Αισθαντικά πεδία | Νοητικά πεδία

Τηλεπαθητική Επικοινωνία στα Αισθαντικά πεδία

ΟΙ ΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Οι μη ενσαρκωμένες οντότητες, που μεταχειρίζονται αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας, χρησιμοποιούν το εγκεφαλικό ή το φωνητικό σύστημα του μέντιουμ. Οι οντότητες αυτές, δεν είναι υψηλής εξέλιξης και είναι εντελώς ανίκανες να χρησιμοποιήσουν μεθόδους του νοητικού πεδίου. Μερικοί παίρνουν διδασκαλία από μη ενσαρκωμένες οντότητες, εξέλιξης, όχι μεγαλύτερης της δικής τους και κάποτε μικρότερης. Οι ψυχές, που ετοιμάζονται να πάρουν ανθρώπινα σώματα, είναι βαθιά απασχολημένες στο έργο του διαλογισμού τους, κατά το οποίο προετοιμάζουν την ενσάρκωσή τους. Στις συνηθισμένες πνευματικές συγκεντρώσεις, τα μέτριας εμβέλειας μέντιουμ είναι αδύνατον να τις αντιληφθούν και να επικοινωνήσουν μαζί τους. Το πολύ να επικοινωνήσουν με ψυχές που εντελώς πρόσφατα πέρασαν από την άλλη πλευρά και βρίσκονται σε μια κατάσταση βαθιάς αφαίρεσης μεν, διαφορετικού τύπου δε. Μερικοί απλά έλκουν το περιεχόμενο από το δικό τους υποσυνείδητο. Έτσι έχουμε κοινοτυπίες, ντυμένες με χριστιανική φρασεολογία και μυστικιστικές αποχρώσεις του παρελθόντος.

ΟΙ ΠΟΜΠΟΙ ΤΩΝ ΑΙΣΘΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ "ΤΑ ΜΕΝΤΙΟΥΜ"
Μερικοί πομποί εργάζονται ολοκληρωτικά στα αισθαντικά πεδία. Το έργο τους κατά συνέπεια είναι έργο θυμαπάτης. Είναι μη συνειδητά μέντιουμ, ανίκανα να ελέγξουν την πηγή από την οποία προέρχεται η διδασκαλία. Αν λένε ότι γνωρίζουν, συχνά σφάλλουν. Οι δηλώσεις που γίνονται από τα προσωρινά μέντιουμ, δε χρησιμοποιούνται κατά κανόνα από τους μαθητές, παρ’ όλο που η απευθείας φωνή, είχε τη χρησιμότητά της κατά καιρούς. Η ιδιότητα του μέντιουμ, συνήθως εκφράζει την διαδικασία που ακολουθείται από εκείνον που περιορίζεται εξ ολοκλήρου, στα αισθαντικά πεδία. Η ιδιότητα του μέντιουμ είναι επικίνδυνη, επειδή το νοητικό σώμα δεν παίζει ενεργό ρόλο και η ψυχή κατά συνέπεια δεν έχει τον έλεγχο. Το μέντιουμ είναι ένα ασυνείδητο όργανο. Δεν είναι αυτό το ίδιο ο ελέγχων παράγων. Είναι αυτός που ελέγχεται.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΙΣΘΑΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι μέθοδοι επικοινωνίας πάνω στο αισθαντικό πεδίο είναι το άκουσμα, το κοντύλι, η αυτόματη γραφή, η φωνή που έρχεται απευθείας.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Όταν το ελατήριο του μαθητή είναι εγωκεντρικό, στην προσπάθειά του να αποτυπώσει εντυπώσεις από τη ψυχή του και την Πνευματική Ιεραρχία, στρέφεται ενδοσκοπικά στον εαυτό του και αιχμαλωτίζεται στο αισθαντικό πεδίο. Αποτυπώνει λοιπόν στη μαγνητική του αύρα, μορφές και σκέψεις με κατώτερα, αισθαντικά ελατήρια, βαυκαλιζόμενος ότι πρόκειται για «κάθετες εντυπώσεις», για τις οποίες βεβαίως δεν διαθέτει ακόμη την ποιοτική διάκριση, τις παραμορφωμένες αντανακλάσεις των ανώτερων κόσμων, όπως τις βλέπει μέσα από το απατηλό καλειδοσκόπιο, των αισθαντικών πεδίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο αληθινός μαθητής αντιμετωπίζει το υποχρεωτικό πέρασμα από αυτή τη φάση της θυμικής αυταπάτης, μαθαίνοντας να αποτυπώνει συνειδητά την επικλητική ανθρώπινη ανάγκη, να αντιλαμβάνεται πού, πώς και πότε είναι δυνατή η βοήθεια, καθαρίζοντας τη μαγνητική του αύρα από τις παρεμποδιστικές μορφοσκέψεις, τους πόθους και τις πάσης φύσεως επιθυμίες σβήνοντάς τες από έλλειψη προσοχής, ισχυροποιώντας τη μαγνητική του αύρα, ελαττώνοντας τις εγωιστικές σκέψεις, λόγια και πράξεις και αυξάνοντας τον θετικό οραματισμό και την θετική δραστηριότητα και ταυτόχρονα καθαρίζει και τον γύρω αισθαντικό κόσμο με τον οποίο βρίσκεται σε επαφή.

