο.

Η Πάλλευκη Αέρινη Ανάσταση του Αναστάντος και της Αέρινης Ιεραρχίας,
θα φέρει, βαθιά μέσα στον πυρήνα της, την ακτινοβολία της ενέργειας
της Κοσμικής Ηλιακής Ανάστασης του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου.  

Μέσα από τον φυσικό Ήλιο αυτή η Ενέργεια θα εκπέμπεται στη Γη .

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους Εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας,
κοινοποίηση του Θείου Σχεδίου για την ανέλιξη της Γης, ώρα 09:30

   7-4-2020

Στον εξελικτικό τροχό της Ανθρωπότητας περιλαμβάνονται τρεις τροχοί ανέλιξης:
•    ο τροχός της ορθής Ομονοούσας Αρχής
•    η τροχιά της Νόας Ομονοούσας εξελικτικής Αρχής
•    η τροχιά της Ομονοούσας Χριστικής Αρχής.
Στον ανελικτικό τροχό της ‘ορθής Ομονοούσας Αρχής’
οι τρεις κατώτεροι φορείς της προσωπικότητας ανασταίνονται
και ως μία εμψυχωμένη προσωπικότητα ομονοούν
αρχικά προς την ειρηνική ατομική συνύπαρξη και
μετά προς την συλλογική συνύπαρξη και το Καλό του συλλογικού Όλου.

Στην ανελικτική τροχιά της ‘Νόας Ομονοούσας εξελικτικής Αρχής’
ο νους της εμψυχωμένης Ανθρωπότητας
ανατείνει στα βουδικά - ενορατικά πεδία
για την συνειδητή ένωση του πνεύματός του με το συμπαντικό Όλο.

Στην ανελικτική τροχιά της ‘Ομονοούσας Χριστικής Αρχής’  
συμπεριλαμβάνεται η μεταμόρφωση του ανθρώπου σε Χριστό
και κατόπιν στην συνδημιουργία και συλλειτουργία του
με τους Χριστούς του συμπαντικού Όλου,
συμβάλλοντας στην εξέλιξη της Ιερής συμπαντικής τροχιάς
του κοσμικού πλανητικού συμπαντικού συστήματος.

   7-4-2020

Στο φυσικό πεδίο της γήινης αλύσου θα εφαρμόζεται
η ιδιοτέλεια και ο εγωισμός για τη συσσώρευση υλικών αποκτημάτων
έως ότου, ο Αναστάς Χριστός και η Αέρινη Ιεραρχία του γαλαξία του Δία,
μπορέσουν πλήρως να αφυπνίσουν τις καρδιές των ανθρώπων.

Ο πνευματικός σπινθήρας θα ανακάμψει
όταν ο Αναστάς Χριστός και η Αέρινη Ιεραρχία
αναβαθμίσουν τη γήινη ανθρωπότητα του πλανήτη της Γης.

Ο πνευματικός σπινθήρας, που υπάρχει μέσα σε όλες τις ψυχές,  
αναβαθμίζεται όταν υποδεχτεί τον Αναστάντα Χριστό.
Ο Αναστάς Χριστός εμβαπτίζει ολόκληρη τη γήινη άλυσο,
επειδή διεισδύει μέσα σε όλους τους πνευματικούς σπινθήρες.

Αυτή η αλληλουχία ήρθε μέσα από τα Δίκτυα
των τριών Κύριων Ακτίνων και των συζεύξεών τους,
καθώς και των Δικτύων του Αναστάντος Χριστού
μέσα στα πνευματικά πεδία της γήινης αλύσου.

Δια των εμβαπτισμένων σπινθήρων,  
το Θείο Σχέδιο εντυπώνεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων,  
οι οποίοι συμμετέχουν μέσα στο καρδιακό κέντρο της Ανθρωπότητας.

Ο Αναστάς Χριστός και η Αέρινη Ιεραρχία
εντυπώνουν το Σκοπό ‘της ανύψωσης της συνείδησης στην ψυχή’.

Ο Αναστάς Χριστός και η Αέρινη Ιεραρχία
εντυπώνουν το Νόμο της αδράνειας στην ύλη,
που σημαίνει ότι η ύλη,  
για να ανυψωθεί στην συχνότητα της ψυχής και του πνεύματος,  
πρέπει να δράσει
σε ορθό συντονισμό με τον κραδασμό που φέρει ο σπινθήρας.

Ο εξελιγμένος ζωώδης άνθρωπος
θα δρα σύμφωνα με την δόνηση του σπινθήρα του από το καρδιακό κέντρο,  
η οποία θα τον ωθεί, ως προς τα γεγονότα της εξωτερικής ένσαρκης ζωής του,  
σε νοήμονα δράση και ενστικτώδη νοήμονα αντίδραση.

Ο Νόμος της δράσης και αντίδρασης, πριν ωθήσει
τον εξελιγμένο ζωώδη άνθρωπο σε ορθή ενστικτώδη νοήμονα δράση,
θα επηρεάζεται από την δόνηση του καρδιακού πνευματικού σπινθήρα.

Πρέπει ο πνευματικός σπινθήρας της μάζας της Ανθρωπότητας

•    να συμπεριλάβει τη Θεία Δρώσα
Παμπεριεκτική Νοήμονα Αέρινη και Αναστάσιμη Θέληση για Αγάπη – Σοφία
μέσα στη Νέα Ενεργό Νοημοσύνη και
•    να γίνει η γεφύρωση- Ανταχκάρανα με το κατώτερο νοητικό,

Όταν αυτό συμβεί, το νοητικό της μάζας της Ανθρωπότητας θα εκπέμψει
•    στην συχνότητα της 2ης συζευγμένης Νέας Κοσμικής Ακτίνας και
•    στην συχνότητα της Πάλλευκης Φλόγας του Αναστάντος Χριστού
αναμεμειγμένης με τη Πάλλευκη Φλόγα του σπινθήρα της Αέρινης Ιεραρχίας.  

Τότε στο νοητικό της ανθρωπότητας
•    θα έρθει η γαλήνη,
•    θα έρθει η ολότητα μεταξύ αστρικού και κατώτερου νοητικού
•    θα έρθει και η ανύψωση του νοητικού στα ανώτερα εσωτερικά πεδία.

Στα ανώτερα εσωτερικά πεδία όπου κατοικεί
ο Θείος εξελικτικός σπινθήρας της ψυχής ενωμένης
με τον Πάλλευκο σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Τί θα συμβεί στο ήδη αφυπνισμένο, πνευματικά εξελιγμένο ανθρώπινο όν;

Ο νοήμων αναστημένος άνθρωπος,
όντας σε ταύτιση και συγχορδισμένος στην συχνότητα
του πάλλευκου αέρινου και αναστάσιμου πνευματικού του σπινθήρα,
καταφέρνει να ενώσει το αστρικό και το νοητικό του
διαμέσου του 4ου καρδιακού ενεργειακού του κέντρου.

Έτσι, ως μία εμψυχωμένη αναστάσιμη αέρινη ολοκληρωμένη συνειδητή ύπαρξη,
ανατείνει στο πνεύμα,
ανατείνει στα πεδία του ανώτερου νοητικού και στα ενορατικά πεδία
διασχίζοντας την Ανταχκάρανα του Αναστάντος Χριστού
την οποία θα φέρει μέσα στην ίδια του την ψυχή.

Οι διαμάχες και οι συγκρούσεις του αστρικού
σιγούν και μετατρέπονται σε έφεση.  

Ο κατώτερος αναλυτικός διαχωριστικός νους ανοίγει
αναμειγνύοντας την διόραση με την ενόραση της ψυχής,  

και ενώνει τα δίπολα,
καταλύοντας έτσι τα νοητικά φράγματα.

Ελεύθερος, ανηφορίζει την Ανταχκάρανα του Αναστάντος
η οποία οδηγεί στη Φώτιση και στην ένωση με το πνεύμα.

Ο νοήμων αναστημένος αέρινος άνθρωπος
γίνεται ταυτόχρονα δάσκαλος και εξυπηρετητής
•    της υπόλοιπης μάζας της Ανθρωπότητας
•    και των υπανθρώπινων βασιλείων.

Η μάζα της Ανθρωπότητας θα μπορεί να τους αναγνωρίσει
και να συντονιστεί ευκολότερα στο Νέο
γιατί θα βιώνει τα αποτελέσματα του ήδη αφυπνισμένου νέου σπινθήρα της άμεσα,

έχοντας μάλιστα ως παράδειγμα δίπλα της
ένσαρκους αφυπνισμένους εμψυχωμένους ανθρώπους
οι οποίοι, έχουν ήδη κατακτήσει
την ειρήνη, την κατάλυση των διπόλων και την ένωση με την ψυχή.

Ανοίγουμε το 4ο ενεργειακό κέντρο της γήινης αλύσου και το κρατάμε ανοιχτό

με την πλήρη υποστήριξη και παροχή της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας,
για την μεγάλη διείσδυση του σπινθήρα
της Πάλλευκης Φλόγας του Αναστάντος και της Φλόγας της Αέρινης Ιεραρχίας.

Ομάδες εσωτερικές και εξωτερικές, κρατάμε ζωντανό
τον οραματισμό της διείσδυσης.

Συντηρούμε, συνδράμουμε, υποστηρίζουμε και αν χρειάζεται,
δημιουργούμε
•    και άλλα Δίκτυα τριγώνων
μέσα στις τρεις Κύριες Ακτίνες και στις συζεύξεις τους,
•    και Δίκτυα του Αναστάντος Χριστού και της  Αέρινης Ιεραρχίας
μέσα στα πνευματικά πεδία της γήινης αλύσου.

Η εργασία, της δημιουργίας των προαναφερθέντων δικτύων τριγώνων, γίνεται
είτε από την Πλατφόρμα του Αναστάντος Χριστού,
είτε από τον Σταθερό Γήινο σταυρό.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Αναστάντος και της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας, ώρα 09:07

   6-4-2020

Μέσα στο 4ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας,
εδρεύει το Κέντρο της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας
και ο Νοήμων Αναστάς Χριστός.

Νοήμων Αναστάς Χριστός και Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία
αλληλοσυμπλέκονται, αλληλοενεργούν.
Αλληλοσυνθέτουν και διανέμουν σε ορθή κοινή συχνότητα
μέσα στο 4ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας
τις ενεργειακές ποιότητες που ο καθένας φέρει.

Μέσα στο 4ο ενεργειακό κέντρο
συστήνουν το Νέο καρδιακό κέντρο της Ανθρωπότητας
όπου θα δημιουργηθεί γέφυρα ένωσης- Ανταχκάρανα
με το 5ο ενεργειακό κέντρο, που είναι το κέντρο της Ανθρωπότητας.

Τί κάνει ο Αναστάς Χριστός μέσα στο καρδιακό κέντρο της ανθρώπινης υπόστασης;

•    Ευδοκιμεί την περιεκτικότητα της Αγάπης
στις καρδιές των ανθρώπων.

•    Συντονίζει το Υπέρτατο Καλό
με το παρόν και τις συνθήκες της γήινης αλύσου.

•    Φτιάχνει Δίκτυα πάλλευκα αέρινα και αναστάσιμα με τα οποία,

•    Αποθηκεύει πληροφορίες στο 4ο κέντρο της Ανθρωπότητας.

Το 5ο ενεργειακό κέντρο, το κέντρο της Ανθρωπότητας,
διευρύνεται μέσα από την 2η Ακτίνα.
Από την σύζευξη της 1ης με την 2η Ακτίνα προκύπτει Νέα Νοημοσύνη.

Ο ενεργειακός νοήμων σπινθήρας στο λαιμό της Ανθρωπότητας:  

•    υποδέχεται την Νέα Ενεργό Νοημοσύνη,  
•    εμπεριέχει την Νέα Ενεργό Νοημοσύνη.

•    Εξ αυτής, μέσα του προκύπτει σύζευξη.

Μέσα στο κέντρο του λαιμού, από την σύζευξη,
προβάλλει η Θέληση της Αγάπης στην Ενεργό Νοημοσύνη.

Ο ενεργειακός σπινθήρας στο 5ο εμπεριέχει επίσης
την Κοσμική Νέα Αγάπη της Ανάστασης και της Αέρινης υπόστασης.

Όταν η 5η Ακτινική Ενεργός Νοημοσύνη στο 5ο ενεργειακό κέντρο,
δεχτεί τη νέα απόλυτη ταλάντωση
με την 5η Ακτίνα της Συγκεκριμένης Επιστήμης,

τότε η Ανθρωπότητα στο 5ο ενεργειακό κέντρο, στο κέντρο του λαιμού,
θα έχει την περιεκτικότητα της Γνώσης μέσα στη Νέα Ενεργό Νοημοσύνη.

Ο ενεργειακός σπινθήρας στο 5ο ενεργειακό κέντρο,
με την συμβολή της 5ης Ακτίνας
προσφέρει τη Νέα Παμπεριεκτική Συγκεκριμένη Επιστήμη
στη Νέα Ενεργό Νοημοσύνη
μέσα στο 5ο Ιεραρχικό ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας.

Το 5ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας γίνεται Ιεραρχικό
ΜΕΣΑ ΣΤΟ καρδιακό κέντρο της Ανθρωπότητας
όπου το Κέντρο της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας εδρεύει και
όπου ο Αναστάς Χριστός αποθηκεύει πολύτιμες πληροφορίες,

ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ την γέφυρα ένωσης που προκύπτει
με το 5ο ενεργειακό κέντρο το Κέντρο της Ανθρωπότητας,

ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ την 5η Ακτίνα και τις συζεύξεις που γίνονται
και οι οποίες δημιουργούν τη Νέα Ενεργό Νοημοσύνη.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας
και της Επανεμφάνισης του Αναστάντος, ώρα 09:10

  5-4-2020

Χρειάζεται αναβάθμιση των στοιχειακών της πυκνής στοιχειακής ύλης
στα πυκνά στρώματα της Γης.
Πολύπλοκος ο ανασχηματισμός
στα κατώτερα φυσικά πυκνά πεδία της γήινης αλύσου.

Για το λόγο αυτό από ψηλά κατέρχονται και από βαθιά ανέρχονται
Δίκτυα πάλλευκα αέρινων και αναστάσιμων τριγώνων, στο Νότο της Γης.
Τα Δίκτυα τριγώνων φέρουν
• τις συζεύξεις της 2ης Ακτίνας καθώς και
• τις συζεύξεις της 3ης Ακτίνας.

Οι συζεύξεις της 2ης Ακτίνας είναι
από τις διαβαθμίσεις της στα κοσμικά, συστημικά και πλανητικά πεδία.

Οι συζεύξεις της 3ης Ακτίνας είναι
από τις δικές της αναβαθμίσεις και συνθέσεις με τις υπόλοιπες Ακτίνες.
Πρόκειται για εκείνη την 3η Ακτίνα από την οποία προκύπτει
η Νέα Ενεργός Νοημοσύνη.

Έχουμε λοιπόν Δίκτυα
παλλευκων αέρινων και αναστάσιμων τριγώνων 2ης και 3ης Ακτίνας.

Διχοτομούμε τα τρίγωνα
• για να διεισδύσουν ομαλά τα Δίκτυα και
• για να διαχυθούν οι ποιότητες και οι συνθέσεις που φέρουν,
μέσα στην πυκνή στοιχειακή ύλη της γήινης αλύσου.

Μέσα από τους ελικοειδείς αέρινους κόμβους,
η σύνθεση της 2ης και 3ης Ακτίνας
που φέρει αέρινη και αναστάσιμη κοσμική, συστημική και πλανητική υπόσταση,
διαχύνεται μέσα στην πυκνή στοιχειακή ύλη για να την αναβαθμίσει.

Η εργασία αυτή απαιτεί χρόνο και διαρκή επίβλεψη
καθώς και επιδεξιότητα στη δράση,
διότι τα στοιχειακά τα πυκνά της γήινης αλύσου
είναι πιο ατίθασα και πιο απροσάρμοστα
στο να υποδεχθούν και στο να αφεθούν στην αναβάθμιση.

Για το λόγο αυτό, οι εσωτερικές και οι εξωτερικές ομάδες
κάνουν τρία πράγματα στην παραπάνω εργασία.

• Φροντίζουν τα Δίκτυα να συντηρούνται και να αναδημιουργούνται,
δηλαδή τα επιτηρούν.
• Συμβάλλουν στη δημιουργία νέων δικτύων τριγώνων αν απαιτείται.
• Φροντίζουν να γίνονται οι διχοτομήσεις
ώστε η πυκνή στοιχειακή ύλη να υποδέχεται ομαλά τις ενέργειες
για να μπορέσει το πυκνό στοιχειακό της Γης
να αφομοιώσει και να υποστηρίξει την αναβάθμιση.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Θείου Σχεδίου της Ιεραρχίας για την ανέλιξη της Γης, ώρα 11:15

   4-4-2020

Μέσα στον Σταθερό Γήινο Σταυρό
ο Ψυχικός Αναστάς Χριστός εμπεριέχει
την Ψυχική Οντότητα του συμπαντικού Όλου.

Ο Ψυχικός Αναστάς Χριστός ενσταλάζει  
την Ψυχική Οντότητα του συμπαντικού Όλου
στην Μία πλανητική Συλλογική Ψυχή.
Έτσι, φέρει στις ατομικότητες των ανθρώπων
δια μέσου της ψυχής τους, μέρος του πνεύματος,
που μέσα του εμπεριέχει την Ψυχή του συμπαντικού Όλου.

Αυτό για τον νέο εξελικτικό άνθρωπο θα σημάνει την εποχή
όπου η Θέληση του Πυρός του πνεύματος θα αφυπνίζει
και τον αναστάσιμο πνευματικό του σπινθήρα και τον κατώτερο εαυτό.

Οι συζεύξεις μεταξύ των κοσμικών, συστημικών και πλανητικών πεδίων
ταυτόχρονα με τις συνθέσεις
•    των 3 Κύριων Ακτίνων και
•    των τριών Λόγων (Κοσμικός Λόγος, Ηλιακός Λόγος,  Πλανητικός Λόγος),  
επιτρέπουν τη γέφυρα ένωσης της Ανταχκάρανα του Πνεύματος με την ψυχή.  

Συμβαίνει ταυτόχρονα που, η Ανταχκάρανα του Πνεύματος με την ψυχή
θα αντικατοπτρίζεται και στον πνευματικό σπινθήρα του ανθρώπου
και μέσα στα ανώτερα στοιχειακά κύτταρα ολόκληρης της ύπαρξής του.

Τα ανώτερα στοιχειακά κύτταρα του ανθρώπου
προσλαμβάνουν τμήμα της Ψυχής του συμπαντικού Όλου.

Ο ανελικτικός αναστάσιμος πνευματικός σπινθήρας του ανθρώπου
αποκτά συνάφεια και κοινή δομή με το Πυρ του πνευματικού του Εαυτού
ο οποίος θα εμπεριέχει τμήμα της Ψυχής του συμπαντικού Όλου.

Οραματιζόμαστε την Ανταχκάρανα της Ανάστασης
και την Ανταχκάρανα της Ψυχής που φτάνει στο Πνεύμα,
να δημιουργούν, δια του Αναστάντος Χριστού,  
αιθερικά Πάλλευκα Δίκτυα σύνδεσης
•    με τα ανώτερα στοιχειακά κύτταρα και
•    τον πνευματικό σπινθήρα του ανθρώπου.

Ο Αναστάς Χριστός είναι ο συνδετικός κρίκος
για την κάθε Ανταχκάρανα η οποία δημιουργείται
μεταξύ της Ψυχής του συμπαντικού Όλου
και της Συλλογικής Μίας Ψυχής της Ανθρωπότητας.

Έτσι ο άνθρωπος θα ανατείνει την συνείδησή του
στο πνευματικό Ίστασθαι- στον πνευματικό Εαυτό,
δια της ψυχής του, ένσαρκα.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Θείου Σχεδίου της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 11:11

   3-4-2020

Όταν ο σπινθήρας του ανθρώπου
ακτινοβολήσει πλήρως το Πυρ του Αναστάντος
στα τρία κατώτερα σώματα του ανθρώπου,
τότε ο άνθρωπος γίνεται νοήμων αναστάσιμος Αγωγός.

Ο άνθρωπος ως Πύρινος Αναστάς θα ανέλθει στο 5ο βασίλειο των ψυχών
και η γήινη άλυσος θα απαρτίζεται από ομονοούσες ολοκληρωμένες ψυχές
μέσα στη Θέληση του Πυρός του πνεύματος.

Η Συλλογική Αναστηθείσα Ψυχή θα ορά στην Σαμπάλλα,
εφελκύοντας το Πυρ της Θέλησης που θα την ενώσει με το Πνεύμα.

Ακεραιότητα. Μία ποιότητα που φέρει ο Αναστάς Χριστός
και όλα τα μεγάλα Πνευματικά Θεία Όντα και Διδάσκαλοι.

Όταν η Ακεραιότητα ανθίσει στις καρδιές και στα νοητικά των ανθρώπων,
θα σταματήσει η αμφιβολία και αμφιταλάντευση που είναι
σπέρματα του κακού για να κρατούν την Ανθρωπότητα με τα δεσμά του φόβου.

