Η γνώση των τριών ανώτερων αιθερικών επιπέδων αποκαλύπτεται

Το φυσικό πεδίο,  στην πυκνότερη όψη του, κρύβει ελάχιστα μυστήρια για το σημερινό άνθρωπο, που διαθέτει γνώση γι’ αυτά τα ζητήματα. Αλλά τα αραιότερα επίπεδα του φυσικού πεδίου μένουν κρυμμένα και είναι για τον άνθρωπο το επόμενο πεδίο των ανακαλύψεών του. Η Τελετουργική Ακτίνα φέρνει μαζί της τα μέσα δια των οποίων η γνώση αυτή μπορεί να αποκτάται και να αποκαλύπτεται σε όλους και συνεπώς δεν είναι αποκλειστικό κτήμα των σοφών και των αποκρυφιστών. Τα τρία ανώτερα αιθερικά επίπεδα, με τους ενοίκους τους, γίνονται κτήμα όλων και με τους κατοίκους τους έρχεται η επόμενη προσέγγιση. Ας αναφέρουμε τα γεγονότα που ήδη πραγματοποιούνται.

  Πρώτο, ο πρώτος αιθέρας, με όλα όσα αποτελούνται από αυτή την ύλη, είναι ένα αναγνωρισμένο επιστημονικό γεγονός και οι επιστήμονες που εργάζονται ενορατικά θα καταλήξουν στην αναγνώριση των ντέβα αυτού του πεδίου. Τα άτομα που έρχονται σε ενσάρκωση στην Έβδομη αυτή Ακτίνα διαθέτουν τα μάτια που βλέπουν και οι πορφυροί ντέβα και οι μικρότεροι ντέβα του αιθερικού σώματος είναι ορατοί σε αυτά.

  Δεύτερο, όταν Αυτός τον Οποίο άγγελοι και άνθρωποι περιμένουν, προσεγγίζει περισσότερο το φυσικό πεδίο, φέρει μαζί Του όχι μόνο μερικά από τα Μεγάλα Όντα και τους Διδασκάλους, αλλά και μερικούς από τους Ντέβα που είναι για την εξέλιξη των ντέβα ό,τι οι Διδάσκαλοι για την ανθρώπινη εξέλιξη.

Να μην ξεχνάτε πως η ανθρώπινη εξέλιξη είναι μία από πολλές και πως η τωρινή περίοδος κρίσης ισχύει η ίδια και για τους ντέβα. Μετά από κλήση που έχει εκπεμφθεί σε αυτούς, προσεγγίζουν την ανθρωπότητα και με τον εξυψωμένο τους κραδασμό και την ανώτερη γνώση ενώνουν τις δυνάμεις τους με τις δυνάμεις της ανθρωπότητας, για την πρόοδο των δύο εξελίξεων. Οι ντέβα πολλά μεταδίδουν σχετικά με  το χρώμα και τον ήχο και την επίδρασή τους στα αιθερικά σώματα των ανθρώπων και των ζώων. Όταν αυτό που δίνουν γίνεται κατανοητό από τη φυλή, τα φυσικά δεινά καταργούνται και η προσοχή επικεντρώνεται στις αδυναμίες του αστρικού ή συναισθηματικού σώματος.

Αυτοί οι Ιόχροοι ντέβα των τεσσάρων αιθέρων, όπως μπορείτε να φανταστείτε, απαρτίζουν τέσσερις μεγάλες ομάδες με επτά δευτερεύουσες υποδιαιρέσεις.

Οι τέσσερις αυτές ομάδες εργάζονται με τους τέσσερις τύπους ανθρώπων που είναι τώρα σε ενσάρκωση, γιατί πρόκειται περί γεγονότος ότι σε καμιά περίπτωση σ’ αυτό το γύρο δεν είναι σε ενσάρκωση περισσότεροι από τέσσερις τύποι ανθρώπων σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τέσσερις Ακτίνες κυριαρχούν σε μια δεδομένη περίοδο και μία υπερισχύει σε σύγκριση με τις άλλες τρεις. Εννοώ μ’ αυτό ότι μόνο τέσσερις Ακτίνες βρίσκονται σε φυσική ενσάρκωση, γιατί στο πεδίο της ψυχής απαντώνται βέβαια και οι επτά τύποι. Την ιδέα αυτή εκφράζουν οι τέσσερις κάστες της Ινδίας και θα διαπιστώσετε ότι αυτές οι τέσσερις απαντώνται σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι τέσσερις ομάδες ντέβα είναι ένας όμιλος υπηρετών του Κυρίου με ειδικό έργο να έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους και να τους δίνουν συγκεκριμένη και πειραματική διδασκαλία.Προσφέρουν διδαχή για:

