ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ:
"Είμαστε Αέρινη – Γαλαξιακή Ομάδα εδώ στην Ιεραρχία του Δία
και θα σας προχωρήσουμε σε μεγαλύτερο εύρος έργου
πέρα από την Επανεμφάνιση του Χριστού."
 
ΔΙΑ:
της Ιοχροοχόου Ακαδημίας
του Ιόχρου Δικτύου
 
ΠΡΟΣ:
Λήψεις για τις Ομάδες Εξωτερίκευσης
του Αναστάντος  Χριστού
της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας
της Αέρινης Πνευματικής Ιεραρχίας

Χρονολόγιο - Βήματα Έργου
Προς ΟΛΕΣ τις Ομάδες Εξωτερίκευσης

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2019

 

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020

 

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

  31-3-2020

Ο Σταθερός Γήινος Σταυρός είναι η βάση, η έδρα του Αναστάντος Χριστού.
Ο Αναστάς Χριστός
βρίσκεται στο κέντρο του πυρήνα της καρδιάς του Σταθερού Γήινου Σταυρού,
εργαζόμενος για την εκπλήρωση του Έργου της Επανεμφάνισης Του.

Μεγάλο μέρος του Σταθερού Γήινου Σταυρού
αποτελείται από πάλλευκα πεδία της Λευκής Αδελφότητας.

Στον Σταθερό Γήινο Σταυρό
• η Αέρινη Ιεραρχία του γαλαξία του Δία
• η Εξωτερικευμένη Ιεραρχία
• ο Αέρινος Αναστάς Χριστός
μετατρέπουν το αιθερικό πυκνό τμήμα της γήινης αλύσου σε πάλλευκο πεδίο
αποτελούμενο από πάλλευκα αέρινα και αναστάσιμα τρίγωνα.

Πραγματοποιούν τη μετατροπή
• μέσα από τα Δίκτυα των τριγώνων της Αέρινης Ιεραρχίας
• δια των Δικτύων των πάλλευκων τριγώνων
στα πάλλευκα πεδία της Λευκής Αδελφότητας στο Σταθερό Γήινο Σταυρό.

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να συμβάλλει
στην αλλαγή του αιθέρα στα αιθερικά πυκνά τμήματα της γήινης αλύσου.

Οι αλλαγές των αιθέρων που συμβαίνουν στον Πλανητικό Λόγο,
στο πλανητικό σύστημα και κατ' επέκταση στα αιθερικά πυκνά πεδία της Γης
δημιουργούν πλήρη αναδιαμόρφωση της γήινης αλύσου
στο πάνω και στο κάτω ημισφαίριό της.

Ο Σταθερός Γήινος Σταυρός μπορεί και στηρίζεται,
από ολόκληρο το από κάτω Ιερό τμήμα,
στις εργασίες του Θείου Σχεδίου που έχει να εκπληρώσει.

Χάρη στην Παρουσία
• του Ιερού Τριγώνου και
• του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου στα Ιερά βάθη της Γης, καθώς
• και με την εγκατάσταση Χρυσών Συμπαντικών Θόλων
• και των υπαρχόντων απέραντων Δικτύων Ριζών
o του Αναστάντος Χριστού,
o της Αέρινης Ιεραρχίας και
o του Ιερού Τριγώνου στο Νότο της γήινης αλύσου,

ο Σταθερός Γήινος Σταυρός αντικατοπτρίζεται ολόκληρος στο Νότο της Γης,
με όλα τα τμήματα και Δίκτυα των Ιεραρχιών που φέρει,
πάνω από όλα τα προαναφερθέντα Ιερά Δίκτυα και Ιερές Παρουσίες.

Οι εγκατεστημένες Ιερές Παρουσίες στον Ιερό Νότο της γήινης αλύσου
πραγματοποιούν εργασίες αλλαγής των αιθέρων
στα μαγνητικά πεδία των υπανθρώπινων βασιλείων.

Αυτό συνδράμει στην πιο γρήγορη εξέλιξη των υπανθρώπινων βασιλείων.

Έτσι τα αέρινα λευκά πεδία της Λευκής Αδελφότητας
δημιουργούν μέσα στα υπανθρώπινα βασίλεια
λευκά δίκτυα αέρινων αναστάσιμων τριγώνων,
δια του Τριπλού Μωβ μετουσιώνοντας
το αιθερικό συλλογικό τους χώρο-χρονο-μαγνητικό αιθερικό πεδίο.

Ο Αέρινος Αναστάς Χριστός,
πάνω από τους αιθέρες των λογοϊκών πεδίων του Κοσμικού Λόγου,
• δια του Ηλιακού Λόγου και των αιθέρων Του και
• δια της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία
• και χάρη στις συζεύξεις που πραγματοποιούν οι Τρεις Λόγοι
(Κοσμικός, Ηλιακός, Πλανητικός),

επιτυγχάνει την αλλαγή του αιθέρα στον πλανήτη της Γης
προσδίδοντάς του αέρινη και αναστάσιμη υπόσταση.

Αυτό επιτρέπει στον Σταθερό Γήινο Σταυρό
να αντικατοπτρίζεται ολόκληρος στα βάθη της γήινης αλύσου
και να εργάζεται εκεί.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας και του Έργου του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:33.

  30-3-2020

Ο Αέρινος Αναστάς Χριστός αιθεροποιεί την ατμόσφαιρα του Πλανητικού Λόγου.
Την καθιστά αέρινη - αναστάσιμη, με Αέρινες ενέργειες δια του Τριπλού Μωβ.
Κεντρικός άξονας του Τριπλού Μωβ είναι το Αέρινο Μωβ της Αέρινης Ιεραρχίας.

Ο Πλανητικός Λόγος, υποδέχεται το 3αξονικό Τριπλό Μωβ
στους 3 άξονες της αιθερικής πυκνής Του ύλης.

Αυτά τα 3αξονικά Τριπλά Μωβ του Πλανητικού Λόγου
με κεντρικό άξονα το Αέρινο Μωβ,
σχηματίζουν Δίκτυα στην αιθερική πυκνή ύλη
με αέρινους ελικοειδείς κόμβους αναμεταξύ τους.

Κάθε Δίκτυο περικλείεται από έναν Μωβ Αέρινο Αναστάσιμο κώνο.
Αυτοί οι κώνοι, όλοι μαζί κατέρχονται σαν αλεξίπτωτα.
Ανοίγουν στην ατμόσφαιρα της πλανητικής ύλης της γήινης αλύσου
και μετουσιώνουν τους αιθέρες.

Η Αέρινη Ιεραρχία με τον Αέρινο Αναστάντα Χριστό
συμβάλλουν στην αλλαγή του αιθέρα της ατμόσφαιρας του Πλανητικού Λόγου εμβαπτίζοντας τους αιθέρες με αέρινο και αναστάσιμο αιθέρα.

Ο Αέρινος Αναστάς Χριστός ενεργοποιεί
την Αέρινη ηλεκρομαγνητική ενέργεια μέσα στον αιθέρα του Πλανητικού Λόγου
για να δημιουργηθούν αέρινα ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
στα πεδία ολόκληρου του μαγνητικού πεδίου της γήινης αλύσου.

Με τη μέθοδο αυτή η ηλεκτρική τροχιά της Γης γίνεται αέρινη
και εντάσσεται στην ηλεκτρομαγνητική τροχιά
της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία.

Ο Αέρινος Αναστάς Χριστός ατομικοποιεί τα μικρομόρια
της στοιχειακής ύλης της γήινης αλύσου
με το να επιφέρει την διάσπασή τους δια του Τριπλού Μωβ.

Τα μικρομόρια της στοιχειακής ύλης της γήινης αλύσου
εξατομικεύονται δια του αέρινου στοιχειακού πυρός της Αέρινης Ιεραρχίας.
Μετά ο Αέρινος Αναστάς Χριστός τα επανεντάσσει.

Αυτό σημαίνει ότι τα μικρομόρια με την διάσπασή τους
αποβάλλουν το παλαιό από την στοιχειακή τους ύλη
και δια του Νόμου της Σύνθεσης δομούνται με αέρινη σύσταση.

Η αέρινη σύστασή τους αλλάζει μορφή και από μικρομόρια γίνονται
μικρά στοιχειακά ατομικά μόρια με αέρινη στοιχειακή μάζα.

Οι ομάδες εξωτερίκευσης του Αναστάντος και των Ιεραρχιών,
οραματιζόμαστε τις παραπάνω εργασίες,
τις διατηρούμε ενεργά στην σκέψη μας.
Συμβάλλουμε στη δημιουργία των Δικτύων των Μωβ τριαξονικών κώνων,
στους άξονες του Πλανητικού Λόγου.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Θείου Σχεδίου
για την ανέλιξη της Γης στην Ιερή τροχιά, ώρα 09:35

  29-3-2020

Στα υποκειμενικά πεδία του κοσμικού νοητικού,
ο Ορυκτός Πλειάδιος αστερισμός και ο Πλανητικός μας Λόγος
αποκτούν εναδικό τρίγωνο.

Ο Πλανητικός Λόγος παραλαμβάνει Ορυκτή Πλειάδια ενέργεια.

Χάρη στη σύζευξη που δημιουργείται
μεταξύ του Πλανητικού, Ηλιακού και Κοσμικού Λόγου,

ο Πλανητικός Λόγος, θέλοντας να προσδώσει
στην αρχή της βάσης της στοιχειακής του ύλης,
κοσμική σύνδεση με το πλειάδειο ορυκτό,

διοχετεύει δια του Αναστάντος Χριστού
την Ορυκτή Πλειάδια ενέργεια
στο 1ο ενεργειακό κέντρο του ορυκτού βασιλείου.

Μέσα από το 1ο ενεργειακό κέντρο του ορυκτού βασιλείου,
η Πλειάδεια Ορυκτή ενέργεια δημιουργεί είσοδο
για να εισέλθει το Ιερό Τρίγωνο.

Δια του Αναστάντος Χριστού, το Ιερό Τρίγωνο
εισέρχεται στο 1ο ενεργειακό κέντρο του ορυκτού βασιλείου,
και εκεί,
μέσα στο κέντρο της κουνταλίνης του ορυκτού βασιλείου
δημιουργεί το βωμό της Ιερής Μωβ Φλόγας Του.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
δια της Μωβ Φλόγας του Ιερού Τριγώνου,
η Πλειάδεια Ορυκτή ενέργεια γίνεται Φλόγα
η οποία διαπερνά και εγκαθίσταται
σε όλα τα ενεργειακά κέντρα του ορυκτού βασιλείου.

Έτσι το ορυκτό βασίλειο διακατέχεται
από τη Μωβ Πλειάδεια Ορυκτή Φλόγα.
Η Μωβ Πλειάδεια Ορυκτή Φλόγα αυτομάτως με την εγκατάστασή της
μετουσιώνει όλα τα ενεργειακά κέντρα του ορυκτού βασιλείου.

Μέσα από το εναδικό τρίγωνο
στα υποκειμενικά πεδία του κοσμικού νοητικού,
ο Πλειάδειος αστερισμός με αντικατοπτρισμό
δημιουργεί ρόμβο από το 1ο έως το 3ο ενεργειακό κέντρο.

Αυτό επιφέρει ένωση των Μωβ Πλειάδειων Ορυκτών Φλογών
σε μία μεγάλη Πλειάδεια Ορυκτή Φλόγα.

Τα υπόλοιπα ενεργειακά κέντρα του ορυκτού βασιλείου
παραμένουν ως έχουν, δηλαδή
με μία Ορυκτή Πλειάδεια Μωβ Φλόγα το καθένα.

Η ένωση συμβαίνει μόνο από το 1ο έως το 3ο ενεργειακό κέντρο
ώστε ‘το βαρύ τμήμα της ύλης’ των στοιχειακών του ορυκτού
να υποστεί στο κέντρο της κουνταλίνη μεγάλη επεξεργασία.

Ως αποτέλεσμα ανοίγει ο δρόμος που θα επιτρέψει στο Ιερό Τρίγωνο
να δημιουργήσει Πλειάδεια Ορυκτή Κοσμική Αέρινη Ανάσταση
πάνω στη γραμμή της Νέας Νοημοσύνης.

Δια του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας
ο Πλειάδειος Ορυκτός πλούτος φέρνει την Κοσμική Νοημοσύνη
στο ορυκτό βασίλειο.

Αυτό σημαίνει ότι το ορυκτό βασίλειο αποκτά την ικανότητα
του να μπορεί να αναγνωρίζει τις ανώτερες κραδασμικά ενέργειες
και να εργάζεται με αυτές για τη συλλογική εξέλιξή του.

Και έτσι χάρη στη Νέα Νοημοσύνη, το ορυκτό βασίλειο μπορεί
να εφάπτεται ηλεκτρομαγνητικά με το ανθρώπινο βασίλειο και
ως ηλεκτρομαγνητικά συμβατό
να βρίσκεται στην Ιερή ανελικτική τροχιά της Γης.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Έργου της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 11 :40

   28-3-20

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας κυοφορεί στην ενεργειακή ακτινική δομή του
την ολοκληρωμένη αποστολή της παγκόσμιας Ειρήνης
μεταξύ των Χωρών της γήινης αλύσου.

Το πραγματοποιεί αξιοποιώντας τις υποδιαιρέσεις της 1ης Ακτίνας
μέσα από τις επιτευχθείσες συγχωνεύσεις Της με τις 2η, 3η, 4η, Ακτίνες
χρησιμοποιώντας την 4η Ακτίνα για να επιφέρει
την Αρμονία μέσω της Θέλησης του Σκοπού
Σκοπός είναι η επιβολή της Ειρήνης.

Η εναρμόνιση των τεσσάρων αυτών Ακτίνων συμβαίνει
μέσα από την επίτευξη της σύζευξης της 1ης Ακτίνας με την 4η
και την μείξη τους με τις συζεύξεις της 2ης και 3ης Ακτίνας.  

Με υποδιαιρέσεις τους επιτελούνται χιάσματα.
Τα χιάσματα των τεσσάρων Ακτίνων είναι
Δίκτυα σκαλωτά τριγωνικών διακλαδώσεων.

Μέσα από αυτά τα χιάσματα θα επιτευχθεί
η Θέληση Σκοπού για Αρμονία - Ειρήνη και
η Νέα Ενεργός Νοημοσύνη
πάνω στη Γραμμή της 2ης Ακτίνας Αγάπης - Σοφίας.

Σκοπός, η μαγνητική έλξη της Γης στην ανελικτική τροχιά.

Όλο αυτό διαδραματίζεται στην ανελικτική τροχιά
όπου μέσα της δημιουργούνται χιλιάδες Δίκτυα συζευγμένων Ακτίνων
μέσα από συνθέσεις χιασμάτων.

Μέσα από τις υποδιαιρέσεις της 1ης Ακτίνας που διακλαδίζονται
στο χώρο όπου εφαρμόζεται το Θείο Σχέδιο της ανέλιξης,
το επιτελείο του Μέγα Αλέξανδρου
ενεργεί ως μεσάζων Ειρηνοποιός, χρησιμοποιώντας τη Θέληση της Αγάπης
που οδηγεί σε σύμπνοια συλλογικής και πολιτισμικής συνύπαρξης.

Μ. Αλέξανδρος - Εξωτερικευμένη Ιεραρχία,
προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Θείου Σχεδίου
της ανέλιξης της Γης στην Ιερή τροχιά, ώρα 11:11

   27-3-20
Αποκλιμάκωση της έντασης του αστρικού πεδίου
μέσα από το ηλιακό συστημικό αστρικό πεδίο
δια του Ηλιακού Αγγέλου, του Τριπλού Μωβ και του Αναστάντος Χριστού.

Αστρική ύλη - Ηλιακός Άγγελος - Τριπλό Μωβ - Αναστάς Χριστός
μέσα στην διαμάχη των ζευγών των αντιθέτων.
Καταστρέφουν, μετουσιώνουν, φέρνουν Αρμονία.

Φέρνουν την Αρμονία στα δίπολα
μέσω της αισθαντικής Νοημοσύνης
από τα ηλιακά συστημικά αστρικά πεδία.

Ο Ηλιακός Άγγελος της Μίας Συλλογικής Ανθρωπότητας
δια του Αναστάντος Χριστού,
κατέρχεται στα ηλιακά συστημικά αστρικά πεδία.

Από εκεί, στα αστρικά πεδία της Ανθρωπότητας,  
για το ανθρώπινο βασίλειο δια του Τριπλού Μωβ,
απομαγνητίζει, ουδετεροποιεί το αρνητικό πρόσημο
που βρίσκεται μέσα στα ζεύγη των αντιθέτων
όταν πρέπει να εκπέσει.

Ο Ηλιακός Άγγελος της Ανθρωπότητας προσφέρει
τα ουδετεροποιημένα ζεύγη των αντιθέτων
στα υπανθρώπινα βασίλεια
ως το επόμενο σκαλοπάτι για την ανέλιξή τους.

Τοποθετεί  τα ουδετεροποιημένα ζεύγη των αντιθέτων
μέσα στην στοιχειακή ύλη των υπανθρώπινων βασιλείων
ώστε μέσα από το ανθρώπινο βασίλειο
τα υπανθρώπινα βασίλεια να μπουν σε ανώτερη εξελικτική κλίμακα.