Ο εξελιγμένος νοήμων άνθρωπος πάνω την Ατραπό της Μαθητείας,
θα φέρει τη βεβαιότητα.
Τη βεβαιότητα που τον απομακρύνει από τις γοητείες και τα πέπλα της πλάνης
και αγνοώντας το απατηλό θα βαδίζει ορθά στο Φως της Ατραπού
που οδηγεί στην απελευθέρωση της ύλης και στην ένωση με το Θείο Εαυτό.

Η βεβαιότητα θα ενσταλάξει μέσα στο Νέο σπινθήρα της καρδιάς του
χάρη στην Ανάσταση που θα φέρει ο Ερχομός του Αναστάντος Χριστού.

   3-4-2020

Ο αναστάσιμος σπινθήρας μέσα στην Καρδιά του Ήλιου της γήινης αλύσου
εμβαπτίζει τον φυσικό Ήλιο με το Πάλλευκο του Αναστάντος Χριστού
και το Πάλλευκο που φέρει ο Υποκειμενικός Ήλιος,
του οποίου τμήμα έχει εισχωρήσει εντός του φυσικού Ήλιου.

Το Αέρινο Πάλλευκο δια του σπινθήρα του Αναστάντος,
βρίσκεται και αυτό εντός του φυσικού Ήλιου
και σχηματίζει τρίγωνο με τον Αναστάντα Χριστό και τον Υποκειμενικό Ήλιο.

Τρίγωνο Πάλλευκης Αναστάσιμης Αέρινης Ηλιακής Ενέργειας,
όπου μέσα από το κέντρο του σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού,
έρχεται σε αντικειμενική εκδήλωση στα φυσικά και στοιχειακά σώματα της ύλης
που απαρτίζουν τη γήινη άλυσο,
η υποκειμενική αναστάσιμη Αγάπη - Σοφία σε όλες τις όψεις που φέρει μέσα από το Πάλλευκο του Αναστάντος, της Αέρινης Ιεραρχίας και του Υποκειμενικού Ήλιου.

Αυτό σημαίνει, ότι αυτό που για την Ανθρωπότητα είναι τώρα υποκειμενικό,
θα γίνει αντιληπτό και θα το φέρει σε εκδήλωση αντικειμενική,
εδώ κάτω μέσα στη Γη.

Οι νόες σπινθήρες μέσα στον σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού,
Φλόγες γίνονται Νόες μέσα στον πυρήνα της καρδιάς του φυσικού Ήλιου
και φέρνουν τη Νέα Νοήμονα 3η Ακτίνα της Ενεργού Νοημοσύνης στις ακτίνες του.

Έτσι η καρδιά του πλανήτη της Γης μέσα από τον φυσικό Ήλιο
αποκτά Νόα Σπινθήρα της Νέας 3ης Ακτίνας.

Ο σπινθήρας της καρδιάς του πλανήτη της Γης
χτυπά ρυθμικά στον παλμό της Ανάστασης του Αναστάντος Χριστού.

Χτυπά στο ρυθμό της Αέρινης Πάλλευκης Αγάπης - Σοφίας.

Χτυπά στο ρυθμό του Υποκειμενικού Ήλιου
 που φέρνει τα στοιχεία τα πύρινα των υποκειμενικών συστημικών πεδίων
της Κοσμικής Ακτίνας Αγάπης - Σοφίας, σε αντικειμενική εκδήλωση

και σε αντίληψη στόχου και σκοπού, όχι μόνο στις αντιλήψεις των ανθρώπων,
αλλά και σε ολόκληρη την κυτταρική φυσική υπόσταση της γήινης αλύσου.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Θείου Σχεδίου της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 10:30

   2-4-2020

Η Αέρινη Ιεραρχία είναι δίοδος που επιτρέπει
μέσα από τον Αναστάντα,
μέσα από τη δράση του Ιερού Τριγώνου και
μέσα από τη Θέληση της Σαμπάλλας,

τη διείσδυση του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου
μέσα στα στοιχειακά των κυττάρων του Κοσμικού Φυσικού
στο παρόν πλανητικό σύστημα.

Ο περιηγητικός Αναστάς Χριστός μέσα στην γήινη άλυσο
•    ενορχηστρώνει όλες τις συνθέσεις και δράσεις
των παραπάνω Πνευματικών Κοσμικών Οντοτήτων
που προκύπτουν μέσα από τη δίοδο της Αέρινης Ιεραρχίας

•    και προκαλεί συμπύκνωση στη Γη,
η οποία θα φέρει την αφομοίωση.

Ο Αναστάς Χριστός από αυτή Του τη δράση
•    εισάγει την Κοσμική Ατραπό.

Μέσα από τις Φλόγες τις Πάλλευκες του πνευματικού Του σπινθήρα
που έχει εγκαταστήσει σε όλα τα βασίλεια της φύσης
και μέσα σε όλα τα στοιχειακά κύτταρα των υλικών φορέων της Ανθρωπότητας,  
ο Αναστάς Χριστός, περιηγητικός μέσα στην γήινη άλυσο,  
επιβλέπει και ενορχηστρώνει το Έργο της Επανεμφάνισης Του.

Τώρα ο Αναστάς Χριστός εργάζεται
μέσα στην Κοσμική Ατραπό της Νοήμονος Κοσμικής Ανθρωπότητας
για να φέρει την κοσμική ανάπτυξη
μέσα στα στοιχειακά κύτταρα όλων των φορέων της.

Εργάζεται να συμπεριλάβουν
την Ενέργεια του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου.  

Τα στοιχειακά κύτταρα της Ανθρωπότητας αποκτούν στον πυρήνα τους
τα μικρά μαύρα ηλιακά ακτινωτά σφαιρικά σταγονίδια
του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου και έτσι
αποκτούν γέφυρα και συνάψεις με την Κοσμική Ατραπό.

Δια της Αέρινης Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού,
ο Κεντρικός Πνευματικός Ήλιος

•    εκδιπλώνει τις Ακτίνες Του μέσα στο ηλιακό και πλανητικό σύστημα.
•    Διαπερνά τον Υποκειμενικό Ήλιο αλληλοσυνθέτοντας τις Ακτίνες Τους.
•    Καταλήγει μαζί με τον Υποκειμενικό Ήλιο
στον Αντικειμενικό Φυσικό Ήλιο.
 •    Προσδίδουν στον Αντικειμενικό Φυσικό Ήλιο
την Αέρινη Αναστάσιμη Αγάπη - Σοφία
αγκυροβολώντας του, στα στοιχειακά κύτταρα της ύλης του,
τα μικρά μαύρα ηλιακά ακτινωτά σφαιρικά σταγονίδια
που φέρουν την κοσμική Του σφραγίδα.

Έτσι ο φυσικός Ήλιος μέσα του μαθαίνει την Κοσμική Ατραπό, η οποία,
μέσα από τη Κοσμική Θέληση της Νέας Ενεργού Κοσμικής Νοημοσύνης
θα τοποθετήσει τον άνθρωπο και τη Γη
στην Κοσμική Ακτίνα της Συλλογικής Αέρινης Αγάπης - Σοφίας.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Θείου Σχεδίου της Ιεραρχίας και του Αναστάντος, ώρα 10:00

   1-4-2020

Ο Αναστάς Χριστός ακτινοβολεί από τον Λευκό πυρήνα της Καρδιάς Του
την Πάλλευκη Αέρινη Αναστάσιμη Αγάπη που εμπεριέχει.    

Η ακτινοβολία της υποστηρίζει όλα τα Δίκτυα για
την Επανεμφάνιση του Αναστάντος και την Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας.
Γι αυτό συμβαίνουν ταυτόχρονα.

Η ακτινοβολία της Πάλλευκης Αέρινης Αναστάσιμης Αγάπης
διαπερνά όλα τα Δίκτυα
που συντονίζουν το Θείο Σχέδιο της ανέλιξης της Γης.

Ο Πάλλευκος πυρήνας της Καρδιάς του Αναστάντος
γεννιέται από την ακτινοβολία
και εισέρχεται μέσα σε όλους τους αέρινους ελικοειδείς κόμβους.

Μέσα από τον πυρήνα της Καρδιάς Του, ο Αναστάς ανανεώνει  
στην Πάλλευκη Αέρινη Αγάπη, που ο Ίδιος είναι,
όλες τις αορτές και τα αιμοπετάλια που υπάρχουν μέσα στα Δίκτυα.

Ο πυρήνας της Καρδιάς του Αναστάντος γεννιέται
μέσα στις λευκές αορτές και στα λευκά αιμοπετάλια των Δικτύων.
Έτσι, αορτές και αιμοπετάλια θα φέρουν στον πυρήνα τους,
τον πυρήνα της Καρδιάς του Αναστάντος που είναι η Πάλλευκη Φλόγα.

Οι αορτές και τα αιμοπετάλια μέσα στα Δίκτυα αποκτούν στον πυρήνα τους
Πάλλευκες Φλόγες Αέρινης Αναστάσιμης Αγάπης.  

Μέσα από τα Δίκτυα των αορτών και των αιμοπεταλίων,
το ηλιοπλεγματικό κέντρο του αιθερικού της Γης
προσλαμβάνει τον πυρήνα της Καρδιάς του Αναστάντος.  

Στη συνέχεια, το αιθερικό της Γης
μεταδίδει και αγκυροβολεί και εκπέμπει
την Αέρινη Αναστάσιμη Αγάπη
μέσα στα ηλιοπλεγματικά αιθερικά
των ανθρώπων και των υπανθρώπινων βασιλείων.

Στόχος είναι μέσα στα ηλιοπλεγματικά αιθερικά να καταστούν λειτουργικά
τα Πάλλευκα Δίκτυα των αορτών και των αιμοπεταλίων.  
Τα Δίκτυα αυτά, με τη σειρά τους, διανέμουν μέσα στον πυρήνα τους
τον πυρήνα της Καρδιάς του Αναστάντος,
φέρνοντας μέσα τους την Πάλλευκη Φλόγα Του.

Η Πάλλευκη Φλόγα Του εμπεριέχει τις ποιότητες της συζευγμένης 2ης  Ακτίνας.

Όταν ο πυρήνας της Καρδιάς του Αναστάντος Χριστού
που φέρει την Πάλλευκη Φλόγα,
εισέλθει δια των δικτύων των αορτών και των αιμοπεταλίων
μέσα σε όλη την υπόσταση του πλανήτη της Γης,

θα σημάνει τη Νέα Εποχή όπου ο η Γη
θα έχει απορροφήσει τη Φλόγα της Καρδιάς του Αναστάντος Χριστού
και Την έχει αφομοιώσει και
θα εκπέμπει τον κραδασμό της 2ης Ακτίνας
της Αέρινης Αναστάσιμης Αγάπης - Σοφίας.

Το υλικό σώμα της Γης με όλα τα κύτταρά του,
μέσα από τον Πάλλευκο πυρήνα της Καρδιάς του Αναστάντος Χριστού
θα εκπέμπει τη Νέα 2η Ακτίνα.

Πνευματικοποίηση όλων των βασιλείων της φύσης
μέσα από τα Δίκτυα των αορτών και των αιμοπεταλίων.

Πνεύμα ένσαρκο ο άνθρωπος με πυρήνα Λευκής Φλόγας του Αναστάντος Χριστού,
που λειτουργεί κάτω από τη σύνθεση της 2ης Ακτίνας.  
Όντας ο ίδιος ο άνθρωπος Αναστάσιμος και φέροντας μέσα του τον Αναστάντα,
βρίσκεται πιο κοντά
•    στους Διδασκάλους της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας,
•    στην Αέρινη Ιεραρχία και
•    στην Σαμπάλλα.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:05

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

  31-3-2020

Ο Σταθερός Γήινος Σταυρός είναι η βάση, η έδρα του Αναστάντος Χριστού.
Ο Αναστάς Χριστός
βρίσκεται στο κέντρο του πυρήνα της καρδιάς του Σταθερού Γήινου Σταυρού,
εργαζόμενος για την εκπλήρωση του Έργου της Επανεμφάνισης Του.

Μεγάλο μέρος του Σταθερού Γήινου Σταυρού
αποτελείται από πάλλευκα πεδία της Λευκής Αδελφότητας.

Στον Σταθερό Γήινο Σταυρό
• η Αέρινη Ιεραρχία του γαλαξία του Δία
• η Εξωτερικευμένη Ιεραρχία
• ο Αέρινος Αναστάς Χριστός
μετατρέπουν το αιθερικό πυκνό τμήμα της γήινης αλύσου σε πάλλευκο πεδίο
αποτελούμενο από πάλλευκα αέρινα και αναστάσιμα τρίγωνα.

Πραγματοποιούν τη μετατροπή
• μέσα από τα Δίκτυα των τριγώνων της Αέρινης Ιεραρχίας
• δια των Δικτύων των πάλλευκων τριγώνων
στα πάλλευκα πεδία της Λευκής Αδελφότητας στο Σταθερό Γήινο Σταυρό.

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να συμβάλλει
στην αλλαγή του αιθέρα στα αιθερικά πυκνά τμήματα της γήινης αλύσου.

Οι αλλαγές των αιθέρων που συμβαίνουν στον Πλανητικό Λόγο,
στο πλανητικό σύστημα και κατ' επέκταση στα αιθερικά πυκνά πεδία της Γης
δημιουργούν πλήρη αναδιαμόρφωση της γήινης αλύσου
στο πάνω και στο κάτω ημισφαίριό της.

Ο Σταθερός Γήινος Σταυρός μπορεί και στηρίζεται,
από ολόκληρο το από κάτω Ιερό τμήμα,
στις εργασίες του Θείου Σχεδίου που έχει να εκπληρώσει.

Χάρη στην Παρουσία
• του Ιερού Τριγώνου και
• του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου στα Ιερά βάθη της Γης, καθώς
• και με την εγκατάσταση Χρυσών Συμπαντικών Θόλων
• και των υπαρχόντων απέραντων Δικτύων Ριζών
o του Αναστάντος Χριστού,
o της Αέρινης Ιεραρχίας και
o του Ιερού Τριγώνου στο Νότο της γήινης αλύσου,

ο Σταθερός Γήινος Σταυρός αντικατοπτρίζεται ολόκληρος στο Νότο της Γης,
με όλα τα τμήματα και Δίκτυα των Ιεραρχιών που φέρει,
πάνω από όλα τα προαναφερθέντα Ιερά Δίκτυα και Ιερές Παρουσίες.

Οι εγκατεστημένες Ιερές Παρουσίες στον Ιερό Νότο της γήινης αλύσου
πραγματοποιούν εργασίες αλλαγής των αιθέρων
στα μαγνητικά πεδία των υπανθρώπινων βασιλείων.

Αυτό συνδράμει στην πιο γρήγορη εξέλιξη των υπανθρώπινων βασιλείων.

Έτσι τα αέρινα λευκά πεδία της Λευκής Αδελφότητας
δημιουργούν μέσα στα υπανθρώπινα βασίλεια
λευκά δίκτυα αέρινων αναστάσιμων τριγώνων,
δια του Τριπλού Μωβ μετουσιώνοντας
το αιθερικό συλλογικό τους χώρο-χρονο-μαγνητικό αιθερικό πεδίο.

Ο Αέρινος Αναστάς Χριστός,
πάνω από τους αιθέρες των λογοϊκών πεδίων του Κοσμικού Λόγου,
• δια του Ηλιακού Λόγου και των αιθέρων Του και
• δια της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία
• και χάρη στις συζεύξεις που πραγματοποιούν οι Τρεις Λόγοι
(Κοσμικός, Ηλιακός, Πλανητικός),

επιτυγχάνει την αλλαγή του αιθέρα στον πλανήτη της Γης
προσδίδοντάς του αέρινη και αναστάσιμη υπόσταση.

Αυτό επιτρέπει στον Σταθερό Γήινο Σταυρό
να αντικατοπτρίζεται ολόκληρος στα βάθη της γήινης αλύσου
και να εργάζεται εκεί.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας και του Έργου του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:33.

  30-3-2020

Ο Αέρινος Αναστάς Χριστός αιθεροποιεί την ατμόσφαιρα του Πλανητικού Λόγου.
Την καθιστά αέρινη - αναστάσιμη, με Αέρινες ενέργειες δια του Τριπλού Μωβ.
Κεντρικός άξονας του Τριπλού Μωβ είναι το Αέρινο Μωβ της Αέρινης Ιεραρχίας.

Ο Πλανητικός Λόγος, υποδέχεται το 3αξονικό Τριπλό Μωβ
στους 3 άξονες της αιθερικής πυκνής Του ύλης.

Αυτά τα 3αξονικά Τριπλά Μωβ του Πλανητικού Λόγου
με κεντρικό άξονα το Αέρινο Μωβ,
σχηματίζουν Δίκτυα στην αιθερική πυκνή ύλη
με αέρινους ελικοειδείς κόμβους αναμεταξύ τους.

Κάθε Δίκτυο περικλείεται από έναν Μωβ Αέρινο Αναστάσιμο κώνο.
Αυτοί οι κώνοι, όλοι μαζί κατέρχονται σαν αλεξίπτωτα.
Ανοίγουν στην ατμόσφαιρα της πλανητικής ύλης της γήινης αλύσου
και μετουσιώνουν τους αιθέρες.

Η Αέρινη Ιεραρχία με τον Αέρινο Αναστάντα Χριστό
συμβάλλουν στην αλλαγή του αιθέρα της ατμόσφαιρας του Πλανητικού Λόγου εμβαπτίζοντας τους αιθέρες με αέρινο και αναστάσιμο αιθέρα.

Ο Αέρινος Αναστάς Χριστός ενεργοποιεί
την Αέρινη ηλεκρομαγνητική ενέργεια μέσα στον αιθέρα του Πλανητικού Λόγου
για να δημιουργηθούν αέρινα ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
στα πεδία ολόκληρου του μαγνητικού πεδίου της γήινης αλύσου.

Με τη μέθοδο αυτή η ηλεκτρική τροχιά της Γης γίνεται αέρινη
και εντάσσεται στην ηλεκτρομαγνητική τροχιά
της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία.

Ο Αέρινος Αναστάς Χριστός ατομικοποιεί τα μικρομόρια
της στοιχειακής ύλης της γήινης αλύσου
με το να επιφέρει την διάσπασή τους δια του Τριπλού Μωβ.

Τα μικρομόρια της στοιχειακής ύλης της γήινης αλύσου
εξατομικεύονται δια του αέρινου στοιχειακού πυρός της Αέρινης Ιεραρχίας.
Μετά ο Αέρινος Αναστάς Χριστός τα επανεντάσσει.

Αυτό σημαίνει ότι τα μικρομόρια με την διάσπασή τους
αποβάλλουν το παλαιό από την στοιχειακή τους ύλη
και δια του Νόμου της Σύνθεσης δομούνται με αέρινη σύσταση.

Η αέρινη σύστασή τους αλλάζει μορφή και από μικρομόρια γίνονται
μικρά στοιχειακά ατομικά μόρια με αέρινη στοιχειακή μάζα.

Οι ομάδες εξωτερίκευσης του Αναστάντος και των Ιεραρχιών,
οραματιζόμαστε τις παραπάνω εργασίες,
τις διατηρούμε ενεργά στην σκέψη μας.
Συμβάλλουμε στη δημιουργία των Δικτύων των Μωβ τριαξονικών κώνων,
στους άξονες του Πλανητικού Λόγου.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Θείου Σχεδίου
για την ανέλιξη της Γης στην Ιερή τροχιά, ώρα 09:35

  29-3-2020

Στα υποκειμενικά πεδία του κοσμικού νοητικού,
ο Ορυκτός Πλειάδιος αστερισμός και ο Πλανητικός μας Λόγος
αποκτούν εναδικό τρίγωνο.

Ο Πλανητικός Λόγος παραλαμβάνει Ορυκτή Πλειάδια ενέργεια.

Χάρη στη σύζευξη που δημιουργείται
μεταξύ του Πλανητικού, Ηλιακού και Κοσμικού Λόγου,

ο Πλανητικός Λόγος, θέλοντας να προσδώσει
στην αρχή της βάσης της στοιχειακής του ύλης,
κοσμική σύνδεση με το πλειάδειο ορυκτό,

διοχετεύει δια του Αναστάντος Χριστού
την Ορυκτή Πλειάδια ενέργεια
στο 1ο ενεργειακό κέντρο του ορυκτού βασιλείου.

Μέσα από το 1ο ενεργειακό κέντρο του ορυκτού βασιλείου,
η Πλειάδεια Ορυκτή ενέργεια δημιουργεί είσοδο
για να εισέλθει το Ιερό Τρίγωνο.

Δια του Αναστάντος Χριστού, το Ιερό Τρίγωνο
εισέρχεται στο 1ο ενεργειακό κέντρο του ορυκτού βασιλείου,
και εκεί,
μέσα στο κέντρο της κουνταλίνης του ορυκτού βασιλείου
δημιουργεί το βωμό της Ιερής Μωβ Φλόγας Του.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
δια της Μωβ Φλόγας του Ιερού Τριγώνου,
η Πλειάδεια Ορυκτή ενέργεια γίνεται Φλόγα
η οποία διαπερνά και εγκαθίσταται
σε όλα τα ενεργειακά κέντρα του ορυκτού βασιλείου.

