Ερημητήρια

Τα Ερημητήρια, ήταν γνωστά μέχρι πριν από λίγα έτη, μόνο σε αποδεδειγμένους μαθητές και άλλες υψηλότερες εξελίξεις. Ο Κοσμικός Νόμος έχει πλέον επιτρέψει με την επίκληση του Μεγάλου Ηγέτη (Μάχα Τσόχαν) και στο πλαίσιο σειράς παραχωρήσεων του Κοσμικού Νόμου προς τον άνθρωπο (Σύνοδος του 1952), να ανοιχθούν οι Πύλες διαφόρων Ερημητηρίων - Εστιών του Θείου Φωτός και να ραδιοβολήσουν στην εξωτερική συνείδηση της πολλής ανθρωπότητας. Τα Ερημητήρια είναι συγκεντρωμένες εστίες ενέργειας με σκοπό την ευλογία της Ζωής και την πνευματική ανάταση. Η επένδυση της Θείας Όψης της Ενέργειας γίνεται υποκειμενικά. ΄Οντα υψηλά εξελιγμένα, δι επικλήσεως μαγνητίζουν και έλκουν την πρωτόγονη Ζωή του Σύμπαντος. Φέροντας μέσα Τους ορισμένη Θεία Ποιότητα την οποία ανέλαβαν να διαβιβάσουν στα σώματα της ανθρωπότητας (διανοητικά, αισθητικά, αιθερικά και φυσικά), διαμορφώνουν την Ενέργεια, εμποτίζοντάς την με τη συγκεκριμένη αρετή. Εν συνεχεία, τη ραδιοβολούν επί των βασιλείων της Φύσεως. Οι ΄Αγγελοι, τα Ντέβας, τα στοιχειώδη ΕΝΤΕΙΝΟΥΝ τη ραδιοβολία, οι ΄Ανθρωποι τη ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΥΝ και την μεταβιβάζουν εν παραλλαγή στις καρδιές των ανθρώπων.

Κάθε Ερημητήριο έχει ιδιαίτερη ειδικότητα για τη μεταβίβαση της εκάστοτε συγκεκριμένης Θείας Ποιότητας και την εκδηλώνει με ιδιάζοντα τρόπο. Στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ο ηλιακός Λόγος ορίζει μια νέα σκεπτομορφή - εκδήλωση της Θείας Θελήσεως. Για να πραγματωθεί τους επόμενους δώδεκα μήνες, η Θέληση αυτή μεταβιβάζεται στον "Σιωπηλό Παρατηρητή" κάθε Πλανήτη. Ο Σιωπηλός Παρατηρητής του Πλανήτη τη μεταβιβάζει στην Ανώτατη Αρχή του Πλανήτη - τον Κύριο του Κόσμου που την κατευθύνει στην εκάστοτε Πλανητική Ιεραρχία και ορίζει τα Ερημητήρια που κατά ιδιάζουσα περίπτωση θα αναλάβουν την πραγμάτωση της Θείας αυτής Θελήσεως. Η Θεία αυτή Θέληση θα είναι για όλο το έτος το ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ολόκληρης της Ιεραρχίας. Εκτός των Ερημητηρίων, υπάρχουν Εστίες Φωτός με Δύναμη και ολκή τεραστίων διαστάσεων. Μεγάλες Κοσμικές Υπάρξεις συγκεντρώνουν το Φως Τους εκεί και οι Διδάσκαλοι και ΄Αλλοι αντλούν επιπρόσθετες Δυνάμεις για το ΄Εργο στο οποίο έχουν τάξει τους Εαυτούς Τους. Πώς ιδρύονται τα Ερημητήρια;

Ο Μάχα Τσόχαν μας κατατοπίζει σχετικά: Τα Ερημητήρια και Αγιαστήρια επί του Πλανήτη μας, ιδρύθηκαν από Θεϊκές Υπάρξεις που αισθάνονταν ότι συγκεκριμένα σημεία, πρέπει να έχουν προστασία και ραδιοβολία ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ολόκληρη ΤΗ ΣΦΑΙΡΑ. Οι ιδιώτες, που στα εσωτερικά πεδία ενδιαφέρονται για το μεγαλύτερο καλό της ανθρωπότητας, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ αυθόρμητα ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ. Τότε, ΚΑΤΑΔΥΟΝΤΑΙ σε φυσική ενσάρκωση και μέσω των σαρκικών τους φορέων ΕΔΡΑΙΩΝΟΥΝ την ακτίνα αυτή επί της γης μαγνητίζοντας διάφορα μέρη της. Δια των σωμάτων Τους και Ιστάμενοι εν Σιωπή, ελκύουν ρεύματα δυνάμεως και τα γειώνουν μέσα στη γη. Μερικά από τα μέρη αυτά τίθενται εν ενεργεία από τους ίδιους ή από άλλους αργότερα. Τα μέρη αυτά είναι η σωτηρία της ανθρωπότητας διότι είναι ΑΛΧΗΜΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΗΡΕΣ καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες των αναθυμιάσεων της ανθρώπινης κακοδαιμονίας.
Οι δυναμικές αυτές σφαίρες ενέργειας - Ερημητήρια, διαφέρουν σε ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ γιατί η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΥΡΑ αποτελείται από τις ποιότητες και ενέργειες ΠΑΝΤΟΣ μέλους τους. Τα μέλη δε εκείνα που κατόρθωσαν να Αναληφθούν, ΑΦΗΣΑΝ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ που οι ίδιοι δημιούργησαν ανεβαίνοντας με το εσωτερικό τους έργο, τη διαπαιδαγώγηση και το φως. Είναι η κληρονομιά που αφήνουν σε όσους έπονται ως επιπρόσθετη ώθηση και δύναμη νικηφόρα. Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το μέγεθος επιρροής των Ερημητηρίων είναι ο αριθμός των μελών που κατόρθωσαν Ανάληψη από αυτό ο αριθμός και η εξέλιξη της συνείδησης εκείνων που εξυπηρετούν ακόμη μέσα στο Ερημητήριο, το είδος της εξυπηρέτησης που δίνουν και το χρονικό διάστημα αφότου το Ερημητήριο ιδρύθηκε.

Η Μεταβίβαση της Φλόγας από τα διάφορα Ερημητήρια και Η επίδραση που έχει Αυτή στην ανθρωπότητα... Ο Μάχα Τσόχαν σε εγκύκλιό Του προς τους μαθητές, την 22η Νοεμβρίου 1953, αναφέρει: "…. Κάθε φορά που η Φλόγα εκπέμπεται από ένα Ερημητήριο, προχωρά πλέοντας μέσα στο Σύμπαν, δια μέσου των τριών βασιλείων (ανθρώπινου, Αγγέλων και Στοιχειωδών). Λούζει απρόσωπα τη συνείδηση κάθε ζωής μέσα σ αυτό, με τον ίδιο τρόπο που ο ήλιος και ο αέρας εκχέουν την ευλογία τους, απρόσωπα, επί δικαίων και αδίκων. Η ενσυνείδητη αποδοχή των ευεργετημάτων του Ερημητηρίου περιορίζεται σε εκείνους από τους μαθητές που αναγνωρίζουν την εξυπηρέτηση της Φλόγας και συμμετέχουν στη Μεταβίβασή Της, που γίνεται κάθε απόγευμα, κατά τη διάρκεια των τριάντα ημερών (όπου το Ερημητήριο βρίσκεται σε δράση)… "Σαν παράδειγμα, ας πάρουμε δώδεκα ιδιώτες πάνω στους οποίους ο ήλιος ακτινοβολεί. ΄Ολοι τους θα απορροφήσουν το φως, τη θερμότητα και τη θεραπευτική του ενέργεια, αλλά μόνο δύο πιθανά, θα είναι συνειδητοί της Παρουσίας του Ηλίου (Ηλιακού Λόγου) εντός του ήλιου. Αυτοί, θα αναγνωρίσουν τα δώρα Του και θα εντείνουν πολύ τα ευεργετήματά Του στις καρδιές τους, ενώ οι άλλοι δέκα θα αποδέχονται ασυνείδητα τα Δώρα.

Κατά τη διάρκεια των τριάντα ημερών της δράσης του Ερημητηρίου (της Αληθείας), ενώ οι μαθητές που είχαν επίγνωση είλκυσαν εντατικές ευλογίες από το Ερημητήριο, ελάχιστη γλώσσα της Φλόγας υψώθηκε από τις υπόλοιπες ψυχές του Πλανήτη, σε ανταπόκριση του Δώρου…. Σε μερικούς από αυτούς (η γλώσσα) ίσως να μην ξεπερνούσε το εκατοστό μιας ίντσας, ενώ σε άλλους φαίνονταν να ανυψώνεται χίλια πόδια πάνω από τη Γη. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, δεν υπήρχε ψυχή που να μην εκπέμπει έστω και αμυδρά την Πράσινη Φλόγα η οποία είναι ένδειξη επιθυμίας προς γνώση της Αλήθειας…".

Πώς ο Μάχα Τσόχαν συνέλαβε αρχικά την ιδέα της Μεταβίβασης της Φλόγας; "….. Στον Πλανήτη της Γης, λειτουργούσαν επί χιλιάδες έτη, Ερημητήρια εκπληκτικής ωραιότητας, με Θεϊκές Ελεύθερες Υπάρξεις που επιμελούνταν τις Δυνάμεις του Ιερού Πυρός τις οποίες είλκυαν (εκ των άνω) στη συνείδησή Τους. Στα Ερημητήρια αυτά υποδέχονταν εκείνους τους λίγους από την ανθρωπότητα, των οποίων το Φως τους είλκυε προς τα εκεί. Αυτοί στη συνέχεια, ακτινοβολούσαν από τα Καρδιακά τους Κέντρα, ορισμένες εξαγνιστικές δυνάμεις οι οποίες, κατά το παρελθόν συνέτειναν στο να καταστρέψουν, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, τα ψυχικά και αστρικά δημιουργήματα που σχηματίζουν τη χαμηλότερη ατμόσφαιρα του Πλανήτη. Ολόκληρη η ανθρωπότητα, είχε ελάχιστη συνειδητή γνώση της ύπαρξης των Ερημητηρίων αυτών… εκτός από εκείνους τους λίγους που, δια μέσου των ετών, ελκύονταν στις ιερές αυτές περιφέρειες και πολλές φορές διέρχονταν από εκεί προς την Αιώνια Ελευθερία Τους. Εν τούτοις, τα τελευταία έτη, περισσότεροι από την ανθρωπότητα ενημερώθηκαν για την ύπαρξη των Ιερών αυτών Τόπων, και εξ αιτίας αυτού προήλθε το σχέδιο του Αγαπητού Μορύα που είναι να δώσει σε τούτο τον κόσμο γνώση (αν ήθελαν να την παραδεχτούν) για τις ισχύουσες ενέργειες (της παρούσας εποχής) των Ερημητηρίων τούτων….

