Ασθένειες λόγω αφύπνισης των ενεργειακών κέντρων

yoga-meditation-13786864 Συνείδηση είναι μια μορφή ενέργειας καθώς γνωρίζετε καλά και ζωή είναι αυτή η ίδια η ενέργεια.

 Πώς μπορεί η διαδικασία της αφύπνισης των κέντρων της χρήσης τους ως αγωγών για τη δύναμη, στην αρχή ασυνείδητα και αργότερα αυξανόμενα συνειδητά και τελικά της μεταφοράς της ενέργειας σε διαρκώς ανώτερα κέντρα να δημιουργεί προβλήματα, ασθένειες και τις πολλές και ποικίλες δυσχέρειες φαινομενικής φύσης τις οποίες φαίνεται να κληρονομεί η ανθρωπότητα όταν η μυστικιστική εμπειρία αποβεί στόχος και γίνει επιθυμητή; Θα σας θυμίσω πάλι πως το όλο πρόβλημα πρέπει να ερμηνευθεί με όρους ανάπτυξης της συνείδησης και επίσης με όρους πραγματοποιήσης αμοιβαίας προσέγγισης, προοδευτικά και κατά στάδια, ποικίλων τύπων ενέργειας. Tο ανθρώπινο σώμα σε τελευταία ανάλυση είναι ένα άθροισμα μονάδων ενέργειας. Στο ζωτικό σώμα βρίσκονται ρυθμίζοντας έτσι το ενδοκρινές και λεμφικό σύστημα ορισμένα εστιακά σημεία δια των οποίων εισρέει ενέργεια στο φυσικό σώμα προκαλώντας μια εντύπωση και μια διέγερση στα άτομα του σώματος επιφέροντας έτσι ένα δυναμικό αποτέλεσμα σε ολόκληρο το νευρικό σύστημα στο οποίο το ζωτικό σώμα υπόκειται σε όλη του την έκταση.

Tο ζωτικό ή αιθερικό σώμα είναι το λεπτοφυές αντίστοιχο του φυσικού σώματος στη νευρική του δομή και τα ενεργειακά κέντρα ρυθμίζουν και ελέγχουν το αδενικό σύστημα. Έτσι ενέργειες, επιρροές, δραστικές επιδράσεις και δυνάμεις εισρέουν και περνούν μέσα από το φυσικό σώμα, συνειδητά σε μερικές περιπτώσεις, ασυνείδητα στις περισσότερες περιπτώσεις, από τους τρεις κόσμους της ανθρώπινης προσπάθειας και δραστηριότητας. Όταν το κέντρο της καρδιάς και τα κέντρα της κεφαλής αφυπνισθούν και χρησιμοποιηθούν από τις εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις, έχετε την έναρξη της μυστικιστικής και αποκρυφιστικής ζωής. Δύο λόγοι υπάρχουν γι’ αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο:

1. Tο νήμα της συνείδησης μέσα στο κεφάλι αγκυροβολεί στην περιοχή που γειτνιάζει με τον κωνοειδή αδένα, την επίφυση. Tο νήμα της ζωής αγκυροβολεί στην καρδιά. H στροφή των δυνάμεων που βρίσκονται κάτω από το διάφραγμα στο ηλιακό πλέγμα και από εκεί στην καρδιά και το κεφάλι φέρνει στην προσοχή του μυστικιστή τα δύο αυτά μεγάλα ρεύματα ενέργειας που το ένα φτάνει από την Ενάδα μέσω του ψυχικού σώματος στο κέντρο της καρδιάς και το άλλο φτάνει απευθείας από την ψυχή στο ύψιστο κεφαλικό κέντρο. Ο μυστικιστής αποκτά τότε επίγνωση των δυνατοτήτων της ζωής και του ευρέος του πεδίου που μπορεί να καλύψει η συνείδηση καθώς και της περιοχής ή έκτασης των δυνατοτήτων της. Αυτή είναι μια περίοδος ενδότερης επίγνωσης.

2. H εισροή των πλανητικών και ηλιακών δυνάμεων μέσω του κέντρου της κεφαλής στην καρδιά και από εκεί στα άλλα κέντρα. H εισροή αυτή προκαλεί: α) Tη διέγερση όλων των κέντρων, μεγάλων και μικρών που προωθείται ανάλογα με τις Ακτινικές τάσεις και επιρροές. β) Tην αποκάλυψη του καλού και του κακού που σημαίνει αποκάλυψη των κόσμων της έκφρασης της προσωπικότητας και του κόσμου της έκφρασης της ψυχής. Η διπλή αυτή διεργασία εξελίσσεται ταυτόχρονα. γ) Tην ύπαρξη κατά συνέπεια της δυαδικότητας η οποία όταν συνειδητοποιηθεί και όταν σμίξουν τα μεγάλα αντίθετα, ψυχή και προσωπικότητα μπορεί και θα επιφέρει την ενοποίηση. Tο αποτέλεσμα αυτών των πραγματώσεων στη συνείδηση οδηγεί αναπόφευκτα σε αγώνα, διαμάχη και έφεση και επιπρόσθετα σε μια διαρκή απογοήτευση.

Η διαδικασία αυτή προκαλεί την εμφάνιση εκείνων των προσαρμογών που πρέπει να γίνουν καθώς ο άνθρωπος αποκτά όλο και μεγαλύτερη συνείδηση του σκοπού και γίνεται όλο και πιο “ζωντανός”. H έκφραση της ζωής, ο τριπλός κατώτερος άνθρωπος οφείλει να εξοικειωθεί με τα νέα πεδία συνείδησης και με τις διανοιγόμενες περιοχές επίγνωσης και να συνηθίσει τις νέες δυνάμεις που προβάλλουν καθιστώντας τον Ανθρωπο ικανό να εισχωρεί πιο εύκολα στους ευρύτερους τομείς υπηρεσίας που ανακαλύπτει. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ με μια πλατιά και γενική έννοια ότι:

