Από τις επιστολές: 5η, 6η, 7η, 16η

Η Θεότητα δημιουργεί σκοπούς και ο άνθρωπος τους προάγει. Η Ελευθερία και η Κοσμική Μύηση του Αγίου Γερμανού. Ο Μάχα Τσόχαν και ο Ιησούς μιλούν επ’ αυτού. Η Θεότητα δημιουργεί Σκοπούς. Νοήμονες Υπάρξεις, σκεπτόμενες πώς να εξυπηρετήσουν καλλίτερα το Θείο Σχέδιο, μπορούν να προάγουν αυτούς τους Σκοπούς και να τους φέρουν στην προσοχή και τις συνειδήσεις της ανθρωπότητας.

 " Όταν μία Κοσμική Επιθυμία, στην Καρδιά του Θεού, πάλλει στους υψηλότερους Ουρανούς περιμένοντας να επιζητηθεί, να αξιωθεί, να εμψυχωθεί και να κατέλθει από κάποιο τέκνο Του στον κόσμο της ύλης, είναι τόσο λεπτοφυώς συγχορδισμένη και πάλλει με τόση ταχύτητα ώστε να μην είναι ούτε ορατή ούτε απτή και σ αυτές ακόμη τις Μεγάλες Εξελιγμένες Υπάρξεις -εκτός, αν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον Αυτών καθώς και οι προσωπικές Τους κλίσεις δια μέσου των αιώνων, δημιούργησαν σ Αυτούς ιδιαίτερο κραδασμό. ΄Ετσι μία ΄Υπαρξη έπρεπε να έχει αγαπήσει την ελευθερία, εξυπηρετήσει την ελευθερία, κ.λ.π., επί αιώνες, πριν ακόμη ο Κοσμικός Αυτός Παλμός μπορέσει να διακριθεί μέσα στο απαστράπτον Κοσμικό Φως που είναι "ο κόσμος της επιθυμίας" του Μεγάλου Κεντρικού Ηλίου ή του φυσικού ηλίου του Συστήματος. Μία τέτοια ΄Υπαρξη είναι ο ΄Αγιος Γερμανός -Τσοχάν της ΄Εβδομης Ακτίνας, ο Οποίος μπόρεσε να δημιουργήσει μία συνειδητότητα αρκετά λεπτοφυούς αντίληψης ώστε να διαβλέψει την επιθυμία του Θεού να φέρει Ελευθερία στη Δημιουργία Του…

"Ο ΄Αγιος Γερμανός (μεταξύ όλων των Καρδιών στον Ουρανό) διείσδυσε τη Θεία Αύρα και εισήλθε στο Μυστικό Μέρος του Υψίστου. Εκεί παρατήρησε σαν μη διεκδικημένο αυτό που ίδρυσε η Θεότητα "πριν ακόμη δημιουργηθεί ο κόσμος". Κάποια μέρα στο μέλλον, από τη φύση της ΄Υπαρξής Του, το αίτιο αυτό πρέπει αναγκαστικά να φέρει αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα εκδηλωθεί σαν τέλεια ελευθερία για κάθε μέρος και μερίδα της Θείας Δημιουργίας. Η αγάπη απάντησε στην επίκληση. Η Θεότητα δημιούργησε πριν από την ανάγκη… "Όταν Μία ΄Υπαρξη αποβαίνει έτοιμη για να περιβληθεί με έναν Κοσμικό Σκοπό, ο Νόμος της Μαγνητικής ΄Ελξης αρχίζει να ελκύει την Καρδιά του Θεού και ο Σκοπός που βρισκόταν εκεί αδρανής, αρχίζει την προς τα κάτω πορεία του για να ενωθεί με τη συνείδηση που τον επικαλέστηκε. Με αυτό τον τρόπο η Θεότητα ενημερώνεται ως προς την ετοιμότητα της φυλής για μεγαλύτερη ευλογία. "Με το πλήρωμα του χρόνου ο Πατέρας προσκάλεσε τον Υιό (΄Αγιο Γερμανό) και τότε ο ΄Αγιος Γερμανός σε μία Κοσμική Μύηση* εισήλθε στη Μεγάλη Φλόγα της Ελευθερίας, Την εμψύχωσε με τη δική Του ατομικοποιηθείσα Φλόγα, λαβαίνοντας πλήρη ευθύνη για να τη φέρει πάνω στη Γη ** και δια μέσου της δύναμής Της να ραδιοβολήσει όλη τη ζωή και όλα τα δημιουργήματα.