Ηλιακός Άγγελος - Τριπλό Μωβ - Αναστάς Χριστός

Έτσι εργάζονται στην αποκλιμάκωση της έντασης
των ζευγών των αντιθέτων
μέσα στις αισθαντικότητες των ανθρώπων.  

Έτσι γεφυροποιούν αυτό που εκπίπτει καθιστώντας το συμβατό
για τα υπανθρώπινα βασίλεια.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:45

  27-3-2020

Σε τρεις φάσεις αναλύεται το Σχέδιο της Επανεμφάνισης του Αναστάντος
κατά τη διάρκεια της Υδροχοϊκής Εποχής.

Το Σχέδιο των τριών φάσεων του Αναστάντος Χριστού έχει ήδη ξεκινήσει.
Από τώρα υλοποιείται σε ολόκληρη τη γήινη άλυσο
και στις τρεις του φάσεις, ώστε οι καρποί του να ευωδώσουν
στο συγκεκριμένο χωρο-χρονο-διάγραμμα.

Πλήρως θα ακμάσει καθ' όλη τη διάρκεια της Υδροχοϊκής Εποχής.

Στη πρώτη φάση του Έργου Του, ο Αναστάς Χριστός,
δίνοντας νέα πνευματική υπόσταση,
• αναβαθμίζει τις καρδιές των ανθρώπων,
• αφυπνίζει τον πνευματικό σπινθήρα και
• διαδίδει την Ανάσταση που οδηγεί στην ένωση με το Θείο Εαυτό.

Στη δεύτερη φάση του Έργου της Επανεμφάνισής Του,
δια του Αναστάντος Χριστού, η 2η Ακτίνα της Αγάπης - Σοφίας
ανθεί πλήρως στις ανθρώπινες καρδιές δια του πνευματικού σπινθήρα.

Ο Αναστάς
μέσα από τη Νοήμονα Αγάπη- Σοφία,
• δείχνει στον άνθρωπο την Ανάσταση
προσδίδοντας ταυτόχρονα το αέρινο στοιχείο και την αέρινη ενέργεια
της Ιεραρχίας του Δία σε όλες τις εκφάνσεις
μέσα σε όλη την ανθρώπινη υπόσταση
• αγκυροβολεί την κοσμική Αναστάσιμη Αγάπη
μέσα στον πνευματικό σπινθήρα.

Στην τρίτη φάση του Έργου της Επανεμφάνισής Του, ο Αναστάς Χριστός
θα καταστήσει τον άνθρωπο Αναστάντα Χριστό
φέρνοντας τη Νοητική Ανάσταση ‘στο νου της κεφαλής’. Πώς;
• ενώνει τον αναστάσιμο πνευματικό μας σπινθήρα
με τον ανώτερο εαυτό μας, με το ανώτερο νοητικό μας
στα ανώτερα νοητικά πεδία,
• ενώνει την καρδιά με το κεφάλι.

Στην ένωση καρδιάς και κεφαλής,
η σύνδεση που επιτυγχάνει ο Αναστάς Χριστός
καθιστά τον άνθρωπο Νοήμονα εμψυχωμένη προσωπικότητα
με δράση από το πεδίο του νου.

Η καρδιά του ανθρώπου μαζί με την Καρδιά της Ιεραρχίας και του Αναστάντος,
ενώνονται με την κεφαλή χρησιμοποιώντας το 5ο ενεργειακό κέντρο, το λαιμό.

Το κατώτερο νοητικό του ανθρώπου ενσωματώνει τις συζεύξεις των Ακτίνων
που το καθιστούν με Νοήμονα Αγάπη-Σοφία και Νοήμονα Ενεργό Νοημοσύνη.

Το Έργο του Αναστάντος Χριστού κατά την Υδροχοϊκή Εποχή
θα ολοκληρωθεί σε τρεις μεγάλες φάσεις.

Η καρδιακή υπόσταση του ανθρώπου
θα περάσει μέσα από διαρθρωτικές αλλαγές που θα φέρουν
την μετατόπιση της συνείδησης στα αιθερικά πεδία
όπου κατοικεί και θα κατοικεί ο Αναστάς Χριστός μας.

Η καρδιά του πνευματικού σπινθήρα στην καρδιά
και η καρδιά του σπινθήρα της κεφαλής,
θα έρθουν σε πλήρη ένωση και ταύτιση και

η δόμηση της Ανταχκάρανα θα μετατοπιστεί στο κεφάλι,
δηλαδή στο ανώτερο νοητικό πεδίο.

Ο αστρικός φορέας, δια του 4ου ενεργειακού κέντρου
ενώνεται και αφομοιώνει βήμα- βήμα τον αστρικό φορέα,
καθιστώντας έτσι αστρικό και νοητικό ένα ενιαίο πεδίο.

Ο Αναστάς Χριστός θα φέρει την αλλαγή των αιθέρων στο αιθερικό πεδίο.
Έτσι,
το κοσμικό στοιχείο θα κατέλθει
στο κοσμικό αιθερικό της γήινης αλύσου,

προσδίδοντας εκσυγχρονισμένα νέα στοιχειακά
στην ορυκτή, φυτική, ζωική υλική ανθρώπινη υπόσταση.

Με τον τρόπο αυτό, το ορυκτό, φυτικό και ζωώδες τμήμα του ανθρώπου
θα εκλεπτυνθεί.

Το ζωώδες τμήμα του ανθρώπου θα αντικατασταθεί
με νοήμονα αισθαντικότητα από τα ανώτερα κοσμικά αστρικά πεδία.

Ο Αναστάς Χριστός γέφυρα σύνθεσης,
κατορθώνει μέσα από όλη τη Θεία Του υπόσταση
• να ενσωματώνει και να αφομοιώνει όλο το Θείο Σχέδιο
όπως ορίζεται από τον Πλανητικό, Ηλιακό και Κοσμικό Λόγο και
• να το εφαρμόζει στη Γη έχοντας μαζί Του
την επίλεκτη ομάδα των μαθητών Του,
τις Ιεραρχίες και
τις Κοσμικές, Συστημικές και Πλανητικές Ουράνιες Οντότητες.

Ο Αναστάς Χριστός έχει γεωμετρική Ακτινική Ολότητα.
Είναι Ακτίνα Ανάστασης με ενσωματωμένες
όλες τις Ακτίνες όλων των συστημάτων
που φέρουν ο Πλανητικός, Ηλιακός και Κοσμικός Λόγος.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Έργου του Αναστάντος Χριστού, ώρα 09:17

 

  26-3-2020

Ο Αναστάς Χριστός επανενσαρκώνεται στις συνειδήσεις των ανθρώπων.
Ποιες διαδικασίες χρειάζονται για να συμβεί αυτό;

Η Καρδιά του Αναστάντος κατέρχεται στο νου της Ανθρωπότητας
και δημιουργεί δίκτυα πνευματικής ενόρασης
με τον ρινικό εγκέφαλο και το 5ο ενεργειακό κέντρο.

Σχηματίζεται ρόμβος από πάλλευκα ενορατικά δίκτυα πνευματικής διαύγειας
που οδηγούν στη αναγνώριση της Παρουσίας του Αναστάντος
μέσα από την Καρδιά Του - στην ‘καρδιά της κεφαλής’ του νου.

Η ‘καρδιά της κεφαλής’ του νου υποδέχεται την Καρδιά του Αναστάντος
και δημιουργεί ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Αναγνώρισης Θείας Παρουσίας
μέσα στην καρδιά της κεφαλής.

Ο άνθρωπος θα βιώσει τη Θεία Παρουσία που φέρει εντός του
μέσα από την καρδιακή εγκατάσταση του Αναστάντος
στην ‘καρδιά της κεφαλής’ του νου.

Το Ιερό Τρίγωνο Σείριος - Πλειάδες- Μεγάλη Άρκτος, μέσα από
το Δίκτυο Ριζών του πολύ βαθιά στη Γη, συσχετιζόμενο με
το Δίκτυο Ριζών της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας και
το Δίκτυο Ριζών του Αναστάντος Χριστού,

ανέρχεται μέσα από τις ρίζες της Ανθρωπότητας και
φτάνει έως τα πέλματα των ποδιών της Ανθρωπότητας.
Εκεί δημιουργεί Δίκτυα που ξεκινούν από τις φτέρνες
και κατά μήκος σε όλο το πέλμα, ενσωματώνοντας και τους αστραγάλους.

Τα Δίκτυα που δημιουργούνται στα πέλματα των ποδιών,
αντικατοπτρίζονται πάνω στις κλείδες των ώμων και στο 5ο ενεργειακό κέντρο,

δημιουργώντας έτσι έναν Ενιαίο Ρόμβο
με το πάνω μέρος του Ρόμβου ‘νους - ρινικός εγκέφαλος - 5ο τσάκρα’.

Αυτή η ένωση μπορεί και συμβαίνει γιατί
από το 5ο τσάκρα γίνεται κάθετη ένωση με την κεραία της κεφαλής στο νου
και οριζόντια γραμμή από τη μύτη στα αυτιά.

Έτσι έχουμε το σχηματισμό Σταυρού στην κεφαλή
και τη δημιουργία ενός μεγάλου Ενιαίου Ρόμβου.

Τα Δίκτυα στα πέλματα του ανθρώπου έχουν ως σκοπό να δημιουργήσουν
ορθές συντεταγμένες με τμήματα της κεφαλής
που θα βοηθήσουν
τη Θεία Ανθρώπινη Παρουσία να βρει ορθές υποδομές
για να εγκατασταθεί ‘στην καρδιά της κεφαλής’ του νου.

Δια της Παρουσίας της Καρδιάς του Αναστάντος Χριστού
εκεί, στην ‘καρδιά της κεφαλής’ φτιάχνονται οι ορθές υποδομές
και η Θεία Ανθρώπινη Παρουσία εγκαθίσταται σε αυτές.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Αναστάντος,
ώρα 08:50

  26-3-2020

Η Γη αφήνει το παλιό της κληροδότημα που ήταν αυτό της διαπλοκής του κακού.
Τώρα ήρθε η ώρα για επανένταξη στην τροχιά της Νέας εξελικτικής Ατραπού,
στην τροχιά την Ιερή κοντά με τους υπόλοιπους Ιερούς πλανήτες
και πιο κοντά στους Διδασκάλους της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας.

Ο Αναστάς Χριστός και η Εξωτερικευμένη Ιεραρχία και η Αέρινη Ιεραρχία,
ανακοινώνουν στους εξωτερικούς ομίλους, ότι
ήρθε η ώρα για κρούση στις καρδιές των ανθρώπων.

Ο Αναστάς Χριστός έχει δημιουργήσει στην Πλατφόρμα Του,
τη Νέα παμπεριεκτική Αγάπη για τα αστρικά σώματα της Ανθρωπότητας.

Από την Πλατφόρμα Του αποστέλλουμε πακέτα ενεργειών Νοήμονος Αγάπης
στα αστρικά πεδία της Ανθρωπότητας για να λειτουργήσουν απελευθερωτικά
απέναντι στο φόβο που εξαπλώνουν στα αστρικά πεδία.

Η Αναστάσιμη Νοήμων Αγάπη στα αστρικά πεδία θα φέρει
τη μη χωριστικότητα στις καρδιές των ανθρώπων, θα φέρει
τη συλλογική συσπείρωση απέναντι στο φόβο και θα συμβάλλει
στην ορθή και λειτουργική αντιμετώπιση των προβλημάτων της εποχής που διανύει.

Νέα πακέτα ενεργειών παμπεριεκτικής Αναστάσιμης Αγάπης
για τα αστρικά και ηλιοπλεγματικά κέντρα της Ανθρωπότητας
από την Πλατφόρμα του Αναστάντος Χριστού.

Φροντίζουμε την ομαλή διοχέτευσή τους μέσα από
τα υπάρχοντα Δίκτυα του Αναστάντος Χριστού έως τα αστρικά πεδία,
προστατεύοντας τα ταυτόχρονα από εξωτερικές επιθέσεις.

Η προστασία γίνεται με ορθή σκοποθεσία και με προστασία των παράπλευρων αξόνων διοχετεύοντάς τους Πλειάδειο Γάλα και Γάλα της Παναγίας.

Σκοποθέτηση ορθή. Διοχέτευση ταυτόχρονη με προστασία.

Διδάσκαλος Ιλαρίων - Εξωτερικευμένη Ιεραρχία, προς όλους τους εξωτερικούς ομίλους του Έργου της Ιεραρχίας, ώρα 03:24

  25-3-2020

Εξάκτινος Νοήμων Αστερισμός Νοητικής Αναστάσιμης Ακτινοβολίας
υπό το Φως το αέρινο της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία.

Γαλαξίας διακτινικός ο εξακτινικός Αστέρας, εκτοξεύει
χιλιάδες πεφταστέρια εξάκτινα γεμάτα από νοήμονα αέρινη αγάπη αναστάσιμη.
Ο εξακτινικός γαλαξίας είναι γαλαξίας κοσμικής ακτινοβολίας νοήμονων αστέρων
και αντανακλάται στα κοσμικά νοητικά πεδία όπου και
ενσωματώνει τις ποιότητες τις νόες,
τις συνθέτει μέσα από τα εξάκτινα αστέρια και
τις διοχετεύει μέσα στα νοητικά πλανητικά πεδία του μικρόκοσμου.

Η νοητική πλανητική ύλη με εξάκτινο νοητικό αστέρα, που σημαίνει ότι
6 Νοήμονες κοσμικές γαλαξιακές Ακτίνες
κοσμούν τα υλικά νοητικά πλανητικά πεδία.

Στο κέντρο του πυρήνα τους φέρουν δίκτυα και ενώνονται με τα δίκτυα τα νοήμονα νοητικά των Ακτίνων των νοητικού του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Έτσι έχουμε στα πεδία τα νοητικά του πλανητικού συστήματος
μία πανδαισία Νοήμονων Νοητικών Γαλαξιακών Ποιοτήτων
που δημιουργούν αναμεταξύ τους δίκτυα σύνθεσης Νόας.

Ο πλανήτης της Γης, στο πεδίο της ύλης του νου και της σκέψης του,
υποδέχεται Νόες γαλαξιακούς αστέρες που υποστηρίζουν
το Έργο της Επανεμφάνισης του Αναστάντος.

Η νοητική ύλη αποκτά νόηση και από κοσμικούς αστέρες
που θα της δώσουν ώθηση για διεύρυνση καρδιακή και συνειδησιακή
με το άνοιγμα του νου
στα πεδία τα νοητικά του πλανητικού και ηλιακού συστήματος.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού
στο Έργο της νοητικής γέφυρας με τα κοσμικά πεδία, ώρα 10:00

  24-3-2020

O Νοητικός Αντικειμενικός Ήλιος της πλανητικής γήινης αλύσου έχει 7 Ακτίνες.
Μέσα στον Νοητικό Ήλιο 7 Ακτίνες και οι υποακτίνες τους.
Στο κέντρο του πυρήνα του Νοητικού Αντικειμενικού Ήλιου
ο Αναστάς Χριστός Πάλλευκος με την Λευκή Του Φλόγα διαπερνά τις Ακτίνες.

Στο πέρασμά Του αντικαθιστά την ύλη
προσφέροντας Νοήμονα Νοητική Απελευθέρωση
από τα δεσμά του νου και της κατώτερης νόησης.
Έτσι προσδίδει την Ανάσταση στη νοητική ύλη των Ακτίνων.

Οι Ιεραρχίες του γαλαξία του Δία είναι 7 σε αριθμό.
Αποτελούν τις 7 αέρινες Ακτίνες του Λευκού Κοσμικού Ήλιου
που εκπέμπει την ακτινοβολία του στον γαλαξία του Δία.

Οι 7 αέρινες κοσμικές Ακτίνες μέσα στον Νοητικό Αντικειμενικό Ήλιο
δια του Αναστάντος Χριστού που βρίσκεται στον πυρήνα του,
προσδίδουν μέσα στον Ήλιο την Αέρινη Κοσμική Ανάσταση
και την ποιότητα της Κοσμικής Αγάπης στο Νου.

Συμβαίνει μέσα από τη Νοητική Ανάσταση στο νου
που ο Αναστάς Χριστός προσφέρει μέσα από τις Ακτίνες
του Νου του Νοητικού Αντικειμενικού Ήλιου.

Η 1η νοητική αέρινη αναστάσιμη Ακτίνα φέρει στο νου
τη Θέληση για δράση νοήμονα, για Ζωή.

Η 2η νοητική αέρινη αναστάσιμη Ακτίνα φέρει στο νου
τη Νοήμονα Αγάπη - Σοφία.

Η 3η νοητική αέρινη αναστάσιμη Ακτίνα φέρει στο νου
την Νέα Ενεργό Νοημοσύνη,
η οποία επήλθε μέσα από τις συζεύξεις
των Νοήμονων Ακτίνων της Ανάστασης και
των Αέρινων Νόων Ενεργειών.

Η 4η νοητική Ακτίνα φέρει την νοήμονα Αρμονία μέσα από
την σύζευξη και την σταδιακή ένωση των πόλων των αντιθέτων.