" ΄Ηταν τότε που Εγώ (ο Μάχα Τσόχαν), καθώς επικρότησα αυτό τον οραματισμό του Αγαπητού Μορύα, συνέλαβα την ιδέα δια της οποίας οι συνειδητοί μαθητές θα μπορούσαν να γίνουν μέλη της ραδιοβολίας του Ερημητηρίου με τα ίδια τους τα σώματα. Το Ερημητήριο, κάθε τριάντα ημέρες, θα είλκυε την προσοχή ολόκληρης της Αδελφότητας, κατά τη διάρκεια όλων των δώδεκα μηνών του έτους. Με άλλα λόγια, θα ήταν δώδεκα Ερημητήρια, καθένα εκ των οποίων θα είχε διάρκεια τριάντα ημερών. Επίσης, το καθένα από αυτά τα δώδεκα Ερημητήρια θα εκδήλωνε μία διαφορετική ενέργεια, υπό την κατεύθυνση και εποπτεία Μελών της Ιεραρχίας. "Οραματίστηκα σχέδιο δια του οποίου οι μαθητές θα μπορούσαν να συμμετέχουν με τα σώματά τους στη ραδιοβολία του εν ενεργεία Ερημητηρίου και να μεταδίδουν τη ραδιοβολία αυτή από το ένα σημείο της επιφάνειας της Γης στο άλλο, κατά τον ίδιο τρόπο όπως μεταβιβάζονται τα προγράμματα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Ετσι, εντείνοντας τη δύναμη κάθε Ερημητηρίου και έλκοντας στα σώματά τους την ουσία που συλλέχτηκε από τη Θεϊκή Ελεύθερη Αδελφότητα, την προβάλλουν στα σώματα και τις διάνοιες του κόσμου καθώς και στην ατμόσφαιρα της Γης. Εξέθεσα την ιδέα αυτή στους παρόντες Αδελφούς (τους Επτά Τσοχάν) και ζήτησα από τον Αγαπητό Μορύα να την παρουσιάσει σε ορισμένο κύκλο μαθητών. Ετσι ιδρύθηκε η ενέργεια της Μεταβίβασης της Φλόγας και απέβη παγκόσμια ενέργεια, διαρκώς επεκτεινόμενη σε ένταση και δύναμη…". Τα Ερημητήρια και η εξυπηρέτησή τους προς τους κατά μέσο όρο ιδιώτες κατά την ώρα του ύπνου

Ομιλία Παύλου του Βενετού, Τσοχάν της Τρίτης Ακτίνας και Ιεράρχη του Ερημητηρίου της Ελευθερίας, που δόθηκε την 15η Αυγούστου, 1957, στο Chateau de Liberte, της Νότιας Γαλλίας. "….. Κάθε φορά που ανακοινώνει κάποιος από τους Τσοχάν ότι υπάρχει μαθητής που είναι έτοιμος να πράξει κάτι ανιδιοτελώς, για το καλό του πολύ κόσμου, αμέσως ανοίγουμε σ αυτόν τις πύλες του Ερημητηρίου Μας και χωρίς καθυστέρηση προωθούμε τη δύναμη της Φλόγας της Ελευθερίας προς αυτόν για να τον βοηθήσουμε στο έργο του. ΄Ετσι, πολλοί από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την εφεύρεση, την ιατρική, τη (Χριστιανική) διακονία, χρησιμοποιώντας ορθόδοξα μέσα, όπως επίσης οι εκπαιδευτές και οι πολιτικοί ηγέτες, είναι οι φιλοξενούμενοί Μας στις Εσωτερικές Σφαίρες κατά τις ώρες του ύπνου. Τότε, η Φλόγα στην καρδιά τους λούζεται με ουσία που προμηθεύεται από όμιλο Υπάρξεων οι Οποίες ανήκουν στην Αδελφότητά Μας. Ο ιδιώτης, αν δεν είναι ενήμερος, όπως είσαστε εσείς (οι μαθητές) του Chateau de Liberte, ενόσω κοιμάται, ….μεταφέρεται με τα λεπτότερα εσωτερικά του σώματα από τους Αγγέλους, στο Ερημητήριο…. Εκεί, τοποθετείται επάνω σε ανάκλιντρο και οι ΄Αγγελοι μαζί με τις Υπάρξεις που υπηρετούν το Ερημητήριό Μας, κατευθύνουν τη Ροδόχρου Φλόγα (της Τρίτης Ακτίνας) μέσα στο σώμα του, στη Φλόγα της καρδιάς του. ΄Οσο η ενέργεια αυτή επιτελείται, μπορείτε να δείτε την Αθάνατη Τριπλή Φλόγα στην καρδιά του να αρχίζει να επεκτείνεται.
Μεγάλη προσοχή δίνεται στο να επιτελείται αυτό αργά και προσεκτικά, γιατί πρέπει να επιστρέψουμε τον εσωτερικό αυτό φορέα στο φυσικό σώμα -το οποίο είναι τελείως απροετοίμαστο και ανήξερο προς αυτές τις ενέργειες του Ιερού Πυρός. ΄Αν επεκτείνουμε την Αθάνατη Τριπλή Φλόγα περισσότερο από όσο πρέπει και μετά προσπαθήσουμε να την θέσουμε ξανά στο φυσικό σώμα, αυτό τότε θα υπερενταθεί. Επομένως, η προώθηση της Φλόγας πρέπει να γίνει αργά, επικαλούμενοι συγχρόνως, τη Φλόγα της Φώτισης για να Φωτίσουμε τη διάνοια.

΄Οσο συμβαίνουν αυτά στο Ερημητήριο, με τις Υπάρξεις εκεί να επεκτείνουν τη Φλόγα στην αιθερική συνείδηση του ιδιώτη, ταυτόχρονα δύο άλλες Υπάρξεις φρουρούν το φυσικό του σώμα… (οπουδήποτε βρίσκεται αυτό) επεκτείνοντας επίσης, το Φως μέσα σ αυτό και προσπαθώντας να το συγχορδίσουν, όσο αυτό είναι δυνατό, με την επέκταση του αιθερικού που επιτελέσθηκε στο Ερημητήριο. Είναι μία θαυμάσια εξυπηρέτηση και όταν ο εσωτερικός φορέας επαναφέρεται στο περίβλημά του -το φυσικό σώμα…., αυτό είναι προετοιμασμένο για την παραλαβή του. ΄Αν αντίθετα, το φυσικό σώμα δεν ήταν προετοιμασμένο, τότε, η επανερχόμενη ψυχή θα ήθελε να διασπάσει το φυσικό φορέα, κάτι που είναι πολύ επώδυνο φυσικά και πιο οδυνηρό διανοητικά….".

Κατάλογος Ερημητηρίων. Η Εστία του Θείου Φωτός στη Σαμπάλλα.
Το Τέμπλεο της Αιώνιας Αλήθειας στην έρημο Gobi, υπό τη Θεία Φώτιση του Κυρίου του Κόσμου. ΄Ανοιξε τις πύλες του στην ανθρωπότητα την 15η Νοεμβρίου, 1952.1
Το Τέμπλεο της Φώτισης, δίπλα στη λίμνη Τιτικάτα, επί των ορέων των ΄Ανδεων της Νότιας Αμερικής. Ιεράρχης ο Θεός Μερού. ΄Ανοιξε τις πύλες του στην ανθρωπότητα την 15η Αυγούστου, 1952.
 Το Τέμπλεο της Εξάγνισης δια του Ιερού Πυρός, στη νήσο Κούβα. Ιεράρχης ο Αρχάγγελος Ζακχιήλ. ΄Ανοιξε για την ανθρωπότητα την 15η Οκτωβρίου, 1957.
Το Τέμπλεο της Κοσμικής ΄Υπαρξης Surya, Β.Α. της νήσου Suva. ΄Ανοιξε στην ανθρωπότητα την 15η Οκτωβρίου, 1952. ΄Ηταν α αυτή την πλευρά, όπου προσγειώθηκαν η Τρίτη και Τέταρτη Ρίζες Φυλές, κατά την κατάβασή τους στον κόσμο της ύλης.
Το Τέμπλεο της Ανακουφίσεως στην Κεϋλάνη, υπό την Ιεραρχία του Μάχα Τσόχαν. ΄Ανοιξε τις πύλες του στην ανθρωπότητα την 15η Μαϊου, 1952.
Το Τέμπλεο της Θείας Θελήσεως στο Barjeeliug της Ινδίας. Ιεράρχης ο Τσοχάν Μορύα. ΄Ανοιξε στην ανθρωπότητα την 15η Απριλίου, 1953.
Το Τέμπλεο του Ελέους στο Πεκίνο της Κίνας. Ιεράρχης η Θεά Γκουάν Γιν. ΄Ανοιξε την 15η Φεβρουαρίου, 1953.
Το Τέμπλεο της Αληθείας στην Κρήτη. Ιεράρχης ο Τσοχάν Ιλαρίων με την Παλλάδα Αθηνά. ΄Ανοιξε την 15η Οκτωβρίου, 1953.
Το Τέμπλεο Αγάπης - Σοφίας στο Kashmir της Ινδίας. Ιεράρχης ο Τσοχάν Κουτ Χούμι. ΄Ανοιξε την 15η Μαρτίου, 1953.
Το Τέμπλεο της Αναστάσεως στην Αραβία. Ιεράρχης ο Ιησούς και η Θεομήτωρ Μαρία. Τελευταία, προστέθηκε η Τσοχάν Νάδα. ΄Ανοιξε την 15η Μαϊου, 1953.
Το Τέμπλεο της Ελευθερίας στο Chateau de Liberte, επί του ποταμού Rhone της Νότιας Γαλλίας. Ιεράρχης ο Τσοχάν Παύλος ο Βενετός. ΄Ανοιξε την 15η Σεπτεμβρίου, 1953.
Το Τέμπλεο της Αναλήψεως στο Luxor της Αιγύπτου. Ιεράρχης ο Τσοχάν Σέραπης. ΄Ανοιξε την 15η Σεπτεμβρίου 1952.
Το Τέμπλεο του Κυανού Λωτού - Σοφίας και Φωτισμένης Ειρήνης - στα Ιμαλάϊα ΄Ορη. Ιεράρχης ο Κύριος Ιμαλάϊα. ΄Ανοιξε στον πολύ κόσμο την 15η Μαρτίου 1954.
Το Τέμπλεο της Δημιουργίας2 γνωστό σαν το Ερημητήριο των Βραχωδών Ορέων στο Royal Teton της Wyoming, Η.Π.Α. Ιεράρχης ο Confucius. Στην πλευρά όπου βρίσκεται σήμερα το Ερημητήριο, προσγειώθηκε η πρώτη Ρίζα Φυλή της ανθρωπότητας κατά την πρώτη ενσωμάτωση.3
Το Τέμπλεο της Πίστεως και Προστασίας στο Banff των Canadian Rockies, υπό τη Θεία Φώτιση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. ΄Ανοιξε την 15η Ιανουαρίου, 1956.
Το Τέμπλεο της Προστασίας και Δυνάμεως στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Ιεράρχης ο Ελωϊμ Ηρακλής. (Υπάρχει και άλλη Εστία Φωτός του Ηρακλή, στο Yosemite Park, στην Καλιφόρνια, Η.Π.Α.).
Το Τέμπλεο της Αρμονίας στη νήσο Μαδαγασκάρη. Ιεράρχης η Κοσμική ΄Υπαρξη La Moray.
To Tέμπλεο του Χρυσού ΄Ηλιου που αντιπροσωπεύει το "Αιώνιο Φως" της Θεότητας, στο Yucatan, όρος Uxmal, Yucatan, Mexico. Ιεράρχης ο Kenich Ahan4 .
Το Τέμπλεο της Ελευθερίας πάνω από το Monte Carlo. Ιεράρχης ο ΄Αγιος Γερμανός. Εκτός τούτου, υπάρχουν δύο ακόμη Εστίες Φωτός του Αγίου Γερμανού. Μία είναι η της Τρανσηλβανίας, που είναι και η αρχαιότερη και η άλλη, η τελευταία, βρίσκεται επί των Βραχωδών Ορέων και γνωρίζεται σαν το "΄Αντρο των Συμβόλων".