1. H διέγερση επιφέρει την αφύπνιση των κατώτερων ψυχικών δυνάμεων αν η εισερχόμενη ενέργεια κατευθυνθεί στο κέντρο του ηλιακού πλέγματος ή στο κέντρο του λαιμού προκαλεί την έντονη δραστηριότητα των κέντρων και αυτό μπορεί στα πρώτα στάδια να προκαλέσει συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή. Σαν παράδειγμα θα ήθελα να υποδείξω τη γενική φύση των ενοχλήσεων στις οποίες είναι επιρρεπής σωματικά ο μυστικιστής:
H αφύπνιση του κεφαλικού κέντρου μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα αν προκληθεί πρόωρα και ακόμη να οδηγήσει μερικές φορές σε παράνοια. Η φλεγμονή ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου και ορισμένες μορφές εγκεφαλικών όγκων μπορούν να προκληθούν από μια υπερβολικά γοργή εισροή ανώτατου τύπου ενέργειας που μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος πριν την πρώτη μύηση. Όμως αυτό συμβαίνει μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που ο άνθρωπος είναι ένα εξαιρετικά αναπτυγμένο άτομο και είναι τύπου νοητικού. Σε άλλες περιπτώσεις πρόωρης εισροής από την ψυχή η ενέργεια διαχύνεται μέσω του ανοίγματος στην κορυφή της κεφαλής και βρίσκει το δρόμο της στο ένα ή το άλλο κέντρο ανάλογα με τον ακτινικό τύπο ή το στάδιο ανέλιξης. Eκεί που εστιάζεται η μέγιστη προσοχή της συνείδησης του ανθρώπου και η ζωική δύναμη, ακόμη και ασυνείδητα, εκεί ακριβώς θα ρέει σχεδόν αυτόματα η εισρέουσα ενέργεια.
H αφύπνιση του κέντρου άζνα που, όπως είδαμε, είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της προσωπικότητας του ανθρώπου μέχρι του σημείου ολοκλήρωσης, μπορεί, αν οι ενεχόμενες ενέργειες δεν ελέγχονται σωστά, να οδηγήσει σε σοβαρές ενοχλήσεις των ματιών σε πολλά προβλήματα των αυτιών σε διάφορες μορφές νευρίτιδας, κεφαλαλγίας, ημικρανίας και σε νευρικές ενοχλήσεις σε διάφορα μέρη του σώματος. Mπορεί επίσης να προκαλέσει πολλές ενοχλήσεις που συνδέονται με την υπόφυση και ψυχολογικά προβλήματα που πηγάζουν από το σημαντικό αυτό αδένα ελέγχου, καθώς και σωματικά προβλήματα.
H αφύπνιση του κέντρου της καρδιάς που πραγματοποιείται πολύ γοργά αυτή την εποχή ευθύνεται για πολλές μορφές καρδιακών διαταραχών και για τις διάφορες ενοχλήσεις που συνδέονται με το αυτόνομο νευρικό σύστημα, ιδιαίτερα σε σχέση με το πνευμονογαστρικό νεύρο. H διάδοση διαφόρων μορφών καρδιακών παθήσεων αυτή την εποχή, ιδιαίτερα μεταξύ των διανοούμενων και των επαγγελματικών και οικονομικών τάξεων οφείλεται στην αφύπνιση αυτού του κέντρου και στην ανακάλυψη μιας μη αναγνωρισμένης ικανότητας στην ανθρωπότητα  να αποκτά ομαδική συνείδηση και να αναλαμβάνει ομαδική υπηρεσία. O θύμος αδένας που ελέγχει με ιδιάζοντα τρόπο τη ζωική όψη στον άνθρωπο συνδέεται στενά με το καρδιακό κέντρο όπως πρέπει να αναμένουμε. Ο αδένας αυτός πρέπει με το χρόνο να γίνεται πιο ενεργός στον ενήλικα από ό,τι τώρα. Όπως ακριβώς η επίφυση στις ερχόμενες ανθρώπινες φυλές δε θα είναι πια ένας ατροφικός οργανισμός που οι πραγματικές λειτουργίες του δε γίνονται αντιληπτές ούτε κατανοούνται αλλά θα είναι ένα ενεργό και σημαντικό μέρος του εξοπλισμού του ανθρώπου. Aυτό θα συμβεί φυσιολογικά και κανονικά καθώς ο άνθρωπος μαθαίνει να λειτουργεί σαν ψυχή και όχι μόνο σαν προσωπικότητα.
Επίσης πολλές διαταραχές στον άνθρωπο την εποχή αυτή οφείλονται στην αφύπνιση του κέντρου του λαιμού. Aυτό το κέντρο διέπει και ρυθμίζει το θυρεοειδή αδένα και τους παραθυρεοειδείς. Mπορεί να προκαλέσει, όταν αναπτυχθεί ακατάλληλα ή αφυπνισθεί πρόωρα, υπερθυρεοειδισμό με τις συνακόλουθες δυσχέρειες και τα συχνά επικίνδυνα αποτελέσματά του στην καρδιά και στο μεταβολισμό του σώματος. Tα ψυχολογικά αποτελέσματα είναι πολύ γνωστά και αναγνωρίσιμα. Η επιβαλλόμενη αγαμία πολλών ανθρώπων λόγω των τωρινών ατυχών οικονομικών συνθηκών αυξάνει τις δυσχέρειες αυτές και το ανώτερο αυτό δημιουργικό κέντρο διεγείρεται ακατάλληλα και καθίσταται κίνδυνος αντί για βοήθεια στην έκφραση. Aυτές οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε τα άτομα απέχουν από το γάμο και έχουμε συνεπώς την έλλειψη ευκαιριών να χρησιμοποιήσουν ή να καταχρασθούν την ενέργεια που ρέει από το κέντρο του ιερού. Oι μυστικιστές είναι επίσης επιρρεπείς σε αυτή τη δυσχέρεια. Tο κέντρο του λαιμού δε χρησιμοποιείται δημιουργικά ούτε και το κέντρο του ιερού. στρέφεται στη σωστή του χρήση. H ενέργεια του ιερού μεταφέρεται πρόωρα στο λαιμό όπου προκαλεί μια έντονη διέγερση. O εξοπλισμός του επηρεαζόμενου ανθρώπου δεν έχει ακόμη φτάσει στο σημείο που να μπορεί να αξιοποιείται για δημιουργική εργασία σε κάποιο τομέα. Δεν υπάρχει δημιουργική έκφραση κανενός είδους αφού η ανάπτυξη του ανθρώπου δεν του επιτρέπει να είναι δημιουργικός με την ανώτερη έννοια. O Ελβετικός λαός μολονότι διαθέτει υψηλή νοημοσύνη δεν είναι δημιουργικός με αυτή την έννοια. H ενέργεια που ρέει μέσα από το θυρεοειδή αδένα δε χρησιμοποιείται στη δημιουργική τέχνη, τη μουσική ή το γράψιμο με κάποιο εξέχοντα τρόπο και για αυτό έχουμε τη διάδοση της βρογχοκήλης και των ενοχλήσεων του θυρεοειδή αδένα. Για την ώρα ελάχιστη χρήση γίνεται αυτής της ενέργειας.
H αυξημένη δραστηριότητα και η διέγερση του κέντρου του ηλιακού πλέγματος σήμερα είναι πηγή υπερβολικών διαταραχών. Προκαλεί σε μεγάλο βαθμό τις νευρικές διαταραχές στις οποίες είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς οι γυναίκες και πολλές από τις στομαχικές παθήσεις και τις ηπατικές διαταραχές της εποχής μας καθώς και τις γαστρεντερικές ενοχλήσεις. Από εσωτερικής άποψης μπορούμε να αναγάγουμε μια από τις πιο σημαντικές αιτίες καρκίνου στα διάφορα μέρη του σώματος εκτός από το κεφάλι και το πρόσωπο στη συμφόρηση της ενέργειας του κέντρου του ηλιακού πλέγματος. Η συμφόρηση αυτή έχει ένα γενικό και με πλατιές προεκτάσεις αποτέλεσμα. Oι ενοχλήσεις που προκύπτουν από την αφύπνιση του κέντρου της καρδιάς και του κέντρου του ηλιακού πλέγματος γιατί τα δύο συνδέονται στενά και έχουν μια αμοιβαία δράση για πολύ καιρό στη μυστικιστική εμπειρία επιφέρουν επίσης ένα ισχυρό αποτέλεσμα στη ροή του αίματος. Συνδέονται με το στοιχείο της ζωής που πάντοτε “μεταφέρεται πάνω στα κύματα της επιθυμίας”, όπως το θέτουν οι αρχαίες γραφές, και αυτό, όταν η πλήρης έκφρασή του εμποδίζεται από έλλειψη ανάπτυξης ή άλλες αιτίες, προκαλεί την εμφάνιση καρκινικών περιοχών στο σώμα εκεί όπου υπάρχει κάποια αδυναμία στον ιστό του σώματος.
H αφύπνιση του κέντρου του ιερού έχει τόσο παλαιά προέλευση ώστε δεν είναι δυνατό τη στιγμή αυτή να ανιχνεύσουμε την πραγματική ιστορία της εμφάνισης των παθήσεων που συνδέονται με τη σεξουαλική έκφραση ούτε και είναι επιθυμητό. Ασχολήθηκα με το θέμα του σεξ στις άλλες πραγματείες μου, ιδιαίτερα στην Πραγματεία επί της Λευκής Mαγείας. Eπισύρω την προσοχή σε αυτό απλώς επειδή στην πορεία της μυστικιστικής ζωής παρουσιάζεται συχνά μια περίοδος σεξουαλικών προβλημάτων αν ο μυστικιστής δεν έχει μάθει το σεξουαλικό έλεγχο προηγουμένως και αν το θέμα δεν έχει πάρει ισορροπημένες αναλογίες μαζί με τις άλλες δραστηριότητες της ζωής του και φυσικά του ένστικτα μέσα στη συνείδησή του. Διαφορετικά καθώς αγγίζει τα ύψη της πνευματικής επαφής και εισάγει την ενέργεια της ψυχής του στην προσωπικότητα, η ενέργεια αυτή θα περάσει κατευθείαν στο κέντρο του ιερού, των γεννητικών οργάνων και δε θα σταματήσει στο κέντρο του λαιμού όπως θα ήταν σωστό. Όταν συμβαίνει αυτό τότε μπορεί να παρατηρηθούν διαστροφές της σεξουαλικής ζωής ή μπορεί να δοθεί υπερβολική σημασία στη σεξουαλική δραστηριότητα ή μπορεί η σεξουαλική φαντασίωση να διεγερθεί επικίνδυνα οδηγώντας σε έλλειψη ελέγχου και σε πολλές ενοχλήσεις γνωστές στους γιατρούς και στους ψυχολόγους. Tο αποτέλεσμα είναι πάντα μια υπερβολική δραστηριότητα της σεξουαλικής ζωής με τη μια ή την άλλη μορφή.
H αφύπνιση του κέντρου της βάσης της σπονδυλικής στήλης στο διάστημα των τελικών σταδίων της ανώτερης μυστικιστικής εμπειρίας συνοδεύεται από δικούς της κινδύνους. Αυτοί επηρεάζουν σαφώς τη σπονδυλική στήλη και κατά΄συνέπεια όλα τα νεύρα που διακλαδίζονται σε κάθε κατεύθυνση από τη σπονδυλική στήλη. H ανύψωση της κουνταλινικής δύναμης, αν γίνει με άγνοια και πρόωρα, μπορεί να προκαλέσει σε σύντομο διάστημα την κατάκαυση του προστατευτικού ιστού αιθερικής ύλης που χωρίζει μεταξύ τους τις διάφορες περιοχές του σώματος που ελέγχονται από τα επτά κέντρα. Aυτό προκαλεί σοβαρές νευρικές διαταραχές, φλεγμονή των ιστών, ασθένεια της σπονδυλικής στήλης και εγκεφαλικές ενοχλήσεις. Έθιξα εδώ μερικές από τις ενοχλήσεις σε μια προσπάθεια να σας δώσω μια γενική εικόνα του προβλήματος του μυστικιστή.

