Επιβεβαιώσεις – Decrees

Ο Άγιος Γερμανός αναφέρει: Τι είναι "Επιβεβαιώσεις"

Η "Επιβεβαίωση" ("Decree"), είναι τύπος επωδού. Διαφέρει από την επίκληση και την προσευχή γιατί αυτές έχουν την αφετηρία τους στην επιθυμία να υπάρξει παροχή και επένδυση πάνω σε κάποια συγκεκριμένη ανάγκη. Ο αιτών ζητά και επικαλείται αλλά δεν αποδέχεται το ζητούμενο ως τετελεσμένο γεγονός. Έτσι, η επιθυμία αποβαίνει ελάσσων ενέργεια σε σύγκριση με την "επιβεβαίωση" που είναι η αναγνώριση της συντελεσθείσας επιθυμίας.  Ποια η αξία και ικανότητά τους;

Για την αξία και ικανότητα των "επιβεβαιώσεων" να παράσχουν το ζητούμενο, ο Άγιος Γερμανός, μιλώντας προς τους μαθητές της "Εγώ Ειμί" την 18η Μαρτίου 1938, ανέφερε: "Ζητήστε κάτι το εποικοδομητικό και θα σας δοθεί!" Αυτό ήταν το διάταγμα της Θεότητας στην αρχή. Δυστυχώς η ανθρωπότητα προ πολλού πολλού χρόνου το λησμόνησε. Το επαναφέραμε στην ανθρωπότητα ώστε αυτή να ξαναρχίσει τη δράση των πανίσχυρων αυτών "επιβεβαιώσεων". Αν μπορούσατε να δείτε την εσωτερική τους ενέργεια, θα νοιώθατε αγαλλίαση. Υπάρχουν αναρίθμητες εκδηλώσεις τους στον εξωτερικό κόσμο αλλά οι άνθρωποι τις παραβλέπουν… "Από την εσωτερική τους άποψη, η μεγαλοπρέπεια των "επιβεβαιώσεων" αυτών δεν έχει εφάμιλλο στην ιστορία της Γης. Δεν είναι κάτι το εφήμερο. Κάθε "επιβεβαίωση" που εκφωνείτε κατά τις επικλήσεις σας προς την "Πανίσχυρη "Εγώ Ειμί" Παρουσία", προς τους Αναληφθέντες Διδασκάλους ή τις Κοσμικές Υπάρξεις, είναι βασική ενέργεια η οποία προχωρά και προχωρά… προς επίτευξη.

Είναι Συμπαντική Δύναμη ενέργειας η οποία, καθώς ακολουθείται από "επιβεβαιώσεις", συνάγει Δύναμη για να καθαρίσει και να εξαγνίσει το νοητικό και αισθητικό κόσμο της ανθρωπότητας, επιτελώντας ένα έργο που είναι εντελώς ακατανόητο γι αυτή. Ο άνθρωπος ας μην προσπαθήσει να εκφέρει κρίση πάνω σε αυτό. Η Δύναμη αυτή είναι άπειρη, το δε Φως της απεριόριστο. Η πληρότητα της Δόξας της θα εκπλήξει τον κόσμο με την τελειότητά της, καθώς την επικαλείστε για να ενεργήσει…". Από πού προέρχεται η εκφώνηση των "επιβεβαιώσεων". Αλλού, στις 27 Φεβρουαρίου 1938, επανέλαβε: "… Η εκφώνηση αυτή πρέπει να προέλθει από την ανθρώπινη πλευρά γιατί είναι εκεί όπου υπάρχουν η ατέλεια και η αθλιότητα. Για να λάβετε βοήθεια, θα πρέπει να προμηθεύσετε, με την εξαπόλυση της ενέργειάς σας, κάτι δια του οποίου η Παρουσία κάθε Ζωής (Θεότητα), οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοι, οι Λεγεώνες του Φωτός και οι Κοσμικές Υπάρξεις θα μπορούν να σας δώσουν βοήθεια. Αυτό το κάτι είναι η αισθητικότητα που είναι η ανθρώπινη ενέργειά σας. Αυτός είναι ο λόγος που θέσαμε σε ενέργεια τη δύναμη αυτή των "επιβεβαιώσεων".

 Για το ίδιο θέμα, η Θεά της Αγνότητας, την 1η Ιανουαρίου 1939 στο Λος Άντζελες, ανέφερε: "Παιδιά του Φωτός, σας μεταφέρω από την καρδιά της "Μεγάλης Σιωπής" τις ευλογίες Μου. Πέρασαν πάνω από εκατό έτη αφότου η έκκληση από την καρδιά της ανθρωπότητας, έγινε προς Εμένα, αλλά και τότε ακόμη, η φωνή του εξωτερικού εαυτού σιωπούσε. Σήμερα, η φωνή του εξωτερικού εαυτού Με επικαλέστηκε.Ήρθα να πάρω μέρος στη Μεγάλη Στρατιά του Φωτός και να επαναφέρω, στα αγαπητά παιδιά της Γης, εκείνο που η καρδιά τους επιζητούσε για τόσους αιώνες. Μπορείτε να κατανοήσετε πώς μπορεί η καρδιά να επικαλείται επί μακρό χρονικό διάστημα αλλά χωρίς εξωτερική ανταπόκριση της φωνής; Έτσι έγινε με τη Ζωή! Επικαλέστηκε και επικαλέστηκε αλλά η εξωτερική φωνή σιωπούσε. Τώρα επιτέλους, χάρη στον αγαπητό της ευεργέτη Άγιο Γερμανό, η ανθρωπότητα αρχίζει να αφυπνίζεται και τα χείλη τους να ανταποκρίνονται στην έκκληση για αγνότητα και τελειότητα…".