Υπάρχουν και άλλα Ερημητήρια και Εστίες Φωτός οι Οποίες, αν και είναι εν ενεργεία, δεν είναι γενικά γνωστές. Το Ερημητήριο της Αραβίας ήταν το πρώτο που άνοιξε τις πύλες του στην εξωτερική συνείδηση της ανθρωπότητας την 15η Μαρτίου 1952. Αλλα είναι:
Του Θεού Tabor, στα Βραχώδη ΄Ορη των Η.Π.Α.
Η Απόκρυφη Κοιλάδα στο Tucson της Arizona, με Ιεράρχη τον Διδάσκαλο Eriel.
Το Τέμπλεο της Ιερής Φλόγας της Θείας Αλχημείας στο όρος Fuji, Fujiyama της Ιαπωνίας. Ιεράρχης ο Καμακούρα.
Το Ανάκτορο του Φωτός του Διδασκάλου Chanada και της αδελφής Του Najah στα Ιμαλάϊα ΄Ορη.
Το ΄Αντρο του Φωτός, υπό τη Θεία Φώτιση της Κοσμικής Υπάρξεως του Μεγάλου Θείου Ηγέτη.
Το Ανάκτορο από Λευκό Μάρμαρο στα βάθη της Ινδίας.
Το Τέμενος της Δόξας, υπό την Ιεραρχία της Θεάς του Φωτός, επί των ΄Ανδεων της Νοτίου Αμερικής.
Το Ερημητήριο της Αδελφότητας του ΄Ορους Shasta, Η.Π.Α, καθώς και το άλλο επί του όρους Whitney.
To Tέμπλεο της "Νικηφόρου Επιτελέσεως" στην Ιρλανδία. Ιεράρχης ο "Mighty Victory".
Eκτός από αυτά υπάρχουν και άλλα μικρότερα, μερικά από αυτά πολύ αρχαία, όπως εκείνο στα "Jungles" της Βραζιλίας.

-------------------------------

1 Η Σαμπάλλα μεταφέρθηκε στη Βόρεια Παραλία της νήσου Long Island της Νέας Υόρκης, Η.Π.Α., κατά την ημέρα των Ευχαριστιών, 26 Νοεμβρίου 1964. Η "Σαμπάλλα" όμως αυτή επί των αιθερικών στρωμάτων της Long Island δεν είναι επανάληψη της αρχικής που βρίσκεται πάνω από την έρημο Gobi, η οποία ήταν διπλότυπο της Σαμπάλλας -Πόλεως του Ηλίου- η οποία υπήρχε και ακόμα βρίσκεται στην Αφροδίτη και είναι η επίσημη κατοικία του Πλανητικού Λόγου του Πλανήτη αυτού. Η "Σαμπάλλα" που ιδρύθηκε στη νήσο Long Island, είναι στην πραγματικότητα, η μετατροπή προς το σκοπό αυτό, του αρχαίου Τέμπλεου του Κοσμικού Αγίου Πνεύματος που άκμασε, προ πολλών χιλιάδων ετών, κατά τις Ατλαντικές ημέρες και παραμένει εκεί ακόμη, πάλλοντας πάνω από την αρχική Του τοποθεσία, επί των αιθερικών στρωμάτων.
Κατά την απομακρυσμένη εκείνη εποχή, το Τέμπλεο αυτό ήταν το κέντρο και η μαγνητική έλξη που είλκυε από το Κοσμικό, τα (ηλεκτρονικά) ρεύματα για το Κοσμικό ΄Αγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο λόγος που ο (τέως) Μάχα Τσόχαν, κατά την προαγωγή Του, σαν αντιπρόσωπος του Κοσμικού Αγίου Πνεύματος, ζήτησε και έλαβε την παραχώρηση να το αναζωπυρώσει στην αρχαία Του αίγλη και να το καταστήσει τον πυρήνα της Κοσμικής Του εξυπηρέτησης. Η Εξυπηρέτηση αυτή συνεπάγεται όλους τους 7 Πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήματος με όλες τις εξελίξεις τους.

--------------------

2 Η λέξη "Δημιουργία" εδώ, σημαίνει ενέργεια δια της οποίας ελκύεται φωτική ουσία απ΄ευθείας από το Σύμπαν και εκδηλώνεται σε μορφή.

--------------------

3 Η "Φλόγα της Δημιουργίας" μεταφέρθηκε στο Royal Teton από την αρχαία ήπειρο της Λεμουρίας, λίγο πριν αυτή καταποντισθεί, προ εκατομμυρίων ετών. Δείτε πώς ο Τσοχάν Λάντο, πρώην Ιεράρχης του Ερημητηρίου, παρουσιάζει το γεγονός: "…. Τελικά, ήρθε ημέρα κατά την οποία οι Αρχιερείς των Τέμπλεων κλήθηκαν σε συνδιάσκεψη. ΄Ενας από Αυτούς ήμουν κι Εγώ. Η σύσκεψη ήταν αναφορικά με τους οπισθοδρομικούς των οποίων η άφιξη πλησίαζε…. Αυτό που επακολούθησε μετά την άφιξή τους, σας είναι γνωστό… Η μόλυνση των σκεπτο-μορφών τους εξαπλώθηκε σαν φάσμα σε όλη την ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα την τέλεια αποκτήνωση του ανθρώπου…
"΄Ηταν τότε, που ο ελεήμονας Κοσμικός Νόμος διέταξε, ότι η Λεμούρια όφειλε να αναπαυθεί υπό την σκέπη των κυμάτων. Εκείνοι από Εμάς που μπορούσαν να μας εμπιστευθούν -γιατί είχαμε τη Δύναμη να διατηρήσουμε τη Φλόγα που επί αιώνες έκαιγε στους Βωμούς μας- διαταχθήκαμε να πάρει ο καθένας τμήμα από το Καρδιακό Κέντρο της Φλόγας και να τη μεταφέρει σε καθορισμένη τοποθεσία της Γης, όπου θα μπορούσε να διασωθεί από την καταστροφή του κατακλυσμού…. Εγώ ήρθα τότε, στην ωραία αυτή χώρα της Αμερικής…".

---------------------

4 Λόγω των ειδικών αυτών ποιοτήτων, ο Κοσμικός Νόμος επέτρεψε στο Ερημητήριο αυτό καθώς και σε εκείνο του Royal Teton, να παραμένουν ανοιχτά στην εξωτερική συνείδηση της ανθρωπότητας, καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η Αναζήτηση εξυπηρετητών και το εξυπηρετικό έργο επ΄αυτών. Ο Τσοχάν Μορύα αναφέρει σχετικά:

Ο Σιωπηλός Επιτηρητής του Τέμπλεου της Ανακουφίσεως αναζητά διαρκώς μεταξύ των ψυχών των ανθρώπων, εκείνους των οποίων η καρδιά επιθυμεί να αποβούν Ανακουφιστική Παρουσία στη Ζωή. Οι ζωές αυτές σημειώνονται και εξετάζονται από τον Κύριό Μας Μάχα Τσόχαν και, αν κατέχουν ορισμένα βασικά προσόντα, τους δίνεται η ευκαιρία να διαπαιδαγωγηθούν, πώς να ελέγχουν τις ενέργειες της σκέψης τους -έτσι ώστε να γεννιόνται στα νοητικά τους σώματα μόνο σκέψεις που θα φέρουν ανακούφιση στη ζωή. Διδάσκονται επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχουν τον αισθηματικό τους κόσμο, έτσι ώστε μόνον αισθήματα που θα προσθέτουν στην παγκόσμια αύρα της Ανακουφίσεως θα συνεισφέρονται από αυτούς -όχι μόνο κατά την ώρα της πνευματικής τους επίδοσης ή κάποιας θρησκευτικής λατρείας αλλά καθ όλο το εικοσιτετράωρο.
Μαθαίνουν να ελέγχουν τα αιθερικά τους σώματα ώστε αναμνήσεις παλαιών πόνων, σφαλμάτων και αδικημάτων να μην εκχύνονται στη λεπτοφυή ουσία του συμπαντικού φωτός και προσθέτουν στο συνολικό Κάρμα που αναπνέει η ανθρωπότητα…. Εν τέλει διδάσκονται έλεγχο επί των φυσικών τους αισθήσεων ώστε να μη διαμορφώσουν ποτέ τα χείλη τους και να εκφέρουν λέξη που δεν φέρνει ανακούφιση και έμπνευση στους άλλους. Τα χέρια τους δεν θα υψώνονται ποτέ σε χειρονομία που είναι μικρότερη της ευλογίας. Οι οφθαλμοί τους δεν θα εκπορεύουν ποτέ το πυρ του ερεθισμού ή της καταφρόνησης αλλά θα εκφράζουν τη μειλίχια ραδιοβολία της αγάπης. Τα αυτιά τους δεν θα ακούν ποτέ ή θα καταγράφουν έλλειψη αβρότητας προς άλλο μέρος της ζωής….