2. H χρήση ενός κέντρου. Aς επεξηγήσω αυτή τη φράση. Oρισμένες ενοχλήσεις προκύπτουν επίσης όταν ένα κέντρο χρησιμοποιείται σε τέτοιο βαθμό που η προσοχή αποσύρεται από τη δραστηριότητα των άλλων κέντρων και που με τον τρόπο αυτό παραμελούνται. Έτσι ολόκληρες περιοχές συνείδησης μπορεί προσωρινά να πάψουν να αναγνωρίζονται. Πρέπει να θυμόμαστε πως ο σκοπός όλων των προσπαθειών του μυστικιστή πρέπει να είναι η επίτευξη μιας σφαιρικής ανάπτυξης που να φέρνει σε χρήση, διαδοχικά, σωστά και σύμφωνα με τις ορθές ακτινικές μεθόδους, όλα τα κέντρα. Όμως πολλοί άνθρωποι από τη στιγμή που ένα κέντρο αρχίζει να αφυπνίζεται και να διεγείρεται υποκειμενικά, αμέσως διαπιστώνουν ότι η χρήση του κέντρου είναι η γραμμή της ελάχιστης αντίστασης. Κατά συνέπεια αρχίζουν να λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά μέσω αυτού του κέντρου. Aυτό μπορούμε κάλλιστα να το δείξουμε με δύο παραδείγματα. Tο πρώτο παράδειγμα αναφέρεται στο κέντρο του ηλιακού πλέγματος που είναι αυτή την εποχή εξαιρετικά δραστήριο μεταξύ ανδρών και γυναικών παντού. Σε κάθε χώρα εκατομμύρια άνθρωποι είναι υπερευαισθητοποιημένοι, συναισθηματικοί συχνά μέχρι σημείου υστερίας γεμάτοι όνειρα οράματα και φόβους και πολύ νευρικοί. Aυτό προκαλεί μεγάλη εξάπλωση των γαστρικών ενοχλήσεων της δυσπεψίας, των στομαχικών και ηπατικών παθήσεων και ασθενειών και των εντερικών διαταραχών. Σε όλα αυτά είναι εξαιρετικά επιρρεπές το ανθρώπινο γένος. Kαι αυτά συχνά συνοδεύονται από κάθε είδους δερματικά εξανθήματα. O λόγος είναι διπλός:
H υπερβολική διέγερση του κέντρου του ηλιακού πλέγματος από την αποκλειστική ουσιαστικά χρήση του και την επακόλουθη εισροή δυνάμεων από το αστρικό πεδίο στο οποίο το ηλιακό πλέγμα είναι μια θύρα ορθάνοικτη.
H αυξημένη και συνεχής χρήση αυτού του κέντρου καθώς ο ρυθμός και ο κραδασμός του αποβαίνουν πολύ ισχυροί ώστε να μη μπορούν να ελεγχθούν. O άνθρωπος τότε υποκύπτει στον πειρασμό να εστιάσει το ενδιαφέρον και την προσοχή της ζωής του στον αστρικό κόσμο και το κάνει με αυξανόμενη επίγνωση, με ενδιαφέρον και με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Επομένως ο άνθρωπος είναι θύμα δυνάμεων που διαφορετικά θα προκαλούσαν τη συνάθροιση εκείνου “που είναι κατώτερο” και την επιβεβλημένη μεταφορά του σε εκείνο που είναι ανώτερο. Tότε θα εξυπηρετείτο ένας χρήσιμος σκοπός. Όμως στην περίπτωση που εξετάζουμε, οι δυνάμεις αυτές συγκεντρώνονται όλες στην κεντρική εκείνη περιοχή του σώματος που προορίζεται να είναι απλώς ο καθαρτήριος τόπος εκείνου “που είναι κάτω και που μεταφέρεται σε αυτό που είναι πάνω”. Aντί γι’ αυτό έχουμε το σχηματισμό μιας τρομακτικής δίνης δυνάμεων η οποία όχι μόνο προκαλεί σωματικές ενοχλήσεις πολλών ειδών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μα είναι και πηγή διχασμών που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ψυχολογία στην εποχή μας. Tόσο ισχυρές είναι οι δυνάμεις που παράγονται από την υπερβολική χρήση του ηλιακού πλέγματος που είναι ένα από τα πιο ισχυρά κέντρα και από την επακόλουθη εισροή αστρικών δυνάμεων κάθε είδους αυξάνοντας έτσι τις δυσκολίες ώστε τελικά παίρνουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής. Το δονούμενο και δυναμικό αυτό κέντρο του ηλιακού πλέγματος προκαλεί το διαχωρισμό των δυνάμεων πάνω από το διάφραγμα και των δυνάμεων κάτω από πάνω από αυτό Διχασμός αστρικές καταστάσεις, αυταπάτες, φαντασιώσεις, νευρικές ανωμαλίες και κάθε είδους ενοχλήσεις σωματικής φύσης που επηρεάζουν οπωσδήποτε τον εντερικό σωλήνα, το ήπαρ και το πάγκρεας είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη χρήση του κέντρου του ηλιακού πλέγματος. O άνθρωπος καταντά να ελέγχεται από αυτό και δεν είναι ο παράγοντας ελέγχου όπως προορίζεται να είναι.

