Ηλιακή Πανσέληνος Λέοντα

shutterstock_124224496 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ| "Είμαι Εκείνο και Εκείνο είμαι"
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ| "Ας υπάρχουν άλλες μορφές, Είμαι διότι είμαι"
5ος ΑΘΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ| "Ο Λέων της Νεμέας"

ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ο Λέοντας είναι ο αστερισμός μέσα από τον οποίο διαχύνεται η θέληση για εκπλήρωση ή για επίτευξη μέσα στην ανθρωπότητα και πάνω στον πλανήτη. Είναι ουσιαστικά το πνεύμα του αυτοκαθορισμού. Στην αρχή είναι η αποφασιστικότητα του μικρού εαυτού, της προσωπικότητας του αυτοσυνείδητου ατόμου. Μετά είναι η αποφασιστικότητα του Εαυτού, της ψυχής, του ομαδικά συνειδητού ατόμου, που έχει επίγνωση του μεγαλύτερου Συνόλου και του εαυτού του ως τμήμα, που είναι ολοκληρωμένο και βασικά ενοποιημένο. Αυτή η θέληση-για-το-καλό που επιτυγχάνεται μέσα από την εκπλήρωση εκτελείται σε σχέση με την ανθρώπινη ύπαρξη με την μεσολάβηση τριών αποκορυφώσεων:
Της θέλησης-για-το-καλό, που επιδείχνεται από την επίτευξη της αυτοσυνείδησης. Υπονοεί σώμα, εμφάνιση και είναι η έκφραση της τρίτης όψης. Της θέλησης-για-το-καλό, που επιδείχνεται κατά την τρίτη μύηση όταν η αυτοσυνείδηση δίνει τη θέση της στην ομαδική συνείδηση. Υπονοεί ψυχή, ποιότητα και είναι έκφραση της δεύτερης όψης. Της-θέλησης-για-το-καλό, που επιδείχνεται στις ανώτερες μυήσεις, όταν επιτυγχάνεται η συνείδηση του Θεού. Υπονοεί Ενάδα, Ζωή. Είναι η έκφραση της πρώτης όψης.

Ο εσωτερικός, ιεραρχικός και εξωτερικός κυβερνήτης του Λέοντα. Ο Ήλιος κυβερνά τον Λέοντα, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. O φυσικός Ήλιος φωτίζει την προσωπικότητα πάνω στο φυσικό πεδίο, η καρδιά του Ήλιου αποκαλύπτει την φύση της ψυχής και της Αγάπης. Ο Κεντρικός Πνευματικός Ήλιος οδηγεί στο ναό του ηλεκτρικού Σπινθήρα, του Εαυτού και αποκαλύπτει τη θέληση.

Αν ο σκοπός αυτού του Ηλιακού συστήματος είναι η ανάπτυξη της συνείδησης τότε γίνεται αντιληπτό γιατί ο Ήλιος είναι ο κυβερνήτης και των τριών καταστάσεων του Λέοντα. Αν πρόκειται για το ανθρώπινο ον, ο στόχος είναι η αυτοσυνείδηση και τότε προφανώς πρέπει να κυβερνά ο Ήλιος γιατί είναι η πηγή της φυσικής συνείδησης, της επίγνωσης της ψυχής και της πνευματικής ζωής. Οι τρεις όψεις του Ήλιου όπως εξετάζονται στη Μυστική Δοξασία είναι οι παράγοντες που προκαλούν τη γέννηση της συνείδησης και κάνουν δυνατό τον υπέρτατο στόχο. Ο φυσικός Ήλιος – η anima mundi. Η ζωική ψυχή. Πολλαπλότητα. Η καρδιά του Ήλιου – η ανθρώπινη ψυχή και το Θείο εγώ. Δυαδικότητα. Ο κεντρικός πνευματικός Ήλιος – η Θεία συνείδηση. Η θέληση του Όλου. Η επίγνωση του Θεού. Ενότητα.

