Βασίλεια και 7η Ακτίνα

Ο πρωταρχικός Κοσμικός ρόλος της Έβδομης Ακτίνας είναι να εκτελέσει το δημιουργικό έργο της συγχώνευσης πνεύματος και ύλης για να παραγάγει την εκδηλωμένη μορφή μέσω της οποίας η ζωή θα αποκαλύψει τη δόξα του Θεού.