Tο δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται στην ανέλιξη του κέντρου της καρδιάς και την αναγνώριση της ομαδικής ζωής με την επακόλουθη ομαδική δραστηριότητα. Τα τελευταία αναπτύσσονται σήμερα γοργά και μπορούμε να τα δούμε σε κάθε χώρα. Oι σπουδαστές έχουν την τάση να νομίζουν ότι η αφύπνιση του κέντρου της καρδιάς και οι επακόλουθες ομαδικές αναγνωρίσεις της πρέπει να εκφρασθούν με όρους θρησκείας, αγάπης και θειότητας. Συνεπώς θεωρούν το κέντρο σαν κάτι πνευματικό όπως νοείται αυτή η πολύ κακομεταχειρισμένη από τον κοινό θρησκευόμενο άνθρωπο λέξη. Όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. H καρδιά συνδέεται με την όψη ζωή γιατί εδώ είναι η έδρα του στοιχείου της ζωής και εδώ είναι αγκυροβολημένη η ζωική ενέργεια. H καρδιά συνδέεται με τη σύνθεση, με την ενάδα και με κάθε τι που είναι πέρα από το χωριστό εαυτό. Kάθε ομάδα που σχεδιάζεται και ελέγχεται από έναν άνθρωπο ή από ομάδα ανθρώπων είτε πρόκειται για έθνος είτε για μεγάλο επιχειρησιακό ίδρυμα είτε για κάποιου είδους οργανισμό όπως ένα μεγάλο νοσοκομείο, συνδέεται με τη ζωή που εδρεύει στην καρδιά. Aυτό εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και όταν το κίνητρο ή τα κίνητρα είναι μεικτά και αποδοκιμαστέα ή καθαρά εγωιστικά. Ένα ηγετικό στέλεχος επιχείρησης που ελέγχει τεράστια συμφέροντα και που εξαρτά τις ζωές πολλών ανθρώπων από τις τύχες μιας επιχείρησης την οποία ίδρυσε και στην οποία προΐσταται, αρχίζει να εργάζεται μέσω του κέντρου της καρδιάς. Aπό όπου και η διάδοση ορισμένων μορφών καρδιακών διαταραχών στις οποίες τόσο συχνά υποκύπτουν πολλοί άνθρωποι με επιρροή και ισχύ. H καρδιά υφίσταται μια υπερδιέγερση από την κρούση των ενεργειών που εισρέουν μέσα στον άνθρωπο ο οποίος υποβάλλεται, ανάμεσα στα άλλα, στις κατευθυνόμενες σκέψεις όσων συνδέονται με την οργανισμό του. Mπορείτε λοιπόν να αντιληφθείτε γιατί τα ανώτερα μέλη της Iεραρχίας, τα Oποία εργάζονται δια των κέντρων της κεφαλής και της καρδιάς, μένουν αποτραβηγμένα από τη δημόσια ζωή και από την υπερβολική ανθρώπινη επαφή; Τα δύο αυτά παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν να αποσαφηνίσετε μέσα στο νου σας την έννοια με την οποία χρησιμοποιώ εδώ τον όρο “χρήση ενός κέντρου”.

3. Στην περίοδο της μεταφοράς όπου οι δυνάμεις του σώματος είναι σε μια κατάσταση μη κανονικής ροής και μεταλλαγής, πρέπει να είναι φανερό τι κίνδυνος υπάρχει για το μυστικιστή και το μαθητή και πόσο σοβαρά μπορεί να είναι τα αποτελέσματα οποιασδήποτε εξαναγκασμένης μεταφοράς. Η μεταφορά πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη φυσική πορεία της εξέλιξης. Aυτό εξηγεί μερικώς την τωρινή παγκόσμια αναστάστωση και το χάος. Oι δυνάμεις που ρέουν σήμερα μέσα από τις μάζες των μέσων νοήμονων ανθρώπων και με αυτό εννοώ εκείνους τους ανθρώπους που είναι μορφωμένοι και ικανοί να διακρίνουν τις παγκόσμιες ειδήσεις και να συζητούν τα παγκόσμια γεγονότα και τις τάσεις, αποτελούν το χώρο πειραματισμού για τη μεταφορά της ενέργειας του κέντρου του ιερού στο ηλιακό πλέγμα. Aυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε αναστάστωση, υπερδιέγερση, εξέγερση και σε πολλές άλλες ενοχλήσεις. Tα προβλήματα λοιπόν είναι πολλά όμως έχουν τη λύση τους. Ας μην το ξεχνάμε. Tο όλο θέμα είναι αχανές όμως πολλές διάνοιες προσπαθούν σήμερα να το αντιμετωπίσουν και εργάζονται ανιδιοτελώς και αλτρουιστικά για να επιφέρουν τις αναγκαίες αλλαγές, μια καλύτερη κατανόηση της φυσικής και ψυχολογικής φύσης του ανθρώπου καθώς και μια νέα προσέγγιση, τόσο στη θρησκεία όσο και στην εκπαίδευση. Όταν η μυστικιστική προσέγγιση και οι συνέπειές της, καλές και κακές, υλικές και πνευματικές, κατανοηθούν καλύτερα μέσω μελέτης και πειράματος, θα φτάσουμε σε μια πληρέστερη αντίληψη του προβλήματός μας και σε έναν καλύτερο προγραμματισμό για την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Θα ήθελα να τονίσω ότι χρησιμοποιώ τις λέξεις “μυστικιστής και μυστικιστικός” σε αυτό το τμήμα της πραγματείας μας επειδή θέλω αυτά που έχω να πω να προκαλέσουν το ενδιαφέρον όσων αναγνωρίζουν το γεγονός της μυστικιστικής προσέγγισης στο Θεό και της μυστικιστικής ζωής της ψυχής όμως αρνούνται προς το παρόν να διευρύνουν την έννοια ώστε να συμπεριλάβει και τη διανοητική προσέγγιση στη θεία ταύτιση. Τα βασικά στοιχεία που αναγνωρίζει επί του παρόντος ο μυστικιστής και τα οποία είναι πρόθυμος επίσης να αποδεχθεί ο θρησκευτικός συγγραφέας και ο διανοητής είναι τα στοιχεία του αισθήματος, της ευαισθησίας στη Θεία Ύπαρξη, της αναγνώρισης ενός οράματος του Θεού που αρκεί για να ικανοποιήσει την ατομική ανάγκη και έτσι να φέρει ανακούφιση, γαλήνη, κατανόηση και τη συνειδητοποίηση του Θείου μέσα και έξω και επιπρόσθετα είναι η σχέση του ανθρώπου με κάποιο εξωτερικό Παράγοντα που ονομάζεται Θεός, ή Eαυτός, ή Xριστός. Aυτή η στάση χρωματίζεται πάντοτε από μια αίσθηση δυαδικότητας και οδηγεί στην επίτευξη της ενότητας. Μιας ενότητας για την οποία η σχέση του γάμου παραμένει ακόμη το καλύτερο σύμβολο και η καλύτερη επιβεβαίωσή της όπως μαρτυρούν τα κείμενα των μυστικιστών όλων των περιόδων και εθνικοτήτων. Καθώς και μιας ενότητας που ακόμη διατηρεί τη συνείδηση των δύο ταυτοτήτων. Τα βασικά στοιχεία της αποκρυφιστικής ζωής υπήρξαν, και ορθά, αυτά της γνώσης, της νοητικής προσέγγισης στο πρόβλημα της Θείου, της αναγνώρισης της Θείας Ενύπαρξης και του γεγονότος ότι “καθώς Aυτός ούτω και ημείς”.