Η 5η νοητική Ακτίνα φέρει τη Νοήμονα Ενόραση στις επιστήμες.
Στις επιστήμες της τεχνολογίας και του πνεύματος
φέρει ενορατική νοήμονα διαύγεια και
στις επιστημονικές μελέτες φέρει καταλυτικές νέες θεωρίες.

Η 6η νοητική αναστάσιμη αέρινη Ακτίνα φέρει
τον νοήμονα οραματισμό, τη νοήμονα δημιουργική φαντασία
που ενώνουν τον απτό κόσμο με τον αόρατο υποκειμενικό κόσμο.
Οι δύο κόσμοι ενώνονται με νοήμονες οραματικές εργασίες.

Η 7η νοητική Ακτίνα, φέρει τη Νέα ευταξία,
τη νέα οργάνωση και τελετουργία και αλχημεία,
μέσα από τις επιστήμες
των Πάλλευκων ενεργειών
• των αέρινων Νόων Ακτίνων του Κοσμικού Ήλιου του Δία και
• του Αναστάντος Χριστού.

Όλες οι νοητικές Ακτίνες του Νοητικού Αντικειμενικού Ήλιου
διαπερνώνται από το Νου του Αναστάντος Χριστού.
Περνούν μέσα από τη Πάλλευκη Φλόγα Του
που βρίσκεται στον κεντρικό πυρήνα του Ηλίου και
μέσα από τις αέρινες νοητικές Ακτίνες
του Κοσμικού Ήλιου της Αέρινης Ιεραρχίας.

Έτσι έχουμε στον απτό Νοητικό Ήλιο
την Πάλλευκη και Αέρινη Ανάσταση
της κοινής απλής νόησης και του νου.

Ο Νοήμων Αναστάς Χριστός και ο Νοήμων Αέρινος Αναστάς Χριστός,
Ήλιοι, Νοήμονων Αέρινων και Αναστάσιμων Ακτίνων,
μέσα στους νοητικούς ήλιους των νοητικών πεδίων
της Ανθρωπότητας και των υπανθρώπινων βασιλείων.

Οι απτοί νοητικοί ήλιοι, μέσα στα νοητικά πεδία, φέρουν τις Νόες Ακτίνες
της Αέρινης Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού μέσα στα πεδία
και δια Αυτών φέρουν την Κοσμική Αγάπη
μέσα από την Ανάσταση της νοημοσύνης και του νου.

Νοητική Απελευθέρωση. Ανάσταση του Νου.
Συλλογικός Νους Αέρινος Αναστάσιμος
μέσα από τις συζεύξεις και συνθέσεις των Νόων Ακτίνων
του Αναστάντος και της Αέρινης Ιεραρχίας.
Οι Νόες αυτές κοσμικές Ακτίνες μέσα στην ύλη της σκέψης και του νου.
ΩΜ.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Έργου
του Αναστάντος και της Ιεραρχίας, ώρα 10:40

  23-3-2020

Γύρω από τη σφαίρα της Γης, ο Διακτινικός Ισημερινός Δακτύλιος
(δηλαδή ο Δακτύλιος του Ισημερινού που φέρει όλες τις Ακτίνες)
έχει κυκλικές ομόκεντρες σφαίρες με το Πάλλευκο
όλων των κοσμικών, συστημικών, ηλιακών συστημάτων και Οντοτήτων,
που διαπερνούν και συντίθενται μέσα στο Πάλλευκο
του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Γύρω από την γήινη άλυσο
πάλλευκα δακτυλίδια ομόκεντρων σφαιρών με επιστρώσεις χρυσού.

Στο εσωτερικό του κεντρικού πυρήνα της Γης,
η Μία, Πάλλευκη συντεθειμένη και συζευγμένη ενεργειακή ακτινοβολία,
δίνει τη δόνηση και την ώθηση
στις πάλλευκες ομόκεντρες σφαίρες – δακτυλίδια
που βρίσκονται γύρω από τον Ισημερινό της Γης.

Τα πάλλευκα δακτυλίδια με τις χρυσές επιστρώσεις
διακτινίζονται και φέρουν μαζί τους κύματα,
συχνοτήτων και ακτινοβολιών και ενεργειακών πυκνοτήτων,
που αντηχούν.

Σαν αποτέλεσμα αυτού,
τα πάλλευκα δακτυλίδια με τις χρυσές επιστρώσεις
ενσωματώνουν και άλλα μήκη ενεργειακών συχνοτήτων
τα οποία εκπέμπουν άλλοι Ιεροί πλανήτες.

Όπως επίσης ενσωματώνουν Ιερές συχνότητες
ενεργειακών συστημικών κυμάτων.

Τα πάλλευκα δακτυλίδια με τις χρυσές επιστρώσεις
ταυτίζονται με όλα τα ανωτέρω κύματα
και τα αφομοιώνουν μέσα τους,
δηλαδή μέσα στον Διακτινικό δακτύλιο του Ισημερινού.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Γη,
στο εσώτερο κέντρο που χωρίζει τα ημισφαίρια της Γης,
να αφομοιώνει συστημικά κύματα Ιερών συχνοτήτων
ενσωματώνοντάς τα στο δυναμικό της
και έτσι αναβαθμίζει τον κραδασμό της.

Αυτό αργότερα, θα επιτρέψει στη Γη να αναγνωρίζει το Ιερό
και συνειδητά αφενός να συμμετέχει στην Συλλογική Ιερή Τροχιά
με τους υπόλοιπους Ιερούς πλανήτες
και αφετέρου να εκπέμπει με την Ιερή της συχνότητα,
ακουστικά κύματα Ιερών συχνοτήτων.

Με αυτά τα ακουστικά κύματα Ιερών συχνοτήτων
θα συμπαρασύρει πλανήτες ανίερους σε ανελικτική τροχιά.

Στα πάλλευκα Δίκτυα,
που είναι συνθέσεις και συζεύξεις,
όλων των εκφάνσεων και ποιοτήτων του Πάλλευκου
των Ιερών πλανητών, τα Ιερών συστημάτων και των Ιερών Οντοτήτων,
υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ των Αναστάντων Χριστών.

Χάρη σε αυτές τις συνδέσεις μεταξύ των Αναστάντων Χριστών,
ο Λευκόχρυσος Διακτινικός δακτύλιος του Ισημερινού
διακτινίζει ομόκεντρα δακτυλίδια,
Ιερών κυματικών συχνοτήτων μεγάλης γεωμετρικής εμβέλειας,
σε αυτά τα πάλλευκα Δίκτυα.

Η Γη θα έχει Ιερό ήχο και
μέσα από τα ηχητικά κύματα των Ιερών συχνοτήτων
θα ηχούν λέξεις Ιερές όπως Αλληλούια!!! Όπως ΩΜ!!!.
Ψαλμωδίες Ιερές των Αγγέλων!!!

Ιερές λέξεις είναι οι λέξεις που μιλούν τη γλώσσα του Θεού
και τη γλώσσα της Αλήθειας.

Η Γη θα εκπέμπει στη δόνηση του Θεού, του Φωτός, της Ανάστασης
και της Αλήθειας της Συλλογικής Μίας Ανθρωπότητας.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Έργου
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 10:40

  22-3-2020

Αναφερόμαστε στην διχοτόμηση της Ιβηρικής Χερσονήσου,
ως Ιβηρικό Ισημερινό.
Ο Ιβηρικός Ισημερινός αποτελεί μέρος του Έργου
της αναστήλωσης ενεργειακών πυλώνων του Μέγα Αλεξάνδρου.

Ο υποθαλάσσιος χώρος της Ιβηρικής Χερσονήσου δια της 3ης Ακτίνας φέρει
τη σύνθεση των Νοήμονων Ακτίνων του Ηλιακού και Κοσμικού Νου.
Η 3η Ακτίνα μέσα της ενσωματώνει και το Συγκεκριμένο Νου.

Λόγω του Νοήμονος Ακτινικού εκσυγχρονισμού της Ιβηρικής Χερσονήσου
η νοητική εμβέλεια του Συγκεκριμένου Νου που παρουσιάζεται εκεί
εκπέμπεται από την Ιβηρική Χερσόνησο
μέσα στην Ανατολή και σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία.

Οι Νοήμονες αυτές Ακτίνες βοηθούν εξελικτικά,
με δικτυακούς τριγωνικούς πυλώνες τη Μικρά Ασία.

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας
με όλη την Πρωτακτινική Ασραμική Του ομάδα,
αναστηλώνει με Δίκτυα τριγωνικών πυλώνων
όλο τον υποθαλάσσιο χώρο της Μικράς Ασίας.

Η Ιβηρική Χερσόνησος από την πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού αλληλοσυμπλέκεται με τους ενεργειακούς υποθαλάσσιους πυλώνες
της Ανατολικής Ευρώπης και φτάνει έτσι να συμπεριλαμβάνει και
να ενισχύει ολόκληρη τη Μικρά Ασία.

Η έδρα και η αφετηρία των συζευγμένων Νοήμονων Ακτίνων
δια της 3ης Ακτίνας που φέρει τον Συγκεκριμένο Νου
στον Ατλαντικό Ωκεανό της Ιβηρικής Χερσονήσου,
είναι ένα κομβικό σημείο που, μέσω των κοινών υποθαλάσσιων υδάτων,
επιτρέπει την εύκολη εξάπλωση
των ενεργειακών Δικτύων των τριγωνικών πυλώνων.

Τα νοήμονα αυτά ενεργειακά Δίκτυα που φέρουν το Συγκεκριμένο Νου,
επιτρέπουν τη διείσδυση σημαντικών Νοήμονων ποιοτήτων του Συγκεκριμένου Νου και των συζευγμένων Νοήμονων Ακτίνων και έτσι

η Νέα 3η Ακτίνα, η Νέα Νοήμονα Συλλογική Ενέργεια, αναγεννάται
στους υποθαλάσσιους πνευματικούς χώρους της Μικράς Ασίας.

Αυτή η αναγέννηση θα επιτρέψει στη Μικρά Ασία να εκσυγχρονιστεί
μαζί με τους υπόλοιπους πολιτισμούς της Ανατολής και της Ευρώπης χρησιμοποιώντας συλλογική νοήμονα δραστηριότητα στα κοινά.

Όλο αυτό διαδραματίζεται από το δίκτυο της Ιβηρικής Χερσονήσου
από την πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, έως τη Μικρά Ασία.

Ο Συγκεκριμένος Νους που φέρει,
η Νέα 3η Ακτίνα συζευγμένη με τον Ηλιακό και Κοσμικό Νου,
προσφέρει στα εσωτερικά υποθαλάσσια πεδία
τη σύνθεση της Νοήμονας Συλλογικότητας
στη διαδραστική στάση της απέναντι
στην διαφορετικότητα των άλλων πολιτισμών.

Ομάδες εσωτερικές και εξωτερικές, οραματιζόμαστε
το Δίκτυο των προαναφερθέντων Νοήμονων ποιοτήτων
από τον Ατλαντικό Ωκεανό της Ιβηρικής Χερσονήσου έως τη Μικρά Ασία.

Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε μέρος στην δημιουργία
και στην εξάπλωση του Δικτύου
και υποστηρίζουμε το Έργο της αναστήλωσης
των ενεργειακών πολιτισμικών πυλώνων του Μέγα Αλεξάνδρου.

Ο Πλανητικός Αναστάς Χριστός
εμβαπτίζει τα ζεύγη των αντιθέτων
της πνευματικής πραγματείας του Αλέξανδρου του Μέγα
μέσα στην Ενέργεια της Νοήμονος Αγάπης
και τα οδηγεί στην Ανάστασή τους.
Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό που ο Αναστάς Χριστός φέρει.

Ονομάζουμε ‘πνευματική πραγματεία’
όλες τις συνθέσεις των ενεργειακών πυλώνων.

Έτσι μετά την Ανάσταση των ζευγών των αντιθέτων
όλων των συνθέσεων των ενεργειακών πυλώνων
ο Πλανητικός Αναστάς Χριστός διοχετεύει
το αποτέλεσμα της Ανάστασής τους
μέσα στον πυρήνα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Μ. Αλέξανδρος - Αναστάς Χριστός - Ιεραρχία Αέρινη και Εξωτερικευμένη,
προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Θείου Σχεδίου, ώρα 11:15

  21-3-2020

Δια του Αναστάντος Χριστού, χάρη στη σύζευξη
του Κοσμικού Νου, του Ηλιακού Νου και του Πλανητικού Νου,
επιτυγχάνεται
τα δίπολα πριν καταλυθούν να αποκτούν Νέα νοημοσύνη.
Διότι:

Ο νους του ανθρώπου που βρίσκεται
ευθυγραμμισμένος πνευματικά πάνω στον Πλανητικό Άξονα
αποκτά επικαιροποιημένη κεραία
η οποία εισχωρεί και αναδιαμορφώνει το νου.

Κατ' επέκταση τα ζεύγη των αντιθέτων
αποκτούν άλλο οπτικό πεδίο στη μεταξύ τους διαμάχη.

Η επικαιροποίηση της κεραίας εισχωρεί και
προσδίδει στο πεδίο του νου όραση νέα και αναβάθμιση.

Επικαιροποίηση του νου
από τον Κοσμικό Νου, τον Ηλιακό Νου, τον Πλανητικό Νου,
και του Νου του Αναστάντος Χριστού.

Και έτσι ο Ένας Συλλογικός Νους της Ανθρωπότητας,
επειδή είναι ευθυγραμμισμένος με τον Αναστάντα Χριστό
και τη Μία Συλλογική Ψυχή που τον εμψυχώνει,
αποκτά παμπεριεκτική νοήμονα διαύγεια και
ενεργή νέα επικαιροποιημένη νοημοσύνη.

Ο Αναστάς φέρει μέσα στο κέντρο του πυρήνα του
τον κραδασμό της Νοητικής Ανάστασης.

Έως τον κεντρικό πυρήνα της γήινης σφαίρας φθάνει
η εμβέλεια της νοητικής αναστάσιμης Ακτίνας.

Μέσα στον φλοιό της Γης
οι γεωμετρικές αναστάσιμες νοήμονες ακτίνες
αποβλέπουν στο να αλλάξει το εσωτερικό του φλοιού
με νοήμονα νοητική αναστάσιμη ύλη.
Ο εσωτερικός νοήμων φλοιός της γης ανασταίνεται
μέσα σε αυτόν τον κραδασμό της Νοητικής Ανάστασης.

• Το Ιερό Τρίγωνο Σείριος - Πλειάδες - Μ. Άρκτος,
στη βάση όπου έχει τοποθετήσει το Δίκτυο Ριζών Του και
• ο Θόλος ο Συμπαντικός,
δια των Δικτύων Ριζών του Αναστάντος Χριστού
συντηρούν τη νοήμονα νοητική αλλαγή
μέσα στον κεντρικό φλοιό του πυρήνα της Γης.

Με την σειρά τους, τα εσωτερικά στρώματα της Γης
θα συμπεριλάβουν στην εξέλιξη της ύλης των στρωμάτων
τη Νέα Νοήμονα Ανάσταση.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Έργου του Αναστάντος, ώρα 11:00

   20-3-20
Ο Αναστάς Χριστός εμπεριέχει μέσα στον πνευματικό Του σπινθήρα
όλη τη Νοήμονα Ακτίνα του Νου του Πλανητικού Λόγου.

Φαινομενικά αυτή η Νοήμονα Ακτίνα του Νου του Πλανητικού Λόγου
αποτελείται κυρίως
από τη Νοητική υλική ουσία του παρόντος πλανητικού συστήματος
μέσα στην 3η Ακτίνα της Ενεργού Νοημοσύνης.

Όμως στις παρούσες συνθήκες φέρει μέσα της και
την πύρινη νοήμονα ουσία
•    του Συστημικού Νου του Ηλιακού Λόγου και
•    του Κοσμικού Νου του Φυσικού του Κοσμικού Ηλιακού Λόγου.

Ο Κοσμικός Φυσικός Ηλιακός Λόγος είναι
η μείξη μεταξύ
του Κοσμικών Φυσικών Θείων Νόμων και πεδίων και
των Ηλιακών Φυσικών Θείων Νόμων και πεδίων.

Μέσα στον πνευματικό σπινθήρα του Αναστάντος Χριστού,
όπου τα προαναφερθέντα αναμιγνύονται,
προστίθεται
η γεωμετρική Ακτίνα της Νοήμονος Αγάπης του Αναστάντος.  

Ο Σπινθήρας της Νοήμονος Πλανητικής Συλλογικής Αγάπης
εγκαθιδρύεται στα νοητικά πεδία της Ανθρωπότητας
και κατ' αντιστοιχία εγκαθιδρύεται
στο κατώτερο και ανώτερο νοητικό του Ανθρώπου
πάνω στον Πλανητικό Άξονα από το 5ο ενεργειακό κέντρο και άνω.

Δημιουργία Δικτύων από το 5ο ενεργειακό κέντρο,
έως πολύ ψηλά στην κεραία του Πλανητικού Άξονα.

Τα Δίκτυα αυτά αποτελούνται μόνον από τις Νοήμονες Ουσίες,  
του Νου των προαναφερθέντων Λόγων, μέσα
•    από τον Πλανητικό Λόγο και
•    από τη Νοήμονα Αγάπη του Αναστάντος Χριστού,
αγκαλιάζοντας μέσα τους
•    τη Μία Συλλογική Ψυχή της Ανθρωπότητας.