Ποσειδώνας και Ουρανός
Όπως έχει ειπωθεί ο Ήλιος καλύπτει κάποιους κρυμμένους πλανήτες. Στην περίπτωση του Λέοντα, οι δύο πλανήτες μέσα από τους οποίους εστιάζει ο Λέων την ενέργειά του είναι ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός. Πάνω στον Μεταβλητό Σταυρό, ο φυσικός Ήλιος και οι επιρροές του επηρεάζουν τον άνθρωπο, διεγείρουν τα κύτταρα του σώματος και συντηρούν τη μορφή, επιδρώντας στα κέντρα κάτω από το διάφραγμα. Πάνω στον Σταθερό Σταυρό, η καρδιά του Ήλιου καλείται σε δραστηριότητα και διαχύνει τις ενέργειές της μέσα από τον Ποσειδώνα πάνω στον άνθρωπο. Αυτές διεγείρουν και επηρεάζουν τα κέντρα της καρδιάς, του λαιμού και του άζνα.
Πάνω στον Θεμελιώδη Σταυρό, ο κεντρικός πνευματικός Ήλιος, καλείται σε δραστηριότητα, και τότε ο Ουρανός είναι ο διανεμητικός παράγοντας και το κέντρο στο κεφάλι γίνεται το κέντρο στο σώμα του μυημένου μέσα από όπου μπορεί να έλθει ο έλεγχος και η κατεύθυνση. Η ενέργεια του Λέοντα εστιάζεται μέσα από τον Ήλιο και διανέμεται στον πλανήτη μας μέσα από τον Ήλιο και τους δύο πλανήτες που καλύπτει. Ο Ποσειδώνας που είναι το σύμβολο της Θεότητας των υδάτων, σχετίζεται με την έκτη ακτίνα που κυβερνά το αστρικό ή συναισθηματικό πεδίο της επιθυμίας.
Όταν ο Ποσειδώνας είναι ενεργός στον αναπτυγμένο τύπο που είναι Λέοντας, τότε το συναίσθημα – επιθυμία μετουσιώνεται σε αγάπη - έφεση και αφιερώνεται στη ψυχή. Ολόκληρη η συναισθηματική φύση ανταποκρίνεται στις ενέργειες που έρχονται από την καρδιά του Ήλιου και όταν συμβαίνει αυτό ο μαθητής είναι έτοιμος για τη δεύτερη μύηση. Η δραστηριότητα του Ουρανού καταγράφεται σε ένα πολύ υψηλό στάδιο της ανάπτυξης πάνω στην Ατραπό και είναι ανάλογο με εκείνο το σημείο ανάπτυξης της συνείδησης, στο οποίο ο φωτισμένος άνθρωπος με μια πράξη θέλησης, αφυπνίζει το κέντρο στη βάση της σπονδυλικής στήλης και τραβά το πυρ της Κουνταλίνι προς τα πάνω.

Σχέση Σείριου με Λέοντα
Αργότερα όταν θα θεμελιωθεί η νέα παγκόσμια θρησκεία το μηνιαίο φεστιβάλ του Αυγούστου, θα είναι αφιερωμένο στο έργο να γίνει επαφή, μέσα από την Ιεραρχία, με τη δύναμη του Σείριου ή τον αστερισμό του Μεγάλου Σκύλου. Ο Λέοντας από κοσμική έννοια κυβερνιέται από τον Σείριο που είναι ο οίκος της μεγαλύτερης Στοάς που επιτρέπει στον άνθρωπο να εισέλθει σαν ταπεινός μαθητής μετά την πέμπτη μύηση. Οι επιρροές του Σείριου εστιάζονται στο Regulus ή Βασιλίσκο που είναι ένα αστέρι πρώτης λαμπρότητας και συχνά αποκαλείται η καρδιά του Λέοντα. Ο Βασιλίσκος ονομάζεται επίσης και Κυβερνήτης ή Νομοθέτης, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος μπορεί τώρα να είναι ο νόμος μέσα στον εαυτό του, γιατί έχει εκείνο που είναι ο Βασιλιάς ή ο Κυβερνήτης. Κρυμμένη επίσης μέσα στον αστερισμό είναι και μια ομάδα αστέρων που ονομάζεται «Δρέπανο». Για τους αρχαίους μύστες συμβόλιζε το έργο του ατόμου που χρησιμοποιεί το «δρέπανο» για να κατακόψει εκείνο που εμποδίζει την εφαρμογή του πνευματικού νόμου και την ανοδική άνθηση της ψυχής.

