Αιθερικό δίκτυο τριγώνων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΄ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ΄

aitheriko-diktyo1aitheriko-diktyo-trigonon4Είπα νωρίτερα ότι οι διασταυρούμενες ενέργειες που είναι μέσα στο αιθερικό σώμα του πλανήτη αποτελούν αυτή την εποχή ένα δίκτυ τετραγώνων. Όταν η δημιουργική διαδικασία θα είναι πλήρης και η εξέλιξη θα έχει κάνει το έργο της τα τετράγωνα αυτά θα γίνουν ένα δίκτυ τριγώνων. Αναγκαστικά αυτός είναι ένας συμβολικός τρόπος έκφρασης. Στο Βιβλίο της Αποκάλυψης που υπαγορεύθηκε πριν 1900 χρόνια από το μαθητή που είναι τώρα γνωστός ως ο Διδάσκαλος Ιλαρίων γίνεται αναφορά στην “πόλιν ήτις τετράγωνος κείται”.

Ο αιθερικός φορέας του πλανήτη έχει κληρονομηθεί από ένα προηγούμενο ηλιακό σύστημα με σκοπό και πρόθεση να μετασχηματιστεί σε ένα δίκτυ τριγώνων στο παρόν ηλιακό σύστημα.  Στο επόμενο σύστημα από αυτή την τριπλότητα ηλιακών συστημάτων, το τρίτο ή τελευταίο, στο οποίο η Θέληση του Θεού θα εκπληρωθεί, το αιθερικό σώμα θα αρχίσει σαν δίκτυ τριγώνων αλλά το δίκτυ αυτό θα αναχθεί σε δίκτυ αλληλοσυνδεόμενων κύκλων ή συνδεόμενων δακτυλίων υποδεικνύοντας την εκπλήρωση των αλληλοσυμπλεκόμενων σχέσεων.  Στο παρόν σύστημα το αποτέλεσμα της εξέλιξης σε ό,τι αφορά στο αιθερικό σώμα θα είναι η επαφή που θα εδραιωθεί μεταξύ και των τριών σημείων κάθε τριγώνου δημιουργώντας μια εννεαπλή επαφή και μια εννεαπλή ροή ενέργειας.  Αυτό είναι συνεπές με το γεγονός ότι το εννέα είναι ο αριθμός της μύησης και όταν έρθει ο καιρός που ο προορισμένος αριθμός μαθητών θα έχει λάβει τις εννέα δυνατές μυήσεις, ο τριγωνικός αυτός σχηματισμός του πλανητικού αιθερικού σώματος θα είναι πλήρης.

Η ιδέα μπορεί να μεταδοθεί συμβολικά με το διάγραμμα που εικονίζει τον τριγωνικό σχηματισμό και τον τρόπο της διπλής ανάπτυξης ή προόδου και επέκτασης του δικτύου γιατί ξεκινώντας από το αρχικό τρίγωνο μένουν μόνο δύο σημεία για τις διεργασίες της επέκτασης. Το αρχικό τρίγωνο σχηματίσθηκε από το Σανάτ Κουμάρα και ονομάζουμε τις τρεις ενέργειες που κυκλοφορούν μέσα από αυτό τρεις κύριες Ακτίνες Όψης. Οι τέσσερις Ακτίνες Ιδιότητας σχημάτισαν δικά τους τρίγωνα και όμως κατά παράδοξο τρόπο ευθύνονται για τα “τετράγωνα” μέσα από τα οποία οι ενέργειές τους περνούν αυτή την εποχή. Έτσι το έργο του μετασχηματισμού του κληρονομηθέντος αιθερικού σώματος άρχισε και από τότε συνεχίζεται διαρκώς.

Μέσα στο αιθερικό σώμα του ανθρώπινου όντος έχετε μια επανάληψη της ίδιας διαδικασίας στο τρίγωνο των ενεργειών που δημιουργούνται από τη συνάφεια μεταξύ Ενάδας, Ψυχής και Προσωπικότητας. Είναι σχεδόν αδύνατο για τον άνθρωπο να σχεδιάσει ή να κάνει την εικόνα τυο δικτύου των τριγώνων και ταυτόχρονα να τα βλέπει να παίρνουν στην ολότητά τους κυκλική μορφή ως αιθερικό σώμα της πλανητικής σφαίρας. Ο λόγος είναι ότι ολόκληρο το αιθερικό σώμα βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και αδιάκοπο μετασχηματισμό, μεταμόρφωση και οι ενέργειες από τις οποίες απαρτίζεται είναι σε κατάσταση συνεχούς αλλαγής και κυκλοφορίας. Είναι φρόνιμο να έχουμε υπόψη ότι είναι ο μηχανισμός που αλλάζει και ότι αυτός ο μετασχηματισμός του τετραγώνου σε τρίγωνο δεν αφορά κατά κανέναν τρόπο στις διαβιβαζόμενες ενέργειες ή τα διάφορα κέντρα παρά μόνο στο ότι είναι πολύ πιο εύκολο για τις ενέργειες να ρέουν δια του τριγωνικού σχηματισμού του αιθερικού σώματος από το να ρέουν, όπως συμβαίνει τώρα, διαμέσου ή πέριξ ενός τετραγώνου και ενός δικτύου τετραγώνων.