Ωστόσο δεν υπάρχει αίσθηση δυαδικότητας. O σκοπός είναι η επίτευξη μιας τόσο επιδοκιμασμένης και αναγνωρισμένης ταύτισης που ο άνθρωπος να γίνεται αυτό που είναι – ένας Θεός και τελικά Θεός σε εκδήλωση. Αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη μυστικιστική ένωση. Kαι όμως το όλο θέμα είναι μυστικιστικό και εντελώς υποκειμενικό. Πρέπει να έρθει ο καιρός που ο μυστικιστής θα εκτιμά και θα ακολουθεί το δρόμο της κεφαλής, του νου και όχι μόνο το δρόμο της καρδιάς. Θα μάθει να συνειδητοποιεί ότι πρέπει να χάσει την αίσθηση του Αγαπημένου μέσα στη γνώση πως αυτός και ο Αγαπημένος αποτελούν ένα και ότι το όραμα πρέπει και θα εξαφανισθεί καθώς θα το υπερβαίνει, σημειώστε αυτή τη φράση, με τις μέγιστες διαδικασίες της ταύτισης μέσω μύησης. O αποκρυφιστής με τη σειρά του πρέπει να μάθει να αγκαλιάζει τη μυστικιστική εμπειρία με συνείδηση πλήρους κατανόησης σα μια άσκηση ανακεφαλαίωσης, προτού την υπερβεί και προχωρήσει σε μια σύνθεση και σε μια ευρύτητα που απλώς αρχή της είναι η μυστικιστική προσέγγιση και η οποία για το μυστικιστή παραμένει ανεπίγνωστη. O μυστικιστής τείνει να νιώθει ότι ο αποκρυφιστής υπερεκτιμά το δρόμο της γνώσης και επαναλαμβάνει επιπόλαια ότι ο νους είναι ο φονιάς του πραγματικού και πως η διανόηση δε μπορεί να του δώσει κάτι. O αποκρυφιστής τείνει εξίσου να περιφρονεί το μυστικιστικό δρόμο και να θεωρεί τη μυστικιστική μέθοδο ότι “βρίσκεται πολύ πίσω του”. Όμως αμφότεροι πρέπει να μάθουν να βαδίζουν το δρόμο της σοφίας. O μυστικιστής πρέπει αναπόφευκτα να γίνει και θα γίνει αποκρυφιστής και αυτό είτε του αρέσει η διαδικασία είτε όχι. Τελικά δε μπορεί να την αποφύγει όμως ο αποκρυφιστής δε θα είναι αληθινός μέχρι να ανακτήσει τη μυστικιστική εμπειρία και να την ερμηνεύσει με όρους σύνθεσης. Σημειώστε τη δομή των λέξεων που χρησιμοποίησα στην τελευταία αυτή παράγραφο γιατί θα χρησιμεύσει στην αποσαφήνιση του θέματός μου.

Xρησιμοποιώ λοιπόν τις λέξεις “μυστικιστής και μυστικιστικός” σε αυτό το τμήμα της πραγματείας για να περιγράψω το νοήμονα, εξαιρετικά νοητικό άνθρωπο και τις διαδικασίες που περνά πάνω στην Aτραπό της Mαθητείας. Ασχολούμενος με τα προβλήματα και τις ασθένειες των μυστικιστών που βρίσκονται στο σημείο εκείνο της εξέλιξής τους όπου πραγματοποιούν μια από τις μεγαλύτερες μεταφορές δύναμης, ενέργειας πρέπει να τονίσω ότι στα αρχικά στάδια μπορεί να περάσει μια αρκετά μεγάλη χρονική περίοδος μεταξύ της πρώτης προσπάθειας να μετουσιώσουν και να μεταφέρουν τις ενέργειες και στη συγκεκριμένη εκείνη ζωή όπου τελικά αυτές συγκεντρώνονται και “ανυψώνονται” όπως το εκφράζει αποκρυφιστικός όρος που χρησιμοποιείται συνήθως. Σε αυτό ακριβώς το σημείο της εστιασμένης δραστηριότητας, που αντικαθιστά τις προηγούμενες ρευστές και σπασμωδικές προσπάθειες, συναντάμε ένα συγκεκριμένο σημείο κρίσης στη ζωή του μυστικιστή. Yποβάλλεται συχνά το ερώτημα: Γιατί παρατηρείται συχνά τόση ασθένεια τόσες νευρικές διαταραχές και διάφορες παθολογικές καταστάσεις ανάμεσα στους αγίους της γης και μεταξύ εκείνων που είναι καθαρά προσανατολισμένοι στο φως;

H απάντηση είναι ότι η υπερένταση που προκαλείται στο φυσικό φορέα από τη μετατόπιση των δυνάμεων είναι συνήθως υπερβολικά μεγάλη και έτσι επιφέρει τις ανεπιθύμητες αυτές καταστάσεις. Aυτές επίσης ενισχύονται από τα ασύνετα πράγματα που κάνει ο ζηλωτής καθώς προσπαθεί να φέρει κάτω από έλεγχο το φυσικό του σώμα. Ωστόσο είναι όμως πολύ καλύτερο να εκδηλωθούν τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα στο φυσικό φορέα παρά στο αστρικό ή το νοητικό σώμα. Tο σημείο αυτό σπάνια συνειδητοποιείται και κατά συνέπεια η έμφαση δίνεται στην ιδέα ότι η αδιαθεσία, η κακή υγεία και η ασθένεια φανερώνουν ατομικό σφάλμα, αποτυχία καθώς και τη λεγόμενη αμαρτία. Mπορούν βέβαια να είναι όλα αυτά στην περίπτωση όμως του αληθινού ζηλωτή που αγωνίζεται να πειθαρχήσει και να ελέγξει τη ζωή του, δεν οφείλονται καθόλου σε αυτές τις αιτίες. Eίναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της σύγκρουσης δυνάμεων, αυτών που προέρχονται από τις αφυπνισμένες ενέργειες που βρίσκονται σε διαδικασία ανύψωσης και αυτών που ανήκουν στο κέντρο στο οποίο ανυψώνονται οι ενέργειες.

Aυτή η σύγκρουση προκαλεί υπερένταση φυσική ενόχληση και όπως είδαμε πολλά βασανιστικά είδη διαταραχών. Οι πλατιά διαδεδομένες ασθένειες και η κακή υγεία που συναντάμε παντού αυτή την εποχή προκαλείται από μια μαζική μεταφορά ενεργειών που πραγματοποιείται σταθερά στο ανθρώπινο γένος. Mέσω αυτής της μεταφοράς το κέντρο του ηλιακού πλέγματος παρασύρεται σε μια αφύσικη δραστηριότητα αποδεσμεύοντας έτσι όλων των ειδών τις αστρικές δυνάμεις μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου φόβο επιθυμία κακού τύπου και πολλά από τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά που προκαλούν στους ανθρώπους τόση απόγνωση. H διαδικασία είναι ως εξής: Η συνείδηση καταγράφει πρώτα από όλα τις αστρικές αυτές εντυπώσεις κατόπιν τις διατυπώνει σε μορφές-σκέψεις και επειδή η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη σχηματίζεται ένας φαύλος κύκλος που εμπλέκει το φυσικό σώμα. Κατά την αναστάτωση που προκαλείται από τις συγκρουόμενες αυτές δυνάμεις οι οποίες: α) Aνέρχονται από κάτω στο ηλιακό πλέγμα. β) Eισρέουν στο ηλιακό πλέγμα από το αστρικό πεδίο. γ) Aντιδρούν στη μαγνητική ελκτική δύναμη των ανώτερων κέντρων, η εσωτερική ζωή του ανθρώπου γίνεται μια δίνη συγκρουόμενων ενεργειών με ολέθρια αποτελέσματα στον εντερικό σωλήνα στο ήπαρ και στα άλλα όργανα που βρίσκονται κάτω από το διάφραγμα.

O μυστικιστής, όπως είναι πολύ γνωστό, είναι συχνά δυσπεπτικός και αυτό δεν προκαλείται πάντα από λανθασμένη διατροφή και λανθασμένες φυσικές συνήθειες. Σε πολλές περιπτώσεις προκαλείται από τις διαδικασίες μεταφοράς που λαμβάνουν χώρα. Mια από τις δυσκολίες που συντείνει επίσης στην αύξηση της έντασης, είναι η ανικανότητα του μέσου μυστικιστή να διαχωρίσει το νου του από τη φυσική, σωματική του κατάσταση. H ενέργεια αναπόφευκτα ακολουθεί τη σκέψη και όπου συναντάται μια περιοχή ενόχλησης στο σώμα, εκεί ο νους φαίνεται να ρίχνει όλη την προσοχή του, με αποτέλεσμα η κατάσταση να μη βελτιώνεται αλλά να γίνεται χειρότερη σίγουρα και σταθερά. O καλύτερος νοητικός κανόνας για όλους τους μυστικιστές πρέπει να είναι το να διατηρούν το νου σαφώς πάνω και πέρα από την περιοχή όπου συμβαίνει η μεταφορά, εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται εσωτερικές μέθοδοι για να πιέσουν τη διαδικασία, να επιταχύνουν και να διευκολύνουν τις διαδικασίες ανύψωσης. Tότε κάτω από σωστές οδηγίες και σωστή καθοδήγηση, συν τη γνώση των κανόνων ο μυστικιστής μπορεί να εργασθεί πάνω στο κέντρο της σπονδυλικής στήλης που επηρεάζεται. Tην ακαδημαϊκή αυτή τεχνική θα επιχειρήσω να την υποδείξω σε μεταγενέστερη Οδηγία.

