Από την άλλη πλευρά ο Μάχα Τσόχαν

Δίνοντας την πρακτική όψη του θέματος, μας παρουσιάζει την επίδραση που έχει το Ιόχρου Πυρ πάνω στον ιδιώτη: ("Bulletin", Μάϊος 1959)

"…΄Όταν, για παράδειγμα, ένα φυσικό (ανθρώπινο) σώμα είναι βρόμικο… και το βάζετε στο λουτρό και το καθαρίζετε, δίνετε σ αυτό το σώμα άνεση και καθαριότητα… Κατά τον ίδιο τρόπο ενεργεί και η Ιόχρους Φλόγα σε εκείνους οι οποίοι τη χρησιμοποιούν…"