Από τα υψηλά επίπεδα της κεραίας έως το 5ο ενεργειακό κέντρο,
τα Δίκτυα δημιουργούν ένα τεράστιο τρίγωνο που μέσα του περικλείει
και το 4ο ενεργειακό κέντρο.  
Έτσι μέσα σε όλο αυτό το Νοήμον Δίκτυο εντάσσεται
•    η Μία Συλλογική Ψυχή της Ανθρωπότητας και άρα
•    η κάθε ατομική ψυχή.

Οι κόμβοι ανάμεσα στα Δίκτυα είναι πάντοτε αέρινοι ελικοειδείς
και εμπεριέχουν μέσα τους
•    μικρά αέρινα τρίγωνα του Αναστάντος Χριστού και
•    τη σύνθεση της 2ης και 3ης Ακτίνας.

Αυτό είναι ένα Δίκτυο νοητικής ύφανσης,
ώστε το νοητικό της Ανθρωπότητας να είναι
με νοήμονα διαύγεια και νοήμονα Αγάπη,
συμπεριλαμβάνοντας εντός του
πάλλευκους αέρινους και αναστάσιμους σπινθήρες.

Για να ενσωματωθεί και να απορροφηθεί
η Νέα νοητική στοιχειακή ύλη,  
τα στοιχειακά των πυρήνων των κυττάρων,  
που βρίσκονται στα νοητικά πεδία και στο ανθρώπινο νοητικό,
ξεκινούν να εμπεριέχουν τεράστια Δίκτυα.

Η γεωμετρική Ακτίνα της Νοήμονος Αγάπης του Αναστάντος Χριστού
συλλειτουργεί με την γεωμετρική Νοήμονα Ακτίνα του Πλανητικού Λόγου
και έτσι, στο πλανητικό σύστημα, το Νέο νοητικό αναγεννάται.

Αυτό μακροπρόθεσμα σημαίνει ότι, δια του Αναστάντος Χριστού,
η νοητική στοιχειακή ύλη του ανθρώπου θα συμπεριλάβει
τη Νοημοσύνη του Ηλιακού Λόγου και
τη Νοημοσύνη του Κοσμικού Νου του Φυσικού.

Έτσι η Ανθρωπότητα θα κατακτήσει
τη Νοημοσύνη της Ηλιακής Αναστάσιμης Αγάπης και
τη Νοημοσύνη της Κοσμικής Αναστάσιμης Αγάπης.

Ηλιακή Αναστάσιμη Αγάπη σημαίνει ότι, δια του Αναστάντος,
η Νοημοσύνη του Ηλιακού Λόγου συμπεριλαμβάνεται
μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση.  

Στο πλανητικό σύστημα η Ανάσταση θα έρθει στα νοητικά πεδία.  

Μέσα από την Ανάσταση αυτή,  
τα νοητικά πεδία θα αποκτήσουν Ηλιακές Νοήμονες Ακτίνες
που θα προσδώσουν στον Άνθρωπο διπλό Σκοπό.
Σκοπό ανθρώπινης συλλογικής ευημερίας και Σκοπό Ιεραρχικό.

Ο άνθρωπος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επίκλησης και εφέλκυσης
θα αλλάζει τις δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλοντός του.
Δηλαδή, θα εστιάζεται εσωτερικά και δεν θα εστιάζει στις εξωτερικές συνθήκες.

Καθώς το πλανητικό σύστημα πλέον θα συμπεριλαμβάνει
τις κοσμικές Νοήμονες Ακτίνες,
η σκέψη του ανθρώπου θα εμπεριέχει
•    τη συνειδητή συμμετοχή του στην εξελικτική τροχιά
του πλανητικού του συστήματος και
•    τη Γνώση της Συμπαντικής Ολότητας.

Η Κοσμική Αναστάσιμη Αγάπη καθιστά τον άνθρωπο Στοχαστή.  

Η Πλανητική Αναστάσιμη Αγάπη που φέρει τους νοητικούς συνδυασμούς
του Αναστάντος Χριστού και του Πλανητικού Λόγου,
δίνει στον άνθρωπο Νοήμονα Συλλογική Συνείδηση
για την ευημερία του συλλογικού Όλου
μέσα στον αξεπέραστο δακτύλιο της γήινης αλύσου.

Δια του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας,
ο Νέος παμπεριεκτικός Νους,
της συζευγμένης 3ης Ακτίνας του Πλανητικού Λόγου,
φέρει τη νοητική σκαλωσιά.

Αυτή  η νοητική σκαλωσιά τοποθετεί τον άνθρωπο
μπροστά στην πύλη της 3ης Μύησης
για την κατάκτηση
•    του ανώτερου νοητικού και
•    της διάκρισης μεταξύ ψεύδους και αλήθειας.

Νοητική Ανάσταση.
Διάνυσμα της Νοητικής Ατραπού υπό το Φως της ψυχής,
του Αναστάντος Χριστού και των Ιεραρχιών που σμίγουν
και φέρουν στο Δρόμο, το Αέρινο Πάλλευκο Φως.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Έργου της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 10:15

 

   19-3-20
Στα αιθερικά πεδία, ο Θείος εξελικτικός σταυρός της γήινης αλύσου
στο κέντρο της Καρδιάς του Αναστάντος Χριστού,
μέσα στην Πάλλευκη Φλόγα της Καρδιάς Του,
εγκαθιδρύει την πνευματική ακτινοβολία
του αέρινου αναστάσιμου κοσμικού στοιχειακού κυττάρου
ώστε το Θείο να κατέλθει στο πυκνό φυσικό της Γης.

Κάτω βαθιά στον Ιερό Νότο,
το πυκνό φυσικό της Γης υποστηρίζεται
και από Δίκτυα συμπαντικά και Ιεραρχικά.
Γι αυτό, η ακτινοβόληση είναι απολύτως ορθή
στο φυσικό πυκνό στοιχειακό κύτταρο της Γης.

Το πυκνό στοιχειακό κύτταρο της γήινης αλύσου,
θα εμπεριέχει μέσα στα αιμοπετάλια
των στοιχειακών των πυρήνων των κυττάρων
την Πάλλευκη Αέρινη Κοσμική Στοιχειακή Ανάσταση
του Αναστάντος Χριστού.

Η στοιχειακή Ανάσταση λαμβάνει χώρα
στην Καρδιά του Αναστάντος Χριστού
όπου και διαστέλλεται και συστέλλεται
με τον παλμό και τον ρυθμό του Αναστάντος.
 
Ταυτόχρονα διατηρεί την συγχρονικότητα
με εκείνα τα δίκτυα στο πυκνό φυσικό στοιχειακό της κυτταρικής ύλης,
που ανασυγκροτούνται με αιθερική οξυγόνωση
από τα Ιερά Δίκτυα του Ιερού Νότου της Γης.

Έτσι υπάρχει μία διαρκής υποστήριξη
των δικτύων της πυκνής στοιχειακής ύλης,
για να διατηρείται διαρκώς η ανασύστασή της
και η αναδόμηση του σπινθήρα της
στα φυσικά και πυκνά πεδία της ύλης της Γης.

Έτσι, δια της Καρδιάς του Αναστάντος,  
το πυκνό φυσικό της γήινης αλύσου κραδαίνεται
από το Νέο πάλλευκο αναστάσιμο και αέρινο στοιχειακό σπινθήρα.  

Η Καρδιά του Αναστάντος φέρει το Ολόγραμμά Της
στην πυκνή στοιχειακή ύλη των κυττάρων της γήινης αλύσου
και αυτό αποτελεί μέγα γεγονός διότι από εκεί,

η Καρδιά του Αναστάντος
θα μπορέσει στα πυκνά αιθερικά πεδία της Γης
να προβεί σε συνθέσεις παντός είδους.

Για να κρατηθούν ορθά τα δίκτυα στο πυκνό φυσικό της Γης,
χρειάζεται μία διαρκής κίνηση των ενεργειών στα δίκτυα
και ένας διαρκής οραματισμός όλων των ομίλων
για την ορθή διοχέτευση των πάλλευκων σπινθήρων
στα στοιχειακά των πυρήνων των κυττάρων στο πυκνό φυσικό της Γης.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 10:30

  18-3-2020

Ο πνευματικός ανελικτικός σπινθήρας της Ανθρωπότητας
αποτελείται από πολλούς μικρούς σπινθήρες Φωτός,

Πάλλευκου Αναστάσιμου και Αέρινου Φωτός,
των κοσμικών στοιχειακών Ουσιών
• από το Ιερό Τρίγωνο
• από τον Κεντρικό Πνευματικό Ήλιο
• από τους Φορείς των στοιχειακών των Ουράνιων Οντοτήτων,

που έχουν εισαχθεί
μέσα στα πεδία του πλανητικού συστήματος και
μέσα στα πεδία της ύλης της προσωπικότητας.

Ο αναστάσιμος εξελικτικός πνευματικός σπινθήρας
στο κέντρο της καρδιάς της Ανθρωπότητας,
επιστρατεύεται από τον Αναστάντα Χριστό
σε έργο αναστάσιμης εξωτερίκευσης.

Πώς; Δια του φωτός της ψυχής,
ο κοινός σκοπός της ανασυγκρότησης της στοιχειακής ύλης της προσωπικότητας
πάνω στην Ατραπό του Αναστάντος, πάνω στην Οδό της Ανάστασης,
κυριαρχεί στην αναστάσιμη εξέλιξη της Ανθρωπότητας.

Δια του πάλλευκου φωτός της ψυχής,
η Ανάσταση των στοιχειακών της ύλης της προσωπικότητας
επιβάλλει τη συλλογική σπινθηροβόλα εκροή
και της Πάλλευκης ενέργειας του Αναστάντος Χριστού
και της Πάλλευκης ενέργειας της Αέρινης Ιεραρχίας.

Ανασυγκροτείται ο παμπεριεκτικός Αναστάσιμος σπινθήρας
της ανθρώπινης στοιχειακής υπόστασης και
αναπλάθονται οι πυρήνες των στοιχειακών των κυττάρων.

Το αποτέλεσμα των νέων σπινθήρων και πυρήνων είναι
η αστρική-αισθαντική ανθρώπινη υπόσταση
να συμπαρασύρεται σε εξέλιξη.

Η Ανάσταση της αστρικής στοιχειακής ύλης
κάνει την αστρική-αισθαντική ανθρώπινη υπόσταση
να εξελίσσεται,
υπό την Πάλλευκη αισθαντική Νοημοσύνη
και του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας,

και να αντικαθιστά την υποσυνείδητη και ασυνείδητη αυθυποβολή
των αυτόματων συναισθηματικών αντιδράσεων.

Στα υποκειμενικά αυτά πεδία,
ο κυτταρικός πυρήνας της στοιχειακής αστρικής ύλης μετουσιώνεται
γιατί συμβαίνει η μείξη του Πάλλευκου του ηλιακού, του αναστάσιμου,
του κοσμικού και του αέρινου αιθέρα της αστρικής ουσίας.

Ο ηλιακός, συστημικός και κοσμικός αστρικός αιθέρας
μετουσιώνει και αιθεροποιεί την στοιχειακή αστρική ύλη.

Δια του Πάλλευκου του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας,
οι αιθέρες αυτοί αναμειγνύονται και
φέρουν την αιθερική αναστάσιμη - αέρινη - κοσμική Ουσία
στα στοιχειακά του αστρικού.

Η αιθερική αναστάσιμη - αέρινη - κοσμική Ουσία
μετουσιώνει τα στοιχειακά του αστρικού

και τα εμβαπτίζει στη Νέα ουσία,
η οποία μεταστοιχειώνει τα αισθαντικά στοιχειακά
του αστρικού φορέα της προσωπικότητας.

Το έργο της μεταστοιχείωσης του αστρικού φορέα
αφορά μία σειρά από δίκτυα
μέσα στα υποκειμενικά συστημικά και κοσμικά πεδία
των αστρικών αιθερικών πεδίων.

Είναι Δίκτυα αλληλεπίδρασης ανάμεσα
• στον Αναστάντα Χριστό,
• την Αέρινη Ιεραρχία,
• το Ιερό Τρίγωνο,
• τον Κεντρικό Πνευματικό Ήλιο και
• τους Φορείς Ουράνιων Πλανητικών Οντοτήτων
τα οποία αγκαλιάζουν το ηλιακό και πλανητικό σύστημα,
έως τον Πλανητικό Άξονα
συμπεριλαμβάνοντας τον αισθαντικό φορέα της Ανθρωπότητας.

Έχοντας επιτευχθεί η τελειοποίηση του σπινθήρα του αισθαντικού φορέα,
το Έργο θα προχωρήσει
στο κέντρο ελέγχου των συναισθημάτων γύρω από το ηλιακό πλέγμα.

Για να αποφευχθούν οι σπασμωδικές αντιδράσεις από την αλλαγή της αισθαντικότητας,
τα προαναφερθέντα δίκτυα εγκαθιστούν την κοσμική τους Ουσία,
Πάλλευκη, χρυσοπράσινη, θεραπευτική, μεταστοιχειωτική, αιθερική, αναστάσιμη,
στο κέντρο ελέγχου των συναισθημάτων γύρω από το ηλιακό πλέγμα.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους Εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος, ώρα 11:05

  17-3-2020

Δια του Αναστάντος Χριστού,
ο πνευματικός ανελικτικός σπινθήρας του ζωικού βασιλείου
αναβαθμίζεται και αυτός με την σειρά του,
χάρη στην ομαδική εργασία των ομάδων των Άσραμ
της Εξωτερικευμένης Ιεραρχίας και της Αέρινης Ιεραρχίας του γαλαξία του Δία.

Μέσα στο ζωικό βασίλειο,
δημιουργούνται δίκτυα λευκών αιμοπεταλίων
τα οποία εμβαπτίζουν τα στοιχειακά τους.

Μέσα από τα στοιχειακά πάλλευκα αέρινα και αναστάσιμα αιμοπετάλια,
πάλλευκος λωτός πνευματικών σπινθήρων ξεπηδά αναβλυζόμενος.

Τί σημαίνει αυτό για το ζωικό βασίλειο;
Σημαίνει νοήμον αισθαντικότητα.
Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης δίνει την θέση του
στην αισθαντική νοημοσύνη που επιτρέπει
την αναβάθμισή της νοητικής εξέλιξης του ζωικού βασιλείου.

Ο Αναστάς Χριστός και η Αέρινη Ιεραρχία δρουν
μέσα στα στοιχειακά των αιμοπεταλίων μέσα από τα δίκτυα
και διανέμουν το πάλλευκο αναστάσιμο κοσμικό στοιχειακό κύτταρο.

Γιατί όχι μέσα από τις αορτές
όπως συμβαίνει μέσα στο ανθρώπινο και φυτικό και ορυκτό βασίλειο;

Διότι το ζωικό βασίλειο αντιδρά σπασμωδικά.
Έχει βίαιο ένστικτο αυτοσυντήρησης και αντιδράσεις.
Επομένως ο Νέος σπινθήρας της Κοσμικής Ανάστασης,
για να μπορέσει να εισχωρήσει στις αορτές,
χρειάζεται να περάσει μέσα από τα αιμοπετάλια.

Το Ιερό Τρίγωνο Σείριος - Πλειάδες - Μ. Άρκτος δίνει
την κοσμική πάλλευκη πύρινη στοιχειακή ουσία του
δια του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας
μέσα στους λευκούς κόμβους των δικτύων των αιμοπεταλίων.

Έτσι σιγά σιγά, το Ιερό Τρίγωνο φέρει την σφραγίδα του
στα στοιχειακά κύτταρα του ζωικού βασιλείου.

Η εξελικτική γραμμή του ζωικού βασιλείου
αναφορικά με τα υπόλοιπα υπανθρώπινα βασίλεια είναι ταυτόχρονη
αλλά έχει ξεχωριστή γραμμή διότι αποτελείται
από ποικιλόμορφες και διαφορετικές ομάδες ζώων
με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ποιότητες.

Υπάρχει ανομοιομορφία μεταξύ τους και για το λόγο αυτό
η εξέλιξή του κινείται με περισσότερες χρονοβόρες διεργασίες
και με πολλή έμφαση στις λεπτομέρειες κατά την εκτέλεση του Θείου Σχεδίου.

Οι ομάδες, οι εσωτερικές και οι εξωτερικές, εργαζόμαστε
οραματιζόμενοι την μετάβαση των λευκών αιμοπεταλίων
από τα δίκτυα μέσα στα αιθερικά των στοιχειακών των κυττάρων.

Οραματιζόμαστε τη μόνιμη εγκατάστασή τους εκεί.
Έτσι μέσα από τα στοιχειακά των κυττάρων των πάλλευκων αέρινων αιμοπεταλίων θα καρποφορήσει η πάλλευκη αέρινη κοσμική στοιχειακή Ανάσταση.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Έργου της Ιεραρχίας και της Επανεμφάνισης του Αναστάντος, ώρα 09:10

  16-3-2020

Ο Διδάσκαλος Θιβετανός εργάζεται μέσα στη σφαίρα της γήινης αλύσου
και προσδίδει στην γήινη άλυσο περίμετρο γεωμετρικής Θέλησης για το Καλό.

