Επιβεβαίωση

Τι είναι οι "Επιβεβαιώσεις". Ποια η διαφορά από τη Προσευχή και την Επίκληση;

Η "Επιβεβαίωση" ή "Decree", διαφέρει από την επίκληση και την προσευχή γιατί αυτές έχουν την αφετηρία τους στην επιθυμία να υπάρξει παροχή σε κάποια συγκεκριμένη ανάγκη. Οι περισσότερες από τις προσευχές είναι ικεσίες για κάποια παροχή κάπου, κάποτε. Ο αιτών ζητά και επικαλείται αλλά δεν αποδέχεται το ζητούμενο ως τετελεσμένο γεγονός. Η "Επιβεβαίωση" είναι η αναγνώριση της συντελεσθείσας επιθυμίας. Ο αιτών νιώθει σαν να έχει ήδη εισακουστεί η Προσευχή του. Βιώνει δυνατά συναισθήματα στη καρδιά του, για τα αποτελέσματα που είναι ακόμα αόρατα. Βιώνει το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης και τη χαρά της επίτευξης για τα καλά που αναμένονται αλλά είναι “ως εάν” να είναι ήδη εδώ.

Η επιβεβαίωση του λαμπρού μέλλοντος της ανθρωπότητας είναι ο μεγάλος πολλαπλασιαστής της ζωής. Αυτό συμβαίνει γιατί οι επιθυμίες πρώτα εκπληρώνονται στη συνειδητότητα και κατόπιν στον υλικό κόσμο. Τα τελευταία χρόνια η Κβαντική Φυσική επιβεβαιώνει πως η συνειδητότητα είναι η γλώσσα προγραμματισμού αυτού του σύμπαντος. Τα πάντα έχουν την απαρχή τους στη συνειδητότητα. Αυτή η κατανόηση έχει περάσει στη σηνείδηση εκατομμυρίων ανθρώπων σ` όλο τον κόσμο επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στη νοητική στάση της ανθρωπότητας σήμερα.

Στην ανώτερη όψη της, η επικλητική διαδικασία είναι ένα από τα μέσα συνήχησης με τους Ανώτερους κόσμους. Είναι το ανοικτό “κανάλι” που δέχεται τις ευλογίες του σύμπαντος. Κάθε "Eπιβεβαίωση" που εκφωνείται ορθά κατά τις επικλήσεις προς τους Αναληφθέντες Διδασκάλους ή τις Κοσμικές Υπάρξεις, απελευθερώνει ένα δυναμικό ρεύμα πνευματικής ενέργειας το οποίο προχωρά προς επίτευξη.