Έτσι το ορυκτό βασίλειο διακατέχεται
από τη Μωβ Πλειάδεια Ορυκτή Φλόγα.
Η Μωβ Πλειάδεια Ορυκτή Φλόγα αυτομάτως με την εγκατάστασή της
μετουσιώνει όλα τα ενεργειακά κέντρα του ορυκτού βασιλείου.

Μέσα από το εναδικό τρίγωνο
στα υποκειμενικά πεδία του κοσμικού νοητικού,
ο Πλειάδειος αστερισμός με αντικατοπτρισμό
δημιουργεί ρόμβο από το 1ο έως το 3ο ενεργειακό κέντρο.

Αυτό επιφέρει ένωση των Μωβ Πλειάδειων Ορυκτών Φλογών
σε μία μεγάλη Πλειάδεια Ορυκτή Φλόγα.

Τα υπόλοιπα ενεργειακά κέντρα του ορυκτού βασιλείου
παραμένουν ως έχουν, δηλαδή
με μία Ορυκτή Πλειάδεια Μωβ Φλόγα το καθένα.

Η ένωση συμβαίνει μόνο από το 1ο έως το 3ο ενεργειακό κέντρο
ώστε ‘το βαρύ τμήμα της ύλης’ των στοιχειακών του ορυκτού
να υποστεί στο κέντρο της κουνταλίνη μεγάλη επεξεργασία.

Ως αποτέλεσμα ανοίγει ο δρόμος που θα επιτρέψει στο Ιερό Τρίγωνο
να δημιουργήσει Πλειάδεια Ορυκτή Κοσμική Αέρινη Ανάσταση
πάνω στη γραμμή της Νέας Νοημοσύνης.

Δια του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας
ο Πλειάδειος Ορυκτός πλούτος φέρνει την Κοσμική Νοημοσύνη
στο ορυκτό βασίλειο.

Αυτό σημαίνει ότι το ορυκτό βασίλειο αποκτά την ικανότητα
του να μπορεί να αναγνωρίζει τις ανώτερες κραδασμικά ενέργειες
και να εργάζεται με αυτές για τη συλλογική εξέλιξή του.

Και έτσι χάρη στη Νέα Νοημοσύνη, το ορυκτό βασίλειο μπορεί
να εφάπτεται ηλεκτρομαγνητικά με το ανθρώπινο βασίλειο και
ως ηλεκτρομαγνητικά συμβατό
να βρίσκεται στην Ιερή ανελικτική τροχιά της Γης.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Έργου της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 11 :40

   28-3-20

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας κυοφορεί στην ενεργειακή ακτινική δομή του
την ολοκληρωμένη αποστολή της παγκόσμιας Ειρήνης
μεταξύ των Χωρών της γήινης αλύσου.

Το πραγματοποιεί αξιοποιώντας τις υποδιαιρέσεις της 1ης Ακτίνας
μέσα από τις επιτευχθείσες συγχωνεύσεις Της με τις 2η, 3η, 4η, Ακτίνες
χρησιμοποιώντας την 4η Ακτίνα για να επιφέρει
την Αρμονία μέσω της Θέλησης του Σκοπού
Σκοπός είναι η επιβολή της Ειρήνης.

Η εναρμόνιση των τεσσάρων αυτών Ακτίνων συμβαίνει
μέσα από την επίτευξη της σύζευξης της 1ης Ακτίνας με την 4η
και την μείξη τους με τις συζεύξεις της 2ης και 3ης Ακτίνας.  

Με υποδιαιρέσεις τους επιτελούνται χιάσματα.
Τα χιάσματα των τεσσάρων Ακτίνων είναι
Δίκτυα σκαλωτά τριγωνικών διακλαδώσεων.

Μέσα από αυτά τα χιάσματα θα επιτευχθεί
η Θέληση Σκοπού για Αρμονία - Ειρήνη και
η Νέα Ενεργός Νοημοσύνη
πάνω στη Γραμμή της 2ης Ακτίνας Αγάπης - Σοφίας.

Σκοπός, η μαγνητική έλξη της Γης στην ανελικτική τροχιά.

Όλο αυτό διαδραματίζεται στην ανελικτική τροχιά
όπου μέσα της δημιουργούνται χιλιάδες Δίκτυα συζευγμένων Ακτίνων
μέσα από συνθέσεις χιασμάτων.

Μέσα από τις υποδιαιρέσεις της 1ης Ακτίνας που διακλαδίζονται
στο χώρο όπου εφαρμόζεται το Θείο Σχέδιο της ανέλιξης,
το επιτελείο του Μέγα Αλέξανδρου
ενεργεί ως μεσάζων Ειρηνοποιός, χρησιμοποιώντας τη Θέληση της Αγάπης
που οδηγεί σε σύμπνοια συλλογικής και πολιτισμικής συνύπαρξης.

Μ. Αλέξανδρος - Εξωτερικευμένη Ιεραρχία,
προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Θείου Σχεδίου
της ανέλιξης της Γης στην Ιερή τροχιά, ώρα 11:11

   27-3-20
Αποκλιμάκωση της έντασης του αστρικού πεδίου
μέσα από το ηλιακό συστημικό αστρικό πεδίο
δια του Ηλιακού Αγγέλου, του Τριπλού Μωβ και του Αναστάντος Χριστού.

Αστρική ύλη - Ηλιακός Άγγελος - Τριπλό Μωβ - Αναστάς Χριστός
μέσα στην διαμάχη των ζευγών των αντιθέτων.
Καταστρέφουν, μετουσιώνουν, φέρνουν Αρμονία.

Φέρνουν την Αρμονία στα δίπολα
μέσω της αισθαντικής Νοημοσύνης
από τα ηλιακά συστημικά αστρικά πεδία.

Ο Ηλιακός Άγγελος της Μίας Συλλογικής Ανθρωπότητας
δια του Αναστάντος Χριστού,
κατέρχεται στα ηλιακά συστημικά αστρικά πεδία.

Από εκεί, στα αστρικά πεδία της Ανθρωπότητας,  
για το ανθρώπινο βασίλειο δια του Τριπλού Μωβ,
απομαγνητίζει, ουδετεροποιεί το αρνητικό πρόσημο
που βρίσκεται μέσα στα ζεύγη των αντιθέτων
όταν πρέπει να εκπέσει.

Ο Ηλιακός Άγγελος της Ανθρωπότητας προσφέρει
τα ουδετεροποιημένα ζεύγη των αντιθέτων
στα υπανθρώπινα βασίλεια
ως το επόμενο σκαλοπάτι για την ανέλιξή τους.

Τοποθετεί  τα ουδετεροποιημένα ζεύγη των αντιθέτων
μέσα στην στοιχειακή ύλη των υπανθρώπινων βασιλείων
ώστε μέσα από το ανθρώπινο βασίλειο
τα υπανθρώπινα βασίλεια να μπουν σε ανώτερη εξελικτική κλίμακα.

Ηλιακός Άγγελος - Τριπλό Μωβ - Αναστάς Χριστός

Έτσι εργάζονται στην αποκλιμάκωση της έντασης
των ζευγών των αντιθέτων
μέσα στις αισθαντικότητες των ανθρώπων.  

Έτσι γεφυροποιούν αυτό που εκπίπτει καθιστώντας το συμβατό
για τα υπανθρώπινα βασίλεια.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:45

  27-3-2020

Σε τρεις φάσεις αναλύεται το Σχέδιο της Επανεμφάνισης του Αναστάντος
κατά τη διάρκεια της Υδροχοϊκής Εποχής.

Το Σχέδιο των τριών φάσεων του Αναστάντος Χριστού έχει ήδη ξεκινήσει.
Από τώρα υλοποιείται σε ολόκληρη τη γήινη άλυσο
και στις τρεις του φάσεις, ώστε οι καρποί του να ευωδώσουν
στο συγκεκριμένο χωρο-χρονο-διάγραμμα.

Πλήρως θα ακμάσει καθ' όλη τη διάρκεια της Υδροχοϊκής Εποχής.

Στη πρώτη φάση του Έργου Του, ο Αναστάς Χριστός,
δίνοντας νέα πνευματική υπόσταση,
• αναβαθμίζει τις καρδιές των ανθρώπων,
• αφυπνίζει τον πνευματικό σπινθήρα και
• διαδίδει την Ανάσταση που οδηγεί στην ένωση με το Θείο Εαυτό.

Στη δεύτερη φάση του Έργου της Επανεμφάνισής Του,
δια του Αναστάντος Χριστού, η 2η Ακτίνα της Αγάπης - Σοφίας
ανθεί πλήρως στις ανθρώπινες καρδιές δια του πνευματικού σπινθήρα.

Ο Αναστάς
μέσα από τη Νοήμονα Αγάπη- Σοφία,
• δείχνει στον άνθρωπο την Ανάσταση
προσδίδοντας ταυτόχρονα το αέρινο στοιχείο και την αέρινη ενέργεια
της Ιεραρχίας του Δία σε όλες τις εκφάνσεις
μέσα σε όλη την ανθρώπινη υπόσταση
• αγκυροβολεί την κοσμική Αναστάσιμη Αγάπη
μέσα στον πνευματικό σπινθήρα.

Στην τρίτη φάση του Έργου της Επανεμφάνισής Του, ο Αναστάς Χριστός
θα καταστήσει τον άνθρωπο Αναστάντα Χριστό
φέρνοντας τη Νοητική Ανάσταση ‘στο νου της κεφαλής’. Πώς;
• ενώνει τον αναστάσιμο πνευματικό μας σπινθήρα
με τον ανώτερο εαυτό μας, με το ανώτερο νοητικό μας
στα ανώτερα νοητικά πεδία,
• ενώνει την καρδιά με το κεφάλι.

Στην ένωση καρδιάς και κεφαλής,
η σύνδεση που επιτυγχάνει ο Αναστάς Χριστός
καθιστά τον άνθρωπο Νοήμονα εμψυχωμένη προσωπικότητα
με δράση από το πεδίο του νου.

Η καρδιά του ανθρώπου μαζί με την Καρδιά της Ιεραρχίας και του Αναστάντος,
ενώνονται με την κεφαλή χρησιμοποιώντας το 5ο ενεργειακό κέντρο, το λαιμό.

Το κατώτερο νοητικό του ανθρώπου ενσωματώνει τις συζεύξεις των Ακτίνων
που το καθιστούν με Νοήμονα Αγάπη-Σοφία και Νοήμονα Ενεργό Νοημοσύνη.

Το Έργο του Αναστάντος Χριστού κατά την Υδροχοϊκή Εποχή
θα ολοκληρωθεί σε τρεις μεγάλες φάσεις.

Η καρδιακή υπόσταση του ανθρώπου
θα περάσει μέσα από διαρθρωτικές αλλαγές που θα φέρουν
την μετατόπιση της συνείδησης στα αιθερικά πεδία
όπου κατοικεί και θα κατοικεί ο Αναστάς Χριστός μας.

Η καρδιά του πνευματικού σπινθήρα στην καρδιά
και η καρδιά του σπινθήρα της κεφαλής,
θα έρθουν σε πλήρη ένωση και ταύτιση και

η δόμηση της Ανταχκάρανα θα μετατοπιστεί στο κεφάλι,
δηλαδή στο ανώτερο νοητικό πεδίο.

Ο αστρικός φορέας, δια του 4ου ενεργειακού κέντρου
ενώνεται και αφομοιώνει βήμα- βήμα τον αστρικό φορέα,
καθιστώντας έτσι αστρικό και νοητικό ένα ενιαίο πεδίο.

Ο Αναστάς Χριστός θα φέρει την αλλαγή των αιθέρων στο αιθερικό πεδίο.
Έτσι,
το κοσμικό στοιχείο θα κατέλθει
στο κοσμικό αιθερικό της γήινης αλύσου,

προσδίδοντας εκσυγχρονισμένα νέα στοιχειακά
στην ορυκτή, φυτική, ζωική υλική ανθρώπινη υπόσταση.

Με τον τρόπο αυτό, το ορυκτό, φυτικό και ζωώδες τμήμα του ανθρώπου
θα εκλεπτυνθεί.

Το ζωώδες τμήμα του ανθρώπου θα αντικατασταθεί
με νοήμονα αισθαντικότητα από τα ανώτερα κοσμικά αστρικά πεδία.

Ο Αναστάς Χριστός γέφυρα σύνθεσης,
κατορθώνει μέσα από όλη τη Θεία Του υπόσταση
• να ενσωματώνει και να αφομοιώνει όλο το Θείο Σχέδιο
όπως ορίζεται από τον Πλανητικό, Ηλιακό και Κοσμικό Λόγο και
• να το εφαρμόζει στη Γη έχοντας μαζί Του
την επίλεκτη ομάδα των μαθητών Του,
τις Ιεραρχίες και
τις Κοσμικές, Συστημικές και Πλανητικές Ουράνιες Οντότητες.

Ο Αναστάς Χριστός έχει γεωμετρική Ακτινική Ολότητα.
Είναι Ακτίνα Ανάστασης με ενσωματωμένες
όλες τις Ακτίνες όλων των συστημάτων
που φέρουν ο Πλανητικός, Ηλιακός και Κοσμικός Λόγος.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Έργου του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:17

  26-3-2020

Ο Αναστάς Χριστός επανενσαρκώνεται στις συνειδήσεις των ανθρώπων.
Ποιες διαδικασίες χρειάζονται για να συμβεί αυτό;

Η Καρδιά του Αναστάντος κατέρχεται στο νου της Ανθρωπότητας
και δημιουργεί δίκτυα πνευματικής ενόρασης
με τον ρινικό εγκέφαλο και το 5ο ενεργειακό κέντρο.

Σχηματίζεται ρόμβος από πάλλευκα ενορατικά δίκτυα πνευματικής διαύγειας
που οδηγούν στη αναγνώριση της Παρουσίας του Αναστάντος
μέσα από την Καρδιά Του - στην ‘καρδιά της κεφαλής’ του νου.

Η ‘καρδιά της κεφαλής’ του νου υποδέχεται την Καρδιά του Αναστάντος
και δημιουργεί ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Αναγνώρισης Θείας Παρουσίας
μέσα στην καρδιά της κεφαλής.

Ο άνθρωπος θα βιώσει τη Θεία Παρουσία που φέρει εντός του
μέσα από την καρδιακή εγκατάσταση του Αναστάντος
στην ‘καρδιά της κεφαλής’ του νου.

Το Ιερό Τρίγωνο Σείριος - Πλειάδες- Μεγάλη Άρκτος, μέσα από
το Δίκτυο Ριζών του πολύ βαθιά στη Γη, συσχετιζόμενο με
το Δίκτυο Ριζών της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας και
το Δίκτυο Ριζών του Αναστάντος Χριστού,

ανέρχεται μέσα από τις ρίζες της Ανθρωπότητας και
φτάνει έως τα πέλματα των ποδιών της Ανθρωπότητας.
Εκεί δημιουργεί Δίκτυα που ξεκινούν από τις φτέρνες
και κατά μήκος σε όλο το πέλμα, ενσωματώνοντας και τους αστραγάλους.

Τα Δίκτυα που δημιουργούνται στα πέλματα των ποδιών,
αντικατοπτρίζονται πάνω στις κλείδες των ώμων και στο 5ο ενεργειακό κέντρο,

δημιουργώντας έτσι έναν Ενιαίο Ρόμβο
με το πάνω μέρος του Ρόμβου ‘νους - ρινικός εγκέφαλος - 5ο τσάκρα’.

Αυτή η ένωση μπορεί και συμβαίνει γιατί
από το 5ο τσάκρα γίνεται κάθετη ένωση με την κεραία της κεφαλής στο νου
και οριζόντια γραμμή από τη μύτη στα αυτιά.

Έτσι έχουμε το σχηματισμό Σταυρού στην κεφαλή
και τη δημιουργία ενός μεγάλου Ενιαίου Ρόμβου.

Τα Δίκτυα στα πέλματα του ανθρώπου έχουν ως σκοπό να δημιουργήσουν
ορθές συντεταγμένες με τμήματα της κεφαλής
που θα βοηθήσουν
τη Θεία Ανθρώπινη Παρουσία να βρει ορθές υποδομές
για να εγκατασταθεί ‘στην καρδιά της κεφαλής’ του νου.

Δια της Παρουσίας της Καρδιάς του Αναστάντος Χριστού
εκεί, στην ‘καρδιά της κεφαλής’ φτιάχνονται οι ορθές υποδομές
και η Θεία Ανθρώπινη Παρουσία εγκαθίσταται σε αυτές.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Αναστάντος,
ώρα 08:50

  26-3-2020

Η Γη αφήνει το παλιό της κληροδότημα που ήταν αυτό της διαπλοκής του κακού.
Τώρα ήρθε η ώρα για επανένταξη στην τροχιά της Νέας εξελικτικής Ατραπού,
στην τροχιά την Ιερή κοντά με τους υπόλοιπους Ιερούς πλανήτες
και πιο κοντά στους Διδασκάλους της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας.

Ο Αναστάς Χριστός και η Εξωτερικευμένη Ιεραρχία και η Αέρινη Ιεραρχία,
ανακοινώνουν στους εξωτερικούς ομίλους, ότι
ήρθε η ώρα για κρούση στις καρδιές των ανθρώπων.

Ο Αναστάς Χριστός έχει δημιουργήσει στην Πλατφόρμα Του,
τη Νέα παμπεριεκτική Αγάπη για τα αστρικά σώματα της Ανθρωπότητας.

Από την Πλατφόρμα Του αποστέλλουμε πακέτα ενεργειών Νοήμονος Αγάπης
στα αστρικά πεδία της Ανθρωπότητας για να λειτουργήσουν απελευθερωτικά
απέναντι στο φόβο που εξαπλώνουν στα αστρικά πεδία.

Η Αναστάσιμη Νοήμων Αγάπη στα αστρικά πεδία θα φέρει
τη μη χωριστικότητα στις καρδιές των ανθρώπων, θα φέρει
τη συλλογική συσπείρωση απέναντι στο φόβο και θα συμβάλλει
στην ορθή και λειτουργική αντιμετώπιση των προβλημάτων της εποχής που διανύει.

Νέα πακέτα ενεργειών παμπεριεκτικής Αναστάσιμης Αγάπης
για τα αστρικά και ηλιοπλεγματικά κέντρα της Ανθρωπότητας
από την Πλατφόρμα του Αναστάντος Χριστού.

Φροντίζουμε την ομαλή διοχέτευσή τους μέσα από
τα υπάρχοντα Δίκτυα του Αναστάντος Χριστού έως τα αστρικά πεδία,
προστατεύοντας τα ταυτόχρονα από εξωτερικές επιθέσεις.

Η προστασία γίνεται με ορθή σκοποθεσία και με προστασία των παράπλευρων αξόνων διοχετεύοντάς τους Πλειάδειο Γάλα και Γάλα της Παναγίας.

Σκοποθέτηση ορθή. Διοχέτευση ταυτόχρονη με προστασία.

Διδάσκαλος Ιλαρίων - Εξωτερικευμένη Ιεραρχία, προς όλους τους εξωτερικούς ομίλους του Έργου της Ιεραρχίας, ώρα 03:24

  25-3-2020

Εξάκτινος Νοήμων Αστερισμός Νοητικής Αναστάσιμης Ακτινοβολίας
υπό το Φως το αέρινο της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία.

Γαλαξίας διακτινικός ο εξακτινικός Αστέρας, εκτοξεύει
χιλιάδες πεφταστέρια εξάκτινα γεμάτα από νοήμονα αέρινη αγάπη αναστάσιμη.
Ο εξακτινικός γαλαξίας είναι γαλαξίας κοσμικής ακτινοβολίας νοήμονων αστέρων
και αντανακλάται στα κοσμικά νοητικά πεδία όπου και
ενσωματώνει τις ποιότητες τις νόες,
τις συνθέτει μέσα από τα εξάκτινα αστέρια και
τις διοχετεύει μέσα στα νοητικά πλανητικά πεδία του μικρόκοσμου.

Η νοητική πλανητική ύλη με εξάκτινο νοητικό αστέρα, που σημαίνει ότι
6 Νοήμονες κοσμικές γαλαξιακές Ακτίνες
κοσμούν τα υλικά νοητικά πλανητικά πεδία.

Στο κέντρο του πυρήνα τους φέρουν δίκτυα και ενώνονται με τα δίκτυα τα νοήμονα νοητικά των Ακτίνων των νοητικού του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Έτσι έχουμε στα πεδία τα νοητικά του πλανητικού συστήματος
μία πανδαισία Νοήμονων Νοητικών Γαλαξιακών Ποιοτήτων
που δημιουργούν αναμεταξύ τους δίκτυα σύνθεσης Νόας.

Ο πλανήτης της Γης, στο πεδίο της ύλης του νου και της σκέψης του,
υποδέχεται Νόες γαλαξιακούς αστέρες που υποστηρίζουν
το Έργο της Επανεμφάνισης του Αναστάντος.

