Το ζώδιο των Διδύμων | Εσωτέρα Αστρολογία

Κείμενα Διδασκάλου Θιβετανού
σε διαμεσότητα Αλίκης Μπέϊλη

300px-gemini_constellation_map1 Εξετάζοντας τα υπόλοιπα ζώδια, έχω να πω λίγα σχετικά με πριν, επειδή υπέδειξα ήδη πολλά γεγονότα και σημεία όταν ασχολήθηκα με τα πολικά τους αντίθετα. Συνεπώς πολλά από αυτά που μπορούν να ειπωθούν για το ζώδιο των Διδύμων εξετάσθηκαν στον Τοξότη. Η Παρθένος και οι Ιχθείς εξετάσθηκαν επίσης σε σχέση μ’ αυτό το ζώδιο, γιατί τα τέσσερα αυτά ζώδια σχηματίζουν μαζί το Μεταβλητό Σταυρό. Κάποιες επαναλήψεις είναι αναγκαίες και συχνά χρήσιμες. Βοηθούν στην αποσαφήνιση και την εμπέδωση κατά τη διδασκαλία. Θα ήθελα όμως τώρα να γίνω πιο γενικός και – ασχολούμενος με τα τρία αυτά ζώδια που υποδεικνύουν τις υποκειμενικές πραγματικότητες οι οποίες παροτρύνουν στη λήψη μορφής στον Καρκίνο – να εξετάσω τις προδιαθέτουσες αιτίες παρά τα λεπτομερή και εύκολα επαληθεύσιμα γεγονότα.

Σ’ αυτό τον παγκόσμιο κύκλο οι Δίδυμοι, ο Ταύρος και ο Κριός αποτελούν τις τρεις υποκειμενικέςgeminiurania-300x210 ενέργειες ή τα τρία ρυθμιστικά ζώδια που βρίσκονται πίσω από την εκδήλωση. Βρίσκονται πίσω από την εμπειρία πρόσληψης μορφής στον Καρκίνο καθώς και πίσω από την εκδήλωση στους Ιχθείς. Οι Ιχθείς είναι το ζώδιο που αφορά κυρίως στο σύγχρονο κόσμο και μ’ αυτό εννοώ μια απέραντη χρονική περίοδο, γιατί οι Ιχθείς είναι το σημείο εκκίνησης στο δεξιόστροφο τροχό αυτή την εποχή για το μεγαλύτερο ζωδιακό κύκλο των 25.000 ετών περίπου – του οποίου η ημερομηνία έναρξης δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί στους σύγχρονους αστρολόγους ούτε πρόκειται ν’ αποκαλυφθεί από την επιστήμη τους.

Καθώς μελετούμε τους Διδύμους και τον Ταύρο – εξετάσαμε ήδη τον Κριό – ας έχουμε υπόψη την αιτιώδη-εναρκτήρια φύση τους και το γεγονός ότι ασκούν μια πιο ειδική ψυχική επίδραση και υποκειμενική επιρροή απ’ ό,τι θα υπέθετε κάποιος με βάση τις αυστηρές φαινομενικές και φυσικές τους επιδράσεις. Θα διαπιστώσετε, νομίζω, ότι αυτοί οι υπαινιγμοί και οι εισηγήσεις έχουν μεγάλη σπουδαιότητα για την εισαγωγή και τη χρήση της νέας εσωτερικής αστρολογίας. Οι σπουδαστές θα κάνουν καλά να απομονώσουν, πρώτα απ’ όλα, τις πολύ γενικές αναφορές σχετικά με τα ζώδια και τις επιδράσεις τους πριν αρχίσουν να μελετούν εντατικά τις λεπτομερείς και πληροφοριακές εισηγήσεις που έκανα. Η σύλληψη των παγκόσμιων, πριν τη μελέτη των επιμέρους, αποτελεί πάντα μια συνετή αποκρυφιστική διαδικασία. Σε καθέναν από τους Σταυρούς των Ουρανών υπάρχει ένα ζώδιο και μια επιρροή η οποία, σε κάθε παγκόσμιο κύκλο κυριαρχεί, στα υπόλοιπα τρία σημεία. Τέτοιες κυριαρχικές επιρροές μεταβάλλονται αναγκαστικά όταν αλλάζει ο παγκόσμιος κύκλος, αλλά στον τωρινό κύκλο οι Δίδυμοι αποτελούν την υπέρτατη επίδραση μέσα στην τετραπλή επιρροή του Μεταβλητού Σταυρού. Ο κύριος αντικειμενικός σκοπός των τεσσάρων αυτών ενεργειών είναι να παράγουν εκείνη τη συνεχή ροή και την περιοδική μεταβολή στο χρόνο και στο διάστημα, που θα εξασφαλίσουν ένα επαρκές πεδίο εμπειρίας για την ανέλιξη της Χριστικής ζωής και συνείδησης. Τα παραπάνω νοούνται από κοσμικής σκοπιάς και με σημείο αναφοράς ένα ηλιακό σύστημα, ένα πλανήτη και μια ανθρώπινη ύπαρξη.

Το πεδίο ανάπτυξης για τα τρία κατώτερα βασίλεια εξαρτάται από την κατάσταση της ανθρωπότητας σαν σύνολο καθώς και από τη δυνατότητά της να διανέμει ενέργεια. Μπορούμε λοιπόν ν’ αναγνωρίσουμε τα παρακάτω γεγονότα αναφορικά με το Μεταβλητό Σταυρό: Δίδυμοι – Είναι η δύναμη που επιφέρει τις αναγκαίες μεταβολές για την εξέλιξη της Χριστικής συνείδησης σε κάθε συγκεκριμένο σημείο στο χρόνο και στο χώρο. Είναι πάντα συμβατή με την ανάγκη. Παρθένος – Είναι η δύναμη που γαλουχεί την ίδια την ουσία η οποία υπόκειται στις εννέα κυκλικές μεταβολές κατά τη περίοδο της κοσμικής κυοφορίας. Ανατρέφει και προφυλάσσει την εμβρυώδη Χριστική ζωή, η οποία προετοιμάζεται για εκδήλωση ή Θεία ενσάρκωση. Τοξότης – Είναι η ενεργητική δραστηριότητα της ζωικής δύναμης που εκδηλώνεται στον έκτο μήνα, όταν – με την ορολογία του εσωτερισμού – οι τρεις όψεις της μορφικής φύσης και οι τρεις όψεις της ψυχής ολοκληρώνονται και λειτουργούν. Είναι αυτή η ολοκλήρωση που καθιστά μερικές φορές τόσο κρίσιμο τον έκτο μήνα της φυσικής ανθρώπινης κύησης. Ιχθείς – Είναι έκφραση της ζωής και η ενεργός εμφάνιση της Χριστικής συνείδησης στη μορφή. Είναι ακόμη η ενεργητική εμφάνιση, μιλώντας συμβολικά, ενός Παγκόσμιου Σωτήρα.

Συνεπώς ο Μεταβλητός Σταυρός είναι ένα ιδιάζον Χριστιανικό σύμβολο και συνδέεται σημαντικά με τη Χριστική ζωή και με την ανέλιξη ενός Παγκόσμιου Σωτήρα, επειδή είναι ιδιαίτερα δυναμικός στη διάρκεια της αριστερόστροφης κίνησης του Μεγάλου Τροχού. Το γεγονός αυτό θα προβάλλει καθαρότερα όταν οι αστρολόγοι θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν με ακρίβεια το σημείο ανάπτυξης και την πνευματική κατάσταση του ατόμου του οποίου εξετάζεται το ωροσκόπιο. Η άμορφη φύση των επιδράσεων των Διδύμων προκύπτει έντονα αν μελετηθεί η σημασία του Τεκτονισμού. Αυτή η παγκόσμια οργάνωση, όπως σας είπα προηγουμένως, οργανώθηκε υπό την επιρροή και την ώθηση αυτού του ζωδίου και διέπεται από αυτό μ’ έναν πολύ ασυνήθιστο τρόπο. Το τυπικό ή ο εξωτερικός συμβολισμός του Τεκτονισμού μεταβλήθηκε αρκετές φορές στη διάρκεια των εκατομμυρίων ετών που ήταν ενεργός. Η τωρινή Εβραϊκή χροιά του είναι σχετικά πρόσφατη και όχι κατ’ ανάγκη μόνιμη, αλλά η σημασία του και η ιστορία της ανέλιξής του συνιστούν το ιστορικό της ενοικούσας Χριστικής συνείδησης και του εσώτερου φωτός και αυτό πρέπει να συνεχισθεί αμετάβλητα.