ΛΕΟΝΤΑΣ – ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΣ
Το ζώδιο του λέοντα είναι το πέμπτο ζώδιο του ζωδιακού και είναι το κατεξοχήν ζώδιο της φωτιάς αυτήν την εποχή. Οι Υιοί του Νου, οι αυτοσυνείδητοι Υιοί του Θεού, είναι πάνω απ' όλα οι Υιοί της Φωτιάς, γιατί «ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει». Υπάρχει σ' αυτούς εκείνη η περίεργη ποιότητα που μπορεί να κάψει, να καταστρέψει και να ξεριζώσει όλα τα εμπόδια, όσα εμποδίζουν την ουσιαστική τους θεία έκφραση.
Υπάρχουν δυο στοιχεία στη φύση που συνδέονται στη συνείδηση του κοινού με την σκέψη του εξαγνισμού το ένα είναι το νερό και το άλλο η φωτιά. Η φωτιά προωθεί πάντοτε εσωτερικά αυτό που ξεκίνησε το νερό. Ο Κριός, ο Λέοντας και ο Τοξότης είναι τα ζώδια της φωτιάς. Υπό την επιρροή των ζωδίων αυτών πετυχαίνεται βαθμιαία η εξάγνιση ολόκληρης της ανθρώπινης φύσης και ο άνθρωπος αρχίζει να αναπροσανατολίζεται προς την παγκοσμιότητα, την αυτοσυνείδηση και τις προσηλωμένες στάσεις. Για αυτούς που είναι γεννημένοι στον Λέοντα ή τον έχουν σαν ωροσκόπο, καθώς και εκείνοι που ανοίγονται συνειδητά στις ενέργειες του Λέοντα, η περίοδος αυτή είναι εξαιρετικής σημασίας για να επιτευχθούν πνευματικά οράματα, μέσω εξαγνισμού, μεταστοιχείωσης, επικοινωνίας και κυριαρχίας. Αυτά είναι τα τέσσερα αποτελέσματα του πυρός και επηρεάζουν τον άνθρωπο ανάλογα με το σημείο της εξέλιξής του.

Σε σχέση με τον εξαγνισμό
Οι ζηλωτές εργάζονται με το «πυρ δια τριβής» για να εξαγνίσουν την φύση τους (φυσικό και συναισθηματικό σώμα και καθημερινή κοινωνική ζωή), ώστε να είναι ικανοί να έλθουν σε επαφή με ανώτερα πυρά. Οι μαθητές εργάζονται για την διάλυση των θυμαπατών και της μάγια έτσι ώστε να εκδηλωθεί το Σχέδιο πάνω στο φυσικό πεδίο. Οι Μυημένοι χρησιμοποιούν το Ηλιακό Πυρ μέσω της Καρδιάς του Ήλιου, για να εξαγνίσουν τις πλάνες του κόσμου ώστε να είναι δυνατή η ορθή κατανόηση του Σχεδίου. (Σχετίζεται με τη φύση της ψυχής, τον ανώτερο νου και το Σχέδιο). Οι μυημένοι ανώτερων βαθμών χρησιμοποιούν το Ηλεκτρικό Πυρ μέσω της Πνευματικής Τριάδας και της όψης της θέλησης για να εξαλείψουν τα εμπόδια που στέκονται στην ατραπό της ολοκλήρωσης του Θείου Σκοπού.