Η νοητική ύλη αποκτά νόηση και από κοσμικούς αστέρες
που θα της δώσουν ώθηση για διεύρυνση καρδιακή και συνειδησιακή
με το άνοιγμα του νου
στα πεδία τα νοητικά του πλανητικού και ηλιακού συστήματος.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού
στο Έργο της νοητικής γέφυρας με τα κοσμικά πεδία, ώρα 10:00

  24-3-2020

O Νοητικός Αντικειμενικός Ήλιος της πλανητικής γήινης αλύσου έχει 7 Ακτίνες.
Μέσα στον Νοητικό Ήλιο 7 Ακτίνες και οι υποακτίνες τους.
Στο κέντρο του πυρήνα του Νοητικού Αντικειμενικού Ήλιου
ο Αναστάς Χριστός Πάλλευκος με την Λευκή Του Φλόγα διαπερνά τις Ακτίνες.

Στο πέρασμά Του αντικαθιστά την ύλη
προσφέροντας Νοήμονα Νοητική Απελευθέρωση
από τα δεσμά του νου και της κατώτερης νόησης.
Έτσι προσδίδει την Ανάσταση στη νοητική ύλη των Ακτίνων.

Οι Ιεραρχίες του γαλαξία του Δία είναι 7 σε αριθμό.
Αποτελούν τις 7 αέρινες Ακτίνες του Λευκού Κοσμικού Ήλιου
που εκπέμπει την ακτινοβολία του στον γαλαξία του Δία.

Οι 7 αέρινες κοσμικές Ακτίνες μέσα στον Νοητικό Αντικειμενικό Ήλιο
δια του Αναστάντος Χριστού που βρίσκεται στον πυρήνα του,
προσδίδουν μέσα στον Ήλιο την Αέρινη Κοσμική Ανάσταση
και την ποιότητα της Κοσμικής Αγάπης στο Νου.

Συμβαίνει μέσα από τη Νοητική Ανάσταση στο νου
που ο Αναστάς Χριστός προσφέρει μέσα από τις Ακτίνες
του Νου του Νοητικού Αντικειμενικού Ήλιου.

Η 1η νοητική αέρινη αναστάσιμη Ακτίνα φέρει στο νου
τη Θέληση για δράση νοήμονα, για Ζωή.

Η 2η νοητική αέρινη αναστάσιμη Ακτίνα φέρει στο νου
τη Νοήμονα Αγάπη - Σοφία.

Η 3η νοητική αέρινη αναστάσιμη Ακτίνα φέρει στο νου
την Νέα Ενεργό Νοημοσύνη,
η οποία επήλθε μέσα από τις συζεύξεις
των Νοήμονων Ακτίνων της Ανάστασης και
των Αέρινων Νόων Ενεργειών.

Η 4η νοητική Ακτίνα φέρει την νοήμονα Αρμονία μέσα από
την σύζευξη και την σταδιακή ένωση των πόλων των αντιθέτων.

Η 5η νοητική Ακτίνα φέρει τη Νοήμονα Ενόραση στις επιστήμες.
Στις επιστήμες της τεχνολογίας και του πνεύματος
φέρει ενορατική νοήμονα διαύγεια και
στις επιστημονικές μελέτες φέρει καταλυτικές νέες θεωρίες.

Η 6η νοητική αναστάσιμη αέρινη Ακτίνα φέρει
τον νοήμονα οραματισμό, τη νοήμονα δημιουργική φαντασία
που ενώνουν τον απτό κόσμο με τον αόρατο υποκειμενικό κόσμο.
Οι δύο κόσμοι ενώνονται με νοήμονες οραματικές εργασίες.

Η 7η νοητική Ακτίνα, φέρει τη Νέα ευταξία,
τη νέα οργάνωση και τελετουργία και αλχημεία,
μέσα από τις επιστήμες
των Πάλλευκων ενεργειών
• των αέρινων Νόων Ακτίνων του Κοσμικού Ήλιου του Δία και
• του Αναστάντος Χριστού.

Όλες οι νοητικές Ακτίνες του Νοητικού Αντικειμενικού Ήλιου
διαπερνώνται από το Νου του Αναστάντος Χριστού.
Περνούν μέσα από τη Πάλλευκη Φλόγα Του
που βρίσκεται στον κεντρικό πυρήνα του Ηλίου και
μέσα από τις αέρινες νοητικές Ακτίνες
του Κοσμικού Ήλιου της Αέρινης Ιεραρχίας.

Έτσι έχουμε στον απτό Νοητικό Ήλιο
την Πάλλευκη και Αέρινη Ανάσταση
της κοινής απλής νόησης και του νου.

Ο Νοήμων Αναστάς Χριστός και ο Νοήμων Αέρινος Αναστάς Χριστός,
Ήλιοι, Νοήμονων Αέρινων και Αναστάσιμων Ακτίνων,
μέσα στους νοητικούς ήλιους των νοητικών πεδίων
της Ανθρωπότητας και των υπανθρώπινων βασιλείων.

Οι απτοί νοητικοί ήλιοι, μέσα στα νοητικά πεδία, φέρουν τις Νόες Ακτίνες
της Αέρινης Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού μέσα στα πεδία
και δια Αυτών φέρουν την Κοσμική Αγάπη
μέσα από την Ανάσταση της νοημοσύνης και του νου.

Νοητική Απελευθέρωση. Ανάσταση του Νου.
Συλλογικός Νους Αέρινος Αναστάσιμος
μέσα από τις συζεύξεις και συνθέσεις των Νόων Ακτίνων
του Αναστάντος και της Αέρινης Ιεραρχίας.
Οι Νόες αυτές κοσμικές Ακτίνες μέσα στην ύλη της σκέψης και του νου.
ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Έργου
του Αναστάντος και της Ιεραρχίας, ώρα 10:40

  23-3-2020

Γύρω από τη σφαίρα της Γης, ο Διακτινικός Ισημερινός Δακτύλιος
(δηλαδή ο Δακτύλιος του Ισημερινού που φέρει όλες τις Ακτίνες)
έχει κυκλικές ομόκεντρες σφαίρες με το Πάλλευκο
όλων των κοσμικών, συστημικών, ηλιακών συστημάτων και Οντοτήτων,
που διαπερνούν και συντίθενται μέσα στο Πάλλευκο
του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Γύρω από την γήινη άλυσο
πάλλευκα δακτυλίδια ομόκεντρων σφαιρών με επιστρώσεις χρυσού.

Στο εσωτερικό του κεντρικού πυρήνα της Γης,
η Μία, Πάλλευκη συντεθειμένη και συζευγμένη ενεργειακή ακτινοβολία,
δίνει τη δόνηση και την ώθηση
στις πάλλευκες ομόκεντρες σφαίρες – δακτυλίδια
που βρίσκονται γύρω από τον Ισημερινό της Γης.

Τα πάλλευκα δακτυλίδια με τις χρυσές επιστρώσεις
διακτινίζονται και φέρουν μαζί τους κύματα,
συχνοτήτων και ακτινοβολιών και ενεργειακών πυκνοτήτων,
που αντηχούν.

Σαν αποτέλεσμα αυτού,
τα πάλλευκα δακτυλίδια με τις χρυσές επιστρώσεις
ενσωματώνουν και άλλα μήκη ενεργειακών συχνοτήτων
τα οποία εκπέμπουν άλλοι Ιεροί πλανήτες.

Όπως επίσης ενσωματώνουν Ιερές συχνότητες
ενεργειακών συστημικών κυμάτων.

Τα πάλλευκα δακτυλίδια με τις χρυσές επιστρώσεις
ταυτίζονται με όλα τα ανωτέρω κύματα
και τα αφομοιώνουν μέσα τους,
δηλαδή μέσα στον Διακτινικό δακτύλιο του Ισημερινού.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Γη,
στο εσώτερο κέντρο που χωρίζει τα ημισφαίρια της Γης,
να αφομοιώνει συστημικά κύματα Ιερών συχνοτήτων
ενσωματώνοντάς τα στο δυναμικό της
και έτσι αναβαθμίζει τον κραδασμό της.

Αυτό αργότερα, θα επιτρέψει στη Γη να αναγνωρίζει το Ιερό
και συνειδητά αφενός να συμμετέχει στην Συλλογική Ιερή Τροχιά
με τους υπόλοιπους Ιερούς πλανήτες
και αφετέρου να εκπέμπει με την Ιερή της συχνότητα,
ακουστικά κύματα Ιερών συχνοτήτων.

Με αυτά τα ακουστικά κύματα Ιερών συχνοτήτων
θα συμπαρασύρει πλανήτες ανίερους σε ανελικτική τροχιά.

Στα πάλλευκα Δίκτυα,
που είναι συνθέσεις και συζεύξεις,
όλων των εκφάνσεων και ποιοτήτων του Πάλλευκου
των Ιερών πλανητών, τα Ιερών συστημάτων και των Ιερών Οντοτήτων,
υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ των Αναστάντων Χριστών.

Χάρη σε αυτές τις συνδέσεις μεταξύ των Αναστάντων Χριστών,
ο Λευκόχρυσος Διακτινικός δακτύλιος του Ισημερινού
διακτινίζει ομόκεντρα δακτυλίδια,
Ιερών κυματικών συχνοτήτων μεγάλης γεωμετρικής εμβέλειας,
σε αυτά τα πάλλευκα Δίκτυα.

Η Γη θα έχει Ιερό ήχο και
μέσα από τα ηχητικά κύματα των Ιερών συχνοτήτων
θα ηχούν λέξεις Ιερές όπως Αλληλούια!!! Όπως ΩΜ!!!.
Ψαλμωδίες Ιερές των Αγγέλων!!!

Ιερές λέξεις είναι οι λέξεις που μιλούν τη γλώσσα του Θεού
και τη γλώσσα της Αλήθειας.

Η Γη θα εκπέμπει στη δόνηση του Θεού, του Φωτός, της Ανάστασης
και της Αλήθειας της Συλλογικής Μίας Ανθρωπότητας.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Έργου
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 10:40

  22-3-2020

Αναφερόμαστε στην διχοτόμηση της Ιβηρικής Χερσονήσου,
ως Ιβηρικό Ισημερινό.
Ο Ιβηρικός Ισημερινός αποτελεί μέρος του Έργου
της αναστήλωσης ενεργειακών πυλώνων του Μέγα Αλεξάνδρου.

Ο υποθαλάσσιος χώρος της Ιβηρικής Χερσονήσου δια της 3ης Ακτίνας φέρει
τη σύνθεση των Νοήμονων Ακτίνων του Ηλιακού και Κοσμικού Νου.
Η 3η Ακτίνα μέσα της ενσωματώνει και το Συγκεκριμένο Νου.

Λόγω του Νοήμονος Ακτινικού εκσυγχρονισμού της Ιβηρικής Χερσονήσου
η νοητική εμβέλεια του Συγκεκριμένου Νου που παρουσιάζεται εκεί
εκπέμπεται από την Ιβηρική Χερσόνησο
μέσα στην Ανατολή και σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία.

Οι Νοήμονες αυτές Ακτίνες βοηθούν εξελικτικά,
με δικτυακούς τριγωνικούς πυλώνες τη Μικρά Ασία.

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας
με όλη την Πρωτακτινική Ασραμική Του ομάδα,
αναστηλώνει με Δίκτυα τριγωνικών πυλώνων
όλο τον υποθαλάσσιο χώρο της Μικράς Ασίας.

Η Ιβηρική Χερσόνησος από την πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού αλληλοσυμπλέκεται με τους ενεργειακούς υποθαλάσσιους πυλώνες
της Ανατολικής Ευρώπης και φτάνει έτσι να συμπεριλαμβάνει και
να ενισχύει ολόκληρη τη Μικρά Ασία.

Η έδρα και η αφετηρία των συζευγμένων Νοήμονων Ακτίνων
δια της 3ης Ακτίνας που φέρει τον Συγκεκριμένο Νου
στον Ατλαντικό Ωκεανό της Ιβηρικής Χερσονήσου,
είναι ένα κομβικό σημείο που, μέσω των κοινών υποθαλάσσιων υδάτων,
επιτρέπει την εύκολη εξάπλωση
των ενεργειακών Δικτύων των τριγωνικών πυλώνων.

Τα νοήμονα αυτά ενεργειακά Δίκτυα που φέρουν το Συγκεκριμένο Νου,
επιτρέπουν τη διείσδυση σημαντικών Νοήμονων ποιοτήτων του Συγκεκριμένου Νου και των συζευγμένων Νοήμονων Ακτίνων και έτσι

η Νέα 3η Ακτίνα, η Νέα Νοήμονα Συλλογική Ενέργεια, αναγεννάται
στους υποθαλάσσιους πνευματικούς χώρους της Μικράς Ασίας.

Αυτή η αναγέννηση θα επιτρέψει στη Μικρά Ασία να εκσυγχρονιστεί
μαζί με τους υπόλοιπους πολιτισμούς της Ανατολής και της Ευρώπης χρησιμοποιώντας συλλογική νοήμονα δραστηριότητα στα κοινά.

Όλο αυτό διαδραματίζεται από το δίκτυο της Ιβηρικής Χερσονήσου
από την πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, έως τη Μικρά Ασία.

Ο Συγκεκριμένος Νους που φέρει,
η Νέα 3η Ακτίνα συζευγμένη με τον Ηλιακό και Κοσμικό Νου,
προσφέρει στα εσωτερικά υποθαλάσσια πεδία
τη σύνθεση της Νοήμονας Συλλογικότητας
στη διαδραστική στάση της απέναντι
στην διαφορετικότητα των άλλων πολιτισμών.

Ομάδες εσωτερικές και εξωτερικές, οραματιζόμαστε
το Δίκτυο των προαναφερθέντων Νοήμονων ποιοτήτων
από τον Ατλαντικό Ωκεανό της Ιβηρικής Χερσονήσου έως τη Μικρά Ασία.

Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε μέρος στην δημιουργία
και στην εξάπλωση του Δικτύου
και υποστηρίζουμε το Έργο της αναστήλωσης
των ενεργειακών πολιτισμικών πυλώνων του Μέγα Αλεξάνδρου.

Ο Πλανητικός Αναστάς Χριστός
εμβαπτίζει τα ζεύγη των αντιθέτων
της πνευματικής πραγματείας του Αλέξανδρου του Μέγα
μέσα στην Ενέργεια της Νοήμονος Αγάπης
και τα οδηγεί στην Ανάστασή τους.
Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό που ο Αναστάς Χριστός φέρει.

Ονομάζουμε ‘πνευματική πραγματεία’
όλες τις συνθέσεις των ενεργειακών πυλώνων.

Έτσι μετά την Ανάσταση των ζευγών των αντιθέτων
όλων των συνθέσεων των ενεργειακών πυλώνων
ο Πλανητικός Αναστάς Χριστός διοχετεύει
το αποτέλεσμα της Ανάστασής τους
μέσα στον πυρήνα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Μ. Αλέξανδρος - Αναστάς Χριστός - Ιεραρχία Αέρινη και Εξωτερικευμένη,
προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Θείου Σχεδίου, ώρα 11:15

  21-3-2020

Δια του Αναστάντος Χριστού, χάρη στη σύζευξη
του Κοσμικού Νου, του Ηλιακού Νου και του Πλανητικού Νου,
επιτυγχάνεται
τα δίπολα πριν καταλυθούν να αποκτούν Νέα νοημοσύνη.
Διότι:

Ο νους του ανθρώπου που βρίσκεται
ευθυγραμμισμένος πνευματικά πάνω στον Πλανητικό Άξονα
αποκτά επικαιροποιημένη κεραία
η οποία εισχωρεί και αναδιαμορφώνει το νου.

Κατ' επέκταση τα ζεύγη των αντιθέτων
αποκτούν άλλο οπτικό πεδίο στη μεταξύ τους διαμάχη.

Η επικαιροποίηση της κεραίας εισχωρεί και
προσδίδει στο πεδίο του νου όραση νέα και αναβάθμιση.

Επικαιροποίηση του νου
από τον Κοσμικό Νου, τον Ηλιακό Νου, τον Πλανητικό Νου,
και του Νου του Αναστάντος Χριστού.

Και έτσι ο Ένας Συλλογικός Νους της Ανθρωπότητας,
επειδή είναι ευθυγραμμισμένος με τον Αναστάντα Χριστό
και τη Μία Συλλογική Ψυχή που τον εμψυχώνει,
αποκτά παμπεριεκτική νοήμονα διαύγεια και
ενεργή νέα επικαιροποιημένη νοημοσύνη.

Ο Αναστάς φέρει μέσα στο κέντρο του πυρήνα του
τον κραδασμό της Νοητικής Ανάστασης.

Έως τον κεντρικό πυρήνα της γήινης σφαίρας φθάνει
η εμβέλεια της νοητικής αναστάσιμης Ακτίνας.

Μέσα στον φλοιό της Γης
οι γεωμετρικές αναστάσιμες νοήμονες ακτίνες
αποβλέπουν στο να αλλάξει το εσωτερικό του φλοιού
με νοήμονα νοητική αναστάσιμη ύλη.
Ο εσωτερικός νοήμων φλοιός της γης ανασταίνεται
μέσα σε αυτόν τον κραδασμό της Νοητικής Ανάστασης.

• Το Ιερό Τρίγωνο Σείριος - Πλειάδες - Μ. Άρκτος,
στη βάση όπου έχει τοποθετήσει το Δίκτυο Ριζών Του και
• ο Θόλος ο Συμπαντικός,
δια των Δικτύων Ριζών του Αναστάντος Χριστού
συντηρούν τη νοήμονα νοητική αλλαγή
μέσα στον κεντρικό φλοιό του πυρήνα της Γης.

Με την σειρά τους, τα εσωτερικά στρώματα της Γης
θα συμπεριλάβουν στην εξέλιξη της ύλης των στρωμάτων
τη Νέα Νοήμονα Ανάσταση.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Έργου του Αναστάντος, ώρα 11:00

   20-3-20
Ο Αναστάς Χριστός εμπεριέχει μέσα στον πνευματικό Του σπινθήρα
όλη τη Νοήμονα Ακτίνα του Νου του Πλανητικού Λόγου.

Φαινομενικά αυτή η Νοήμονα Ακτίνα του Νου του Πλανητικού Λόγου
αποτελείται κυρίως
από τη Νοητική υλική ουσία του παρόντος πλανητικού συστήματος
μέσα στην 3η Ακτίνα της Ενεργού Νοημοσύνης.

Όμως στις παρούσες συνθήκες φέρει μέσα της και
την πύρινη νοήμονα ουσία
•    του Συστημικού Νου του Ηλιακού Λόγου και
•    του Κοσμικού Νου του Φυσικού του Κοσμικού Ηλιακού Λόγου.

Ο Κοσμικός Φυσικός Ηλιακός Λόγος είναι
η μείξη μεταξύ
του Κοσμικών Φυσικών Θείων Νόμων και πεδίων και
των Ηλιακών Φυσικών Θείων Νόμων και πεδίων.

Μέσα στον πνευματικό σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού,
όπου τα προαναφερθέντα αναμιγνύονται,
προστίθεται
η γεωμετρική Ακτίνα της Νοήμονος Αγάπης του Αναστάντος.  

Ο Σπινθήρας της Νοήμονος Πλανητικής Συλλογικής Αγάπης
εγκαθιδρύεται στα νοητικά πεδία της Ανθρωπότητας
και κατ' αντιστοιχία εγκαθιδρύεται
στο κατώτερο και ανώτερο νοητικό του Ανθρώπου
πάνω στον Πλανητικό Άξονα από το 5ο ενεργειακό κέντρο και άνω.

Δημιουργία Δικτύων από το 5ο ενεργειακό κέντρο,
έως πολύ ψηλά στην κεραία του Πλανητικού Άξονα.

Τα Δίκτυα αυτά αποτελούνται μόνον από τις Νοήμονες Ουσίες,  
του Νου των προαναφερθέντων Λόγων, μέσα
•    από τον Πλανητικό Λόγο και
•    από τη Νοήμονα Αγάπη του Αναστάντος Χριστού,
αγκαλιάζοντας μέσα τους
•    τη Μία Συλλογική Ψυχή της Ανθρωπότητας.

Από τα υψηλά επίπεδα της κεραίας έως το 5ο ενεργειακό κέντρο,
τα Δίκτυα δημιουργούν ένα τεράστιο τρίγωνο που μέσα του περικλείει
και το 4ο ενεργειακό κέντρο.  
Έτσι μέσα σε όλο αυτό το Νοήμον Δίκτυο εντάσσεται
•    η Μία Συλλογική Ψυχή της Ανθρωπότητας και άρα
•    η κάθε ατομική ψυχή.

Οι κόμβοι ανάμεσα στα Δίκτυα είναι πάντοτε αέρινοι ελικοειδείς
και εμπεριέχουν μέσα τους
•    μικρά αέρινα τρίγωνα του Αναστάντος Χριστού και
•    τη σύνθεση της 2ης και 3ης Ακτίνας.