Εκείνο που εισήλθε μέσα από τους δύο στύλους του Ηρακλή, των μαθητών Ιαχίν και Βοάζ και μέσα από το ζώδιο των Διδύμων, εισήλθε για να μείνει. Εκτός από τη σπουδαιότητα των επιδράσεων των Διδύμων ως κυρίαρχη δύναμη του Μεταβλητού Σταυρού, είναι ένα από τα σημαντικότερα ζωδιακά σημεία επειδή αποτελεί το κυριότερο σύμβολο της δυαδικότητας στο ζωδιακό. Ο αστερισμός των Διδύμων και η εγγενής του επίδραση της Δεύτερης Ακτίνας ελέγχουν το καθένα από τα ζεύγη των αντιθέτων του Μεγάλου Τροχού.  Οι Δίδυμοι λοιπόν σχηματίζουν με καθένα από τα ζεύγη των αντιθέτων του Ζωδιακού έναν τρίτο παράγοντα που επηρεάζει ισχυρά τους δύο άλλους αστερισμούς, σχηματίζοντας έτσι μαζί τους ορισμένα μεγάλα ζωδιακά τρίγωνα.  Αυτά έχουν σπουδαιότητα μόνο όταν εξετάζουμε τα ωροσκόπια εξελιγμένων ανθρώπων ή εσωτερικών ομίλων. Τελικά, όταν καταστρώνεται το ωροσκόπιο ενός μαθητή ή ενός μυημένου, ο εσωτεριστής αστρολόγος πρέπει να εξετάσει τη δυναμικότητά των τριγώνων που σχηματίζονται.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός μυημένου του οποίου ο Ήλιος βρίσκεται στο Λέοντα, το ενεργειακό τρίγωνο των αστερισμών που καθορίζει την ερμηνεία του ωροσκοπίου είναι: Λέων-Υδροχόος-Δίδυμοι. Ο εσωτεριστής αστρολόγος όταν ασχολείται με ένα άτομο του οποίου ο Ήλιος βρίσκεται στους Διδύμους, το ρυθμιστικό τρίγωνο θα είναι Δίδυμοι, Τοξότης και Ιχθείς. Οι τελευταίοι αποτελούν τμήμα αυτού του τριγώνου γιατί σημαδεύουν την αρχή και το τέλος και αποτελούν για το μεγάλο αυτό κύκλο του ζωδιακού το Άλφα και το Ωμέγα. Θα επιχειρήσω να διευκρινίσω αυτά τα σημεία με περισσότερες λεπτομέρειες όταν αρχίσουμε να μελετούμε τη θεμελιώδη αστρολογική Επιστήμη των Τριγώνων. Οι γενικότητες και οι υπαινιγμοί σχετικά με τα δώδεκα σημεία του ζωδιακού, που αποτέλεσαν το περιεχόμενο της μέχρι τώρα συζήτησής μας, αποσκοπούσαν κυρίως στο να προετοιμάσουν το έδαφος και να εξοικειώσουν τις διάνοιές σας με το μεταγενέστερο κεφάλαιο πάνω στα τρίγωνα.

Αυτή θα είναι η σπουδαιότερη όψη της διδασκαλίας για την εσωτερική αστρολογία και εκείνη που θα πρέπει να την κατανοήσει πρώτη από ο σύγχρονος αστρολόγος. Το ζωδιακό σημείο των Διδύμων αποκαλείται μερικές φορές ο “αστερισμός της αναγωγής της δυαδικότητας σε μια ρευστή σύνθεση”. Καθώς κυβερνά όλα τα ζεύγη των αντιθέτων του Ζωδιακού, συντηρεί τη μαγνητική αλληλεπίδραση μεταξύ τους, διατηρώντας μια ρευστότητα στις σχέσεις τους, ώστε να διευκολύνει τελικά τη μετουσίωσή τους σε μια ενότητα, γιατί τα δύο πρέπει τελικά να γίνουν Ένα. Πρέπει να θυμάστε ότι – από τη σκοπιά της τελικής ανάπτυξης των δώδεκα ζωδιακών δυναμικοτήτων – τα δώδεκα αντίθετα πρέπει να γίνουν τα συγκερασμένα έξι και αυτό πραγματοποιείται με τη συγχώνευση στη συνείδηση των πολικών αντιθέτων. Σταματήστε και σκεφθείτε αυτή τη διατύπωση. Κάτω από το πρίσμα της ανθρώπινης λογικής τα αντίθετα παραμένουν αιώνια, ενώ για το μυημένο του οποίου λειτουργεί η ενόραση, δεν αποτελούν παρά έξι μεγάλες δυναμικότητες, επειδή έχει αποκτήσει “την ελευθερία των δύο”, όπως αποκαλείται μερικές φορές.

Για παράδειγμα, το άτομο στο σημείο του Λέοντα που διαθέτει συνείδηση μυημένου, διατηρεί τόσο την ατομικότητα που αναπτύχθηκε στο Λέοντα όσο και την οικουμενικότητα του Υδροχόου.  Μπορεί να λειτουργήσει, αν το επιλέξει, σαν πλήρως αυτεξούσιο άτομο και όμως διαθέτει ταυτόχρονα μια πλήρως αφυπνισμένη παγκόσμια επίγνωση. Μπορούμε να πούμε το ίδιο για την εξισορροπημένη δραστηριότητα και την επακόλουθη συγχώνευση σε όλα τα ζωδιακά σημεία. Αυτή η ανάλυση αποτελεί από μόνη της ένα ενδιαφέρον και εκτεταμένο πεδίο εικασιών. Επομένως οι Δίδυμοι είναι ένα από τα πιο σημαντικά από τα δώδεκα ζωδιακά σημεία και η επιρροή τους βρίσκεται πίσω από το καθένα – κάτι που ως τώρα κατανοήθηκε ελάχιστα από τους αστρολόγους. Αυτό θα γίνει πληρέστερα κατανοητό όταν μελετηθεί το τρίγωνο που σχηματίζουν το σημείο των Διδύμων και δύο αντιτιθέμενα ζωδιακά σημεία.

Επειδή η Ακτίνα της Αγάπης-Σοφίας, η Δεύτερη Ακτίνα, ρέει μέσω των Διδύμων, γίνεται προφανής η αλήθεια της αποκρυφιστικής διδασκαλίας ότι η αγάπη αποτελεί τη βάση ολόκληρου του σύμπαντος. Είναι βέβαιο ότι ο Θεός είναι αγάπη και αυτή η δήλωση είναι τόσο μια εξωτερική όσο και μια εσωτερική αλήθεια.Η υποκειμενική αυτή αγάπη της Θεότητας προσεγγίζει το ηλιακό μας σύστημα πρωτίστως μέσω των Διδύμων, οι οποίοι σχηματίζουν ένα κοσμικό τρίγωνο με τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου και τις Πλειάδες. Αυτό είναι το τρίγωνο του Κοσμικού Χριστού και το εσωτερικό σύμβολο πίσω από τον Κοσμικό Σταυρό. Πάντα το αιώνιο τρίγωνο θα βρίσκεται πίσω από την τετραπλή φαινομενική εμφάνιση.

Μιλώντας συμβολικά και με τα λόγια του Αρχαίου Σχολίου: “Πάνω στο χρυσό τρίγωνο εμφανίσθηκε ο Κοσμικός Χριστός. Το κεφάλι Του στους Διδύμους·. Το ένα σκέλος στο πεδίο των Επτά Πατέρων και το άλλο στερεωμένο στο πεδίο των Επτά Μητέρων – οι δύο αυτοί αστερισμοί αποκαλούνται μερικές φορές οι Επτά Αδελφοί και οι Επτά Αδελφές. Α.Α.Μπ. – . Έτσι για αιώνες στεκόταν ο Μεγάλος με τη συνείδηση εσωστρεφή, γνώστης των τριών αλλά όχι των τεσσάρων. Έτσι προσηλωμένος άκουσε αιφνίδια έναν ήχο ν’ αντηχεί…

Αφυπνισμένος από αυτή την κραυγή τεντώθηκε, άπλωσε τα χέρια με κατανοούσα αγάπη και να! σχηματίσθηκε ο Σταυρός. “Άκουσε την κραυγή της Μητέρας – Παρθένος –, του Αναζητητή – Τοξότης – και του βυθισμένου Ιχθύος – Ιχθείς –.  Τότε να, εμφανίσθηκε ο Σταυρός της αλλαγής και ωστόσο οι Δίδυμοι παρέμειναν η κεφαλή. Αυτό είναι το μυστήριο.”  Σ’ αυτή την αποκρυφιστική παράθεση κρύβεται ο λόγος που οι Δίδυμοι θεωρούνται ένα ζωδιακό σημείο του αέρα, γιατί σχετίζονται κοσμικά, όπως ο Ζυγός και ο Υδροχόος, τα δύο άλλα ζωδιακά σημεία της αέρινης τριπλότητας, μ’ έναν ιδιάζοντα τρόπο με τη Μεγάλη Άρκτο, τις Πλειάδες και το Σείριο. Ουσιαστικά η σχέση είναι εξαπλή και εδώ περιέχεται μια νύξη σχετικά με τη διάλυση των ζευγών των αντιθέτων – που περιλαμβάνει, όπως και οι τρείς αυτοί αστερισμοί, τις τρεις έννοιες της αντίθεσης, της ισορροπίας, της σύνθεσης ή παγκόσμιας συγχώνευσης.

Θα μπορούσε να δηλωθεί ότι:
Οι Δίδυμοι αποτελούν σημείο εισόδου για την κοσμική ενέργεια από το Σείριο.
Ο Ζυγός σχετίζεται και διαβιβάζει τις δυναμικότητες των Πλειάδων.
Ο Υδροχόος εκφράζει την παγκόσμια συνείδηση της Μεγάλης Άρκτου.
Στο σημείο αυτό θα σας ήταν χρήσιμο να έχετε κατά νου κάτι που έχω συχνά αναφέρει, ότι η μεγάλη Λευκή Στοά του Σείριου αποτελεί το πνευματικό πρωτότυπο της μεγάλης Λευκής Στοάς της Γης, της οποίας διαστρεβλωμένη αντανάκλαση είναι ο σύγχρονος Τεκτονισμός, όπως ακριβώς η προσωπικότητα είναι διαστρεβλωμένη αντανάκλαση της ψυχής. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και πάλι τη σχέση ανάμεσα στους Διδύμους και τον Τεκτονισμό, την οποία τόσο συχνά ανέφερα. Μια προσεκτική εξέταση των όσων είπα παραπάνω θα χρησιμεύσει στο να τονίσει στη συνείδησή σας τη σπουδαιότητα αυτού του αστερισμού των Διδύμων και την εσώτερη σημασία του Μεταβλητού Σταυρού. Όλοι οι αστερισμοί του Μεταβλητού Σταυρού υποδηλώνουν σημεία αλλαγής ή αποτελούν θεματοφύλακες εκείνων των ενεργειών που δημιουργούν τις αναγκαίες περιόδους αναπροσανατολισμού, οι οποίες προετοιμάζουν κάθε καινούργια ανάπτυξη και νέα δραστηριότητα.

