Διαλογισμοί | Οδηγίες για μια Ορθότερη Στάση

YouTube Playlist (περιλαμβάνει 12 βίντεο)

 

Καθοδηγούμενοι Οραματικοί Διαλογισμοί για την οργάνωση του εαυτού σύμφωνα με τη θεματολογία των μαθημάτων, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ:

Στους διαλογισμούς χρησιμοποιούνται οι ενέργειες της Καλής Θέλησης και της Αγάπης!!!