Εντύπωση-διαβίβαση πνευματικής ενέργειας

περιλαμβάνει
10 Video

ΕΝΤΥΠΩΣΗ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ | ΑΠΟ ΚΑΘΕ VIDEO

Σύνοψη 1ου Κύκλου Εσωτερικής Θεραπευτικής
  Σύνοψη 1ου κύκλου
  Στόχοι 2ου κύκλου:
   οργάνωση εσωτερικής αντίληψης
   ενίσχυση πνευματικού σπινθήρα
   εμπέδωση λεξιλογίου
   αποσαφήνιση εννοιών

Βασική θεματολογία 2ου Κύκλου Εσωτερικής Θεραπευτικής
  Στον 2οκύκλο βασιζόμαστε σε δομές, τηλεπάθεια, πλανητική διέγερση, γνώση, πίστη
  Βασική θεματολογία:
   Νέα στάση στο πρόβλημα της ασθένειας και της θεραπείας
   Εκπαίδευση σε ορθότερη αίσθηση αναλογίας
   Βασικές απαιτήσεις για θεραπεία
   Νόμοι θεραπείας
Νόμοι του κάρμα:
   Ελεύθερη βούληση & θεραπεία
   Προαπαιτούμενα για το θεραπευτή
   Κανόνες του θεραπευτή
   Εκπαιδευτική σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου
   Η ιερή τέχνη της θεραπείας
   Θεραπευτική ομάδα
   Διαλογισμοί της Θείας Δρώσας Πραγματικότητας
  Παρουσιάσεις βιβλίων:
   Αρχές εσωτερικής θεραπευτικής, Dion Fortune, εκδόσεις Ιάμβλιχος
   Κοσμικό Πυρ, Αλίκη Μπέϊλη, εκδόσεις Κέδρος
   Πύρινος Κόσμος, εκδόσεις Τρισήλιον
   Εσωτερική Θεραπευτική, Αλίκη Μπέϊλη, εκδόσεις Κέδρος

Ο θεραπευτής ως διαβιβαστής πνευματικής ενέργειας, α΄μέρος
  Ορισμός του θεραπευτή
  Η έννοια της διαβίβασης ενέργειας - δύναμης
  Η αντιστροφή της πορείας του ρεύματος

Ο θεραπευτής ως διαβιβαστής πνευματικής ενέργειας, β΄μέρος
  Η έννοια του διαβιβαστή
  Οι ιδιότητες του διαβιβαστή, του μεταφορέα και του παραλήπτη
  Σύνδεση των εννοιών του διαβιβαστή του μεταφορέα και του παραλήπτη με τα 7 πεδία συνείδησης
  Η σημασία της έντασης της ροής του πυρός κατά τη παραλαβή
  Έχει ο διανοητής/θεραπευτής διάκριση, επίγνωση και δύναμη χειρισμού των ροών;
  Πίνακας συσχετισμών
  Ο Ηλιακός Άγγελος της θεραπευτικής ομάδας
  Ο θεραπευόμενος ως Ηλιακός Άγγελος ως ψυχή και ως αναρρωνύον τμήμα
  Ο πνευματικός σπινθήρας δρα στο υγιές τμήμα της μορφής
  Αμφίδρομη διαβίβαση

Ενατένιση - Α' Φάση, α΄μέρος
  Υπενθύμιση του ορισμού του θεραπευτή ως διαβιβαστή πνευματικής ενέργειας
  Κατά την ενατένιση συμβαίνει η διαβίβαση όπου αποκαλύπτονται δραστικές Δυνάμεις οι ιδιότητες των οποίων γειώνονται, κατασταλάζουν
  Ερμηνεία και ανάλυση της Ενατένισης
  Επίπεδο- σημείο Ενατένισης
  Η στάση του θεραπευτή κατά την ενατένιση
  Ο διαλογιζόμενος θεραπευτής κατά την ενατένιση αναζητά προς πολλές κατευθύνσεις
  Φάσεις ενατένισης-Εργασία με Δύναμη
  Α΄ΦΑΣΗ
   Η ψυχή εισπνέει τη συνείδηση της προσωπικότητας που είναι ήδη σε σιωπή
   Σε κάθε επίπεδο της προσωπικότητας το ανώτερο μέρος είναι ένας αιθερικός λεπτοφυής μηχανισμός συνείδησης εντύπωσης και αντίληψης

Ενατένιση - Α' Φάση, β΄μέρος
  Α΄ΦΑΣΗ (συν)
   Η ψυχή στο δικό της τριπλό πεδίο της Πνευματικής Τριάδας, βρίσκεται σε ομοφωνία με όλες τις ψυχές
   Η ψυχή από το δικό της πεδίο φωτίζει την προσωπικότητα και την διατηρεί μέσα στο φως
   Ολόκληρος ο μηχανισμός της προσωπικότητας εμπνέεται από την ψυχή
   Όταν η προσωπικότητα ανταποκρίνεται στην ψυχή τότε εστιάζεται, συγκεντρώνεται, οργανώνεται, επαναπροσδιορίζεται, αναπροσανατολίζεται
   Η ψυχή από το δικό της πεδίο ευθυγραμμίζει και συντονίζει το μηχανισμό συνείδησης της προσωπικότητας, ταυτόχρονα διατηρεί υπό έλεγχο τον αυτόματο υλικό μηχανισμό της προσωπικότητας
   Η ψυχή αφαιρεί-εισπνέει τον μηχανισμό συνείδησης της προσωπικότητας
   Η ψυχή γαλβανίζει και αποτυπώνει τον ήδη ανυψωμένο και αλλαγμένο μηχανισμό συνείδησης της προσωπικότητας
  Σύνοψη Α΄ Φάσης Ενατένισης: Η ψυχή εισάγεται ως πρόγραμμα οργάνωσης της προσωπικότητας στους λωτούς των σωμάτων

Ενατένιση –Β'& Γ’ Φάση 
  Σύνοψη Α΄ Φάσης Ενατένισης - 4 Στάδια
  Β΄ Φάση Ενατένισης
  Εισαγωγή του Πνευματικού Πυρός επί του Εγωικού Λωτού
  Ο Εγωικός Λωτός
  Νοητικό Μόνιμο Άτομο & Νοητική Μονάδα
  Μάνας, το αφηρημένο Νοητικό
  Ντεβαχανική Συνείδηση - Ντεβαχανική Εμπειρία
  Αλληλεπίδραση ΕγωΪκού Λωτού & Νοητικής Ύλης
  Γ΄ Φάση Ενατένισης
  Η επίδραση του Νου στο Αστρικό και το Φυσικό Πεδίο μέσω των νάντις
  Ο Εμπνευσμένος, Εμψυχωμένος, Εντυπωμένος Νους γονιμοποιεί την ύλη

Η επίτευξη της Ενατένισης
  Η επίτευξη της Ενατένισης
  Η επίδραση του Ηλιακού Αγγέλου-Πνεύματος επί της προσωπικότητας
  Ο ρόλος της αντιστροφής του Ζωδιακού Τροχού
  Ο Ηλιακός Άγγελος δια της Ψυχής ζωτικοποιεί τη Μορφή
  Ο ρόλος του εσωτερικού θεραπευτή
  Τι είναι θεραπεία?
   α. Αποκατάσταση ή Εγκατάσταση αγωγών/ δεσμών/ καναλιών
   β. Αποκατάσταση ή Εγκατάσταση πληροφοριών για συντονισμό υγιούς συμπεριφοράς
   γ. Αποκατάσταση ή Εγκατάσταση ταχυτήτων (λήψης, ερμηνείας, αποδοχής πληροφοριών)

Η Διαβίβαση πνευματικών ενεργειών ως πράξη θεραπείας, α΄μέρος
  ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
   Α΄ Φάση – Παραλαβή
   Β΄ Φάση – Διαμεσότητα
   Γ΄  Φάση – Επίδραση
  Το Πνεύμα καταλήγει στους πνεύμονες ενώ ο ανώτερος νους καταλήγει στο πυκνό φυσικό
  Οραματισμός σχημάτων με βάση τον πίνακα
  Γ΄  Φάση: όταν αυτή συμβεί τότε και μόνο τότε θα φανεί η επίδραση στους φορείς
  Για να αλλάξει η θέληση της δράσης μας, της σκέψης μας και των συναισθημάτων μας πρέπει οπωσδήποτε να έχει διαφοροποιηθεί η Γ’ Φάση- Επίδραση.
  Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΩΣ ΠΡΑΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  Η ψυχή μας υπάρχει :
   α. μέσα στην επίφυση και εμφανίζεται ως φως
   β. μέσα στην καρδιά μας ως Πνευματικός Σπινθήρας- ως αγκυροβολημένη Ζωή
  Αίτιο: Φως στο κεφάλι
   Αποτέλεσμα: Φωτισμένος νους
  Η ψυχή διαβιβάζει τη συνειδητά διευθυνόμενη ενέργεια της δια του αιθερικού σώματος μέσα στο φυσικό σώμα
  Αλληλοσυσχέτιση αιθερικού και φυσικού σώματος
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΕΡΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Η Διαβίβαση πνευματικών ενεργειών ως πράξη θεραπείας, β΄μέρος
  ΠΙΝΑΚΑΣ: Διαβίβαση ενέργειας στον άνθρωπο μέσω των τσάκρα
  ΠΙΝΑΚΑΣ: Πλήρης διαβίβαση ενεργειών
   Η έννοια της τριπλότητας
   Διεύρυνση συνειδητότητας ψυχής από το Πνεύμα
   Διεύρυνση συνειδητότητας προσωπικότητας από ψυχή
   Η ψυχή δημιουργεί αποτελέσματα μαγνητικά και ηλεκτρικά στην ύλη
  ΠΙΝΑΚΑΣ: Σχέσεις Ψυχής, Πνεύματος, Προσωπικότητας
  Ο Ηλιακός Άγγελος-Θεραπευτής δρα  δια της ψυχής ως συνείδηση και ως ζωτικότητα
  Η ψυχή δρα συνεχώς εναλλάξ μέσω γέννησης και μέσω θανάτου της προσωπικότητας
  Άσκηση: Κινήσεις αυτοδιαχείρισης ενέργειας