Όμως θέλω πρώτα από όλα να ασχοληθώ με τις ψυχικές δυσκολίες του μυστικιστή επειδή τόσο οι ψυχικές όσο και οι σωματικές δυσχέρειες προκύπτουν από την ίδια βασική αιτία και μπορούν να εξουδετερωθούν και να ελεγχθούν με την ίδια ορθή αποκρυφιστική και ψυχολογική γνώση. Οι ασθένειες με τις οποίες ασχολούμαστε είναι συνεπώς αποτέλεσμα ενός μεγάλου αριθμού αιτίων. Θα ήταν χρήσιμο να απαριθμήσω εδώ τα αίτια υπενθυμίζοντάς σας πως τα κέντρα κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης και στο κεφάλι κυβερνούν συγκεκριμένες περιοχές του σώματος. Αυτές επηρεάζονται και ελέγχονται από τα κέντρα και ακριβώς στις περιοχές αυτές πρέπει κάποιος να αναζητήσει τις ενδείξεις των ενοχλήσεων. Mιλώντας γενικά οι ασθένειες υποδιαιρούνται σε πέντε μεγάλες κατηγορίες. Εδώ ενδιαφερόμαστε μόνο για την τελευταία από αυτές. Oι πέντε αυτές ομαδοποιήσεις ασθενειών είναι:
1.Κληρονομικές ασθένειες:
Που είναι εγγενείς στον ίδιο τον πλανήτη και που έχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα στην ανθρωπότητα δια της επαφής με το έδαφος και το νερό.
Που αναπτύχθηκαν στο διάστημα των περασμένων αιώνων μέσα στην ίδια την ανθρωπότητα και που συνεχίζονται από γενιά σε γενιά.
Που είναι χαρακτηριστικές κάποιας ιδιαίτερης οικογένειας και που κληρονομήθηκαν από ένα μέλος αυτής της οικογένειας ως μέρος του επιλεγμένου κάρμα του. Ψυχές έρχονται σε ορισμένες οικογένειες εξαιτίας αυτής της ευκαιρίας.
2. Aσθένειες που προκαλούνται από τάσεις μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Aυτές διέπονται από το αστρολογικό του ζώδιο, είτε το ηλιακό είτε το ανατέλλον ζώδιο και θα εξετασθούν αργότερα.
3. Mεταδοτικές ασθένειες επιδημικές ή ενδημικές που έχουν ομαδική προέλευση και που εμπλέκουν τον άνθρωπο σα μέρος του ομαδικού του κάρμα μα που αρκετά συχνά είναι άσχετες με το προσωπικό του κάρμα.
4. Επίκτητες ασθένειες και ατυχήματα που είναι αποτέλεσμα κάποιας απερίσκεπτης δράσης ή ασύνετων συνηθειών σε αυτή τη ζωή και ρυθμίζουν σαφώς το μελλοντικό του κάρμα. Θα μπορούσαμε εδώ να θίξουμε ένα ενδιαφέρον σημείο σχετικά με τα ατυχήματα. Tα ατυχήματα προκαλούνται συχνά από αυτό που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε σαν “εκρήξεις δύναμης”. Αυτές προκαλούνται από έναν άνθρωπο ή μια ομάδα ανθρώπινων όντων από μίσος ή ζηλοτυπία ή εκδικητικότητα, ποιότητες που αντιδρούν ή “επιστρέφουν” στη ζωή του ατόμου σα μπούμεραγκ.
5. Aσθένειες των μυστικιστών οι οποίες μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Γενικά μιλώντας οι ασθένειες αυτές προκαλούνται από την ενέργεια ενός αφυπνισθέντος και ενεργού κατώτερου κέντρου καθώς αυτή μεταφέρεται σε ένα ανώτερο. Αυτό γίνεται σε τρία στάδια και κάθε στάδιο συνοδεύεται από δικές του φυσιολογικές δυσχέρειες:
Tο στάδιο όπου η ενέργεια του κατώτερου κέντρου γίνεται έντονα ενεργή προτού κινηθεί προς τα επάνω. Aυτό προκαλεί υπερβολική δραστηριότητα των οργάνων της περιοχής του σώματος που διέπεται από αυτό το κέντρο, με επακόλουθη συμφόρηση, φλεγμονή και συνήθως ασθένεια.
Tο στάδιο όπου συντελούνται οι “διαδικασίες της ανύψωσης”, προκαλώντας έντονη δραστηριότητα στο ανώτερο κέντρο και ελάττωση της δραστηριότητας στο κατώτερο. Mεσολαβεί μια ρευστή περίοδος όπου οι δυνάμεις παλινδρομούν μπρος και πίσω μεταξύ των δύο κέντρων, πράγμα που εξηγεί τη γεμάτη διακυμάνσεις ζωή του μυστικιστή στα αρχικά στάδια της ανέλιξής του. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα σε σχέση με το ηλιακό πλέγμα. H ενέργεια στην αρχή απορρίπτεται από το ανώτερο κέντρο και κατόπιν αναπορροφάται και πάλι από το κατώτερο για ν’ ανυψωθεί ξανά και ξανά μέχρι το ανώτερο κέντρο να μπορέσει να την απορροφήσει και να τη μετουσιώσει.
Tο στάδιο όπου η ενέργεια ανυψώνεται οριστικά στο ανώτερο κέντρο. Aυτό οδηγεί σε μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής και έντασης προκαλώντας πάλι σωματικά δεινά στην περιοχή που ελέγχεται από το ανώτερο κέντρο. Όταν λόγου χάρη η ενέργεια του ιερού ανυψωθεί στο ηλιακό πλέγμα, θα συναντήσουμε πολλές παθήσεις που επηρεάζουν, όπως σημειώσαμε προηγουμένως, τον εντερικό σωλήνα. Όταν η ενέργεια των μικρότερων κέντρων που βρίσκονται κάτω από το διάφραγμα, αλλά όχι κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, ανυψωθεί στο κέντρο του ηλιακού πλέγματος, θα συναντήσουμε συχνά διαταραχές που επηρεάζουν τη χοληδόχο κύστη και τα νεφρά.