Το επόμενο σημείο του εξαγνισμού είναι η μεταστοιχείωση και έχει σχέση με την ανύψωση της ουσίας σε ένα ανώτερο πεδίο. Συμβολικά θα λέγαμε πως καθαρίζεται ο άνθρακας και μεταστοιχειώνεται σε χρυσό. Ο εξαγνισμός σχετίζεται με το πεδίο που εργάζεται, η μεταστοιχείωση όμως σχετίζεται με την ανύψωση σε ένα ανώτερο πεδίο. Έτσι μέσω εξαγνισμού και μεταστοιχείωσης ο άνθρωπος σαν ένα μέρος της φύσης, έρχεται σε επαφή με ανώτερες ενέργειες έτσι που άστρα, γαλαξίες και άνθρωποι βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση μέσω ενεργειακών δικτύων που δέχονται και μεταδίδουν ενέργεια. Η ενέργεια είναι δημιουργική μόνο μέσα από εξαγνισμένα οχήματα. Κάθε πεδίο έχει ένα αντίστοιχο σταθμό δύναμης στα ύψιστα πεδία. Αυτοί οι σταθμοί δύναμης που μεταδίδουν την πύρινη ενέργεια της δύναμης της θέλησης, δε μπορούν να έλθουν σε δραστηριότητα αν τα οχήματα ή φορείς δεν είναι εξαγνισμένα. Η δύναμη εκδηλώνεται μέσω αγνότητας.

Η τρίτη εργασία είναι η επικοινωνία με τα επτά πεδία συνείδησης. Επικοινωνία σημαίνει να είσαι σε ένωση με τις ανάγκες και τα οράματα των τριών μεγάλων κέντρων Ανθρωπότητας – Ιεραρχίας – Σαμπάλλα. Ο Λέων οδηγεί από τη συλλογική στην ατομική συνείδηση, το Εγώ στον Εαυτό, το άτομο στην ομάδα, τη θέληση για κυριαρχία πάνω στους άλλους στην θέληση για αυτοκυριαρχία, την ευαισθησία της προσωπικότητας στην Ψυχική επίγνωση, την αυταρχικότητα στην ανιδιοτελή ανάληψη των καθηκόντων της αληθινής ηγεσίας και την ιερή φύλαξη των ορθών σχέσεων, (Ο Εαυτός στην εκδήλωση της ατομικότητας), είναι ο Εαυτός εμποτισμένος από τον Εαυτό του Σύμπαντος, χαμένος σαν μια νότα μέσα στη συμφωνία. Καθώς απλώνεται η επαφή με όλο και ανώτερα και υψηλότερα πεδία, ο μηχανισμός του ατόμου μεταδίδει μεγαλύτερα οράματα από ηλιακές και γαλαξιακές πηγές, μέσω των οποίων οργανώνεται η ζωή και οι μελλοντικές του πράξεις.

Η επόμενη εργασία του μαθητή είναι να ασκήσει κυριαρχία. Ο Λέων παρέχει τις ενέργειες μέσω των οποίων ο μαθητής μέσα από το πνεύμα του αυτοκαθορισμού κυριαρχεί την προσωπικότητα και την ζωή του. Από το στάδιο όπου νομίζει ότι είναι το κέντρο του σύμπαντος, στέκεται στην υπηρεσία του Σχεδίου. Αργότερα στέκεται στο κέντρο της Θέλησης του Θεού, στο κέντρο του Σκοπού και αναπτύσσει παγκοσμιότητα.

Βασικοί τόνοι
Βασικοί τόνοι αυτού του ζωδίου είναι η ατομικότητα και η αυτοσυνείδηση. Ο Λέοντας ασκεί υπερβολικό έλεγχο στη ζωή του ζηλωτή γιατί πρέπει να γνωρίσει πρώτα τον εαυτό του προτού μπορέσει να γνωρίσει το θείο πνεύμα που είναι ο αληθινός του Εαυτός και προτού επίσης γνωρίσει τους συνανθρώπους του. Πολλοί άνθρωποι είναι πεπεισμένοι ότι είναι αυτοσυνείδητοι όταν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σαν το δραματικό κέντρο του σύμπαντος. Κινητοποιούνται μόνο από το συναίσθημα και ενεργοποιούνται από την επιθυμία. Όμως το πραγματικό αυτοσυνείδητο άτομο είναι εκείνο που έχει επίγνωση του σκοπού μιας αυτοκατευθυνόμενης ζωής και ενός αναπτυγμένου και οριστικού σχεδίου ζωής

