Επίκληση-Εφέλκυση

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΛΚΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ

Η προσέγγιση και παραλαβή της Ενέργειας πραγματοποιείται με τη μέθοδο της 7ης Ακτίνας. Η μέθοδος αυτή είναι “επίκληση και εφέλκυση”. Σήμερα, είναι τεράστια η σημασία της εκπαίδευσης της ανθρωπότητας στη χρήση της μεθόδου αυτής γιατί ο άνθρωπος οφείλει συνειδητά να παραλάβει και συνειδητά να διαχειριστεί την ενέργεια.

Τι είναι η επίκληση και εφέλκυση;
Είναι ένα μέσον και μια μέθοδος προσέγγισης της θειότητας. Είναι μια διαδικασία να εξελιχτούμε σε όλο και δυναμικότερους πομπούς και δέκτες Πνευματικών ενεργειών. Πρόκειται για τη δόμηση γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου, μεταξύ του ανθρώπινου και του υπερανθρώπινου βασιλείου. Επικαλούμαι σημαίνει ότι στρέφω τις ενέργειες μου προς τα πάνω, κάνω κρούση, κλήση προς βοήθεια, σε ένα πνευματικό εστιακό σημείο ψηλά. Εφελκύω σημαίνει δέχομαι απάντηση από τη πνευματική πηγή.

Ποιά είναι η σχέση της σκέψης με την επίκληση;
Η αλήθεια που υπάρχει πίσω από κάθε επίκληση βασίζεται στη δύναμη της σκέψης. Η διαδικασία της σκέψης είναι μια ζωντανή δημιουργία. Ό,τι δημιουργούμε με το νου είναι ζών οργανισμός. Οι σκέψεις μας είναι ζωντανές οντότητες με συγκεκριμένη ποιότητα, χρώμα, σχήμα, μορφή και δύναμη. Είναι η διαδικασία γέννησης κραδασμών, δόμησης σκεπτομορφών. Ο ανθρώπινος νους έχει δύο όψεις: την ανώτερη και την κατώτερη. Η κατώτερη όψη ή συγκεκριμένος νους είναι η όψη που χρησιμοποιούμε για να διεκπεραιώνουμε αποτελεσματικά τις καθημερινές μας λειτουργίες. Η ανώτερη όψη του νου λειτουργεί ως πλακέτα εγγραφής, διερμηνέας και διαβιβαστής πνευματικής ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της επικλητικής διαδικασίας διατηρώντας το νου μας σταθερά στο ανώτερο νοητικό επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε, γινόμαστε διαβιβαστές πνευματικής ενέργειας για ολόκληρη την ανθρωπότητα και τα κατώτερα βασίλεια της φύσης. Δομούμε σκεπτομορφές που η δύναμή και η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από δυο παράγοντες:
 από την ικανότητα του ανθρώπου να οραματίζεται, να απεικονίζει δηλαδή διανοητικά την ενέργεια και
 από τη ποσότητα του θετικού αισθήματος με το οποίο τη ζωογονεί.
Η αποτελεσματικότητα μιας επίκλησης καθορίζεται πρώτα από τη δύναμη της πίστης, του αισθήματος και της πεποίθησης που εκδηλώνονται από τον άνθρωπο και δεύτερο, από τη διαύγεια της σκεπτομορφής που δημιουργήθηκε και κρατείται στο νοητικό του σώμα.

Γιατί όμως είναι τόσο επιτακτική και επείγουσα η ανάγκη της εκγύμνασης των ανθρώπων στη μέθοδο αυτή;
Γνωρίζουμε όλοι πως λόγω αστρονομικών επιρροών ο πλανήτης αλλά και ολόκληρο το ηλιακό σύστημα, κατακλύζεται από δυναμικές πνευματικές ενέργειες που ανυψώνουν τις δονήσεις του φυσικού πεδίου του πλανήτη. Πρόκειται για πύρινες ηλεκτρικές ενέργειες, τις ενέργειες του ζωδίου του Υδροχόου. Διαβιβαστής αυτής της πύρινης ενέργειας που είναι “Ζωή μεγαλύτερης αφθονίας” είναι ο Χριστός, ο επικεφαλής της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας. Τη Ζωή αυτή της “Αφθονίας” μπορούμε να την γνωρίσουμε σαν φως, αγάπη και δύναμη.

Συνεργάτης στο έργο του Χριστού είναι ο Διδάσκαλος Άγιος Γερμανός, ο “Κύριος της Ελευθερίας” όπως ονομάζεται. Είναι Ιεράρχης της 7ης Ιόχροης Ακτίνας για τα επόμενα 2000 χρόνια της εποχής του Υδροχόου. Είναι ο “Κύριος του Πολιτισμού” που έχει αναλάβει την ευθύνη να παράσχει στην ανθρωπότητα τα μέσα , ώστε με την ελεύθερη βούλησή της να οδηγηθεί σε νέα συνειδησιακά επίπεδα. Έχει προσφερθεί εθελοντικά να εφελκύει και να διατηρεί τη Βιολετί Φλόγα στη γη, προς όφελος του συνόλου της Ζωής που εξελίσσεται πάνω στο πλανήτη.

Αυτή την εποχή είναι επιτακτική και επείγουσα η ανάγκη για εξαγνισμό και κάθαρση του πλανήτη και της ανθρωπότητας ώστε, να κρατήσουν την ευστάθεια τους, καθώς αναβαθμίζουν το κραδασμό τους. Σε κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής οι παλιές δομές που έχουν εγωιστική βάση, πρέπει να διαλυθούν και να αντικατασταθούν από νέες συμβατές δομές. Το χάος και η ανομία που επικρατεί σήμερα παντού, στην επιστήμη, την εκπαίδευση, τη πολιτική, την οικονομία, πρέπει να αντικατασταθεί από την οργάνωση και την ευταξία, που είναι ποιότητες της 7ης Ακτίνας. Ήταν η ανάγκη αυτή αλλά και η χωρίς όρια αγάπη του Αγίου Γερμανού για την ανθρωπότητα, που έφεραν σε συνειδητή εκδήλωση και χρήση το Ιερό Μετουσιωτικό Πυρ της Μοβ ενέργειας, ώστε να επιταχυνθεί η εξέλιξη. Όμως το απελευθερωτικό έργο του Αγίου Γερμανού έχει και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό σκέλος, λιγότερο γνωστό στους περισσότερους από εμάς. Ως προς αυτό, μιλώντας ο ίδιος ο Άγιος Γερμανός σε έναν όμιλο μαθητών, μας ενημερώνει για το έργο Του ως Τσόχαν της 7ης Ακτίνας.

<< Ένα πρόβλημα παρουσιάζονταν: "Πώς θα μπορούσα να ωφελήσω την ανθρωπότητα το ταχύτερο". Μια μέρα, ενώ βρισκόμουν στην "Καρδιά της Σιωπής" ο Αρχάγγελος Ζακχιήλ της 7ης Ακτίνας και ο Ελωίμ Μέγας Αρκτούρος της 7ης Ακτίνας, μου έδωσαν την ιδέα της εκγύμνασης ανθρώπων:
στη δύναμη της επίκλησης,
στη δύναμη της μαγνήτισης και
στη δύναμη της συνειδητής χρήσης των "Decrees" (των Επιβεβαιώσεων ή λέξεων δύναμης)

Η μέρα αυτή ήταν η ευτυχέστερη μέρα της εξυπηρέτησής μου ως Ηγέτη γιατί γνώριζα ότι εκείνο που θα μπορούσε να συντελεστεί μέσω ιδιωτικής και ομαδικής προσπάθειας, θα επέσπευδε την εξέλιξη της Γης κατά εκατομμύρια έτη. Η ίδρυση ομάδων ανθρώπων πάνω στην επιφάνεια της Γης που θα δημιουργούσαν "περιφέρειες δυνάμεων" μέσα από την προβολή της ενέργειάς τους σε λέξεις δύναμης και μαγνητικά κέντρα που να ελκύουν τους Αγγέλους, τα Ντέβας και τις Δυνάμεις της Θεότητας, απέβη ο σκοπός μου. Τα ραδιοβολούντα αυτά κέντρα θα γίνονταν κέντρα δια των οποίων η ευλογία του Θεού θα εξαπλώνονταν στο διανοητικό και αισθαντικό κόσμο της ανθρωπότητας. Τέτοιες ομάδες ιδρύθηκαν, υποδείγματα "λέξεων δύναμης" συνετέθησαν και διείσδυσε στη συνείδηση πολλών ανθρώπων ορισμένη κατανόηση του Πνευματικού Νόμου της "Εγώ Ειμί" Παρουσίας>>

Διευκρινίζουμε ότι:
η "Εγώ Ειμί" Παρουσία είναι η μέσα στον άνθρωπο Θεότητα, ο Ανώτερος Πνευματικός Εαυτός του
στον Πλανήτη μας, υπάρχουν τρεις εξελίξεις:
   η εξέλιξη των Στοιχειωδών, (οι ενέργειες των στοιχειωδών είναι η δύναμη που δημιουργεί μορφές),
   η εξέλιξη των Αγγέλων και
   η ανθρώπινη εξέλιξη.

Την 7η Ακτίνα αντιπροσωπεύει για τη στοιχειακή εξέλιξη ο Ελωίμ Μέγας Αρκτούρος και για την αγγελική εξέλιξη ο Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Έτσι οι Μεγάλοι Καθοδηγητές της ανθρωπότητας ξεκίνησαν την εκγύμναση των ανθρώπων στην επιστημονική μέθοδο της επίκλησης και εφέλκυσης. Αυτό που για αιώνες γινόταν αργά και ατομικά, για τους λίγους που ήταν συνειδησιακά έτοιμοι, γίνεται τώρα σε μια ευρεία κλίμακα που συμπεριλαμβάνει κάθε ζηλωτή και κάθε άνθρωπο καλής θέλησης. Αυτά τα “εστιακά κέντρα δύναμης” με τη διπλή δραστηριότητα,
τη προβολή της επικλητικής τους δυναμικής ενέργειας και
τη μαγνήτιση Αγγελικών και Θείων Δυνάμεων
δημιουργούν ένα πλανητικό δίκτυο φωτός, αγάπης και υπηρεσίας.

Αυτό το πλανητικό δίκτυο φωτός, θα μπορούσαμε να το παραλληλίσουμε με το δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η πνευματική δύναμη, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, παραλαμβάνεται σε υποσταθμούς σε ολόκληρο το πλανήτη και υποβιβασμένη και τροποποιημένη στην έντασή της, άρα ασφαλής προς χρήση, είναι διαθέσιμη μέσω αγωγών σε ολόκληρο το πλανητικό σώμα για όποιον επιθυμεί να συνδεθεί μαζί της. Πρόκειται για ένα δίκτυο διανομής της πνευματικής ενέργειας που υπάρχει σ`όλο τον κόσμο σε κάθε χώρα και σε κάθε πόλη. Μέσα σ` αυτό το δίκτυο Φωτός, η ενέργεια ρέει ανεμπόδιστα. Το πλανητικό δίκτυο δημιουργείται από ομάδες ανθρώπων που είναι προχωρημένοι αρκετά, ώστε να μπορούν να αφομοιώνουν υψηλής συχνότητας ενέργειες από εξωπλανητικές ή εξωσυστημικές πηγές. Μπορούν να υποβιβάζουν την υψηλή συχνότητα, στο επίπεδο εκείνο που ο κοινός άνθρωπος μπορεί με ασφάλεια να χρησιμοποιήσει για θεραπευτικούς και διαφωτιστικούς σκοπούς.

Η μαγνήτιση, παραλαβή και διανομή της ενέργειας επιτυγχάνεται με την επιστήμη της επίκλησης και εφέλκυσης και τη συνειδητή χρήση των λέξεων δύναμης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της συνείδησης των ανθρώπων που συμμετέχουν στην επικλητική διαδικασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η Θεία δύναμη που αγκυροβολεί στον φυσικό μας κόσμο. Η δύναμη αυτή μπορεί να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο. Η επίκληση προερχόμενη απ’ την καρδιά του ανθρώπου είναι η ανοικτή πύλη την οποία κοσμικές υπάρξεις χρειάζονται για να εισρεύσουν σε αυτόν κάθε δυνατή Θεία βοήθεια. Η προσευχή, ο διαλογισμός και η τελετουργία είναι τα εισαγωγικά βήματα στην αναδυόμενη αυτή επιστήμη.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της εφελκυστικής διαδικασίας;
Είναι η ελεύθερη κυκλοφορία της ενέργειας μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου, του ανθρώπου και της Πηγής. Αν και οι Λέξεις Δύναμης μπορεί να φαίνονται πολύ απλές μπορούν:
να αποδειχθούν πολύ δυναμικές στη ζωή αυτού που τις εκφωνεί και
να προκαλέσουν αποτελέσματα στο περιβάλλον του.

Οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοι προετοιμάζουν τα υποδείγματα του λαμπρού μέλλοντος της ανθρωπότητας στο λεπτοφυές επίπεδο. Αυτά τα υποδείγματα είναι έτοιμα να κατασταλάξουν και αναζητούνται οι ψυχές που είναι σε θέση να κάνουν αυτά τα σχέδια πραγματικότητα. Αυτά τα πύρινα αρχέτυπα είναι το Σχέδιο του Θεού που η κατακρήμνισή του ή οι σταγόνες του ονομάζονται ιδέες.

Μέσω των ιδεών συμβαίνει “η μεταβίβαση αξιών” από την Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία στην προχωρημένη ανθρωπότητα, αφού αυτό το κατερχόμενο ρεύμα ενέργειας διαπλάθεται σε μεγάλες ιδέες στην πολιτική, στην εκπαίδευση, στη φιλοσοφία, στις τέχνες, στις επιστήμες, στις θρησκείες και στην οικονομία. Αυτές οι ιδέες κάνουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν επίγνωση της δυνατότητας για βελτίωση των συνθηκών τους. Η συνείδηση της ανθρωπότητας διεγείρεται, γονιμοποιείται και γίνεται δημιουργική. Οι μάζες των ανθρώπων μεταμορφώνονται και πνευματοποιούνται και τα δυο μεγάλα θεία κέντρα ενέργειας – η Ιεραρχία και η ανθρωπότητα – αρχίζουν να έρχονται σε επαφή. Τότε με τρόπο πραγματικό και αληθινό "η βασιλεία του Θεού" θα αρχίσει να λειτουργεί στη γη.

Η επικλητική και εφελκυστική διαδικασία δομεί την ηλεκτρομαγνητική γέφυρα μεταξύ της ανθρωπότητας και της ψυχής της που είναι η Ιεραρχία. Σε ατομικό επίπεδο η μέθοδος αυτή δομεί την ηλεκτρομαγνητική γέφυρα μεταξύ του ανθρώπου και της ψυχής του. Έτσι δομείται ο απελευθερωτικός αγωγός της πνευματικής ενέργειας και αυτός ο απελευθερωτικός αγωγός δημιουργείται από το σύνολο των ανθρώπων που επικαλούνται ρυθμικά, ένθερμα και επιβεβαιωτικά από το κέντρο της καρδιάς τους.

Η ανθρωπότητα σήμερα ξυπνά από το μακρύ λήθαργο της στο σκοτάδι. Το ανατέλλον φως της συνείδησης φωτίζει την ανθρώπινη σκέψη και διαλύει τη πλάνη της χωριστικότητας και της διαίρεσης. Το θείο σχέδιο μέσα από αγωγούς ιδεών ζητά να αγκυροβολήσει στο νου και στη καρδιά των ανθρώπων. Μέσα από ανιδιοτελή αφιέρωση ας εκγυμναστούμε στη μέθοδο της επίκλησης και εφέλκυσης του Φωτός και ας γίνουμε συνειδητά μέρη του παγκόσμιου Χριστικού Δικτύου Φωτός, Αγάπης και Δύναμης.

Ποιά είναι τα είδη επίκλησης σε σχέση με το επίπεδο συνείδησης του εκφωνούντα;
Ο Θιβετανός, του οποίου οι διδασκαλίες είναι διαθέσιμες στα βιβλία της Αλίκη Μπέϊλη, αναφέρει ότι υπάρχουν τρία είδη επίκλησης:
Η επικλητική και ανοργάνωτη κραυγή των μαζών που εκπέμπεται από όλους τους ανθρώπους που ζουν μέσα στη συμφορά και απευθύνεται στη δύναμη αυτή που βρίσκεται εκτός τους και για την οποία αισθάνονται ότι θα έρθει προς βοήθεια την στιγμή της έσχατης ανάγκης. Η μεγάλη άναρθρος αυτή επίκληση εκπέμπεται από παντού στο κόσμο και σήμερα και πάντα.
Το επικλητικό πνεύμα που εμφανίζουν οι ειλικρινείς άνθρωποι όταν συμμετέχουν σε τελετές της θρησκείας τους, όπου μέσω της ομαδικής λατρείας και προσευχής, υποβάλλουν τα αιτήματά τους προς το Θεό για βοήθεια. Η ομάδα αυτή προστίθεται στη προηγούμενη κατηγορία, τη μάζα των ανθρώπων και δημιουργεί ένα τεράστιο σώμα ατόμων τα οποία προσεύχονται και επικαλούνται.
Το εκπαιδευμένο, επιστημονικό έργο της έκκλησης και της επίκλησης όπως εφαρμόζεται από εκείνους που έχουν εκγυμνάσει το νου τους μέσω του ορθού διαλογισμού, που γνωρίζουν τις χρήσεις του ήχου, των τύπων και της επίκλησης και που μπορούν να εργασθούν συνειδητά. Είναι εκείνοι που συγκεντρώνουν την επικλητική κραυγή και την επικλητική έκκληση του προηγούμενου σώματος της ανθρωπότητας, τις ενοποιούν, τις ανυψώνουν ποιοτικά και τις κατευθύνουν με θέληση για το καλό, να προσεγγίσουν ανώτερες κραδασμικά πηγές. Χρησιμοποιούν ορισμένες μεγάλες φόρμουλες λέξεων όπως η Κυριακή Προσευχή (το Πάτερ ημών) που δόθηκε από τον Χριστό, η Μεγάλη Επίκληση που δόθηκε στην εποχή μας και πολλές άλλες φόρμουλες.