Πώς γίνεται η εκφώνηση
Ο Τσοχάν Μορύα μας δίνει πρόσθετες πληροφορίες για το σπουδαίο αυτό θέμα, το Φεβρουάριο του 1961. "…Επιθυμώ να σας μιλήσω για ένα θέμα που πιθανά, δεν έχει τελείως διασαφηνιστεί στο νου σας. Στο λαιμό, όπως γνωρίζετε, είναι το κέντρο της δύναμης (ο θυροειδής αδένας). Η δύναμή σας εξαπολύεται μέσα από τις λέξεις που εκφέρετε δια των φωνητικών σας οργάνων και η δύναμη αυτή αποσύρεται από το Αιτιατό σας Σώμα. Το Αιτιατό Σώμα, με όλες τις εγχρωματώσεις του, μπορεί να συγκεντρωθεί μέσα από το κέντρο της δύναμης στο λαιμό και, καθώς τα εσωτερικά σώματα του ιδιώτη έρχονται σε ευθυγράμμιση, να δώσει την επιζητούμενη πραγμάτωση στην εκφερόμενη λέξη και "επιβεβαίωση". Κατά τη στιγμή της εκτέλεσης, όταν τα επτά σώματά σας βρίσκονται σε τέλεια ευθυγράμμιση, όταν δηλαδή το Ηλεκτρονικό σας Σώμα ("Εγώ Ειμί"), το Αιτιατό σας Σώμα, το Χριστικό σας Στοιχείο, το αισθητικό, αιθερικό και φυσικό σας σώμα φτάνουν σε σημείο πνευματικής Φώτισης και πραγμάτωσης, -τη στιγμή εκείνη- η εκφώνηση μιας λέξης είναι αρκετή για εκδήλωση και "Καταστάλαξη". Είναι η πράξη δια της οποίας φωτική ουσία έλκεται απευθείας από το Σύμπαν και εκδηλώνεται σε μορφή. ΄Ολη η δύναμη στο Αιτιατό σας Σώμα που εκχέεται μέσω της λέξης αυτής, δίνει την πραγμάτωση. Ο Ιησούς εκδήλωσε αυτό στην περίπτωση των ιχθύων και σε κάθε άλλο διάταγμα που έδωσε για θεραπεία ή ακόμη και για την ανάσταση των νεκρών σωμάτων.

Ποιος είναι ο λόγος της επανάληψης
"Ο λόγος της επανάληψης, που είναι η βάση της ενέργειας του Αγίου Γερμανού, στην εκφώνηση των "επιβεβαιώσεων, βασίζεται πάνω στο γεγονός ότι εσείς για πολλούς αιώνες, μεταχειριζόμενοι τόση ενέργεια μέσα στην ομιλούμενη λέξη, τη ριζώσατε βαθιά στο αισθητικό, νοητικό και αιθερικό σας σώμα και την παγιώσατε εκεί με ποιότητες αρνητικής και καταστρεπτικής φύσης…. όπως ο φόβος, η αμφιβολία, η ανταρσία κλπ. Για να μετουσιώσετε την ενέργεια αυτή στα κατώτερά σας σώματα, πρέπει να αρχίσετε εξαπολύοντας μια ενέργεια ισόζυγη, που θα αναφλέξει μέσα τους και θα διασπάσει τα υποδείγματα που εγκαταστήσατε, τα περισσότερα, μέσα από την ομιλία και τη φυσική ενέργεια. Η δραστηριότητα των "επιβεβαιώσεών" σας, δεν έγκειται μόνο στο τι θα εξαπολύσετε στον αιθέρα, αλλά στο τι επιβάλλεται και καθηλώνεται μέσα στο αιθερικό σας σώμα, γεγονός που φέρνει θετική ισογράμμιση και έλεγχο πάνω σε ολόκληρη τη συνείδησή σας και αυτό, γιατί με πίστη και θετικότητα το παραδέχεστε και το επιβεβαιώνετε.

"Όταν, για χιλιάδες χρόνια λέγατε: "είμαι χαμένος, είμαι άρρωστος, βρίσκομαι σε ανυπομονησία", δημιουργήσατε στο αιθερικό αυτό σώμα -το σώμα που η ανθρωπότητα αποκαλεί "υποσυνείδηση"- ορισμένες βαθιές τομές ενέργειας. Θέσατε αυτό το σώμα σε ενέργεια και η συνείδησή σας αποδέχτηκε εκείνο που εσείς δώσατε στον εαυτό σας για εκατομμύρια χρόνια. Το ίδιο έγινε και με τα άλλα σώματά σας. Μια απλή επιβεβαίωση από τα χείλη σας δεν είναι αρκετή να πείσει τους συνειδητούς αυτούς φορείς ότι έχετε τελείως αλλάξει τον τρόπο ζωής τόσων αιώνων. Πρέπει να τους εδραιώσετε και να εμπεδώσουν μια θετική ραδιοβολία που, με τον καιρό, θα διασπάσει και θα μετουσιώσει τα πρότυπα του παρελθόντος και αντ΄ αυτών, θα θέσει τα πρότυπα της τελειότητας για το μέλλον. "Ο σκοπός του Αγίου Γερμανού είναι να εδραιώσει αυτή την ενέργεια στον εαυτό σας, γιατί το νοητικό σας σώμα, σε σύγκριση με την υπόλοιπη ύπαρξή σας, είναι τόσο μικρό. Όταν όλοι σας οι φορείς ανταποκρίνονται και το νοητικό, αισθητικό και αιθερικό σας σώμα ευθυγραμμιστεί με το φυσικό, τότε μπορείτε να πείτε: "Είμαι Ελεύθερος!" και εκείνη τη στιγμή θα είστε "Ελεύθερος!".