Προσδίδει μέσα στα συλλογικά εγκατεστημένα δίκτυα Φωτός,
που καλύπτουν περιμετρικά τη Γη, την ενέργεια της Θέλησης για το Καλό.

Μέσα από τους αέρινους κόμβους των δικτύων Φωτός οργανώνει τις αορτές
και τους διοχετεύει την Ενέργεια της Θέλησης για το Καλό.

Μέσα από τις ποιότητες των δικτύων των τριγώνων
οι αέρινες αορτές δημιουργούνται αυτόματα και εγκαθίστανται
μέσα σε όλους τους ελικοειδείς κόμβους όλων των δικτύων.

Τροποποιούν και αναβαθμίζουν όλα τα δίκτυα και έτσι
το κατερχόμενο Νέο βρίσκει εξελιγμένο έδαφος
για να αποδώσει την εργασία του.

Ο Διδάσκαλος Θιβετανός ακυρώνει τον παλαιό κραδασμό των δικτύων Φωτός
και μέσα από τις αορτές τα αναδιαμορφώνει
σε δίκτυα Φωτός Θέλησης για το Καλό.

Έτσι η περίμετρος της Γης αποτελείται από πλέγμα Φωτός Θέλησης για το Καλό.

Η Ανθρωπότητα και η Γη δημιουργούν συνθήκες ορθής υπηρεσίας.

Το πλέγμα Φωτός της Θέλησης για το Καλό,
περιμετρικά γύρω από την γήινη σφαίρα,
αντανακλά και στην περίμετρο της γεωμετρικής ακτίνας του πλανήτη Άρη
με αποτέλεσμα στην αιθερική του αύρα
να δημιουργούνται Δίκτυα Φωτός και Καλής Θέλησης.

Τα Δίκτυα Φωτός της Θέλησης για το Καλό δημιουργούν θετικό πρόσημο
για περαιτέρω εξέλιξη και διεύρυνση, πολλαπλασιαζόμενα
και αντανακλώμενα από ανίερο σε ανίερο πλανήτη.

Συμβαίνει, χάρη στη Δύναμη που οι αορτές,
των Πάλλευκων Ενεργειών του Αναστάντος Χριστού
και της Αέρινης Ιεραρχίας, παράγουν μέσα στους κόμβους.

Έτσι τα Δίκτυα Φωτός Καλής Θέλησης δίνουν την ώθηση
και την εξέλιξη σε λιγότερο εξελιγμένους πλανήτες.

Ο Διδάσκαλος Θιβετανός δια του Άσραμ του,
μέσα από τα αναβαθμιζόμενα Δίκτυα Φωτός,
συντελεί στην ορθή ροή της Ενέργειας της Καλής Θέλησης.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Έργου της Ιεραρχίας, ώρα 10:05

  15-3-2020

Το Ιερό Τρίγωνο Σείριος - Πλειάδες Μ. Άρκτος
συμπληρώνει ‘το Έργο ενός κοινού πολιτισμού’
στο ενεργειακό τόξο από την Κύπρο έως την Αλικαρνασσό.

Χάρη στις συζεύξεις που φέρει το Ιερό Τρίγωνο,
το ενεργειακό τόξο ανοίγει και τοποθετούνται κι άλλοι πυλώνες
συζευγμένων κοσμικών ενεργειών 1ης, 2ης και 3ης Ακτίνας.

Το ενεργειακό τόξο έχει τώρα ανοίξει έως την Κιουτάχεια
και εκεί θα εγκατασταθούν και άλλοι πυλώνες.

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας έχει εντεταλμένες Ουράνιες Οντότητες
που επιτελούν μαζί του τα εξής:

1) τρίγωνα Φωτός Ουράνιων, οι οποίοι Ουράνιοι,
έχουν στο λωτό της καρδιάς Τους
και τις επτά συζευγμένες Ακτίνες
με αποτέλεσμα να μπορούν να επιφέρουν τη σύμπνοια
ως προς τον επικείμενο κάθε φορά στόχο
για έναν κοινό πολιτισμό και κοινό ορθό προσανατολισμό.

2) Στα βάθη του ενεργειακού τόξου
η ομάδα του Μ. Αλέξανδρου και
οι Ουράνιες Οντότητες με το Ιερό Τρίγωνο
σχηματίζουν ένα τεράστιο υποθαλάσσιο δίκτυο όπου,
οι φορείς των Ουράνιων Οντοτήτων θα συμπεριληφθούν μέσα στα δίκτυα,
επιτρέποντας έτσι τη διαρκή διείσδυση Ουράνιων κοσμικών πλανητών.

Αυτό το τεράστιο υποθαλάσσιο δίκτυο θα συντελέσει ώστε
Ουράνιοι φορείς Ιερών πλανητών, να διεισδύσουν κάτω - κάτω βαθιά
και να μετουσιώσουν τη σύρραξη που κυριαρχεί στην Ανατολή.

Εάν οι φορείς των Ουράνιων Οντοτήτων μπορέσουν να ενταχθούν με επιτυχία,
το Δίκτυο αυτό θα επεκταθεί σε όλη την Ανατολή.

Οι ομάδες εξωτερίκευσης ενισχύουμε το Έργο αυτό
οραματιζόμενες τις δύο προαναφερθείσες εργασίες.

Έτσι οι συζευγμένες 7 Ακτίνες θα φέρουν τη σύμπνοια
ενός ορθού προσανατολισμού για κοινή ευημερία και Ειρήνη
χάρη στην ολότητα των Ουράνιων φορέων,
που έχουν την ικανότητα να αλλάζουν τα πρόσημα
και να ενώνουν τους αντίθετους πόλους φέρνοντας την Ομόνοια.

Το ίδιο δίκτυο ετοιμάζεται να δημιουργηθεί
και στο τόξο Αλικαρνασσού - Αντιόχειας
όπου θα συναντηθούν και θα αγκαλιάσουν όλη την Ανατολή.

Μ. Αλέξανδρος - Εξωτερικευμένη και Αέρινη Ιεραρχία, ώρα 10:25

Προσοχή:
Πολλά μέλη της ομάδας δεν είναι σταθερά ενεργειακά σημεία.
Χρειαζόμαστε ρυθμό στις πνευματικές εργασίες και καθάρσεις.
Αν όχι κάθε μέρα, σίγουρα μέρα παρά μέρα.
Το Θείο Σχέδιο απαιτεί καθαρούς αγωγούς.
Οι καθάρσεις να μπουν σε προτεραιότητα.
Ευχαριστούμε πολύ.

  14-3-2020

Τα Δίκτυα του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου και του Ιερού Τριγώνου
έχουν, μέσα σε κάθε κόμβο, την Πάλλευκη Φλόγα του Αναστάντος Χριστού.

Η τριαξονική στοιχειακή ύλη των κυττάρων των Υπανθρώπινων βασιλείων υποδέχεται τον αντικατοπτρισμό αυτών των Δικτύων.

Έτσι υποδέχονται τις Ενέργειες
του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου και του Ιερού Τριγώνου
και της Πάλλευκης Φλόγας του Αναστάντος Χριστού.

Ο Αναστάσιμος Κοσμικός Σπινθήρας
μέσα στα στοιχειακά κύτταρα των Υπανθρώπινων βασιλείων.
Οι λωτοί του Κοσμικού Σπινθήρα μέσα βαθιά
και στο RNA τους και στους τριαξονικούς τους άξονες.

Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια με αυτή
της Ανθρωπότητας στους Πλανητικούς Άξονες, με τη διαφορά ότι
στα υπανθρώπινα βασίλεια ο άνθρωπος δρα μεσολαβητικά ως γέφυρα.

Τα ορυκτά, φυτικά, ζωικά, στοιχειακά τμήματα του ανθρώπου
αλληλοσυσχετίζονται και αλληλοϋποστηρίζονται με τις αντιστοιχίες
των στοιχειακών των κυττάρων των υπανθρώπινων βασιλείων.

Εναλλάσσουν την Κοσμική Αναστάσιμη Ενέργεια.

Η Πάλλευκη Φλόγα του Αναστάντος Χριστού
μέσα στους κόμβους των δικτύων των υπανθρώπινων βασιλείων
όσον αφορά τα υπανθρώπινα βασίλεια,
φέρει μέσα της, το Θείο εναρκτήριο αναστάσιμο σκοπό
που τα ωθεί ασυνείδητα και αυτόματα να αποποιούνται το παλαιό
και να διαπλάθεται το στοιχειακό των κυττάρων σε κοσμικό αναστάσιμο.

Αυτοματοποιημένη ενστικτώδης αναδημιουργία
μέσα στον πυρήνα του κοσμικού στοιχειακού κυττάρου.
Έτσι, θα επέλθει η κοσμική ενέργεια στο RNA των υπανθρώπινων βασιλείων.

Ο πυρήνας RNA,
του πυρήνα του κοσμικού στοιχειακού κυττάρου στα υπανθρώπινα βασίλεια,
επιτρέπει στα στοιχειακά των πυρήνων των κυττάρων
τη Νοήμονα ανασύσταση και την κοσμική Ανάσταση.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Έργου της Ιεραρχίας και του Αναστάντος, ώρα 11:20

  13-3-2020

Γενικώς για τις τρέχουσες ιώσεις και πανδημίες:

Ας τονιστεί στην ανθρωπότητα πόσο μεγάλο ρόλο παίζει
ένα υγιές και καθαρό αιθεροφυσικό στο πυκνό φυσικό σώμα.

Η αιθεροφυσική ενέργεια είναι η ζωτική ενέργεια
που διαπερνά το σώμα μας και
το έχει σε ενεργή, λειτουργική κατάσταση.

Όταν η αύρα είναι καθαρή
τότε το σώμα αναπνέει και δουλεύει καλύτερα.

Ας εντάξετε την Μωβ-Ιόχρου Ενέργεια του Αγίου Γερμανού
που είναι πιο οικεία στους ανθρώπους,
σαν πρόταση καθαρτήριας προστασίας στο αιθεροφυσικό σώμα.

Να την εισπνέετε και να την διανέμετε μέσα σας.
Η δράση της είναι εξαιρετικά δυναμική και υποστηρικτική.

Οραματιστείτε το Τριπλό καθαρτήριο Μωβ

το Μωβ του Αγίου Γερμανού
το Μωβ του Αναστάντος Χριστού
το Μωβ της Αέρινης Ιεραρχίας της Αγάπης-Σοφίας

να ρέουν από τις Ιερές Πηγές τους
1. γύρω από όλο τον πλανήτη
2. στο υπέδαφος της γης
3. σε θαλάσσιο και υποθαλάσσιο έδαφος
4. σε κάθε Χώρα

και να παράγουν:
• Δίκτυα κυκλοφορίας και διανομής του Τριπλού Μωβ
• τριπλή κάθαρση μέσα τους
• αποβολή των ροών από
σύγχρονους αέρινους καθαρτήριους αγωγούς εξόδου
που καταλήγουν στη Μωβ Θάλασσα.

5. Στους ανθρώπους ροές με Τριπλό Μωβ
από το διάφραγμα έως και το λαιμό.
Τριπλή κάθαρση και αέρινοι αγωγοί εξόδου στη Μωβ Θάλασσα.

  13-3-2020

Τριπλός ο Αναστάς Χριστός καταλαμβάνει
τους τρεις Πλανητικούς Άξονες, κεντρικό και παράπλευρους.

Τους εισάγει την Πάλλευκη Ενέργεια της Κοσμικής Ανάστασης
φέρνοντας το κοσμικό αναστάσιμο κύτταρο μέσα στο στοιχειακό.

Η Κοσμική Ανάσταση στους τρεις άξονες
φέρνει την άνθιση των στοιχειακών της ύλης.
Το έδαφός τους είναι πρόσφορο και
η καρποφορία της Ενέργειας της Κοσμικής Ανάστασης
μέσα τους αποτελεί γεγονός.

Από τον Κεντρικό Πνευματικό Ήλιο και το Ιερό Τρίγωνο
δημιουργούνται κοσμικά δίκτυα ανάμεσα στους τρεις άξονες.

Μέσα σε κάθε κόμβο αυτών των δικτύων βρίσκεται
η Λευκή Φλόγα του Αναστάντος Χριστού η οποία,
το κοσμικό στοιχειακό κύτταρο που φέρουν τα δίκτυα,
το καθιστά αναστάσιμο.
Αναστάσιμο κοσμικό στοιχειακό κύτταρο.

Κοσμικός αναστάσιμος σπινθήρας
μέσα στα δίκτυα των τριών πλανητικών αξόνων.

Μέσα από τους λωτούς των κοσμικών σπινθήρων
από τον Βορρά έως το Νότο των Πλανητικών Αξόνων,
θα εισβάλλει η Κοσμική Ανάσταση.

Αναστάσιμοι Κοσμικοί Ήλιοι μέσα στους λωτούς των σπινθήρων.

Έτσι, ο Κεντρικός Πνευματικός Ήλιος θα ανθίσει
μέσα από τους πυρήνες των στοιχειακών των κυττάρων.
Ο Ήλιος στην Τριπλή του Εκδήλωση
μέσα στο κοσμικό στοιχειακό κύτταρο.

Μέσα σε όλους τους κόμβους των δικτύων
του Ιερού Τριγώνου και του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου,
ο Αναστάς Χριστός με την Πάλλευκη Φλόγα Του
συνθέτει, εμβαπτίζει, ευλογεί διανέμει.

Η νοητική επιφάνεια του Αναστάντος Χριστού,
μέσα στο ηλιακό και πλανητικό σύστημα,
είναι τεράστιας γεωμετρικής ακτίνας.

Οραματιζόμαστε το Τριπλό Μωβ να καθαρίζει
τις επιφάνειες του ηλιακού πλέγματος της Ανθρωπότητας και
στον απελευθερωθέντα χώρο να εισέρχεται
η πάλλευκη νοητική αναστάσιμη ενέργεια του Αναστάντος Χριστού.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Αναστάντος Χριστού και της Ιεραρχίας, ώρα 10:30

  12-3-2020

Από την Κύπρο έως το περίγραμμα των συνόρων της Αλικαρνασσού
ο Αλέξανδρος ο Μέγας αντικατοπτρίζεται
μέσα σε ενεργειακό τόξο ανελικτικής πορείας.

Στα άκρα του τόξου, δύο ενεργειακοί πυλώνες είναι στήλες δύναμης.
Αυτές κρατούν τα θεμέλια της εργασίας και
φέρουν τις κοσμικές ενέργειες του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου

Στην εμβέλεια του τόξου όπου διαχύνεται η Μεσόγειος θάλασσα,
το υποθαλάσσιο έδαφος αναδιαμορφώνεται,
με την εξόρυξη μαύρου χρυσού, μαύρου πετρελαίου.

Ο μαύρος χρυσός δομεί πάνω στο τόξο
την απαστράπτουσα Μαύρη Ενέργεια.
Εντός του τόξου ο Κεντρικός Πνευματικός Ήλιος καθρεφτίζεται.

Ο Κεντρικός Πνευματικός Ήλιος,
δια του μαύρου χρυσού στο ενεργειακό τόξο,
φέρει εκείνη τη δομή, η οποία εντάσσει,
μέσα σε κοινή πορεία συλλογικής συμβίωσης και συνύπαρξης
την Κύπρο και την Τουρκική υπηκοότητα της Κύπρου έως την Αλικαρνασσό.

Μέσα στα υποθαλάσσια εδάφη ο Αλέξανδρος ο Μέγας αναβλύζει
την τεκτονική 1η Ακτίνα της Θέλησης.
Εκεί, στην γεωμετρική εμβέλεια του τόξου, εντάσσει
την επιστήμη της ανάπτυξης της Θείας Θέλησης
για τον Συλλογικό κοινό πολιτισμό.

Ο μαύρος χρυσός στα υποθαλάσσια εδάφη
στο τόξο Κύπρου - Αλικαρνασσού,
θα επιφέρει την Αναγέννηση εκείνη κατά την οποία,

το κοσμικό στοιχείο του Μαύρου Ήλιου
θα μετουσιώσει τον ορυκτό και φυτικό πλούτο
φέρνοντας το έναυσμα για κοινή ειρηνική συνύπαρξη.

Αυτή θα κυοφορήσει τους δύο διαφορετικούς πολιτισμούς
σε μία ενότητα συλλογικού σκοπού.

Το ενεργειακό τόξο που φέρει η Κύπρος έως την Αλικαρνασσό,
επιτρέπει στην 1η Ακτίνα της Θείας Θέλησης
να κατέλθει σε υποθαλάσσια εδάφη.

Τα μετουσιώνει σε εδάφη Ιερής εκμετάλλευσης
με σκοπό την κοινή εξέλιξη και τον κοινό στόχο.

Μέγας Αλέξανδρος - Εξωτερικευμένη Ιεραρχία - Αέρινη Ιεραρχία
προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης του Θείου Σχεδίου, ώρα 10:30

  11-3-2020

Τα δίπολα που χαρακτηρίζουν εδώ και εκατομμύρια αιώνες
την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης υπόστασης
τώρα μέσω ενοποίησης των πόλων τους, ενώνονται, γίνονται ενιαία.

