Η επιστήμη της εντύπωσης

10947305_1074150355935427_6977248456977880287_o

"Ο Νέος  Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου  εντυπώνεται από την ενεργό νοημοσύνη του Θεού"

Το όλο θέμα της τηλεπαθητικής επικοινωνίας μπορεί να προσεγγισθεί κάτω από έναν πιο υποκειμενικό τίτλο ή όνομα που είναι όμως επεξηγηματικό ενός πιο παγκόσμιου και προγενέστερου σταδίου από ό,τι είναι η άμεση τηλεπαθητική λήψη. Ο αποκρυφιστής προσεγγίζει πάντα το ζήτημα που συνδέεται με την εξελικτική διαδικασία, από τη σκοπιά του συνόλου και έπειτα του μέρους, από την περιφέρεια στο κέντρο, από το παγκόσμιο στο μερικό.

Μεταξύ Τους οι Διδάσκαλοι δεν ασχολούνται με την τηλεπάθεια σαν επιστήμη που δικαιολογεί εξέταση, προσπάθεια και διδαχή. Τους ενδιαφέρει πρωτίστως η Επιστήμη της Εντύπωσης. Ο όρος που χρησιμοποιείται συχνότερα από Αυτούς είναι το εσωτερικό ισοδύναμο εκείνου που εννοεί το μέσο πρόσωπο όταν λέει “έχω την εντύπωση”. Εντύπωση είναι η λεπτοφυής αντίδραση, περισσότερο ή λιγότερο ακριβής, στην κραδασμική νοητική δραστηριότητα κάποιας άλλης διάνοιας ή ομάδας διανοιών κάποιου συνόλου καθώς η ακτινοβόλος επίδρασή της επηρεάζει τη μονάδα ή το άθροισμα μονάδων. Το πρώτο στάδιο της ορθής τηλεπαθητικής λήψης είναι πάντα η αποτύπωση μιας εντύπωσης.

Η αποτύπωση αυτή είναι γενικά ασαφής στην αρχή αλλά καθώς η σκέψη, η ιδέα, ο σκοπός ή η πρόθεση του απστέλλοντα παράγοντα συγκεκριμενοποιείται, περνά στο δεύτερο στάδιο όπου εμφανίζεται σα μια συγκεκριμένη μορφή – σκέψη. Τελικά η μορφή – σκέψη αυτή κάνει την κρούση της στη συνείδηση του εγκεφάλου στην περιοχή που βρίσκεται πίσω ακριβώς από το κέντρο άζνα και επομένως στην περιοχή της υπόφυσης, μυξαδένα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί στην περιοχή του κέντρου του ηλιακού πλέγματος. Αλλά για τις Ζωές οι Οποίες έχουν υπερβεί τη ζωή στους τρεις κόσμους και οι Οποίες δε ρυθμίζονται από τον τριπλό μηχανισμό της προσωπικότητας, η εντύπωση είναι ο παράγοντας που έχει σημασία. Η συνείδησή Τους εντυπώνεται και τόσο ευαίσθητη είναι η ανταπόκρισή Τους στην ανώτερη εντύπωση ώστε απορροφούν ή οικειοποιούνται την εντύπωση έτσι ώστε να γίνει μέρος της δικής Τους “παρωθητικής ενέργειας”. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο θέμα για να το διευκρινίσω και οι λόγοι είναι δύο:

Τα μέλη της Ιεραρχίας, μεταξύ των Οποίων έχω τη θέση του Διδασκάλου, είναι Αυτά τα Ίδια στο στάδιο εκμάθησης αυτής της Επιστήμης της Εντύπωσης. Την εκμάθηση την κάνουν στα επίπεδα του αφηρημένου νου, της ενόρασης ή του μάνας και του βούδδι.

Η επιστήμη αυτή είναι προς το παρόν χωρίς λεξιλόγιο. Δεν περιορίζεται σε κανένα στάδιο από μορφές – σκέψεις αλλά περιορίζεται από λεκτικές μορφές. Και συνεπώς είναι δύσκολο πρόβλημα για μένα να μεταβιβάσω οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το λεπτοφυή αυτό τρόπο επικοινωνίας που η τηλεπάθεια είναι στην πραγματικότητα μια εξωτερική εκδήλωσή του.

