Η έβδομη ακτίνα και το ανθρώπινο βασίλειο

Η Έβδομη Ακτίνα της Τελετουργικής Τάξης ή Λευκής Μαγείας Ευταξίας ή Δημιουργικού Εργου της Ψυχής. Υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα ενδιαφέρουσας γνώσης ως προς τη δράση και τα αποτελέσματα σε όλα τα βασίλεια της φύσης.

Για το ανθρώπινο βασίλειο, για τον άνθρωπο, ισχύουν τα κάτωθι: Η 7η Ιόχρου Ακτίνα είναι η Ακτίνα της τελετουργικής τάξης. Η Ακτίνα που κάνει τον άνθρωπο να δοκιμάζει μεγάλη ικανοποίηση για “όλα τα πράγματα που γίνονται με ευπρέπεια και τάξη” και σύμφωνα με τους κανόνες και τα δεδικασμένα. Είναι η Ακτίνα του πρωθιερέα και του αυλικού αρχιθαλαμηπόλου, του στρατιώτη που είναι μια γεννημένη ιδιοφυία στην οργάνωση, του ιδεώδους γενικού επιμελητή που πάντα ενδύει και τρέφει το στράτευμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι η Ακτίνα της τέλειας νοσοκόμου που μεριμνά για τους ασθενείς που προσέχει και την πιο μικρή λεπτομέρεια, αν και έχει μερικές φορές υπερβολική τάση να παραβλέπει τις ιδιοσυγκρασίες των ασθενών και να προσπαθεί να τους βάλει στο σιδερένιο καλούπι της ρουτίνας. Η Έβδομη Ακτίνα είναι η Ακτίνα της μορφής, του τέλειου γλύπτη που βλέπει και δημιουργεί την ιδανική ομορφιά του σχεδιαστή ωραίων μορφών και τύπων οποιουδήποτε είδους, αλλά ο άνθρωπος αυτός δε θα επιτύχει σαν ζωγράφος εκτός αν η επηρεάζουσα Ακτίνα του είναι η Τέταρτη.

Ο συνδυασμός του τέσσερα και του επτά δημιουργεί τον ανώτατο τύπο καλλιτέχνη, όπου η μορφή και το χρώμα βρίσκονται και τα δυο στη κορύφωσή τους. Το λογοτεχνικό έργο του ανθρώπου της 7ης Ιόχρου Ακτίνας είναι αξιοσημείωτο για το εξαιρετικά καλοδουλεμένο στυλ του και ένας τέτοιος συγγραφέας μεριμνά πολύ περισσότερο για το ύφος παρά για το περιεχόμενο του έργου του. Όμως είναι πάντοτε ευφράδης τόσο στο γράψιμο όσο και στην ομιλία.

1η και 7η ακτίνα
Τα χαρακτηριστικά της 1ης και της 7ης ακτίνας που βρίσκονται σε συνάφεια είναι η δεσποτικότητα, η  σταθερότητα και η εμμονή. Ο άνθρωπος αυτός προσεγγίζει την Ατραπό της εξέλιξης μέσω κανόνων άσκησης και τελετουργίας kαι μπορεί εύκολα να προκαλεί την ανταπόκριση και να ελέγχει τις στοιχειακές δυνάμεις. Ελαττώματα της 7ης Ιόχρου Ακτίνας, Τυπικότητα, Φανατισμός, Υπερηφάνεια, Στενότητα, Επιπόλαιες κρίσεις και Κατάχρηση ισχυρογνωμοσύνης.

Ο προβληματικός τύπος ανθρώπου της 7ης Ιόχρου Ακτίνας είναι προληπτικός έχει βαθύ ενδιαφέρον για τους οιωνούς, τα όνειρα, όλες τις αποκρυφιστικές μεθόδους και τα πνευματιστικά φαινόμενα. Ο άνθρωπος της Έβδομης Ακτίνας, είναι πολλές φορές μισαλλόδοξος, απολαμβάνει τις καθιερωμένες τελετές και τους κανόνες, τις μεγάλες πομπές και επιδείξεις, τις επιθεωρήσεις στρατευμάτων και πολεμικών πλοίων, τα γενεαλογικά δέντρα και τους κανόνες προτεραιότητας.

Ειδικές Αρετές της 7ης Ιόχρου Ακτίνας, Δύναμη, Εμμονή για το καλό, Θάρρος, Ευγένεια, Άκρα προσοχή στις λεπτομέρειες, Αυτοπεποίθηση, Ανεξαρτησία μέσω εμπιστοσύνης στον εαυτό. Ο θετικός τύπος της Ακτίνας αυτής είναι απόλυτα αποφασισμένος να κάνει αυτό που είναι σωστό και να επιλέγει τις λέξεις που ταιριάζουν την κατάλληλη στιγμή, απ’ όπου και προκύπτει μεγάλη κοινωνική επιτυχία. Στη θεραπευτική, ο άνθρωπος της 7ης Ιόχρου Ακτίνας στηρίζεται στη μεγάλη ακρίβεια κατά την εφαρμογή της ορθόδοξης θεραπείας των ασθενειών. Πάνω του οι μέθοδοι της γιόγκα έχουν καλά φυσικά αποτελέσματα. Αρετές προς απόκτηση στην 7η Ιόχρου Ακτίνα, Συνειδητοποίηση της ενότητας, Ευρύτητα νου, Ανεκτικότητα, Ταπεινότητα, Λεπτότητα και Αγάπη.

  Από το βιβλίο “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ” ΤΟΜΟΣ Ι ΣΕΛ. 242 Διδάσκαλου Θιβετανού. Διαμεσότητα Αλίκης Μπέϊλη εκδόσεις Κέδρος