Βλέπουμε λοιπόν πως [και] η Επιστήμη της Επίκλησης και Εφέλκυσης φαίνεται ότι προχωρεί πάνω σε εξελικτικές γραμμές. Η λατρεία και η στάση του μυστικιστή πρέπει να δώσει τη θέση της στην Επίκληση και Επιβεβαίωση. Κραυγή για βοήθεια, λατρεία, προσευχή, επίκληση, επιβεβαίωση. Όλα είναι χρήσιμα. Και όλα μαζί συνθέτουν τον επικλητικό ήχο προς βοήθεια της μιας ανθρωπότητας. Οι μάζες, η μέση ενστικτώδης ανθρωπότητα, οι άνδρες και οι γυναίκες καλής θέλησης και οι μαθητές του κόσμου, εμπλέκονται όλοι στον επικλητικό αυτό ήχο, εισάγοντας στην επικλητική διαδικασία τις ιδιότητες του ενστίκτου, της νοημοσύνης και της ενόρασης.

Η δράση και η ενωμένη προσπάθεια των τριών αυτών ειδών επίκλησης θα έχει σαν συνέπεια την πρόκληση απάντησης εκ μέρους της αναμένουσας Ιεραρχίας και του αρχηγού της του Χριστού γιατί τίποτε δεν μπορεί να αντισταθεί στο ενωμένο αίτημα των ανθρώπων παντού στο κόσμο.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ
Πολλοί αναζητητές σήμερα χρησιμοποιούν την Μεγάλη Επίκληση. Τη γνωστή σε όλους, “Από την εστία του Φωτός μέσα από τη διάνοια του Θεού ...”. Αρκετοί πλέον, τη χρησιμοποιούν στην επιβεβαιωτική της μορφή. Δηλαδή το “Είθε το Φως να κατέλθει στη γη”, εκφωνείται στην επιβεβαιωτική του μορφή. “Το Φως κατέρχεται στη γη”, “Ο Χριστός είναι στη γη” κτλ.

Αν και η Μεγάλη Επίκληση δόθηκε από την Ιεραρχία προς χρήση αυτή την εποχή, είναι μια παγκόσμια προσευχή με αρχαία καταγωγή. Είναι ένα εργαλείο δύναμης, που επιτρέπει στη Θεία ενέργεια να κυλά μέσα στους ανθρώπινους φορείς αλλά και στους φορείς του πλανήτη. Η επιρροή αυτού του μάντραμ αγγίζει το σημείο της Δύναμης, το σημείο της Αγάπης και το σημείο του Φωτός στο σύμπαν. Αυτές οι ενέργειες κυλούν μέσα από τη προσωπικότητα και κατευθύνονται στα σημεία του πλανήτη που περισσότερο χρειάζονται καθάρισμα και θεραπεία. Στα σημεία όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υποβιβάζεται, στα σημεία όπου η κυκλοφορία της ζωτικής ενέργειας της ανθρωπότητας παρεμποδίζεται. Σαν μια ακτίνα φωτός η ενέργεια της Μεγάλης Επίκλησης πρέπει να κατευθύνεται σ` αυτές τις περιοχές.

Η Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία που ζητά να καθοδηγήσει την ανθρωπότητα χρειάζεται το επικλητικό αίτημα των ανθρώπων γιατί δεν μπορεί να παρεμβαίνει στο δικαίωμα της ανθρωπότητας να χειρίζεται τις δικές της υποθέσεις. Περιορίζεται από το Νόμο της Ελεύθερης βούλησης των ανθρώπων, από το φυσικό νόμο και το νόμο του Κάρμα. Στην εκτέλεση αυτού του ιερού έργου, όποια επικλητική φόρμουλα και αν χρησιμοποιούμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην μεταφέρουμε τις δικές μας θυμαπάτες και πλάνες. Η μεταβίβαση της ενέργειας πρέπει να γίνεται καλλιεργώντας ένα ανώτερο επίπεδο αδιαφορίας για το αποτέλεσμα. Το καθήκον μας είναι να στέλνουμε Φως Αγάπη και Δύναμη και να αφήνουμε την ενέργεια να δράσει ελεύθερα σύμφωνα πάντα με τη Θεία θέληση.