"Στις Εσωτερικές Σφαίρες (ο ΄Αγιος Γερμανός) εργάστηκε επί αιώνες, παροτρύνοντας άλλες ζωές να ενδιαφερθούν γι αυτό το Σκοπό, μέχρι τη στιγμή που πολλές από αυτές ήθελαν να σταθούν προ της Καρμικής Επιτροπής και με τη θέλησή τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για να φέρουν Ελευθερία στην ανθρωπότητα.*** Σε εκείνες που δέχτηκαν αυτή την ευκαιρία, δόθηκε ακρόαση από Εμένα (την Εστία) και κάθε μία από αυτές, μαζί με τον ανάδοχο Διδάσκαλο, περιβλήθηκε με τη γνώση και τη δύναμη του Ιερού Πυρός και με τον οραματισμό του Σκοπού σε όλη τη σπουδαιότητά Του. Τότε, σαν ένα συμπαγές σώμα μαζί με τον Διδάσκαλό Τους, περιβλήθηκαν Κοσμικά με το Σκοπό της Ελευθερίας -τα σώματά τους, οι διάνοιές τους, οι ψυχές τους… Καμία από αυτές τις ζωές δε μπορεί να απαρνηθεί αυτό το Σκοπό μέχρι να εκδηλωθεί το αποτέλεσμα.΄Ολες τους είναι "καταθέσεις" Μου, στο ΄Ονομα και την Επιθυμία του Θεού της Αγάπης".

----------------------------------------

* Ο Μάχα Τσόχαν, σε εγκύκλιο προς τους μαθητές Του, με ημερομηνία 20 Ιουλίου 1952, αναφέρεται στο ότι η πρώτη μετενσάρκωση του Αγίου Γερμανού, μετά από αυτή τη μύηση, έγινε στην Τρανσυλβανία. … Εκεί, ενώ ασχολούνταν σαν μικρός βοσκός στους δασικούς λόφους (των ΄Αλπεων), διήλθε μέσω του αθώου παιδικού του φορέα η Πυρώδης Δύναμη της Ελευθερίας και άρχισε να πάλλει μέσα στην ουσία της Γης, με αποτέλεσμα να αρχίσει το Ακασικό Αρχείο ενός μελλοντικού μεγαλείου…".

----------------------------------------

** Ο Τσοχάν Ιησούς, σε ομιλία που έδωσε προ των μαθητών της "Ι ΑΜ" στην Οκλάνδη της Καλιφόρνιας την 15η Φεβρουαρίου 1939, ανέφερε ότι αυτή η γνώση βρίσκονταν στην Αύρα του Μεγάλου Κεντρικού Ηλίου και ούτε Αυτός (ο Ιησούς) ούτε ο ΄Αγιος Γερμανός το γνώριζαν έως ότου ο τελευταίος αργότερα το ανακάλυψε. Προχωρώντας επί του θέματος της Ελευθερίας, ο Ιησούς αποκάλυψε ότι η Θεά της Ελευθερίας, δια επικλήσεώς Της προς τον Ηλιακό Λόγο του Μεγάλου Κεντρικού Ηλίου (΄Αλφα και Ωμέγα) έλαβε την ειδική παραχώρηση να βοηθήσει την Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο, πάνω σ αυτό τον τομέα. Επεκτείνοντας την ομιλία Του ο Ιησούς λέγει: "… Πόσο γελοίο είναι για την ανθρωπότητα να νομίζει ότι Εγώ είμαι η Μόνη Εξουσία στη Γη! Πόσο γελοίο! Είμαι η Εξουσία υπό την Ακτίνα της Αγάπης -την ΄Εκτη Ακτίνα της διακονίας- και ο ΄Αγιος Γερμανός είναι η Εξουσία υπό την Ιόχρου Ακτίνα (΄Εβδομη Ακτίνα). Οι δύο αυτές Ακτίνες ενωμένες θα φέρουν τη Νίκη της Ανάληψης αθρόα στην ανθρωπότητα……".