"Οι μαθητές των αγαπητών "Chelas" (μαθητών) του Αγίου Παραμυθητού, (Μάχα Τσόχαν)…. όταν προσκαλούνται προ Αυτού, τους ανακοινώνεται πόσο εισέφεραν στην ανακούφιση της Ζωής κατά την περίοδο ενός εικοσιτετραώρου. Αργότερα, ή γίνονται δεκτοί σαν μαθητές ή απορρίπτονται για μεγαλύτερη εξέλιξη…. όπου, πιθανά να σημειωθούν εκ νέου, για ευκαιρία άλλης εξυπηρέτησης… Η Φλόγα του Αγίου Παραμυθητού είναι λευκή στο κέντρο και συγχωνεύεται σε απαλό τριανταφυλλί στο περιθώριο….".

Το Ερημητήριο της Σαμπάλλα
H Παράδοση της Ετήσιας "Συγκομιδής". Η Επίκληση του Σανάτ Κουμάρα. Η Στέψη των Αναδόχων στο Royal Teton. Η Παραλαβή της "Σκεπτο-Μορφής". Στο τέλος κάθε έτους, δίνεται στην Πνευματική Ιεραρχία του Πλανήτη, η τιμή και το προνόμιο να διέλθουν επί της Ιερής Μαρμάρινης Γέφυρας του Φωτός που οδηγεί στην Καρδιά της Σαμπάλλα.(18). Εκεί, προσκομίζουν στον Κύριο του Κόσμου το αποτέλεσμα της ιδιαίτερης εξυπηρέτησής Τους κατά το λήξαν έτος. Το ποσό της "συγκομιδής" που θα παρουσιάσει καθένας από Αυτούς, εξαρτάται από το μέγεθος της εξυπηρέτησης που, σύμφωνα με το Νόμο, θα αναλάβει για το επερχόμενο έτος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μία φορά το έτος, να δίνεται στον Κύριο του Κόσμου έκθεση και λογαριασμός από τα Μέλη της Ιεραρχίας. Εκθέτουν, ποια χρήση του Φωτός έκαναν κατά το προηγούμενο έτος και πώς μεταχειρίσθηκαν τις ευκαιρίες που Τους εμπιστεύθηκαν. Αυτά δεν πραγματοποιούνται τυχαία και χωρίς σκοπό, αλλά σε μια μεγαλοπρεπή τελετή, προ του Κυρίου του Κόσμου, των Επτά Ελωϊμ και των Επτά Αρχαγγέλων, των Τσοχά των Επτά Ακτίνων, των Ιεραρχών των διαφόρων Ερημητηρίων και άλλων Κοσμικών Υπάρξεων.
Μετά την παράδοση της "συγκομιδής", γίνεται η "αποταμίευση". Αυτή τίθεται σ ένα ιερό σκήνωμα Φωτός και σφραγίζεται από Έναν Αρχάγγελο για να μεταφερθεί αργότερα στο Royal Teton όπου, υπό την προστασία άλλων τελετών, θα παρουσιαστεί προ των Κυρίων του Κάρμα. Τότε, από την ποσότητα ολόκληρης της "συγκομιδής" που φαίνεται, το Σεβαστό Αυτό Σώμα θα αποφασίσει ποιες παραχωρήσεις μπορούν να εγκριθούν στην Πνευματική Ιεραρχία, για το επόμενο έτος προς όφελος της ανθρωπότητας.

Πιο κάτω, δίνεται περικοπή περιγραφής που έδωσε ο Τσοχάν Κουτ Χούμι σχετικά με την πομπή που, κατά κανόνα, διεξάγεται κάθε έτος στη Σαμπάλλα, πριν παραδοθεί η "συγκομιδή" στον Κύριο του Κόσμου. Η ομιλία αυτή του Κουτ Χούμι δόθηκε στους μαθητές της "Bridge to Freedom" και άλλους, την 19η Νοεμβρίου 1955, ημερομηνία που ήταν επίσης, η εσπέρα της "Μεταβιβάσεως της Φλόγας" από το Ερημητήριο της Σαμπάλλα. Επίσης, παρατίθεται η Επίκληση που έστειλε, κατ εκείνη την εσπέρα, προς τη Θεότητα, ο Κύριος του Κόσμου, Σανάτ Κουμάρα. Σ αυτή βλέπουμε την άφθαστη Αγάπη και την, τελείως ακατανόητη για τον άνθρωπο, ανιδιοτέλεια και ταπεινοφροσύνη της Μεγάλης αυτής Κοσμικής ΄Υπαρξης η Οποία, επί 4.500.000 έτη, αυτοεξορίστηκε από τον δικό Της Πλανήτη (Αφροδίτη) για να αναπληρώσει με το Φως Της το Φως που, σύμφωνα με το Νόμο, η ανθρωπότητα όφειλε να αποδώσει στο Ηλιακό Σύστημα σε αντάλλαγμα της Ζωής που λάμβανε από αυτό.

Αρχίζει η τελετή.
"….. Ο Σανάτ Κουμάρα στέκεται μέσα στην Καρδιά του Τέμπλεού Του περιμένοντας την άφιξη Εκείνων οι Οποίοι φέρουν τη "συγκομιδή". Ο διάδοχός Του, Κύριος Γουατάμα Βούδδας, πήρε ήδη τη θέση Του επί κεφαλής της πομπής.(19) Η περιβολή Του αποτελείται απόψε από ένα μεγαλοπρεπή χιτώνα από μετάξι, ιόχρου χρώματος. Χρυσά σανδάλια στολίζουν τα ευλογημένα πόδια Του και από το λαιμό κρέμεται μία χρυσή αλυσίδα με το Αστέρι του Σανάτ Κουμάρα. Η κόμη Του, ως συνήθως, ριγμένη απλώς προς τα πίσω, φτάνει λίγο πάνω από την ωμοπλάτη. Η όψη Του ήρεμη, φωτίζεται με ένα ίχνος εσωτερικού μειδιάματος. Πίσω από τον Κύριο Βούδδα, βαδίζει ο Κύριος Μαϊτρέγια (Χριστός) ο Οποίος θα τελέσει απόψε την Ιερή τελετή. Ο Κύριος Μαϊτρέγια -της χρυσής κόμης και των ιόχρων οφθαλμών- είναι ντυμένος με ολόλευκο χιτώνα (συμβολικό του Κοσμικού Χριστού) ο οποίος, στο κάτω μέρος του και στα μανίκια, φέρει περίδεσμο από βασιλική πορφύρα.

"Πίσω από Αυτόν ακολουθεί ο Μέγας φίλος σας και Αγαπητός Μου Διδάσκαλος, Κύριος Μάχα Τσόχαν, με τη συνηθισμένη Του Ινδική περιβολή. ΄Ενας μεγάλος λίθος αμέθυστου στολίζει το λευκό Του τουρμπάνι. Δίπλα Του, με το χέρι Της μόλις να αγγίζει τον βραχίονά Του, βαδίζει η ωραία Παλλάδα Αθηνά. Η εσθήτα Της απόψε, είναι χρώματος βαθιάς βασιλικής πορφύρας και στην κεφαλή Της φέρει το επτα-κόρυφο διάδημα, ως Μέλος της Καρμικής Επιτροπής. "Στην πομπή, ακολουθούν κατά σειρά οι Αγαπητοί Τσοχάν των Επτά Ακτίνων -΄Ενας από τους Διδασκάλους αντιπροσωπεύοντας Εμένα (τον Κουτ Χούμι) ως Τσοχάν της Δεύτερης Ακτίνας. Ο Αγαπητός Μορύα, όπως πάντα μεγαλοπρεπής, προπορεύεται, με μεγαλοπρεπή στολή, λευκής Ινδικής ενδυμασίας. Στην αριστερή ωμοπλάτη Του φέρει ένα πετραχήλι από βαθύ βασιλικό κυανό χρώμα, με εσωτερική επένδυση από λευκό ακτινοβόλο μετάξι το οποίο συνδυάζεται ταιριαστά με το σαρίκι Του.

