Η εκλογή του φυσικού στοιχειώδους

Η εκλογή του Φυσικού Στοιχειώδους για την εξυπηρέτηση ενός ατόμου, δε γίνεται από τους Πρώτους Κυρίους του Κάρμα χωρίς σκοπό αλλά κατόπιν προσεκτικής εξέτασης από Αυτούς.
  Πρώτιστα, το Στοιχειώδες οφείλει να ανήκει στην ίδια Σφαίρα – Ακτίνα που ανήκει και το υπό εξυπηρέτηση άτομο.
  Δεύτερο, η εκγύμναση και εμπειρία του να είναι τέτοια ώστε να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας το έργο που θα αναλάβει.

Η εκγύμναση αυτή ως επί το πλείστον, αρχίζει σε άλλα Συστήματα, όπου με τη διδασκαλία και καθοδήγηση σοφών και υψηλά εξελιγμένων Δέβας1 το Στοιχειώδες μαθαίνει να έλκει Ουσία από το Κοσμικό Φως και με Αυτή να διαπλάθει αυτό που έχει εντολή. H αρχή συνήθως, που θα τη γνωρίσουμε από την περιγραφή του Ελωίμ της ΄Εκτης Ακτίνας, γίνεται με τη δημιουργία ενός άνθους και καθώς προχωρά από μία κλίμακα σε άλλη υψηλότερη, φτάνει, όπως στην παρούσα περίπτωση, να του εμπιστεύονται τη διάπλαση του φυσικού σώματος στο οποίο θα εγκατασταθεί η «Εγώ Ειμί» Παρουσία.

Η αποδοχή και ανάληψη του έργου αυτής της εξυπηρέτησης γίνεται με κάθε μεγαλοπρέπεια προ της Καρμικής Επιτροπής, των Αγγέλων, των Ελωίμ και των ανώτερων Κτιστών των Μορφών. Κατά την τελετή αυτή, δίνεται ιερή υπόσχεση από τα Στοιχειώδη, ότι θα εξυπηρετούν τον άνθρωπο όσο αυτός θα βρίσκεται στον Πλανήτη