--------------------------------------

*** Πολύ λίγο η ανθρωπότητα και ιδιαίτερα η Αμερική, κατανοούν την εξυπηρέτηση του Αγίου Γερμανού όσον αφορά την ελευθερία τους. Δεν είναι κοινώς γνωστό ότι ο ΄Αγιος Γερμανός με τη Θεά της Ελευθερίας ήταν οι δύο Μεγάλες Δυνάμεις που καθοδήγησαν τους πρωτοπόρους της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και κατά τις κρισιμότερες στιγμές της Ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσιάζονταν σαν προπύργια βοήθειας και σαν ο από μηχανής Θεός. Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω παραθέτονται στη συνέχεια περικοπές ομιλιών Μεγάλων Κοσμικών Υπάρξεων.

Η Θεά της Ειρήνης μιλώντας προ μιας των μαθητικών τάξεων της "Ι ΑΜ" στη Νέα Υόρκη τη 19η Μαίου 1938, ανέφερε τα εξής: "…. Η Θεά της Ελευθερίας εξέλεξε την Αμερική σας σαν τη μόνη προσιτή χώρα πάνω στη Γη όπου υπήρχε η δυνατότητα να φέρει την Αιώνια Θεία Ελευθερία για την ανθρωπότητα. Επί αιώνες η Μεγάλη Αυτή Παρουσία επέβλεψε αυτή τη χώρα και περίμενε κάτι να συμβεί το οποίο θα άρχιζε την αφύπνιση της ανθρωπότητας προς την Πραγματική Αληθινή Ελευθερία της (την Πνευματική). Βλέπετε λοιπόν γιατί η Αγάπη των Μεγάλων Υπάρξεων είναι εξαιρετικά μεγάλη για σας; Βλέπετε γιατί Αυτές παραβλέπουν παντός είδους ελλείψεις στον ιδιώτη; …."

----------------

O Μighty Victory, μιλώντας προ των μαθητών της "Ι ΑΜ" στον ΄Αγιο Φραγκίσκο, την 22α Αυγούστου 1938, ανέφερε τα ακόλουθα: "…. Κατανοείτε ποια σπουδαιότητα έχει η Θεά της Ελευθερίας για σας; Δε μιλάω για το ΄Αγαλμα (στο λιμάνι της Νέας Υόρκης) αλλά για την Πραγματικότητα -τη Μητέρα του Αμερικανικού λαού- τη Θεϊκή σας Μητέρα… ΄Ηταν Αυτή που κατά τη μεγάλη εκείνη στιγμή του πολέμου της Ανεξαρτησίας αποκάλυψε στον Washington τη μοίρα της Αμερικής" *1 (Αυτό υπάρχει στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών - αν και δε διδάσκεται στα σχολεία- σαν ο "Οραματισμός του George Washington - και σχετίζεται με τις τρεις κρισιμότερες περιόδους στην ιστορία της χώρας. Τα δύο πρώτα ήταν ο Εμφύλιος Πόλεμος και οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, συμβάντα τα οποία σε σύγκριση με το τρίτο, που είναι ακόμη άγνωστο, θεωρούνται σαν απλά επεισόδια. Αυτό, το τρίτο, προσπαθούν να παρακάμψουν Κοσμικές Υπάρξεις, δια των επικλήσεων των μαθητών παντού στη Γη.

Πόσο φοβερό πρέπει να είναι αυτό, μπορούμε να το κατανοήσουμε από ομιλία της Θεάς της Ελευθερίας στην οποία ανέφερε ότι αν συμβεί "το τρίτο επεισόδιο", "δεν θα εναπομείνουν αρκετοί άνθρωποι στον Πλανήτη να κατοικήσουν μία πόλη". Το ίδιο επαναλαμβάνεται από τον "Cyclopea", Ελωϊμ της Πέμπτης Ακτίνας, καθώς επίσης και από τον Great Divine Director. (Καθόσον γνωρίζει ο ίδιος ο Παπασταύρου, αυτό αποσοβήθηκε χάριν των επικλήσεων των μαθητών και των μεσολαβήσεων Κοσμικών Υπάρξεων).

