“Ηλιακές Πανσέληνοι” το Ζωντανό Απελευθερωτικό Έργο του ένδον Χριστού

meditation-yoga-vector-diagram-grass-way-practice-can-make-people-more-healthy-49084080Ηλιακή είναι η ενέργεια της καρδιάς, η χριστική ενέργεια.

Πανσέληνος είναι η περίοδος για τον Πλανήτη μας και κατ’επέκταση για την Ανθρωπότητα, εισροής και εκροής ειδικών, δυναμικών, ενεργειακών ποιοτήτων. Γιορτή είναι η Προσέγγιση με το Ανώτερο. Στον μελλοντικό κόσμο, οι σημερινές παγκόσμιες ενεργειακές γιορτές των πανσελήνων, θα είναι κοινές για τους πολίτες του πλανήτη μας, σε όλα τα μήκη και πλάτη και των δύο ημισφαιρίων.

Οι μεγάλοι πολιτισμοί, που ανατράφηκαν κάτω από την επιρροή του Κρίσνα, του Βούδα και του Χριστού θα έρθουν σε στενότερη επαφή. Η αποκρυσταλλοποίηση των δογμάτων και των ξεπερασμένων εξελικτικά ερμηνειών, η ανατροπή των εσφαλμένων εξουσιαστικών δεδομένων, δημιουργούν μια νέα, παγκόσμια προσέγγιση της θεότητας, απλούστερης, καθαρότερης και ανώτερης. Οι μεγάλες και θεμελιώδεις αλήθειες, που διαστρεβλώθηκαν για να ανταποκριθούν στα σχέδια των Δυνάμεων του Υλισμού, θα αποκατασταθούν, ενοποιώντας και συνθέτοντας. Ο Νόμος της Αγάπης και όχι ο Νόμος της Χωριστικότητας και του Μίσους θα αρχίσει να εφαρμόζεται.

Με πνευματική κλίση, πνευματική πρόθεση και αυξανόμενη θέληση και δυναμικότητα, η ανθρωπότητα θα οργανώνει τις ιερές της κοινές γιορτές, ενοποιώντας την πνευματική προσπάθεια και συσσωρεύοντας τους πνευματικούς πόρους. Αυτό θα γίνει δυνατό, καθώς η διευρυνόμενη ολοένα ανθρώπινη συνείδηση θα κατανοεί και θα αποδέχεται την Ενιαία Ανθρωπότητα και το κοινό της πεπρωμένο, που επηρεάζεται από την σχέση που υπάρχει, μεταξύ της Κυκλικής Ζωής που είναι ο Εαυτός του με την Ζωή που είναι η Ανθρωπότητα,
της Κυκλικής Ζωής που είναι η Ανθρωπότητα με την Ζωή, που είναι ο πλανήτης Γη
της Κυκλικής Ζωής που είναι ο πλανήτης Γη με τις Ζωές, που είναι οι άλλοι πλανήτες, που κινούνται μέσα στο δικό μας ηλιακό σύστημα
της Κυκλικής Ζωής που είναι το δικό μας ηλιακό σύστημα με τις Ζωές, που είναι άλλα συστήματα και πάει λέγοντας…