Ηλιακές επικλήσεις και επίκληση του Ιόχρου Πυρός

yoga-sunrise-meditation-1776549  Η ώρα της Ιόχρου Ενέργειας
Έχει έλθει η ώρα, η Ιόχρου Ενέργεια, η 7η Ακτίνα, να επικαλείται και να εφελκύεται συνειδητά για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας. Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη αυτή, μια ομάδα μαθητριών, που μελετά την Επιστήμη της Επίκλησης και της Εφέλκυσης του Ιερού Πυρός, που χρησιμοποιεί τις Ηλιακές Επικλήσεις (όπως καταγράφονται στην ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ του Διδασκάλου Θιβετανού, με διαμεσότητα την Αλίκη Μπέιλη) και που εργάζεται επικλητικά με το Ιερό Ιόχρου Πυρ, συσχετίζει τα κοινά δεδομένα, με σκοπό να γίνει συνειδητό ότι: έχει δοθεί από τους Διδασκάλους της Σοφίας, ένα ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ παραινέσεων, με στόχο, την εφέλκυση εκείνων των πνευματικών ποιοτήτων, που για πρώτη φορά πλανητικά, θα εκδηλώσει τη ψυχή της ανθρωπότητας και τις ποιότητες της πνευματικής υποκειμενικής ζωής.

Η επίκληση πρέπει να έχει δύναμη για να εφελκύσει την ορθή ποιότητα και τα ορθά αποτελέσματα. Χρειάζεται κατάθεση καρδιάς, αβλάβεια, ανιδιοτέλεια και γνώση. Ας τις ακούσουμε…

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Η Ιεραρχία προτείνει: Η Ιεραρχία ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στάσεις και δραστηριότητες για τη πραγματοποίηση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ της, ενόψει της μεγάλης ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ που παρουσιάζεται στην ανθρωπότητα από τη χρήση των Ηλιακών Επικλήσεων. …ατομικός αυτοέλεγχος…σταθερότητα διάκρισης και μη επίκριση… καθημερινή εκφώνηση του μάντραμ ‘Ανάκτησης’… σχέδιο για τη διανομή της επίκλησης… «Αδελφοί μου, δεν μπορείτε να αποφύγετε τη θυσία για πολύ, ακόμη και αν την έχετε αποφύγει μέχρι τώρα» Θιβετανός

Η εδραίωση μιας ζωής καλής θέλησης, αβλάβειας και ορθών ανθρώπινων σχέσεων, εξαρτάται από τη διαδικασία της Πνευματικής Επίκλησης. Η νέα και δυναμική αυτή δραστηριότητα, σχετίζεται με το Θετικό Πνευματικό Πόλο. Αυτός θα εφελκύσει την Επαφή της ανθρωπότητας με τις Πνευματικές Ζωές, με τις Θείες Ενέργειες και με την Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία.

Αποτελέσματα από τη χρήση της Ιόχρου Φλόγας. Η επιτάχυνση του Θείου Σχεδίου στη Γη. Η μαγνητική έλξη της 1ης ακτίνας. Η δημιουργία πλανητικού τριγώνου μεταξύ Σαμπάλλας – Ιεραρχίας – Ανθρωπότητας

Το επικουρικό μάντραμ της Ηλιακής Επίκλησης και ο αποκρυφιστικός του στόχος. Η Ιόχρου Ενέργεια είναι σύμμαχος και αρωγός για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας της ενέργειας στα τρία παγκόσμια κέντρα.