Διαλογισμοί | Το Αστρικό – Αισθαντικό Σώμα

YouTube Playlist (περιλαμβάνει 7 βίντεο),
α' Μέρος

 

YouTube Playlist (περιλαμβάνει 7 βίντεο),
β' Μέρος

 

Καθοδηγούμενοι Οραματικοί Διαλογισμοί για την οργάνωση του εαυτού σύμφωνα με τη θεματολογία των μαθημάτων, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ:

Στους διαλογισμούς χρησιμοποιούνται οι ενέργειες της Καλής Θέλησης και της Αγάπης!!!