Ηλιακή Πανσέληνος Ζυγού

shutterstock_124224517 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ| "Ας γίνει η επιλογή"
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ|
"Εκλέγω τον δρόμο που οδηγεί μεταξύ των δύο μεγάλων γραμμών δύναμης"
7ος ΑΘΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ|
Ο ερυμάνθιος κάπρος

Στην πανσέληνο του Ζυγού διδασκόμαστε την επιστήμη της Διάκρισης. Οι ενέργειες του Ζυγού μας δίνουν τη δύναμη να επιλέξουμε (Ας γίνει η επιλογή). Καθετί που γίνεται σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι αποτέλεσμα μιας συνειδητής ή υποσυνείδητης εκλογής μας. Ακόμη και το να βιώνουμε ένα αδιέξοδο, είναι επιλογή μας. Το αδιέξοδο προκαλείται, είτε επειδή αρνούμαστε να αλλάξουμε μια λανθασμένη στάση που έχουμε, είτε επειδή αρνούμαστε να κάνουμε μία μετάβαση σε ένα άλλο επίπεδο. Ο Ζυγός μας βάζει να διακρίνουμε, γιατί δρούμε με τον συγκεκριμένο τρόπο; ποιος επιλέγει; η ψυχή ή η προσωπικότητα; ποιοι και τι είδους είναι οι στόχοι μας; Μπορούμε να δώσουμε ορθές απαντήσεις σε όλα αυτά, όταν ψυχή και προσωπικότητα βρίσκονται σε ισορροπία. Για να κατανοήσουμε όμως ποια είναι η ισορροπία που καλούμαστε να αναπτύξουμε πρέπει πρώτα να μελετήσουμε το σύμβολο της ζυγαριάς.

Τι δείχνει το σύμβολο;
Το σύμβολο της ζυγαριάς αποτελείται από τον κατακόρυφο άξονα, έναν οριζόντιο μοχλό και τους δύο δίσκους. Ο άξονας είναι το ξίφος για το οποίο μίλησε ο Χριστός. Είναι η δύναμη της θέλησης και η πνευματική αποφασιστικότητα. Η θέληση έχει σαν βάση το μόχθο, την πειθαρχία, την αφοσίωση και τη συνέπεια απέναντι στο πνεύμα. Είναι ο δρόμος που ακολουθούν οι μαθητές μεταξύ των δύο μεγάλων γραμμών δύναμης (που είναι το πνεύμα και η ύλη). Το ανώτερο σημείο του άξονα της θέλησης, σαν υπομόχλιο, στηρίζει έναν οριζόντιο μοχλό. Το υπομόχλιο συμβολίζει την εξισορρόπηση ύλης και πνεύματος. Υπάρχουν επίσης οι βραχίονες που κρατούν τους δίσκους και τέλος οι δίσκοι, που είναι οι εισερχόμενες και εξερχόμενες ενέργειες. Ο ένας δίσκος είναι το μάτι της Ψυχής. Ο άλλος, είναι η αξία του ανθρώπου: οι σκέψεις, ο λόγος και οι πράξεις μας. Ίσως θυμόμαστε τις παλιές ζυγαριές που είχαν βάρη από μέταλλο και ονομάζονταν πρότυπα βάρη. Τα πρότυπα βάρη σε αυτή την περίπτωση τοποθετούνται στο δίσκο που συμβολίζει το μάτι της ψυχής. Είναι οι αρετές οι πνευματικές επιτεύξεις οι μελλοντικοί στόχοι που οι ίδιοι θέτουμε στον εαυτό μας ανάλογα με την πνευματική επίγνωση που έχουμε.

Είναι ο δίσκος των εισερχόμενων ενεργειών που μας εμπνέουν. Οι ενέργειες αυτές φέρνουν μέσα μας αλλαγή και μας διευρύνουν. Ο άλλος δίσκος είναι τα σχέδια, οι πράξεις και η υπηρεσία μας. Είναι ο δίσκος των εξερχόμενων ενεργειών, δηλαδή το πώς εκφράσαμε εξωτερικά τη διεύρυνση που δεχτήκαμε. Είναι ο δίσκος που ζυγίζει την αξία μας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα πρότυπα βάρη δεν είναι πάντα τα ίδια αλλά αλλάζουν ανάλογα με το εξελικτικό επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε. Ένας εργάτης του Φωτός ζυγίζει την υπηρεσία του ανάλογα με το μέγεθος των μελλοντικών του οραμάτων και όχι σύμφωνα με το μέγεθος των παρελθοντικών του επιτεύξεων. Στη συγκεκριμένη Πανσέληνο πρέπει να ζυγίσουμε τις αξίες μας στο φως του Εσωτερικού μας Οδηγού και να δούμε αν αυτές αυξάνονται ή μειώνονται. Ζυγίζουμε την ειλικρίνεια, τη δικαιοσύνη, το σεβασμό, την υπομονή, την πνευματική μας αποφασιστικότητα, την ευαισθησία μας στη φωνή της ψυχής και το πώς τα εκφράζουμε στη ζωή μας.

