‘Εσωτερική Ψυχολογία’ τόμος Ι’ σελ. 105 – 106

Τα ονόματα με τα οποία ο Κύριος της Έβδομης Ακτίνας είναι γνωστός, είναι πολλά και το νόημά τους έχει σήμερα πρωταρχική σημασία. Το έργο του μέλλοντος μπορεί να ιδωθεί από τη μελέτη αυτών των ονομάτων:

   Ο Αποκαλυφθείς Μάγος.
   Ο Εργάτης της Μαγικής Τέχνης
   Ο Δημιουργός της Μορφής
   Ο Χορηγός του Φωτός από το Δεύτερο Κύριο
   Ο Χειριστής της Ράβδου
   Ο Φρουρός της Ανατολής. Ο Σκοπός στην Ανατολή
   Ο Θεματοφύλακας του Έβδομου Σχεδίου
   Ο Επικαλούμενος, Προκαλών, την Οργή
   Ο Φύλακας της Μαγικής Λέξης
   Ο Φρουρός του Ναού
   Ο Αντιπρόσωπος του Θεού
   Αυτός Που εγείρει στη Ζωή
   Ο Κύριος του Θανάτου
   Αυτός Που τροφοδοτεί το Ιερό Πυρ
   Η Περιστρεφόμενη Σφαίρα
   Το Ξίφος του Μυσταγωγού
   Ο Θείος Εργάτης του Αλχημισμού
   Ο Οικοδόμος του Τετραγώνου
   Η Προσανατολίζουσα Δύναμη
   Ο Πύρινος Ενοποιητής. Το Πύρινο Ενοποιό Ον
   Το Κλειδί του Μυστηρίου
   Η Έκφραση της Θέλησης
   Ο Αποκαλύπτων το Κάλλος.

Ο Κύριος αυτής της Ακτίνας έχει μια ιδιάζουσα δύναμη πάνω στη Γη και στο φυσικό πεδίο της Θείας Εκδήλωσης. Η χρησιμότητά Του στους έξι Αδελφούς Του είναι συνεπώς φανερή. Κάνει να εμφανισθεί το έργο Τους. Είναι η πλέον ενεργός Ακτίνα σε αυτή την παγκόσμια περίοδο και ποτέ δε βρίσκεται εκτός εκδήλωσης για περισσότερα από 1500 χρόνια. Είναι σχεδόν σα να στριφογυρίζει μέσα και έξω από το ενεργό έργο μ’ έναν πολύ γοργό κύκλο. Οι στενότεροι συγγενείς Του, συμβολικά, είναι οι Αδελφοί Του της Δεύτερης και της Πέμπτης Ακτίνας σε αυτή την παγκόσμια περίοδο. Δομεί, χρησιμοποιώντας συνεργασία της Δεύτερης Ακτίνας, μέσω της δύναμης της σκέψης, συνεργαζόμενος έτσι με τον Κύριο της Πέμπτης Ακτίνας και πάνω στο φυσικό πεδίο που είναι η δική Του ουσιαστική και ιδιάζουσα σφαίρα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ Ι’ σελ. 105 – 106, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