 

Τηλεπαθητική Επικοινωνία στα Νοητικά πεδία

ΟΙ ΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Αυτοί που διδάσκουν στο νοητικό πεδίο τους μέσου τύπου μαθητές και τους υπό δοκιμασία μαθητές, είναι άνθρωποι παρομοίων παθών αλλά με μεγαλύτερη πείρα και σοφότερο έλεγχο του εαυτού τους. Ο λόγος που συνεργάζονται, είναι η μεγάλη ανάγκη που υπάρχει. Δεν κινούνται από προσωπική συμπάθεια. Η νοητική στάση που αναζητούν είναι η επιδεκτικότητα αποδοχής, η ικανότητα εσωτερικής αντιγραφής, η αποχή από αμφισβητήσεις, ωσότου γίνουν περισσότερα γνωστά. Τότε ο μαθητής μπορεί να αμφισβητεί τα πάντα. Ένας Διδάσκαλος έλεγε, «Γνωρίστε μας σαν πνευματικά υγιείς και ισορροπημένους ανθρώπους, που διδάσκουν όπως εμείς διδάξαμε πάνω στη γη, χωρίς να κολακεύουμε τους μαθητές μας αλλά πειθαρχώντας τους. Τους οδηγούμε όχι με το να τους εξαναγκάζουμε να προχωρούν τροφοδοτώντας τις φιλοδοξίες τους, ούτε με υποσχέσεις δύναμης, αλλά με το να τους δίνουμε πληροφορίες και να τους κατευθύνουμε να τις χρησιμοποιούν στο έργο τους, ξέροντας πως η ορθή χρήση της γνώσης οδηγεί στην εμπειρία και την επίτευξη του σκοπού.»

ΟΙ ΠΟΜΠΟΙ ΤΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ "ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΙ"
Κάθε γενιά θα πρέπει να παρουσιάσει τους διορατικούς της. Οι επιστήμονες, οι μαθηματικοί, οι εκπαιδευτικοί, οι αποκρυφιστές, οι μυστικιστές, οι ανθρωπιστές, όσοι αγαπούν τους συνανθρώπους τους έχουν ένα βαθμό νοητικής εστίασης και είναι νοητικά ευαίσθητοι. Οι διάνοιές τους αποτυπώνουν λοιπόν νοητικές εντυπώσεις συγκεκριμένες, αφηρημένες, ή ανώτερες αφηρημένες. Λέμε «διορατικούς» και όχι «ορώντες», γιατί το να βλέπει, να ορά κανείς, σημαίνει ότι και γνωρίζει. Το πρόβλημα είναι ότι οι μαθητές δεν βλέπουν. Διακρίνουν μια σκοπιά, ένα σημείο οραματισμού, μια μερική όψη του μεγάλου οικοδομήματος της αλήθειας, όμως οι υπόλοιπες όψεις, είναι απόκρυφες για την τρισδιάστατη όραση. Όσοι θέλουν να ενεργούν σαν αληθινοί πομποί και μεσάζοντες μεταξύ Εκείνων της Φυλής που Γνωρίζουν, και των «μικρών παιδιών» της Φυλής, πρέπει να έχουν προσηλωμένα τα μάτια τους στον ορίζοντα.