"Ακολουθεί βαδίζοντας ο αντιπρόσωπός Μου, με χρυσοκίτρινο χιτώνα. Ακολουθεί ο Αγαπητός Βενετός με ένδυμα ελαφρύ ροδόχρου, που είναι το χρώμα της Ακτίνας Του. Ο Αγαπητός Σέραπης ακολουθεί, με αγνή λευκή ενδυμασία και με τη λευκή Αιγυπτιακή κόμμωση. Κατόπιν αυτού πηγαίνει ο Αγαπητός Ιλαρίων, επίσης στα λευκά, αλλά με έναν πράσινο περίδεσμο που διαγράφεται στο στρίφωμα και στα κουμπιά των μανικιών και ο οποίος έχει αποχρώσεις από βαθύ πράσινο (του κισσού) στο κάτω μέρος, μέχρι το ελαφρύ του χόρτου στην κορυφή. "Στη συνέχεια, βαδίζει ο Αγαπητός Ιησούς, (Ιησούς Χριστός) με χιτώνα χρώματος ρουμπινί-τριανταφυλλί. Συνοδεύεται από την Αγαπητή Μητέρα Μαρία η Οποία περιβάλλεται με μια ελαφριά κυανόχρωμη εσθήτα και φέρει πέπλο, ίδιου ουρανί χρώματος, πάνω στη μακριά Της κόμη η οποία φτάνει σχεδόν ως την κάτω άκρη της εσθήτας Της. "Κατόπιν ακολουθεί ο Αγαπητός ΄Αγιος Γερμανός, με στολή χρώματος βαθιάς βασιλικής πορφύρας και με εμφάνιση που είναι χαρακτηριστική Αυτού: ως Πρίγκιπας των Πριγκίπων. Δίπλα Του βαδίζει η ωραία Θεά της Δικαιοσύνης (Portia) με ελαφρύτερο χρωματισμό από τη βασιλική πορφύρα. Φέρει το επτακόρυφο διάδημα των Μελών της Καρμικής Επιτροπής, της οποίας είναι η Εισηγήτρια.
Και οι δύο μαζί παρουσιάζουν μεγαλοπρεπή εμφάνιση.

"Τώρα προσέρχονται στην πομπή παραταγμένοι, οι Μεγάλοι Ελωίμ. Για ορισμένο λόγο, απόψε προτίμησαν να λάβουν διαφορετική θέση. Προηγείται ο Πανίσχυρος Ηρακλής, ντυμένος σε ηλεκτρικό κυανό. Ο Μέγας Casseopea με Βουδικό χρυσό. Ο Αγαπητός Orion, σε ελαφρύ τριανταφυλλί. Ο Ελωίμ της Αγνότητας, σε αγνό λευκό. Ο Αγαπητός Cyclopea (Vista), σε πράσινο του Νείλου. Ο Αγαπητός Ελωίμ της Ειρήνης σε ρουμπινί -τριανταφυλλί, ίδιο με εκείνο του Διδασκάλου Ιησού και ο Αγαπητός Αρκτούρος, στο βαθύ πορφυρό βασιλικό του Αγίου Γερμανού. "Οι Ελωίμ φέρουν στο ένα χέρι Τους σφαίρα, που συμβολίζει τη δεκτική συνείδηση, στο δε άλλο το σκήπτρο, που συμβολίζει τη δύναμη της επίκλησης.

"Στη συνέχεια των Μεγάλων Αυτών Υπάρξεων, ακολουθούν οι Αγγελικές Δυνάμεις. Μπροστά από τους Αρχαγγέλους, βαδίζουν απόψε οι Σεραφείμ, ωραίοι στην όψη και τη μορφή. Καθώς προχωρούν, διασκορπίζουν πολύχρωμα, φλέγοντα άνθη, που περιβάλλουν με τη ραδιοβολία και ευωδιά Τους όχι μόνο ολόκληρη τη Γέφυρα, αλλά, επίσης, ξεχύνονται στην πιο κάτω ζαφειρένια θαλάσσια ουσία. "Επί κεφαλής των Αρχαγγέλων βαδίζει ο Κύριος Μιχαήλ, κρατώντας το λάβαρό Του, πάνω στο οποίο είναι κεντημένος ένας μεγαλοπρεπής χρυσός ήλιος, περικυκλωμένος από ανάγλυφες εικόνες των Επτά Αρχαγγέλων, σε χρώματα μεγάλης λαμπρότητας. "Ο Κύριος Μιχαήλ περιβάλλεται απόψε με μακρύ λευκό χιτώνα, ο οποίος έχει στην άκρη του έναν περίδεσμο από βαθύ κυανό ζαφειρένιο χρώμα. Ένα μεγάλο ζαφείρι συνδέει τα δύο άκρα της χρυσής ταινίας που φαίνεται γύρω από την κεφαλή Του και η λαμπερή χρυσή Του κόμη πέφτει στους ώμους Του. "Στη συνέχεια βαδίζουν οι άλλοι έξι Αρχάγγελοι σε ζεύγη με τις Αρχαίες Τους. Η στολή κάθε ζεύγους φέρει το χρώμα της Ακτίνας Του.

"Ακολουθούν τα διάφορα Μέλη των Αγγελικών Δυνάμεων, με περιβολές εκπληκτικής ωραιότητας. Μετά από Αυτούς, βαδίζουν τα Μέλη της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας από τα διάφορα Ερημητήρια, ανά τον πλανήτη, τα Οποίοι προσπέρασαν τον Νιρβάνα για να εξυπηρετήσουν την ανθρωπότητα. Στη συνέχεια βαδίζουν πολλοί από τους Μύστες οι Οποίοι αρνήθηκαν την Ανάληψη, με σκοπό να εξυπηρετήσουν στα εσωτερικά Τους σώματα τον άνθρωπο, όπως και πριν, όταν βρίσκονταν στα φυσικά Τους σώματα. "Τώρα, αν συνδέσετε τη συνείδησή σας με τη δική Μου, και Εμείς, επίσης, θα βαδίσουμε επί της Γέφυρας, στην Ιερή Πόλη (Σαμπάλλα). Καθώς πλησιάζουμε το Τέμπλεο, ο ήχος των μεγάλων Ωσαννά και μεγαλοπρεπών Ορατόριων αντηχεί στον αέρα και μεταφέρεται από τις δυνάμεις της φύσης, σε όλο τον Πλανήτη, εμποτίζοντας τη συνείδηση του ανθρώπου. "Καθώς ξαφνικά φθάνουμε τις μεγάλες πύλες του Τέμπλεου, βλέπουμε τον Σανάτ Κουμάρα να στέκει δίπλα στο μέγα Βωμό, αποδεχόμενος ευγενικά και με Αγάπη τα "χειρόβολα" της "συγκομιδής", καθώς αυτά εκτίθενται επί της μεγάλης χοάνης σε Μεγάλους και Μικρούς.

"Ο Αγαπητός Κύριος Μαϊτρέγια, ως τελετάρχης, στέκει προ του Βωμού. Σηκώνει το θυμιατήριο με ευλάβεια προς τον Πανύψιστο Θεό, αναγνωρίζοντας με ευγνωμοσύνη τις εξυπηρετήσεις που πρόσφερε κάθε Μέλος της Συναθροίσεως κατά το λήξαν έτος. Τώρα, καθώς αρχίζει η μεταβίβαση της Φλόγας, 20 καθένας από Εμάς οφείλει να καταλάβει τη θέση που Του αρμόζει. Η ευλογία του Θεού είναι μαζί σας". (Κουτ Χούμι). Στη συνέχεια δίνεται η Επίκληση του Κυρίου του Κόσμου προς το Υπέρτατο ΄Ον όλης της ζωής. Ο σκοπός για τον οποίο δίνονται στον εξωτερικό κόσμο τα παραπάνω καθώς και η επίκληση, από την Πνευματική Ιεραρχία, είναι για να λάβουν οι μαθητές όχι μόνο γνώση για το πώς αυτά επιτελούνται στις εσωτερικές σφαίρες, αλλά, επίσης, για να συνδέσουν τις διάνοιές τους με τα γεγονότα που, αν και είναι θεατές και συνεργάτες δια των εσωτερικών τους σωμάτων, κατά τις ώρες του ύπνου, δεν έχουν ανάμνηση αυτών όταν είναι ξύπνιοι. Επίσης, μας κατατοπίζουν ως προς την ομοιότητα ορισμένης φάσης ενεργειών, καθώς αυτές επιτελούνται στη γήινη ζωή, από την ανθρωπότητα, σε σύγκριση με εκείνες της Πνευματικής Ιεραρχίας, στις Εσωτερικές Σφαίρες. Το "Ως εν τοις ΄Ανω, ούτω και εν τοις κάτω", περιέχει μεγαλύτερη αλήθεια απ ό,τι ο κοινός άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει.

Η Επίκληση του Κυρίου του Κόσμου
"Aγαπητή, ΄Απειρη Θεία Παρουσία, που στη Ζωή Σου οφείλω την ΄Υπαρξή Μου, Σου απονέμω κατ αυτή την εσπέρα φόρο τιμής, καθώς στέκομαι εντός της ατμόσφαιρας του Πλανήτη της Γης. Σου απονέμω τιμή για την ευκαιρία που Μου έδωσες να διατηρήσω αυτό τον Πλανήτη μέσα στο Ηλιακό Μας Σύστημα. "Κατά την εσπέρα αυτή, καθώς προσφέρεται στο΄Ονομά Σου η ετήσια συγκομιδή των ενεργειών, επί του Βωμού του Ιερού αυτού Τέμπλεου, Είμαι ο ελάχιστος και ο πιο ταπεινός Σου δούλος. Γιατί Εσύ είσαι που Μου έδωσες την ευκαιρία να κάνω χρήση της Ζωής Σου, της Νοημοσύνης Σου και όλων των Δώρων και Δυνάμεων της ύπαρξής Σου! "Μην αφήνεις τα τέκνα Σου να με τιμούν ω Κύριε! -γιατί Εγώ από Μόνος Μου, Είμαι ένα τίποτα! Χωρίς το Φως Σου, τη Νοημοσύνη Σου, την καθοδήγησή Σου και την υποστηρικτική Σου ενέργεια δεν θα ΄Ημουν παρά μία άμορφη, στοιχειώδης ουσία. "Είσαι Συ! Ω Πανίσχυρη, ΄Απειρη Πηγή παντός καλού, που Με προίκισε με αυτοσυνείδητη Νοημοσύνη. Είσαι Συ! στον Οποίο ανήκουν η Δόξα και η Ευγνωμοσύνη!