Θα ήταν ενδιαφέρον να τονιστεί ότι: Ο Μεταβλητός Σταυρός, προκαλεί εκείνες τις συνθήκες που θα δημιουργήσουν μεγάλες περιόδους αλλαγής στη ζωή του πλανήτη, ενός βασιλείου της φύσης ή ενός ανθρώπινου όντος. Σ’ αυτό παίζει κάποιο ρόλο ο Ερμής. Ο Σταθερός Σταυρός προκαλεί σαν επακόλουθο των εσώτερων αυτών αλλαγών ορισμένα μεγάλα σημεία κρίσης, που είναι αναπόφευκτα και προσφέρουν μια συγκεκριμένη ευκαιρία. Αυτά προκαλούνται από τη κυριαρχία του Κρόνου. Ο Θεμελιώδης Σταυρός ευθύνεται για την πρόκληση ορισμένων μεγάλων σημείων σύνθεσης σαν επακόλουθο τόσο της αλλαγής όσο και της κρίσης. Ο Δίας ευθύνεται για την εστίαση των ενεργειών σ’ αυτό το σημείο.

Θα επεκταθώ αργότερα σ’ αυτό, όμως τα παραπάνω θα σας δώσουν, ακόμη και με αυτή τη συνοπτική μορφή, ορισμένες θετικές ιδέες μεγάλης σημασίας και θα επισημάνουν ορισμένες καταστάσεις που μπορούν να παρατηρηθούν στις ζωές εκείνων που ο Ήλιος τους βρίσκεται σε κάποιο από αυτά τα ζωδιακά σημεία και σε κάποιον από αυτούς τους Σταυρούς. Στην έκφραση της δραστηριότητας αυτού του ζωδιακού σημείου της δυαδικότητας πρέπει να εξετάσουμε την υποκειμενική ενέργεια καθώς παράγει αντικειμενικά αποτελέσματα. Το ζωδιακό αυτό σημείο ελέγχει εσωτερικά την καρδιά του ηλιακού μας συστήματος και έτσι ελέγχει τον παλμό της ζωής που συντηρεί όλα όσα υπάρχουν. Συνεπώς οι Δίδυμοι συνδέονται με την καρδιά του Ήλιου, όπως ακριβώς ο Καρκίνος σχετίζεται με το φυσικό Ήλιο και ο Υδροχόος με τον κεντρικό πνευματικό Ήλιο.

Εδώ πάλι έχετε ένα σημαντικό τρίγωνο κοσμικής φύσης, του οποίου οι ενέργειες εστιάζονται μέσω των τριών όψεων του Ήλιου με έναν πολύ μυστηριώδη τρόπο:
Καρκίνος φυσικός Ήλιος 3η όψη η νοήμων δραστηριότητα του Όλου
Δίδυμοι καρδιά του Ηλίου 2η όψη η αγάπη του Όλου
Υδροχόος κεντρικός πνευματικός Ήλιος 1η όψη η θέληση του Όλου
Οι τρεις κύριες όψεις της Θειότητας εστιάζονται αυτή την εποχή μέσα από τα παραπάνω ζώδια. Καταστρώνοντας το ωροσκόπιο του πλανήτη, κάτι που μέχρι τώρα δεν έγινε ποτέ με ακρίβεια, λόγω της έλλειψης δεδομένων προσιτών στον εξωτερικό αστρολόγο, θα βρεθεί πως η επιρροή των τριών αυτών αστερισμών έχει κυριαρχική σπουδαιότητα. Στον Καρκίνο έχουμε τη νοήμονα συνθετική συνείδηση της μάζας, θεωρώντας την από τη συνείδηση της ίδιας της ύλης και της επίγνωσης κάθε μορφής και ατόμου. Στους Διδύμους έχουμε μια αναδυόμενη αναγνώριση της δυαδικότητας, που οδηγεί στην εμπειρία και στην ανάπτυξη όλων των χωριστών νοημόνων μορφών. Στον Υδροχόο έχουμε τα αποτελέσματα της δραστηριότητας του Καρκίνου και των Διδύμων, που δημιουργούν μια ανώτερη σύνθεση και μια παγκόσμια ομαδική επίγνωση.

Ο νοήμων σπουδαστής μπορεί με σχετική ευκολία να τα ανιχνεύσει όλα αυτά σε σχέση με την ανθρωπότητα, όμως ισχύουν εξίσου για κάθε μορφή σε όλα τα βασίλεια της φύσης καθώς και για την πλανητική και την ηλιακή έκφραση. Η αποδειγμένη πραγματικότητά τους αποτελεί μια από τις αναπτύξεις της μυητικής διαδικασίας στο τέλος της πολύ μακράς ατραπού της εξέλιξης. Συνεπώς η έλξη και η άπωση είναι ρυθμιστικοί παράγοντες στην ηλιακή μας ζωή και αυτή η ρύθμιση φτάνει σε μας μέσα από τους Διδύμους. Είναι αποτέλεσμα μιας κοσμικής ενέργειας που προς το παρόν είναι άγνωστη στην ανθρωπότητα. Το φως που αυξάνει και μειώνεται, το οποίο διακρίνει την εμπειρία της ψυχής από την πρώτη αμυδρή κίνηση για ενσάρκωση και Γήινη εμπειρία, η άνοδος και η πτώση των πολιτισμών καθώς και η αύξηση και η ανέλιξη όλων των κυκλικών εκδηλώσεων προκύπτουν από την “αλληλεπίδραση ανάμεσα στους δύο αδελφούς”, όπως αποκαλείται.

Σ’ εκείνη τη μακρινή εποχή όταν ο μείζων Ζωδιακός κύκλος άρχιζε στους Διδύμους, όπως τώρα στους Ιχθείς, υπήρχε κάποια σχέση ανάμεσα στην αύξηση και την ελάττωση της σελήνης, που οφειλόταν στην παλμική δύναμη των Διδύμων. Τώρα έχει σημαντικά μειωθεί, επειδή απομακρύνθηκε από τη Σελήνη η ανταποκριτική ζωή, αλλά ο ρυθμός που είχε τότε εδραιωθεί, παραμένει ακόμη και δημιουργεί την ίδια βασική πλάνη. Μιλώ εδώ με όρους αρχαίων γεγονότων και όχι με όρους αντανάκλασης, όπως συμβαίνει τώρα. Αναφέρομαι σε πραγματικότητες και όχι σε σκιές. Οι Δίδυμοι, όπως ίσως αρχίζετε τώρα να κατανοείτε, σχετίζονται με το αιθερικό σώμα. Αποτελούν το θεματοφύλακα της καθοριστικής ενέργειας και το μεσολαβητή σε ό,τι αφορά στα βασικά στοιχεία, ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα. Αυτοί είναι οι δύο ενωμένοι αδελφοί. Στο μέσο άτομο αιθερικός φορέας διαβιβάζει την ψυχική ενέργεια που ζωογονεί και συντονίζει το πυκνό φυσικό σώμα και συνεπώς επιτρέπει τον αστρικό και νοητικό έλεγχο της προσωπικότητας. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στην Ατραπό της Μαθητείας και επομένως στον αντεστραμμένο τροχό που οδηγεί στη μύηση, το αιθερικό σώμα καταλήγει να διαβιβάζει την ενέργεια της ψυχής και όχι τη δύναμη της προσωπικότητας.

Η ισχυρή επίδραση της Δεύτερης Ακτίνας της Αγάπης-Σοφίας – που λειτουργεί μέσα από τις έξι υποκειμενικές ακτίνες, ανάλογα με τον ακτινικό τύπο – αρχίζει να κυριαρχεί σταθερά στο ζωτικό σώμα, προκαλώντας συνεπώς τη μετατόπιση της δύναμης και της έντασης στα κέντρα πάνω από το διάφραγμα. Η δύναμη της προσωπικότητας μειώνεται και ελαττώνεται, ενώ της ψυχής αυξάνει και μεγαλώνει. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να μάθουμε μελετώντας τη διπλή δραστηριότητα – ανώτερη και κατώτερη – του αιθερικού σώματος και τη σχέση του με τον αστερισμό των Διδύμων, αλλά είναι τόσο δυσνόητα για το συνηθισμένο σπουδαστή. Παρόλα αυτά είναι ένα εσωτερικό γεγονός που πρέπει να έχετε στο νου σας και το οποίο θα έχει πραγματική χρησιμότητα στην αστρολογία του μέλλοντος, γιατί κάποια μέρα η αστρολογία θ’ ανυψωθεί σε ένα ανώτερο επίπεδο.

Η αληθινή ερμηνεία θα έρθει μέσα από την αληθινή θεραπεία θα έλθει σε όλα τα τμήματα της ανθρώπινης ζωής με μια κατάλληλη κατανόηση των δυνατοτήτων και των ενεργειών που είναι διαθέσιμες και εισρέουν στον πλανήτη οποιαδήποτε στιγμή. Ερχόμαστε τώρα στην εξέταση των Κυβερνητών αυτού του ζωδίου και μπορούμε να μάθουμε πολλά από τη μελέτη τους. Ο ορθόδοξος κυβερνήτης είναι ο Ερμής ο οποίος σαν Αγγελιαφόρος των Θεών ή “Θείος Ενδιάμεσος”, μεταφέρει μηνύματα ανάμεσα στους πόλους με ταχύτητα και φως. Στο δυναμικό και σημαντικό αυτό πλανήτη απαντάται πάλι η ιδέα της δυαδικότητας που ενισχύει και ενισχύεται από την επιρροή των Διδύμων.

Ο Ερμής είναι η έκφραση της διπλής όψης του νου καθώς διαλογίζεται ανάμεσα στο ανώτερο και το κατώτερο. Ο διαλογισμός αυτός χωρίζεται πάλι σε δύο στάδια: Πρώτο, τη χρήση του συγκεκριμένου νου σαν ενδιάμεσου μέσα στην προσωπικότητα, που καθορίζει τη ζωή της προσωπικότητας, που αναλύει και διακρίνει ανάμεσα στον ανθρώπινο εαυτό και στο μη-εαυτό και που δίνει έμφαση στη συνείδηση του “εγώ και εσύ” καθώς και σ’ εκείνη της προσωπικότητας και του περιβάλλοντός της. Δεύτερο, μεταφέρει τα μηνύματα ανάμεσα στην ψυχή και τον εγκέφαλο και εγκαθιδρύει ορθή σχέση ανάμεσα στον κατώτερο εαυτό και τον ανώτερο εαυτό. Επομένως, ο φωτισμένος νους είναι αυτός που σχετίζει την ψυχή και την προσωπικότητα. Αυτή η διαδικασία της ανώτερης σχέσης προωθείται με ταχύτητα πάνω στην Ατραπό της Μαθητείας.