Αυτό είναι ένα Δίκτυο νοητικής ύφανσης,
ώστε το νοητικό της Ανθρωπότητας να είναι
με νοήμονα διαύγεια και νοήμονα Αγάπη,
συμπεριλαμβάνοντας εντός του
πάλλευκους αέρινους και αναστάσιμους σπινθήρες.

Για να ενσωματωθεί και να απορροφηθεί
η Νέα νοητική στοιχειακή ύλη,  
τα στοιχειακά των πυρήνων των κυττάρων,  
που βρίσκονται στα νοητικά πεδία και στο ανθρώπινο νοητικό,
ξεκινούν να εμπεριέχουν τεράστια Δίκτυα.

Η γεωμετρική Ακτίνα της Νοήμονος Αγάπης του Αναστάντος Χριστού
συλλειτουργεί με την γεωμετρική Νοήμονα Ακτίνα του Πλανητικού Λόγου
και έτσι, στο πλανητικό σύστημα, το Νέο νοητικό αναγεννάται.

Αυτό μακροπρόθεσμα σημαίνει ότι, δια του Αναστάντος Χριστού,
η νοητική στοιχειακή ύλη του ανθρώπου θα συμπεριλάβει
τη Νοημοσύνη του Ηλιακού Λόγου και
τη Νοημοσύνη του Κοσμικού Νου του Φυσικού.

Έτσι η Ανθρωπότητα θα κατακτήσει
τη Νοημοσύνη της Ηλιακής Αναστάσιμης Αγάπης και
τη Νοημοσύνη της Κοσμικής Αναστάσιμης Αγάπης.

Ηλιακή Αναστάσιμη Αγάπη σημαίνει ότι, δια του Αναστάντος,
η Νοημοσύνη του Ηλιακού Λόγου συμπεριλαμβάνεται
μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση.  

Στο πλανητικό σύστημα η Ανάσταση θα έρθει στα νοητικά πεδία.  

Μέσα από την Ανάσταση αυτή,  
τα νοητικά πεδία θα αποκτήσουν Ηλιακές Νοήμονες Ακτίνες
που θα προσδώσουν στον Άνθρωπο διπλό Σκοπό.
Σκοπό ανθρώπινης συλλογικής ευημερίας και Σκοπό Ιεραρχικό.

Ο άνθρωπος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επίκλησης και εφέλκυσης
θα αλλάζει τις δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλοντός του.
Δηλαδή, θα εστιάζεται εσωτερικά και δεν θα εστιάζει στις εξωτερικές συνθήκες.

Καθώς το πλανητικό σύστημα πλέον θα συμπεριλαμβάνει
τις κοσμικές Νοήμονες Ακτίνες,
η σκέψη του ανθρώπου θα εμπεριέχει
•    τη συνειδητή συμμετοχή του στην εξελικτική τροχιά
του πλανητικού του συστήματος και
•    τη Γνώση της Συμπαντικής Ολότητας.

Η Κοσμική Αναστάσιμη Αγάπη καθιστά τον άνθρωπο Στοχαστή.  

Η Πλανητική Αναστάσιμη Αγάπη που φέρει τους νοητικούς συνδυασμούς
του Αναστάντος Χριστού και του Πλανητικού Λόγου,
δίνει στον άνθρωπο Νοήμονα Συλλογική Συνείδηση
για την ευημερία του συλλογικού Όλου
μέσα στον αξεπέραστο δακτύλιο της γήινης αλύσου.

Δια του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας,
ο Νέος παμπεριεκτικός Νους,
της συζευγμένης 3ης Ακτίνας του Πλανητικού Λόγου,
φέρει τη νοητική σκαλωσιά.

Αυτή  η νοητική σκαλωσιά τοποθετεί τον άνθρωπο
μπροστά στην πύλη της 3ης Μύησης
για την κατάκτηση
•    του ανώτερου νοητικού και
•    της διάκρισης μεταξύ ψεύδους και αλήθειας.

Νοητική Ανάσταση.
Διάνυσμα της Νοητικής Ατραπού υπό το Φως της ψυχής,
του Αναστάντος Χριστού και των Ιεραρχιών που σμίγουν
και φέρουν στο Δρόμο, το Αέρινο Πάλλευκο Φως.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Έργου της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 10:15

   19-3-20
Στα αιθερικά πεδία, ο Θείος εξελικτικός σταυρός της γήινης αλύσου
στο κέντρο της Καρδιάς του Αναστάντος Χριστού,
μέσα στην Πάλλευκη Φλόγα της Καρδιάς Του,
εγκαθιδρύει την πνευματική ακτινοβολία
του αέρινου αναστάσιμου κοσμικού στοιχειακού κυττάρου
ώστε το Θείο να κατέλθει στο πυκνό φυσικό της Γης.

Κάτω βαθιά στον Ιερό Νότο,
το πυκνό φυσικό της Γης υποστηρίζεται
και από Δίκτυα συμπαντικά και Ιεραρχικά.
Γι αυτό, η ακτινοβόληση είναι απολύτως ορθή
στο φυσικό πυκνό στοιχειακό κύτταρο της Γης.

Το πυκνό στοιχειακό κύτταρο της γήινης αλύσου,
θα εμπεριέχει μέσα στα αιμοπετάλια
των στοιχειακών των πυρήνων των κυττάρων
την Πάλλευκη Αέρινη Κοσμική Στοιχειακή Ανάσταση
του Αναστάντος Χριστού.

Η στοιχειακή Ανάσταση λαμβάνει χώρα
στην Καρδιά του Αναστάντος Χριστού
όπου και διαστέλλεται και συστέλλεται
με τον παλμό και τον ρυθμό του Αναστάντος.

Ταυτόχρονα διατηρεί την συγχρονικότητα
με εκείνα τα δίκτυα στο πυκνό φυσικό στοιχειακό της κυτταρικής ύλης,
που ανασυγκροτούνται με αιθερική οξυγόνωση
από τα Ιερά Δίκτυα του Ιερού Νότου της Γης.

Έτσι υπάρχει μία διαρκής υποστήριξη
των δικτύων της πυκνής στοιχειακής ύλης,
για να διατηρείται διαρκώς η ανασύστασή της
και η αναδόμηση του σπινθήρα της
στα φυσικά και πυκνά πεδία της ύλης της Γης.

Έτσι, δια της Καρδιάς του Αναστάντος,  
το πυκνό φυσικό της γήινης αλύσου κραδαίνεται
από το Νέο πάλλευκο αναστάσιμο και αέρινο στοιχειακό σπινθήρα.  

Η Καρδιά του Αναστάντος φέρει το Ολόγραμμά Της
στην πυκνή στοιχειακή ύλη των κυττάρων της γήινης αλύσου
και αυτό αποτελεί μέγα γεγονός διότι από εκεί,

η Καρδιά του Αναστάντος
θα μπορέσει στα πυκνά αιθερικά πεδία της Γης
να προβεί σε συνθέσεις παντός είδους.

Για να κρατηθούν ορθά τα δίκτυα στο πυκνό φυσικό της Γης,
χρειάζεται μία διαρκής κίνηση των ενεργειών στα δίκτυα
και ένας διαρκής οραματισμός όλων των ομίλων
για την ορθή διοχέτευση των πάλλευκων σπινθήρων
στα στοιχειακά των πυρήνων των κυττάρων στο πυκνό φυσικό της Γης.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 10:30

  18-3-2020

Ο πνευματικός ανελικτικός σπινθήρας της Ανθρωπότητας
αποτελείται από πολλούς μικρούς σπινθήρες Φωτός,

Πάλλευκου Αναστάσιμου και Αέρινου Φωτός,
των κοσμικών στοιχειακών Ουσιών
• από το Ιερό Τρίγωνο
• από τον Κεντρικό Πνευματικό Ήλιο
• από τους Φορείς των στοιχειακών των Ουράνιων Οντοτήτων,

που έχουν εισαχθεί
μέσα στα πεδία του πλανητικού συστήματος και
μέσα στα πεδία της ύλης της προσωπικότητας.

Ο αναστάσιμος εξελικτικός πνευματικός σπινθήρας
στο κέντρο της καρδιάς της Ανθρωπότητας,
επιστρατεύεται από τον Αναστάντα Χριστό
σε έργο αναστάσιμης εξωτερίκευσης.

Πώς; Δια του φωτός της ψυχής,
ο κοινός σκοπός της ανασυγκρότησης της στοιχειακής ύλης της προσωπικότητας
πάνω στην Ατραπό του Αναστάντος, πάνω στην Οδό της Ανάστασης,
κυριαρχεί στην αναστάσιμη εξέλιξη της Ανθρωπότητας.

Δια του πάλλευκου φωτός της ψυχής,
η Ανάσταση των στοιχειακών της ύλης της προσωπικότητας
επιβάλλει τη συλλογική σπινθηροβόλα εκροή
και της Πάλλευκης ενέργειας του Αναστάντος Χριστού
και της Πάλλευκης ενέργειας της Αέρινης Ιεραρχίας.

Ανασυγκροτείται ο παμπεριεκτικός Αναστάσιμος σπινθήρας
της ανθρώπινης στοιχειακής υπόστασης και
αναπλάθονται οι πυρήνες των στοιχειακών των κυττάρων.

Το αποτέλεσμα των νέων σπινθήρων και πυρήνων είναι
η αστρική-αισθαντική ανθρώπινη υπόσταση
να συμπαρασύρεται σε εξέλιξη.

Η Ανάσταση της αστρικής στοιχειακής ύλης
κάνει την αστρική-αισθαντική ανθρώπινη υπόσταση
να εξελίσσεται,
υπό την Πάλλευκη αισθαντική Νοημοσύνη
και του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας,

και να αντικαθιστά την υποσυνείδητη και ασυνείδητη αυθυποβολή
των αυτόματων συναισθηματικών αντιδράσεων.

Στα υποκειμενικά αυτά πεδία,
ο κυτταρικός πυρήνας της στοιχειακής αστρικής ύλης μετουσιώνεται
γιατί συμβαίνει η μείξη του Πάλλευκου του ηλιακού, του αναστάσιμου,
του κοσμικού και του αέρινου αιθέρα της αστρικής ουσίας.

Ο ηλιακός, συστημικός και κοσμικός αστρικός αιθέρας
μετουσιώνει και αιθεροποιεί την στοιχειακή αστρική ύλη.

Δια του Πάλλευκου του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας,
οι αιθέρες αυτοί αναμειγνύονται και
φέρουν την αιθερική αναστάσιμη - αέρινη - κοσμική Ουσία
στα στοιχειακά του αστρικού.

Η αιθερική αναστάσιμη - αέρινη - κοσμική Ουσία
μετουσιώνει τα στοιχειακά του αστρικού

και τα εμβαπτίζει στη Νέα ουσία,
η οποία μεταστοιχειώνει τα αισθαντικά στοιχειακά
του αστρικού φορέα της προσωπικότητας.

Το έργο της μεταστοιχείωσης του αστρικού φορέα
αφορά μία σειρά από δίκτυα
μέσα στα υποκειμενικά συστημικά και κοσμικά πεδία
των αστρικών αιθερικών πεδίων.

Είναι Δίκτυα αλληλεπίδρασης ανάμεσα
• στον Αναστάντα Χριστό,
• την Αέρινη Ιεραρχία,
• το Ιερό Τρίγωνο,
• τον Κεντρικό Πνευματικό Ήλιο και
• τους Φορείς Ουράνιων Πλανητικών Οντοτήτων
τα οποία αγκαλιάζουν το ηλιακό και πλανητικό σύστημα,
έως τον Πλανητικό Άξονα
συμπεριλαμβάνοντας τον αισθαντικό φορέα της Ανθρωπότητας.

Έχοντας επιτευχθεί η τελειοποίηση του σπινθήρα του αισθαντικού φορέα,
το Έργο θα προχωρήσει
στο κέντρο ελέγχου των συναισθημάτων γύρω από το ηλιακό πλέγμα.

Για να αποφευχθούν οι σπασμωδικές αντιδράσεις από την αλλαγή της αισθαντικότητας,
τα προαναφερθέντα δίκτυα εγκαθιστούν την κοσμική τους Ουσία,
Πάλλευκη, χρυσοπράσινη, θεραπευτική, μεταστοιχειωτική, αιθερική, αναστάσιμη,
στο κέντρο ελέγχου των συναισθημάτων γύρω από το ηλιακό πλέγμα.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους Εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος, ώρα 11:05

  17-3-2020

Δια του Αναστάντος Χριστού,
ο πνευματικός ανελικτικός σπινθήρας του ζωικού βασιλείου
αναβαθμίζεται και αυτός με την σειρά του,
χάρη στην ομαδική εργασία των ομάδων των Άσραμ
της Εξωτερικευμένης Ιεραρχίας και της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία.

Μέσα στο ζωικό βασίλειο,
δημιουργούνται δίκτυα λευκών αιμοπεταλίων
τα οποία εμβαπτίζουν τα στοιχειακά τους.

Μέσα από τα στοιχειακά πάλλευκα αέρινα και αναστάσιμα αιμοπετάλια,
πάλλευκος λωτός πνευματικών σπινθήρων ξεπηδά αναβλυζόμενος.

Τί σημαίνει αυτό για το ζωικό βασίλειο;
Σημαίνει νοήμον αισθαντικότητα.
Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης δίνει την θέση του
στην αισθαντική νοημοσύνη που επιτρέπει
την αναβάθμισή της νοητικής εξέλιξης του ζωικού βασιλείου.

Ο Αναστάς Χριστός και η Αέρινη Ιεραρχία δρουν
μέσα στα στοιχειακά των αιμοπεταλίων μέσα από τα δίκτυα
και διανέμουν το πάλλευκο αναστάσιμο κοσμικό στοιχειακό κύτταρο.

Γιατί όχι μέσα από τις αορτές
όπως συμβαίνει μέσα στο ανθρώπινο και φυτικό και ορυκτό βασίλειο;

Διότι το ζωικό βασίλειο αντιδρά σπασμωδικά.
Έχει βίαιο ένστικτο αυτοσυντήρησης και αντιδράσεις.
Επομένως ο Νέος σπινθήρας της Κοσμικής Ανάστασης,
για να μπορέσει να εισχωρήσει στις αορτές,
χρειάζεται να περάσει μέσα από τα αιμοπετάλια.

Το Ιερό Τρίγωνο Σείριος - Πλειάδες - Μ. Άρκτος δίνει
την κοσμική πάλλευκη πύρινη στοιχειακή ουσία του
δια του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας
μέσα στους λευκούς κόμβους των δικτύων των αιμοπεταλίων.

Έτσι σιγά σιγά, το Ιερό Τρίγωνο φέρει την σφραγίδα του
στα στοιχειακά κύτταρα του ζωικού βασιλείου.

Η εξελικτική γραμμή του ζωικού βασιλείου
αναφορικά με τα υπόλοιπα υπανθρώπινα βασίλεια είναι ταυτόχρονη
αλλά έχει ξεχωριστή γραμμή διότι αποτελείται
από ποικιλόμορφες και διαφορετικές ομάδες ζώων
με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ποιότητες.

Υπάρχει ανομοιομορφία μεταξύ τους και για το λόγο αυτό
η εξέλιξή του κινείται με περισσότερες χρονοβόρες διεργασίες
και με πολλή έμφαση στις λεπτομέρειες κατά την εκτέλεση του Θείου Σχεδίου.

Οι ομάδες, οι εσωτερικές και οι εξωτερικές, εργαζόμαστε
οραματιζόμενοι την μετάβαση των λευκών αιμοπεταλίων
από τα δίκτυα μέσα στα αιθερικά των στοιχειακών των κυττάρων.

Οραματιζόμαστε τη μόνιμη εγκατάστασή τους εκεί.
Έτσι μέσα από τα στοιχειακά των κυττάρων των πάλλευκων αέρινων αιμοπεταλίων θα καρποφορήσει η πάλλευκη αέρινη κοσμική στοιχειακή Ανάσταση.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Έργου της Ιεραρχίας και της Επανεμφάνισης του Αναστάντος, ώρα 09:10

  16-3-2020

Ο Διδάσκαλος Θιβετανός εργάζεται μέσα στη σφαίρα της γήινης αλύσου
και προσδίδει στην γήινη άλυσο περίμετρο γεωμετρικής Θέλησης για το Καλό.

Προσδίδει μέσα στα συλλογικά εγκατεστημένα δίκτυα Φωτός,
που καλύπτουν περιμετρικά τη Γη, την ενέργεια της Θέλησης για το Καλό.

Μέσα από τους αέρινους κόμβους των δικτύων Φωτός οργανώνει τις αορτές
και τους διοχετεύει την Ενέργεια της Θέλησης για το Καλό.

Μέσα από τις ποιότητες των δικτύων των τριγώνων
οι αέρινες αορτές δημιουργούνται αυτόματα και εγκαθίστανται
μέσα σε όλους τους ελικοειδείς κόμβους όλων των δικτύων.

Τροποποιούν και αναβαθμίζουν όλα τα δίκτυα και έτσι
το κατερχόμενο Νέο βρίσκει εξελιγμένο έδαφος
για να αποδώσει την εργασία του.

Ο Διδάσκαλος Θιβετανός ακυρώνει τον παλαιό κραδασμό των δικτύων Φωτός
και μέσα από τις αορτές τα αναδιαμορφώνει
σε δίκτυα Φωτός Θέλησης για το Καλό.

Έτσι η περίμετρος της Γης αποτελείται από πλέγμα Φωτός Θέλησης για το Καλό.

Η Ανθρωπότητα και η Γη δημιουργούν συνθήκες ορθής υπηρεσίας.

Το πλέγμα Φωτός της Θέλησης για το Καλό,
περιμετρικά γύρω από την γήινη σφαίρα,
αντανακλά και στην περίμετρο της γεωμετρικής ακτίνας του πλανήτη Άρη
με αποτέλεσμα στην αιθερική του αύρα
να δημιουργούνται Δίκτυα Φωτός και Καλής Θέλησης.

Τα Δίκτυα Φωτός της Θέλησης για το Καλό δημιουργούν θετικό πρόσημο
για περαιτέρω εξέλιξη και διεύρυνση, πολλαπλασιαζόμενα
και αντανακλώμενα από ανίερο σε ανίερο πλανήτη.

Συμβαίνει, χάρη στη Δύναμη που οι αορτές,
των Πάλλευκων Ενεργειών του Αναστάντος Χριστού
και της Αέρινης Ιεραρχίας, παράγουν μέσα στους κόμβους.

Έτσι τα Δίκτυα Φωτός Καλής Θέλησης δίνουν την ώθηση
και την εξέλιξη σε λιγότερο εξελιγμένους πλανήτες.

Ο Διδάσκαλος Θιβετανός δια του Άσραμ του,
μέσα από τα αναβαθμιζόμενα Δίκτυα Φωτός,
συντελεί στην ορθή ροή της Ενέργειας της Καλής Θέλησης.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Έργου της Ιεραρχίας, ώρα 10:05

  15-3-2020

Το Ιερό Τρίγωνο Σείριος - Πλειάδες Μ. Άρκτος
συμπληρώνει ‘το Έργο ενός κοινού πολιτισμού’
στο ενεργειακό τόξο από την Κύπρο έως την Αλικαρνασσό.

Χάρη στις συζεύξεις που φέρει το Ιερό Τρίγωνο,
το ενεργειακό τόξο ανοίγει και τοποθετούνται κι άλλοι πυλώνες
συζευγμένων κοσμικών ενεργειών 1ης, 2ης και 3ης Ακτίνας.

Το ενεργειακό τόξο έχει τώρα ανοίξει έως την Κιουτάχεια
και εκεί θα εγκατασταθούν και άλλοι πυλώνες.

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας έχει εντεταλμένες Ουράνιες Οντότητες
που επιτελούν μαζί του τα εξής:

1) τρίγωνα Φωτός Ουράνιων, οι οποίοι Ουράνιοι,
έχουν στο λωτό της καρδιάς Τους
και τις επτά συζευγμένες Ακτίνες
με αποτέλεσμα να μπορούν να επιφέρουν τη σύμπνοια
ως προς τον επικείμενο κάθε φορά στόχο
για έναν κοινό πολιτισμό και κοινό ορθό προσανατολισμό.

2) Στα βάθη του ενεργειακού τόξου
η ομάδα του Μ. Αλέξανδρου και
οι Ουράνιες Οντότητες με το Ιερό Τρίγωνο
σχηματίζουν ένα τεράστιο υποθαλάσσιο δίκτυο όπου,
οι φορείς των Ουράνιων Οντοτήτων θα συμπεριληφθούν μέσα στα δίκτυα,
επιτρέποντας έτσι τη διαρκή διείσδυση Ουράνιων κοσμικών πλανητών.

Αυτό το τεράστιο υποθαλάσσιο δίκτυο θα συντελέσει ώστε
Ουράνιοι φορείς Ιερών πλανητών, να διεισδύσουν κάτω - κάτω βαθιά
και να μετουσιώσουν τη σύρραξη που κυριαρχεί στην Ανατολή.

Εάν οι φορείς των Ουράνιων Οντοτήτων μπορέσουν να ενταχθούν με επιτυχία,
το Δίκτυο αυτό θα επεκταθεί σε όλη την Ανατολή.