"Είθε η ανθρωπότητα της Γης να κατανοήσει ότι με το να εξυπηρετεί είναι ευκαιρία να χρησιμοποιήσει το ΄Απειρο Φως Σου, σε οποιαδήποτε σφαίρα τους τοποθέτησε η Ζωή. "Σε Σένα! Ω Μέγα ΄Αστρο της Αφροδίτης, εξαποστέλλω την Αγάπη και την Ευγνωμοσύνη Μου για όλες τις δυνάμεις που έδωσες για τη διατήρηση των ενεργειών Μου, κατά το χρόνο της εξορίας Μου εδώ. "Σε Σας, ω Αγαπητές και Πανένδοξες Δυνάμεις του Φωτός, Είμαι Ευγνώμων. "Σε Σας, τις μη Αναληφθείσες υπάρξεις, όπου και να είσαστε, όλες μαζί και κάθε μία χωριστά, οι οποίες δείξατε ενδιαφέρον στο σκοπό της εξυπηρέτησής Μου, επιτρέψτε Μου να πω: σας ευγνωμονώ! σας ευγνωμονώ! σας ευγνωμονώ!" 21

Η Στέψη των Αναδόχων στο Royal Teton
Παρατίθεται περικοπή ομιλίας του Τσοχάν Μορύα, αναφορικά με το τι επακολούθησε στο Ερημητήριο του Royal Teton, μετά τη μεταφορά των "χειρόβολων της Συγκομιδής". Εσπέρα, 31 Δεκεμβρίου, 1955. "….. Ολόκληρη η Συνέλευση της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας που ελκύστηκε στο Royal Teton για τη μεγάλη αυτή τελετή, συναθροίζεται στη μεγάλη Αίθουσα των Ακροάσεων. ΄Ολοι Τους βρίσκονται σε αναμονή γεμάτη ένταση, λόγω των ενεργειών που θα λάβουν χώρα -στη Στέψη των Πνευματικών Αναδόχων για το 1956 και την παραλαβή της Σκεπτο-Μορφής για το νέο έτος, από τον Αγαπητό Μας Σανάτ Κουμάρα και στη συνέχεια, από όλη τη Συνέλευση. "Ο μέγας Βωμός (που κατέχει το κέντρο της Μεγάλης Αίθουσας των Ακροάσεων) στηρίζεται σε μια ογκώδη, λευκή μαρμάρινη βάση. Επάνω σ αυτή τη βάση τέθηκε ένας μεγαλοπρεπής σταυρός από ακτινοβόλα κίτρινα διαμάντια, όμοια με εκείνα που κοσμούν την οροφή της κεντρικής αίθουσας του Teton και που διαγράφουν τους διάφορους Πλανήτες και τον Ζωδιακό Κύκλο. Τον ωραίο αυτό διαμαντένιο σταυρό μπορούν να απολαύσουν από κάθε πλευρά της αίθουσας γιατί είναι έτσι τοποθετημένος ώστε να δίνει την ίδια ωραία εμφάνιση από όλες τις πλευρές.

"Επί του Βωμού φλέγεται η χρυσοπράσινη Φλόγα της "Καταστάλαξης" του Αγαπητού Λάντο, Ιεράρχη (τότε) του Ερημητηρίου του Royal Teton. ΄Όπως ήδη γνωρίζετε (από τον Τσοχάν Κουτ Χούμι), η βάση του Βωμού είναι τετράγωνη, (αλλά ο Βωμός είναι κυκλικός) με τέσσερις βαθμίδες από κάθε πλευρά, έτσι ώστε τέσσερις τελετάρχες να μπορούν να λάβουν μέρος ταυτόχρονα. Μόνο δύο έλαβαν μέρος κατά τη Μεταβίβαση της Φλόγας -η Αγαπητή Portia και ο ΄Αγιος Γερμανός- αλλά, απόψε, θα είναι τέσσερις, λόγω του ότι οι Ανάδοχοι του επερχόμενου έτους (1956) θα φέρουν τη Ροδόχρου Φλόγα και Ακτίνα, κάτω από την οποία ενεργούν…. Αυτοί είναι: Ο Αγαπητός Αρχάγγελος Χαμουήλ με την ωραία Αρχαία Του (Δίδυμη Φλόγα) Charity και ο Αγαπητός Τσοχάν Παύλος o Βενετός με την ωραία Διδάσκαλο Νάδα. ΄Ολοι Τους εξυπηρετούν υπό την Ροδόχρου Ακτίνα (Τρίτη Ακτίνα) της Ουράνιας Αγάπης….

"Η τελετή της Στέψης των αναδόχων για το Νέο ΄Ετος, θα αρχίσει εντός ολίγου…. Ο ΄Αγιος Γερμανός, ενεργών ως τελετάρχης, στέκεται με τα μεγαλοπρεπή Του επίσημα ΄Αμφια μπρος στη Φλόγα, στο κέντρο του υψηλού Βωμού και η Αγαπητή Portia έλαβε θέση στην ατμόσφαιρα, ακριβώς πάνω από τη Φλόγα. Ο ΄Αγιος Γερμανός σηκώνεται τώρα για να λάβει θέση παραδίπλα Της…. Και οι δύο, κρατούν στα χέρια Τους δύο στέμματα, ένα σε κάθε χέρι Τους. Τα στέμματα αυτά είναι παρόμοια με εκείνο της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, εκτός από το κέντρο του οποίου το χρώμα είναι ελαφρύ ροδόχρου. Μεγαλοπρεπείς πολύτιμοι λίθοι διακοσμούν τους περίδεσμους. "Οι Αγαπητοί Χαμουήλ και Charity σηκώθηκαν και στάθηκαν προ του Αγίου Γερμανού σε στάση προσευχής, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος Τους. Η περιβολή Τους από ρόδινο χρώμα, είναι ενδεικτική του βαθμού που κατέχουν. Οι Αγαπητοί Παύλος ο Βενετός και η Νάδα, σηκώνονται αργά. Και Αυτών οι περιβολές είναι επίσης, από ελαφρύ ρόδινο χρώμα, ενδεικτικό της Ακτίνας Τους…

"Τώρα, καθώς ολόκληρη η Συνέλευση ψάλλει έναν εξαίσιο Παιάνα Επαίνου με τη συνήχηση μουσικής από τις Αγγελικές Δυνάμεις, η Αγαπητή Portia θέτει τα στέμματα που κρατά στις κεφαλές του Αρχάγγελου και της Αρχαίας Του, που παραμένουν όρθιοι. Τώρα, καθένας από Αυτούς τους Μεγάλους, λαμβάνει θέση σε μία από τις πλευρές του Βωμού και ο ΄Αγιος Γερμανός θέτει τα στέμματα της Αναδοχής στις κεφαλές των Αγαπητών Νάδας και Παύλου του Βενετού οι Οποίοι γονατίζουν. Τώρα, καθώς στέκονται οι Τέσσερις, ενώνουν τα χέρια Τους δια μέσου της Φλόγας, στο κέντρο του Βωμού, ενώ ο Μέγας Ελωίμ Orion, από θέση που βρίσκεται πάνω από τις κεφαλές Τους, προβάλλει ισχυρούς παλμούς της Ροδόχρου Ακτίνας στην απέραντη Συνέλευση και από κει, σε όλο τον Πλανήτη. Ολόκληρο το Σύμπαν φαίνεται να περιβάλλεται απόψε, με ελαφρύ ροδόχρου χρώμα. "Εν τω μεταξύ, έφεραν στην Αίθουσα τις αναφορές προς την Καρμική Επιτροπή τις οποίες εισηγήθηκαν και οι δύο, Αναληφθέντες ή όχι (και οι οποίες τέθηκαν σε ένα γιγαντιαίο μαγκάλι). Αυτές σχηματίζουν μία πύρινη σορό που θα εξακολουθεί να καίει μέχρι πολύ αργότερα, μετά το τέλος της αποψινής υπηρεσίας σας, εδώ στο Δυτικό Ημισφαίριο. Η ουσία που αναδύεται από το μαγκάλι είναι ευωδιά που μοιάζει με εκείνη του γιασεμιού. Αντιπροσωπεύει την ιερότητα των υψωμένων ενεργειών της ανθρωπότητας οι οποίες προσφέρθηκαν στους αδελφούς τους, με αγάπη εξυπηρέτησης.

Η Παραλαβή της "Σκεπτο-Μορφής"
"Εισέρχεται τώρα, ο Σανάτ Κουμάρα, Κύριος του Κόσμου και Φύλακας του Πλανήτη Γη. Εκείνος που διαφύλαξε αυτόν τον Πλανήτη μέσα στο Σύστημα, έρχεται πάλι απόψε, να λάβει με ταπεινοφροσύνη και χάρη, τη Σκεπτο-Μορφή για το έτος 1956. Προχωρεί αργά και μεγαλόπρεπα. Πρώτα, σκύβει την κεφαλή μπροστά στη Φλόγα επί του Βωμού. Κατόπιν αγγίζει, με το χέρι Του, τις κεφαλές των τεσσάρων Αναδόχων και εισέρχεται στην Καρδιά της Φλόγας. Την Αγαπητή "Σιωπηλό Επιτηρητή του Πλανήτη", μπορεί κάποιος να δει τώρα ψηλά στην ατμόσφαιρα. Κρατά τη Σκεπτο-Μορφή για το έτος, στην Καρδιά Της. Ο Σανάτ Κουμάρα, σε στάση λατρείας, ανυψώνει τη Συνείδησή Του να την παραλάβει. Μετά από αυτό, και ενώ ολόκληρη η Συνέλευση περιμένει, την προεκτείνει και Αυτή την αναπνέει. Μόλις γίνει αυτό, η Συνέλευση, κάνοντας στροφή, την προεκτείνει εκ νέου, για την ευλογία της Γης και του κόσμου της. "Η Σκεπτο-Μορφή για το έτος 1956 Αγαπητοί Μου, είναι μία Καρδιά Ροδόχρου Φλόγας, που από την κορυφή της αναφλέγεται η Αθάνατη Τριπλή Φλόγα -ρόδινη, χρυσή και κυανή- συμβολίζοντας την αγάπη και ισορροπία της Ζωής….". (Ο Μάχα Τσόχαν)

Οι αναφορές και πως αυτές παρουσιάζονται προ της Καρμικής Επιτροπής. Περικοπή ομιλίας του Τσοχάν Κούτ Χούμι. "…. Οι Ιεράρχες των διαφόρων Ερημητηρίων επί της επιφάνειας της Γης ή οι Αντιπρόσωποί Τους, άρχισαν να έρχονται από τη 15η Δεκεμβρίου (1955). Καθώς εισέρχονται στο Ερημητήριο του Royal Teton, καταγράφονται από τον Αδελφό ο Οποίος τιτλοφορείται "Ο Φύλακας των Εγγράφων Κυλίνδρων". 22 Είναι Μία ωραία ΄Υπαρξη, με ωραία όψη και μακριές πλεξίδες, που μοιάζει πολύ στο Διδάσκαλο Ιησού. Είναι ντυμένος με ένα λευκό χιτώνα που έχει στα μανίκια του χρυσούς περιδέσμους. Το γραφείο Του είναι από Χρυσό με κυλινδρικές "θυρίδες" στις πλευρές του, στις οποίες μπορούν να ακουμπήσουν "κύλινδροι". Επάνω στους διάφορους αυτούς κυλίνδρους καταγράφονται οι αναφορές της Αδελφότητας ενός Ερημητηρίου ή άλλων Υπάρξεων Αναληφθέντων ή όχι. ΄Ολοι οι "κύλινδροι" παρουσιάζονται σ Αυτόν τον Αδελφό, ο Οποίος, αφού τους εξετάσει προσεκτικά, κάνει, αν είναι αναγκαίο, διορθώσεις ή και πολλές φορές διαγραφές, πριν τους επιστρέψει στον παραλήπτη Τους.