Υπάρχειhelios_system mega (1)μια τρίτη όψη του Ερμή, η οποία αρχίζει να λειτουργεί όταν τελειοποιηθούν οι άλλες δύο ή βρίσκονται σε διαδικασία ταχείας τελειοποίησης. Σ’ αυτή την περίπτωση ο Ερμής είναι ο αφηρημένος νους, που είναι απομακρυσμένος από κάθε επαφή με τη μορφή, όπως την κατανοούμε, και σχετίζει την ψυχή και το πνεύμα και αυτό πάλι σε δύο στάδια. Ο Ερμής αποκαλύπτει την Πνευματική Τριάδα – άτμα-βούδδι-μάνας ή πνευματική θέληση, πνευματική αγάπη και ανώτερος νους – στην ψυχή και αυτό προωθεί τους μαθητές στο στάδιο της τρίτης μύησης. Τότε αποκαλύπτει την όψη ζωή στη διάρκεια των διαδικασιών των ανώτερων μυήσεων, αλλά πάνω σ’ αυτές δε χρειάζεται να επεκταθούμε. Συνεπώς, μ’ έναν περίεργο τρόπο, ο Ερμής αυξάνει στο άτομο των Διδύμων τη λανθάνουσα αίσθηση της δυαδικότητας στα διάφορα στάδιά της καθώς και την αίσθηση της διάκρισης, οδηγώντας σ’ εκείνη τη νοητική ευστροφία και σ’ εκείνη τη ρευστότητα του νου που είναι ένα από τα κύρια εφόδια καθώς και μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες αυτού του ζωδίου. Αυτή η ευστροφία όμως πρέπει να κατανοηθεί και να χρησιμοποιηθεί σωστά.

Όταν υπάρχει ευκολία νοητικής προσέγγισης σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και σε σχέση με τις πολλές αντιθέσεις της εκδήλωσης, έχετε την ανάδυση του Θείου Αγγελιαφόρου με τον αληθινό του χαρακτήρα, που είναι ικανός να κατανοήσει τις ακρότητες και να τις συσχετίσει Θεϊκά τη μια με την άλλη. Οι Δίδυμοι είναι κατεξοχήν το ζώδιο του αγγελιαφόρου και αυτό το ζώδιο δημιουργεί πολλούς από τους αγγελιαφόρους του Θεού καθώς εμφανίζονται ανά τους αιώνες, αυτούς που αποκαλύπτουν τις νέες Θείες αλήθειες και τους ενδιάμεσους ανάμεσα στο τέταρτο και το πέμπτο βασίλειο. Αυτός είναι ο λόγος που σαν εξωτερικός κυβερνήτης δίνεται ο Ερμής και σαν εσωτερικός κυβερνήτης η Αφροδίτη, γιατί ενσωματώνουν μεταξύ τους τις ενέργειες της Τέταρτης Ακτίνας της Αρμονίας μέσω Διαμάχης και της Πέμπτης Ακτίνας της Συγκεκριμένης Γνώσης ή Επιστήμης που είναι η εμβρυακή κατανόηση των αιτίων και των συνθηκών που προκύπτουν καθώς και του Σχεδίου.

Βρίσκετε πάλι τον τόνο της δυαδικότητας στη σχέση, που έχει εδραιωθεί από τη δραστηριότητα των δύο αυτών κυβερνητών, ανάμεσα στο τρίτο βασίλειο της φύσης, το ζωικό βασίλειο και το βασίλειο του Θεού ή των ψυχών, το πέμπτο βασίλειο στη φύση, δημιουργώντας έτσι το τέταρτο ή ανθρώπινο βασίλειο. Ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο ασκούνται επιρροές από τον Τοξότη στους Διδύμους και αντίστροφα.

Η δραστηριότητα της Αφροδίτης – υπό την επιρροή των Διδύμων – δημιούργησε τη μεγάλη κρίση της ατομικοποίησης όταν τα δύο βασίλεια “προσέγγισαν” το ένα το άλλο. Τότε ο Ερμής, η Αφροδίτη και η Γη εδραίωσαν ένα μαγνητικό πεδίο που κατέστησε αποτελεσματική την παρέμβαση της Μεγάλης Λευκής Στοάς του Σειρίου και τη διπλή διέγερση των Διδύμων στη δημιουργία σημαντικών αποτελεσμάτων των οποίων το τέταρτο βασίλειο στη φύση αποτελεί έκφραση. Το γεγονός ότι οι Δίδυμοι είναι το τρίτο ζώδιο και ότι ενσωματώνουν αυτό που αποκαλείται “τρίτη δυναμικότητα” τους επέτρεψε να προσεγγίσουν με τη δύναμή τους το τρίτο βασίλειο και να δημιουργήσουν εκείνη την αντίδραση που κατέληξε στην ατομικοποίηση ή τον εξανθρωπισμό των ανώτερων μορφών ζωής του. Θα σημειώσετε ότι η Αφροδίτη είναι επίσης ο Ιεραρχικός κυβερνήτης του Αιγόκερου, και με αυτό τον τρόπο δείχνει τη δύναμη του νου και τη θέση της και το σκοπό της σε σχέση και με τις δύο κύριες ανθρώπινες κρίσεις: την Ατομικοποίηση και τη Μύηση.

Η Αφροδίτη σχετίζει την ανθρωπότητα με ένα μοναδικό τρόπο με τους Διδύμους. Στην επερχόμενη παγκόσμια θρησκεία το γεγονός αυτό θα σημειωθεί και το μήνα Ιούνιο, που είναι ουσιαστικά ο μήνας στον οποίο οι επιρροές των Διδύμων είναι ιδιαζόντως ισχυρές, θα λαμβάνονται τα κατάλληλα πλεονεκτήματα προκειμένου να φέρουν τον άνθρωπο πλησιέστερα στις πνευματικές πραγματικότητες. Όπως ακριβώς η Αφροδίτη ήταν δυναμική στη δημιουργία σχέσεων τέτοιων ζευγών αντιθέτων όπως είναι το πέμπτο βασίλειο των ψυχών και το τρίτο βασίλειο – η σύνθεση όλων των υπανθρώπινων βασιλείων – που οδήγησε στη Μεγάλη Προσέγγιση ανάμεσα στην ψυχή και τη μορφή, έτσι και στη νέα παγκόσμια θρησκεία θα αναγνωρισθεί αυτό το γεγονός. Θα γίνει έκκληση στις Δυνάμεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλανητική αυτή δυναμικότητα προκειμένου να εκτελέσουν το Θείο Σχέδιο πάνω στη Γη. Επειδή η Αφροδίτη σχετίζει ορισμένα ζεύγη των αντιθέτων, συνδέθηκε εσφαλμένα στο νου των ανθρώπων με τη σεξουαλική ζωή και με τη σχέση των φυσικών αντιθέτων, του αρσενικού και του θηλυκού.

Έχει ενδιαφέρον ν’ ανακαλύψετε ότι ο Ιεραρχικός κυβερνήτης των Διδύμων είναι η ίδια η Γη η οποία είναι ένας μη-ιερός πλανήτης. Η Γη είναι επίσης ο εσωτερικός κυβερνήτης του Τοξότη, του πολικού αντιθέτου των Διδύμων. Αυτοί είναι οι δύο μοναδικοί αστερισμοί που κυβερνώνται από τη Γη και αυτό είναι ένα γεγονός που έχει μεγάλη σημασία, δημιουργώντας μια ασυνήθιστη κατάσταση στο ηλιακό σύστημα και μια μοναδική σχέση. Η κοσμική γραμμή δύναμης από τους Διδύμους στον Τοξότη και αντίστροφα σχετίζεται υποκειμενικά και εσωτερικά με τη Γη μας. Έτσι εγγυάται την ψυχική της ανάπτυξη, την ανέλιξη της μορφής σαν μια έκφραση αυτής της ψυχής και οδηγεί αναπόφευκτα τη γεμάτη θλίψη ανθρωπότητα πάνω σ’ αυτό το δυστυχισμένο πλανήτη, στην πραγματική πύλη της μύησης στον Aιγόκερω. Σ’ αυτή τη δήλωση και στο γεγονός του πόνου και της θλίψης που είναι οι διακριτικές ποιότητες της πλανητικής μας ζωής, κρύβεται ένα κρυφό μυστήριο.

Μέσα από αυτή τη σχέση και μέσα από τις δυναμικότητες που εισρέουν στον πλανήτη μας, εδραιώθηκε μια κατάσταση που θα μπορούσα να την εκφράσω με τα λόγια του Αρχαίου Σχολίου: “Όταν οι διπλές δυνάμεις των κοσμικών αδελφών – Δίδυμοι – γίνουν η ενέργεια του ενός που ιππεύει προς το φως – Τοξότης –, τότε το τέταρτο γίνεται το πέμπτο. Η ανθρωπότητα, ο σύνδεσμος, γίνεται η Ιεραρχία, ο χορηγός κάθε καλού. Τότε όλοι οι Υιοί του Θεού ευφραίνονται.” Μια απλή μελέτη θα σας δείξει ότι στους τρεις αυτούς κυβερνήτες έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα ακολουθία δυνάμεων, γιατί οι Ακτίνες 3, 4 και 5 δημιουργούν μια σύνθεση δραστηριότητας και έντονων δυναμικοτήτων οι οποίες είναι ουσιαστικές για την ανάπτυξη της ανθρωπότητας.
Σ’ αυτό τον παγκόσμιο κύκλο και για την ανθρωπότητα όπως αποτελείται τώρα έχετε: Ακτίνα 3, Ενεργός Νοημοσύνη, υπό την επιρροή του τρίτου αυτού ζωδιακού σημείου των Διδύμων που ρυθμίζουν βραδέως το αιθερικό σώμα. Ακτίνα 4, Αρμονία μέσω Διαμάχης, υπό την επιρροή των Διδύμων και του Τοξότη που παρουσιάζουν εκείνες τις καταστάσεις πάνω στο αστρικό πεδίο οι οποίες θα δημιουργήσουν τη διαμάχη στο αστρικό σώμα, που είναι ουσιαστική για την τελική διάνυση του φλεγόμενου εδάφους και την επακόλουθη απελευθέρωση. Ακτίνα 5, Συγκεκριμένη Γνώση ή Επιστήμη, υπό την επιρροή του Αιγόκερου που εστιάζεται μέσω της Αφροδίτης η οποία θα επιτρέψει στον άνθρωπο να λάβει μύηση. Οι τρεις αυτές ενέργειες που εστιάζονται μέσω των τριών πλανητών που κυβερνούν τους Διδύμους, αφιερώνονται ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τέταρτου βασίλειου στη φύση και είναι πολωμένες στη Γη που είναι η ίδια ένας από τους κυβερνήτες.

