Η επίκληση της ιόχρου ενέργειας

ΤΟ ΙΟΧΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ, ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΑΣ,
ΜΕΤΟΥΣΙΩΤΙΚΗΣ ΙΟΧΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Χρησιμοποιούμε λοιπόν την εξής Μαντρική πρόταση
Ως προεργασία
Για τη χρήση των Ηλιακών Ιόχροων Επικλήσεων

 

     ΜΑΝΤΡΑΜ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ

"Γνωρίζουμε,

Ως Κύριε της Ζωής και της Αγάπης,
Για την Ανάγκη.

Άγγιξε
Την καρδιά μας πάλι με αγάπη,

Ώστε και εμείς να μπορούμε
Να αγαπάμε και να δίνουμε."

Η σκέψη της ελεύθερης κυκλοφορίας της ενέργειας
Κινητοποιεί αυτή τη μαντρική πρόταση:

Ο βασικός τόνος της είναι η Θυσία-1η όψη-και
η Αγάπη -2όψη-. Επομένως οι λέξεις
«ώστε και εμείς να μπορούμε να αγαπάμε και να δίνουμε»
Μπορούν να δημιουργήσουν μια επαφή ανάμεσα στα δύο
Ώστε να χρησιμοποιηθεί πνευματικά η Ιόχρους-7η οψη-.

 

  ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΧΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Θεία Ιόχρου Ενέργεια
Από την Ιερή Πηγή Σου

Σε επικαλούμαι και Σε εφελκύω μέσα στα σώματά μου.

Σε εισπνέω και Σε διανέμω
Μέσα στα κύτταρά μου.

Στην Καθαρτήρια
Ιόχρου Θάλασσά Σου,
Μέσω της Ιερής Ροής Σου, ΜΕΤΑΦΕΡΕ
ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ
Κάθε δυσαρμονία!

ΚΑΝΕ με
Φάρο Φωτοδότη
Της Ενέργειά Σου.

Συμμέτοχο
Στο Απελευθερωτικό
ΙΟΧΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΣΟΥ.