Η βίβλος της ζωής

Κάθε ατομικοποιηθείσα ψυχή, είτε βρίσκεται σε ενσάρκωση είτε όχι, είναι κάτοχος αυτής της Βίβλου που είναι γι αυτήν το αρχείο στο οποίο έχει καταγραφεί κάθε πράξη, καλή ή κακή, από την ημέρα που αυτή κατήλθε στον κόσμο της ύλης. Είναι το ημερολόγιο των διαφόρων διαβιώσεών μας. Είναι το "κατάστιχο" όπου θέλοντας και μη, καταγράψαμε κάθε λεπτομέρεια του παρελθόντος μας και το οποίο η Βίβλος παρουσιάζει αδέκαστα και αμερόληπτα. Αν και χρήση αυτής της Βίβλου μπορεί να γίνει από την Καρμική Επιτροπή για διάφορους σκοπούς, (για παράδειγμα, όταν ένα άτομο φτάσει σε τέτοια βαθμίδα πνευματικής εξέλιξης όπου ίσως μπορούν να του εμπιστευθούν κάποιο έργο για την επίτευξη συνολικής εξυπηρέτησης, το πρώτο που θα παρατηρήσει η Καρμική Επιτροπή θα είναι η "Βίβλος της Ζωής" του ατόμου και από τα εκεί παρουσιασθέντα, το Σεπτό αυτό Σώμα θα αποφασίσει αν το έργο μπορεί να επιτελεστεί από αυτό το άτομο ή όχι) κυρίως η χρήση της συνδυάζεται με την προαγωγή του ανθρώπου στην κλίμακα της εξέλιξης. Η σπουδαιότερη όμως χρήση της "Βίβλου" γίνεται όταν επέρχεται η μεγάλη για τον άνθρωπο στιγμή της Ανάληψης. Τότε είναι που Αυτή αποβαίνει ο κύριος παράγοντας για την επιβεβαίωση ή απόρριψη της Ανάληψης του ατόμου (επιστροφή στον Οίκο του Πατρός του), που είναι ο απώτερος σκοπός του ανθρώπου επί της Γης.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σε τμήμα ομιλίας Του που έδωσε προς όφελος των μαθητών το 1952, αναφέρει:
"Τα πάντα στις Εσωτερικές Σφαίρες διεξάγονται φυσικά και ομαλά. Τα πάντα γίνονται σύμφωνα με το Νόμο, όπως αυτό γίνεται και στην επίγεια ζωή σας. Καθένας από σας έχει μία "Βίβλο Ζωής". Ο Μάχα Τσόχαν φυσικά τις γνωρίζει όλες. Σ αυτές τις "Βίβλους" καταγράφονται τα ονόματα παράλειψης και θέλησης καθώς και το καλό που έκανε καθένας και από αυτά (οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοι) αποφασίζουν για το τι καθένας είναι ικανός να επιτελέσει στο μέλλον… Επιθυμούσα να φέρω μία από τις "Βίβλους" αυτές και να σας τη δείξω. ΄Ηθελα να δείτε μόνοι σας τι χρήση κάνετε της ζωής… Σηκώνεστε το πρωί. Σε όλη τη διάρκεια της νύχτας το Στοιχειώδες Βασίλειο έκανε εκκαθάριση της ατμόσφαιρας κατά την προετοιμασία για την άλλη μέρα. Το "Σχοινί του Αργυρίου"… διαρκώς ρέει ζωή στο σώμα σας… και εσείς διαρκώς καταγράφετε με τις σκέψεις σας, τις αισθήσεις σας, την ομιλία σας και τις πράξεις σας μία σελίδα, ένα κεφάλαιο και αν είσαστε ενεργητικοί και ζωτικοί, πολλές φορές έναν τόμο… Τη νύχτα υπογράφετε το όνομά σας και κλείνετε το βιβλίο. Μερικές φορές και τότε αόριστα, πριν ξαπλώσετε στο κρεβάτι κάνετε χρήση της Ιόχρου Καταναλίσκουσας Φλόγας.