Ο Ερμής, το αστέρι της διαμάχης, είναι επίσης ο κύριος πλανήτης των σχέσεων, γιατί κυβερνά και “κατασκευάζει”, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν τέτοιο όρο, την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη Γη μας και τους καθοριστικούς της αστερισμούς. Στην περίπτωση των Διδύμων σχετίζει το μικρό μας πλανήτη με την Παρθένο, Μεταβλητός Σταυρός, τον Κριό, Θεμελιώδης Σταυρός και το Σκορπιό, Σταθερός Σταυρός, και επομένως η αποστολή του προβάλλει σαν υπέρτατης σπουδαιότητας. Μέσα από αυτή την αλληλοσυσχέτιση και την επακόλουθη αλληλεπίδραση, οι τρεις κοσμικοί Σταυροί σχετίζονται στενά, και στους Διδύμους ορισμένες θεμελιώδεις ζωδιακές επιδράσεις – που συνθέτονται και συντονίζονται – εστιάζονται πάνω στον πλανήτη μας. Αυτό δημιουργεί ένταση, δράση και αντίδραση και αυτή τη συνθήκη της δυναμικής πάλης και δυσκολίας που χαρακτηρίζει τόσο έντονα την πλανητική μας ζωή, αλλά που προκαλεί τελικά την αφύπνιση της ανθρωπότητας στην πλήρη πλανητική συνείδηση και στην περίπτωση του πλανητικού Λόγου στην πλήρη κοσμική συνείδηση.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ ισχυρό στους Διδύμους επειδή οι δύο βραχίονες του Μεταβλητού Σταυρού σχετίζονται μ’ αυτό τον τρόπο και το αποτέλεσμα της δραστηριότητας του Ερμή καθώς κυβερνά του Διδύμους είναι να δημιουργήσει μια σταθερή έλξη ανάμεσα στα ζεύγη των αντιθέτων. Στην Παρθένο δημιουργεί εκείνη την εσωτερική πάλη ανάμεσα στη συνείδηση της μορφής – πλανητική, ανθρώπινη και υπανθρώπινη – και στην ψυχή όλων των μορφών. Εξετάζοντας αυτό το θέμα πρέπει να εξετάσετε τους παρακάτω αστρολογικούς σχηματισμούς:
Δίδυμοι Παρθένος Ερμής  - Η Γη
Δίδυμοι Κριός Ερμής - Η Γη
Δίδυμοι Σκορπιός Ερμής - Η Γη

Η σπουδαιότητα των τριπλών αυτών σχηματισμών βασίζεται στο γεγονός ότι είναι ρυθμιστικά τρίγωνα, με τις ενέργειες των δύο αστερισμών να εστιάζονται μέσα από τον Ερμή πάνω στη Γη, δηλαδή: Δίδυμοι Κριός - Ερμής - Η Γη. Οι δυναμικότητες των Διδύμων και του Κριού, που ενσταλάζουν μέσα στην πλανητική μας ζωή μέσα από τον Ερμή, εστιάζουν την ενέργεια της ρυθμιστικής θέλησης-για-ύπαρξη πάνω στη Γη, δημιουργώντας εναρκτήρια ξεκινήματα, όπως στην ενσάρκωση ή στη μύηση, ή την έναρξη της οργάνωσης σαν οργανισμό. Πρέπει να θυμάστε ότι υπάρχει η θέληση-για-ύπαρξη σε μορφή και η θέληση-για-ύπαρξη ελεύθερη από τη μορφή, αλλά αυτές οι όψεις της θέλησης επιτυγχάνονται μέσα από τη διαμάχη και την αλληλεπίδραση, για τις οποίες τόσο οι Δίδυμοι όσο και ο Ερμής είναι τα αιώνια σύμβολά τους.
Ο Ερμής καθώς σχετίζει τους Διδύμους με το Σκορπιό και με τον πλανήτη μας, έχει μια μαζική ή γενική επίδραση, γιατί είναι ο Ιεραρχικός κυβερνήτης του Σκορπιού και η επίδρασή του έχει μια πολύ περισσότερο πλανητική φύση από ό,τι συμβαίνει συνήθως και είναι συνεπώς πολύ πιο δύσκολο να ανιχνευθεί στο τωρινό σημείο της πλανητικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης συνείδησης. Η αληθινή του σημασία του Ερμή δεν πρόκειται να κατανοηθεί μέχρι η συνείδηση του ανθρώπου ως άτομο γίνει επίσης πλανητική στη σκοπιά και τη σύλληψή της, κάτι που δε συμβαίνει ποτέ πριν την τρίτη μύηση. Έδωσα εδώ έμφαση σε δύο από αυτές τις σχέσεις ανάμεσα στους αστερισμούς και τη Γη, αν και δεν είναι δυνατό σε σας να συλλάβετε τις σημασίες.

Τόσο συχνά στις μελέτες μας, κάποιος έχει τη τάση να λησμονεί ότι δεν είναι δυνατό, για οποιαδήποτε μονάδα συνείδησης μέσα στην πλανητική σφαίρα επιρροής να συλλάβει, τις συνθήκες όπως υπάρχουν πέρα από τη Γη, επειδή ο μικρός αυτός πλανήτης είναι αναπόφευκτα γι’ αυτή τη μονάδα το πραγματικό κέντρο του γνωστού της σύμπαντος και – κάτω από τη Μεγάλη Πλάνη – οι αστερισμοί με τους κυβερνήτες τους και τα αντίστοιχα πρωτότυπά τους στρέφονται γύρω από τη Γη. Όταν ο άνθρωπος προοδεύσει περισσότερο και η συνείδησή του αρχίσει να αφυπνίζεται στην πραγματικότητα, η φύση αυτής της πλάνης θα του γίνει φανερή, αλλά προς το παρόν αυτό δεν είναι εφικτό. Ακόμη και θεωρητικά δεν είναι εφικτό. Μελετήστε, για παράδειγμα, τι επιπλέον μπορώ να προσθέσω όσον αφορά στην επιρροή των σχετιζόμενων αυτών αστερισμών και δείτε αν σας μεταδίδει αληθινά κάποια ακριβή γνώση πέρα από τη γενική ιδέα των εστιασμένων ενεργειών και των σχετιζόμενων δυνάμεων.

Ας προσθέσω λοιπόν, η επιρροή του Ερμή καθώς σχετίζει τον Κριό και τους Διδύμους με τη Γη μας, εδραιώνει στο χρόνο και το χώρο μια μοναδική κατάσταση, γιατί υποδαυλίζει τις δοκιμαστικές προσπάθειες ή εγκαινιάζει μια σειρά ενάρξεων με σκοπό να σχετίσει τις αντίθετες δυνάμεις και να δημιουργήσει κάποια σχεδιασμένα και συγκεκριμένα αποτελέσματα στον πλανήτη, επηρεάζοντας έτσι τα βασίλεια της φύσης ή μια ατομική ψυχή σε μορφή. Έτσι εγκαινιάζεται μια διαμάχη που οδηγεί τελικά σε ισορροπία. Αυτή οδηγεί σε μια ενδιάμεση κορύφωση στο Ζυγό.

Η επιρροή του Ερμή καθώς σχετίζει την Παρθένο με τους Διδύμους, είναι να ρυθμίσει την ψυχή μέσα στη μορφή και να την υποβάλλει σ’ εκείνες τις επιρροές που θα οδηγήσουν στην εντατικοποίηση της συνηθισμένης εξελικτικής διαδικασίας και στην επακόλουθη αύξηση του φωτός της ψυχής και στη μείωση του φωτός της ίδιας της ύλης. Αυτό εγκαινιάζει την πάλη η οποία σε μια ανθρώπινη ύπαρξη γίνεται συνειδητά αντιληπτή πως υπάρχει ανάμεσα στην ψυχή και την προσωπικότητα. Αυτή οδηγεί σ’ ένα τελικό στάδιο στον Aιγόκερω.