Περιφέρειες Δύναμης
Ο Μάχα Τσόχαν μας δίνει τον ορισμό της φράσης "περιφέρειες δύναμης".  "… Αναφορικά με την έννοια "περιφέρειες δύναμης" επιθυμώ να σας πω το τι ακριβώς εννοώ: … Οι Ακτίνες του Φωτός εκπεμπόμενες από την καρδιά, κυβερνώνται περισσότερο ή λιγότερο, από τη φύση του ανθρώπου. Έχουν φυσική περιφέρεια και ο κύκλος που δημιουργείται από το ευρύτερο όριο αυτών των Ακτίνων, σχηματίζει την "περιφέρεια δύναμης" του συγκεκριμένου ιδιώτη. Σε έναν πολύ δυναμικό άνθρωπο, η "περιφέρεια δύναμης" θα είναι πολύ μεγαλύτερης διάστασης εκείνου που βρίσκεται σε ληθαργική κατάσταση. Ο ιδιώτης που είναι ενήμερος της Τριπλής Φλόγας που είναι στην καρδιά του και που μπορεί να διατηρεί έλεγχο πάνω στην "ισόρροπη αναπνοή", έχει επίσης, περισσότερο εκτεταμένη "περιφέρεια δύναμης" από τον ανεξέλικτο και αχαλιναγώγητο άνθρωπο. "Όλη η ενέργεια, η προερχόμενη από το φυσικό και τα εσωτερικά σώματα, που φτάνει στον φανταστικό αυτό κύκλο ή περιφέρεια, ονομάζεται "σφαίρα επιρροής". Αυτή, επηρεάζει όλη τη ζωή του ιδιώτη, με την ποιότητα της κραδασμικής ενέργειας που διαπερνά αυτή την "περιφέρεια δύναμης" σε ορισμένη στιγμή. "Σε περίπτωση κάποιας πνευματικής ενέργειας και όπου βρίσκεται συναθροισμένος όμιλος ιδιωτών, εκεί, μέσα από την ένωσή τους, δημιουργούν μια μεγάλη "περιφέρεια δύναμης".

O ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ "DECREES"
O Άγιος Γερμανός μας δίνει πληροφορίες σχετικές με τη χρήση των "Decrees" (Επιβεβαιώσεων), σαν μέθοδο αποτελεσματικής επίκλησης. Το θέμα, αν και πιθανά να είναι δύσκολο να το αντιληφθεί ο κοινός αναγνώστης, το παραθέτουμε, με την ελπίδα, ο ερευνών μαθητής, συνδυάζοντας εμπειρία με διαλογισμό, να ωφεληθεί από τη μελέτη του. "Η…. αποτελεσματικότητα ενός "Decree" καθορίζεται πρώτα από τη δύναμη του αισθήματος και της πεποίθησης που εκδηλώνονται από τον ιδιώτη και δεύτερο, από τη διαύγεια της σκεπτο-μορφής που δημιουργήθηκε και κρατείται στο νοητικό του σώμα και η οποία, στην πραγματικότητα, καθορίζει το πρότυπο γύρω από το οποίο θα συμβληθεί η φυσική ενέργεια του διατυπωθέντος αιτήματος. "Για παράδειγμα, η Φλόγινη Ρομφαία του Αρχάγγελου της Λύτρωσης Μιχαήλ, είναι το αποτέλεσμα της ίδιας Του της σκέψης, που ζωογονείται από το Θεϊκό Του Αίσθημα και από την απόλυτη κυριαρχία Του και κατευθύνεται από τη θέλησή Του και, πολλές φορές, δια μέσου του λόγου Του, σε καταστάσεις που χρειάζονται βοήθεια.΄Αν δεν είχε καθαρά διατυπωμένη σκεπτο-μορφή, η Ρομφαία Του θα ήταν ακαθόριστη, ατμώδης, φτωχά διαμορφωμένη και η αποτελεσματικότητά της θα ήταν αμφίβολη.
Το 80% της δύναμης του «decree” διαμορφώνεται από την ικανότητα του μαθητή να κατοπτρίζει διανοητικά (με πιστή απεικόνιση) την ενέργεια, χάρη της οποίας δίνει το "decree" (είτε επιθυμεί να την εδραιώσει στον εαυτό του είτε μέσω αυτού σε άλλον) και από το ποσό θετικού αισθήματος, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ενέργειας και τον έλεγχο που εξασκεί συνολικά. Επομένως, το ενδιαφέρον του μαθητή πρέπει να είναι επί του "decree" και οι ενέργειές του να είναι θετικές και υπό αυστηρό έλεγχο, αν πρόκειται να έχει θετικά αποτελέσματα. "Το ποσό της δύναμης που εξαπολύεται από ένα "decree", ποικίλλει σύμφωνα με τη φύση του μαθητή. Άνθρωπος πεθαίνει αμέσως από ψιθυριστό "decree", πλήρες μίσους και δηλητηρίου, όταν έχει επιφορτισθεί με τόση δύναμη ώστε να μπορεί να διασπάσει το φυσικό φορέα. Φυσικά ο δημιουργός ενός τέτοιου "decree" πρέπει να γνωρίζει ότι τη στιγμή που το εκφωνεί, ταυτόχρονα υπογράφει το δικό του θάνατο.

"Ο έλεγχος της ενέργειας δια των φωνητικών χορδών, αποφασίζεται από το ποσό της κυριαρχίας που ο ιδιώτης εξασκεί στον αισθητικό του κόσμο. Ο όγκος του ήχου που εξαπολύεται, δεν είναι τόσο σπουδαίος όσο η ποιότητα του ήχου. Σαν παράδειγμα, οι υστερικές, οδυνηρές κραυγές ενός ατόμου που δεινοπαθεί, εξαπολύουν πολύ όγκο αλλά δεν δίνουν κάποια εποικοδομητική υπηρεσία. Από την άλλη πλευρά, έχουμε την, υπό έλεγχο, κλήση του Μύστη, που σηκώνει το νεκρό από τον τάφο και η οποία, με τον όγκο και δύναμή της, μπορεί να σπάζει γυαλί και να γκρεμίζει τοίχους. "Μερικοί ιδιώτες μπορούν από τη φύση τους να είναι πολύ θετικοί χρησιμοποιώντας χαμηλό Δεσποτικό τόνο. Άλλοι δε μπορούν να διαβιβάσουν το αίσθημά τους παρά μόνο με την εκβολή φυσικής δύναμης που τους δίνει διαβεβαίωση της πραγματοποίησης. Εδώ, η ελευθερία της θέλησης είναι η ημερήσια διάταξη. Ισοζύγιος έλεγχος της ενέργειας είναι η ανάγκη της ώρας. Δηλαδή, είτε συνδυάζεται με την "ηχηρή φωνή" δια της οποίας ο Ιησούς σήκωσε το Λάζαρο από τον τάφο, είτε με τη "Φωνή της Σιωπής" δια της οποίας προσκαλείται ο ήλιος να σηκωθεί από το νυχτερινό ύπνο.

