Η αξία της ανταχκαράνα της ενεργού ζωντανής γέφυρας επικοινωνίας

Η αντακαράνα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα αμφίδρομης κατεύθυνσης. Κατά μήκος των ηλεκτρομαγνητικών ραδιοκυμάτων της αντακαράνα ο άνθρωπος επικαλείται εστιαζόμενος, τις ανώτερες εντυπώσεις εφελκύει την ανταπόκριση, οι ανώτερες εντυπώσεις μεταφέρονται από τα ανώτερα πεδία προς τα κάτω η εισροή τους δεν διασκορπίζεται χάρη στην ποιότητα του ηλεκτρομαγνητικού νήματος, συσσωρεύονται μέσα στην μαγνητική αύρα με την οποία ο άνθρωπος έχει περιβληθεί, διατηρούνται μέσα στην αύρα του προς αφομοιωτική επεξεργασία, γεννιέται η διανεμητική δραστηριότητα από το κατώτερο που με τη σειρά του επικαλείται το ανώτερο.

Αυτό συνεπάγεται αναγνώριση σημείων έντασης επέκταση σε μαγνητικές περιοχές (αύρες), που είναι ικανές επίκλησης και εφέλκυσης. Ο άνθρωπος τότε, στο βαθμό που έχει δομήσει μια ισχυρή, κάθετη ηλεκτρομαγνητική γέφυρα επικοινωνίας, προς τα ανώτερα βασίλεια της φύσης (την Ιεραρχία των Ψυχών, το Αγγελικό Βασίλειο) και τα κατώτερα βασίλεια της φύσης (ζωικό, φυτικό, ορυκτό και τα στοιχεία της φύσης), η μαγνητική του αύρα είναι εκπόρευση της ουσίας της ψυχής του και της πνευματικής εντύπωσης γίνεται ένα μαγνητικό διανεμητικό κέντρο φωτός, αγάπης και γνώσης. Έτσι πραγματοποιεί τον σκοπό της ύπαρξής του.