Εισαγωγικές Έννοιες

περιλαμβάνει
12 Video

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ | ΑΠΟ ΚΑΘΕ VIDEO

Ορισμός Εσωτέρας Θεραπευτικής
Τί είναι η Εσωτέρα Θεραπευτική;
Εξωτερική & Εσωτερική Θεραπευτική
Από πού προέρχεται η ασθένεια;
Τι είναι η Αιθερική ουσία;
Η πολικότητα των αιθερικών μορφών
Η επιστήμη των ακτίνων
Τέσσερις τρόποι προσέγγισης της Εσωτέρας Θεραπευτικής
Zητήματα ορολογίας

Νόμοι, κανόνες & εφαρμογές Εσωτέρας Θεραπευτικής - Διαλογισμός
Νόμοι, Κανόνες και εφαρμογές της Εσωτέρας Θεραπευτικής
Πώς η Εσωτέρα Θεραπευτική βλέπει  τον άνθρωπο;
Το σχέδιο διδασκαλίας της θεραπευτικής τέχνης
Ερωτήσεις
Διαλογισμός

Ορισμοί της Υγείας & της Ασθένειας, α΄μέρος
Π.Ο.Υ: Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους ευεξίας, σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής
Κβαντική Θεωρία: Υγεία είναι η τάξη, ο ρυθμός, η αρμονία
Ομοιοπαθητική – Γ. Βυθούλκας: Υγεία είναι η ελευθερία από τον πόνο, το πάθος και τον εγωισμό
Η Α-σθένεια – έλλειψη δύναμης, αντοχής, ρώμης - πηγάζει από την αμαρτία, δηλ. την αστοχία
Σθένος είναι η δύναμη να δημιουργούμε δεσμούς
Εσωτέρα Θεραπευτική: Κάθε ασθένεια είναι το αποτέλεσμα αναστολής της ψυχικής ζωής μέσα σε μια μορφή
Εσωτέρα Θεραπευτική: Θεραπεία είναι η απελευθέρωση, αποδέσμευση της Ψυχής ώστε η ζωή της να μπορεί να ρέει μέσα σε όλους τους οργανισμούς της Μορφής
Θεραπεία είναι η σύνδεση, η υποδοχή, η πλήρωση με την ΠΑΝ-ΣΘΕΝΗ ΧΑΡΙ

Ορισμοί της Υγείας & της Ασθένειας, β΄μέρος - Διαλογισμός
Η ασθένεια είναι κακή χρήση της ελευθερίας από το άνθρωπο
Ασθένεια είναι το αποτέλεσμα αναστολής ή μπλοκαρίσματος της ροής της ενέργειας – ζωής
Η ασθένεια είναι ένα καμπανάκι για τη ζωή μας, να επανεξετάσουμε τις προτεραιότητές μας, τις αξίες, τις αδυναμίες μας, τις φτώχειες μας
Ερωτήσεις
Διαλογισμός

Μελέτη της Ύλης του ανθρώπινου σώματος, α΄μέρος
Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα εργαστήρι χημείας
Τριπλός στόχος προσέγγισης της χημείας:
   Βαθιά γνώση της χημείας
   Η ηθική μας παράγει χημεία
   Η ύλη μας παράγει χημεία
Η χημεία ως επιστήμη μελετά την ύλη
Τέσσερις ιδιότητες της ύλης: Μάζα, Όγκος, Πυκνότητα, Θερμοκρασία
Μελέτη της ύλης μας με: έννοιες, σύμβολα, αριθμούς, εκφράσεις
Άτομο: Το μικρότερο σωματίδιο της ύλης
Άσκηση: Η μέθοδος της αντικατάστασης
Άτομο - Μόριο – Ατομικότητα

Μελέτη της Ύλης του ανθρώπινου σώματος, β΄μέρος
Άσκηση: Η μέθοδος της αντικατάστασης (συν)
Ιόν
Άτομο: Ομοιοπολικός - ιοντικός δεσμός.
Άσκηση αντιστοίχισης
Πρόβλημα νοητικότητας