Έχω πλήρη επίγνωση πως ό,τι σας ανακοινώνω εδώ ίσως να σας φαίνεται το ύψος της ανοησίας και δεν υπάρχει βέβαια δυνατός τρόπος με τον οποίο να μπορέσω να σας αποδείξω την πραγματική φύση του διεπικοινωνούντος αυτού συστήματος ή με τον οποίο να μπορέσετε να ελέγξετε και να επικυρώσετε όσα λέω. Αλλά πάλι αδελφοί μου προς το παρόν δεν έχετε κάποιο τρόπο να εξακριβώσετε την πραγματική ύπαρξη του Σανάτ Κουμάρα και όμως από την ίδια τη νύκτα του χρόνου η ύπαρξή Του είχε διακηρυχθεί από την Ιεραρχία και είχε γίνει αποδεκτή από εκατομμύρια.  Κάθε ανθρώπινο ον πιστεύει πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να αποδείξει ή από όσα μπορεί να επιβεβαιώσει την ορθότητά τους.

Τα κέντρα είναι στην πραγματικότητα εκείνα τα “διασταυρούμενα σημεία” των ενεργειών όπου το αιθερικό σώμα κατέχει επτά τρίγωνα ή μετασχηματισμένα σημεία. Από τη σκοπιά της Σαμπάλλα τα κέντρα μέσα σε ένα ανθρώπινο ον μοιάζουν με τρίγωνο με ένα σημείο στο κέντρο. Από τη σκοπιά της Ιεραρχίας οι συνθήκες είναι κάπως διαφορετικές. Έχετε τα επτά κέντρα που απεικονίζονται σα λωτοί με αριθμούς πετάλων που ποικίλλουν. Ωστόσο πάντα διατηρείται και παρουσιάζεται ευδιάκριτα ένα τρίγωνο στην καθαυτή καρδιά του λωτού. Πάντα υπάρχει το τρίγωνο με το σημείο επικοινωνίας του και σε αυτό δίνουμε το όνομα “πετράδι μέσα στο λωτό”.  Έχετε συνεπώς την ακόλουθη συμβολική παρουσίαση του λωτού και καλά θα κάνετε να τη μελετήσετε με προσοχή. Η προσωπικότητα του ανθρώπου ρυθμίζεται από τον κύκλο που είναι η εκπορευόμενη επίδραση του λωτού και με τον τρόπο αυτό εδραιώνεται μια αλληλεπίδραση. Ο λωτός ο ίδιος ρυθμίζεται από την ψυχή και με τη σειρά του ρυθμίζει τη “σφαίρα επιρροής μέσα στην αύρα του λωτού” φτάνοντας έτσι και ρυθμίζοντας τη ζωή της προσωπικότητας. Το τρίγωνο ρυθμίζεται από την Πνευματική Τριάδα όταν η Ανταχκαράνα έχει δομηθεί ή είναι σε διαδικασία δόμησης και με τη σειρά του εμπνέει ή πυροδοτεί πρώτα από όλα την ψυχή και τελικά την καταστρέφει. Το σημείο στο κέντρο είναι ενδεικτικό της Εναδικής ζωής, πρώτα απ’ όλα στην κατώτατή της έκφραση της φυσικής ζωής και ζωτικότητας και τελικά σαν το “σημείο ευαισθησίας”.  Συνεπώς έχουμε:

Το Σημείο στο κέντρο, ενδεικτικό της Εναδικής ζωής.
Τις σχετιζόμενες ενέργειες του εγωικού λωτού που ρυθμίζονται από την ψυχή.
Τη σφαίρα ακτινοβολίας, την εκπορευόμενη επίδραση του λωτού που ρυθμίζει την προσωπικότητα.
Το τρίγωνο ενέργειας που ρυθμίζεται από την Πνευματική Τριάδα.

Η παραπάνω διδαχή σχετικά με το αιθερικό σώμα δεν είναι μεγάλη αλλά περιέχει πολλά που είναι σχετικά νέα και παρέχει πολλή τροφή για αφομοίωση.