‘Ακτίνες και Μυήσεις” Τόμος I’ σελ. 274

ihsoys_-saint_germain-copy1

Αυτή η εισροή Υδροχοϊκής ενέργειας είναι ένας από τους παράγοντες που θα επιτρέψουν στο Χριστό να συμπληρώσει το έργο Του ως Παγκόσμιος Σωτήρας και Παγκόσμιος Διδάσκαλος. Θα Του επιτρέψει επίσης να λάβει τη μύηση που βρίσκεται άμεσα ενώπιόν Του και για την οποία προετοιμάζεται σχεδόν επί τρεις χιλιάδες χρόνια, γιατί τόσο εξυψωμένη και ιδιάζουσα είναι αυτή η μύηση. Επίσης αυτή η επίδραση της ενέργειας του Υδροχόου επέτρεψε στο Διδάσκαλο Ρ. να αναλάβει το μανδύα του Μαχατσόχαν και να γίνει ο Κύριος του Πολιτισμού, ενός πολιτισμού που θα διέπεται από το ρυθμό της Έβδομης Ακτίνας.

ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