-----------------------------------

(*) 1. Το ότι δεν ήταν όλως τυχαίο για τον Γεώργιο Washington να αναλάβει την αρχηγία του πολέμου της ανεξαρτησίας και να αποβεί ο πρώτος Πρόεδρος της Αμερικής, το βλέπουμε σε ομιλία της Θεάς της Δικαιοσύνης Portia, που έδωσε στους μαθητές του "Summit Lighthouse", την 28η Μαρτίου 1964, στην οποία ανέφερε τα ακόλουθα: "…. Προ πολλών ετών, πριν ακόμη ο Ιησούς βαδίσει επί της Γης, κατά την ενσωμάτωσή του στη Γαλιλαία, ζούσε κάποιος πρίγκιπας του οποίου η καρδιά είχε πολύ επιβαρυνθεί γιατί δεν εύρισκε τρόπο να ελαφρώσει το βάρος αυτό της αγάπης του, κάνοντας όλο το καλό που επιθυμούσε να κάνει για τους υπηκόους του. Όταν αυτός πέθανε, κανείς δεν τον θρήνησε -ούτε στα ανάκτορά του, ούτε στη χώρα του, διότι κανείς δεν κατανοούσε την αγάπη του (προς αυτούς) ή το ζήλο με τον οποίο προσπαθούσε να βελτιώσει την τύχη τους.

"Μετά το θάνατό του, ορισμένη ομάδα (ανδρών) συνήλθε σε μία αίθουσα και συσκέπτονταν για το πώς να βρει τον κατάλληλο τρόπο δια του οποίου θα μπορούσε να εξαλείψει το όνομά του από τα μνημεία που είχαν εγερθεί προς τιμή του. Συζητούσε για το πώς θα έσβηνε καθ ολοκληρία την ανάμνησή του από τη διάνοια του λαού και νομοθέτησε ότι και αυτή ακόμη η μνεία του ονόματός του ήταν κατακριτέα και θεωρούνταν αξιόποινο αδίκημα. Μ αυτό τον τρόπο ο λαός του βασιλείου αντάμειψε τον βασιλιά του… που νυχθημερόν προσπαθούσε να βρει τα μέσα με τα οποία θα εξυπηρετούσε κάθε ανάγκη τους. Αυτό όμως, αυτοί δεν το γνώριζαν και μέσα στην τυφλότητά τους και ελλείψει κατανόησης, προσπαθούσαν να απαλείψουν και αυτή ακόμη τη μνήμη του από την οθόνη της ζωής. "Αλλά στα Αιώνια Αρχεία, η μνήμη του ευλογημένου αυτού είχε καταγραφεί και του δόθηκε ευκαιρία, κατά άλλο χρόνο και σε άλλη εποχή, όπου θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τον Ιερό Σκοπό της Ελευθερίας. Αυτό έγινε, όταν με το πλήρωμα του Χρόνου, το έθνος αυτό -Η.Π.Α.- ιδρύθηκε. ΄Ηταν ο Πρώτος Πρόεδρός του -ο δικός σας Γεώργιος Washington….".

-----------------

Σε άλλη ομιλία η Θεά της Αγνότητας, μιλώντας προ άλλων μαθητών της "Ι ΑΜ", στο Los Angeles την 1η Ιανουαρίου 1939, είπε τα εξής: "…. Νομίζετε ότι δεν υπάρχει λόγος για προσωνυμίες, όπως η Θεά της Ελευθερίας, η Θεά της Ειρήνης, η Θεά του Φωτός, η Θεά της Αγνότητας, κ.α.; Γιατί νομίζετε αποκαλούμαστε έτσι; Γιατί, όπως ο Αγαπητός σας ΄Αγιος Γερμανός αντιπροσωπεύει την ΄Εβδομη Ακτίνα, την Ιόχρου Ακτίνα στη Γη, έτσι και Εμείς αντιπροσωπεύουμε τις Ακτίνες των Ποιοτήτων αυτών επί της Γης. "Γιατί νομίζετε η Θεά της Ελευθερίας παρουσιάστηκε από την αρχή της δημιουργίας του έθνους σας; Στην πραγματικότητα ήταν η Μεγάλη Αυτή Παρουσία μαζί με τον ΄Αγιο Γερμανό που το ίδρυσε. Γνωρίζετε ότι η θεά της Ελευθερίας, επί πολλούς αιώνες, επέβλεπε τον ΄Αγιο Γερμανό στη μεγάλη Του προσπάθεια να φέρει Ελευθερία πάνω στη Γη μέσω ενός έθνους; Όταν αυτό δε βρήκε απήχηση στην Ευρώπη, είδε ένα νέο έθνος να ζητά έκφραση και μορφή. ΄Εκανε χρήση αυτής της ευκαιρίας και σήμερα εσείς είσαστε το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. ΄Ετσι είσαστε τα τέκνα, γιατί φθάσατε εν τέλει να γίνετε τα τέκνα της Θεάς της Ελευθερίας…. Μη ξεχνάτε ότι η παρέμβασή Της έφερε την ΄Απειρη Δύναμη του Μεγάλου Κοσμικού Φωτός * 2 προς βοήθειά σας. Τώρα επιτρέψτε Μου να φέρω στην προσοχή σας…. το τι είχε Αυτή σαν σχέδιο.