Με τον τρόπο αυτό οφείλουν να επιζητούν, να επεκτείνουν τον οραματισμό τους, να διατηρούν σταθερή την εσωτερική αντίληψη που ήδη έχουν, να αυξήσουν την ακτίνα της εσωτερικής τους αντίληψης, να προσκολλώνται στην αλήθεια ότι όλα τα πράγματα φέρονται προς την αποκάλυψη και ότι η μορφή δεν έχει σημασία. Να είναι όργανα που δεν παρασύρονται από περαστικές τρικυμίες, στα οποία μπορεί να βασιστεί κανείς, να παραμένουν απαλλαγμένοι από κατάπτωση και από απογοήτευση, αδιάφορο τι μπορεί να συμβεί, να διατηρούν μια οξυδερκή αίσθηση αναλογιών, μια ορθή κρίση για όλα τα πράγματα, μια ρυθμισμένη ζωή, ένα πειθαρχημένο φυσικό σώμα, μια ολόψυχη αφοσίωση στην ανθρωπότητα. Οι Διδάσκαλοι αναζητούν αυτές τις ιδιότητες στα άτομα και όταν δεν τις βρίσκουν, πρέπει να στραφούν στην αναζήτηση άλλων συνεργατών.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να επιτραπεί σε έναν εκπαιδευόμενο μαθητή να συμμετάσχει στην δραστηριότητα ενός Ενεργειακού Ιεραρχικού Κέντρου, πρέπει να αποτυπώνει την εντύπωση της ατομικής του ψυχής (κάθετη εντύπωση) και να κινείται βάσει αυτής, να αποτυπώνει την εντύπωση του ανθρώπινου περιβάλλοντός του (οριζόντια εντύπωση), από την οποία να παραμένει αποσπασμένος, ενώ συγχρόνως συντρέχει και συμπονά, να αποτυπώνει την ιεραρχική εντύπωση και να την κατανοεί.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ
Μερικοί εργάζονται μόνο στα νοητικά επίπεδα, μέσα από τηλεπάθεια, μαθαίνοντας εκείνο που οι Πρεσβύτεροι Αδελφοί της φυλής και οι δικές τους ψυχές έχουν να τους μεταδώσουν. Ψάχνουν τις πηγές γνώσης που είναι αποθηκευμένη στη συνείδηση της ψυχής. Αποκτούν επίγνωση της γνώσης που είναι αποθηκευμένη στους εγκεφάλους των μαθητών της ίδιας ακτίνας με αυτούς. Μερικοί, όντας προφυλακή της συνείδησης του Διδασκάλου, αποκτούν επίσης αντίληψη της σκέψης του.

Εκείνοι που εργάζονται συνειδητά, μπορούν να συσχετίσουν τη διδασκαλία που δίνεται σύμφωνα με το Νόμο της Αντιστοιχίας με τη χρήση των συμβόλων, που βλέπουν με τη χρήση της νοητικής ψυχικής τους όρασης, να εξακριβώσουν την ακρίβεια της διδασκαλίας.

Εκείνοι που εργάζονται ασυνείδητα, και δεν εννοούμε τους αστρικούς ψυχικούς τύπους, χρησιμοποιούν την εμπιστοσύνη, την διάκριση μέχρι να προχωρήσουν περισσότερο. Δεν πρέπει να αποδέχονται τίποτε που να αντιφάσκει προς τα γεγονότα που έχουν μεταδοθεί από τους Μεγάλους Απεσταλμένους της Στοάς και πρέπει να είναι ικανοί να προσθέτουν σε ένα μικρό ποσό γνώσης που έχουν, μια άλλη γνώση, μεγαλύτερης έκτασης.

ΤΥΠΟΙ ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ
Το αιθερικό διαδίκτυο είναι μια σειρά συναφειών που όταν η σχέση τους αποκατασταθεί, γίνεται τηλεπαθητική επικοινωνία διαφόρων τύπων:

  Η ενστικτώδης τηλεπάθεια είναι ακτινοβολία από ηλιακό πλέγμα σε ηλιακό πλέγμα. Αφορά καταγραφή καθαρού αισθήματος και συγκινησιακών εκπορεύσεων. Πρόκειται για επικοινωνία ανθρώπων συγκεντρωμένων στο ζωϊκό ή στο συναισθηματικό τους σώμα, ακόμα και αν παρουσιάζουν εξαιρετική διανόηση. Όταν αργότερα το αίσθημα καθαγιασθεί από την ομαδικότητα και γίνει ανώτερου τύπου, η επικοινωνία του αισθήματος θα γίνεται από καρδιά σε καρδιά.

  Η νοητική τηλεπάθεια είναι ακτινοβολία από νου σε νου. Αφορά καταγραφή καθαρής σκέψης και νοητικών εκπορεύσεων. Πρόκειται για επικοινωνία ανθρώπων συγκεντρωμένων στο νοητικό τους σώμα. Έτσι, αποσπασμένοι από τα εκπορευτικά ρεύματα της συγκίνησης και της επιθυμίας, είτε είναι δικά τους είτε είναι του περιβάλλοντος, είναι σε θέση να παρουσιάζουν για εγγραφή, μία καθαρή, πρόσφορη, εγκεφαλική επιφάνεια.