Από την αλχημεία στις σύγχρονες θεραπευτικές πρακτικές, α΄μέρος
Η έννοια της ανατροπής και της έκπληξης, η στάση της ανθρωπότητας στο Νέο
Αλχημεία-Ορισμοί
Στόχος Αλχημείας και Εσωτέρα Θεραπευτική-Παραγωγή χρυσού
Κινέζικος Πολιτισμός –παραδοσιακή Ιατρική
Ο αριθμός 5 και οι ερμηνείες  του, τα 5 στοιχεία
Τα στοιχεία ως πλανητικές επιρροές

Από την αλχημεία στις σύγχρονες θεραπευτικές πρακτικές, β΄μέρος
Οι έννοιες του στοιχείου, του ατόμου και  της μάζας στην Αρχαία Ελλάδα
Περί Αιθέρα
Η Φιλοσοφική Λίθος  ή πεμπτουσία ή ελιξίριο ζωής
Χρήση αλχημείας σε σημερινές θεραπευτικές πρακτικές

Η εσωτερική θεώρηση της ύλης και της μορφής, α΄μέρος
Σύσταση σωμάτων:
Ατομικό-Πλανητικό-Ηλιακό σύστημα-Συμπαντικό
Οι έννοιες των 5 στοιχείων
Καταστροφή των πνευματικών κέντρων της Ανατολής και ο σκοταδισμός στην Ευρώπη
Βιταλισμός – Υλοζωισμός - Οντοποίηση
Τριπλή διάκριση Πυρός της Ύλης
Κίνηση της Ύλης: ενέλιξη - ανέλιξη
Η Μορφή διαθέτει Ζωή-Ιδιότητα-Εμφάνιση
Ταξινόμηση της Ύλης στα 7 πεδία
Η έννοια του αντικατοπτρισμού

Η εσωτερική θεώρηση της ύλης και της μορφής, β΄μέρος
Κίνηση ύλης
Μετάθεση: Αλλαγή της ύλης μας μέσω διαλογισμού
ΝΙΟ: Νέος Ιεραρχικός Όμιλος – ΝΟΕ: Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών
Χάος-Αξεπέραστος δακτύλιος-Κέντρο
Παράδειγμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Άτομα και Στοιχειακά, Ύλη και Μορφή
Τα συστατικά της ύλης, των φορέων μας, της ύλης, αυτού που είμαστε
Ως άνθρωπος είμαστε μία Μορφή
Τα ΔΟΜΙΚΑ μας ΥΛΙΚΑ είναι συσσωματώσεις ύλης
Πίνακας: ΑΤΟΜΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ
ΑΤΟΜΟ  και  ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ στα πεδία
Ατομικοποίηση της ύλης: Η ύλη διαθέτει 7οκαι 6οσπείρωμα, φθάνει στο 1οσπείρωμα η ΕΝΑΔΑ, κουλουριάζεται και είναι η ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΗ-ΠΝΕΥΜΑ του συστήματος.
Ύπνος ή αφύπνιση;
Μέσα στη ΜΟΡΦΗ μας υπάρχει ο πόλεμος ατόμων και στοιχειακών

Η Θεϊκή Αλχημεία
Η ΘΕΪΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ
H Συμπαντική Θάλασσα-τα Ζώντα Ύδατα-η Πρωτογενής Ουσία, ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ το ΠΝΕΥΜΑ, ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΡΧΗ-Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΨΥΧΗ
ΙΕΡΟ: Η ΑΡΧΗ-ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ-Η ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ
ΑΝΙΕΡΟ: Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ-Η ΕΙΚΟΝΑ - ΤΟ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟ - Η ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ
Πολικότητες
Ο ΥΙΟΣ - ΤΟ ΑΤΜΑ - Η ΨΥΧΗ
Προσωπικότητα-το ΠΥΡ της ΤΡΙΒΗΣ
ΥΒΡΙΔΙΟ
ΦΟΡΜΟΥΛΑ
Πίνακας