"Μετά την παράδοση και αποδοχή των "κυλίνδρων", ο Αδελφός Αυτός εκχωρεί στον επισκεπτόμενο Ιεράρχη ή τον Αντιπρόσωπό Του την Αίθουσα που διατέθηκε προς χρήση Του. ΄Ενας πίνακας από λευκόχρυσο χρώμα κρέμεται στην πρόσοψη κάθε θύρας και πάνω σ αυτόν προσκολλά ο Επισκέπτης την αναφορά Του. Καθώς γεμίζουν οι Επτά μεγάλες αίθουσες διασκέψεως, αυξάνουν και οι αριθμοί των αναφορών πάνω στους πίνακες. Καθένας από τους Αιτούντες προσπαθεί να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερους υποστηρικτές γι αυτό που επιδιώκει. Ολόκληρη η ενέργεια είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ενθουσιώδης. Στο μέγα διάδρομο συνωστίζονται Διδάσκαλοι, ΄Αγγελοι, Δέβας και μαθητές (οι τελευταίοι με τα εσωτερικά τους σώματα), μελετώντας όλοι τους τις διάφορες αναφορές, κρατώντας σημειώσεις των περιεχομένων τους και αποφασίζοντας ποια από αυτά θα υποστηρίξουν.

"Όπως θα θυμάστε, λόγω του μεγάλου αριθμού Υπάρξεων που πάντοτε προσέρχονται σ αυτό το Ερημητήριο (Royal Teton), κατασκευάστηκαν επτά πρόσθετες αίθουσες. Αυτές περιβάλλουν τη μεγάλη κεντρική αίθουσα δίνοντας την εντύπωση ενός γιγαντιαίου άνθους λωτού με απλωμένα πέταλα. Χρυσά παραπετάσματα μεγάλης ωραιότητας κρέμονται στην είσοδο κάθε θύρας και σε κάθε ένα από αυτά αποτυπώθηκε, με τα ένδοξα χρώματα των Ακτίνων Τους, ένας Αρχάγγελος με την Αρχαία Του. Τα παραπετάσματα αυτά διασπώνται στο κέντρο και όταν κλείνουν μοιάζουν με ωραία πλαίσια. Απόψε, έχουν αποσυρθεί και δίνουν την εντύπωση ενός Αγγέλου που φυλάσσει τη θύρα από κάθε πλευρά, σε όλες τις Επτά Αίθουσες της Διάσκεψης….

"Σε ομιλία Του ο Τσοχάν Μορύα σας περιέγραψε τα ωραία διαζώματα που στολίζουν τη βάση του Βωμού, δείχνοντας την κάθοδο του Μανού και Κυρίου Μιχαήλ, με τα μέλη της πρώτης, δεύτερης και τρίτης Ρίζας Φυλής. ΄Όπως θα θυμάστε, είχαν μείνει τρεις κενοί χώροι εκεί για μελλοντική συμπλήρωση. Οι χώροι αυτοί συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους…. ΄Ενας από αυτούς απεικονίζει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ που αφυπνίζει τους "Κοιμωμένους" από την καθορισμένη γι αυτούς σφαίρα. Περιγράφει τον Αρχάγγελο με σηκωμένο χέρι να κρατά σάλπιγγα, ενώ οι "Κοιμώμενοι", καθισμένοι στα ανάκλιντρά τους, με υψωμένες κεφαλές, ακούν με προσοχή. Το άλλο διάζωμα, απεικονίζει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, να στέκεται στην πύλη του "Περιφράγματος" με υψωμένη ρομφαία, και τα πρόσωπα των εξερχόμενων από εκεί "εγκάθειρκτων" να δείχνουν μία ανέλπιστη, μεγάλη χαρά. Η τρίτη περιγράφει την απόσυρση των τελευταίων" δέσμιων" από τη Γη. Δείχνει μία ύπαρξη, που με το ένα χέρι σφίγγει "κομμάτι" της Γης, ενώ με το άλλο αρπάζει το χέρι του Αρχάγγελου Ζακχιήλ…. Ολα αυτά γίνονταν δυνατά με τις επικλήσεις σας (των μαθητών) και είμαι βέβαιος πως θα χαρείτε να γνωρίζετε ότι η "συγκομιδή" σας απέβη διαρκές κτήμα του αρχαιότερου Ερημητηρίου επί της Γης -του Μεγάλου Royal Teton". (Κούτ Χούμι)

-------------------------------

18 Ομιλία που έδωσε ο Σανάτ Κουμάρα κατά τη Μεταβίβαση της Φλόγας στη Σαμπάλλα, τη 19η Νοεμβρίου 1960. "….Κάθε προσκυνητής που εισέρχεται στη Σαμπάλλα διερχόμενος τη μαρμάρινη Γέφυρα του Φωτός, αποβάλλει τα υποδήματά του. Αυτό, συμβολικά, σημαίνει ότι θέτει κατά μέρος προσωπικά προβλήματα και πλησιάζει την Καρδιά του Κυρίου του Κόσμου, με αίσθημα ευγνωμοσύνης προς τη Ζωή. Κάθε τέτοιος προσκυνητής, που είδε την Αθάνατη Τροπαιούχο Τριπλή Φλόγα, η Οποία ιδρύθηκε από Εμένα πριν από πολλούς αιώνες, εξέρχεται από την Καρδιά της Σαμπάλλα με ανανεωμένο ενθουσιασμό και επιθυμία εξυπηρέτησης προς απελευθέρωση της ζωής που βρίσκεται υπό κράτηση….".

--------------------

19 Ακριβώς πέντε έτη αργότερα, 19 Νοεμβρίου, 1960, όταν πλέον ο Γουατάμα είχε αναλάβει επίσημα το Υπούργημα του Κυρίου του Κόσμου, ο Σανάτ Κουμάρα, Αντι-βασιλέας πλέον, μας δίνει την πιο κάτω περιγραφή της ετήσιας πομπής: "…. Ο Κύριος Γουατάμα κάθεται πάντοτε στη δεξιά πλευρά του Βωμού, φρουρώντας την Αθάνατη Τροπαιούχο Τριπλή Φλόγα.* Η μεγάλη παρέλαση άρχισε με επί κεφαλής τον Σιωπηλό Επιτηρητή του Πλανήτη, Αυτή την ΄Ιδια την Immaculata, που φέρει το διπλότυπο του αρχικού Σχεδίου για τη Γη. Ο Γουατάμα θέτει το χέρι Του πάνω σ Αυτή, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την αφοσίωσή Της και τότε παίρνει το διπλότυπο και το παραδίνει σ Εμένα (τον Σανάτ Κουμάρα). Εγώ, το σηκώνω ψηλά ώστε να μπορεί να το δει ο καθένας στη Συνέλευση. Τέλος το τοποθετώ μαζί με τα άλλα δώρα.

"Μετά την Immaculata ακολουθούν, ανάλογα με το βαθμό Τους, οι Μεγάλες Υπάρξεις, ακολουθούμενες από τους μαθητές Τους. Οι τελευταίοι φέρουν τα χρώματα της Ακτίνας του Διδασκάλου Τους. Μερικοί από αυτούς πηγαίνουν πίσω από τους Ελωίμ, άλλοι πίσω από τους Αρχαγγέλους ή τους Τσοχάν. Μερικοί φαίνονται σαν να οδηγούν ανεξάρτητοι μέχρι να φτάσουν προ του Κυρίου Γουατάμα, μπροστά στην Αθάνατη Τροπαιούχο Τριπλή Φλόγα. Εκεί στο Βωμό τοποθετούν τα "χειρόβολά" τους και, ενώ ατενίζουν τον Κύριο του Κόσμου, προς τον Οποίο γονατίζουν, με σεβασμό προχωρούν προς τον αντιθάλαμο…. και από εκεί προς τη Γενική Συνέλευση. Εκεί περιμένουν και αφού συγκεντρωθούν όλοι, κάνουν κάτι που ίσως φαίνεται περίεργο για πολλούς του κόσμου της Γης: πηγαίνουν σ ένα από τα μικρότερα Τέμπλεα για να απορροφήσουν τη ραδιοβολία. Εκεί προσεύχονται με ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που είχαν να δουν αυτή την τελετή, καθώς επίσης, για την Παρουσία που προέρχεται από Μας, τον Κύριο Γουατάμα και για την Παρουσία των Φίλων τους Αναληφθέντων Διδασκάλων. ΄Ετσι δεν βλάπτουν την ενέργεια οποιασδήποτε τελετουργίας, αλλά μάλλον την συντηρούν με τη δύναμη της Αγάπης….".
(*) Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η Τριπλή Αυτή Τροπαιούχος Φλόγα προ του Βωμού, δεν είναι η Ιερή Μυστική Τριπλή Φλόγα -η ΄Ασβεστη Φλόγα- που εμπεριέχει το Διαρκές ΄Ατομο για τον Πλανήτη Γη, αλλά μόνο τμήμα Αυτής. Είναι το τμήμα αυτό που επιτρέπεται στους μαθητές να δουν, και αυτό γιατί η δύναμη ολόκληρης της Φλόγας θα ήταν πέρα από τη δυνατότητά τους να την αντέξουν. Η πλήρης Φλόγα φυλάσσεται σε ειδική Αίθουσα του Τέμπλεου, όπου μόνο Κοσμικές και Αναληφθείσες Υπάρξεις επιτρέπεται να τη δουν και να επιχύσουν σ Αυτή τις ενέργειες και τη λατρεία Τους. Κατά την τελετή της μεταφοράς και εγκαθίδρυσης της Σαμπάλλα, από την Ινδία στο Long Island της Νέας Υόρκης, Η.Π.Α., την 26η Νοεμβρίου, 1964, δια ειδικής παραχώρησης η πλήρης Φλόγα ήταν ορατή σε όλους. (Ο Μορύα)

-----------------

20 Η Μεταβίβαση της Φλόγας αρχίζει στις 9 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου (ώρα της Νέας Υόρκης). Για τη Σαμπάλλα η ώρα είναι 9 το πρωί της Κυριακής. Στην Αθήνα είναι 4 η ώρα το πρωί της Κυριακής.

