Γ΄ Κύκλος «Σαμπαλλικός Χριστός»

περιλαμβάνει
23 Video

Θεματολογία του Σεμιναρίου ΣΤΑΔΙΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Γ' Κύκλος «Σαμπαλλικός Χριστός»

1. Οι Πλανητικές Δυνατότητες Σήμερα
2. Δίκτυα Διανοιών - Καρδιών – Θελήσεων, Κοσμικές Πραγματικότητες    
3. Κοσμικός Χριστός– Εγώ Ειμί το Α και το Ω    
4. Κάθετο Δίκτυο Χριστών, Κοσμικοί – Συστημικοί – Πλανητικοί Χριστοί    
5. Προσέγγιση επί Σκοπώ
6. Τα Νήματα της Ανταχκάρανα

Το Σεμινάριο ολοκληρώνεται με τη μελέτη των ακόλουθων βίντεο
που παρουσιάστηκαν σε Εξωτερικεύσεις του Έργου Υπηρεσίας:

1. Ενέργειες Ανάστασης στα Τρίγωνα του Ιόχροου Δικτύου
2. Το Κοσμικό Θείο Έργο που η Γη μας Παράγει
3. Η Επιστήμη της Επαφής και των Σχέσεων

     

FREE e-Book
Στάδια Ιεραρχικής Μαθητεία - γ' Κύκλος «Σαμπαλλικός Χριστός»

 

Παρουσιάσεις Γ' Κύκλος «Σαμπαλλικός Χριστός»