Διδάσκαλοι της Ιεραρχίας

ΧΡΙΣΤΟΣ| Αρχηγός-Συντονιστής της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας | Διδάσκαλος των Διδασκάλων και Αγγέλων | Γειώνει Πλανητικά τη Κοσμική 2η Ακτίνα Αγάπης-Σοφίας

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΡΥΑ| Ιεράρχης, Ηγέτης της 1ης Ακτίνας, μέσω ενσωμάτωσης των ποιοτήτων της, με στόχο την γείωσή τους και στη Γη | Θέληση-Για-Το-Καλό

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΟΥΤ ΧΟΥΜΙ| Ιεράρχης, Ηγέτης της 2ης Ακτίνας, μέσω ενσωμάτωσης των ποιοτήτων της, με στόχο την γείωσή τους και στη Γη | Αγάπη-Σοφία

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ|Μάχα Τσόχαν, Ιεράρχης, Ηγέτης της 3ης Ακτίνας μέσω ενσωμάτωσης των ποιοτήτων της, με στόχο την γείωσή τους και στη Γη | Ενεργός-Νοημοσύνη
(Νυν Ιεράρχης της 7ης Ακτίνας)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΕΡΑΠΙΣ| Ιεράρχης, Ηγέτης της 4ης Ακτίνας, μέσω ενσωμάτωσης των ποιοτήτων της, με στόχο την γείωσή τους και στη Γη | Αρμονία-Μέσω-Διαμάχης ή Αρμονία-Μέσω-Κατανόησης

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝ| Ιεράρχης, Ηγέτης της 5ης Ακτίνας, μέσω ενσωμάτωσης των ποιοτήτων της, με στόχο την γείωσή τους και στη Γη | Συγκεκριμένη-Γνώση, Επιστήμη

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΗΣΟΥΣ| Ιεράρχης, Ηγέτης της 6ης Ακτίνας, μέσω ενσωμάτωσης των ποιοτήτων της, με στόχο την γείωσή τους και στη Γη | Αφοσίωσης και Ιδεαλισμού

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...  

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ| Ιεράρχης, Ηγέτης της 7ης Ακτίνας, μέσω ενσωμάτωσης των ποιοτήτων της, με στόχο την γείωσή τους και στη Γη | Οργάνωση και Τάξη

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΙΒΕΤΑΝΟΣ| Υπεύθυνος για τις Ομάδες Υπηρεσίας του Πλανήτη σε συνεργασία με όλους τους Διδασκάλους για τη γείωση των πλανητικών δικτύων Χρυσού Φωτός| 2ης Ακτίνας | Αγάπη-Σοφία

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...