Κάθε Πέμπτη

Σειρά Διαλέξεων - Μαθημάτων
"Τα στάδια της Ιεραρχικής Μαθητείας"

Μαρία Χ. Πετρίτση, η Ιδρυτής της Ιοχροοχόου Ακαδημίας – Ιόχρουν Δίκτυο
Επικοινωνία, τηλ. 2109349657  & email: ioxroypyr@gmail.com

  Κάθε Πέμπτη, επτά η ώρα (19:00)

 

Η Πνευματική Βιβλιοθήκη-Spiritual Library κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα την ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ με μία υπέροχη σειρά διαλέξεων-μαθημάτων με θέμα:

"Τα στάδια της Ιεραρχικής Μαθητείας με τους Διδασκάλους της Αγάπης -Σοφίας"
Κάθε μάθημα περιλαμβάνει Θεωρία και Διαλογισμό με τον κραδασμό των Διδασκάλων της Πνευματικής Ιεραρχίας του Πλανήτη.

Καθοδηγούμενοι διαλογισμοί με τις Ενέργειες της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας των Διδασκάλων της Αγάπης-Σοφίας, της Ενεργού Νοημοσύνης και της Θέλησης. Μέσω της επίκλησης και της εφέλκυσης πνευματικών καθαρτηρίων ενεργειών συντελείται η απαραίτητη διαδικασία αναπροσανατολισμού και μετουσίωσης των κατώτερων ενεργειών.

Μέσω υποδείξεων οι συμμετέχοντες οδηγούνται να ανταποκρίνονται με περιεκτικό οραματισμό στο Σχέδιο της Αγάπης-Σοφίας για την γήινη ανθρωπότητα και τον πλανήτη, να το αναγνωρίζουν και να συμμετέχουν στην υλοποίησή του. "Η Εργασία σου για τον Όμιλο είναι να φωτίζεις το μονοπάτι προς τους υψηλούς τόπους και να το κρατάς ανοικτό"

Πρόγραμμα Ιοχροοχοού Ακαδημίας 2017 - 2018