Η μαζική συνείδηση στον καρκίνο, δίνει την θέση της στην ατομική συνείδηση στον Λέοντα. Μέσα από την μάζα ή την αγέλη προβάλει η αυτάρκης μονάδα που αποκτά αυξανόμενα επίγνωση της μοναδικότητάς της, της μοναχικότητάς τηςκαι της απομονωμένης της στάσης σαν «τον ένα στο κέντρο» του μικρού του κόσμου. Αυτή η στάση συνεχίζει να αναπτύσσεται, αποκτά έμφαση και γίνεται δυναμική, οδηγώντας στην έκδηλη εγωκεντρική συνείδηση του εγωιστή, νοήμονα ανθρώπου και στην φιλόδοξη επίδειξη της εγωιστικής δύναμης του ανθρώπου που επιθυμεί θέσεις και αξιώματα. Όμως τελικά έρχεται ο καιρός, όταν αρχίζει να ανατέλλει πάνω στην συνείδηση του ανθρώπου ο Σταθερός Σταυρός και η επιρροή του Υδροχόου (πολικό αντίθετο του Λέοντα). Τότε έρχεται βαθμιαία η ανύψωση της εστίασης της προσοχής μακριά από «τον ένα που στέκει μόνος», στον όμιλο που τον περιβάλλει και μια εξίσου σημαντική ανύψωση από τα εγωιστικά ενδιαφέροντα στα ομαδικά προαπαιτούμενα. Το αποτέλεσμα αυτού είναι το φως και η απελευθέρωση.

Σήμερα, μέσα από την ένταση των καταστάσεων και των φοβερών αποτελεσμάτων κάποιων γεγονότων, χιλιάδες άνδρες και γυναίκες βγαίνουν από τις τάξεις της μαζικής συνείδησης της αγέλης και το βαθύ ύπνο της ανευθυνότητας και αποκτούν επίγνωση του εαυτού τους ως αποσπασμένες δραστήριες οντότητες. Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην σημερινή κατάσταση γίνονται πιο ξεκάθαρα στο νου των μαζών των ανθρώπων. Μπορούν και θα δράσουν με πλήρη επίγνωση και προτιθέμενο συνειδητό σκοπό και κατανοούν τις επιπτώσεις και το τίμημα. Η αυτοσυνείδητη όψη της ανθρωπότητας που αναπτύσσεται υπό την επιρροή των ενεργειών του Λέοντα, επεκτείνεται σταθερά και μέσα από τις δυνάμεις που μεταδίδονται από τον Ουρανό και τον ενδέκατο οίκο, θα δώσει τελικά την θέση της στην ομαδική συνείδηση, στις ομαδικές σχέσεις και στο ομαδικό έργο.

Από αυτό το γεγονός πηγάζει και η τάση για συγχωνεύσεις, για ομοσπονδίες και για δραστηριότητες μέσα από ομίλους που διακρίνουν όλο και πιο πολύ την ανθρώπινη επικοινωνία. Η ομαδοποίηση αυτή που είναι τμήμα του Θείου Σχεδίου, βασίζεται πάνω στο ιδανικό της αδελφότητας, στη θέληση για το Καλό και τη ελευθερία του συνόλου και εκφράζει ένα πνευματικό στόχο. Η διαδικασία της σύνθεσης δεν είναι εύκολη, είναι επίπονη. Οι μονάδες είναι προσκολλημένες στη μαζική συνείδηση και μόνο οι κρίσεις μπορούν να τις φέρουν σε εξατομίκευση. Το φαινόμενο της ανθρώπινης διαμάχης, της αγωνίας του πόνου και της δυστυχίας δεν είναι παρά η διαδικασία της αποσύνθεσης των μικρότερων μονάδων και της ενοποίησης ευρύτερων.
Η διαμάχη αυτή αντικατοπτρίζεται στις ατομικές σχέσεις, στην κοινωνική, θρησκευτική, εκπαιδευτική και πολιτική ζωή. Ο Λέων σαν ένας μεγάλος μαγνήτης αφυπνίζει την ευαισθησία στις μονάδες και παράγει την επίγνωση του Εγώ είμαι, του δικού μου, του δικού μας, του έθνους μας, της φυλής μας, του πλανήτη μας, του ... Τελικά αυτές οι μονάδες, περνούν από μια διαδικασία αποσύνθεσης προκειμένου να σχηματίσουν ένα μέρος ενός ευρύτερου όλου. Η ανθρωπότητα προχωράει προς τη σύνθεση, προς την ενότητα, γιατί αυτό είναι το μέλλον της. Αυτό το μέλλον που δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί είναι η πιο μεγάλη ανάγκη της αυτή τη περίοδο.