  την επίδραση του χρώματος στη θεραπεία των ασθενειών και ιδιαίτερα για την επίδραση του Ιόχρου Φωτός στη μείωση των ανθρώπινων δεινών και στη θεραπεία των ασθενειών εκείνων του φυσικού πεδίου που έχουν την προέλευσή τους στο αιθερικό σώμα ή αντίστοιχο 

  διδάσκουν τους ανθρώπους να βλέπουν αιθερικά, ανυψώνοντας τον ανθρώπινο κραδασμό με κάποια δική τους δράση,

  καταδεικνύουν στους υλιστές διανοητές του κόσμου το γεγονός ότι οι υπερσυνείδητες καταστάσεις υπάρχουν, όχι οι υπερανθρώπινες μόνο, και καταστούν σαφές το μέχρι τώρα μη αναγνωρισμένο γεγονός πως και άλλα όντα, εκτός από τα ανθρώπινα, έχουν την κατοικία τους στη Γη, 

  διδάσκουν ακόμη τον τρόπο ήχησης τόνων που αντιστοιχούν στις διαβαθμίσεις του Ιόχροου και μέσω της ήχησης αυτής καταστούν τον άνθρωπο ικανό να χρησιμοποιεί τους αιθέρες, όπως χρησιμοποιεί τώρα την ύλη του φυσικού πεδίου για τις διάφορες ανάγκες του καταστούν ικανά τα ανθρώπινα όντα να ελέγχουν με τέτοιο τρόπο τους αιθέρες ώστε το βάρος τους να μετουσιώνεται και  η κίνηση να εντείνεται, αποβαίνοντας πιο ταχεία, πιο διολισθητική, αθόρυβη και κατά συνέπεια  λιγότερο κοπιώδης, στον έλεγχο των αιθερικών επιπέδων από τον άνθρωπο βρίσκεται η ελάττωση της κούρασης, η ταχύτητα της μετακίνησης και η ικανότητα υπέρβασης του χρόνου,

  διδάσκουν επίσης τους ανθρώπους πώς να τρέφουν ορθά το σώμα και πώς ν’ αντλούν από τους περιβάλλοντες αιθέρες την απαιτούμενη τροφή, ο άνθρωπος τότε συγκεντρώνεται περισσότερο στην υγιεινή κατάσταση του αιθερικού σώματος και η λειτουργία του πυκνού φυσικού σώματος γίνεται πρακτικά αυτόματη καταστούν ικανά τα ανθρώπινα όντα, σαν φυλή και όχι σαν άτομα, να διευρύνουν τη συνείδησή τους έτσι ώστε να αγκαλιάσει το υπερφυσικό.

Μη λησμονείτε το σημαντικό γεγονός ότι με την επίτευξη αυτή ανακαλύπτεται από τους επιστήμονες ο ιστός που χωρίζει το φυσικό πεδίο από το αστρικό και τελικά αναγνωρίζεται ο σκοπός του. Με την ανακάλυψη αυτή έρχεται και η δύναμη να διαπερνούμε το πέπλο (τον ιστό) και έτσι να συνδεόμαστε συνειδητά με το αστρικό σώμα. Έτσι επιτυγχάνεται μια ακόμη ουσιαστική ενοποίηση. Κατόπιν τι άλλο θα συμβεί και ποια είναι η μέθοδος προσέγγισης αυτών των ντέβα; Όλο και περισσότερο στο μέλλον οι άνθρωποι θα λαμβάνουν συγκεκριμένη διδασκαλία, συχνά υποσυνείδητα, από τους ντέβα με τους οποίους συνδέονται. Αυτό στην αρχή θα γίνεται τηλεπαθητικά. 