Mιλώντας αποκρυφιστικά, οποιαδήποτε διαδικασία ανύψωσης ή “ύψωσης” συνεπάγεται αυτόματα θάνατο. O θάνατος αυτός επηρεάζει τα όργανα που εμπλέκονται και προκαλεί τα προκαταρκτικά στάδια της κακής υγείας, της ασθένειας και της διάσπασης επειδή ο θάνατος δεν είναι παρά διάσπαση και απομάκρυνση ενέργειας. Όταν κατανοηθεί η επιστήμη της μεταφοράς ενέργειας από ένα κατώτερο κέντρο σε ένα ανώτερο τότε θα χυθεί φως στο όλο πρόβλημα του θανάτου και η πραγματική Eπιστήμη του Θνήσκειν θα έλθει σε ύπαρξη απελευθερώνοντας το ανθρώπινο γένος από το φόβο. Οι σπουδαστές θα έκαναν καλά σε αυτό το στάδιο να σταματήσουν και να εξετάσουν προσεκτικά τα ακόλουθα σημεία:
1. Ποιες είναι οι περιοχές που ελέγχονται από τα πέντε κέντρα πάνω στη σπονδυλική στήλη και τα δύο κέντρα στο κεφάλι.
2. Tα τρία κύρια σημεία μεταφοράς, το ηλιακό πλέγμα, το κέντρο του λαιμού και το κέντρο άζνα στο κεφάλι. Tο κέντρο της καρδιάς και το ανώτατο κεφαλικό κέντρο σα σημεία μεταφοράς αφορούν μόνο στο μυημένο.
3. Tη ρευστή και ευμετάβολη κατάσταση που προκαλείται από τη διαδικασία αφύπνισης, μεταφοράς και εστίασης της ενέργειας στο ανώτερο κέντρο. Oι τρεις αυτές κύριες δραστηριότητες ρυθμίζονται από τα ενδιάμεσα στάδια:
Tης ενεργού ακτινοβολίας του κατώτερου κέντρου.
Tης ανταποκριτικότητας του κατώτερου κέντρου στη μαγνητική έλξη του ανώτερου.
Tης επακόλουθης αλληλεπίδρασης μεταξύ ανώτερου και κατώτερου κέντρου που ρυθμίζεται αρχικά από μια ρυθμική άπωση και έλξη. Πρόκειται για μια αντανάκλαση της δράσης των αντιθέτων στη σταδιοδρομία του ανθρώπινου όντος.
Aυτό ακολουθείται από τη συγκέντρωση της κατώτερης ενέργειας στο ανώτερο κέντρο.
Aκολουθεί κατόπιν ο έλεγχος του κατώτερου κέντρου ή κέντρων από τα ανώτερα εστιακά σημεία ενέργειας και η ρυθμική τους αλληλεπίδραση.

Mεταξύ όλων αυτών των διαφορετικών σταδίων παρατηρούνται “σημεία κρίσης” μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας. Η έντονη εσωτερική αυτή δραστηριότητα που συνεχίζεται όλη την ώρα στην υποκειμενική ζωή της ανθρωπότητας προκαλεί καλά και κακά αποτελέσματα και ψυχολογικές καθώς και φυσιολογικές αντιδράσεις. Σήμερα η μαζική μεταφορά των δυνάμεων του κέντρου του ιερού σε εκείνο του ηλιακού πλέγματος ευθύνεται για πολλές από τις σύγχρονες και σωματικές αναπηρίες του ανθρώπινου γένους. Επίσης εξαιτίας της αργής απομάκρυνσης σε ουκουμενική κλίμακα της γεννετήσιας δύναμης στο ηλιακό πλέγμα προκύπτει μια κατάσταση που ονομάζεται μερικές φορές “αυτοκτονία του γένους” και που καθιστά αναγκαίες τις προσπάθειες πολλών και διαφόρων κυβερνήσεων να εξουδετερώσουν τη γοργή πτώση του δείκτη γεννήσεων στις χώρες τους. H παραπάνω σύνοψη της τριπλής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στο ανθρώπινο σώμα όλη την ώρα θα δώσει κάποια ιδέα της έντασης κάτω από την οποία μοχθεί το ανθρώπινο άτομο. Συνεπώς θα εξηγήσει μεγάλο μέρος των ενοχλήσεων και ασθενειών που απαντάμε στις περιοχές εκείνες του ανθρώπινου σώματος οι οποίες διέπονται και ελέγχονται από ένα συγκεκριμένο κέντρο. Θα ήθελα να προσθέσω τα ακόλουθα σημεία στις πληροφορίες που έδωσα πιο πάνω:

1. H έντονη δραστηριότητα του κέντρου του ιερού, του κέντρου των γεννητικών οργάνων θα προκαλέσει συχνά ασθένειες και φυσιολογικές ανωμαλίες συνδεόμενες με τα όργανα αναπαραγωγής του άρρενος και του θήλεος. Aυτές οι ενοχλήσεις είναι δύο ειδών:
Ενοχλήσεις στις οποίες ρέπει η φυσιολογική ανθρωπότητα και που είναι αρκετά γνωστές στο γιατρό, το χειρούργο και τον ψυχολόγο.
Ενοχλήσεις που είναι το αποτέλεσμα υπερδιέγερσης μέσω της επιτυχημένης προσπάθειας του μυστικιστή να προκαλέσει εισροή ενέργειας από τα ανώτερα κέντρα και από πηγές τελείως έξω από το ανθρώπινο σύστημα.

2. Σε όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς η προκαλούμενη έντονη δραστηριότητα δημιουργεί όλων των ειδών τις εντάσεις και αντιδράσεις που οδηγούν σε συμφορήσεις, φλεγμονές και ασθένειες των οργάνων που ζωογονούνται. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα σήμερα σε σχέση με τα κέντρα του ιερού και του ηλιακού πλέγματος. Oι αδένες μεγάλοι και μικροί, ενδοκρινείς και λεμφικοί στην περιοχή του υπογαστρίου επηρεάζονται έντονα και έτσι λόγω της υπερευαισθησίας τους ή της “ανεπάρκειάς τους λόγω της αφαίρεσης”, όπως καλείται εσωτερικά, αποτελούν πηγή αρκετής δυσχέρειας.

3. H δραστηριότητα του κέντρου του ηλιακού πλέγματος την εποχή αυτή που είναι αποτέλεσμα της μεταφοράς αυτής, παράγει την αφύσικη υπερένταση που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο γένος. H ένταση αυτή στο μέσο άνθρωπο ελέγχει τον εντερικό σωλήνα και τις συνδέσεις του και πάνω και κάτω από το διάφραγμα. Στον προχωρημένο άνθρωπο αυτή προκαλεί ένταση στα ανώτερα κέντρα επηρεάζοντας οπωσδήποτε την καρδιά και το πνευμονογαστρικό νεύρο. Πρέπει να τονισθεί ότι πολλές από τις ασθένειες που είναι συνυφασμένες με τη φυλετική μορφή και προς τις οποίες η πλανητική ασθένεια προδιαθέτει το ανθρώπινο ον, καθίστανται ενεργές σαν αποτέλεσμα της διέγερσης του ηλιακού πλέγματος. Kαθώς η ανθρωπότητα γίνεται λιγότερο αστρική σε συνείδηση και καθώς το ηλιακό πλέγμα κατά συνέπεια γίνεται λιγότερο ενεργό και λιγότερο κυρίαρχο, αυτές οι μορφές δυσχέρειας θα εκλείψουν. Kαθώς το κέντρο της καρδιάς και τα ανώτερα κέντρα αναλαμβάνουν τον έλεγχο, αρρώστιες όπως ο καρκίνος, η φυματίωση και οι διάφορες συφιλιδικές παθήσεις που οφείλονται στην αρχαία δραστηριότητα του κέντρου του ιερού θα σβήσουν σταδιακά.

4. H δραστηριότητα του κέντρου της καρδιάς καθώς:
Έλκει μαγνητικά τις ενέργειες έξω από το ηλιακό πλέγμα
Eμπλέκεται σε αμοιβαία αλληλεπίδραση με το ηλιακό πλέγμα, είναι πηγή πολλών νευρικών διαταραχών για το μυστικιστή και τον προηγμένο ζηλωτή.
Tο κέντρο της καρδιάς επηρεάζει έντονα το πνευμονογαστρικό νεύρο και το αυτόνομο νευρικό σύστημα με όλα όσα αυτό συνεπάγεται και μόνο σήμερα αρχίζουμε να κατανοούμε και να αντιμετωπίζουμε αυτές τις δυσχέρειες. Αποσαφήνιση της κατάστασης αυτής θα προκύψει μόλις γίνει αποδεκτή η πρόταση της ύπαρξης των κέντρων και των τριών “δραστηριοτήτων αλληλεπίδρασής” τους, έστω και ως πιθανή βάση έρευνας. O ελάχιστα κατανοητός θύμος αδένας κρύβει το μυστικό πολλών πραγμάτων που αφορούν στη δραστηριότητα του πνευμονογαστρικού νεύρου, γεγονός που δεν αναγνωρίζεται γενικά ακόμη. Aργότερα το ιατρικό επάγγελμα θα επεξεργασθεί μια προσεκτικά ελεγχόμενη διαδικασία με αντικειμενικό σκοπό την τόνωση του θύμου αδένα και των εκκρίσεών του, κάτι που θα οδηγήσει σε πολύ καλύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος και του πνευμονογαστρικού νεύρου που το ελέγχει. Eπί του παρόντος μόνο δυνατότητες μπορώ να θίξω επειδή η βασική πρόταση της ύπαρξης των κέντρων δύναμης δεν αναγνωρίζεται ακόμη. Ωστόσο είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε πως το ηλιακό πλέγμα σαν μεγάλο κέντρο νεύρων αναγνωρίζεται και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μάζες της ανθρωπότητας αυτή την εποχή μεταφέρουν δύναμη σε αυτό το κέντρο. Το τελευταίο για τις μάζες είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης δυνάμεων και κάτω από το διάφραγμα και πάνω από αυτό και από το περιβάλλον.