Η εντύπωση σαν τέχνη που πρέπει να εκμαθηθεί τόσο από τη σκοπιά του παράγοντα εντύπωσης όσο και από τη σκοπιά εκείνου που δέχεται την εντύπωση σχετίζεται σαφώς με τον κόσμο των ιδεών. Σε ότι αφορά στην πλανητική μας Ζωή υπάρχουν ορισμένες μεγάλες πηγές εντύπωσης και θα μπορούσαν εδώ να αναφερθούν μια ή δυο από αυτές. Θα αποκτήσετε έτσι κάποια ιδέα της λεπτότητας του όλου θέματος της στενής του σχέσης με τις κρούσεις ενέργειας και της ομαδικής του λήψης ως κάτι διαφορετικό από την ατομική λήψη που παρατηρείται σε κάθε τηλεπαθητική επικοινωνία.

1. Η εντύπωση της Σαμπάλλα από:

Μέλη της Μεγάλης Λευκής Στοάς του Σειρίου. Οι δέκτες αυτής της εντύπωσης είναι τα ανώτατα Μέλη του Μεγάλου Συμβουλίου που προεδρεύεται από τον Κύριο του Κόσμου. Τόσο λεπτοφυής είναι η εντύπωση αυτή ώστε οι Μεγάλες αυτές Ζωές μπορούν να τη δεχτούν με ακρίβεια μόνο όταν είναι σε πλήρη συνεδρία ολόκληρου του Συμβουλίου και επίσης ύστερα από κατάλληλη προετοιμασία.

Τον έναν ή τον άλλο αστερισμό που σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή είναι αστρολογικά σε επικοινωνία με τον πλανήτη μας. Η εντύπωση αυτή μπορεί να ληφθεί από το Μεγάλο Συμβούλιο μόνο όταν τα περισσότερα Μέλη του βρίσκονται σε σύνοδο. Θα ήθελα να σημειώσετε πως αυτό δε συνεπάγεται την παρουσία ολόκληρου του Συμβουλίου.

Ένα τρίγωνο κυκλοφορούσας ενέργειας που εκπορεύεται από τους δύο πλανήτες που, με το δικό μας πλανήτη τη Γη, σχηματίζουν τρίγωνο σε οποιοδήποτε χρονικό κύκλο. Η εντύπωση αυτή λαμβάνεται από τους τρεις Βούδδες Δράσης για διανομή στην Ιεραρχία.

Τον πλανήτη Αφροδίτη, το άλλο εγώ της Γης. Η εντύπωση αυτή πραγματοποιεί την είσοδό της μέσω του Κυρίου του Κόσμου και τριών από το Συμβούλιό Του οι Οποίοι εκλέγονται από Αυτόν σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή για να δράσουν σα δέκτες.

Αυτές είναι οι κύριες εισερχόμενες εντυπώσεις που καταγράφονται από αυτό που αποκαλείται πρόχειρα “Παγκόσμιος Νους”, νους του Θεού, πλανητικός μας Λόγος. Υπάρχουν και άλλες εισερχόμενες εντυπώσεις αλλά σε αυτές δεν αναφέρομαι αφού οποιαδήποτε αναφορά θα ήταν χωρίς νόημα για σας.

2. Η εντύπωση της Ιεραρχίας από:

Την ίδια τη Σαμπάλλα διαμέσου των ομάδων που βρίσκονται στο Μεγάλο Συμβούλιο. Αυτές υποβιβάζουν την εντύπωση που καταγράφουν έτσι ώστε η Ιεραρχία σα σύνολο να μπορεί να συνεργάζεται με τους προτιθέμενους σκοπούς εκείνων που καταστρώνουν το αναγκαίο Σχέδιο.

Ορισμένες μεγάλες Ζωές οι Οποίες σε καθορισμένες χρονικές στιγμές και σύμφωνα με τον κυκλικό ρυθμό ή σε καιρούς έκτακτης ανάγκης παρασύρονται σε αυτού του τύπου τη δραστηριότητα. Για παράδειγμα μια τέτοια στιγμή είναι η περίοδος της Πανσελήνου που είναι στιγμή λήψης από την Ιεραρχία καθώς και από την Ανθρωπότητα. Ένα παράδειγμα του δεύτερου τύπου δραστηριότητας είναι το Φεστιβάλ του Βεσάκ ή εκείνες οι οξείες κρίσεις όταν απαιτείται παρέμβαση από πηγές πολύ ανώτερες από εκείνες με τις οποίες ο δέκτης βρίσκεται συνήθως σε επικοινωνία. Μια τέτοια κρίση πλησιάζει γοργά. Ο πρώτος τύπος εντύπωσης είναι ρυθμικός επανερχόμενος και επομένως επισωρευτικός στα προτιθέμενα αποτελέσματά του. Ο δεύτερος τύπος εντύπωσης είναι αποτέλεσμα επίκλησης και εφέλκυσης και εξαρτάται τόσο από το δέκτη όσο και από τον παράγοντα.