Οι σημερινοί γιατροί λαμβάνουν πολλές πληροφορίες από ορισμένους ντέβα. Υπάρχουν δύο μεγάλοι ντέβα που ανήκουν στην Πράσινη ομάδα στα νοητικά επίπεδα και βοηθούν σ’ αυτό το έργο, μερικοί δε γιατροί παίρνουν πολλή γνώση υποκειμενικά από έναν Ιόχρου ντέβα που εργάζεται στο ατομικό υποπεδίο του φυσικού πεδίου, βοηθούμενος από ένα ντέβα του αιτιατού επιπέδου που εργάζεται με ή δια των εγώ τους. Καθώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να νιώθουν και να αναγνωρίζουν αυτούς τους ντέβα, δίνεται όλο και περισσότερη διδασκαλία. Οι ντέβα διδάσκουν με τρεις τρόπους:
α. Μέσω ενορατικής τηλεπάθειας.
β. Μέσω της εμφάνισης χρωμάτων, αποδεικνύοντας μ’ αυτό τον τρόπο την επίτευξη ορισμένων πραγμάτων.
γ. Με συγκεκριμένους μουσικούς ήχους που προκαλούν κραδασμούς στους αιθέρες, οι οποίοι με τη σειρά τους παράγουν μορφές.

Ο αιθέρας με τη πάροδο του χρόνου φαίνεται στην ενισχυμένη όραση της ανθρωπότητας ότι έχει περισσότερη υπόσταση από ό,τι είχε πρωτύτερα και καθώς αυξάνει η αιθερική όραση, οι αιθέρες αναγνωρίζονται σαν αυστηρά ύλη του φυσικού πεδίου. Συνεπώς όταν λόγω ασθενείας οι άνθρωποι καλούν ένα ντέβα, όταν αυτός ο ντέβα μπορεί να καταστρέφει τον άρρωστο ιστό ηχώντας μια νότα που έχει σαν αποτέλεσμα την εξάλειψη του αλλοιωμένου ιστού, όταν με την παρουσία που προκαλείται από τον κραδασμό βλέπουμε το νέο ιστό να δομείται στη θέση του προηγούμενου, τότε η παρουσία αυτών των ντέβα αναγνωρίζεται γενικά και η δύναμή τους χρησιμοποιείται.

Με ποιο τρόπο γίνεται αντιληπτή η παρουσία τους και πως χρησιμοποιούνται οι δυνάμεις τους; Πρώτα από όλα με μια συγκεκριμένη ανάπτυξη του ανθρώπινου ματιού που με αυτό τον τρόπο βλέπει ό,τι είναι τώρα αόρατο. Πρόκειται για μια αλλαγή μέσα στο μάτι και όχι για κάποια μορφή ψυχόρασης. Δεύτερο, μ’ ένα σταθερό πειραματισμό με τις επικλήσεις και τη χρήση τους ανακαλύπτεται η μέθοδος κλήσης των ντέβα. Αυτή η ανάπτυξη πρέπει να προσεγγισθεί με προσοχή, γιατί όταν πρόκειται για απροστάτευτους οδηγεί στην καταστροφή. Απ’ όπου και η ανάγκη να εμφυσήσουμε τον αγνό τρόπο ζωής την εκμάθηση προστατευτικών επικλήσεων και τύπων και τη δύναμη της εκκλησίας και του Τεκτονισμού να προστατεύουν.

Μην ξεχνάτε πως οντότητες του κακού υπάρχουν και σ’ άλλα πεδία εκτός του φυσικού πως μπορούν ν’ ανταποκριθούν σε ανάλογους κραδασμούς και πως οι επικλήσεις που καλούν ένα ντέβα μπορούν, αν δεν ηχηθούν με ακρίβεια, να καλέσουν μια οντότητα που θα σκορπίσει τον όλεθρο. Στο τυπικό βρίσκεται η προστασία. Απ’ όπου και η έμφαση που δίνεται στους εκκλησιαστικούς τύπους και στα Τεκτονικά τυπικά μια έμφαση που αυξάνει και δε μειώνεται με την πάροδο των ετών. Η δύναμη των επικλήσεων θα γίνει γνωστή αργότερα.