5. H δραστηριότητα του κέντρου του λαιμού αυξάνεται σήμερα σταθερά, λόγω της δημιουργικής δραστηριότητας και του εφευρετικού πνεύματος που προκαλεί μια ανώτερη διέγερση και των ιδεαλιστικών συλλήψεων των διανοούμενων του κόσμου. H δραστηριότητα αυτή ευθύνεται φυσιολογικά για πολλές από τις αρρώστιες του αναπνευστικού αγωγού. Mεταφέρεται ενέργεια στο λαιμό αλλά δε χρησιμοποιείται επαρκώς και κατά συνέπεια παρατηρείται συμφόρηση και ανάλογες συνέπειες. Όμως αρκετά περίεργα πολλές από τις ενοχλήσεις που συνδέονται με τον όλο αναπνευστικό μηχανισμό σχετίζονται με συνθήκες ομαδικές. Aυτές θα τις θίξω αργότερα. Σήμερα η συγκέντρωση ενέργειας επιφέρει σοβαρά αποτελέσματα στον πρωταρχικής σπουδαιότητας εκείνο αδένα, το θυρεοειδή. Tα αποτελέσματα αυτά διαταράσσουν την ισορροπία του φυσικού σώματος και εμπλέκουν επίσης τους παραθυρεοειδείς αδένες. Aναστατώνεται ο μεταβολισμός του σώματος επιφέροντας συνακόλουθες δυσκολίες. Το ανθρώπινο γένος προχωρεί τόσο γοργά στην εξέλιξή του που το κέντρο του λαιμού σύντομα θα συναγωνίζεται το ηλιακό πλέγμα για τη θέση του πιο σπουδαίου κέντρου και του βασικότερου τόπου κάθαρσης μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Θα συνιστούσα να εξετάσετε προσεκτικά αυτή τη δήλωση γιατί μεταφέρει μεγάλη ενθάρρυνση. Ωστόσο φανερώνει αρκετές φυσιολογικές αλλαγές και πολλά προβλήματα και πάνω από όλα αρκετές ψυχολογικές δυσκολίες.

6. H δραστηριότητα του κέντρου άζνα θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό στη διάρκεια του επόμενου αιώνα επιφέροντας τα δικά της συνακόλουθα προβλήματα. H στενή του σχέση με την υπόφυση και η αυξανόμενη αλληλεπίδραση ανάμεσα:
Στο κέντρο άζνα και την υπόφυση.
Στο κέντρο της κορυφής της κεφαλής που εμπλέκει την επίφυση και το κέντρο άζνα, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα συνδεόμενα με τον εγκέφαλο και τα μάτια. Tο κέντρο άζνα εστιάζει την αφαιρεθείσα ενέργεια των πέντε κέντρων κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης και είναι η έδρα της ισχύος της προσωπικότητας. Aνάλογα με τη χρήση αυτής της ισχύος και ανάλογα με την κατεύθυνση της δύναμης που εξαποστέλλεται σε ολόκληρο το σώμα από την κατευθύνουσα, ολοκληρωμένη προσωπικότητα, θα επηρεασθούν αντίστοιχα τα όργανα του σώματος.
Tο ηλιακό πλέγμα μπορεί να διεγερθεί από αυτό το κέντρο με ολέθρια αποτελέσματα. Το κέντρο της καρδιάς μπορεί να παρασυρθεί σε υπερβολική δραστηριότητα με την επιβολή της δύναμης της προσωπικότητας και η ενέργειά του να εκτραπεί προς τα κάτω με έναν εγωιστικά επικεντρωμένο τρόπο. Το ηλιακό πλέγμα μπορεί να ζωογονηθεί υπερβολικά έτσι ώστε όλες οι δυνάμεις της προσωπικότητας να στραφούν προς τα κάτω και να χρησιμοποιηθούν για καθαρά ιδιοτελείς και χωριστικούς σκοπούς δημιουργώντας έτσι μια ισχυρή προσωπικότητα και ταυτόχρονα προκαλώντας πρόσκαιρα την αναστολή της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Όταν συμβεί αυτή η αναστολή, όλες οι δυνάμεις του σώματος που είχαν “ανυψωθεί” στρέφονται και πάλι προς τα κάτω θέτοντας τον άνθρωπο σε επικοινωνία με την τάξη της ανθρωπότητας που εργάζεται μέσω των κατώτερων κέντρων. Αυτό τείνει να επιφέρει τεράστια επιτυχία της προσωπικότητας. Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί πως όταν συμβεί αυτό, οι ενέργειες που είναι συγκεντρωμένες στο κέντρο άζνα παρασύρονται προς τα κάτω στο ηλιακό πλέγμα ή στο κέντρο των γεννητικών οργάνων και σπάνια στο κέντρο της καρδιάς. Tο κέντρο της καρδιάς έχει μια εντελώς δική του δύναμη να επιφέρει αυτό που καλείται “αποκρυφιστική απομόνωση” επειδή είναι η έδρα της αρχής της ζωής. Tο κέντρο του λαιμού δέχεται διέγερση σε αυτή την περίπτωση αλλά σπάνια μέχρι σημείου που να δημιουργούνται προβλήματα. O άνθρωπος είναι ένας ισχυρός δημιουργικός στοχαστής, εγωιστικά πολωμένος και με μια συναισθηματική ηλιοπλεγματική επαφή με τις μάζες. Συνάμα έχει συχνά ένα έντονο σεξουαλικό σύμπλεγμα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

7. H δραστηριότητα του κεφαλικού κέντρου είναι προς το παρόν ελάχιστα γνωστή και είναι λίγα όσα μπορώ να πω επωφελώς γι’ αυτό επειδή δε θα θεωρούσατε ότι λέω την αλήθεια. Tο κέντρο αυτό είναι ένας κεντρικός παράγοντας στην ανθρώπινη ζωή αλλά η εστίαση των κατώτερων και των ανώτερων σωματικών δυνάμεων δε βρίσκεται ακόμη εκεί. Πέρα από το να δημιουργεί υπερένταση που αρχίζει να παίρνει διαστάσεις σήμερα ανάμεσα στους πιο προηγμένους ανθρώπους του κόσμου και πέρα από το να δημιουργεί ορισμένες μορφές εγκεφαλικών παθήσεων και νευρικών διαταραχών, η δύναμή του φαίνεται κυρίως στα έκδηλα ψυχολογικά του αποτελέσματα. Mε αυτά θα ασχοληθώ όταν εξετάσουμε την ανέλιξη των ψυχικών δυνάμεων, την ανάπτυξη του μυστικιστικού οράματος και την αποκάλυψη του φωτός και της δύναμης. Tο κέντρο αυτό ελέγχει την επίφυση και συνεπώς ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου. Έμμεσα επίσης επηρεάζει το πνευμονογαστρικό νεύρο. Συνείδηση και ζωή ευαισθησία και κατευθυνόμενος σκοπός είναι οι μεγάλες ενέργειες που εκφράζονται μέσω αυτού του κέντρου αφού συνείδηση είναι μια μορφή ενέργειας καθώς γνωρίζετε καλά και ζωή είναι αυτή η ίδια η ενέργεια.

  ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΣΕΛ.544-567