Γίνεται από τον Αναστάντα Χριστό και το Πυρ του Κοσμικού Νου.

Η δυαδικότητα του ανθρώπου καταλύεται ενεργειακά εσωτερικά και
εκτινάσσεται πέρα από τον αξεπέραστο δακτύλιο του πλανητικού συστήματος.

Πραγματοποιείται χάρη στους ενοποιούς πόλους του Αναστάντος Χριστού,
που έχουν εντρυφήσει εντός τους
τις πύρινες ουσίες του κοσμικού πεδίου του Νου,

Η έλξη των πόλων του Πάλλευκου, του Αναστάντος Χριστού,
καταλύει τις δυαδικότητες.

Πώς ουδετεροποιούνται τα δίπολα;

Δια του Αναστάντος Χριστού,
ο Παγκόσμιος Νους απλώνει την πύρινη φαιά κοσμική ουσία του
στα δύο άκρα των πόλων στα πλανητικά πεδία,
όπου θα εισχωρήσουν αέρινες ελικοειδείς ενέργειες.

Έτσι ανανεώνει τα αέρινα άκρα
στον κεντρικό πυρήνα της ένωσής τους.

Η γραμμή ελάχιστης αντίστασης των κατά προσέγγιση ενιαίων διπόλων
είναι η 3η Ακτίνα της Ενεργού Νοημοσύνης
η οποία, δια του Ηλιακού Λόγου, διαχύνεται μέσα τους.

Ακολουθεί ενσωμάτωση και της 2ης Ακτίνας Αγάπης –Σοφίας.
Έτσι επαναπροσδιορίζονται καρδιακά τα ενιαία δίπολα
σε Ενεργή Νοήμονα Αγάπη.

Ενεργός Νοημοσύνη και Ενεργός Αγάπη διοχετεύονται μέσα στους πόλους.
Εκεί μέσα στους πόλους, η Νοημοσύνη με την Αγάπη συγχωνεύονται.

Δια του Πυρός της Τριβής και της ακτινοβολίας της ενεργού θερμότητας,
αναδιευθετείται η ουσία που εμπεριέχεται εντός τους
καθιστάμενη ουδέτερη για να εισέλθει το πάλλευκο του Αναστάντος Χριστού.

Παρόλο που οι άκρες της ουσίας
διαφέρουν σε πρόσημο και γραμμή εξελικτικότητας

το πάλλευκο του Αναστάντος ενοποιεί και
απομακρύνει τη σύγκρουση μεταξύ των δύο πόλων.

Έτσι καθιστά τους πόλους ενιαίους.

Για να μπορέσει η ανθρωπότητα να ενώσει τα δίπολα
και να γίνουν η δύναμη που θα ενώσει τα δύο άκρα
σε ένα ενιαίο πάλλευκο δονούμενο αναστάσιμο κώνο,
η απλοποίηση είναι το κλειδί.

Στα δίπολα της αναστάσιμης Ανθρωπότητας,
καταλύεται εκείνος ο πυρήνας που,
τα καθιστούσε ενεργειακά αντικρουόμενα και εγκλωβισμένα
γιατί βάραινε τον κραδασμό της ύλης τους.

Τώρα με την παρέμβαση του Αναστάντος,
το πάλλευκο του ενεργειακού Του πόλου
ανασυγκροτεί την πολυδιάστατη βαρέα ύλη
σε ενιαία πάλλευκη αναστάσιμη ύλη.

Η ενότητα των πόλων μέσα σε πάλλευκο αναστάσιμο κώνο.

Πώς συμβάλλουμε οι ομάδες εξωτερίκευσης
στο Έργο της ένωσης των διπόλων;

Οραματιζόμαστε
τον Αναστάντα Χριστό και τον Κοσμικό Νου
να εισάγουν
την πάλλευκη Ενέργεια και την δράση του Κοσμικού Νου
μέσα στην εγκεφαλική και πλανητική λειτουργική διάσταση.

Δια του Πάλλευκου του Αναστάντος,
ο Κοσμικός Νους απλοποιεί την ανθρώπινη σκέψη
και μεταξύ των δύο πόλων,
αποδυναμώνει τις εσωτερικές συγκρούσεις και διαμάχες.

Το Πυρ του Νου εκτοξεύει
εκείνη την πολυδιάστατη διάσταση και οπτική,
που επιτρέπει στον υπεραναλυτικό ανθρώπινο νου,
μέσα στο πλανητικό σύστημα
και μέσα στις ανθρώπινες υποστάσεις,
να βλέπει την ενότητα στην ουσία της δράσης του.

Μέσα στο πλανητικό σύστημα
πραγματοποιείται επαναορισμός των διπόλων.

Σημαίνει ότι πριν την ένωση
υπάρχει ανασύσταση των άκρων
με αέρινες και πάλλευκες ενέργειες
του Αναστάντος Χριστού και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Παγκόσμιος Νους – Αναστάς Χριστός και δίπολα
είναι αλληλένδετα στην πλανητική εξέλιξη
της Ανθρωπότητας της γήινης αλύσου.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
του Έργου του Αναστάντος, ώρα 07:35

  10-3-2020

Στα Άσραμ της Εξωτερικευμένης Ιεραρχίας είναι περίοδος ανασχηματισμών.
Όλα τα μέλη τους εκπαιδεύονται
στην απαρχή του Νέου κραδασμού της Αέρινης Ιεραρχίας.

Το αέρινο στοιχείο εντάσσεται
μέσα στα Εξωτερικευμένα Άσραμ της Ιεραρχίας
και οι φορείς των Άσραμ γίνονται αέρινοι.

Τα Άσραμ της Εξωτερικευμένης Ιεραρχίας
αντικατοπτρίζονται στην γήινη άλυσο
και ταυτόχρονα προβάλλονται στην Αέρινη Ιεραρχία του Δία
και εκσυγχρονίζονται στο Νέο Αέρινο Κοσμικό Πυρ.

Ο Δίας εμπεριέχει μέσα του
αναδομημένη τη 2η Ακτίνα Αγάπης-Σοφίας
και της προσδίδει το Αέρινο Κοσμικό Πυρ.

Έτσι η Εξωτερικευμένη Ιεραρχία αφού το ενσωματώσει,
το εντάσσει και το μεταφέρει στην γήινη άλυσο.

Για τα υπανθρώπινα βασίλεια το αέρινο κοσμικό Πυρ
σημαίνει καθεστώς Ανώτερης Νοήμονος Αγάπης.

Τα υπανθρώπινα βασίλεια
αναδιαμορφώνονται με το κοσμικό αέρινο Πυρ
και αναβαθμίζουν το Σκοπό της ύπαρξής τους.

Δρουν συλλογικά ως νοήμων βασίλειο που αναπτύσσεται
και εξελίσσεται σε οντότητα νοήμονος Αγάπης.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας, ώρα 16:20

  10-3-2020

Ο Αναστάς Χριστός Αέρινος Σπινθηροβόλος
μέσα στο Θείο σπινθήρα της Ανθρωπότητας
διακλαδίζεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Μέσα στους καρδιακούς σπινθήρες των ανθρώπων.
Εκεί δημιουργεί διακλαδώσεις ώστε να γίνουν
οι σπινθήρες ελικοειδείς αέρινης ακτινοβόλησης.

Το αέρινο στοιχείο μπορεί και εγκαθίσταται
χάρη στα αέρινα δίκτυα ελικοειδών αγωγών
και στις αέρινες αορτές.

Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά του Θείου σπινθήρα,
όποια ποιότητας ενέργεια αγκυροβολείται
θα φέρει αυτομάτως το αέρινο στοιχείο.
Θα ενσωματώνει το αέρινο στοιχείο.
και θα το ακτινοβολεί.

Αυτό επιτρέπει
μέσα στην κεντρική Πηγή της καρδιάς
απευθείας ταύτιση με την κατερχόμενη ενέργεια.

Μέσα από το αέρινο στοιχείο διαχύνεται πνευματική ενέργεια.

Αναστάσιμος Αέρινος ο πνευματικός σπινθήρας της Ανθρωπότητας
αναβαθμίζεται και ανανεώνει σε αέρινη πάλλευκη αναστάσιμη
την καρδιακή Πηγή της Δύναμής του,
την Πηγή εσωτερίκευσής του.

Δια του Αναστάντος Χριστού,
ο Θείος Αναστάσιμος Αέρινος πάλλευκος σπινθήρας
αγκυροβολεί μέσα του τη 2η Ακτίνα της Κοσμικής Αγάπης-Σοφίας.

Αέρινος σπινθήρας σημαίνει ιδιότητες 2ης Ακτίνας της Αέρινης Ιεραρχίας.

Αναστάσιμος σπινθήρας σημαίνει ανάσταση της ύλης,
επαφή με το Πνεύμα και επιστροφή στον Οίκο του Πατρός.

Ο Αέρινος Αναστάσιμος σπινθήρας είναι ο σπινθήρας
που ενσωματώνει την Κοσμική 2η Ακτίνα
με τις αέρινες και αναστάσιμες ιδιότητες
και ως σκοπό έχει να ακτινοβολήσει
το Φως της Ατραπού της Ανάστασης και
το Φως της Αγάπης που οδηγεί πίσω στον Οίκο.

Ο πνευματικός σπινθήρας βρίσκεται σε ανθοφορία Αέρινης Ανάστασης.

Ο δρόμος της επιστροφής φωτίζεται από το Φως
της Ψυχής και του Αναστάντος
και έτσι ο δρόμος γίνεται πιο ορατός και πιο προσπελάσιμος
χάρη στο Αναστάσιμο Αέρινο Φως του Θείου σπινθήρα.

Το πνευματικό μονοπάτι διασχίζεται ευκολότερα
όταν ο ακτινοβόλος σπινθήρας έχει οικειοποιηθεί
τον Αναστάντα και την Κοσμική Αγάπη.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 10:50

  9-3-2020

Ο Θείος αναπροσανατολισμός της γήινης αλύσου
έχει μέσα στον κεντρικό του πυρήνα τον Αναστάντα Χριστό
για να φέρει την Υδροχοϊκή Εποχή μέσα στον πυρήνα της Γης.

Η σημερινή Πανσέληνος των Ιχθύων
αναδεικνύει την αριστερόστροφη τροχιά της Γης
ως περιστροφή ανώτερης ανελικτικής τροχιάς.

Σε αυτή την περιστροφή,
οι αναδυόμενες ενέργειες της αδιαπέραστης επιφάνειας της Γης
μεταφέρουν την ιχθυακή ενέργεια μέσα στον κεντρικό πυρήνα
για να εμβαπτιστεί στην Υδροχοϊκή Εποχή που ο Αναστάς έφερε.

Εκεί ο Αναστάς Χριστός, δια των Αέρινων Ενεργειών,
προσδίδει στην ιχθυακή ενέργεια, την Αέρινη Υδροχοϊκή Ιδιότητα.

Ο Αναστάς Χριστός, ο τότε Παγκόσμιος Σωτήρας της Ιχθυακής Εποχής,
μετατρέπει όλη την Ανθρωπότητα σε Υπηρέτη που προσφέρει
το τρεχούμενο Νερό μιας Ζωής Πλήρους Υπηρεσιακής Αφθονίας.

Έτσι η εσωτερική Αφθονία όλων των επιπέδων
θα έλθει μέσα από την Παγκόσμια Υπηρεσία.

Άγιος Γερμανός

  9-3-2020

Οδηγίες για την Ηλιακή Πανσέληνο στους Ιχθείς:

Η ομαδική κεραία στο Άσραμ του Αγίου Γερμανού.
Ο άξονας της ομάδας αντιπροσωπεύει τον Αναστάντα Χριστό,
ο οποίος αναβλύζει μέσα από τις ενεργειακές πάλλευκες αέρινες ελικοειδείς δίνες.
Οι ρίζες της ομάδας στο πάλλευκο Ιερό Τρίγωνο στον Ιερό Νότο της Γης.

Τώρα εναποθέτεις την ομάδα μέσα στο Άσραμ του Δ. Θιβετανού και
ζητάμε από τον Διδάσκαλο όραμα, έμπνευση και καθοδήγηση
με βάσει το Νέο Θείο Πρότυπο.

Διδάσκαλος της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας, ώρα 16.35

  9-3-2020

O τροχός της γήινης αλύσου αντιστρέφει την τροχιά του.
Περιστρέφεται αριστερόστροφα
δημιουργώντας συσπειρώσεις περιστροφικές.

Αυτό σημαίνει ότι η Γη εκποιεί το κάρμα της
και αποκτά υπηρεσιακό ντάρμα
επειδή αναδιαμορφώνει την πορεία της με έργο υπηρεσιακό
πάνω στα μη ιερά τμήματά της,
όπως και πάνω σε συστήματα άλλων μη ιερών πλανητών.

Χάρη στη σύζευξη 1ης, 2ης και 3ης Ακτίνας,
η αριστερόστροφη περιστροφική κίνηση
συμπαρασύρει το εναπομείναν παλαιό αρνητικό καρμικό πρόσημο
και το μετουσιώνει σε Θέληση Υπηρεσίας.

Ο Αναστάς Χριστός Παρών στην περιστροφική κίνηση της Γης
καθοδηγεί την ενέργεια της Θέλησης προς την ορθή κατεύθυνση και διοχέτευση
που θα της επιτρέψει μαζί με Μεγάλα Όντα
να συνδημιουργήσουν Ιερή Υπηρεσία.

Υπηρετούμε καθαρίζοντας την αύρα την αιθερική της Γης
με το Τριπλό Μωβ και μετά τις καθαρτήριες διαδικασίες
φέρουμε το Πάλλευκο του Αναστάντος και της Αέρινης Ιεραρχίας.

Ο καθαρισμός του αιθερικού της Γης επιτρέπει την πιο γρήγορη επάνοδό της,
ώστε η περιστροφή της να αλλάξει σε δεξιόστροφη ανοδική
και να υπηρετεί υπό την Καθοδήγηση του Αναστάντος Χριστού.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 11:50

  9-3-2020

Το κακό επιτίθεται απέξω και γύρω από τον Σταθερό Γήινο Σταυρό
και γύρω από το αιθεροφυσικό και αστρικό πεδίο
με σκοπό να αναχαιτίσει τις κατερχόμενες συνθετικές κοσμικές ενέργειες.

Ο Αναστάς Χριστός εναποθέτει στον Σταθερό Γήινο Σταυρό
τις ανάδρομες εξωτερικές επιθέσεις του κακού.
Τις εναποθέτει μέσα στο Σταυρό για να τους αλλάξει το πρόσημο
ώστε ανανεωμένες και ενεργές τις ενέργειες
να τις εντάξει στο Καλό του πλανητικού Όλου.

Οι Ομάδες δημιουργούμε διχοτομήσεις
μέσα σε όλα τα ήδη εγκατεστημένα δίκτυα τριγώνων
γύρω από τον Σταθερό Γήινο Σταυρό και
γύρω από το αιθεροφυσικό και αστρικό πεδίο.

Διχοτομήσεις, Γάλα της Παναγίας, Πλειάδειο Γάλα.

Οι επιθέσεις είναι αντιμετωπίσιμες αλλά είναι διαρκείς.
Βοηθάμε στην αντιμετώπισή τους,
οραματιζόμενοι στα προαναφερθέντα πεδία,
μέσα σε ένα πάλλευκο κρυστάλλινο αέρινο κώνο
την ένωση όλων των Δικτύων τριγώνων.

Τα δίκτυα ενώνονται και δημιουργούν
ένα πάλλευκο κρυστάλλινο Κώνο με αέρινες ελικοειδείς δίνες.

Τον οχυρώνουμε είτε με Γάλα της Παναγίας, είτε με Γάλα Πλειάδειο.
Ολοκληρώνοντας οχυρώνουμε τον πάλλευκο κώνο
με το Ιερό Γάλα, του Ιερού Τριγώνου, Σείριος-Πλειάδες-Μ. Άρκτος.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης
της Ιεραρχίας και του Αναστάντος Χριστού, ώρα 11:30

  8-3-2020

Οι Θείες Ακτίνες κατατάσσουν τον ανθρώπινο νου
σε νου 1ης συνθετικής Ακτίνας
Θέληση Ενεργού Νοημοσύνης - Θέληση Νοήμονος Δράσης
στις εκτελεστικές εργασίες για το Θείο Εξελικτικό Σχέδιο.

Ο άνθρωπος μαθητεύει και ο Αναστάς Χριστός αναδιαμορφώνει
τον Νου της Παγκόσμιας Θέλησης σε Νου Νοήμονος Δράσης.
Η εργασία περιλαμβάνει εργασίες σύνθεσης 1ης και 3ης Ακτίνας.

Ο συνθετικός νους 1ης και 3ης Ακτίνας εμπεριέχει
εκείνη τη Θέληση που αναζητά τη συνέχεια της ανθρώπινης εξέλιξης
η οποία θα ευοδώσει μέσα στον νου το στόχο της Ατραπού
που θα τον καταστήσει Νέο Εξελικτικό Άνθρωπο
Νοήμονος Αγαπητικής Δράσης.

