Επιστολές προς Μαθητή W.O.I

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1η Α'
"....Η απαραίτητη στάση που πρέπει να καλλιεργήσεις είναι η στάση του Ενός που θεωρεί,
η στάση του Θεατού, του Διακρίνοντος και του Παρατηρητού
που οδηγεί – πάνω στην Ατραπό της Μαθητείας – προς την στάση του Ερμηνευτού.
Με τα λόγια αυτά σου δίνω τον βασικό τόνο του τωρινού ψυχικού σου κύκλου,
που θα καλύψει αρκετές ενσαρκώσεις,
αλλά που τελικά θα σε ελευθερώσει και
θα σε προωθήσει σαν κάποιον που μπορεί να ετοιμασθεί για να βαδίσει την Ατραπό του Αποκαλυπτού της Σοφίας....."

Μαθητεία στη Νέα Εποχή

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1η Β'

"......1.Είναι ο νους μου το όργανο της παρατηρήσεως για τον πνευματικό άνθρωπο;
2.Μπορώ να προσφέρω αυτό το όργανο στον Παρατηρητή για να το χρησιμοποιεί;
3.Μπορώ να συγκρατήσω τον νου μου σταθερά στο φως που διαχύνεται από τον Παρατηρητή;
4.Μπορώ να τον συγκρατήσω σαν τον προβολέα της ψυχής;....."

Μαθητεία στη Νέα Εποχή

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2η

".....Ενορατική κατανόηση, αγάπη - σοφία και η συγκεκριμένη γνώση πρέπει και μπορούν να αναπτυχθούν και να συσχετιστούν με σένα στην καθημερινή σου ζωή.....
.....Η αναγνώριση του γεγονότος αυτού με παρακίνησε να σου δώσω την λέξη "ερμηνεία" σαν τον πιο σπουδαίο σου βασικό τόνο....."

Μαθητεία στη Νέα Εποχή

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3η

"....Πάρε μια λέξη κάθε εβδομάδα για προσεκτική μελέτη λίγων λεπτών και κατάστησέ την τον βασικό τόνο της εβδομαδιαίας σου προσπάθειας στην άσκηση της πνευματικής ζωής. Κάνε το με πρόθεση την εξωτερίκευση των ιδεών αυτών στην υπηρεσία σου στο πεδίο εργασίας που διάλεξες...."

Μαθητεία στη Νέα Εποχή

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 4η

".....Έργο όμως της πέμπτης ακτίνας της προσωπικότητάς είναι να ανατέμνει, να αναλύει και να φθάνει σε συμπεράσματα και αυτό αποτελεί μια θυμαπάτη, που απαιτεί εξαιρετικά προσεκτικό χειρισμό ή θα θέσει ένα φραγμό – στην περίπτωσή σου - μεταξύ της ψυχής και των τριών φορέων δια μέσου της συνθέσεως της ενέργειας της προσωπικότητας...."

Μαθητεία στη Νέα Εποχή

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5η

".....Θα σου δώσω λοιπόν, τρία τέτοια θέματα:
1.Την μελλοντική φύση ή τύπο της παγκόσμιας κυβερνήσεως, εξετάζοντας τι πρόκειται να παραμείνει από τις τωρινές, κυριότερες, παγκόσμιες ιδεολογίες.
2.Την μελλοντική παγκόσμια παιδεία και αυτό που πρέπει να αναπτυχθεί στο πεδίο αυτό της εκπαιδεύσεως. Ποιες είναι οι ανάγκες της μελλοντικής γενιάς;
3.Την μελλοντική παγκόσμια θρησκεία και τι πρέπει να αποτελεί τις κύριες και καθολικές της αρχές....."

Μαθητεία στη Νέα Εποχή