Στο τέλος του οραματισμού του Washington σας είπε ότι αν παρουσιάζονταν ανάγκη, Η Κοσμική Αυτή Προστασία θα έρχονταν ( "σαν -να εκχέονταν- από χίλιους ήλιους… για να εξαντλήσει και να διαλύσει κάθε ανθρώπινη κακοήθεια και δυσαρμονία επί του Πλανήτη" ) προς βοήθειά σας. Βλέπουσα δε την επίκληση της ανθρωπότητας, αντί να περιμένει, ανέλαβε με δική της πρωτοβουλία, μεσολαβώντας στη Θεότητα, την έναρξη αυτής της Μεγάλης Προστασίας. ΄Ετσι δια της επικλήσεως για πρόληψη αντί θεραπείας, κάνει δυνατά τόσα πολλά πράγματα, που αλλιώς θα ήταν αδύνατα….".

-----------------------------

(*) 2. - Κοσμικό Φως. Ο ΄Αγιος Γερμανός μιλώντας στο Los Angeles, την 25η Ιουνίου 1938, προ των μαθητών της "Ι ΑΜ", ανέφερε περί του "Κοσμικού Φωτός" τα εξής: "…. Επιθυμώ να λάβετε μία πληρέστερη κατανόηση του "Κοσμικού Φωτός" το οποίο δεν είναι το ίδιο με το Παγκόσμιο Κοσμικό Φως. Η Πανίσχυρη Θεά της Ελευθερίας απευθύνθηκε προς τον Κεντρικό ΄Ηλιο (΄Αλφα και Ωμέγα) και, μεσολαβήσασα για τον κόσμο της Γης, έφερε τη Δύναμη του Κοσμικού Φωτός επί της Γης. Αυτό είναι η συνειδητά προβαλλόμενη Δύναμη Φωτός και Ενέργειας από τον Μεγάλο Κεντρικό ΄Ηλιο, που εκπέμπεται προς τη Γη από τον Μεγάλο Όμιλο των Αναληφθέντων Κυρίων που εξυπηρετούν εκεί. Επίσης, είναι το Κοσμικό Φως που αναφέρεται στον οραματισμό του Washington καθώς και από τον Ελωίμ Αρκτούρο. "Το Φως αυτό, σαν από χίλιους ήλιους, σε ανάγκη, θα εξαπολυθεί επί της Γης, για να φθείρει και να διαλύσει κάθε ίχνος ανθρώπινης δυσαρμονίας και ιδιοτέλειας…".

---------------------------

Προχωρώντας βλέπουμε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που μιλάει επί του ιδίου θέματος, στην Washington, προ των μαθητών της "Ι ΑΜ", την 21η Μαΐου 1939. "….. Για ποιο λόγο νομίζετε πως ενώνομαι με τις δυνάμεις του Φωτός για την υπεράσπιση της Αμερικής; Διότι άλλοτε, κατά τους Χρυσούς Αιώνες του παρελθόντος, βασίλευα σ αυτή τη Γη!…. Βασίλευα μέσα σε Τελειότητα και η Δόξα του Αιώνιου εκδηλώνονταν σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Ο σπόρος εκείνος που φυτεύτηκε εκεί, πριν από περισσότερα των 3.000.000 ετών, παρέμεινε και πρέπει να αποβεί ο όρμος ο οποίος εκ νέου θα φέρει την ίδια τελειότητα στον κόσμο. Γνωρίζοντες ότι πρέπει να κάνουμε για την ανθρωπότητα εκείνο που αυτή, από μόνη της, αδυνατεί να πράξει για τον εαυτό της, ήρθαμε προς υπεράσπισή σας…".