Υπάρχουν επίσης δύο δευτερεύοντες αλλά όμως πανίσχυροι βασικοί τόνοι στο πρόσωπο που είναι Λέοντας.
Υπάρχει η θέληση για φώτιση που αποτελεί το κίνητρο για ατομική επίγνωση ατομική αντίληψη και διανοητική θετικότητα. Η θέληση για φώτιση είναι εκείνη που οδηγεί τους ανθρώπους να πειραματιστούν για να αποκτήσουν γνώση. Υπάρχει επίσης η θέληση να κυβερνά και να επικρατεί. Αυτή η θέληση να κυβερνά, οδηγεί ένα άτομο που γεννήθηκε σ' αυτό το ζώδιο να πετύχει την αυτοκυριαρχία και τον έλεγχο της προσωπικότητας (είτε με καλό κίνητρο είτε με εγωιστικό). Η πειθαρχία αυτή πρέπει να είναι αυτό-επιβαλλόμενη και αυτό-εκφραζόμενη γιατί δε δέχεται μέτρα πειθαρχίας που ζητούν να του επιβάλλουν άλλοι.
Η μαθητεία που επιβάλλεται από ανθρώπους πάνω σε άτομα που είναι Λέοντες οδηγεί αναπόφευκτα σε εξέγερση και επανάσταση και στην έκφραση εκείνου του οποίου προσπαθεί ο μαθητής να αποβάλλει. Η μαθητεία που επιβάλλεται από τον ίδιο οδηγεί στην τελείωση για την οποία είναι αξιοσημείωτα ικανός. Είναι η ίδια τάση που τον οδηγεί τελικά να ελέγξει με την προσωπικότητα που κυβερνιέται από τον Λέοντα, ομίλους και μικρές ομάδες ατόμων. Αυτό σε ένα αναπτυγμένο στάδιο είναι η έκφραση της ενέργειας του Λέοντα και της δυναμικότητας του Υδροχόου.

Συνοψίζοντας, και ο λόγος είπε: Ας υπάρχει η εξωτερική μορφή. Κυβερνώ επειδή είμαι. Είμαι Εκείνο και Εκείνο είμαι εγώ Είμαι( Εγώ Ειμί) : Η λέξη του αυτοσυνείδητου εγωιστή, ατομικού Λέοντα, Είμαι Εκείνο  (Εγώ Ειμί ο Ων): Η λέξη του ατόμου που είναι Λέοντας, που κερδίζει με γρήγορο ρυθμό την ανώτερη συνείδηση και προετοιμάζεται για την νέα και παγκόσμια έκφραση στον Υδροχόο.

ΛΕΟΝΤΑΣ – ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Το πολικό αντίθετο του Λέοντα είναι ο Υδροχόος και καθώς περνάμε τώρα μέσα στην Υδροχοϊκή Εποχή, η αλληλεπίδραση των ενεργειών ανάμεσα σ' αυτά τα δύο ζώδια είναι πολύ πιο ισχυρή από οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη εποχή στην ιστορία της φυλής. Αυτοί που έχουν το ζώδιο ή ωροσκόπο στον Λέοντα, έχουν μια μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν στο πεδίο της ενέργειας που προσφέρει ο Υδροχόος. Έρχονται σε επαφή με δυο σπουδαία χαρακτηριστικά, την παγκοσμιότητα και την αίσθηση του γενικού μερισμού. Το πολικό αντίθετο μπορεί να δράσει μέσα από διαφορετικούς ρόλους. Μπορεί να είναι μια πρόκληση, μια ενέργεια που ενεργοποιεί τις κρυμμένες ενέργειες του αντίθετου ζωδίου και μπορεί να δράσει όπως ο ανώτερος Εαυτός. Μπορεί να είναι μια ισορροπία, ένας σκοπός.

