Διευκρινιστικές-έννοιες

αγγελακι Ο Αγιος Γερμανός με τις παραχωρήσεις που έλαβε από τον Κοσμικό Νόμο και με τις ενέργειές του, μπόρεσε να φέρει τα Χερουβείμ στη Γη. Ο ίδιος αναφέρει σχετικά: «…Μπόρεσα να λάβω την αναγκαία αυτή παραχώρηση και να φέρω κάποια μέλη των Χερουβικών Δυνάμεων για να μείνουν μαζί σας, με την προϋπόθεση ότι κάθε μήνα, θα επισκεπτόμουν Αυτά για να βεβαιωθώ αν ήταν ακόμα επιτρεπτό να παραμείνουν οι ευγενικές Αυτές Υπάρξεις πάνω στη Γη. Οι Κύριοι του Κάρμα Μου υποσχέθηκαν ότι αν αποδείξουμε την επιτυχία του πειράματος, θα Μου δοθεί η τιμή να φέρω περισσότερα μέλη Αυτού του Βασιλείου στην κατώτερη ατμόσφαιρα της Γης, γύρω από τα μαγνητικά καρδιακά κέντρα Αγάπης, που οι μαθητές με ιδιαίτερα προσόντα, μπορούν να δώσουν…».

Η Σφαίρα των Σεραφείμ είναι Σφαίρα Δύναμης και οι Υπάρξεις, γνωστές σαν η «Σεραφική Φρουρά», έχουν μεγάλα φυσικά αναστήματα και την περισσότερη συγκεντρωμένη δύναμη στον Πλανήτη. Τα πρόσωπα και σώματά Τους είναι πανέμορφα, στο δε σαγόνι Τους διαγράφεται μία γραμμή που δηλώνει μεγάλη δύναμη και αποφασιστικότητα. Όταν τα Σεραφείμ εκλέγονται για να φρουρήσουν οποιοδήποτε έργο ή άτομο, η δύναμή Τους είναι παρόμοια με συγκεντρωμένη αστραποβολή. Οι 'Άγγελοι που φρουρούν τις Πύλες του Κήπου της Εδέμ είναι Σεραφείμ. Συνεργάζονται στενά με τον Ηρακλή (Ελωίμ της Πρώτης Ακτίνας) και πάντοτε επισκιάζουν σπουδαίους ανθρώπους που εργάζονται για το καλό της ανθρωπότητας. Και τα δύο, Χερουβείμ και Σεραφείμ, δημιουργήθηκαν από την Καρδιά του Ηλιακού Λόγου και είναι αμέτρητα. Έχουν ανάστημα από 6 μέχρι 14 πόδια. Είναι οι φρουροί των πνευματικών δυνάμεων και διαρκώς εργάζονται μαζί με τους Ελωίμ για τη δημιουργία Πλανητών και Πνευματικών Κέντρων επί των Σφαιρών. Περισσότερο ανήκουν στο αρσενικό γένος και όταν εκδηλώνουν την προστασία Τους είναι τελείως απρόσωπα. Προχωρούν σε Επτά ομάδες (ο αριθμός της Δημιουργίας), σε σχήμα «V», με επικεφαλής Ένα από Αυτά. Όταν ταξιδεύουν στον αχανή ουρανό, εκπέμπουν λευκό πυρ και πολλά αστέρια και κομήτες που καταγράφηκαν από την επιστήμη να πέφτουν, δεν είναι παρά το πυρ που εκχέεται από τα Σεραφείμ.

Υπάρχουν αναρίθμητες Λεγεώνες Αγγέλων της Ιόχρου Φλόγας που εξυπηρετούν στο Αστρικό Πεδίο. Η εξυπηρέτησή Τους είναι το ίδιο σημαντική και στις Εσωτερικές Σφαίρες. Εκεί, όταν οι ψυχές αφήνουν το φυσικό τους φορέα, συναντώνται με τους Αγγέλους της Ιόχρου Φλόγας που τις οδηγούν στον «Ιόχρου ποταμό Στύγγα» για να λουσθούν μέσα στην εξαγνιστική του ουσία και να διαλύσουν τη δυσαρμονία των σωμάτων τους. Στη συνέχεια, καθώς οι ψυχές προσκαλούνται να παρουσιαστούν προ της Καρμικής Επιτροπής, δημιουργείται μία ατμόσφαιρα από τους Αγγέλους αυτούς που με τη ραδιοβολία Τους διοχετεύουν Ιόχρου Πυρ και βοηθούν για μεγαλύτερη εξάγνιση πριν εισέλθουν οι ψυχές στις αίθουσες. Εκεί, αφού δίνονται οδηγίες για διδασκαλία και βοήθεια, οι Άγγελοι της Ιόχρου Φλόγας τις συνοδεύουν στο μέρος της διαμονής τους. Επίσης, όταν η ψυχή επιθυμεί να μετενσαρκωθεί και βρίσκεται προ της Καρμικής Επιτροπής ζητώντας την άδεια για να εισέλθει στις πύλες της γέννησης, οι ΄Άγγελοι της Ιόχρου Φλόγας βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν την ψυχή που χρειάζεται την εξάγνιση και το έλεός Τους.

Πόσο επικίνδυνη ήταν η τότε κατάσταση μπορούμε να κατανοήσουμε από την επιβολή του φραγμού της «Πύρινης Ρομφαίας» που αναφέρεται στην «Παλαιά Διαθήκη» - «Γένεση»: «καί ἔταξε τά Χερουβείμ καί τήν Πύρινην Ρομφαίαν τήν στρεφομένην φυλάσσειν τήν ὁδόν». Που σημαίνει ότι γύρω από τη Γήινη Σφαίρα άπειρα Χερουβείμ σχημάτισαν φραγμό (που παραμένει ακόμα) για την προστασία των άλλων Πλανητών από την ανθρώπινη μόλυνση. Με το φραγμό αυτό, αφ ενός μεν δε μπορούν να εξέλθουν οι μιασματικές σκεπτομορφές του ανθρώπου, αφ ετέρου δε η έξοδος σε άλλες σφαίρες των κατοίκων αυτού του Πλανήτη αποκλείεται. Αυτό θα εξακολουθήσει να συμβαίνει μέχρι να αναγνωρίσει ο άνθρωπος την Πηγή της ζωής του, τηρήσει την υπόσχεσή του προς τον Δημιουργό και αλλάξει κατεύθυνση με τη θέλησή του ώστε να επανέλθει στην αρχική πορεία της δημιουργίας του.