Ερμηνεία του 2ου άθλου

Ταύρος της Κρήτης3Η Έννοια του Άθλου

Παρά την αρχική μερική αποτυχία ο Ηρακλής έκανε μια αρχή. Σύμφωνα με τον παγκόσμιο νόμο άρχισε το έργο του στο νοητικό πεδίο. Στην πραγματοποίηση του δημιουργικού σχεδίου, η σκέψη – παρόρμηση ακολουθείται από την επιθυμία. Την κατάσταση αυτή συνείδησης, που αποκαλούμε νοητική, την ακολουθεί μια κατάσταση ευαισθησίας και ο δεύτερος αυτός άθλος ασχολείται με τον κόσμο της επιθυμίας και τη δύναμη της επιθυμίας. Είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες άθλους και μας περιγράφεται με πολλές λεπτομέρειες. Μερικές από τις περιγραφές που δόθηκαν για τις διάφορες δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε ο Ηρακλής είναι εξαιρετικά αδρές και περιγραφικά σύντομες, αλλά οι δοκιμασίες στον Ταύρο, τους Διδύμους, τον Σκορπιό και τους Ιχθείς αναφέρονται πολύ εκτενώς.

Είναι δραστικές στην εφαρμογή τους και δοκιμάζουν κάθε τμήμα της φύσης του ζηλωτή. Το κλειδί στον άθλο του Ταύρου είναι η ορθή κατανόηση του Νόμου της Έλξης. Είναι ο Νόμος που  διέπει τη μαγνητική δύναμη και αρχή της συνοχής που δομεί τις μορφές μέσω των οποίων εκδηλώνεται ο Θεός ή η ψυχή δημιουργεί τη σταθερότητα που δείχνει την αντίσταση της μορφής σ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου της ύπαρξής της και αφορά στην αλληλοσχέτιση μεταξύ εκείνου που δομεί τη μορφή και της ίδιας της μορφής των δύο πόλων, θετικού και αρνητικού, πνεύματος και ύλης, Εαυτού και μη-Εαυτού, αρσενικού και θηλυκού και έτσι μεταξύ των αντιθέτων.

Τέσσερις Συμβολικές Λέξεις. Βλέπουμε ότι η δοκιμασία αυτή αφορά κυρίως στο πρόβλημα του σεξ. Υπάρχουν στην Αγγλική γλώσσα τέσσερις λέξεις που είναι ιδεογραφικές και συμβολικές.
Αποτελούνται από τρία γράμματα και είναι οι εξής, Θεός (God), Φύλο (Sex), Νόμος (Law) και Αμαρτία (Sin). Στις τέσσερις αυτές λέξεις εκφράζεται το σύνολο όσων υπάρχουν.

  Θεός, το άθροισμα όλων των μορφών, σύνολο όλων των καταστάσεων της συνείδησης και ενεργοποιού Ζωής.

  Σεξ, η ίδια η ζωή στη λειτουργία της, ελκύοντας πνεύμα και ύλη και εδραιώνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ αντικειμενικού και υποκειμενικού, εξωτερικού και εσωτερικού, επιθυμία, έλξη, ενστικτώδης ώθηση για δημιουργία, έλξη της ψυχής, παρόρμηση για τη Θεότητα, επιθυμία του αρσενικού για το θηλυκό, το δέλεαρ της ύλης για το πνεύμα. 'Oλες αυτές οι φράσεις μπορούν να συσσωρευτούν για να εκφράσουν μερικές από τις δραστηριότητες του Σεξ στις ποικίλες σχέσεις του.

  Νόμος, η παρακινούμενη από τη σκέψη ανταπόκριση του Θεού στη μορφή, οι θεσπισμένες συνήθειες από την άχρονη αλληλεπίδραση των πολικών αντιθέτων που έχουν αναγνωριστεί από την ανθρωπότητα σαν αναπόφευκτοι νόμοι της φύσης, η επιβολή της Θέλησης του Θεού και η εντύπωση αυτής της Θέλησης πάνω στη μορφή και η αναγνώρισή Της από τον άνθρωπο.

  Αμαρτία, σύμφωνα με το νόημά της σημαίνει “ο ένας που υπάρχει”, ανταρσία της μονάδας εναντίον της ολότητας, η ατομικότητα εναντίον της ομάδας, η ιδιοτέλεια εναντίον του γενικού συμφέροντος.

Αυτή είναι η ιστορία του σύμπαντος, που γράφεται για μας με τις τέσσερις αυτές λέξεις.
Θεός, το Όλο
Σεξ, η έλξη μεταξύ των μερών μέσα σ’ αυτό το Όλο
Νόμος, η συνήθεια του Όλου
Αμαρτία, η εξέγερση της μονάδας μέσα στο Όλο

Το διήγημα του Άθλου. Ο Μίνωας, βασιλιάς της Κρήτης, είχε έναν ιερό ταύρο που τον φύλαγε στο νησί της Κρήτης. Ο Ευρυσθέας ζήτησε τον Ηρακλή και του είπε ότι πρέπει να συλλάβει τον ταύρο και να τον φέρει από το νησί στην ενδοχώρα. Καμιά οδηγία δε δόθηκε για το πώς θα το κατόρθωνε, το μόνο που ήξερε ο Ηρακλής ήταν ότι ο ταύρος ήταν ιερός, γεννήθηκε από τη θάλασσα και το πεπρωμένο του ήταν να προσφερθεί θυσία στο Μίνωα. Έτσι ο Ηρακλής ταξίδεψε στην Κρήτη κι έψαξε όλο το νησί, καταδιώκοντας τον ταύρο από τόπο σε τόπο ωσότου τον έπιασε.

Έπειτα, λέγεται, καβαλίκεψε τον ταύρο σαν άλογο διέσχισε το νησί και μέσα από τα νερά που χώριζαν την Κρήτη από τη στεριά, τον έφερε στην πόλη των Κυκλώπων. Οι Κύκλωπες ήταν παράξενα όντα για τα οποία λέγεται ότι είχαν ένα μόνο μάτι στη μέση του μετώπου. Κυβερνώνταν από τρεις εξέχουσες μορφές των οποίων τα ονόματα ήταν: Βρόντος που σημαίνει βροντή, Στέρωπις που σημαίνει αστραπή και Άργος που σημαίνει στροβιλιζόμενη ενέργεια. Όταν ο Ηρακλής έφτασε με τον ταύρο στις πύλες της πόλης, συναντήθηκε με τους τρεις Κύκλωπες οι οποίοι παρέλαβαν τον ιερό ταύρο και ανέλαβαν τη φροντίδα του. Έτσι τελείωσε ο δεύτερος άθλος.

  Από το βιβλίο "ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ",  Αλίκης Μπέιλη, εκδόσεις Κέδρος