Η επιρροή του Ερμή καθώς σχετίζει το Σκορπιό με τους Διδύμους, είναι να εγκαινιάσει το τελικό εκείνο στάδιο στη συνείδηση που θα θέσει σίγουρα την ψυχή μέσα στη μορφή σε θέση ισχύος, μετακινώντας την επιτευχθείσα προηγουμένως ισορροπία και έλεγχο οριστικά στο χώρο της ψυχής. Είναι αυτή που στην εμπειρία του Σκορπιού δημιουργεί την τρομακτική εμπειρία του μαθητή και η οποία αυτή την εποχή είναι μια από τις προδιαθέτουσες αιτίες της τωρινής παγκόσμιας διαμάχης. Έχει ενδιαφέρον να σημειώσετε ότι η πάλη πρόκειται να καθορίζεται κυρίως από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο Λονδίνο, το οποίο κυβερνάται από τους Διδύμους, και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που κυβερνώνται επίσης από τους Διδύμους. Η ανθρωπότητα βρίσκεται τώρα στην Ατραπό της Μαθητείας, όπως σας είπα συχνά και ο Σκορπιός κυβερνά αυτή την ατραπό. Οι Δίδυμοι κυβερνούν το δρόμο των πολλών αλλαγών, ο οποίος καθορίζει την πάλη που άρχισε στον Κριό, εστιάσθηκε στον Καρκίνο, φτάνει σε μια κρίση στο Σκορπιό και τελειώνει στον Aιγόκερω. Όταν οι Δίδυμοι, ο Σκορπιός και ο Ερμής θα σχετίζονται ορθά, θα δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν επίσης πάνω στην Ατραπό της Μαθητείας μέσα από μια απελευθέρωση από την τωρινή εγωκεντρική πολιτική τους, την καλοπροαίρετη αποφυγή της ευθύνης και τους έμφυτους φόβους και τη δυσπιστία τους.

Όταν η εστίαση της δύναμης του Λονδίνου προσανατολισθεί επίσης ορθά και απελευθερωθεί σε αυξημένη αποτελεσματικότητα από μια δραστική κάθαρση του κινήτρου, τότε το ενωμένο αποτέλεσμα των δύο αυτών διευκρινήσεων μέσω καθάρσεων θα είναι η ανθρώπινη απελευθέρωση. Αυτά τα γεγονότα γίνονται βραδέως αντιληπτά στο Λονδίνο, πριν από την αντίληψη που αφυπνίζεται βραδέως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι δυναμικότητες, όταν είναι αποτελεσματικές, οδηγούν σε αληθινή υπηρεσία στον Υδροχόο. Όλη αυτή η δραστηριότητα εντείνεται από δύο γεγονότα: το ένα είναι ότι η Γη είναι ο Ιεραρχικός πλανήτης των Διδύμων και το άλλο ότι η Αφροδίτη είναι ο εσωτερικός κυβερνήτης. Αυτό εντείνει όλα όσα γίνονται και οδηγεί σε μια ανάπτυξη πάνω στον πλανήτη μας της συνείδησης της παγκοσμιότητας – για την οποία η λέξη “Ιεραρχία” είναι το κλειδί. Η Αφροδίτη είναι επίσης το άλλο εγώ της Γης, όπως καλείται στην αποκρυφιστική φιλολογία και είναι ο αληθινός επιβοηθητικός και συμπληρωματικός της πλανήτης. Έτσι εδραιώνετε διπλά μια διπλή σχέση, εκείνη των ίδιων των Διδύμων, των δύο αδελφών και εκείνη της Γης και της Αφροδίτης.

Η Γη σχετίζεται περίεργα μ’ εκείνο τον “αδελφό του οποίου το φως μειώνεται” γιατί δεν είναι ένας ιερός πλανήτης, όπως ξέρετε, και μ’ εκείνη την όψη της Θειότητας που είναι υλική ή ουσιώδης. Η Αφροδίτη σχετίζεται στενά με τον “αδελφό του οποίου το φως αυξάνει έντονα από κύκλο σε κύκλο” και έτσι με την ψυχή της οποίας η φύση είναι αγάπη. Αυτή η θέση της Αφροδίτης με τη Γη βρίσκεται πίσω από το γεγονός ότι η Γη μας είναι μοναδικά ο “πλανήτης της λύπης που απελευθερώνει και του πόνου που εξαγνίζει”. Είναι η ενέργεια που προκαλεί τους απελευθερωτικούς αυτούς παράγοντες εστιάζεται μέσω του Ερμή και της Αφροδίτης πάνω στη Γη μας. Βλέπετε λοιπόν τη σημασία αυτού του τριγώνου πλανητών, το οποίο υπαινίχθηκα στην Πραγματεία επί του Κοσμικού Πυρός: Γη-Αφροδίτη-Ερμής. Από κάποιες πλευρές σχετίζονται με την προσωπικότητα του πλανητικού μας Λόγου:
Γη – πλανητικό ζωτικό σώμα.
Αφροδίτη – πλανητικός αστρικός φορέας ή Καμα-μάνας.
Ερμής – πλανητικός νους.

Η ίδια η Γη είναι σε μια μικρή κλίμακα ένας ενδιάμεσος ή ένας πλανήτης που συσχετίζει, επειδή βρίσκεται ότι κυβερνά τόσο τους Διδύμους όσο και τον Τοξότη και είναι επομένως δυναμικός μόνο μέσα στη γραμμή της διπλής αυτής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στο ιδιαίτερο αυτό ζεύγος των αντιθέτων. Στη Γη προωθείται μια μεγάλη διαδικασία εξισορρόπησης ανάμεσα στα δύο αυτά μεγάλα ρεύματα κοσμικής ενέργειας, που εκπορεύονται το ένα από τον Τοξότη και το άλλο από τους Διδύμους. Αυτή η συνθήκη που υποβοηθείται και επηρεάζεται από τον Ερμή και την Αφροδίτη, δημιουργεί την κάπως ασυνήθιστη κατάσταση στον πλανήτη μας.

Η Αφροδίτη εδραιώνει επίσης μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στον Ταύρο, τους Διδύμους και τον Aιγόκερω, η οποία πάλι, επειδή η Γη είναι ένας από τους κυβερνήτες των Διδύμων, παράγει την “απεγνωσμένη διαμάχη της φυλακισμένης ψυχής πάνω στο αστρικό πεδίο”, που χαρακτηρίζει την πλανητική ζωή μας. Αυτές οι τετραπλές επιρροές και σχέσεις δημιουργούν τις μικρότερες μυήσεις του αστρικού πεδίου, οι οποίες προηγούνται πάντα των μεγαλύτερων μυήσεων στον Aιγόκερω, που με τη σειρά τους προετοιμάζονται στο Σκορπιό. Ο Ταύρος διαχύνει την ενέργεια της διεγερτικής επιθυμίας μέσα από την Αφροδίτη στη Γη μας.

Οι Δίδυμοι μέσα από την Αφροδίτη αφυπνίζουν στην ανθρωπότητα, το εστιακό σημείο της πλανητικής μας προσπάθειας, την αίσθηση της δυαδικότητας η οποία είναι ο βασικός παράγοντας στη διαμάχη ανάμεσα στην επιθυμία και την πνευματική θέληση. Στο Ζυγό αυτή φτάνει σε ένα σημείο ισορροπίας όπου αυτός που μάχεται βλέπει τις εκβάσεις καθαρά και επιτυγχάνει ένα επιθυμητό σημείο ισορροπίας μέσα από την ορθή χρήση του νου του Ερμή και της Αφροδίτης, εξασφαλίζοντας την επιτυχία των τελικών του προσπαθειών στον Aιγόκερω. Επομένως θα σημειώσετε πόσο αναγκαίο είναι να αντιληφθείτε με ακρίβεια το σημείο εξέλιξης της ψυχής. Οι τρεις πλανήτες που κυβερνούν και καθορίζουν τους Διδύμους, μέσω παρατεταμένης δραστηριότητας, και όχι μέσω της δικής τους επιρροής, επιτυγχάνουν στο τρίτο αυτό ζώδιο να καταστήσουν το διπλό αυτό ζώδιο μια λειτουργική τριπλότητα. Η βοήθεια που δίνουν στη Γη μας είναι αυτή που δημιουργεί την εμφάνιση της μορφής των διπλών ενεργειών της ψυχής και την υποκειμενική ψυχική προσωπικότητα. Συλλογισθείτε σ’ αυτό.

Οι ενέργειες της Πέμπτης, της Τέταρτης και της Τρίτης ακτίνας, που διαχύνονται μέσα από την Αφροδίτη, τον Ερμή και τη Γη, δημιουργούν την αιώνια επαναλαμβανόμενη Θεία Τριπλότητα και το έργο της αποδέσμευσης της ψυχής από την επιρροή της μορφής. Εξετάσαμε εδώ τις ακτίνες που επηρεάζουν άμεσα τον πλανήτη μας, τη Γη, που εστιάζονται μέσω των τριών πλανητών που κυβερνούν και που εκπορεύονται από κάποιους αστερισμούς. Σε τελική ανάλυση ο πλανήτης είναι επακόλουθο ή αποτέλεσμα, να πω επακόλουθο αποτέλεσμα, της ακτινικής επιρροής, όπως ακριβώς στο ανθρώπινο ον το φυσικό σώμα είναι το αποτέλεσμα των των ακτίνων που κυβερνούν. Μέσα από τους πλανήτες εκδηλώνονται ορισμένες δυναμικότητες.

gh-me-planitesΑυτές είναι τρεις σε αριθμό και θα μπορούσα να πω εδώ ότι οι ιεροί – λεγόμενοι – πλανήτες είναι εκείνες οι ακτινικές δυναμικότητες που εκφράζουν την ψυχή και το πνεύμα, με την ακτίνα της προσωπικότητας της μεγάλης εμψυχώνουσας Ζωής, τον πλανητικό Λόγο, να υποτάσσεται στις δύο ανώτερες ακτίνες, όπως συμβαίνει με τον άνθρωπο μετά την τρίτη μύηση. Ένας μη ιερός πλανήτης, όπως είναι η Γη, υπόκειται ακόμη στην ακτίνα της προσωπικότητας της εμψυχώνουσας Ζωής και η ανταπόκριση στην εσωτερική Εναδική Ακτίνα δεν είναι αποτελεσματική. Έμμεσα οι Δίδυμοι κυβερνώνται από τις Ακτίνες που διαβιβάζουν εκείνες τις δυναμικότητες οι οποίες μαζί με τους Διδύμους αποτελούν το Μεταβλητό Σταυρό. Αυτές είναι η Σελήνη, ο Δίας, ο Άρης και ο Πλούτωνας. Διαβιβάζουν ενέργειες που εκφράζουν την Τέταρτη, τη Δεύτερη, την Έκτη και την Πρώτη Ακτίνα.