Οι ομάδες εξωτερίκευσης ενισχύουμε το Έργο αυτό
οραματιζόμενες τις δύο προαναφερθείσες εργασίες.

Έτσι οι συζευγμένες 7 Ακτίνες θα φέρουν τη σύμπνοια
ενός ορθού προσανατολισμού για κοινή ευημερία και Ειρήνη
χάρη στην ολότητα των Ουράνιων φορέων,
που έχουν την ικανότητα να αλλάζουν τα πρόσημα
και να ενώνουν τους αντίθετους πόλους φέρνοντας την Ομόνοια.

Το ίδιο δίκτυο ετοιμάζεται να δημιουργηθεί
και στο τόξο Αλικαρνασσού - Αντιόχειας
όπου θα συναντηθούν και θα αγκαλιάσουν όλη την Ανατολή.

Μ. Αλέξανδρος - Εξωτερικευμένη και Αέρινη Ιεραρχία, ώρα 10:25

Προσοχή:
Πολλά μέλη της ομάδας δεν είναι σταθερά ενεργειακά σημεία.
Χρειαζόμαστε ρυθμό στις πνευματικές εργασίες και καθάρσεις.
Αν όχι κάθε μέρα, σίγουρα μέρα παρά μέρα.
Το Θείο Σχέδιο απαιτεί καθαρούς αγωγούς.
Οι καθάρσεις να μπουν σε προτεραιότητα.
Ευχαριστούμε πολύ.

  14-3-2020

Τα Δίκτυα του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου και του Ιερού Τριγώνου
έχουν, μέσα σε κάθε κόμβο, την Πάλλευκη Φλόγα του Αναστάντος Χριστού.

Η τριαξονική στοιχειακή ύλη των κυττάρων των Υπανθρώπινων βασιλείων υποδέχεται τον αντικατοπτρισμό αυτών των Δικτύων.

Έτσι υποδέχονται τις Ενέργειες
του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου και του Ιερού Τριγώνου
και της Πάλλευκης Φλόγας του Αναστάντος Χριστού.

Ο Αναστάσιμος Κοσμικός Σπινθήρας
μέσα στα στοιχειακά κύτταρα των Υπανθρώπινων βασιλείων.
Οι λωτοί του Κοσμικού Σπινθήρα μέσα βαθιά
και στο RNA τους και στους τριαξονικούς τους άξονες.

Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια με αυτή
της Ανθρωπότητας στους Πλανητικούς Άξονες, με τη διαφορά ότι
στα υπανθρώπινα βασίλεια ο άνθρωπος δρα μεσολαβητικά ως γέφυρα.

Τα ορυκτά, φυτικά, ζωικά, στοιχειακά τμήματα του ανθρώπου
αλληλοσυσχετίζονται και αλληλοϋποστηρίζονται με τις αντιστοιχίες
των στοιχειακών των κυττάρων των υπανθρώπινων βασιλείων.

Εναλλάσσουν την Κοσμική Αναστάσιμη Ενέργεια.

Η Πάλλευκη Φλόγα του Αναστάντος Χριστού
μέσα στους κόμβους των δικτύων των υπανθρώπινων βασιλείων
όσον αφορά τα υπανθρώπινα βασίλεια,
φέρει μέσα της, το Θείο εναρκτήριο αναστάσιμο σκοπό
που τα ωθεί ασυνείδητα και αυτόματα να αποποιούνται το παλαιό
και να διαπλάθεται το στοιχειακό των κυττάρων σε κοσμικό αναστάσιμο.

Αυτοματοποιημένη ενστικτώδης αναδημιουργία
μέσα στον πυρήνα του κοσμικού στοιχειακού κυττάρου.
Έτσι, θα επέλθει η κοσμική ενέργεια στο RNA των υπανθρώπινων βασιλείων.

Ο πυρήνας RNA,
του πυρήνα του κοσμικού στοιχειακού κυττάρου στα υπανθρώπινα βασίλεια,
επιτρέπει στα στοιχειακά των πυρήνων των κυττάρων
τη Νοήμονα ανασύσταση και την κοσμική Ανάσταση.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Έργου της Ιεραρχίας και του Αναστάντος, ώρα 11:20

  13-3-2020

Γενικώς για τις τρέχουσες ιώσεις και πανδημίες:

Ας τονιστεί στην ανθρωπότητα πόσο μεγάλο ρόλο παίζει
ένα υγιές και καθαρό αιθεροφυσικό στο πυκνό φυσικό σώμα.

Η αιθεροφυσική ενέργεια είναι η ζωτική ενέργεια
που διαπερνά το σώμα μας και
το έχει σε ενεργή, λειτουργική κατάσταση.

Όταν η αύρα είναι καθαρή
τότε το σώμα αναπνέει και δουλεύει καλύτερα.

Ας εντάξετε την Μωβ-Ιόχρου Ενέργεια του Αγίου Γερμανού
που είναι πιο οικεία στους ανθρώπους,
σαν πρόταση καθαρτήριας προστασίας στο αιθεροφυσικό σώμα.

Να την εισπνέετε και να την διανέμετε μέσα σας.
Η δράση της είναι εξαιρετικά δυναμική και υποστηρικτική.

Οραματιστείτε το Τριπλό καθαρτήριο Μωβ

το Μωβ του Αγίου Γερμανού
το Μωβ του Αναστάντος Χριστού
το Μωβ της Αέρινης Ιεραρχίας της Αγάπης-Σοφίας

να ρέουν από τις Ιερές Πηγές τους
1. γύρω από όλο τον πλανήτη
2. στο υπέδαφος της γης
3. σε θαλάσσιο και υποθαλάσσιο έδαφος
4. σε κάθε Χώρα

και να παράγουν:
• Δίκτυα κυκλοφορίας και διανομής του Τριπλού Μωβ
• τριπλή κάθαρση μέσα τους
• αποβολή των ροών από
σύγχρονους αέρινους καθαρτήριους αγωγούς εξόδου
που καταλήγουν στη Μωβ Θάλασσα.

5. Στους ανθρώπους ροές με Τριπλό Μωβ
από το διάφραγμα έως και το λαιμό.
Τριπλή κάθαρση και αέρινοι αγωγοί εξόδου στη Μωβ Θάλασσα.

  13-3-2020

Τριπλός ο Αναστάς Χριστός καταλαμβάνει
τους τρεις Πλανητικούς Άξονες, κεντρικό και παράπλευρους.

Τους εισάγει την Πάλλευκη Ενέργεια της Κοσμικής Ανάστασης
φέρνοντας το κοσμικό αναστάσιμο κύτταρο μέσα στο στοιχειακό.

Η Κοσμική Ανάσταση στους τρεις άξονες
φέρνει την άνθιση των στοιχειακών της ύλης.
Το έδαφός τους είναι πρόσφορο και
η καρποφορία της Ενέργειας της Κοσμικής Ανάστασης
μέσα τους αποτελεί γεγονός.

Από τον Κεντρικό Πνευματικό Ήλιο και το Ιερό Τρίγωνο
δημιουργούνται κοσμικά δίκτυα ανάμεσα στους τρεις άξονες.

Μέσα σε κάθε κόμβο αυτών των δικτύων βρίσκεται
η Λευκή Φλόγα του Αναστάντος Χριστού η οποία,
το κοσμικό στοιχειακό κύτταρο που φέρουν τα δίκτυα,
το καθιστά αναστάσιμο.
Αναστάσιμο κοσμικό στοιχειακό κύτταρο.

Κοσμικός αναστάσιμος σπινθήρας
μέσα στα δίκτυα των τριών πλανητικών αξόνων.

Μέσα από τους λωτούς των κοσμικών σπινθήρων
από τον Βορρά έως το Νότο των Πλανητικών Αξόνων,
θα εισβάλλει η Κοσμική Ανάσταση.

Αναστάσιμοι Κοσμικοί Ήλιοι μέσα στους λωτούς των σπινθήρων.

Έτσι, ο Κεντρικός Πνευματικός Ήλιος θα ανθίσει
μέσα από τους πυρήνες των στοιχειακών των κυττάρων.
Ο Ήλιος στην Τριπλή του Εκδήλωση
μέσα στο κοσμικό στοιχειακό κύτταρο.

Μέσα σε όλους τους κόμβους των δικτύων
του Ιερού Τριγώνου και του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου,
ο Αναστάς Χριστός με την Πάλλευκη Φλόγα Του
συνθέτει, εμβαπτίζει, ευλογεί διανέμει.

Η νοητική επιφάνεια του Αναστάντος Χριστού,
μέσα στο ηλιακό και πλανητικό σύστημα,
είναι τεράστιας γεωμετρικής ακτίνας.

Οραματιζόμαστε το Τριπλό Μωβ να καθαρίζει
τις επιφάνειες του ηλιακού πλέγματος της Ανθρωπότητας και
στον απελευθερωθέντα χώρο να εισέρχεται
η πάλλευκη νοητική αναστάσιμη ενέργεια του Αναστάντος Χριστού.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Αναστάντος Χριστού και της Ιεραρχίας, ώρα 10:30

  12-3-2020

Από την Κύπρο έως το περίγραμμα των συνόρων της Αλικαρνασσού
ο Αλέξανδρος ο Μέγας αντικατοπτρίζεται
μέσα σε ενεργειακό τόξο ανελικτικής πορείας.

Στα άκρα του τόξου, δύο ενεργειακοί πυλώνες είναι στήλες δύναμης.
Αυτές κρατούν τα θεμέλια της εργασίας και
φέρουν τις κοσμικές ενέργειες του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου

Στην εμβέλεια του τόξου όπου διαχύνεται η Μεσόγειος θάλασσα,
το υποθαλάσσιο έδαφος αναδιαμορφώνεται,
με την εξόρυξη μαύρου χρυσού, μαύρου πετρελαίου.

Ο μαύρος χρυσός δομεί πάνω στο τόξο
την απαστράπτουσα Μαύρη Ενέργεια.
Εντός του τόξου ο Κεντρικός Πνευματικός Ήλιος καθρεφτίζεται.

Ο Κεντρικός Πνευματικός Ήλιος,
δια του μαύρου χρυσού στο ενεργειακό τόξο,
φέρει εκείνη τη δομή, η οποία εντάσσει,
μέσα σε κοινή πορεία συλλογικής συμβίωσης και συνύπαρξης
την Κύπρο και την Τουρκική υπηκοότητα της Κύπρου έως την Αλικαρνασσό.

Μέσα στα υποθαλάσσια εδάφη ο Αλέξανδρος ο Μέγας αναβλύζει
την τεκτονική 1η Ακτίνα της Θέλησης.
Εκεί, στην γεωμετρική εμβέλεια του τόξου, εντάσσει
την επιστήμη της ανάπτυξης της Θείας Θέλησης
για τον Συλλογικό κοινό πολιτισμό.

Ο μαύρος χρυσός στα υποθαλάσσια εδάφη
στο τόξο Κύπρου - Αλικαρνασσού,
θα επιφέρει την Αναγέννηση εκείνη κατά την οποία,

το κοσμικό στοιχείο του Μαύρου Ήλιου
θα μετουσιώσει τον ορυκτό και φυτικό πλούτο
φέρνοντας το έναυσμα για κοινή ειρηνική συνύπαρξη.

Αυτή θα κυοφορήσει τους δύο διαφορετικούς πολιτισμούς
σε μία ενότητα συλλογικού σκοπού.

Το ενεργειακό τόξο που φέρει η Κύπρος έως την Αλικαρνασσό,
επιτρέπει στην 1η Ακτίνα της Θείας Θέλησης
να κατέλθει σε υποθαλάσσια εδάφη.

Τα μετουσιώνει σε εδάφη Ιερής εκμετάλλευσης
με σκοπό την κοινή εξέλιξη και τον κοινό στόχο.

Μέγας Αλέξανδρος - Εξωτερικευμένη Ιεραρχία - Αέρινη Ιεραρχία
προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Θείου Σχεδίου, ώρα 10:30

  11-3-2020

Τα δίπολα που χαρακτηρίζουν εδώ και εκατομμύρια αιώνες
την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης υπόστασης
τώρα μέσω ενοποίησης των πόλων τους, ενώνονται, γίνονται ενιαία.

Γίνεται από τον Αναστάντα Χριστό και το Πυρ του Κοσμικού Νου.

Η δυαδικότητα του ανθρώπου καταλύεται ενεργειακά εσωτερικά και
εκτινάσσεται πέρα από τον αξεπέραστο δακτύλιο του πλανητικού συστήματος.

Πραγματοποιείται χάρη στους ενοποιούς πόλους του Αναστάντος Χριστού,
που έχουν εντρυφήσει εντός τους
τις πύρινες ουσίες του κοσμικού πεδίου του Νου,

Η έλξη των πόλων του Πάλλευκου, του Αναστάντος Χριστού,
καταλύει τις δυαδικότητες.

Πώς ουδετεροποιούνται τα δίπολα;

Δια του Αναστάντος Χριστού,
ο Παγκόσμιος Νους απλώνει την πύρινη φαιά κοσμική ουσία του
στα δύο άκρα των πόλων στα πλανητικά πεδία,
όπου θα εισχωρήσουν αέρινες ελικοειδείς ενέργειες.

Έτσι ανανεώνει τα αέρινα άκρα
στον κεντρικό πυρήνα της ένωσής τους.

Η γραμμή ελάχιστης αντίστασης των κατά προσέγγιση ενιαίων διπόλων
είναι η 3η Ακτίνα της Ενεργού Νοημοσύνης
η οποία, δια του Ηλιακού Λόγου, διαχύνεται μέσα τους.

Ακολουθεί ενσωμάτωση και της 2ης Ακτίνας Αγάπης –Σοφίας.
Έτσι επαναπροσδιορίζονται καρδιακά τα ενιαία δίπολα
σε Ενεργή Νοήμονα Αγάπη.

Ενεργός Νοημοσύνη και Ενεργός Αγάπη διοχετεύονται μέσα στους πόλους.
Εκεί μέσα στους πόλους, η Νοημοσύνη με την Αγάπη συγχωνεύονται.

Δια του Πυρός της Τριβής και της ακτινοβολίας της ενεργού θερμότητας,
αναδιευθετείται η ουσία που εμπεριέχεται εντός τους
καθιστάμενη ουδέτερη για να εισέλθει το πάλλευκο του Αναστάντος Χριστού.

Παρόλο που οι άκρες της ουσίας
διαφέρουν σε πρόσημο και γραμμή εξελικτικότητας

το πάλλευκο του Αναστάντος ενοποιεί και
απομακρύνει τη σύγκρουση μεταξύ των δύο πόλων.

Έτσι καθιστά τους πόλους ενιαίους.

Για να μπορέσει η ανθρωπότητα να ενώσει τα δίπολα
και να γίνουν η δύναμη που θα ενώσει τα δύο άκρα
σε ένα ενιαίο πάλλευκο δονούμενο αναστάσιμο κώνο,
η απλοποίηση είναι το κλειδί.

Στα δίπολα της αναστάσιμης Ανθρωπότητας,
καταλύεται εκείνος ο πυρήνας που,
τα καθιστούσε ενεργειακά αντικρουόμενα και εγκλωβισμένα
γιατί βάραινε τον κραδασμό της ύλης τους.

Τώρα με την παρέμβαση του Αναστάντος,
το πάλλευκο του ενεργειακού Του πόλου
ανασυγκροτεί την πολυδιάστατη βαρέα ύλη
σε ενιαία πάλλευκη αναστάσιμη ύλη.

Η ενότητα των πόλων μέσα σε πάλλευκο αναστάσιμο κώνο.

Πώς συμβάλλουμε οι ομάδες εξωτερίκευσης
στο Έργο της ένωσης των διπόλων;

Οραματιζόμαστε
τον Αναστάντα Χριστό και τον Κοσμικό Νου
να εισάγουν
την πάλλευκη Ενέργεια και την δράση του Κοσμικού Νου
μέσα στην εγκεφαλική και πλανητική λειτουργική διάσταση.

Δια του Πάλλευκου του Αναστάντος,
ο Κοσμικός Νους απλοποιεί την ανθρώπινη σκέψη
και μεταξύ των δύο πόλων,
αποδυναμώνει τις εσωτερικές συγκρούσεις και διαμάχες.

Το Πυρ του Νου εκτοξεύει
εκείνη την πολυδιάστατη διάσταση και οπτική,
που επιτρέπει στον υπεραναλυτικό ανθρώπινο νου,
μέσα στο πλανητικό σύστημα
και μέσα στις ανθρώπινες υποστάσεις,
να βλέπει την ενότητα στην ουσία της δράσης του.

Μέσα στο πλανητικό σύστημα
πραγματοποιείται επαναορισμός των διπόλων.

Σημαίνει ότι πριν την ένωση
υπάρχει ανασύσταση των άκρων
με αέρινες και πάλλευκες ενέργειες
του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Παγκόσμιος Νους – Αναστάς Χριστός και δίπολα
είναι αλληλένδετα στην πλανητική εξέλιξη
της Ανθρωπότητας της γήινης αλύσου.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Έργου του Αναστάντος, ώρα 07:35

  10-3-2020

Στα Άσραμ της Εξωτερικευμένης Ιεραρχίας είναι περίοδος ανασχηματισμών.
Όλα τα μέλη τους εκπαιδεύονται
στην απαρχή του Νέου κραδασμού της Αέρινης Ιεραρχίας.

Το αέρινο στοιχείο εντάσσεται
μέσα στα Εξωτερικευμένα Άσραμ της Ιεραρχίας
και οι φορείς των Άσραμ γίνονται αέρινοι.

Τα Άσραμ της Εξωτερικευμένης Ιεραρχίας
αντικατοπτρίζονται στην γήινη άλυσο
και ταυτόχρονα προβάλλονται στην Αέρινη Ιεραρχία του Δία
και εκσυγχρονίζονται στο Νέο Αέρινο Κοσμικό Πυρ.

Ο Δίας εμπεριέχει μέσα του
αναδομημένη τη 2η Ακτίνα Αγάπης-Σοφίας
και της προσδίδει το Αέρινο Κοσμικό Πυρ.

Έτσι η Εξωτερικευμένη Ιεραρχία αφού το ενσωματώσει,
το εντάσσει και το μεταφέρει στην γήινη άλυσο.

Για τα υπανθρώπινα βασίλεια το αέρινο κοσμικό Πυρ
σημαίνει καθεστώς Ανώτερης Νοήμονος Αγάπης.

Τα υπανθρώπινα βασίλεια
αναδιαμορφώνονται με το κοσμικό αέρινο Πυρ
και αναβαθμίζουν το Σκοπό της ύπαρξής τους.

Δρουν συλλογικά ως νοήμων βασίλειο που αναπτύσσεται
και εξελίσσεται σε οντότητα νοήμονος Αγάπης.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας, ώρα 16:20

  10-3-2020

Ο Αναστάς Χριστός Αέρινος Σπινθηροβόλος
μέσα στο Θείο σπινθήρα της Ανθρωπότητας
διακλαδίζεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Μέσα στους καρδιακούς σπινθήρες των ανθρώπων.
Εκεί δημιουργεί διακλαδώσεις ώστε να γίνουν
οι σπινθήρες ελικοειδείς αέρινης ακτινοβόλησης.

Το αέρινο στοιχείο μπορεί και εγκαθίσταται
χάρη στα αέρινα δίκτυα ελικοειδών αγωγών
και στις αέρινες αορτές.

Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά του Θείου σπινθήρα,
όποια ποιότητας ενέργεια αγκυροβολείται
θα φέρει αυτομάτως το αέρινο στοιχείο.
Θα ενσωματώνει το αέρινο στοιχείο.
και θα το ακτινοβολεί.

Αυτό επιτρέπει
μέσα στην κεντρική Πηγή της καρδιάς
απευθείας ταύτιση με την κατερχόμενη ενέργεια.

Μέσα από το αέρινο στοιχείο διαχύνεται πνευματική ενέργεια.

Αναστάσιμος Αέρινος ο πνευματικός σπινθήρας της Ανθρωπότητας
αναβαθμίζεται και ανανεώνει σε αέρινη πάλλευκη αναστάσιμη
την καρδιακή Πηγή της Δύναμής του,
την Πηγή εσωτερίκευσής του.

Δια του Αναστάντος Χριστού,
ο Θείος Αναστάσιμος Αέρινος πάλλευκος σπινθήρας
αγκυροβολεί μέσα του τη 2η Ακτίνα της Κοσμικής Αγάπης-Σοφίας.

Αέρινος σπινθήρας σημαίνει ιδιότητες 2ης Ακτίνας της Αέρινης Ιεραρχίας.

Αναστάσιμος σπινθήρας σημαίνει ανάσταση της ύλης,
επαφή με το Πνεύμα και επιστροφή στον Οίκο του Πατρός.

Ο Αέρινος Αναστάσιμος σπινθήρας είναι ο σπινθήρας
που ενσωματώνει την Κοσμική 2η Ακτίνα
με τις αέρινες και αναστάσιμες ιδιότητες
και ως σκοπό έχει να ακτινοβολήσει
το Φως της Ατραπού της Ανάστασης και
το Φως της Αγάπης που οδηγεί πίσω στον Οίκο.

