Αέρινοι Διαλογισμοί Υπηρεσίας

Η ΓΗ ΣΕ ΑΝΕΛΙΚΤΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ - Αέρινοι Διαλογισμοί Υπηρεσίας

Εσωτερική Διοχέτευση στο Τρίγωνο: Γιώργος Δ. Κάρδαρης
Διαλογισμός Τριγώνου: Μαρία Χ. Πετρίτση

Το Τρίγωνο ως Δομή ολοκληρώνεται με τις Ενέργειες του Διπόλου που σχηματίζουν για τον σκοπό αυτό ο Διδάσκαλος Θιβετανός με τον Αδελφό-Διδάσκαλο της Αέρινης Ιεραρχίας

Περιλαμβάνουν Διαλογισμούς Σύγχρονης Υπηρεσίας για την ένταξη της Γης στην ανελικτική Ιερή της τροχιά. Οι Διαλογισμοί βασίζονται στο Θείο Σχέδιο του Νέου Παρόντος, όπως ακριβώς ισχύει την περίοδο αυτή για την Ανθρωπότητα και για ολόκληρο τον πλανήτη της Γης.

Το Θείο Σχέδιο του Νέου Παρόντος, όπως ορίζεται από τη Σαμπάλλα δια της Αέρινης Ιεραρχίας και της Εξωτερικευμένης Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας, μεταδίδει τον Ιεραρχικό Σκοπό της γήινης αλύσου.

Πάνω σε Αυτό το Θείο Σχέδιο εργάζονται όλα τα Άσραμ της Λευκής Αδελφότητας της Αέρινης Ιεραρχίας του Δία, όλοι οι Διδάσκαλοι της Αγάπης-Σοφίας, όλοι οι μαθητές και εργάτες των Άσραμ Τους.

Με βάσει Αυτό το Θείο Σχέδιο,  ο Αναστάς Χριστός που τώρα επανεμφανίζεται και ολόκληρη η Λευκή Αδελφότητα της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας, καλούν, ολόκληρη την ανθρωπότητα και τον κάθε ένα ξεχωριστά, σε δημιουργική οραματική δράση και εργασία ώστε με τη σειρά τους να συμβάλλουν στο Θείο Σχέδιο που εκτυλίσσεται τώρα και που η διάρκειά του θα είναι μακρά μέσα στην Υδροχοϊκή Εποχή.

Ο άνθρωπος μπορεί να συνεργαστεί και να συλλειτουργήσει μαζί με τους Διδασκάλους της Λευκής Αδελφότητας και τον Αναστάντα Χριστό στην ανέλιξη της Γης, βιώνοντας ταυτόχρονα τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας αυτής στον εαυτό του και στην ψυχή του.

Με αυτά τα βιβλία δίδεται στον άνθρωπο η Δύναμη, να συμβάλλει ο ίδιος στις εξελίξεις της Ανθρωπότητας, στην Ιεροποίηση της Γης και στην Επανεμφάνιση του Αναστάντος Χριστού, συμμετέχοντας και οραματιζόμενος τα όσα δίδονται μέσα από τις λήψεις και τους διαλογισμούς του Θείου Σχεδίου.

Διδάσκαλος της Λευκής Αέρινης Ιεραρχίας, στο Άσραμ του Αγίου Γερμανού