-----------------

21 Συγκρίνετε την πιο πάνω επίκληση του Κυρίου του Κόσμου, με την κάτωθι του Κοσμοσωτήρα ημών Ιησού Χριστού, που έδωσε στο Ερημητήριο της Αναστάσεως, την Κυριακή του Πάσχα, 10 Απριλίου, 1966. "Ω, Παντοδύναμε Κύριε, Υπέρτατη Πηγή όλης της ζωής, υποκλίνομαι με ευγνωμοσύνη γεμάτη ευλάβεια για το προνόμιο που πλουσιοπάροχα χορήγησες σ εμένα, επιτρέποντάς με να λάβω ενσάρκωση στο Πεδίο της Γης, με σκοπό να αφήσω εκεί ένα διαρκές παράδειγμα της Θελήσεώς Σου για την ανθρωπότητα. "Τα ωσαννά που δίνονται σήμερα με πνεύμα εγκωμιαστικό, εκπέμπονται προς τη δόξα Σου, ω Δημιουργέ του Σύμπαντος. Η ταπεινή επίκληση του δούλου Σου είναι για να βοηθήσει η ραδιοβολία που περιβάλλει σήμερα τον Πλανήτη Γη, τον αυξημένο αριθμό των τέκνων Σου, να αγγίξουν το άκρο του χιτώνα Σου και, κάνοντας αυτό, να γνωρίσουν ότι Εσύ είσαι η Αρχή και το Τέλος. Το Θείο Στοιχείο όλου του Σύμπαντος. Υποκλίνομαι με ταπεινότητα προ της μεγαλοπρεπούς Σου Παρουσίας".

-----------------

22 "Ο Φύλακας των Κυλίνδρων" αλλάζει κάθε έτος. Για το έτος 1956, "ο Φύλακας των Κυλίνδρων" ήταν ο ΄Αγγελος Micah, τέκνο του Αρχάγγελου Μιχαήλ και γνωστός στις Βιβλικές ημέρες, κατά την ΄Εξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. (Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ) Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μας κατατοπίζει για το ίδιο θέμα, σε ομιλία Του στο Royal Teton, την 2α Ιουλίου 1956. "Εκεί που η επίκληση είναι ρυθμική και σταθερή, εκεί εγκαθίσταται και διατηρείται η Φωτοβόλος Παρουσία Οιουδήποτε από τους Αναληφθέντες Διδασκάλους ή Κοσμικές Υπάρξεις οι Οποίες επικλήθηκαν.΄Ετσι, σε όλη τη Γη, στα διάφορα Αγιαστήρια, όπου σε ορισμένους από τους Διδασκάλους δόθηκε το προνόμιο συνεργασίας με τον εκεί όμιλο και όπου ο όμιλος αυτός συνειδητά κατευθύνει την προσοχή του στον εν λόγω Διδάσκαλο με "επιβεβαιώσεις" ή άσματα, τα μέρη αυτά έχουν μέσα τους και γύρω τους μία Φωτοβολία του Διδασκάλου αυτού, η οποία αποβαίνει τμήμα του Αγιαστηρίου και δια της οποίας ο Διδάσκαλος επιχύνει τη Θεία Του Αγάπη και βοηθά τους μαθητές δια των ενεργειών Του.

"Για να διατηρηθεί όμως μια τέτοια ευλογία, η Φωτοβόλος αυτή Παρουσία πρέπει ρυθμικά να αναγνωρίζεται τουλάχιστον μια φορά τη μέρα. Εάν δεν είναι δυνατόν να βρίσκεστε προσωπικά τόσο συχνά στο Αγιαστήριο ή στο μέρος των συνεδριάσεων… τότε να ενεργείτε μέσα από την "προβολή της συνείδησης"... Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τη συνειδητή προβολή της προσοχής σας (γιατί: "Εκεί που η προσοχή σας συγκεντρώνεται, εκεί είστε!) στο κάθισμα όπου συνήθως βρίσκεστε στο Αγιαστήριο ή στην εξέδρα εάν είστε ο ιθύνων του ομίλου, αναγνωρίζοντας με αγάπη, λατρεία και δοτικότητα τη Φωτοβόλο Παρουσία της ΄Υπαρξης ή των Υπάρξεων που θέλετε να διατηρείτε εκεί. Εάν συνειδητά το κάνετε αυτό, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, τουλάχιστον μια φορά τη μέρα, η Φωτοβόλος αυτή Παρουσία θα διατηρείται εκεί για χάρη σας. Αν όμως δεν αναγνωρίζεται ενώ παρίσταται και η ρυθμική επίκληση δεν διατηρείται, τότε η ισχυρή ραδιοβολία Της θα ελαττωθεί. Φυσικά, σε τέτοιες εστίες Φωτός των αναληφθέντων Διδασκάλων ή άλλων Κοσμικών Υπάρξεων, η ραδιοβολία πάντοτε αυξάνει όταν δίδεται μία ομιλία ή συνεδριάζει ο όμιλος ή εκτελείται τελετουργία.

"Η έλλειψη αρκετής ρυθμικής επίδοσης ήταν ένας λόγος που το Τέμπλεο της Ιερής Καρδιάς στην Ατλαντίδα, τελικά εξαφανίστηκε από τη φυσική όραση. Οι περισσότεροι από τους ιερείς και τις ιέρειες εκείνου του Τέμπλεου, δεν έδιναν πλέον την πρέπουσα ρυθμική προσοχή στο Ιερό Πυρ που είχε προσγειωθεί μέσα στο Τέμπλεο. Γιατί, για να διατηρηθεί εκεί η ορατή, απτή Παρουσία του Ιερού Πυρός, (Πυρ το οποίο εσείς ακόμη δεν ελκύσατε στον φυσικό, ορατό κόσμο), έπρεπε να διατρέφεται μέσα από τη συνειδητή τελετουργία του ομίλου των ιερέων και ιερειών, οι οποίοι εκούσια ανέλαβαν να μαγνητίζουν, να διατηρούν και να διευρύνουν τη Φλόγα, τουλάχιστον ανά δωδεκάωρο. Εξ αιτίας των σκιών που, εκείνη την εποχή, διαρκώς αυξάνονταν από την παρουσία και δράση των "οπισθοδρομικών", οι ενέργειες των ιερέων και ιερειών περιπλέχτηκαν και εστιάστηκαν στα δημιουργήματα του εξωτερικού κόσμου και η προσοχή τους άρχισε να απομακρύνεται από το αρχικό πρότυπο της τελετουργικής επίκλησης. "Μετά από κάποιο χρόνο, η Φλόγα τελείως εξαφανίστηκε από τους πολλούς Βωμούς του Ιερού Πυρός γιατί δεν υπήρχε κανείς εκεί να ενδιαφέρεται ή να είναι αρκετά πιστός να τη διατηρεί.

Όπως γνωρίζετε, η φύση της Φλόγας είναι να ανέρχεται και να επιστρέφει στην Πηγή από την οποία αρχικά προήλθε. Δε μπορούμε και δε θα επαναφέρουμε το ιερό Πυρ ορατό και απτό στη φυσική όραση της ανθρωπότητας, έως ότου έχουμε την από την αγάπη προερχόμενη σταθερή και ρυθμική εξυπηρέτηση εκείνων πάνω στους οποίους μπορούμε να βασιστούμε για τη μαγνήτιση του Ιερού Πυρός, τουλάχιστον μια φορά τη μέρα…". Aκολούθως ο Σέραπης, Τσοχάν της Τέταρτης Ακτίνας και Ιεράρχης του Ερημητηρίου της Αναλήψεως, μας δίνει τις παρακάτω πληροφορίες για το πώς δημιουργούνται οι Φλόγες στα διάφορα Ερημητήρια. "…..Πρώτον, μία υψηλά εξελιγμένη ανθρώπινη ύπαρξη αλλά που δεν έχει ακόμη Αναληφθεί, επειδή αναγνωρίζει την ανάγκη κάποιας ορισμένης Θεϊκής Αρετής ή Ποιότητας πάνω στη Γη, επικαλείται κάποια Θεότητα για την Ποιότητα αυτή. Η Θεότητα τότε ανταποκρίνεται επιδοκιμάζοντας. "Κατά τις διάφορες διαβιώσεις της πάνω στη Γη, μέσα στους αιώνες, αυτή η ύπαρξη εξακολουθεί να μαγνητίζει τη Φλόγα της Αρετής, αυτής της Ποιότητας ή Ενέργειας, από την Καρδιά του Ουρανού και των Μεγάλων Κοσμικών Πεδίων.
Η ύπαρξη ή οι υπάρξεις που διατηρούν αυτή τη Φλόγα στην ατμόσφαιρα της Γης, το κάνουν με τη Θεία Αγάπη που βρίσκεται μέσα τους όπως και με τη διαρκή εξυπηρέτησή τους προς τη Φλόγα. "Σαν παράδειγμα φέρνουμε τη Φλόγα της Αλήθειας στην Κρήτη. Στα Κοσμικά Πεδία Αυτή η Φλόγα φρουρείται και ενσωματώνεται από τη Θεά Εστία, Θείου Συμπληρώματος του Ηλιακού Λόγου. Πάνω στη Γη, η Φλόγα Αυτή ενσωματώνεται από την Παλλάδα Αθηνά. Η Φλόγα αυτή καθεαυτή έχει προσγειωθεί στο Ερημητήριο της Αδελφότητας στην Κρήτη, Ιεράρχης του οποίου είναι ο Ιλαρίωνας …."