Έξι αιτίες για τις ανθρώπινες διαφορές

Οι άνθρωποι διαφέρουν:

α. Στην ακτίνα που επηρεάζει, επικρατώντας, το μαγνητισμό της ζωής.

β. Στην προσέγγιση της αλήθειας. Άλλοτε η αποκρυφιστική ατραπός, που είναι ο δρόμος της γνώσης και άλλοτε η μυστικιστική ατραπός, που είναι ο δρόμος της καρδιάς, παρουσιάζουν μια πιο μεγάλη ελκτική δύναμη.

γ. Στην πόλωση. Στο είδος της κατεύθυνσης που καθορίζει τη νοητική, συγκινησιακή ή φυσική πρόθεση μιας ζωής.

δ. Στη θέση τους μέσα στην εξέλιξη. Από αυτό εξαρτάται πολλές φορές η διαφοροποίηση που παρατηρείται μεταξύ των ανθρώπων.

ε. Στο αστρολογικό σημείο. Αυτό προσδιορίζει τη ροπή μιας οποιασδήποτε συγκεκριμένης ζωής.

στ. Στη φυλή. Αυτή η διαφορά φέρνει την προσωπικότητα κάτω από την επίδραση της ιδιόρρυθμης φυλετικής μορφής-σκέψης.