Συνεπώς μόνο μια Ακτίνα λείπει εκεί που σχετίζονται οι Δίδυμοι, και αυτή είναι η Έβδομη Ακτίνα της Οργάνωσης, της Τελετουργικής Μαγείας και του Τυπικού. Αυτό ερμηνεύει την αστάθεια και τη ρευστότητα της επιρροής των Διδύμων. Το ίδιο ευθύνεται κυρίως για τη συνεχή αποτυχία του ατόμου των Διδύμων να εκφράσει την ομορφιά, τα ιδανικά κ.λπ. τα οποία είναι αισθητά, έτσι ώστε να υλοποιηθούν στο φυσικό πεδίο. Η Έβδομη Ακτίνα προκαλεί σταθεροποίηση πάνω στο εξωτερικό επίπεδο της εμπειρίας και “αγκυροβολεί”, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν τέτοιο όρο, τις Ακτινικές δυνάμεις στη μορφή, δημιουργώντας μια συγκεκριμένη έκφραση των υποκειμενικών πραγματικοτήτων ή δυνάμεων. Στους Διδύμους συναντώνται έξι δυνάμεις και γι’ αυτό το λόγο το διπλό τρίγωνο ή η σφραγίδα του Βασιλιά Σολομώντα είναι ένα από τα υποκειμενικά σύμβολα αυτού του ζωδιακού σημείου, που συνδέεται πάλι με την Τεκτονική παράδοση και υποδεικνύει επίσης πάλι την ουσιαστική δυαδικότητα αυτού του ζωδίου. Επομένως είναι παρούσες όλες οι εσώτερες δυναμικότητες και μόνο η Έβδομη Ακτίνα παραλείπεται από το ταλέντο του ανθρώπου που γεννήθηκε στους Διδύμους. Έτσι μπορούμε εύκολα να ερμηνεύσουμε τη μεταβλητότητα του ατόμου που ανήκει στο σημείο των Διδύμων.

Η αποτελεσματικότητα του Ερμή αυξάνει επίσης στην ερμηνευτική της όψη επειδή το άτομο των Διδύμων μπορεί να βρει πάντοτε σημεία επαφής με τους ανθρώπους σχεδόν σε κάθε Ακτίνα. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο για να θυμάστε, αν αντιληφθείτε ότι το μεγάλο Τεκτονικό τυπικό εγκαινιάσθηκε κάτω από την επιρροή αυτού του ζωδίου και όμως – η Ακτίνα του τυπικού παραλείφθηκε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της αντίδρασης που δημιουργεί αντίθεση και επομένως αλληλεπίδραση και πάλη. Απ’ όπου και οι δοκιμασίες και οι εξετάσεις της Τεκτονικής διαδικασίας. Η έμμεση επιρροή της Σελήνης, καθώς ενσωματώνει συμβολικά την Τέταρτη Ακτίνα της Αρμονίας μέσα από Διαμάχη, εφοδιάζει τον Ερμή με τη διπλή τάση για πάλη, που είναι το χαρακτηριστικό αυτού του ζωδίου, καθώς και τη διπλή τάση για αρμονία που είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα όλης της πνευματικής διαμάχης.

Σε σχέση μ’ αυτή τη δυαδικότητα της διαμάχης πρέπει να έχετε κατά νου ότι υπάρχει μια διαμάχη της εξελικτικής διαδικασίας, που οδηγεί τελικά στη διαμάχη πάνω στην Ατραπό. Αυτές είναι οι δύο όψεις της διαμάχης: Ασυνείδητη και κάτω από τη διεύθυνση της μορφής και συνειδητή ή κάτω από τη διεύθυνση της ψυχής. Υπάρχει επίσης η εναρμόνιση της προσωπικότητας και η επίτευξη της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας. Αυτή είναι μια συνέπεια ή στόχος της πρώτης διαμάχης και έπειτα υπάρχει η επίτευξη αρμονίας μεταξύ ψυχής και μορφής. Αυτή επιτυγχάνεται με την πάλη στα τελικά στάδια της Ατραπού. Έτσι γίνεται πάλι φανερός ο ουσιαστικός δυαδισμός αυτού του ζωδίου. Όταν η επιρροή του Δία γίνει έντονη και ισχυρή σ’ αυτό το ζώδιο, υποδεικνύει τον μυημένο και τη γοργά επιτεύξιμη “δυαδικότητα σε σύνθεση” ψυχής και πνεύματος.

Μέσα από τη δραστηριότητα του Ερμή ο άνθρωπος του οποίου ο Ήλιος είναι στους Διδύμους, βοηθιέται να πετύχει τη σύνθεση ψυχής και μορφής. Μέσα από τη δραστηριότητα του Δία επιτρέπεται στον άνθρωπο του οποίου ωροσκόπος είναι οι Δίδυμοι, να επιτύχει τη συνειδητή ολοκλήρωση ψυχής και πνεύματος. Σημειώστε τα δύο αυτά σημεία γιατί έχουν πραγματική σημασία. Η διαμάχη που δημιουργεί αυτά τα στάδια στη συνείδηση, ενισχύεται από την έμμεση επιρροή του πλανήτη Άρη. Ο Άρης μεταφέρει τον πόλεμο στα βάθη των καταστάσεων, του περιβάλλοντος και της ύπαρξης και την ίδια στιγμή προσφέρει μια τέτοια αφιέρωση στον οραματισθέντα αντικειμενικό σκοπό – όπως γίνεται ορατός σε κάθε ιδιαίτερο σημείο πάνω στην Ατραπό – ώστε η τελική αποτυχία καθίσταται αδύνατη. Προς το τέλος της εξελικτικής διαδικασίας ο μαθητής αρχίζει να ανταποκρίνεται συνειδητά στην τέταρτη έμμεση επιρροή – εκείνη του Πλούτωνα που δημιουργεί το θάνατο των παραγόντων που εμποδίζουν και όλων όσων εμποδίζουν τη σύνθεση.

Ο Πλούτωνας καθώς επηρεάζει τους Διδύμους, επιφέρει το θάνατο ή τον τερματισμό της χωριστικής, ενστικτώδους φύσης, γιατί αυτός είναι ο παράγοντας που βρίσκεται πίσω από κάθε δυαδισμό. Υπάρχει μέσα σε αυτό που η Μυστική Δοξασία αποκαλεί η αρχή αχανκάρα ή η επίγνωση του χωριστικού, απομονωμένου εγώ. Είναι εχθρική για αιώνες με την έφεση της φυλακισμένης ψυχής, που εστιάζεται ή ταυτίζεται με κάποια όψη της προσωπικότητας και σε ένα μετέπειτα στάδιο με την ίδια την προσωπικότητα. Σ’ αυτή την ανάλυση των διαφόρων ζωδίων δεν έδωσα πολύ χρόνο στην εξέταση του αποτελέσματος των ζωδιακών σημείων πάνω στο φυσικό σώμα. Αυτή είναι μια επιστήμη από μόνη της και συνδέεται στενά με ολόκληρη τη θεωρία της πνευματικής θεραπείας.

Θα ήθελα όμως να θίξω τη σχέση των Διδύμων με τη φυσική μορφή, γιατί συμβολίζει τόσο αληθινά τη διαδικασία της Θείας ανέλιξης και συνεπώς είναι πολύ επίκαιρη. Οι Δίδυμοι κυβερνούν τους βραχίονες και τα χέρια, υποδεικνύοντας την υπηρεσία που πρέπει να προσφέρουν οι δύο αδελφοί ο ένας στον άλλο, προκαλώντας τη διάλυση, υπό τον Πλούτωνα, της χωριστικής σχέσης που υπάρχει για τόσο πολύ καιρό ανάμεσά τους. Είναι αυτή η υγεία στη ζωή που πρέπει να εξετασθεί εδώ και γι’ αυτό το λόγο οι Δίδυμοι κυβερνούν επίσης την οξυγόνωση του αίματος, που οδηγεί σαν αποτέλεσμα στη δραστηριότητα της ζωής και στην ελεύθερη αλληλεπίδραση και κυκλοφορία της όψης πνεύμα-ψυχή μέσα από το σύμπλεγμα όλων των οργανισμών μέσα σε μια συνεργαζόμενη μορφή.

Όπου υπάρχει ελεύθερη ροή της δύναμης της ζωής και κανένα εμπόδιο στην κυκλοφορία του ρευστού της ζωής, μέσα από το αίμα, εκεί συνεπώς και κανονικά θα υπάρχει μια τέλεια υγεία. Η κατανόηση αυτού του νόμου δημιουργεί στο μυημένο την κατάσταση της ελεγχόμενης υγείας και της επιλεγμένης αθανασίας που είναι ο δηλωμένος στόχος πολλών σχολών νοητικής θεραπείας. Αυτά είναι, όπως ξέρετε, χωρίς καμιά εξαίρεση, τόσο καθαρά μυστικιστικά και αντιεπιστημονικά, ώστε οι επιτεύξεις τους είναι πρακτικά μηδενικές. Υποστηρίζουν το ιδεώδες αλλά αποτυγχάνουν στην ολοκλήρωση. Οι Δίδυμοι κυβερνούν επίσης το νευρικό σύστημα και τις ρευστές αντιδράσεις ολόκληρου του νευρικού οργανισμού. Επομένως σ’ αυτό το ζώδιο και στη δραστηριότητά του, έχουμε την τάση για τον τελικό έλεγχο των δύο όψεων της ψυχής στις οποίες τόσο συχνά αναφέρθηκα στα βιβλία μου, την όψη της ζωής που εδρεύει στην καρδιά και χρησιμοποιεί το ρεύμα του αίματος σαν τον τρόπο της αλληλεπίδρασης και της ζωοδότριας έκφρασής της και την όψη της συνείδησης που εδρεύει στο κεφάλι και χρησιμοποιεί το νευρικό σύστημα σαν τον τρόπο ή όρο ή διαδικασία έκφρασής της.

