Η έννοια των τυπικών και της τελετουργίας στη ζωή

7_angels15Θα ήταν εδώ φρόνιμο να διευκρινίσουμε κάπως την ιδέα που υποκρύπτεται στην τελετουργία και το τυπικό. Υπάρχει μεγάλη εξέγερση αυτή την εποχή εναντίον του τυπικού, πολλοί δε καλοί και καλοπροαίρετοι άνθρωποι θεωρούν ότι οι ίδιοι έχουν υπερπηδήσει και υπερβεί το τελετουργικό. Υπερηφανεύονται που έχουν φτάσει αυτή τη λεγόμενη “απελευθέρωση”, λησμονώντας ότι μόνο η αίσθηση της ατομικότητας τους επιτρέπει αυτή τη στάση και ότι κανένα ομαδικό έργο δεν είναι ποτέ δυνατό δίχως κάποια μορφή τυπικού. Συνεπώς, η άρνηση συμμετοχής σε ομοιομορφία δράσης δεν αποτελεί σημάδι απελευθερωμένης ψυχής.

Η Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα έχει τα τυπικά της, αλλά πρόκειται για τυπικά που έχουν σαν αντικειμενικό τους σκοπό την εγκαινίαση και την αρωγή διαφόρων όψεων του Σχεδίου και των ποικίλων κυκλικών δραστηριοτήτων αυτού του Σχεδίου. Όπου παρουσιάζονται αυτά τα τυπικά, αλλά το νόημά τους, που ενδόμυχα υπάρχει, παραμένει κρυμμένο και ανεπίγνωστο, πρέπει σαν συνέπεια να εκδηλώνεται ένα πνεύμα απονέκρωσης, ματαιότητας και  βαριεστημένου ενδιαφέροντος για τις μορφές και τα τυπικά. Αλλά όπου καταδεικνύεται ότι το τυπικό και οι οργανωμένες τελετουργίες δεν είναι παρά μαρτυρία της περιφρούρησης δυνάμεων και ενεργειών, τότε η ιδέα είναι εποικοδομητική στην πραγμάτωσή της  συνεργασία με το Σχέδιο γίνεται εφικτή και ο στόχος της όλης Θείας υπηρεσίας αρχίζει να γίνεται φανερός. Κάθε υπηρεσία διέπεται από τυπικό.

Η έλευση της έβδομης ακτίνας θα οδηγήσει στην επιθυμητή αυτή κορύφωση, οι δε μυστικιστές που εκγυμνάζονται στην τεχνική του αποκρυφιστικού κινήτρου και στις μεθόδους του εξασκημένου μάγου θα διαπιστώνουν ότι όλο και περισσότερο βρίσκονται σε νοήμονα συνεργασία με το Σχέδιο και συμμετέχουν στα βασικά εκείνα τυπικά που διακρίνονται από τη δύναμή τους:
Να χαλιναγωγούν τις δυνάμεις του πλανήτη και να τις στρέφουν στην υπηρεσία της φυλής.
Να εξαποστέλλουν τις ενέργειες εκείνες που θα επιφέρουν σε κάποιο από τα βασίλεια της φύσης αποτελέσματα επιθυμητά και ευεργετικά.
Να επικαλούνται και να ανακατανέμουν τις ενέργειες που υπάρχουν σ’ όλες τις μορφές στα υπανθρώπινα βασίλεια.
Να θεραπεύουν δια της επιστημονικής μεθόδου της προσέγγισης ψυχής και σώματος.
Να φέρνουν φώτιση δια της ορθής κατανόησης της ενέργειας του Φωτός.
Να αναπτύξουν το ερχόμενο εκείνο τυπικό που, με το καιρό, θ’ αποκαλύψει τελικά την αληθινή σημασία του ύδατος που θα προκαλέσει επανάσταση στις χρήσεις του και θα διανοίξει για τον άνθρωπο μια ελεύθερη διάβαση στο αισθαντικό πεδίο.