Διαλογισμοί | Το Νοητικό Σώμα

YouTube Playlist (περιλαμβάνει 11 βίντεο)

Καθοδηγούμενοι Οραματικοί Διαλογισμοί για την οργάνωση του εαυτού σύμφωνα με τη θεματολογία των μαθημάτων, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ:

Στους διαλογισμούς χρησιμοποιούνται οι ενέργειες της Καλής Θέλησης και της Αγάπης!!!