Σ’ αυτά πρέπει να προστεθεί τόσο το άμεσο όσο και το έμμεσο αποτέλεσμα των Ακτίνων που κυβερνούν το ζώδιο. Μέσα από τη κατανόηση της ζωής και της συνείδησης, καθώς κυβερνώνται από τους Διδύμους, μπορεί να επιτευχθεί νοητικά η τελική απελευθέρωση. Συλλογισθείτε αυτή τη δήλωση, γιατί στους Διδύμους ο μαθητής μπορεί να φτάσει σε κάποια νοήμονα σύλληψη εκείνου που ονομάζουμε μηχανισμό της συνείδησης και των διαδικασιών που θα επιτρέψουν τελικά στον άνθρωπο να είναι αυτό που είναι. Οι Δίδυμοι κυβερνούν επίσης το θύμο αδένα ο οποίος είναι προς το παρόν ανενεργός στον ενήλικα, λόγω του γεγονότος ότι το κέντρο της καρδιάς δεν είναι αφυπνισμένο στην πλειονότητα. Όμως θα γίνει ενεργό όταν “ο αθάνατος αδελφός πλημμυρίσει το θνητό αδελφό με το φως και τη ζωή του Θεού”. Τότε το κέντρο της καρδιάς με τη συσχετική του δραστηριότητα της συνείδησης – ομαδική κατανόηση και ομαδική αγάπη – θα λειτουργεί ελεύθερα.

Στην πραγματικότητα το μυστήριο αυτού του ζωδίου αφορά το μυστικό της ανταπόκρισης που πρέπει και τελικά θα υπάρξει μεταξύ των δύο αδελφών, μεταξύ των δύο πόλων – ψυχή και μορφή – και μεταξύ του θνητού εαυτού ή προσωπικότητας και του αθάνατου εαυτού ή ψυχής. Η ευαισθησία και η γοργή αντίδραση είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που γεννήθηκαν με τον Ήλιο σ’ αυτό το ζώδιο ή με ωροσκόπο στους Διδύμους. Αυτό οδηγεί στα πρώτα στάδια και στο υπανάπτυκτο άτομο σε μια ρευστή μεταβλητότητα. Στα μετέπειτα και πιο προχωρημένα στάδια οδηγεί σε μια εξίσου ρευστή αλλά αναλυτική κατανόηση των ανθρώπων και των περιστάσεων. Αυτή επέρχεται με τη συνεχή δραστηριότητα, την ακατάπαυστη κίνηση και τις ατελείωτες αλλαγές συνθηκών που είναι έμφυτες μέσα στο ίδιο το ζώδιο. Αυτές “πάλλονται μεταξύ των δύο όψεων” του διπλού αυτού ζωδίου και εντείνονται από το γεγονός ότι οι Δίδυμοι είναι η πιο σημαντική όψη του Μεταβλητού Σταυρού, θέτοντας ή ορίζοντας τις αλλαγές και το ρυθμό της προόδου τους. Στο πολικό αντίθετο αυτού του ζωδίου, τον Τοξότη, η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο αδελφών ή μεταξύ κατώτερου και ανώτερου εαυτού εστιάζεται ή ρυθμίζεται σε μια ενωμένη και κατευθυνόμενη προσπάθεια.

Ο πολύπλευρος ευμετάβλητος άνθρωπος γίνεται ο αυτο-κατευθυνόμενος μαθητής, προσηλωμένος στην προσπάθεια, διατηρώντας ακόμη τη μεταβλητότητα που αναπτύχθηκε προηγουμένως, αλλά ελέγχοντας και κυβερνώντας την τάση για ρευστότητα, για άσκοπη κίνηση και για λάθος κατευθυνόμενη αλλαγή. Ασχολήθηκα αρκετά μ’ αυτά όταν μελετούσαμε το ζώδιο του Τοξότη κι επομένως είναι περιττό να τα επαναλάβω εδώ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το μυημένο ή τον προχωρημένο μαθητή να αντιληφθεί ότι σ’ αυτό το ζώδιο κανείς πλανήτης δε βρίσκεται σε πτώση ή σε έξαρση. Το κλειδί γι’ αυτό το μυστήριο κρύβεται στο γεγονός ότι, στο ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στους Διδύμους και τον Τοξότη οι αντικειμενικοί σκοποί της μαχόμενης και σχεδόν τυφλής συνειδητής οντότητας είναι η ισορροπία, η ισοστάθμιση, η συγχώνευση και η ανάμειξη. Πρέπει να επιτύχει την αρμονία με μια επακόλουθη αποφυγή όλων των ακροτήτων.

Τα επτά ζώδια – συμπεριλαμβανομένων των Διδύμων και του Τοξότη – έχουν εξαιρετική σπουδαιότητα όσον αφορά στην ανθρωπότητα:
Δίδυμοι Υποκειμενικό σε φύση. Ζωτικό. Δεν εστιάζεται στο φυσικό πεδίο. Εστιάζεται στο θνητό αδελφό.
Καρκίνος
Λέων
Είναι εντελώς ανθρώπινα ζώδια με την αναγνώρισή τους στο κεντρικό ζώδιο της Παρθένου.
Παρθένος
Ζυγός
Σκορπιός
Τοξότης Υποκειμενικό σε φύση. Ζωτικό. Δεν εστιάζεται στη συνείδηση στο φυσικό πεδίο. Εστιάζεται στον αθάνατο αδελφό. Στον Τοξότη απαντάται η ίδια κατάσταση.

Κανένας πλανήτης δεν είναι σε έξαρση ή πτώση. Όμως ο Ερμής, βρίσκεται σε φθορά ή η επιρροή του μειώνεται. Στους Διδύμους τα παραπάνω αληθεύουν για το Δία. Γιατί συμβαίνει αυτό, είναι ένα από τα μυστικά της μύησης, μιλώντας εσωτερικά. Το κλειδί για το μυστήριο βρίσκεται στο βασικό, πνευματικό δυαδισμό του Δία σε αντίθεση με το δυαδισμό σώματος-ψυχής στους Διδύμους. Στον Τοξότη ο δυαδισμός του Ερμή όπως εκφράζεται στον κατώτερο-ανώτερο νου, ξεπερνιέται με τον παγκόσμιο ή πνευματικό νου. Περισσότερα από αυτό τον υπαινιγμό δεν μπορούν να δοθούν αυτή τη στιγμή.

Σε σχέση με τους δεκανούς και τους κυβερνήτες τους, οι τρεις πλανήτες Δίας, Άρης και Ήλιος είναι οι εσωτερικοί κυβερνήτες του ζωδίου πάνω στον τροχό της μαθητείας. Ο Ερμής, η Αφροδίτη και ο Κρόνος κυβερνούν τον τροχό της συνηθισμένης ζωής. Μεταξύ τους καλύπτουν τον τροχό καθώς περιστρέφεται και στις δύο κατευθύνσεις. Θα σημειώσετε πώς δύο από τους πλανήτες που κυβερνούν αυτούς τους δεκανούς στην περίπτωση του συνήθους τροχού χρησιμεύουν για να ενισχύσουν τους πλανητικούς κυβερνήτες του ζωδίου. Οι Δίδυμοι με τον Κρόνο προσφέρουν σε κάποιο σχετικά προχωρημένο στάδιο την αντίθεση που χρειάζεται για να επέλθει μια βασική περιστροφή. Σημειώστε αυτή τη φρασεολογία. Το όλο θέμα του περιστρεφόμενου τροχού με τη διπλή του δράση και τη διπλή του επίδραση πάνω στη συνείδηση και επομένως ολόκληρο το πρόβλημα των τριών δεκανών και των κυβερνητών τους σε κάθε σημείο του ζωδιακού, πρέπει να παραμείνει ένα δύσκολο και δυσνόητο πρόβλημα μέχρι εκείνη την εποχή που οι αστρολόγοι θα αναπτύξουν την τετραδιάστατη συνείδηση και θα γνωρίζουν την αληθινή έννοια της Βιβλικής φράσης: ο “τροχός που στρέφεται στον εαυτό του”.

Στην πραγματικότητα ο τροχός δεν περιστρέφεται σαν ένας τροχός αυτοκινήτου είτε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω. Στρέφεται σε κάθε κατεύθυνση και προς τις δύο διευθύνσεις ταυτόχρονα. Το γεγονός αυτό, προς το παρόν, είναι αδύνατο να το συλλάβει η ανθρώπινη συνείδηση. Η πολυπλοκότητα που περιλαμβάνεται στην πρόοδο μέσα από τους δεκανούς – που καθορίζουν επίσης τους κυβερνήτες – μπορεί να βρεθεί ότι βασίζεται στην πολλαπλή αυτή δράση του τροχού. Επομένως ο τροχός κινείται όχι μόνο δεξιόστροφα, αλλά και προς τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα και επίσης σε ορθές γωνίες προς τον εαυτό του. Το προφανές της έννοιας των δύο Λέξεων για το ζώδιο δεν απαιτεί από μέρους μου διευκρίνιση.

Για το συνηθισμένο άνθρωπο η Λέξη αντηχεί, “Η αστάθεια ας κάνει το έργο της”, αλλά για το μαθητή η Λέξη ηχήθηκε από την ίδια την ψυχή, “Αναγνωρίζω τον άλλο μου εαυτό και στο σβήσιμο αυτού του εαυτού, αυξάνω και λάμπω”. Ρευστότητα, αναγνώριση της δυαδικότητας, έλεγχος από τη ψυχή! Αυτοί είναι οι βασικοί τόνοι του ζωδίου και πρέπει να είναι ο βασικός τόνος της ζωής σας, γιατί ανεξάρτητα αν βρίσκεστε σ’ αυτό το ζώδιο σ’ αυτή τη ζωή, ρύθμισε κάποια φορά και πολλές φορές την εμπειρία σας και τα αποτελέσματα είναι σημειωμένα στη ζωή του προχωρημένου μαθητή.

  από το βιβλίο "ΕΣΩΤΕΡΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ", εκδόσεις Κέδρος, διδάσκαλος Θιβετανός, (διαμεσότητα Αλίκη Μπέυλη)