Εσωτερική Αυτογνωσία

Όλα τα γεγονότα που εξελίσσονται σήμερα στην ανθρωπότητα και μέσα στον καθένα μας, δείχνουν ότι βρισκόμαστε σ’ ένα μεταβατικό στάδιο εξέλιξης.
Σκοπός είναι να μεταβούμε σ’ ένα νέο επίπεδο συνειδητότητας, υψηλότερο, ατομικά και συλλογικά, όπου η νέα ανθρωπότητα θα είναι πιο ορατή και πραγματική.
Για το μέλλον αυτό, θα πρέπει να συμβάλλουμε και να εργαζόμαστε όλοι μας!!!

Το παρόν σεμινάριο «Εσωτερικής Αυτογνωσίας και Υπαρξιακής Αναγέννησης», που διατίθεται δωρεάν, συμβάλλει στην αληθινή γνώση του εαυτού μας, στην αλλαγή του επιπέδου συνειδητότητάς μας και ανοίγει μέσα μας τον άγνωστο κόσμο των δυνατοτήτων μας.
Η Ιοχροοχόος Ακαδημία στηρίζει τη μελέτη και την εργασία πάνω στον εαυτό μας προσφέροντας θεωρία, ασκήσεις και διαλογισμούς.
Χρησιμοποιείστε τα εργαλεία αυτά…
Δοκιμάστε τα ατομικά...

Προτείνετε στο περιβάλλον σας τη δημιουργία ομάδων που θα εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση.
Στηρίξτε τις πρωτοβουλίες αυτές.
Εμψυχώστε τες.

World map Social networking service Vector

Η πρόθεση όλων μας είναι η επαφή με τη ψυχή μας να φωτίσει το παρόν και το μέλλον μας.
Χαιρόμαστε να μαθαίνουμε τα νέα σας.
Με Θέληση για το Καλό...
Παιδεία Αγάπης...