Α΄ Κύκλος «Σαμπάλλα»

περιλαμβάνει
15 Video

Θεματολογία του Σεμιναρίου "Στάδια Ιεραρχικής Μαθητείας", α΄ κύκλος «Σαμπάλλα»
1. Μια βιωματική μαρτυρία Μαθητείας στη Νέα Εποχή
2. Απελευθερωνόμαστε
3. Ιεραρχία Πνευματικών Ψυχών
4. Συμμετέχουμε στην Ατομικοποίηση
5. Μεθοδολογία των Πνευματικών Οντοτήτων
6. Οι Δημιουργικές Ιεραρχίες
7. AUM σε πλανητική εκδήλωση, Ο Ένας, Οι Τρεις, Οι Πολλοί
8. Σαμπάλλα: Κοσμικό και Ηλιακό Δυναμικό
9. Σαμπάλλα: Η Αίθουσα του Συμβουλίου
10. Σαμπάλλα: Αποκαλύψεις
11. Σαμπάλλα: Σουτράτμα – Ανταχκάρανα – Μύηση
12. Σαμπάλλα: Μυήσεις στα Κέντρα Δύναμης

     

FREE e-Book
Στάδια Ιεραρχικής Μαθητεία - Α΄ Κύκλος «Σαμπάλλα»