ΛΕΟΝΤΑΣ – ΜΟΝΙΜΟ ΑΤΟΜΟ
Ο Λέοντας σχετίζεται επίσης με το αστρικό μόνιμο άτομο. Ο όρος «μόνιμο άτομο» είναι ουσιαστικά συμβολικός και εκείνο που αποκαλούμε μόνιμο άτομο είναι στην πραγματικότητα μια μονάδα ενέργειας μέσα στην σφαίρα επιρροής της ακτίνας της ψυχής. Σ' αυτά τα άτομα αποθηκεύεται η περασμένη μνήμη της προσωπικής ζωής. Είναι στη φύση τους «κύτταρα μνήμης» και είναι οι χώροι αποθήκευσης της περασμένης εμπειρίας, της κερδισμένης ποιότητας και του ιδιαίτερου τόνου τον οποίο έχει επιτύχει το σώμα του οποίου αποτελεί πυρήνα (αιθερικό, αστρικό, νοητικό).
Είναι διαποτισμένα με τόση από την ποιότητα της συνείδησης, όση έχει πετύχει να αναπτύξει η ψυχή μέσα στους τρεις κόσμους. Μέσω του αστρικού μόνιμου ατόμου η ενέργεια της θέλησης μπαίνει σε δράση στο φυσικό πεδίο, εκδηλώνεται σαν επιθυμία και προοδευτικά μετατρέπεται σε έφεση, πνευματική θέληση, σκοπό και επιδίωξη. Ένα μόνιμο άτομο μέσα στον άνθρωπο είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σ` αυτόν και σε μια μεγαλύτερη ζωή. Το αστρικό μόνιμο άτομο σχετίζεται στενά με τα μοναδικά και βουδικά μόνιμα άτομα και έχει μια τρομερή επίδραση στη ζωή μας, αφού διοχετεύει θέληση και ενόραση, όταν το αστρικό σώμα είναι εξαγνισμένο από θυμαπάτες. Ο Λέων είναι πολωμένος στα ανώτερα επίπεδα του κοσμικού αστρικού πεδίου, που είναι η δεξαμενή της Αγάπης. Έτσι, το άτομο που είναι Λέων μπορεί να δείξει μια περιεκτική, ισχυρή αγάπη.

ΛΕΟΝΤΑΣ – ΠΡΩΤΗ ΑΚΤΙΝΑ
Ο αστερισμός του Λέοντα μεταδίδει την ενέργεια της πρώτης ακτίνας μέσω του τριπλού Ήλιου. Η πρώτη ακτίνα είναι η ενέργεια της θέλησης ή δύναμης και σχετίζεται κυρίως με εκείνη την όψη της θέλησης που υπερνικά το θάνατο. Είναι η ακτίνα του καταστροφέα. Η ανθρώπινη στάση πως ο θάνατος είναι ο καταστροφέας, παρουσιάζει μια περιορισμένη και εσφαλμένη άποψη. Η πρώτη ακτίνα καταστρέφει το θάνατο επειδή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το όλο θέμα είναι τμήμα της μεγάλης πλάνης.
Είναι ένας περιορισμός της ανθρώπινης συνείδησης, και βασικά σχετίζεται με τον εγκέφαλο και όχι με την καρδιά. Με μια πολύ πραγματική έννοια είναι «ένα πλάσμα της φαντασίας» Η κατάργηση του θανάτου και η καταστροφή της μορφής είναι μια εκδήλωση της πρώτης ακτίνας, γιατί επιφέρει στην πραγματικότητα το θάνατο της άρνησης και την εγκαινίαση της αληθινής δραστηριότητας. Είναι η ενέργεια που μπορεί να ονομαστεί το «Θείο κίνητρο». Είναι η ζωή στο σπέρμα που καταστρέφει με επιτυχία όλες τις μορφές, με σκοπό να μπορέσει να συμβεί εκείνη η πραγματωμένη εκπλήρωση. Είναι η θέληση που εισάγει.

Πηγές
Εσωτερική Αστρολογία, Α.Α. Μπέϊλη
Οι Άθλοι του Ηρακλή, Α.Α. Μπέϊλη
Η Συμφωνία του Ζωδιακού, Τορκόμ Σαραϊνταργιάν.