Δίαιτα

 Καμιά καθορισμένη δίαιτα δεν μπορεί να είναι τελείως ορθή για μια ομάδα ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές ακτίνες, διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, ποικίλο εξοπλισμό και διαφορετικές ηλικίες. Τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους σε κάποια σημεία. Οφείλουν ν’ ανακαλύψουν σαν άτομα εκείνο που τους είναι αναγκαίο, τον καλύτερο τρόπο ικανοποίησης των σωματικών τους αναγκών και τον τύπο ουσιών που μπορεί να τους επιτρέψει να υπηρετούν καλύτερα. Κάθε πρόσωπο πρέπει να το ανακαλύψει για λογαριασμό του. Δεν υπάρχει ομαδική δίαιτα. Δεν απαιτείται αναγκαστική αποχή από το κρέας ή αυστηρά υποχρεωτική φυτοφαγική δίαιτα. Υπάρχουν φάσεις της ζωής και συχνά ολόκληρες ενσαρκώσεις κατά τις οποίες ο ζηλωτής υποβάλλεται σε πειθαρχία τροφής, όπως μπορεί να υπάρχουν άλλες φάσεις ή μια ολόκληρη ζωή στην οποία επιβάλλεται προσωρινά αυστηρή αγαμία. Υπάρχουν όμως άλλοι κύκλοι ζωής και ενσαρκώσεις στις οποίες το ενδιαφέρον του μαθητή και η υπηρεσία του βρίσκεται σε άλλες κατευθύνσεις.

Υπάρχουν μεταγενέστερες ενσαρκώσεις όπου δεν υπάρχει συνεχής σκέψη για το φυσικό σώμα και ο άνθρωπος εργάζεται απαλλαγμένος από το σύμπλεγμα της δίαιτας και ζει χωρίς συγκέντρωση πάνω στη μορφή της ζωής, τρώγοντας εκείνη την τροφή που είναι διαθέσιμη και με την οποία μπορεί καλύτερα να διατηρήσει τη ζωική του απόδοση. Κατά την προετοιμασία για ορισμένες μυήσεις η φυτική δίαιτα εθεωρείτο στο παρελθόν ουσιώδης. Αλλά αυτό μπορεί να μη συμβαίνει πάντοτε και πολλοί μαθητές θεωρούν πρόωρα ότι προετοιμάζονται για μύηση.

  Από το βιβλίο ‘ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ’ ΣΕΛ. 344– 345 Αλίκη Μπέυλη