"Όταν το "decree" συνοδεύεται με τον οραματισμό της ενέργειας του Ιερού Πυρός το οποίο επικαλείται, η θετική ποιότητα της φωνής θα αποφύγει το "αίσθημα της μάχης" που πολλές φορές είναι προφανής μέσα στην αβέβαιη ενέργεια της ζωής του μαθητή. Από την άλλη πλευρά, αν τα "decrees" δίνονται με σωστό, σταθερό τρόπο, θα διεισδύσει μ περισσότερο αίσθημα στον όμιλο, τα μέλη του οποίου θα αναζωογονηθούν στις ιδιωτικές τους ενέργειες. "Η σπουδαιότητα των ακουστών "decrees" βρίσκεται στο γεγονός ότι οι δημιουργούμενες μορφές της σκέψης και του αισθήματος επενδύονται με την ουσία της ενέργειας και της κραδασμικής δύναμης της σφαίρας μέσα στην οποία βρίσκεται η περισσότερη δυσάρμονη ενέργεια. "Επιθυμώ να τονίσω ότι δύναμη ελκύεται και συγκεντρώνεται με τη μέθοδο της ρυθμικής επίκλησης που δίνει έμφαση στο αίσθημα που ο όμιλος εκδηλώνει, διευκρινίζει τη σκεπτο-μορφή και στερεώνει τη δύναμη που παρελήφθη για να εξαπολυθεί η ενέργεια, όχι μόνο σε μη Αναληφθείσες υπάρξεις αλλά και στις Μεγάλες Υπάρξεις που ανταποκρίνονται πάντα σε αυτού του είδους τις επικλήσεις. Ο όμιλος όταν γνωρίζει και κυριαρχεί τη μέθοδο της επίκλησης, τότε η δύναμη που παράγεται επιτελεί το ζητούμενο αποτέλεσμα. ΄Όταν όμως ο όμιλος συχνά αλλάζει το πρότυπο και το “decree” τότε η δύναμη της ενέργειας που παράγεται διασκορπίζεται και λιγοστά αποτελέσματα επιτελούνται. "Όταν προσκαλούμαι (μέσω επίκλησης) να συνεργαστώ με κάποιον όμιλο μαθητών, η πρώτη Μου προσπάθεια είναι να συγκεντρώσω τη συνείδηση καθενός από τους μαθητές στην Καρδιά του Ιερού Πυρός. Από αυτό το Κέντρο, οι επικλητικές δυνάμεις του μαθητή είναι αποτελεσματικότερες.

Η αρχή:
   "Συνειδητά εισέρχομαι και διαμένω στην Καρδιά του Ιερού Πυρός που είναι το Αληθινό Κέντρο της ύπαρξής μου.
   "Εγώ Ειμί" η Παρουσία της Θεότητας στην Καρδιά του Ιερού Πυρός και ομιλώ και διατάσσω με εξουσία.
   "Εγώ Ειμί" κάτοχος της Δύναμης του "Τρεις Φορές Τρία", της Τριπλής Φλόγας.
   "Eγώ Ειμί" κάτοχος της Δύναμης της Μετουσίωσης.
   "Εγώ Ειμί" κάτοχος της Δημιουργικής καταστάλαξης.
   "Eγώ Ειμί" κάτοχος της Αιθεροβασίας".

"Κοφτές προτάσεις σε ένα "decree" είναι προτιμότερες γιατί αυτές εντυπώνουν το "decree" στα αισθήματα της ενέργειας των μαθητών καθώς επίσης και στις καταστάσεις που μετουσιώνονται. ΄Αν λάβετε αυτό υπόψη σας, … μέσα στην εξουσία της Παρουσίας ("Εγώ Ειμί"), που βρίσκεται στην Καρδιά του Ιερού Πυρός, χρησιμοποιήστε τη Δύναμη δια μέσου ενός καλού ρυθμικού "decree" και αφήστε την παραληφθείσα ενέργεια να προχωρήσει… "Εν ονόματι της Θείας Παρουσίας, την Οποία "Εγώ Ειμί" και δια της Μαγνητικής Δύναμης του Ιερού Πυρός η οποία μου δόθηκε, διατάσσω…, κ.τ.λ. "Στα "Decrees", προτιμώ τη χρήση εποικοδομητικής και υποδειγματικής σκέψης παρά μιας που συνδυάζεται με το κακό, σαν "πλημμύρα", "τυφώνας", κ.α., και αυτό γιατί όλες οι καταστρεπτικές ενέργειες της φύσης απεικονιζόμενες (στη διάνοιά σας) συντείνουν στην ενδυνάμωση του κακού που είναι προς καταστολή. "Αν μπορούσατε να ανοίξετε για λίγο τον εσωτερικό σας οφθαλμό και βλέπατε την καταπληκτική απήχηση των Υπάρξεων στις Εσωτερικές Σφαίρες όταν, ένας όμιλος ανθρώπων, που είναι κάτοχοι της Συνειδητής Δύναμης του Ιερού Πυρός, εκπέμπουν ρυθμικά την ενέργειά τους δια ακουστών λέξεων (σε "decrees"), θα ενθουσιαζόσασταν τόσο ώστε να θέλετε να παραμείνετε μέσα στις ενέργειες που εκπέμπετε μέχρι να σας ειδοποιήσει το φως του αισθητικού σας κόσμου ότι ο σκοπός σας επιτελέσθηκε.