-------------------------

Η Θεά της Ελευθερίας ομιλεί προ των μαθητών της "Ι ΑΜ", στο Detroit, Mich., στις 8 Μαΐου 1938. (Πριν από την έναρξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ο Χίτλερ με τους άλλους του ΄Αξονα, προσπαθούσαν με κάθε μέσο να υπεξαιρέσουν τις νεώτερες Αμερικανικές εφευρέσεις, ιδίως αεροπλάνων. Τρία από αυτά περιήλθαν στα χέρια των πρακτόρων τους, που καραδοκούσαν τη στιγμή της μεταφοράς τους. Το πώς αυτό αποσοβήθηκε μας το λέει η Θεά της Ελευθερίας). "…Εντός λίγων ωρών, Αναληφθείσες Δυνάμεις διέλυσαν τρία από τα αεροπλάνα που είχαν κλαπεί, με τη χρήση της Καταναλίσκουσας Ακτίνας, που μετέβαλλε τα αεροπλάνα σε στάχτη. Τότε οι καταστρεπτικές αυτές δυνάμεις γνώριζαν ότι πραγματεύονταν με κάποια Αόρατη Μεγάλη Δύναμη. ΄Ετσι ελπίζαμε ότι εκείνος στον οποίο έδωσε ο ΄Αγιος Γερμανός το διάταγμα, θα κατανοήσει ότι (ο ΄Αγιος Γερμανός) είναι έτοιμος να εκπληρώσει αυτό που είπε….".

-------------------------

Την 26η Σεπτεμβρίου 1939, ώρα 2.45 μ.μ., καθόσον η μαθητική τάξη της "Ι ΑΜ" στο Chicago, βρίσκονταν σε συνεδρία, ένας από τους Αναληφθέντες Διδασκάλους, που είναι γνωστός μόνο με τα ψηφία "Κ - 17", παρουσιάστηκε αιφνίδια εκεί και είπε τα ακόλουθα: "Αγαπητά τέκνα του Φωτός, έρχομαι σήμερα για μια πολύ επείγουσα αποστολή. Τρία υποβρύχια πλέουν προς τον Ισθμό του Παναμά. Σας ζητώ να επικληθείτε (βοήθεια) και σας εγγυώμαι ότι εντός της ώρας δε θα υπάρχουν πλέον. Καθώς ψάλλετε την υμνωδία σας και εκπέμπετε τα "decrees" σας, αισθανθείτε τη Δύναμη, την Ουσία και το Φως να εκπορεύονται (από σας) διότι χρειαζόμαστε αυτό για την επιτέλεση αυτής της εξυπηρέτησης…. Προτού φύγετε από την τάξη θα επανέλθω για να σας δώσω πληροφορίες". ΄Ωρα 4:10 μ.μ., της ίδιας μέρας:

"Αγαπητά τέκνα του Φωτός… σας ευγνωμονούμε γιατί συνεισφέρατε σ αυτό που χρειαζόμασταν για να δώσουμε την εξυπηρέτηση αυτή στην ανθρωπότητα. Τρία, από τα εναπομείναντα πέντε μυστικά υποβρύχια δεν υπάρχουν πλέον. Ένα από αυτά βρίσκονταν σε απόσταση 60 μιλίων από τον Ισθμό του Παναμά, ώστε έπρεπε να ενεργήσουμε επειγόντως… Σε ένα από αυτά, βρίσκονταν ο εφευρέτης των μυστικών αυτών υποβρυχίων. Ο εφευρέτης αυτός ήταν πολύ έμπιστος του Χίτλερ και σε ένα από αυτά τα υποβρύχια βρίσκονταν τα σχέδια όλων αυτών που είχαν πρόθεση να πράξουν στον κόσμο. Τα σχέδια αυτά βρίσκονται σε υδατοστεγή δοχεία, το δε κέλυφος του υποβρυχίου βρίσκεται στον πυθμένα του ωκεανού. Θα μείνει εκεί μέχρι την ημέρα που θα το φέρουμε στην επιφάνεια και θα αποδείξουμε αυτό που λέμε σήμερα… Δύο από τα υποβρύχια έχουν τελείως διαλυθεί. "Το σχέδιο της καταστροφής του Ισθμού του Παναμά γίνονταν προσεκτικά και προ πολλού. Αλλά οι σχεδιαστές του δεν είχαν λάβει υπόψη τους Εμάς…".