Ο πνευματικός σπινθήρας βρίσκεται σε ανθοφορία Αέρινης Ανάστασης.

Ο δρόμος της επιστροφής φωτίζεται από το Φως
της Ψυχής και του Αναστάντος
και έτσι ο δρόμος γίνεται πιο ορατός και πιο προσπελάσιμος
χάρη στο Αναστάσιμο Αέρινο Φως του Θείου σπινθήρα.

Το πνευματικό μονοπάτι διασχίζεται ευκολότερα
όταν ο ακτινοβόλος σπινθήρας έχει οικειοποιηθεί
τον Αναστάντα και την Κοσμική Αγάπη.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 10:50

  9-3-2020

Ο Θείος αναπροσανατολισμός της γήινης αλύσου
έχει μέσα στον κεντρικό του πυρήνα τον Αναστάντα Χριστό
για να φέρει την Υδροχοϊκή Εποχή μέσα στον πυρήνα της Γης.

Η σημερινή Πανσέληνος των Ιχθύων
αναδεικνύει την αριστερόστροφη τροχιά της Γης
ως περιστροφή ανώτερης ανελικτικής τροχιάς.

Σε αυτή την περιστροφή,
οι αναδυόμενες ενέργειες της αδιαπέραστης επιφάνειας της Γης
μεταφέρουν την ιχθυακή ενέργεια μέσα στον κεντρικό πυρήνα
για να εμβαπτιστεί στην Υδροχοϊκή Εποχή που ο Αναστάς έφερε.

Εκεί ο Αναστάς Χριστός, δια των Αέρινων Ενεργειών,
προσδίδει στην ιχθυακή ενέργεια, την Αέρινη Υδροχοϊκή Ιδιότητα.

Ο Αναστάς Χριστός, ο τότε Παγκόσμιος Σωτήρας της Ιχθυακής Εποχής,
μετατρέπει όλη την Ανθρωπότητα σε Υπηρέτη που προσφέρει
το τρεχούμενο Νερό μιας Ζωής Πλήρους Υπηρεσιακής Αφθονίας.

Έτσι η εσωτερική Αφθονία όλων των επιπέδων
θα έλθει μέσα από την Παγκόσμια Υπηρεσία.

Άγιος Γερμανός

  9-3-2020

Οδηγίες για την Ηλιακή Πανσέληνο στους Ιχθείς:

Η ομαδική κεραία στο Άσραμ του Αγίου Γερμανού.
Ο άξονας της ομάδας αντιπροσωπεύει τον Αναστάντα Χριστό,
ο οποίος αναβλύζει μέσα από τις ενεργειακές πάλλευκες αέρινες ελικοειδείς δίνες.
Οι ρίζες της ομάδας στο πάλλευκο Ιερό Τρίγωνο στον Ιερό Νότο της Γης.

Τώρα εναποθέτεις την ομάδα μέσα στο Άσραμ του Δ. Θιβετανού και
ζητάμε από τον Διδάσκαλο όραμα, έμπνευση και καθοδήγηση
με βάσει το Νέο Θείο Πρότυπο.

Διδάσκαλος της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας, ώρα 16.35

  9-3-2020

O τροχός της γήινης αλύσου αντιστρέφει την τροχιά του.
Περιστρέφεται αριστερόστροφα
δημιουργώντας συσπειρώσεις περιστροφικές.

Αυτό σημαίνει ότι η Γη εκποιεί το κάρμα της
και αποκτά υπηρεσιακό ντάρμα
επειδή αναδιαμορφώνει την πορεία της με έργο υπηρεσιακό
πάνω στα μη ιερά τμήματά της,
όπως και πάνω σε συστήματα άλλων μη ιερών πλανητών.

Χάρη στη σύζευξη 1ης, 2ης και 3ης Ακτίνας,
η αριστερόστροφη περιστροφική κίνηση
συμπαρασύρει το εναπομείναν παλαιό αρνητικό καρμικό πρόσημο
και το μετουσιώνει σε Θέληση Υπηρεσίας.

Ο Αναστάς Χριστός Παρών στην περιστροφική κίνηση της Γης
καθοδηγεί την ενέργεια της Θέλησης προς την ορθή κατεύθυνση και διοχέτευση
που θα της επιτρέψει μαζί με Μεγάλα Όντα
να συνδημιουργήσουν Ιερή Υπηρεσία.

Υπηρετούμε καθαρίζοντας την αύρα την αιθερική της Γης
με το Τριπλό Μωβ και μετά τις καθαρτήριες διαδικασίες
φέρουμε το Πάλλευκο του Αναστάντος και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Ο καθαρισμός του αιθερικού της Γης επιτρέπει την πιο γρήγορη επάνοδό της,
ώστε η περιστροφή της να αλλάξει σε δεξιόστροφη ανοδική
και να υπηρετεί υπό την Καθοδήγηση του Αναστάντος Χριστού.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 11:50

  9-3-2020

Το κακό επιτίθεται απέξω και γύρω από τον Σταθερό Γήινο Σταυρό
και γύρω από το αιθεροφυσικό και αστρικό πεδίο
με σκοπό να αναχαιτίσει τις κατερχόμενες συνθετικές κοσμικές ενέργειες.

Ο Αναστάς Χριστός εναποθέτει στον Σταθερό Γήινο Σταυρό
τις ανάδρομες εξωτερικές επιθέσεις του κακού.
Τις εναποθέτει μέσα στο Σταυρό για να τους αλλάξει το πρόσημο
ώστε ανανεωμένες και ενεργές τις ενέργειες
να τις εντάξει στο Καλό του πλανητικού Όλου.

Οι Ομάδες δημιουργούμε διχοτομήσεις
μέσα σε όλα τα ήδη εγκατεστημένα δίκτυα τριγώνων
γύρω από τον Σταθερό Γήινο Σταυρό και
γύρω από το αιθεροφυσικό και αστρικό πεδίο.

Διχοτομήσεις, Γάλα της Παναγίας, Πλειάδειο Γάλα.

Οι επιθέσεις είναι αντιμετωπίσιμες αλλά είναι διαρκείς.
Βοηθάμε στην αντιμετώπισή τους,
οραματιζόμενοι στα προαναφερθέντα πεδία,
μέσα σε ένα πάλλευκο κρυστάλλινο αέρινο κώνο
την ένωση όλων των Δικτύων τριγώνων.

Τα δίκτυα ενώνονται και δημιουργούν
ένα πάλλευκο κρυστάλλινο Κώνο με αέρινες ελικοειδείς δίνες.

Τον οχυρώνουμε είτε με Γάλα της Παναγίας, είτε με Γάλα Πλειάδειο.
Ολοκληρώνοντας οχυρώνουμε τον πάλλευκο κώνο
με το Ιερό Γάλα, του Ιερού Τριγώνου, Σείριος-Πλειάδες-Μ. Άρκτος.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 11:30

  8-3-2020

Οι Θείες Ακτίνες κατατάσσουν τον ανθρώπινο νου
σε νου 1ης συνθετικής Ακτίνας
Θέληση Ενεργού Νοημοσύνης - Θέληση Νοήμονος Δράσης
στις εκτελεστικές εργασίες για το Θείο Εξελικτικό Σχέδιο.

Ο άνθρωπος μαθητεύει και ο Αναστάς Χριστός αναδιαμορφώνει
τον Νου της Παγκόσμιας Θέλησης σε Νου Νοήμονος Δράσης.
Η εργασία περιλαμβάνει εργασίες σύνθεσης 1ης και 3ης Ακτίνας.

Ο συνθετικός νους 1ης και 3ης Ακτίνας εμπεριέχει
εκείνη τη Θέληση που αναζητά τη συνέχεια της ανθρώπινης εξέλιξης
η οποία θα ευοδώσει μέσα στον νου το στόχο της Ατραπού
που θα τον καταστήσει Νέο Εξελικτικό Άνθρωπο
Νοήμονος Αγαπητικής Δράσης.

Ο Παγκόσμιος Νους κατατάσσεται σε Νου Νοήμονος Δράσης
με στόχο την Αγάπη και τη Θέληση για εξέλιξη - τη Θέληση για Ζωή,
χάρη στην σύζευξη που επιτυγχάνεται 1ης και 3ης Ακτίνας.

Η εμπεριέχουσα Θέληση για Ζωή είναι ο κινητήριος μοχλός
που θα εναρμονίσει το Θείο Καλό μέσα από τη Θέληση για Ζωή.

Οι ανθρώπινες υποθέσεις περνάνε μέσα από τον κύκλο της αναστήλωσης,
που σημαίνει ότι το πρόσημο αλλάζει από θέληση για επιβίωση
σε Θέληση για Ζωή στον εξελικτικό τροχό της Θείας Ζωής.

Η δράση του ανθρώπου θα έχει ως σκοπό τη Θεία εξέλιξη του Όλου.

Ο Αναστάς Χριστός συνθέτει με το Πυρ του Κοσμικού Νου
τον Παγκόσμιο Νου της Ανθρωπότητας.

Ο Παγκόσμιος Ανθρώπινος Νους υποδέχεται
τη σύζευξη του ανελικτικού κοσμικού τροχού
όπου οι συζευγμένες 1η και 3η Ακτίνα
θα του προσδώσουν την επίγνωση
του Δρόμου της ανάβασης προς το Θείο Βασίλειο των Ψυχών.

Ο Αναστάς Χριστός ανακατατάσσει τον Παγκόσμιο εξελικτικό Νου
στην Ατραπό της Νοητικής Κοσμικής Σκάλας
που θα δώσει άνοιγμα και νοητική διεύρυνση.

Ο παμπεριεκτικός Θείος Νους - Νοήμονος Θείας Δράσης,
διεισδύει μέσα στις σκεπτομορφές και μέσα στους άθλους
που ο άνθρωπος, μέσα από τις ενσαρκώσεις του,
καλείται να έρθει αντιμέτωπος.

Ο Παγκόσμιος Νους θα γίνει αργότερα Νους Παγκόσμιου Σωτήρα
που σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα υπηρετεί με γνώμονα την παγκόσμια Ανάγκη
είτε την ανθρώπινη, είτε οντοτήτων λιγότερο από αυτόν εξελιγμένων,
όπου θα μεταβιβάζει ενέργεια που θα μετατρέπει το ανίερο σε Ιερό.

Η Θέληση για Ζωή θα δώσει τη θέση της στην Θέληση για αυτοθυσία.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους υπηρέτες του Φωτός που με αυτοθυσία υπηρετούν τους Σκοπούς της Ιεραρχίας, ώρα 10:40

  7-3-2020

Ότι κι αν συμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας
να έχετε πάντα μαζί σας μέσα στην καρδιά σας
την καρδιά του πολεμιστή.

Η καρδιά του πολεμιστή φέρει μέσα της
γενναιότητα, αγάπη, θάρρος και την Αλήθεια του!

Η Αλήθεια σας μέσα στην καρδιά σας
με όποια γεγονότα κι αν διαδραματίζονται,

θα είναι πάντα αυτή που θα σας σπρώχνει να μάχεστε
για το καλό του όλου και την απελευθέρωση του από την ύλη
που κρατά δέσμια τα ανθρώπινα μυαλά και
εγκλωβίζει από το να δουν ότι

ο κόσμος αποτελείται από την ύλη του πνεύματος
που φέρει την απελευθέρωση και τη χαρά.

Να έχετε μέσα στην καρδιά σας τον Μέγα Αλέξανδρο!

  7-3-2020

Αναχαιτίσεις στην περιοχή της Αντιόχειας.

Μέσα στον πάλλευκο κώνο της Αντιόχειας
συμβαίνουν αποκαταστάσεις στον Ειρηνικό Ωκεανό
για την αποστασιοποίηση της εμπόλεμης ζώνης
από τα δεσμά της Αμερικής και της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Κινητικότητα μεγάλη στο τόξο Αντιόχειας - Αλικαρνασσού.

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας διαστέλλει την ενέργεια
στο πλατύ ενεργειακό τόξο της Αλικαρνασσού.

Έτσι στην εμπόλεμη ζώνη
αναχαιτίζει τις αντίξοες συνθήκες
για να λειτουργήσουν οι ειρηνευτικές αποστολές.

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας διαστέλλεται μέσα στο τόξο
και ανασυντάσσει το στράτευμά Του
σε στράτευμα ομοιογενών ακτινικών διοχετεύσεων.

Ο Αγαπητικός Σταυρός της Θέλησης εντός του τόξου
δια του Αλεξάνδρου.

Αυτό σημαίνει ότι φέρει,
μέσα στο εσωτερικό των εδαφών του τόξου,
την πολυμορφία των ενεργειών
με σκοπό την απορρόφηση ποιοτήτων.

Οι αναχαιτίσεις στην περιοχή της Αντιόχειας αποσκοπούν
στην διοχέτευση βαρέας ύλης στην Αλικαρνασσό
ώστε να αποκατασταθεί ενεργειακά το υπέδαφός της.

Στο υπέδαφός της έχει πρόσβαση το Ιερό Τρίγωνο
και προσφέρει ‘την Πλειάδεια και Σειριακή και της Μ. Άρκτου’

Συνθετική Ακτίνα της διάλυσης και της αναδόμησης της μορφής.

Σκοπός της Δράσης της είναι
να καταστήσει το μεγάλο τόξο Αντιόχεια - Αλικαρνασσό

τόξο πλανητικής, συστημικής και κοσμικής ευταξίας
και να ενταχθεί στο Νέο Παρόν.

Οραματισμοί των προαναφερθέντων.

Μέγας Αλέξανδρος - Αέρινη και Εξωτερικευμένη Ιεραρχία, ώρα 11:28

  7-3-2020

Πέρα από τον πλανήτη της Γης,
το Θείο Έργο καταστρώνεται από μέσα από τις Θείες Πηγές

και ανατέλλει πιο πάνω και από τα κοσμικά πεδία
πέρα από το διηνεκές του Κοσμικού Κυρίου της Κοσμικής Διάταξης.

Ο Ουράνιος Άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που πέρασε
από τα μήκη και τα πλάτη όλων των Ατραπών
και τώρα στέκει ελεύθερος και συνθέτει και ενώνει το ΟΛΟΝ

σε μία ροή Αναστάσιμης Αγαπητικής Πνοής για τη Θεία Εξέλιξη
όλου του πλανητικού, συστημικού και κοσμικού ΌΛΟΥ

γύρω από τον αξεπέραστο δακτύλιο
του Σανάτ Κουμάρα του Κυρίου του Κόσμου
και του Ρίσι του Κυρίου της Διάταξης
της ενεργειακής άμορφης ύλης.

  6-3-2020

Πλειάδειες Ενέργειες Ακτινικής ποιότητας 1ης και 2ης Ακτίνας
αναζωογονούν την ορυκτή πλειάδια γη
στα βάθη του Χρυσού Συμπαντικού Θόλου
κάτω από την Ασιατική Χερσόνησο
εκεί όπου εργάζεται το στράτευμα του Μ. Αλέξανδρου.

Ο Μ. Αλέξανδρος κοινοποιεί τις κινήσεις του:

Ομαλοποιεί τη σύζευξη της Πλειάδειας 1ης και 2ης Ακτίνας
για να επαναορίσει τις γεωμετρικές συντεταγμένες
στα κατακερματισμένα εδάφη της Ασιατικής Χερσονήσου.

Η Πλειάδεια συζευγμένη Ενέργεια χτίζει
περιγραμματικά γύρω-γύρω από την Χερσόνησο
τις ενεργειακές Πλειάδιες Κολώνες 1ης και 2ης Ακτίνας.

Από τις ομάδες που εργάζονται μέσα από το Ιερό Τρίγωνο
γίνονται ανελικτικοί Οραματισμοί.

Οι πάλλευκοι κώνοι το επιτρέπουν αυτό
γιατί μετατρέπονται σε πάλλευκους κώνους με ενεργειακά δίκτυα
κοσμικών, ηλιακών και πλανητικών τριγώνων.

Μέσα από την κοινή βάση εργασιών του Ιερού Τριγώνου,
διοχετεύουμε τις συζευγμένες Πλειάδειες ενέργειες 1ης και 2ης Ακτίνας,
κατά μήκος της περιφέρειας της Ασιατικής Χερσονήσου.

Ο Πλειάδειος Αναστάς Χριστός αντικατοπτρίζεται σε έναν Ιερό Βωμό
που αναπηδά μέσα από αυτή την Πλειάδια σύζευξη
των ενεργειών της 1ης και 2ης Ακτίνας.

Ο Πλειάδειος Αναστάς Χριστός διευθετεί σε χιάσματα την ενέργεια
αναστηλώνοντας τα υπεδάφη κατά μήκος της περιφέρειας της Χερσονήσου.

Η Ιχθυακή Χερσόνησος με την Πλειάδια Ακτινική σύζευξη
μετατρέπεται σε Υδροχοϊκή στις περιοχές όπου,
από το υπέδαφος της Χερσονήσου,
αναβλύζει πίδακας Πλειάδειας Ακτινικής ενέργειας.

Οι εργασίες του Μ. Αλέξανδρου και του Πλειάδειου Αναστάντος Χριστού
στην περιφέρεια της Ασιατικής Χερσονήσου συμβάλλουν
στην εντατικοποίηση της Πλειάδειας Ακτινικής σύζευξης,
ώστε να αλλάξει ο φερόμενος ως κραδασμός «ιχθυακής εποχής»
και να προσαρμοστεί γοργά στο Νέο Ακτινικό κραδασμό
της Πλειάδειας κοσμικής ενέργειας.

Η συμμετοχή σας σε αυτές τις εργασίες έχει ως σκοπό
την εδραίωση της σχέσης της ομάδας σας
με την επίλεκτη ομάδα του Μ. Αλέξανδρου.

Μ. Αλέξανδρος - Αέρινη Ιεραρχία - Εξωτερικευμένη Ιεραρχία,
κοινοποίηση εργασιών του Έργου του Μ. Αλέξανδρου, ώρα 10:43

  5-3-2020

Ενόραση

Στο Θείο Σχέδιο για την ανθρώπινη εξέλιξη,
το να αποκτήσει ο άνθρωπος ενόραση αφορά να μπορεί
να έχει ξεκάθαρους μέσα του τους σκοπούς της ψυχής,
να έχει σχέση με το πνεύμα του,
να έχει κρούση από το πνεύμα,
να έχει το όραμα του Ηλιακού του Λόγου.
Με λίγα λόγια να έχει όραμα.
Όραμα εμψυχωμένης προσωπικότητας,
όραμα πνευματικό και αναλόγως εξελισιμότητας,
το όραμα του Ηλιακού και Πλανητικού του Λόγου.

Διόραση

Είναι το προηγούμενο σκαλοπάτι της ενόρασης.
Σημαίνει να επιτύχει διαύγεια νου και διάκριση
που θα του επιτρέπει να βλέπει καθαρά.

Με την διόραση μπορεί
να δέχεται με ευκολία τις κρούσεις από την ψυχή του,
να τις αισθάνεται και να έχει εκείνη τη βεβαιότητα από το νοητικό του
που του δίνει τη Γνώση ότι πράττει το ορθό
χωρίς να προκαλεί δυσαρμονία εσωτερικά και εξωτερικά.

Ενορατική διόραση

Είναι εκείνη η ενόραση με την οποία κοιτά
κάτω, στο κατωδιαφραγματικό κομμάτι της προσωπικότητας.
Είναι το στάδιο όπου έχει κατακτήσει την ενόραση
αλλά κοιτά κάτω, τα υποδεέστερα κομμάτια του
και τα μέρη της ανθρωπότητας και του πλανήτη του
που δεν την έχουν κατακτήσει ακόμα.

Οπότε ο άνθρωπος γίνεται εξυπηρετητής.
Τους προσδίδει ενορατική διόραση, τη διόραση εκείνη
που θα τους οδηγήσει στην διαύγεια και στο όραμα της ψυχής.

Διορατική ενόραση

Διορατικά ενορατικός είναι το ενδιάμεσο στάδιο.
Η διόραση υπάρχει και ο άνθρωπος καθίσταται σταδιακά ενορατικός.
Εισέρχεται το Φως και το όραμα
της ψυχής, του Πνεύματος και του συμπαντικού συλλογικού όλου.

Η ενόραση έχει στάδια όπου ο άνθρωπος πριν αποκτήσει όραμα
κατακτά πρώτα την κυριαρχία του νου του.

  5-3-2020

Αποστολή της ομάδας σας είναι να διατηρήσετε ενεργό
τον Ιεραρχικό Άξονα της ομαδικής σας οντότητας
με τρόπο που να ανεβάσετε την ανθρώπινη ολότητα
στην ενεργειακή ακτινοβολία του Αναστάντος Χριστού.

Όταν το κοσμικό όλον ανάψει τα φώτα του στην γήινη άλυσο,
τότε θα πάψουν αναπόφευκτα
και οι διακρίσεις ανάμεσα στα φύλα
και οι διακρίσεις ανάμεσα τις φυλές.