"Η αναδυόμενη επίκληση συμπληρώνει το σκοπό της με την τελευταία λέξη του "decree" και οι Θεϊκές Υπάρξεις αρχίζουν την έκχυση της ενέργειάς Τους με την πρώτη λέξη της παραδοχής.
"Στο ρυθμικό κύμα που ακολουθεί, η Ανερχόμενη Επίκληση υψώνεται στην κορυφή του προηγηθέντος υψώματος και με την επιπρόσθετη αποκτηθείσα ορμή ενέργειας, διαπερνά ακόμη ψηλότερα στις Εσωτερικές Σφαίρες και δίνει εκτενέστερη έκχυση δύναμης προς τα κάτω. "Η ικανότητα του εισηγητή να αποσύρει την ενέργεια κατά ρυθμικό τρόπο, αποφασίζει την αποτελεσματικότητα του "decree" και το ύψος στο οποίο θα φτάσει, με την επακόλουθη επιστροφή του Θείου Φωτός στον κόσμο του ανθρώπου…

"Ο όγκος του ήχου δεν είναι τόσο σπουδαίος όσο η ενότητα της ενέργειας. Μερικοί από τους ανθρώπους επιδέχονται πραγματοποίηση μόνο δια μέσου της ισχυρής εξαπόλυσης της λέξης που ακούγεται. Αντίθετα, άλλοι, δια μέσου των αισθήσεων. Το παν εξαρτάται από την εξέλιξη του ιδιώτη και την τάση της φύσης του. Για τη Θεία Επιτέλεση είναι χρήσιμο να βρίσκονται τα εσωτερικά σώματα σε εγρήγορση. Προς τούτο, χρειάζεται ρυθμός, ολοκληρωμένη συγκέντρωση, διαύγεια της οραματισθείσας ενέργειας και αρκετή ταχύτητα προσανατολισμού των παραγόντων». "Τρεις φορές Τρία" εννοεί την "Τριπλή Φλόγα" -τις τρεις όψεις της Θεότητας- η οποία βρίσκεται, 1ον στη Λευκή Πυρώδη Ύπαρξη, 2ον στην "Εγώ Ειμί" και 3ον στην καρδιά του ανθρώπου όπου σχηματίζεται και το Μόνιμο Άτομο της Προσωπικής Ατομικοποίησης. Σε κάθε μία από αυτές βρίσκεται η Τριπλή Φλόγα, σε τρία χρώματα -κυανό, κίτρινο και ροδόχρου- Πατέρας, Υιός και ΄Αγιο Πνεύμα, από όπου προέρχεται και το: "Τρεις φορές Τρία".

ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ "DECREES"
To "Decree" διαφέρει από την επίκληση ως και από την προσευχή. Η αφετηρία των δύο τελευταίων είναι η επιθυμία για παροχή και επένδυση κάποιας συγκεκριμένης ανάγκης. Ο αιτών ζητά και επικαλείται αλλά δεν αποδέχεται το ζητούμενο σαν τετελεσμένο γεγονός. Όταν συμβαίνει αυτό, η επιθυμία γίνεται μικρότερη ενέργεια σε σύγκριση με το "Decree" που είναι η αναγνώριση της συντελεσθείσας επιθυμίας. Ποια η διαφορά μεταξύ Προσευχής και "Decree"; Ο Θεός Ταβόρ, σε ομιλία Του προς τους μαθητές της "Ι ΑΜ", στο Los Angeles, την 27η Ιουνίου 1937, αναφέρει: "… H διαφορά μεταξύ προσευχής και της εκπομπής ενός "Decree" είναι ότι οι περισσότερες από τις προσευχές είναι ικεσίες, ενώ ένα "Decree" είναι η αναγνώριση του Παντοδύναμου Θεού, της "Εγώ Ειμί" Παρουσίας, ως της μόνης Παρουσίας και ενεργής Νοημικότητας. Η διαφορά φαίνεται στο αποτέλεσμα που εκδηλώνεται στο συναίσθημα του ιδιώτη ο οποίος έκανε χρήση και των δύο…".

H ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ "DECREES"
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, όπως υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης στους πλανήτες, ανάλογη υπάρχει και στα Ηλιακά Συστήματα.΄Ετσι, κάποια χρονική στιγμή, ο Κοσμικός Νόμος διέταξε τον Σανάτ Κουμάρα να επιστρέψει στην Αφροδίτη (από την οποία προήλθε), γιατί, καθώς είναι ο Πλανητικός Της Λόγος, έπρεπε να βρίσκεται εκεί κατά την προαγωγή του Πλανήτη αυτού σε υψηλότερη εξέλιξη. Την εξελικτική αυτή διαδικασία έπρεπε να ακολουθήσει και ο δικός μας Πλανήτης για να βρίσκεται σε συνοχή με το υπόλοιπο Ηλιακό μας Σύστημα. Γι αυτό το λόγο, δόθηκε τότε στην ανθρωπότητα προθεσμία 20 ετών για να βελτιώσει την πνευματική κατάσταση του Πλανήτη, αν Αυτός επιθυμούσε να παραμείνει μέλος του Ηλιακού Συστήματος. Αυτό έφερε την Πνευματική Ιεραρχία σε αδιέξοδο. ΄Ηταν προφανές σε ΄Ολους πως τα είκοσι έτη δεν ήταν παρά σταγόνα ύδατος στον ωκεανό αφού εκατομμύρια έτη δεν μπόρεσαν, μέχρι εκείνη τη στιγμή, να πραγματοποιήσουν αυτό το Σκοπό. Ήταν τότε, επί αυτού του τομέα, όπου τα Χριστικά Στοιχεία της ανθρωπότητας προσφέρθηκαν να αναλάβουν τέλειο έλεγχο επί του κατώτερου εαυτού, (στα τέσσερα κατώτερα σώματα του ανθρώπου) και να τον εξαναγκάσουν με παρότρυνση ή στην ανάγκη με πίεση, να συμμορφωθεί με την πνευματική του εξέλιξη.

Η επίκληση των Χριστικών Στοιχείων προς τον Κοσμικό Νόμο. Έτσι, τον Ιανουάριο του 1952, κατά τη συνεδρίαση της Καρμικής Επιτροπής, τα Χριστικά στοιχεία ολόκληρης της ανθρωπότητας έκαναν αίτηση στον Κοσμικό Νόμο για να τους επιτραπεί να αναλάβουν τον έλεγχο επί του κατώτερου εαυτού του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, λόγω της ελευθερίας της θελήσεώς του, ήταν τελείως ελεύθερος να συνεργαστεί με το Χριστικό του Στοιχείο, για την πραγματοποίηση ή όχι του Θείου Σχεδίου επί της Γης. Η παρούσα κατάσταση της ανθρωπότητας, είναι ένδειξη ότι άρνηση και όχι συνεργασία προσφέρθηκε από τον άνθρωπο.

