‘Η εξωτερίκευση της Ιεραρχίας’ σελ. 595, 768, 773, 776 – 778

Οι πέντε Διδάσκαλοι που σχετίζονται με τα αρχικά στάδια της οργάνωσης της Ιεραρχίας πάνω στη Γη είναι:
   ο Διδάσκαλος Κ.Χ.
   ο Διδάσκαλος Μορύα
   ο Διδάσκαλος Ρακότσκι
   ο Διδάσκαλος ο Οποίος ξεκίνησε το εργατικό κίνημα στο σύγχρονο κόσμο και
   εγώ ο ίδιος, ο αποκαλούμενος Διδάσκαλος Θιβετανός.

Ο Διδάσκαλος ο Οποίος ξεκίνησε αυτό που αποκαλείται "εργατικό κίνημα" στο σύγχρονο κόσμο εργάζεται κυρίως με τους διανοούμενους και επομένως είναι ένας Διδάσκαλος Τρίτης Ακτίνας  πάνω στην Ακτίνα της Ενεργού Νοημοσύνης. Το Άσραμ Του ασχολείται με τα προβλήματα της βιομηχανίας και ο στόχος κάθε σκέψης, κάθε σχεδιασμού και κάθε εργασίας για να εντυπωθούν οι δεκτικές διάνοιες κατευθύνεται προς την πνευματοποίηση των εννοιών του εργατικού κόμματος σε κάθε χώρα και των βιομηχάνων. Έτσι τους στρέφει προς το στόχο του ορθού μερισμού σαν το μεγαλύτερο βήμα προς τις ορθές ανθρώπινες σχέσεις. Επομένως αυτός ο Διδάσκαλος συνεργάζεται με το Διδάσκαλο Ρ. – ο Oποίος είναι η Κεφαλή του Άσραμ της Τρίτης Ακτίνας και ο Oποίος είναι επίσης ένας από το Τρίγωνο Δυνάμεων που ελέγχει το μεγαλύτερο Άσραμ της ίδιας της Ιεραρχίας. Ερχόμαστε τώρα να εξετάσουμε αυτό το απέραντο Άσραμ που ελέγχεται από το Διδάσκαλο Ρ. Είναι ο Κύριος του Πολιτισμού και το έργο Του είναι να εισάγει το νέο πολιτισμό που περιμένουν όλοι οι άνθρωποι.