Η κοσμική ολότητα προσφέρει την σταθερότητα εκείνη
που οργανώνει τις φυλές με τρόπο που ταυτόχρονα

και ο πυρήνας του πολιτισμού τους να διατηρείται ακέραιος
και να έχουν κοινή σκοποθεσία και κοινό συλλογικό μέλλον
με τις υπόλοιπες αδελφές φυλές.

Άγιος Γερμανός - Μ. Αλέξανδρος για την ομάδα σας
που ταλαντώνεται άρτια στο παρόν Σχέδιο της Ιεραρχίας και του Αναστάντος.

  5-3-2020

Ο Αναστάς Χριστός από τον Σταθερό Γήινο Σταυρό
αποτελεί τον πόλο έλξης εκείνης της κινητήριας δύναμης,
η διάχυση της οποίας θέλει
να καταστήσει τον άνθρωπο ενορατικά αναστάσιμο.

Για το λόγο αυτό συμβαίνουν τα εξής:

Ήδη οι διάνοιες των ανθρώπων, μέσα στις εγκεφαλικές αορτές τους,
έχουν υποδεχθεί τη νοήμονα αγάπη που θα τους οδηγήσει
να διανύσουν την Ατραπό της Ανάστασης - την Αναστάσιμη Οδό.
Η διάνυσή της θα τους απελευθερώσει από τα δεσμά της ύλης.

Μέσα στον λαιμό της Ανθρωπότητας πάνω στον Πλανητικό Άξονα,
οι λευκοί πυρήνες δίνουν την ώθηση στο κατώτερο νοητικό
να απαλλαγεί από παλαιές πεποιθήσεις και
να αποκτήσει τη Λευκή Γνώση της Αναστάσιμης Ατραπού.

Ο Αναστάσιμος Νέος άνθρωπος έχει μέσα στον πνευματικό του σπινθήρα
τις νέες ενέργειες της έναστρης κοσμικής ανθρωπότητας,
που σημαίνει ότι εντός του η Συμπαντική Ολότητα είναι ενσωματωμένη.

Ο Αναστάς Χριστός αναπροσαρμόζει την ανθρώπινη ενόραση
προσδίδοντάς της εκείνη την αντιληπτικότητα
που τον καθιστά ενορατικά διορατικό.

Αυτό συμβαίνει χάρη στην τέλεια ευθυγράμμιση και ενότητα που υπάρχει
όλων των Ουράνιων και Κοσμικών πλανητών και κέντρων
γύρω από την εμβέλεια της γήινης αλύσου.

Το Ιερό Τρίγωνο από τον Κοσμικό Βορρά Του,
αντικατοπτρισμένο στο Νότο της γήινης αλύσου
και μέσα στο διάφραγμα του ανθρώπου,

συμβάλλει στην εναλλαγή του ενστίκτου
σε νοήμονα διορατική αντίληψη
για να γίνει αναστάσιμο ενορατικό.

Κάνουμε εργασίες για την διορατική ενόραση της Ανθρωπότητας.

Δημιουργούμε εγκαταστάσεις τριγώνων
σύνθεσης 1ης, 2ης και 3ης Ακτίνας,
με γεωμετρική ακτίνα από το Ιερό Τρίγωνο
έως τον Αναστάντα Χριστό που βρίσκεται στον Σταθερό Γήινο Σταυρό.

Το ίδιο και από το Νότο όπου είναι εγκατεστημένο το Ιερό Τρίγωνο,
έως επάνω στον Αναστάντα στον Σταθερό Γήινο Σταυρό.

Από εκεί ο Αναστάς θα ανασυνθέτει και θα αναδιαμορφώνει
το ένστικτο, την διόραση και την ενόραση της Ανθρωπότητας
σύμφωνα με το Θείο Σχέδιο της παρούσας εξελικτικής στιγμής.

Ο Νέος Αναστάσιμος άνθρωπος θα είναι
άνθρωπος διορατικά ενορατικός
εγκαταλείποντας οριστικά τις ενστικτώδεις αυτόματες αντιδράσεις.

Άγιος Γερμανός για τους ομίλους Εξωτερίκευσης, ώρα 09:35

  4-3-2020

Ψυχή - Αναστάς Χριστός - Αναστάσιμη Θέληση –
Αναστάσιμη Θέληση Αγάπης - Δύναμη Θέλησης.
Όλες οι εκφάνσεις της Θέλησης δια του Αναστάντος
στην ψυχή για την ολοκλήρωση της τριπλής προσωπικότητας.
Το διάφραγμα αλλάζει. Διευρύνεται και αποκτά Θεία έκφραση.
Το διάφραγμα ανοίγει και υποδέχεται τη Θέληση
‘της ψυχής και της Ανάστασης και της Αγάπης’
μέσα από τον Αναστάντα Χριστό και
μέσα από το Ιερό Τρίγωνο που εγκαθίσταται εκεί.
Ανοιγόμενο το διάφραγμα, αποκτά άμεση σύνδεση
με τον λαιμό, τους ώμους και τον ρινικό εγκέφαλο.

Το ορυκτό και ζωώδες τμήμα της Ανθρωπότητας
βάζει τα θεμέλια της Θέλησης για την ολοκλήρωση της ολότητας της ανθρώπινης.

Το διάφραγμα του ανθρώπου αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο
στην δημιουργία ενός ευθέως καναλιού
που ξεκινάει από το 7ο ενεργειακό κέντρο,
συνεχίζει στον ρινικό εγκέφαλο
και καταλήγει στην λεκάνη,
με το διάφραγμα ως ενδιάμεσο μεσολαβητή ενεργειών
στα κατώτερα τμήματα του ανθρώπου.

Το Ιερό Τρίγωνο Σείριος - Πλειάδες - Μ. Άρκτος,
από το Δίκτυό Του στα βάθη της Γης
και μαζί με το Δίκτυο του Αναστάντος Χριστού,
διανέμουν στο υπόλοιπο τμήμα του ανθρώπου
ενέργειες Θέλησης Αναστάσιμης και Θέλησης Αγάπης,
από τις ρίζες έως και τα πόδια.

Η Θέληση του Αναστάντος και η Θέληση η Κοσμική του Ιερού Τριγώνου
κατέρχονται μέσα στα ορυκτά και ζωώδη τμήματα του ανθρώπου
για να δώσουν την ώθηση της πνευματικής ολοκλήρωσης
στα τρία πεδία της προσωπικότητας.

Το διάφραγμα ως κέντρο - διανομέας, διευρύνεται
και το ένστικτο δίνει την θέση του στην νοημοσύνη.

Υπό τη συνείδηση του Κοσμικού Όλου
‘Ψυχή, Αναστάς Χριστός και Ιερό Τρίγωνο’
προβάλλουν το Σκοπό της Ανάστασης της Ψυχής
μέσα στο διάφραγμα του ανθρώπου.

Το Ιερό Τρίγωνο στο διάφραγμα παρουσιάζει
• τον Πλειάδιο Χριστό - Χριστό της Κοσμικής Αγάπης,
• τον Σειριακό -Χριστό - Χριστό της Κοσμικής Νοημοσύνης
ως Κοσμικό Νου,
• τον Χριστό της Μ. Άρκτου - Χριστό της Κοσμικής Θέλησης.

Ο Αναστάς Χριστός και οι Κοσμικοί Χριστοί
και η ψυχή στο ανθρώπινο διάφραγμα,
δίνουν τη Θέληση για την Απελευθέρωση με σκοπό την Ενότητα.

Διεύρυνση διαφράγματος και άνοιγμα ώμων
για την εισχώρηση των Χριστών.

Τρίγωνα Κοσμικής Θέλησης Ανάστασης, Απελευθέρωσης και Αγάπης
με κεντρικό πυρήνα το διάφραγμα.

Οι Χριστοί και ο Αναστάς Χριστός,
από το διάφραγμα και μέσα στον ομφαλό της Ανθρωπότητας
διανέμουν τη Θέληση Τους στο αστρικό και κατώτερο νοητικό.

Το Ιερό Τρίγωνο που εργάζεται με τον Αναστάντα Χριστό
από τον Νότο έως τα πόδια,
διευθετεί ορθά τις ενέργειες τις κοσμικές
έως ότου καταστεί έτοιμο για την ορθή δράση και διαχείριση
της Κοσμικής Θέλησης, του Αναστάντος και της ψυχής.

Η ενέργεια της Θέλησης από το διάφραγμα έως και τις ρίζες,
συμβάλλει στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τα ζωώδη ένστικτα
προσδίδοντάς τους
την πάλλευκη ενέργεια του Αναστάντος Χριστού και
τις Ενέργειες του Ιερού Τριγώνου

καθιστώντας έτσι το ορυκτό και ζωώδες τμήμα της ανθρωπότητας
νοήμων αναστάσιμο με σκοποθεσία
την ενότητα του όλου της προσωπικότητας και του όλου του σύμπαντος.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους
Εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας και του Έργου του Αναστάντος, ώρα 09:57

  3-3-2020

Ο Θείος σπινθήρας της Ανθρωπότητας έχει ενισχυθεί
από κοσμικές αναστάσιμες ενέργειες.

Τί χρειάζεται να γίνει περισσότερο για ενισχυθεί κι άλλο
ώστε να καταστεί πιο ενορατικός και να κρούει στις διάνοιες των ανθρώπων
προσδίδοντάς τους ενόραση,
πέρα από αυτή που επιφέρει η σύνδεση με την ψυχή τους
στην Ατραπό που οδηγεί στην επιστροφή του Οίκου του Θεού;

Το Ιερό Τρίγωνο Σείριος - Πλειάδες - Μ. Άρκτος
θα συμπεριληφθεί μέσα στον Θείο σπινθήρα
της Μίας Συλλογικής Ψυχής της Ανθρωπότητας
ώστε να δημιουργεί τρίγωνο με τις ατομικές ψυχές
προσδίδοντας τους έτσι την κοσμική ενόραση.

Αυτό για να συμβεί επιβάλλεται να έχει πρώτα εκδηλωθεί πλήρως
η Θεία Θέληση της Αγάπης για την Συλλογικότητα του Όλου.

Οραματιζόμαστε τρίγωνα
• Θείας Θέλησης της Αγάπης με
• το Ιερό Τρίγωνο και
• την Μία Συλλογική Ψυχή της Ανθρωπότητας.

Η εργασία αυτή θα συμβάλλει
στην ενίσχυση και στο άνοιγμα του διαφράγματος της Ανθρωπότητας και
θα φέρει άνοιγμα και στο 5ο ενεργειακό τσάκρα.

Έτσι ανοίγει δίοδος για την ψυχή που θα της δώσει
άμεση πρόσβαση στο κατώτερο νοητικό,
όπως επίσης δημιουργείται και άνοιγμα για πέρασμα
της ψυχής και του κραδασμού του Ιερού Τριγώνου
στο πίσω μέρος της κεφαλής στην παρεγκεφαλίδα.

Ο οραματισμός των τριγώνων Θείας Θέλησης της Αγάπης με το Ιερό Τρίγωνο συνεχίζεται στο σώμα της Ανθρωπότητας πάνω στον Πλανητικό Άξονα.

Δημιουργούνται
• στο διάφραγμα της Ανθρωπότητας, στην συνέχεια
• στον λαιμό στο 5ο ενεργειακό κέντρο και
• πίσω από το κεφάλι στην παραγκεφαλίδα.

Μία σκαλωσιά Θείων τριγώνων Θέλησης Αγάπης με το Ιερό Τρίγωνο
από το διάφραγμα έως το 6ο ενεργειακό κέντρο,
θα καταστήσουν την Ανθρωπότητα και την Συλλογική Ψυχή κοσμικά ενορατική.

Η κοσμική ενόραση θα επιφέρει στο 6ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας
την ενόραση εκείνη του Ιερού Τριγώνου.

Ο Θείος Κόσμος του Ιερού Τριγώνου
στο 3ο μάτι της Συλλογικής Ψυχής της Ανθρωπότητας.

Τρισδιάστατη κοσμική συνείδηση φέρνει το Ιερό Τρίγωνο
στο 6ο ενεργειακό κέντρο.

Το διάφραγμα της Ανθρωπότητας ανοίγει διάπλατα.

Του κάνουμε χώρο για να διεισδύσει ο Σειριακός λωτός
που θα του προσδώσει Ενέργεια Νοήμονος κοσμικής διόρασης.

Ο Σειριακός λωτός διεισδύει στο διάφραγμα της Ανθρωπότητας.
Ο Πλειάδιος λωτός εγκαθίσταται στο κατώτερο νοητικό της Ανθρωπότητας.
Ο λωτός της Μικρής και της Μεγάλης Άρκτου εγκαθίσταται
στο πίσω μέρος της κεφαλής στην παρεγκεφαλίδα.

Οι τρεις λωτοί του Ιερού Τριγώνου δημιουργούν χιάσματα τριγωνικά
μέσα στο ανθρώπινο σώμα.
Έτσι η ενόραση της ψυχής
μπορεί να εισχωρήσει ελεύθερα στο διάφραγμα,
μπορεί να εισχωρήσει στο κατώτερο νοητικό.

Κατ' επέκταση, η ενόραση του Κοσμικού Ιερού Τριγώνου
μπορεί έτσι να εισχωρήσει στην παρεγκεφαλίδα και
να εδραιωθεί στον νου και στο 6ο ενεργειακό κέντρο.

Η παρεγκεφαλίδα είναι το σημείο εκείνο όπου θα ενώσει
την ενόραση της ψυχής με την ενόραση του Ιερού Τριγώνου.

Η Θεία Κοσμική Θέληση του Ιερού Τριγώνου
θα έλξει τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων προς τον Σκοπό της ψυχής.

Η ψυχή θα έχει ως δικό της σκοπό να διανύσει την κοσμική Ατραπό
υπό το Φως και την Καθοδήγηση του Αναστάντος Χριστού
που θα Τον φέρει και μέσα της.

Δημιουργούμε και τρίγωνα Θέλησης Θείας Κοσμικής Αγάπης
και με τις Συλλογικές Ψυχές των υπανθρώπινων βασιλείων
από τα βάθη της Γης όπου αντικατοπτρίζεται το Ιερό Τρίγωνο.

Οι ρίζες της Ανθρωπότητας υπηρετούν το Ιερό Τρίγωνο
και τα υπανθρώπινα βασίλεια στο Έργο αυτό.

Η εργασία που θα φέρει την κοσμική ενόραση
μέσω της ενόρασης της ψυχής είναι Έργο εκατομμυρίων χρόνων και
έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του.

Μετά την Αναστάσιμη Κοσμική Αγάπη
θα εκδηλωθεί και η Δύναμη της Θέλησης της Αγάπης
που με την Δύναμή της θα επιφέρει ριζικές αλλαγές
στην εξέλιξη του ανθρώπινου γένους.

Ο Αναστάσιμος άνθρωπος θα δώσει την σκυτάλη
στον άνθρωπο της Θέλησης της Αγάπης όπου θα ενορά
την ολοκλήρωση της γήινης αλύσου μέσα στο ηλιακό σύστημα
κοντά με τους υπόλοιπους αδελφούς Ιερούς πλανήτες.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας, ώρα 10:30

  2-3-2020

Η Θεία Πρόθεση αποκτάται
από τη Θεία Σκέψη του αγνού και ανιδιοτελούς κινήτρου.

Μέσα στον πνευματικό σπινθήρα,
του ανθρώπου ο οποίος Την μεταδίδει στον κόσμο,
ο πυρσός της Θείας Πρόθεσης φλέγεται.

Αναλόγως την πρόθεση ο άνθρωπος αποκτά το Θείο Κίνητρο
και τότε έρχεται η Θεία Σκοποθεσία.

Ο άνθρωπος της Θείας Πρόθεσης αντιμετωπίζεται
ως αγνός δίαυλος κινητήριας δύναμης
και κινητήριος αναδιαμορφωτής της Ανθρωπότητας.

Το Όλον το Συλλογικό αποκτάται από τη Θεία Θέληση.
Η Θεία Θέληση συντελεί στην αναβάθμιση του Θείου Εξελικτικού Τροχού
που ανακατατάσσει τη Γη στην ανελικτική τροχιά
και της προσδίδει Ιερή αναβάθμιση και Ιερή συσχετικότητα
με τους υπόλοιπους Ιερούς πλανήτες.

Ο Θείος ανελικτικός τροχός εναλλάσσεται
αναλόγως των καιρών των Θείων Προθέσεων.

Ο Θείος ανελικτικός τροχός μετατρέπεται σε Θεία Πρόθεση
όταν η Ανθρωπότητα
έρχεται αντιμέτωπη με την ολοκλήρωση των πεδίων της,
έχοντας ως Θείο σκοπό την αμετάβλητη εκείνη Θέληση
για να υπάρξει ολότητα σε όλη της την υπόσταση.

Ο Θείος Ανελικτικός Τροχός συμπεριλαμβάνει από πάντα
αυτή τη Θεία σκοπιμότητα όταν ο άνθρωπος
παύει να είναι ανορθόδοξος στις προσωπικές του απαιτήσεις και
επιζητά τη Θεία εκείνη ανάπτυξη
που θα τον οδηγήσει μπροστά στην Βασιλεία του Θεού.

Η Ακτίνα της Ενεργού Νοημοσύνης υποδέχεται τη Θεία Πρόθεση
μέσα στους πυρήνες της.
Αυτό αποδεικνύει ότι μέσα στην 3η Ακτίνα
η σύζευξη, μεταξύ 1ης και 2ης Ακτίνας, έχει επιτύχει σύνθεση.

Άγιος Γερμανός
προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης και εργάτες της Θείας Πρόθεσης
που μεταβάλλουν την επιθυμία για τον μικρό εαυτό
σε επιθυμία κινητήριας Θείας Θέλησης για την ολότητα της γήινης αλύσου.
Ώρα 09:30

  1-3-2020

Κοσμικός Αναστάς Χριστός εργάζεται
στην τριγωνική δικτυακή σκαλωσιά
που περιλαμβάνει μέγα τρίγωνο εργασίας
με την Σαμπάλλα, την Αέρινη Ιεραρχία
και τα Δίκτυα Σύνθεσης των τριών Ακτίνων.

Η εργασία του Κοσμικού Αναστάντος Χριστού έχει ως στόχο
την συνέχεια Ενωτικής Δικτύωσης του Σανάτ Κουμάρα του Κοσμικού Φυσικού
με την δικτύωση του Σανάτ Κουμάρα του Κοσμικού Γαλαξία
που περιλαμβάνει την Εξελικτική Ατραπό των Ιεραρχιών και της Σαμπάλλας.

Η ενωτική τριγωνική δικτυακή σκαλωσιά έχει ως σκοπό
να αλλάξουν δακτύλιο και να αποκτήσουν Θείο δακτύλιο νέο εσωτερικό,
που θα οδηγήσει στην περαιτέρω εξέλιξη την κοσμική,
την Σαμπάλλα και τις δύο Ιεραρχίες,
ακολουθώντας τον Ιερό Βορρά του Κοσμικού Σανάτ Κουμάρα
στον δακτύλιο του κοσμικού Του Γαλαξία.

Η Εξωτερίκευση των Διδασκάλων της Ιεραρχίας κάτω στη Γη,
ανοίγει συνάμα Νέο Θείο εσωτερικό δακτύλιο
που θα της επιτρέψει την εξελικτική της αναβάθμιση
στην Ιερή Κοσμική Ατραπό του Κυρίου του Κόσμου.

Αυτό επίσης σημαίνει ότι η Ιεροποίηση της Γης θεωρείται δεδομένη
διότι τα τρία κέντρα Σαμπάλλα - Ιεραρχία - Ανθρωπότητα
συνδέονται και είναι αλληλένδετα.

Έτσι η εξέλιξη του ενός αναπόφευκτα συμπαρασύρει και την εξέλιξη του άλλου.

Η Γη θα μετατοπιστεί σε Νέο Ιερό Δακτύλιο
στην ίδια γεωμετρική εμβέλεια με τον πλανήτη Δία.

Ο Κοσμικός Αναστάς Χριστός, ο Αναστάς Χριστός
και το Ιερό Τρίγωνο στα βάθη της Γης,
δημιουργούν και από κάτω τριγωνική δικτυακή σκαλωσιά
για την ανέλιξη της Γης σε Νέο Ιερό Δακτύλιο.

Τα υπανθρώπινα βασίλεια ακολουθούν και αυτά με την σειρά τους
την μετατροπή της Γης σε Ιερό πλανήτη.

Ο Νέος Ιερός αξεπέραστος δακτύλιος της Γης
στην ίδια γεωμετρική ακτίνα με τον πλανήτη Δία,
θα σημάνει μία νέα εποχή για τη Γη
όπου οι αέρινες ενέργειες και η Ανάσταση και η κατάλυση των πεδίων
θα έχουν πλήρως επιτευχθεί.

Για το λόγο αυτό ενισχύουμε οραματικά
από πάνω και από κάτω στα βάθη της Γης
τις δύο ενωτικές δικτυακές σκαλωσιές.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης,
κοινοποίηση του μέλλοντος του πλανήτη Γη, ώρα 10:00