Τα Χριστικά Στοιχεία ενεργούν προς βοήθεια του Σανάτ Κουμάρα. Όταν εκδόθηκε το διάταγμα από τον Κοσμικό Νόμο ότι ο Κύριος του Κόσμου, Σανάτα Κουμάρα, όφειλε να απελευθερωθεί από την αυτοεπιβαλόμενη εξορία Του στη Γη και να επιστρέψει στην Αφροδίτη μετά το τέλος των δοθέντων είκοσι ετών (αρχίζοντας από το 1952), το σύνολο των Χριστικών Στοιχείων της ανθρωπότητας ζήτησε να τους δοθεί το δικαίωμα να τον βοηθήσουν να εκπληρώσει το έργο Του. Τη μετουσίωση δηλαδή του Πλανήτη από αστέρι σκιάς σε Αστέρα Φωτός, ανεξάρτητα από την αυτόβουλη σύμπραξη του κατώτερου εαυτού του ανθρώπου. Η προσφορά αυτή δεν εγκρίθηκε από τον Αγγελιαφόρο του Μεγάλου Κεντρικού Ηλίου ούτε από την Καρμική Επιτροπή, και αυτό γιατί δεν υπήρχε αρκετός αριθμός εξελιγμένων ανθρώπων επάνω στη Γη, που να έχει την ικανότητα και την πείρα για να καθοδηγήσει εκατομμύρια ψυχές προς την ανώτερη εξέλιξη.

Η εκλογή των 2000 ατόμων και η επέκταση της παραχώρησης. Παρ όλα αυτά, ο Κοσμικός Νόμος επέτρεψε να δοθεί η άδεια σε 2000 Χριστικά Στοιχεία από τους πιο εξελιγμένους της ανθρωπότητας για να εκγυμναστούν, με τη βοήθεια της Πνευματικής Ιεραρχίας του Πλανήτη, και αργότερα να παρουσιάσουν το Νόμο στον πολύ κόσμο. Τόσο καλά ανταποκρίθηκαν οι υπάρξεις αυτές στις προσδοκίες του Χριστικού τους Στοιχείου και του Κοσμικού Νόμου, ώστε ο τελευταίος, τον Ιούλιο του 1952, επέκτεινε την παραχώρηση με 200.000 ακόμη. Δυστυχώς, η παραχώρηση αυτή δεν έδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η Καρμική Επιτροπή, κατά τη Σύνοδο του Ιανουαρίου 1953, αρνήθηκε να αυξήσει αυτό τον αριθμό.

Η σύσκεψη του Αγίου Γερμανού και του Σέραπη. Έξι μήνες αργότερα, και κατά την παραμονή του δεύτερου εξαμήνου της Συνόδου της Καρμικής Επιτροπής, 30 Ιουνίου 1953, ήταν φανερό σε κάθε Μέλος της Ιεραρχίας, ότι δεν ήταν δυνατόν, προς το παρόν τουλάχιστον, να ελπίζουν νέα παραχώρηση από τον Κοσμικό Νόμο. Σ αυτό το πνεύμα, συνομιλούσαν ο Τσοχάν Σέραπης και ο ΄Αγιος Γερμανός σε μία από τις Αίθουσες του Royal Teton, προσπαθώντας να βρουν τρόπο για να περιστείλουν την αποτυχία. "΄Αν είχαμε αρκετούς από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ενσάρκωση, των οποίων η ενέργεια να είναι διαμορφωμένη αρμονικά και τους οποίους θα μπορούσαμε να προσφέρουμε ως εγγύηση επιτυχίας στην Καρμική Επιτροπή, θα ήταν δυνατό να πετυχαίναμε νέα παραχώρηση….", έλεγε ο Σέραπης.

Η επίκληση των μαθητών προς τον Κοσμικό Νόμο. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μία μικρή ομάδα μαθητών είχε συναθροιστεί σ ένα Ναό και άρχισε να ψάλλει ύμνους και να επικαλείται τον Κοσμικό Νόμο για τη διέγερση του κατώτερου εαυτού των 200.000 ψυχών, καθώς και για νέες παραχωρήσεις σε άλλες ψυχές, προς αφύπνιση και βοήθεια της ανθρωπότητας. Τότε αιφνίδια, μία υπόκωφη βοή και ένα είδος αρμονικής ενέργειας τράβηξαν την προσοχή των δύο Τσοχάν. Αυτοί, αφού διέκοψαν για λίγο τη συνομιλία, παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τον ήχο που αντηχούσε στα αυτιά Τους: επικλήσεις προς τον Μέγα Κεντρικό ΄Ηλιο, τον Κοσμικό Νόμο, την Καρμική Επιτροπή για έλεος, συγχώρεση, βοήθεια και νέες παραχωρήσεις για την αύξηση του αριθμού εκείνων που θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη επαφή με το Χριστικό τους Στοιχείο. Τότε, αφού σηκώθηκε ο Άγιος Γερμανός, αναφώνησε γεμάτος χαρά: "Σέραπη! Να η ενέργειά Σου! Να αυτό που ζήτησες!".

Η νέα παραχώρηση σε 1.000.000 ψυχές. Οι ίδιοι μαθητές αισθανόμενοι την ανάγκη για περισσότερες επικλήσεις, προσφέρθηκαν να συναθροιστούν ξανά το επόμενο απόγευμα και να τις επαναλάβουν. Αυτό συνέβη την ίδια ώρα που παρουσιάζονταν οι αναφορές από τα διάφορα Ερημητήρια προ της Καρμικής Επιτροπής. Η προσπάθεια αυτή είχε τόση μεγάλη απήχηση στην Καρμική Επιτροπή, ώστε Αυτή αύξησε ομόφωνα την ειδική αυτή παραχώρηση, σε ένα εκατομμύριο ψυχές.