"Αγαπητοί Μου, μην επιστρέφετε αυτές τις " Βίβλους" στη "Βιβλιοθήκη" του Μάχα Τσόχαν κάθε βράδυ με ορισμένα από τα γεγονότα που καταγράφηκαν σε αυτές. Όταν τις ανοίγει (ο Μάχα Τσόχαν) με την παρουσία του Αναδόχου (Διδασκάλου) σας, πώς νομίζετε πως αισθάνεται η Μεγάλη Αυτή ΄Υπαρξη; ΄Αν όμως κάνατε χρήση του Ιερού Πυρός -της Ιόχρου Φλόγας- όχι μόνο εξαγνίσατε το περιεχόμενο που βρίσκεται εκεί αλλά μετουσιώσατε την πηγή και τον πυρήνα των κακών πράξεών σας στις Εσωτερικές Σφαίρες καθώς και τη ροπή που έχετε προς τη δυσαρμονία. Επίσης αυτό σας υποβοηθά για να προαχθείτε και να γράψετε συντομότερα το τελευταίο και τελικό κεφάλαιο της "Βίβλου" σας. "Με τη χρήση του Ιόχρου Πυρός μπορείτε να σμικρύνετε την ιστορία της ζωής σας όταν θελήσετε να γυρίσετε πίσω στην αρχή των διαβιώσεών σας. Δε χρειάζεστε όλες τις λεπτομέρειες. Μόνο αναφλέξτε και θέστε σε ενέργεια την εκκαθαριστική Ιόχρου Φλόγα δια μέσου των παρελθόντων ζωών σας. Αυτή είναι η ελπίδα Μας όταν σας βλέπουμε να επωφελείστε από το Ιερό Πυρ, εγκαταλείποντας κάθε αίσθημα απελπισίας. "Η παρούσα κατάστασή σας είναι αρκετά ενδεικτική του τι ήσασταν αιώνα με αιώνα, στο παρελθόν. Δεν επιθυμούμε να αισθάνεστε απογοήτευση γιατί δε μπορέσατε να φέρετε σε πέρας αυτό που, σύμφωνα με το Φως σας, η καρδιά σας επιθυμεί… Η προσπάθειά Μας είναι να σας υποδείξουμε πώς να μεταχειρίζεστε τη ζωή εποικοδομητικά…

Θέλουμε να κατανοήσετε ότι είσαστε οι Φωτοφόροι που δια μέσου των αιώνων φέρατε τη Θεία Φώτιση (στη Γη) και ότι θα είναι αδύνατο για σας τώρα να μη μπορέσετε να εκπέμψετε την δυνατότητα της διαβεβαίωσης, της υγείας, των αναγκαίων πόρων και της εμπιστοσύνης, και όλα αυτά σε πλήρη κυριαρχία όταν ο εξωτερικός σας νους παραδίνεται στην καθοδήγηση του Χριστού που βρίσκεται μέσα σας. "Τα φυσικά σας σώματα δεν είναι παρά Τέμπλεα (Ναοί). Θέστε τα στην κατάλληλή τους τροχιά σαν όργανα όχι μεγαλύτερης σπουδαιότητας από την πένα με την οποία γράφετε. Τα δημιουργικά σας κέντρα της σκέψης και του αισθήματος, είτε συνεισφέρουν στην ατμόσφαιρα των Εσωτερικών Σφαιρών -ατμόσφαιρα που εξ ίσου επιθυμούμε να αποκτήσει και η ατμόσφαιρα της Γης- ή στη δημιουργία επιθανάτιου σάβανου για τον Πλανήτη (Γη), τον οποίο ο ΄Αγιος Γερμανός ελπίζει να μετουσιώσει σε περίλαμπρο Αστέρι της Ελευθερίας κατά τα επερχόμενα είκοσι έτη. Εάν ο ανθρώπινος αυτός πέπλος που είναι αόρατος στη φυσική σας όραση, μπορέσει να διαλυθεί με τη χρήση του Ιερού Πυρός, χρησιμοποιούμενος από υπάρξεις που δεν έχουν ακόμη αναληφθεί, θα μπορέσετε να προχωρήσετε ταχύτερα προς την Ανάληψη και την… εξυπηρέτηση προς τον Βασιλέα Μας (τη Θεότητα) ".