Επίλογος

Και εμείς ξέρουμε ότι γίνεται, πιστεύουμε σε αυτό, πιστεύουμε στη δύναμη της Αγάπης, στη Θέληση-για-το-Καλό, στην επικράτηση της Αγάπης και εργαζόμαστε γι’ αυτό μέσα από τη γνώση που φέρνουν τα βιβλία των Διδασκάλων της Σοφίας και των μαθητών τους και μέσα από το διαλογισμό που μας φέρνει κοντά σε εκείνο το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε, να εφελκύσουμε και να αφομοιώσουμε γινόμενοι εμείς οι ίδιοι Αυτό!

Σαν ομάδα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας προσεγγίσατε και που μας ζητήσατε αυτή την επαφή. Ελπίζουμε η διαδρομή να είναι πλούσια για όλους μας από εμπειρίες και από ό,τι απρόβλεπτο μπορεί να μας φέρει αυτή η σχέση.

Ως Μαρία θα είμαι κοντά σας για τις ενεργειακές εργασίες, τις απαραίτητες γι’ αυτή τη διαδρομή και ελπίδα μου είναι ο καθένας να γίνει αυτόνομος στο βαθμό που ο ίδιος θα επιλέξει στη χρήση των διαδικασιών των ενεργειακών και να κατορθώσουμε να βαδίσουμε μαζί γι’ αυτόν τον καλύτερο κόσμο που όλοι ευελπιστούμε.

Θα σας μεταφέρουμε στην επόμενη επικοινωνία μας για το πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε εποικοδομητικά, δημιουργικά την απελευθερωτική αυτή πορεία.

Να είστε καλά!

Περιμένουμε νέα σας.