Ο Άγιος Γερμανός μιλά για την παραχώρηση από την Καρμική Επιτροπή. Μιλώντας λίγο αργότερα προς τους μαθητές, ο Άγιος Γερμανός ανέφερε τα ακόλουθα, (Ιούλιος 1953) : "… Το ενδιαφέρον των μαθητών και η δύναμη των επικλήσεών τους δημιούργησαν μία λεωφόρο Φωτός στην καρδιά του Royal Teton, όπου τώρα διεξάγεται η Σύνοδός Μας. Αυτή ενδυνάμωσε την ακτινοβόλο πορεία της "Μεταβίβασης της Φλόγας" και δικαίωσε το αίτημά Μας να ιδρυθεί ορισμένο Κέντρο Φωτός στο Δυτικό Κόσμο… Χαίρομαι να σας πω ότι δόθηκε αυτή η παραχώρηση… "Οι Μεγάλοι Κύριοι του Κάρμα εισήλθαν στη Μεγάλη Αίθουσα των Ακροάσεων και έλαβαν τις συνήθεις Τους θέσεις, νωρίτερα απ ό,τι συνήθως. Αυτό το έκαναν για να γίνουν και Αυτοί, επίσης, μάρτυρες της αφοσίωσης και του Φωτός που βρίσκεται στις καρδιές υπάρξεων που δεν έχουν ακόμη Αναληφθεί. Το γεγονός αυτό απέβη ισχυρός παράγοντας λίγο αργότερα, κατά την παραχώρηση των αναφορών που παρουσιάστηκαν προ Αυτών για εξέταση… "Πώς να σας περιγράψω την κομψότητα και ωραιότητα της Εισηγήτριας της Καρμικής Επιτροπής, Γκουάν Γιν, καθώς Αυτή βάδιζε μεγαλοπρεπώς προς τον Θρόνο Της…. Η "ουρά" της μπέρτας Της από βασιλικό βελούδο, κρατούνταν από ακολουθία Αγγέλων του Ελέους. Πώς να σας περιγράψω την ωραιότητα, την τελειότητα και το μεγαλείο του Κυρίου Αρχάγγελου Μιχαήλ και του Αγαπητού Micah… ή τη λαμπρή εμφάνιση του Αγγελιαφόρου από τον Μεγάλο Κεντρικό ΄Ηλιο, ο Οποίος στέκονταν μεταξύ Αυτών στην εξέδρα;

"Νομίζω ότι αισθάνεστε την ωραιότητα και μεγαλοπρέπεια του Πανίσχυρου Αυτού Σώματος (διότι το είδατε, πολλές φορές, με τα λεπτότερα σώματά σας, κατά τις ώρες του ύπνου). Τα Μέλη Του ήρθαν να εξετάσουν τις αναφορές που παρουσιάστηκαν από τους αδελφούς των διαφόρων Ερημητηρίων, καθώς και εκείνων της άλλης ανθρωπότητας που έχουν συνείδηση των ενεργειών της Μεγάλης Λευκής Στοάς. Μπορείτε να αισθανθείτε τη μεγάλη έκπληξη και ευχαρίστηση των Μεγάλων Αυτών Αναληφθέντων Υπάρξεων που συναθροίστηκαν εδώ, μόλις είδαν την ασυνήθιστη συγκυρία της Συνόδου Τους και ενός ομίλου κοινών θνητών που, με συνειδητή επίγνωση της ύπαρξής τους, συνεργάζονται για το καλό του συνόλου…και μέσα σε πνεύμα πρωτοφανής εξυπηρέτησης προς τη ζωή…

"Τι να πω δε, για τα αναρίθμητα πλήθη που συγκεντρώθηκαν γύρω από το όρος Royal Teton… ή για τους Αγαπητούς Σέραπη και Κύριο Μαϊτρέγια (Χριστό)… με τις ευλογημένες 200.000 ψυχές που κατά σειρά σηκώθηκαν, στην πάνω από το Ερημητήριο ατμόσφαιρα… Τι να πω για τις ψυχές που ακόμη δεν βρίσκονται σε ενσάρκωση, οι οποίες συναθροίστηκαν εδώ με άλλους αναρίθμητους από τα κατώτερα αστρικά στρώματα… Το Στοιχειακό Βασίλειο της Φύσης αντιπροσωπεύονταν από τους Μεγάλους περίλαμπρους Δέβας… Τα μέλη του Αγγελικού Βασιλείου στέκονταν στην ατμόσφαιρα περιμένοντας τη διαταγή των Ηγετών Τους για να φέρουν τη ραδιοβολία στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα… Όλοι εργαζόμενοι με ένα πνεύμα, στο όνομα του Ελέους και της Αγάπης και όλοι τους φέροντες στους χιτώνες τους ταινίες από χρώμα ιόχρου, που είναι ενδεικτικό της Φλόγας του Ελέους και της συγχώρεσης… "Οι Μεγάλοι Κύριοι, απρόσωποι και απαθείς, παρατηρούσαν με μεγάλο ενδιαφέρον, αναγνωρίζοντας την ειλικρίνεια της ζωής σας… καθώς εσείς παραθέτατε τις αναφορές και την ενέργειά σας προ της Μεγάλης Καρμικής Επιτροπής. "Ω! Αγαπητές Μου Καρδιές! Θα σας φέρω με μεγάλη ευχαρίστηση, το αποτέλεσμα των προσπαθειών σας, γιατί επί τέλους, βλέπουμε μεγάλους αριθμούς μη αναληφθέντων υπάρξεων, που θέλουν να λησμονήσουν προσωπικές πιέσεις και στενοχώριες, για να ενώσουν την ενέργεια της ζωής τους και να ακολουθήσουν το Φως της καρδιάς τους… για την πραγματοποίηση του Θείου Σχεδίου επί της Γης….".