   Η ενορατική τηλεπάθεια είναι ακτινοβολία από ψυχή σε ψυχή. Αφορά καταγραφή καθαρής, άμεσης γνώσης. Πρόκειται για επικοινωνία ανθρώπων, που έχουν ολοκληρωμένη προσωπικότητα, η δύναμή τους εστιάζεται στην ανώτερη ψυχική συνείδηση, η ψυχή, ο νους και ο εγκέφαλος είναι πλήρως συντονισμένοι και ευθυγραμμισμένοι. Τα άτομα αυτά και μόνον αυτά, ανάλογα με την ακόμη λεπτοφυέστερη διεύρυνσή τους, είναι δυνατόν να έχουν επικοινωνία με, τα υπερανθρώπινα βασίλεια, τους Διδασκάλους της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας, τους Ομίλους των Διδασκάλων στα αιθερικά πεδία και στο φυσικό πεδίο, τους Ομίλους των ευαίσθητων και των υποψηφίων μαθητών στο φυσικό πεδία, τα υποανθρώπινα βασίλεια

ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ
Οι μορφές της ομαδικής τηλεπάθειας είναι κατά σειρά:

  Η ενστικτώδης, ζωώδης τηλεπάθεια της αγέλης και των μαζών. Εκδηλώνεται στο ομαδικό πέταγμα των πουλιών, στις μετακινήσεις των κοπαδιών των ζώων, στην άμεση διακίνηση ακριβών πληροφοριών μεταξύ των άγριων φυλών, στους ανθρώπους χαμηλής νοημοσύνης.

  Η συγκινησιακή τηλεπάθεια της σύγχρονης μαζικής ψυχολογίας και της κοινής γνώμης. Η μαζική ψυχολογία είναι η μαζική ανταπόκριση σε εντυπώσεις του ηλιακού πλέγματος καθώς αυτές κυκλοφορούν από όμιλο σε όμιλο. Έχει αλόγιστη ποιότητα και τυφλή δράση. Η κοινή γνώμη είναι αόριστες νοητικές αντιδράσεις της μάζας των ανθρώπων, που ψηλαφητά αρχίζουν να βρίσκουν το δρόμο τους στο νοητικό πεδίο, στη δραστηριότητα και στην επαφή, δυνατότερων και δραστηριότερων από τους ίδιους, διανοιών.

  Η νοητική τηλεπάθεια της «νοήμονας» κοινής γνώμης που προϋποθέτει τη δράση των ανώτερων ενεργειακών κέντρων του λαιμού και του τρίτου ματιού. Αυτό πραγματοποιείται σταδιακά καθώς ευρύτερες ανθρώπινες ομάδες αφυπνίζονται. Έχουν ανάγκη η έμφαση να δίνεται στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και στον διαλογισμό. Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται και οι ευαίσθητοι και υποψήφιοι μαθητές της Πλανητικής Ιεραρχίας.

  Η ενορατική τηλεπάθεια των διευρημένων σε ανώτερες συνειδήσεις ανθρώπων, δηλαδή των μυημένων. Είναι η κατηγορία των ανθρώπων που η ψυχή τους έχει τον πλήρη έλεγχο των κατώτερων από αυτή, κραδασμών. Για τους ανθρώπους αυτούς, το άγνωστο και υποκειμενικό των άλλων κατηγοριών, είναι γνωστό και αντικειμενικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να έχει η μαγνητική αύρα ενός μαθητή την ευαισθησία καταγραφής εντυπώσεων από τα κατώτερα βασίλεια της φύσεως, τα λεγόμενα υποανθρώπινα, δηλαδή το ζωικό βασίλειο, το φυτικό, το ορυκτό και από τα στοιχεία της φύσης, ο μαθητής πρέπει να έχει επιτύχει κάποιες σημαντικές, ταυτόχρονες, συνειδησιακές διευρύνσεις: Να δραστηριοποιείται από τα ανώτερα πεδία της ψυχής, να παραμένει ενεργός κάτοχος και χρήστης της προσωπικότητάς του και του συγκεκριμένου νου, η αισθαντική του ευαισθησία να έχει γίνει ενστικτώδης αντίδραση. Τότε, χρησιμοποιώντας και κατευθύνοντας την αισθαντική ενστικτώδη του αντίδραση, μπορεί να εργασθεί με την εξέλιξη των μορφών που βρίσκονται στα υποανθρώπινα βασίλεια, ζωογονώντας και εδραιώνοντας μια πνευματική νοήμονα αλληλεπίδραση τεράστιας χρησιμότητας.

Καταγράφει, σαν οριζόντια εντύπωση την περιβαλλοντική του ανθρώπινη εντύπωση, σαν κάθετη εντύπωση την ιεραρχική εντύπωση προς τα άνω και των κατώτερων βασιλείων προς τα κάτω. Όταν μέσα από τις συνεχείς, ανώτερες συνειδησιακές διευρύνσεις, θα φθάσει τον βαθμό του Διδασκάλου της Σοφίας η μαγνητική του αύρα θα αποτυπώνει σαν οριζόντια εντύπωση την ιεραρχική εντύπωση, σαν κάθετη εντύπωση τα ανώτερα πεδία της Πνευματικής Τριάδας προς τα άνω και προς τα κάτω, το ανθρώπινο βασίλειο, όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητά μας.