Γ΄ Κύκλος «Σαμπαλλικός Χριστός»

περιλαμβάνει
11 Video

Θεματολογία του Σεμιναρίου "Στάδια Ιεραρχικής Μαθητείας", γ' Κύκλος «Σαμπαλλικός Χριστός»
1. Οι Πλανητικές Δυνατότητες Σήμερα
2. Δίκτυα Διανοιών - Καρδιών – Θελήσεων, Κοσμικές Πραγματικότητες    
3. Κοσμικός Χριστός– Εγώ Ειμί το Α και το Ω    
4. Κάθετο Δίκτυο Χριστών, Κοσμικοί – Συστημικοί – Πλανητικοί Χριστοί    
5. Προσέγγιση επί Σκοπώ

     

FREE e-Book
Στάδια Ιεραρχικής Μαθητεία - γ' Κύκλος «Σαμπαλλικός Χριστός»