Το ηφαίστειο "Κilauea" και τα "Decrees" των μαθητών
Ποια απήχηση έχουν τέτοιες επικλήσεις για οποιονδήποτε εποικοδομητικό σκοπό, το βλέπουμε και στην περίπτωση, όπου ένας μικρός αριθμός αφιερωμένων μαθητών στη Φιλαδέλφεια, πληροφορημένοι ότι το ηφαίστειο "Kilauea" της Χαβάης ήταν έτοιμο να εκραγεί, αποφάσισαν για να απομακρυνθεί ο κίνδυνος, να διαθέσουν όλο το χρόνο μιας από τις συναθροίσεις τους προς επίκληση Θείας βοήθειας. Η επίκληση άρχισε με τους μαθητές να κλείνουν τους οφθαλμούς τους και, με νοητική συγκέντρωση, να προβάλλουν με πολλή προσοχή τη συνείδησή τους στον κώνο του ηφαιστείου. Προσπαθούσαν να αισθάνονται το στρώμα της λάβας κάτω από τα πόδια τους, οραματιζόμενοι ότι βρίσκονται εκεί σωματικά. Ταυτόχρονα, εκφωνούσαν τις επικλήσεις τους, ενώ τα μάτια τους στρέφονταν νοερά προς τη λάβα, στο εσωτερικό του κώνου. Έτσι εξακολούθησαν, επικαλούμενοι με "decrees", με άσματα και υμνωδίες. Στο τέλος, επικλήθηκαν στον Τσοχάν Μορύα να τους ανακοινώσει, αν ήταν δυνατόν, το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. Μετά από δύο μέρες, κατά την εσπέρα της Μεταβίβασης της Φλόγας, 19 Μαρτίου 1956, ο Τσοχάν Μορύα τους ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

"…. Ζήτησα ειδική άδεια να σας μιλήσω γι αυτό που πραγματοποιήσατε…. την εσπέρα της προηγούμενης Πέμπτης. "Η μεταφορά της συνείδησης από ένα σημείο σε άλλο απαιτεί ορισμένη εξάσκηση του εσωτερικού εαυτού. Απαιτεί ορισμένη συγκέντρωση της διάνοιας και δύναμη οραματισμού σκεπτο-μορφών, οι οποίες θα προβληθούν στο σημείο της προσπάθειας. Το προηγούμενο έτος προσπαθήσαμε να σας υποδείξουμε ορισμένες ενέργειες των εσωτερικών πεδίων. Τώρα δίνεται η ευκαιρία να εφελκύσουμε την προσοχή σας σ ένα σημείο της επιφάνειας της Γης, όπου υπάρχει κίνδυνος. "Ο Κύριος Αρχάγγελος Μιχαήλ και Εγώ είδαμε την προσπάθειά σας και επιθυμώ να σας πω, με λίγα λόγια, τι συνέβη εκεί. Όπως γνωρίζετε, κάθε φορά που προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε το Νόμο, το Φως, τη Θεότητα, την Ιεραρχία ή την ανθρωπότητα, δεν είσαστε ποτέ μόνοι. Πάντα βρίσκεται μαζί σας ένας ανάδοχος από τα Ανώτερα Πεδία, αν και σπάνια εκφράζεται με λέξεις. Το ρεύμα του αναδόχου Αυτού απορροφάται, σύμφωνα με τη δεκτικότητά σας. "Μεγάλες Ήπειροι έχουν τόσο επιβαρυνθεί με τις ανομίες, τις κακόβουλες σκέψεις και τα δυσάρμονα αισθήματα της ανθρωπότητας, ώστε να θεωρείται από τον Κοσμικό Νόμο αναγκαία η εκκαθάριση. Στην ουσία αυτών των Ηπείρων υπάρχει δέσμια ορισμένη στοιχειώδης ζωή που πρέπει κάποια μέρα να ελευθερωθεί. Όσο γίνονται περισσότερες επικλήσεις προς αυτή την ελευθερία και όσο περισσότερο η επιθυμία στις καρδιές των ανθρώπων αυξάνει και ενώνεται με την ενεργή εξυπηρέτηση, τόσο ταχύτερα η δέσμια αυτή ζωή θα ζητήσει την ελευθερία της. Σύμφωνα με τη φύση της, η ζωή αυτή θα απαιτήσει ελευθερία τη στιγμή που θα ακούσει την επίκληση. ΄Αν η μετουσίωση αυτής της ζωής είναι συνειδητή, θα έχετε ηφαιστειακές εκρήξεις και ενέργειες που θα είναι ίδιας φύσης με εκείνη που είχαν πριν αυτές εξυψωθούν.
Αν οι ενέργειες αυτές ήταν δυνατόν να διαχωριστούν στα μικροσκοπικά ηλεκτρονικά μόρια (από τα οποία αποτελούνται) και παίρνατε ένα από αυτά και το μεγεθύνατε τόσο, ώστε να μπορείτε να το εξετάσετε, θα βλέπατε την εχθρότητα, το μίσος, την απειλητική όψη που διαγράφεται καθώς και την ανταρσία που βρίσκεται στην ελάχιστη εκείνη μορφή που δεσμεύτηκε για εκατομμύρια χρόνια. Καθώς η ζωή αυτή, γεμάτη απόγνωση, εξορμά προς την ελευθερία της, παράγει τρομερές κατακλυσμιαίες ενέργειες.

"Τι συνέβη στο εσωτερικό του ανοιχτού κώνου του ηφαιστείου όταν εσείς πλησιάσατε και καθώς σταθήκατε εκεί, κατευθύνατε την αγάπη σας με άσματα, "decrees" και υμνωδίες; ΄Εφτασε εκεί μία ΄Υπαρξη γεμάτη Αγάπη, από τις Λεγεώνες του Αρχάγγελου Χαμουήλ και τη Λατρεία της Ροδόχρου Φλόγας. Αυτή στάθηκε άνω του κώνου και, με τη μαγνητική δύναμη της Αγάπης Της, είλκυσε τη δυσάρμονη ουσία των μορίων προς το σώμα Της. Τότε από εκείνο, εξήλθαν ωραίες, απαστράπτουσες, φτερωτές συλφίδες (πνεύματα του αέρα που μοιάζουν με τις πεταλούδες σας ή καλύτερα μοιάζουν με τα διαφανή φτερά αυτών των ίδιων των συλφίδων). Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν απολυτρώνεται δέσμια ζωή και όταν εξυπηρετούνται ζωές που κατευθύνουν συνειδητά την ενέργεια και αίρουν την ατέλεια. Η ελευθερία αυτής της ζωής (γεγονός που θα συμβεί αν εξακολουθήσετε τις προσπάθειές σας) θα βοηθήσει πολύ την απελευθέρωση αυτής της ίδιας της Γης. Μπορείτε να επικαλεστείτε προς βοήθειά σας, όσες θελήσετε από τις Υπάρξεις της Ροδόχρου Φλόγας για την απολύτρωση της ζωής αυτής…".