Μια δήλωση και οι παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο εκπλήρωσής της

Οι νέοι εκτελεστικοί, που θα διαδεχθούν τους δικτάτορες και εξουσίες, των παγκόσμιων πολέμων, θα είναι ζηλωτές και μαθητές της Έβδομης Ακτίνας στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Η ικανότητά τους για ολοκλήρωση και συγχώνευση στις ορθές γραμμές θα επιφέρει γοργά αναγκαία διεθνή κατανόηση. Ο χρόνος που θα επιτευχθεί αυτό δεν μπορεί ακριβώς να προβλεφθεί. Αυτό θα οφείλεται στο ότι οι καταπονημένοι ανθρώπινοι μηχανισμοί εκείνων στους οποίους έχει ανατεθεί το έργο μπορεί να αποτύχουν να αντιδράσουν σωστά ή την κατάλληλη στιγμή. Οι κατερχόμενοι αυτοί ζηλωτές και μαθητές της Έβδομης Ακτίνας μπορεί να κάνουν λάθη και μπορεί να εκτελέσουν το έργο τους με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει αναβολή. Τους επιτρέπεται να έχουν το γενικό περίγραμμα του έργου που τους ανατίθεται από τις δικές τους ψυχές, οι οποίες εργάζονται υπό την έμπνευση των μεγάλων εκείνων και απελευθερωμένων ψυχών που ονομάζουμε Διδασκάλους της Σοφίας, αλλά καταναγκασμός μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου δεν υπάρχει ούτε επιβαλλόμενη και υπαγορευόμενη υπηρεσία. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας στα προσεχή σημαντικά έτη εξαρτάται από το έργο που θα κάνουν όλοι όσοι θα συνδέονται, έστω κι αμυδρά με το Νέο Όμιλο των Παγκόσμιων Εξυπηρετητών του Κόσμου. Αν η κοινή γνώμη εκπαιδευθεί στα νέα ιδεώδη, η ορμή της ογκούμενης αυτής παλίρροιας θα διευκολύνει πολύ το έργο των εκτελεστικών της Έβδομης Ακτίνας και σε ορισμένες περιπτώσεις θ’ αποτελέσει γι’ αυτούς τη γραμμή της ελάχιστης αντίστασης.

Συνεπώς η αποτυχία θα βαρύνει τους ώμους των παγκόσμιων ζηλωτών και μαθητών και δεν θα δείχνει ανακριβή προφητεία ή παρερμηνευμένες αστρολογικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση το τέλος που έχει προφητευθεί είναι αναπόφευκτο, αλλά ο χρόνος αυτού του τέλους βρίσκεται στα χέρια της αφυπνισμένης ανθρωπότητας. Το περιθώριο της διαφοράς θα είναι επίσης μόνο μεταξύ εκατό και τριακοσίων ετών. Η παρώθηση για σύνθεση είναι τώρα εξαιρετικά ισχυρή για να καθυστερήσει πολύ.