Ειδικά η ευαισθησία παίζει σπουδαίο ρόλο γιατί συμβολίζει την πράξη του ζυγίσματος και τους βραχίονες. Πρέπει να αναπτύξουμε την ευαισθησία στις λεπτοφυείς ενέργειες αλλά αυτό δεν θα έχει νόημα αν δεν είμαστε ταυτόχρονα ευαίσθητοι στις ανάγκες του Σχεδίου και της ανθρωπότητας. Η ζυγαριά εξυπηρετεί στο να βρούμε την ισορροπία μεταξύ πνεύματος και ύλης, δηλαδή μεταξύ των ενεργειών που δεχόμαστε και του τρόπου που τις εκφράζουμε. Τι είναι όμως η ισορροπία; Είναι σκοπός; Είναι η ακύμαντη κατάσταση που μοιάζει με ακινησία; ΟΧΙ... Η ισορροπία δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι ένα μέσο για να κινηθούμε προς το σκοπό ο οποίος συνεχώς διευρύνεται.

Πνευματικά η ισορροπία περιγράφεται ως "μια δυναμική κατάσταση ενός ισοζυγισμένου συστήματος ενεργειών που ελέγχεται από μια υπεράρχουσα θέληση για το καλό". Είναι δηλαδή η εναρμόνιση των ενεργειών της ύλης και του πνεύματος με τέτοιο τρόπο ώστε ο πνευματικός Σπινθήρας μας να κινείται χωρίς να χάνει την κατεύθυνση. Τι σημαίνει αυτό; Ας το δούμε με ένα παράδειγμα, Ένας χορευτής κινείται συνεχώς κι όμως είναι σε ισορροπία με τη μουσική. Και όσο περισσότερο συντονίζεται με τη μουσική μέσω της κίνησής του, τόσο περισσότερο επιτρέπει στο μουσικό θέμα να ξεδιπλωθεί. Ο χορευτής είμαστε εμείς, η μουσική είναι ο Σπινθήρας μας. Η ισορροπία είναι η πλατφόρμα -το ενεργειακό επίπεδο- πάνω στο οποίο κινείται ο Σπινθήρας μας. Καθώς όμως ο Σπινθήρας προχωρά, χρειάζεται ένα νέο επίπεδο ισορροπίας. Πρέπει λοιπόν να του ετοιμάσουμε μια νέα ισορροπία-πλατφόρμα εναρμονισμένη στην αυξανόμενη ταχύτητα και το νέο ύψος του. Αν δεν το κάνουμε αυτό και επαναπαυτούμε στα όσα έχουμε ήδη πετύχει, τότε εμείς κρυσταλλωνόμαστε και ο Σπινθήρας δε μπορεί να προχωρήσει.
 
Πώς όμως επιτυγχάνουμε την ισορροπία;
Η ισορροπία επιτυγχάνεται, με το να γίνουμε ευαίσθητοι στην έμπνευση του Σπινθήρα μας, με το να μη στεκόμαστε στις αποτυχίες ή τις επιτυχίες μας αλλά ωστόσο να ασκούμε τη διάκριση. Ποιες δηλαδή σκέψεις, λόγια, πράξεις τον βοηθούν να εκδηλωθεί στην καθημερινότητά μας. Με το να αντιληφθούμε ότι ο Σπινθήρας μας είναι Υπηρέτης του Σχεδίου και πρέπει να αναπτύξουμε και να έχουμε κατεύθυνση στη ζωή μας τη θέληση για το συλλογικό καλό.
Οι ενέργειες του Ζυγού διοχετεύονται σε μας μέσω των πλανητών, Κρόνου, Αφροδίτης και Ουρανού.  Αυτοί οι πλανήτες μας βοηθούν να αναπτύξουμε τριών ειδών θέληση εντός μας:
 
Τη θέληση για εξέλιξη. Αντιστοιχεί στην 3η ακτίνα της ενεργού νοημοσύνης και σχετίζεται με το κέντρο του λαιμού και τον πλανήτη Κρόνο. Οι ποιότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε με τις ενέργειες του Κρόνου είναι, ειλικρίνεια σκοπού, αφοσίωση, ενεργητικότητα,  διάκριση, ακρίβεια και δικαιοσύνη.
 
Τη θέληση για δράση. Αντιστοιχεί στην 5η ακτίνα της Συγκεκριμένης Γνώσης και σχετίζεται με το ηλιακό πλέγμα και τον πλανήτη Αφροδίτη. Οι ποιότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε με τις ενέργειες της Αφροδίτης είναι ο σεβασμός, η αφοσίωση, η ορθότητα, η αγάπη,η ανεξαρτησία, η πνευματική οξυδέρκεια και η επιμονή.
 
Τη θέληση για έκφραση. Αντιστοιχεί στην 7η ακτίνα της Τάξης και Οργάνωσης και σχετίζεται με τη βάση της σπονδυλικής στήλης και με τον πλανήτη Ουρανό. Οι ποιότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε με τις ενέργειες του Ουρανού είναι η ευγένεια, το θάρρος, η ενότητα, η ευρύτητα πνεύματος, η ανεκτικότητα και η ταπεινότητα.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως οι ενέργειες αυτών των πλανητών δίνουν στην ανθρωπότητα την πολύτιμη ευκαιρία να χρησιμοποιήσει με ευφυΐα την ενέργεια και την ύλη, για να προχωρήσει το Θείο Σχέδιο στη Γη.
 
 

Πηγές
   Εσωτερική Αστρολογία, Α.Α. Μπέϊλη
  Οι Άθλοι του Ηρακλή, Α.Α. Μπέϊλη
  Η Συμφωνία του Ζωδιακού, Τορκόμ Σαραϊνταργιάν.