Ο Παγκόσμιος Νους κατατάσσεται σε Νου Νοήμονος Δράσης
με στόχο την Αγάπη και τη Θέληση για εξέλιξη - τη Θέληση για Ζωή,
χάρη στην σύζευξη που επιτυγχάνεται 1ης και 3ης Ακτίνας.

Η εμπεριέχουσα Θέληση για Ζωή είναι ο κινητήριος μοχλός
που θα εναρμονίσει το Θείο Καλό μέσα από τη Θέληση για Ζωή.

Οι ανθρώπινες υποθέσεις περνάνε μέσα από τον κύκλο της αναστήλωσης,
που σημαίνει ότι το πρόσημο αλλάζει από θέληση για επιβίωση
σε Θέληση για Ζωή στον εξελικτικό τροχό της Θείας Ζωής.

Η δράση του ανθρώπου θα έχει ως σκοπό τη Θεία εξέλιξη του Όλου.

Ο Αναστάς Χριστός συνθέτει με το Πυρ του Κοσμικού Νου
τον Παγκόσμιο Νου της Ανθρωπότητας.

Ο Παγκόσμιος Ανθρώπινος Νους υποδέχεται
τη σύζευξη του ανελικτικού κοσμικού τροχού
όπου οι συζευγμένες 1η και 3η Ακτίνα
θα του προσδώσουν την επίγνωση
του Δρόμου της ανάβασης προς το Θείο Βασίλειο των Ψυχών.

Ο Αναστάς Χριστός ανακατατάσσει τον Παγκόσμιο εξελικτικό Νου
στην Ατραπό της Νοητικής Κοσμικής Σκάλας
που θα δώσει άνοιγμα και νοητική διεύρυνση.

Ο παμπεριεκτικός Θείος Νους - Νοήμονος Θείας Δράσης,
διεισδύει μέσα στις σκεπτομορφές και μέσα στους άθλους
που ο άνθρωπος, μέσα από τις ενσαρκώσεις του,
καλείται να έρθει αντιμέτωπος.

Ο Παγκόσμιος Νους θα γίνει αργότερα Νους Παγκόσμιου Σωτήρα
που σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα υπηρετεί με γνώμονα την παγκόσμια Ανάγκη
είτε την ανθρώπινη, είτε οντοτήτων λιγότερο από αυτόν εξελιγμένων,
όπου θα μεταβιβάζει ενέργεια που θα μετατρέπει το ανίερο σε Ιερό.

Η Θέληση για Ζωή θα δώσει τη θέση της στην Θέληση για αυτοθυσία.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους υπηρέτες του Φωτός που με αυτοθυσία υπηρετούν τους Σκοπούς της Ιεραρχίας, ώρα 10:40

 

  7-3-2020

Ότι κι αν συμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας
να έχετε πάντα μαζί σας μέσα στην καρδιά σας
την καρδιά του πολεμιστή.

Η καρδιά του πολεμιστή φέρει μέσα της
γενναιότητα, αγάπη, θάρρος και την Αλήθεια του!

Η Αλήθεια σας μέσα στην καρδιά σας
με όποια γεγονότα κι αν διαδραματίζονται,

θα είναι πάντα αυτή που θα σας σπρώχνει να μάχεστε
για το καλό του όλου και την απελευθέρωση του από την ύλη
που κρατά δέσμια τα ανθρώπινα μυαλά και
εγκλωβίζει από το να δουν ότι

ο κόσμος αποτελείται από την ύλη του πνεύματος
που φέρει την απελευθέρωση και τη χαρά.

Να έχετε μέσα στην καρδιά σας τον Μέγα Αλέξανδρο!

  7-3-2020

Αναχαιτίσεις στην περιοχή της Αντιόχειας.

Μέσα στον πάλλευκο κώνο της Αντιόχειας
συμβαίνουν αποκαταστάσεις στον Ειρηνικό Ωκεανό
για την αποστασιοποίηση της εμπόλεμης ζώνης
από τα δεσμά της Αμερικής και της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Κινητικότητα μεγάλη στο τόξο Αντιόχειας - Αλικαρνασσού.

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας διαστέλλει την ενέργεια
στο πλατύ ενεργειακό τόξο της Αλικαρνασσού.

Έτσι στην εμπόλεμη ζώνη
αναχαιτίζει τις αντίξοες συνθήκες
για να λειτουργήσουν οι ειρηνευτικές αποστολές.

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας διαστέλλεται μέσα στο τόξο
και ανασυντάσσει το στράτευμά Του
σε στράτευμα ομοιογενών ακτινικών διοχετεύσεων.

Ο Αγαπητικός Σταυρός της Θέλησης εντός του τόξου
δια του Αλεξάνδρου.

Αυτό σημαίνει ότι φέρει,
μέσα στο εσωτερικό των εδαφών του τόξου,
την πολυμορφία των ενεργειών
με σκοπό την απορρόφηση ποιοτήτων.

Οι αναχαιτίσεις στην περιοχή της Αντιόχειας αποσκοπούν
στην διοχέτευση βαρέας ύλης στην Αλικαρνασσό
ώστε να αποκατασταθεί ενεργειακά το υπέδαφός της.

Στο υπέδαφός της έχει πρόσβαση το Ιερό Τρίγωνο
και προσφέρει ‘την Πλειάδεια και Σειριακή και της Μ. Άρκτου’

Συνθετική Ακτίνα της διάλυσης και της αναδόμησης της μορφής.

Σκοπός της Δράσης της είναι
να καταστήσει το μεγάλο τόξο Αντιόχεια - Αλικαρνασσό

τόξο πλανητικής, συστημικής και κοσμικής ευταξίας
και να ενταχθεί στο Νέο Παρόν.

Οραματισμοί των προαναφερθέντων.

Μέγας Αλέξανδρος - Αέρινη και Εξωτερικευμένη Ιεραρχία, ώρα 11:28

  7-3-2020

Πέρα από τον πλανήτη της Γης,
το Θείο Έργο καταστρώνεται από μέσα από τις Θείες Πηγές

και ανατέλλει πιο πάνω και από τα κοσμικά πεδία
πέρα από το διηνεκές του Κοσμικού Κυρίου της Κοσμικής Διάταξης.

Ο Ουράνιος Άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που πέρασε
από τα μήκη και τα πλάτη όλων των Ατραπών
και τώρα στέκει ελεύθερος και συνθέτει και ενώνει το ΟΛΟΝ

σε μία ροή Αναστάσιμης Αγαπητικής Πνοής για τη Θεία Εξέλιξη
όλου του πλανητικού, συστημικού και κοσμικού ΌΛΟΥ

γύρω από τον αξεπέραστο δακτύλιο
του Σανάτ Κουμάρα του Κυρίου του Κόσμου
και του Ρίσι του Κυρίου της Διάταξης
της ενεργειακής άμορφης ύλης.

 

  6-3-2020

Πλειάδειες Ενέργειες Ακτινικής ποιότητας 1ης και 2ης Ακτίνας
αναζωογονούν την ορυκτή πλειάδια γη
στα βάθη του Χρυσού Συμπαντικού Θόλου
κάτω από την Ασιατική Χερσόνησο
εκεί όπου εργάζεται το στράτευμα του Μ. Αλέξανδρου.

Ο Μ. Αλέξανδρος κοινοποιεί τις κινήσεις του:

Ομαλοποιεί τη σύζευξη της Πλειάδειας 1ης και 2ης Ακτίνας
για να επαναορίσει τις γεωμετρικές συντεταγμένες
στα κατακερματισμένα εδάφη της Ασιατικής Χερσονήσου.

Η Πλειάδεια συζευγμένη Ενέργεια χτίζει
περιγραμματικά γύρω-γύρω από την Χερσόνησο
τις ενεργειακές Πλειάδιες Κολώνες 1ης και 2ης Ακτίνας.

Από τις ομάδες που εργάζονται μέσα από το Ιερό Τρίγωνο
γίνονται ανελικτικοί Οραματισμοί.

Οι πάλλευκοι κώνοι το επιτρέπουν αυτό
γιατί μετατρέπονται σε πάλλευκους κώνους με ενεργειακά δίκτυα
κοσμικών, ηλιακών και πλανητικών τριγώνων.

Μέσα από την κοινή βάση εργασιών του Ιερού Τριγώνου,
διοχετεύουμε τις συζευγμένες Πλειάδειες ενέργειες 1ης και 2ης Ακτίνας,
κατά μήκος της περιφέρειας της Ασιατικής Χερσονήσου.

Ο Πλειάδειος Αναστάς Χριστός αντικατοπτρίζεται σε έναν Ιερό Βωμό
που αναπηδά μέσα από αυτή την Πλειάδια σύζευξη
των ενεργειών της 1ης και 2ης Ακτίνας.

Ο Πλειάδειος Αναστάς Χριστός διευθετεί σε χιάσματα την ενέργεια
αναστηλώνοντας τα υπεδάφη κατά μήκος της περιφέρειας της Χερσονήσου.

Η Ιχθυακή Χερσόνησος με την Πλειάδια Ακτινική σύζευξη
μετατρέπεται σε Υδροχοϊκή στις περιοχές όπου,
από το υπέδαφος της Χερσονήσου,
αναβλύζει πίδακας Πλειάδειας Ακτινικής ενέργειας.

Οι εργασίες του Μ. Αλέξανδρου και του Πλειάδειου Αναστάντος Χριστού
στην περιφέρεια της Ασιατικής Χερσονήσου συμβάλλουν
στην εντατικοποίηση της Πλειάδειας Ακτινικής σύζευξης,
ώστε να αλλάξει ο φερόμενος ως κραδασμός «ιχθυακής εποχής»
και να προσαρμοστεί γοργά στο Νέο Ακτινικό κραδασμό
της Πλειάδειας κοσμικής ενέργειας.

Η συμμετοχή σας σε αυτές τις εργασίες έχει ως σκοπό
την εδραίωση της σχέσης της ομάδας σας
με την επίλεκτη ομάδα του Μ. Αλέξανδρου.

Μ. Αλέξανδρος - Αέρινη Ιεραρχία - Εξωτερικευμένη Ιεραρχία,
κοινοποίηση εργασιών του Έργου του Μ. Αλέξανδρου, ώρα 10:43

  5-3-2020

Ενόραση

Στο Θείο Σχέδιο για την ανθρώπινη εξέλιξη,
το να αποκτήσει ο άνθρωπος ενόραση αφορά να μπορεί
να έχει ξεκάθαρους μέσα του τους σκοπούς της ψυχής,
να έχει σχέση με το πνεύμα του,
να έχει κρούση από το πνεύμα,
να έχει το όραμα του Ηλιακού του Λόγου.
Με λίγα λόγια να έχει όραμα.
Όραμα εμψυχωμένης προσωπικότητας,
όραμα πνευματικό και αναλόγως εξελισιμότητας,
το όραμα του Ηλιακού και Πλανητικού του Λόγου.

Διόραση

Είναι το προηγούμενο σκαλοπάτι της ενόρασης.
Σημαίνει να επιτύχει διαύγεια νου και διάκριση
που θα του επιτρέπει να βλέπει καθαρά.

Με την διόραση μπορεί
να δέχεται με ευκολία τις κρούσεις από την ψυχή του,
να τις αισθάνεται και να έχει εκείνη τη βεβαιότητα από το νοητικό του
που του δίνει τη Γνώση ότι πράττει το ορθό
χωρίς να προκαλεί δυσαρμονία εσωτερικά και εξωτερικά.

Ενορατική διόραση

Είναι εκείνη η ενόραση με την οποία κοιτά
κάτω, στο κατωδιαφραγματικό κομμάτι της προσωπικότητας.
Είναι το στάδιο όπου έχει κατακτήσει την ενόραση
αλλά κοιτά κάτω, τα υποδεέστερα κομμάτια του
και τα μέρη της ανθρωπότητας και του πλανήτη του
που δεν την έχουν κατακτήσει ακόμα.

Οπότε ο άνθρωπος γίνεται εξυπηρετητής.
Τους προσδίδει ενορατική διόραση, τη διόραση εκείνη
που θα τους οδηγήσει στην διαύγεια και στο όραμα της ψυχής.

Διορατική ενόραση

Διορατικά ενορατικός είναι το ενδιάμεσο στάδιο.
Η διόραση υπάρχει και ο άνθρωπος καθίσταται σταδιακά ενορατικός.
Εισέρχεται το Φως και το όραμα
της ψυχής, του Πνεύματος και του συμπαντικού συλλογικού όλου.

Η ενόραση έχει στάδια όπου ο άνθρωπος πριν αποκτήσει όραμα
κατακτά πρώτα την κυριαρχία του νου του.

  5-3-2020

Αποστολή της ομάδας σας είναι να διατηρήσετε ενεργό
τον Ιεραρχικό Άξονα της ομαδικής σας οντότητας
με τρόπο που να ανεβάσετε την ανθρώπινη ολότητα
στην ενεργειακή ακτινοβολία του Αναστάντος Χριστού.

Όταν το κοσμικό όλον ανάψει τα φώτα του στην γήινη άλυσο,
τότε θα πάψουν αναπόφευκτα
και οι διακρίσεις ανάμεσα στα φύλα
και οι διακρίσεις ανάμεσα τις φυλές.

Η κοσμική ολότητα προσφέρει την σταθερότητα εκείνη
που οργανώνει τις φυλές με τρόπο που ταυτόχρονα

και ο πυρήνας του πολιτισμού τους να διατηρείται ακέραιος
και να έχουν κοινή σκοποθεσία και κοινό συλλογικό μέλλον
με τις υπόλοιπες αδελφές φυλές.

Άγιος Γερμανός - Μ. Αλέξανδρος για την ομάδα σας
που ταλαντώνεται άρτια στο παρόν Σχέδιο της Ιεραρχίας και του Αναστάντος.

  5-3-2020

Ο Αναστάς Χριστός από τον Σταθερό Γήινο Σταυρό
αποτελεί τον πόλο έλξης εκείνης της κινητήριας δύναμης,
η διάχυση της οποίας θέλει
να καταστήσει τον άνθρωπο ενορατικά αναστάσιμο.

Για το λόγο αυτό συμβαίνουν τα εξής:

Ήδη οι διάνοιες των ανθρώπων, μέσα στις εγκεφαλικές αορτές τους,
έχουν υποδεχθεί τη νοήμονα αγάπη που θα τους οδηγήσει
να διανύσουν την Ατραπό της Ανάστασης - την Αναστάσιμη Οδό.
Η διάνυσή της θα τους απελευθερώσει από τα δεσμά της ύλης.

Μέσα στον λαιμό της Ανθρωπότητας πάνω στον Πλανητικό Άξονα,
οι λευκοί πυρήνες δίνουν την ώθηση στο κατώτερο νοητικό
να απαλλαγεί από παλαιές πεποιθήσεις και
να αποκτήσει τη Λευκή Γνώση της Αναστάσιμης Ατραπού.

Ο Αναστάσιμος Νέος άνθρωπος έχει μέσα στον πνευματικό του σπινθήρα
τις νέες ενέργειες της έναστρης κοσμικής ανθρωπότητας,
που σημαίνει ότι εντός του η Συμπαντική Ολότητα είναι ενσωματωμένη.

Ο Αναστάς Χριστός αναπροσαρμόζει την ανθρώπινη ενόραση
προσδίδοντάς της εκείνη την αντιληπτικότητα
που τον καθιστά ενορατικά διορατικό.

Αυτό συμβαίνει χάρη στην τέλεια ευθυγράμμιση και ενότητα που υπάρχει
όλων των Ουράνιων και Κοσμικών πλανητών και κέντρων
γύρω από την εμβέλεια της γήινης αλύσου.

Το Ιερό Τρίγωνο από τον Κοσμικό Βορρά Του,
αντικατοπτρισμένο στο Νότο της γήινης αλύσου
και μέσα στο διάφραγμα του ανθρώπου,

συμβάλλει στην εναλλαγή του ενστίκτου
σε νοήμονα διορατική αντίληψη
για να γίνει αναστάσιμο ενορατικό.

Κάνουμε εργασίες για την διορατική ενόραση της Ανθρωπότητας.

Δημιουργούμε εγκαταστάσεις τριγώνων
σύνθεσης 1ης, 2ης και 3ης Ακτίνας,
με γεωμετρική ακτίνα από το Ιερό Τρίγωνο
έως τον Αναστάντα Χριστό που βρίσκεται στον Σταθερό Γήινο Σταυρό.

Το ίδιο και από το Νότο όπου είναι εγκατεστημένο το Ιερό Τρίγωνο,
έως επάνω στον Αναστάντα στον Σταθερό Γήινο Σταυρό.

Από εκεί ο Αναστάς θα ανασυνθέτει και θα αναδιαμορφώνει
το ένστικτο, την διόραση και την ενόραση της Ανθρωπότητας
σύμφωνα με το Θείο Σχέδιο της παρούσας εξελικτικής στιγμής.

Ο Νέος Αναστάσιμος άνθρωπος θα είναι
άνθρωπος διορατικά ενορατικός
εγκαταλείποντας οριστικά τις ενστικτώδεις αυτόματες αντιδράσεις.

