Η αρσενική και η θηλυκή ακτίνα

090ec2226e2ccc44815b8cdcd29f2d61Κατά τη Δημιουργία, οι Ελωίμ πρόβαλλαν δύο πανίσχυρες καμπύλες Ακτίνες που ενώθηκαν και δημιούργησαν ένα είδος «μήτρας» μέσα στην οποία ελκύστηκε η ηλεκτρονική ουσία του Συμπαντικού Φωτός για να διαπλάσει το σώμα του Πλανήτη.

  Η Αρσενική Ακτίνα συγκεντρώθηκε στην περιφέρεια των σημερινών Ιμαλαϊων και από τότε φρουρείται από τη Μεγάλη Κοσμική ΄Υπαρξη, Κύριο Ιμαλάια.

  Η Θηλυκή Ακτίνα συγκεντρώθηκε στην οροσειρά των ΄Ανδεων της Νότιας Αμερικής και είναι υπό τη φρούρηση της ΄Αλλης Κοσμικής ΄Υπαρξης, το Θεό Μερού, Μανού της ΄Εκτης Ρίζας Φυλής.

Μέχρι πρόσφατα, η Αρσενική Ακτίνα υπήρξε η επικρατέστερη και η πιο ενεργή για την ανθρωπότητα. Όμως τελευταία, άρχισε να προάγεται η Μεγάλη Θηλυκή Ακτίνα και να εισέρχεται σ ένα ευρύτερο στάδιο εκδήλωσης των δυνάμεών Της.