Είναι ένα Άσραμ της Τρίτης Ακτίνας και επομένως περιβάλλει μέσα στον αξεπέραστο δακτύλιό του όλα τα Άσραμ που βρίσκονται στην Τρίτη Ακτίνα της Ενεργού Νοημοσύνης, στην Πέμπτη Ακτίνα της Συγκεκριμένης Επιστήμης και στην Έβδομη Ακτίνα της Τελετουργικής Τάξης. Όλα αυτά τα Άσραμ εργάζονται υπό τη γενική διεύθυνση του Διδασκάλου Ρ. Εργάζεται κυρίως μέσω των Διδασκάλων των τριών αυτών τύπων Ακτινικής ενέργειας. Ο Ίδιος ασχολείται αυτή τη στιγμή με την ενέργεια της Έβδομης Ακτίνας που είναι η ενέργεια που δημιουργεί τάξη στον πλανήτη μας. Αυτή είναι η Ακτίνα της Τελετουργικής Τάξης και μέσα από τη δραστηριότητα αυτής της ενέργειας, όταν κατευθύνεται και χρησιμοποιείται σωστά, επιβάλλεται ένας ρυθμός σε όλες τις όψεις της ανθρώπινης ζωής.
Γίνεται σταθερά μια προσπάθεια να αναχαιτισθεί το άσχημο χάος του παρόντος και να παραχθεί η διευθετημένη ομορφιά του μέλλοντος. Το μεγάλο όπλο που χρησιμοποιείται τώρα από τις συνδυασμένες Δυνάμεις του Κακού είναι το χάος, η διάσπαση, η έλλειψη εδραιωμένης ασφάλειας και ο επακόλουθος φόβος. Η ισχύς των κακών αυτών δυνάμεων είναι εξαιρετικά μεγάλη, επειδή ανήκουν σε όλες τις ιδεολογίες και όχι σε κάποια ιδιαίτερη ομάδα. Το χάος που δημιουργείται από την αδιαφορία, το χάος που δημιουργείται από την αβεβαιότητα, το χάος που δημιουργείται από το φόβο, την πείνα, την ανασφάλεια, το χάος που δημιουργείται από το να βλέπεις τους άλλους να υποφέρουν ενώ είναι αθώοι και το χάος που δημιουργείται από τα φιλόδοξα στοιχεία που προκαλούν ανησυχία και διαμάχη σε κάθε έθνος, χωρίς εξαίρεση, αυτοί είναι οι παράγοντες με τους οποίους προσπαθεί να ασχοληθεί ο Διδάσκαλος Ρ.
Είναι ένα εγχείρημα υπέρτατης δυσκολίας. Oλόκληρος ο ρυθμός της διεθνούς σκέψης πρέπει να αλλάξει και αυτό αποτελεί ένα αργό και επίπονο έργο. Οι κακές προσωπικότητες που σε κάθε χώρα ευθύνονται για το χάος και την αβεβαιότητα πρέπει να αντικατασταθούν τελικά από εκείνους που μπορούν να συνεργασθούν με το ρυθμό της Έβδομης Ακτίνας και έτσι να δημιουργήσουν διευθετημένη ομορφιά. Το εγχείρημα περιπλέκεται περισσότερο από το γεγονός ότι με την αντικατάσταση του χάους από την τάξη πρέπει να διατηρηθούν οι εθνικές κουλτούρες και πρέπει να παρουσιασθεί στους ανθρώπους το σχεδιάγραμμα του νέου πολιτισμού. Συνεπώς το μεγάλο αυτό Άσραμ είναι αντιμέτωπο με δύο στοιχεία σε κάθε χώρα και έθνος, εκείνους τους ανθρώπους που εμμένουν στα κακά, παλιά πράγματα του παρελθόντος και εκείνους που εργάζονται για την ακριβώς αντίθετη σκοπιά και για εκείνο που είναι νέο.
Κάτω από την επιρροή της ενέργειας αυτής της Έβδομης Ακτίνας πρέπει να επέλθει ισορροπία και να διατηρηθεί, έτσι ώστε να μπορεί να διανυθεί με ασφάλεια η “ευγενής μεσαία ατραπός” της ορθής δράσης και των ορθών ανθρώπινων σχέσεων. Όμως το έργο του Διδασκάλου Ρ. φωτίζεται από το γεγονός ότι η Έβδομη Ακτίνα έρχεται τώρα σε δραστηριότητα και η δυναμικότητά της αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Το εγχείρημά Του υποβοηθείται επίσης από το νοήμον έργο που γίνεται από το Άσραμ του Άγγλου Διδασκάλου ο Oποίος εργάζεται σταθερά με τις μάζες που αφυπνίζονται και εγείρονται. Κάθε Oκτώβριο και κάθε Μάρτιο ο Διδάσκαλος Ρ. συγκεντρώνει το συμβούλιο των βοηθών Του, τους Διδασκάλους και τους ανώτερους μυημένους στα Άσραμ της Τρίτης, της Πέμπτης και της Έβδομης Ακτίνας. Αν και είναι η Κεφαλή της Τρίτης Ακτίνας Όψης και συνεπώς ελέγχει τις δύο Ακτίνες Ιδιότητας που προαναφέρθηκαν, δε χειρίζεται ο Ίδιος αυτές τις δυνάμεις, επειδή είναι ένας από τις τρεις Κεφαλές της Ιεραρχίας και το έργο Του δε μπορεί να περιορισθεί στη δραστηριότητα μόνο μιας Ακτίνας.
Εργάζεται μέσα από τα Άσραμ αυτών των Ακτίνων, αλλά ο Ίδιος εργάζεται κυρίως σε συνεργασία με το Χριστό και το Μανού. Καθώς η Έβδομη Ακτίνα της Oργάνωσης και του Τελετουργικού Έργου αρχίζει να επικρατεί και εκδηλώνεται, το έργο του Διδασκάλου πάνω σε αυτή την Ακτίνα είναι εκείνο της Σύνθεσης στο φυσικό πεδίο, όλων των τμημάτων του Σχεδίου. O Διδάσκαλος Ρακότσκι παίρνει το γενικό σχέδιο όπως σκιαγραφείται στην εσώτερη Αίθουσα Συμβουλίου της Σαμπάλλα και το προσεγγίζει όσο είναι δυνατό. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δρα ως ο Γενικός Διευθυντής για να προωθούνται σχέδια του εκτελεστικού συμβουλίου του Χριστού.

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ’ σελ. 595, 768, 773, 776 – 778, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