Άγιος Γερμανός για τους ομίλους Εξωτερίκευσης, ώρα 09:35

  4-3-2020

Ψυχή - Αναστάς Χριστός - Αναστάσιμη Θέληση –
Αναστάσιμη Θέληση Αγάπης - Δύναμη Θέλησης.
Όλες οι εκφάνσεις της Θέλησης δια του Αναστάντος
στην ψυχή για την ολοκλήρωση της τριπλής προσωπικότητας.
Το διάφραγμα αλλάζει. Διευρύνεται και αποκτά Θεία έκφραση.
Το διάφραγμα ανοίγει και υποδέχεται τη Θέληση
‘της ψυχής και της Ανάστασης και της Αγάπης’
μέσα από τον Αναστάντα Χριστό και
μέσα από το Ιερό Τρίγωνο που εγκαθίσταται εκεί.
Ανοιγόμενο το διάφραγμα, αποκτά άμεση σύνδεση
με τον λαιμό, τους ώμους και τον ρινικό εγκέφαλο.

Το ορυκτό και ζωώδες τμήμα της Ανθρωπότητας
βάζει τα θεμέλια της Θέλησης για την ολοκλήρωση της ολότητας της ανθρώπινης.

Το διάφραγμα του ανθρώπου αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο
στην δημιουργία ενός ευθέως καναλιού
που ξεκινάει από το 7ο ενεργειακό κέντρο,
συνεχίζει στον ρινικό εγκέφαλο
και καταλήγει στην λεκάνη,
με το διάφραγμα ως ενδιάμεσο μεσολαβητή ενεργειών
στα κατώτερα τμήματα του ανθρώπου.

Το Ιερό Τρίγωνο Σείριος - Πλειάδες - Μ. Άρκτος,
από το Δίκτυό Του στα βάθη της Γης
και μαζί με το Δίκτυο του Αναστάντος Χριστού,
διανέμουν στο υπόλοιπο τμήμα του ανθρώπου
ενέργειες Θέλησης Αναστάσιμης και Θέλησης Αγάπης,
από τις ρίζες έως και τα πόδια.

Η Θέληση του Αναστάντος και η Θέληση η Κοσμική του Ιερού Τριγώνου
κατέρχονται μέσα στα ορυκτά και ζωώδη τμήματα του ανθρώπου
για να δώσουν την ώθηση της πνευματικής ολοκλήρωσης
στα τρία πεδία της προσωπικότητας.

Το διάφραγμα ως κέντρο - διανομέας, διευρύνεται
και το ένστικτο δίνει την θέση του στην νοημοσύνη.

Υπό τη συνείδηση του Κοσμικού Όλου
‘Ψυχή, Αναστάς Χριστός και Ιερό Τρίγωνο’
προβάλλουν το Σκοπό της Ανάστασης της Ψυχής
μέσα στο διάφραγμα του ανθρώπου.

Το Ιερό Τρίγωνο στο διάφραγμα παρουσιάζει
• τον Πλειάδιο Χριστό - Χριστό της Κοσμικής Αγάπης,
• τον Σειριακό -Χριστό - Χριστό της Κοσμικής Νοημοσύνης
ως Κοσμικό Νου,
• τον Χριστό της Μ. Άρκτου - Χριστό της Κοσμικής Θέλησης.

Ο Αναστάς Χριστός και οι Κοσμικοί Χριστοί
και η ψυχή στο ανθρώπινο διάφραγμα,
δίνουν τη Θέληση για την Απελευθέρωση με σκοπό την Ενότητα.

Διεύρυνση διαφράγματος και άνοιγμα ώμων
για την εισχώρηση των Χριστών.

Τρίγωνα Κοσμικής Θέλησης Ανάστασης, Απελευθέρωσης και Αγάπης
με κεντρικό πυρήνα το διάφραγμα.

Οι Χριστοί και ο Αναστάς Χριστός,
από το διάφραγμα και μέσα στον ομφαλό της Ανθρωπότητας
διανέμουν τη Θέληση Τους στο αστρικό και κατώτερο νοητικό.

Το Ιερό Τρίγωνο που εργάζεται με τον Αναστάντα Χριστό
από τον Νότο έως τα πόδια,
διευθετεί ορθά τις ενέργειες τις κοσμικές
έως ότου καταστεί έτοιμο για την ορθή δράση και διαχείριση
της Κοσμικής Θέλησης, του Αναστάντος και της ψυχής.

Η ενέργεια της Θέλησης από το διάφραγμα έως και τις ρίζες,
συμβάλλει στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τα ζωώδη ένστικτα
προσδίδοντάς τους
την πάλλευκη ενέργεια του Αναστάντος Χριστού και
τις Ενέργειες του Ιερού Τριγώνου

καθιστώντας έτσι το ορυκτό και ζωώδες τμήμα της ανθρωπότητας
νοήμων αναστάσιμο με σκοποθεσία
την ενότητα του όλου της προσωπικότητας και του όλου του σύμπαντος.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους
Εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας και του Έργου του Αναστάντος, ώρα 09:57

  3-3-2020

Ο Θείος σπινθήρας της Ανθρωπότητας έχει ενισχυθεί
από κοσμικές αναστάσιμες ενέργειες.

Τί χρειάζεται να γίνει περισσότερο για ενισχυθεί κι άλλο
ώστε να καταστεί πιο ενορατικός και να κρούει στις διάνοιες των ανθρώπων
προσδίδοντάς τους ενόραση,
πέρα από αυτή που επιφέρει η σύνδεση με την ψυχή τους
στην Ατραπό που οδηγεί στην επιστροφή του Οίκου του Θεού;

Το Ιερό Τρίγωνο Σείριος - Πλειάδες - Μ. Άρκτος
θα συμπεριληφθεί μέσα στον Θείο σπινθήρα
της Μίας Συλλογικής Ψυχής της Ανθρωπότητας
ώστε να δημιουργεί τρίγωνο με τις ατομικές ψυχές
προσδίδοντας τους έτσι την κοσμική ενόραση.

Αυτό για να συμβεί επιβάλλεται να έχει πρώτα εκδηλωθεί πλήρως
η Θεία Θέληση της Αγάπης για την Συλλογικότητα του Όλου.

Οραματιζόμαστε τρίγωνα
• Θείας Θέλησης της Αγάπης με
• το Ιερό Τρίγωνο και
• την Μία Συλλογική Ψυχή της Ανθρωπότητας.

Η εργασία αυτή θα συμβάλλει
στην ενίσχυση και στο άνοιγμα του διαφράγματος της Ανθρωπότητας και
θα φέρει άνοιγμα και στο 5ο ενεργειακό τσάκρα.

Έτσι ανοίγει δίοδος για την ψυχή που θα της δώσει
άμεση πρόσβαση στο κατώτερο νοητικό,
όπως επίσης δημιουργείται και άνοιγμα για πέρασμα
της ψυχής και του κραδασμού του Ιερού Τριγώνου
στο πίσω μέρος της κεφαλής στην παρεγκεφαλίδα.

Ο οραματισμός των τριγώνων Θείας Θέλησης της Αγάπης με το Ιερό Τρίγωνο συνεχίζεται στο σώμα της Ανθρωπότητας πάνω στον Πλανητικό Άξονα.

Δημιουργούνται
• στο διάφραγμα της Ανθρωπότητας, στην συνέχεια
• στον λαιμό στο 5ο ενεργειακό κέντρο και
• πίσω από το κεφάλι στην παραγκεφαλίδα.

Μία σκαλωσιά Θείων τριγώνων Θέλησης Αγάπης με το Ιερό Τρίγωνο
από το διάφραγμα έως το 6ο ενεργειακό κέντρο,
θα καταστήσουν την Ανθρωπότητα και την Συλλογική Ψυχή κοσμικά ενορατική.

Η κοσμική ενόραση θα επιφέρει στο 6ο ενεργειακό κέντρο της Ανθρωπότητας
την ενόραση εκείνη του Ιερού Τριγώνου.

Ο Θείος Κόσμος του Ιερού Τριγώνου
στο 3ο μάτι της Συλλογικής Ψυχής της Ανθρωπότητας.

Τρισδιάστατη κοσμική συνείδηση φέρνει το Ιερό Τρίγωνο
στο 6ο ενεργειακό κέντρο.

Το διάφραγμα της Ανθρωπότητας ανοίγει διάπλατα.

Του κάνουμε χώρο για να διεισδύσει ο Σειριακός λωτός
που θα του προσδώσει Ενέργεια Νοήμονος κοσμικής διόρασης.

Ο Σειριακός λωτός διεισδύει στο διάφραγμα της Ανθρωπότητας.
Ο Πλειάδιος λωτός εγκαθίσταται στο κατώτερο νοητικό της Ανθρωπότητας.
Ο λωτός της Μικρής και της Μεγάλης Άρκτου εγκαθίσταται
στο πίσω μέρος της κεφαλής στην παρεγκεφαλίδα.

Οι τρεις λωτοί του Ιερού Τριγώνου δημιουργούν χιάσματα τριγωνικά
μέσα στο ανθρώπινο σώμα.
Έτσι η ενόραση της ψυχής
μπορεί να εισχωρήσει ελεύθερα στο διάφραγμα,
μπορεί να εισχωρήσει στο κατώτερο νοητικό.

Κατ' επέκταση, η ενόραση του Κοσμικού Ιερού Τριγώνου
μπορεί έτσι να εισχωρήσει στην παρεγκεφαλίδα και
να εδραιωθεί στον νου και στο 6ο ενεργειακό κέντρο.

Η παρεγκεφαλίδα είναι το σημείο εκείνο όπου θα ενώσει
την ενόραση της ψυχής με την ενόραση του Ιερού Τριγώνου.

Η Θεία Κοσμική Θέληση του Ιερού Τριγώνου
θα έλξει τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων προς τον Σκοπό της ψυχής.

Η ψυχή θα έχει ως δικό της σκοπό να διανύσει την κοσμική Ατραπό
υπό το Φως και την Καθοδήγηση του Αναστάντος Χριστού
που θα Τον φέρει και μέσα της.

Δημιουργούμε και τρίγωνα Θέλησης Θείας Κοσμικής Αγάπης
και με τις Συλλογικές Ψυχές των υπανθρώπινων βασιλείων
από τα βάθη της Γης όπου αντικατοπτρίζεται το Ιερό Τρίγωνο.

Οι ρίζες της Ανθρωπότητας υπηρετούν το Ιερό Τρίγωνο
και τα υπανθρώπινα βασίλεια στο Έργο αυτό.

Η εργασία που θα φέρει την κοσμική ενόραση
μέσω της ενόρασης της ψυχής είναι Έργο εκατομμυρίων χρόνων και
έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του.

Μετά την Αναστάσιμη Κοσμική Αγάπη
θα εκδηλωθεί και η Δύναμη της Θέλησης της Αγάπης
που με την Δύναμή της θα επιφέρει ριζικές αλλαγές
στην εξέλιξη του ανθρώπινου γένους.

Ο Αναστάσιμος άνθρωπος θα δώσει την σκυτάλη
στον άνθρωπο της Θέλησης της Αγάπης όπου θα ενορά
την ολοκλήρωση της γήινης αλύσου μέσα στο ηλιακό σύστημα
κοντά με τους υπόλοιπους αδελφούς Ιερούς πλανήτες.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης της Ιεραρχίας, ώρα 10:30

  2-3-2020

Η Θεία Πρόθεση αποκτάται
από τη Θεία Σκέψη του αγνού και ανιδιοτελούς κινήτρου.

Μέσα στον πνευματικό σπινθήρα,
του ανθρώπου ο οποίος Την μεταδίδει στον κόσμο,
ο πυρσός της Θείας Πρόθεσης φλέγεται.

Αναλόγως την πρόθεση ο άνθρωπος αποκτά το Θείο Κίνητρο
και τότε έρχεται η Θεία Σκοποθεσία.

Ο άνθρωπος της Θείας Πρόθεσης αντιμετωπίζεται
ως αγνός δίαυλος κινητήριας δύναμης
και κινητήριος αναδιαμορφωτής της Ανθρωπότητας.

Το Όλον το Συλλογικό αποκτάται από τη Θεία Θέληση.
Η Θεία Θέληση συντελεί στην αναβάθμιση του Θείου Εξελικτικού Τροχού
που ανακατατάσσει τη Γη στην ανελικτική τροχιά
και της προσδίδει Ιερή αναβάθμιση και Ιερή συσχετικότητα
με τους υπόλοιπους Ιερούς πλανήτες.

Ο Θείος ανελικτικός τροχός εναλλάσσεται
αναλόγως των καιρών των Θείων Προθέσεων.

Ο Θείος ανελικτικός τροχός μετατρέπεται σε Θεία Πρόθεση
όταν η Ανθρωπότητα
έρχεται αντιμέτωπη με την ολοκλήρωση των πεδίων της,
έχοντας ως Θείο σκοπό την αμετάβλητη εκείνη Θέληση
για να υπάρξει ολότητα σε όλη της την υπόσταση.

Ο Θείος Ανελικτικός Τροχός συμπεριλαμβάνει από πάντα
αυτή τη Θεία σκοπιμότητα όταν ο άνθρωπος
παύει να είναι ανορθόδοξος στις προσωπικές του απαιτήσεις και
επιζητά τη Θεία εκείνη ανάπτυξη
που θα τον οδηγήσει μπροστά στην Βασιλεία του Θεού.

Η Ακτίνα της Ενεργού Νοημοσύνης υποδέχεται τη Θεία Πρόθεση
μέσα στους πυρήνες της.
Αυτό αποδεικνύει ότι μέσα στην 3η Ακτίνα
η σύζευξη, μεταξύ 1ης και 2ης Ακτίνας, έχει επιτύχει σύνθεση.

Άγιος Γερμανός
προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης και εργάτες της Θείας Πρόθεσης
που μεταβάλλουν την επιθυμία για τον μικρό εαυτό
σε επιθυμία κινητήριας Θείας Θέλησης για την ολότητα της γήινης αλύσου.
Ώρα 09:30

  1-3-2020

Κοσμικός Αναστάς Χριστός εργάζεται
στην τριγωνική δικτυακή σκαλωσιά
που περιλαμβάνει μέγα τρίγωνο εργασίας
με την Σαμπάλλα, την Αέρινη Ιεραρχία
και τα Δίκτυα Σύνθεσης των τριών Ακτίνων.

Η εργασία του Κοσμικού Αναστάντος Χριστού έχει ως στόχο
την συνέχεια Ενωτικής Δικτύωσης του Σανάτ Κουμάρα του Κοσμικού Φυσικού
με την δικτύωση του Σανάτ Κουμάρα του Κοσμικού Γαλαξία
που περιλαμβάνει την Εξελικτική Ατραπό των Ιεραρχιών και της Σαμπάλλας.

Η ενωτική τριγωνική δικτυακή σκαλωσιά έχει ως σκοπό
να αλλάξουν δακτύλιο και να αποκτήσουν Θείο δακτύλιο νέο εσωτερικό,
που θα οδηγήσει στην περαιτέρω εξέλιξη την κοσμική,
την Σαμπάλλα και τις δύο Ιεραρχίες,
ακολουθώντας τον Ιερό Βορρά του Κοσμικού Σανάτ Κουμάρα
στον δακτύλιο του κοσμικού Του Γαλαξία.

Η Εξωτερίκευση των Διδασκάλων της Ιεραρχίας κάτω στη Γη,
ανοίγει συνάμα Νέο Θείο εσωτερικό δακτύλιο
που θα της επιτρέψει την εξελικτική της αναβάθμιση
στην Ιερή Κοσμική Ατραπό του Κυρίου του Κόσμου.

Αυτό επίσης σημαίνει ότι η Ιεροποίηση της Γης θεωρείται δεδομένη
διότι τα τρία κέντρα Σαμπάλλα - Ιεραρχία - Ανθρωπότητα
συνδέονται και είναι αλληλένδετα.

Έτσι η εξέλιξη του ενός αναπόφευκτα συμπαρασύρει και την εξέλιξη του άλλου.

Η Γη θα μετατοπιστεί σε Νέο Ιερό Δακτύλιο
στην ίδια γεωμετρική εμβέλεια με τον πλανήτη Δία.

Ο Κοσμικός Αναστάς Χριστός, ο Αναστάς Χριστός
και το Ιερό Τρίγωνο στα βάθη της Γης,
δημιουργούν και από κάτω τριγωνική δικτυακή σκαλωσιά
για την ανέλιξη της Γης σε Νέο Ιερό Δακτύλιο.

Τα υπανθρώπινα βασίλεια ακολουθούν και αυτά με την σειρά τους
την μετατροπή της Γης σε Ιερό πλανήτη.

Ο Νέος Ιερός αξεπέραστος δακτύλιος της Γης
στην ίδια γεωμετρική ακτίνα με τον πλανήτη Δία,
θα σημάνει μία νέα εποχή για τη Γη
όπου οι αέρινες ενέργειες και η Ανάσταση και η κατάλυση των πεδίων
θα έχουν πλήρως επιτευχθεί.

Για το λόγο αυτό ενισχύουμε οραματικά
από πάνω και από κάτω στα βάθη της Γης
τις δύο ενωτικές δικτυακές σκαλωσιές.

Άγιος Γερμανός προς όλους τους ομίλους εξωτερίκευσης,
κοινοποίηση του μέλλοντος του πλανήτη Γη, ώρα 10:00