Τη μεγάλη εκείνη ομάδα των Θείων Ενατενιστών που έχουν εκγυμναστεί για να δρουν σα μια ενδιάμεση δεκτική ομάδα μεταξύ Σαμπάλλα και Ιεραρχίας. Αυτοί δέχονται εντύπωση από τη Σαμπάλλα και τη διαβιβάζουν στην Ιεραρχία επιτρέποντας έτσι στα Μέλη της Ιεραρχίας να τη δέχονται σαν “ενδυναμωμένη εντύπωση” και να την καταγράφουν με ακρίβεια επειδή η εκπορευόμενη εντύπωση έχει περάσει μέσα από μια περιοχή του Θείου Νου όπου ενισχύεται από την εξασκημένη αντίληψη και την καθορισμένη δεκτικότητα αυτής της ομάδας. Στην Ανατολή η ομάδα αυτή ονομάζεται Θείοι Νιρμανακάγια. Αναφέρω το απόκρυφο όνομά Τους μόνο για να μάθετε να Τους αναγνωρίζετε όταν συναντάτε κάποια μνεία για Αυτούς.

Το Βούδδα τη στιγμή που εορτάζεται το Φεστιβάλ του Βεσάκ. Ο Βούδδας τότε δρα σαν εστιακό σημείο ή σα “διανομέας της εντύπωσης”. Τότε έχει πίσω Του, όσο λίγο και αν το αντιλαμβάνεσθε, ολόκληρη την εντυπωτική δύναμη των Βουδδών της Δράσης οι Οποίοι είναι σχετικά με τη Σαμπάλλα ό,τι είναι οι Νιρμανακάγια σε σχέση με την Ιεραρχία. Ας παρεμβάλλω εδώ μια παρατήρηση που μπορεί να αποβεί χρήσιμη και διαφωτιστική. Ασχολούμαστε, όπως θα έχετε σημειώσει χωρίς αμφιβολία, με τη λήψη εντύπωσης από ομάδες ή αθροίσματα ομάδων που απαρτίζονται από ζώντα Όντα τα Οποία έχουν τους δικούς Τους παράγοντες διανομής ή εντύπωσης. Ολόκληρη η εξελικτική ιστορία του πλανήτη μας είναι μια ιστορία λήψης και διανομής αποδοχής και διαμοιρασμού. Κύρια αιτία των δυσχερειών της ανθρωπότητας, που εστιάζεται στις οικονομικές δυσχέρειες των τελευταίων χρόνων και στο θεολογικό αδιέξοδο των καθιερωμένων εκκλησιών, είναι ότι η ανθρωπότητα παίρνει χωρίς να δίνει δέχεται χωρίς να μοιράζει αρπάζει χωρίς να διανέμει. Αυτό είναι παραβίαση του Νόμου και έφερε την ανθρωπότητα σε θέση ενόχου. Ο πόλεμος είναι η αδυσώπητη ποινή που η ανθρωπότητα όφειλε να υποστεί για το μεγάλο αυτό αμάρτημα της χωριστικότητας.

Εντυπώσεις από την Ιεραρχία έχουν ληφθεί, έχουν παραμορφωθεί, έχουν κακώς εφαρμοσθεί και κακώς ερμηνευθεί και το χρέος του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου είναι να αντισταθμίσει αυτό το κακό. Οι Εξυπηρετητές αυτοί είναι για την ανθρωπότητα ό,τι οι Βούδδες της Δράσης για τη Σαμπάλλα και η ομάδα των Θείων Ενατενιστών, των Νιρμανακάγια, για την Ιεραρχία. Μπορεί λοιπόν να δηλωθεί ότι:

1. Οι Βούδδες της Δράσης εντυπώνονται οι Ίδιοι από τη ΘΕΛΗΣΗ του Θεού καθώς ενεργοποιεί ολόκληρη την πλανητική ζωή.
2. Οι Νιρμανακάγια εντυπώνονται από την ΑΓΑΠΗ του Θεού καθώς γίνεται αισθητή σαν η ελκτική δύναμη που προωθεί το Σχέδιο το οποίο εμπνέεται από το Σκοπό. Η Σαμπάλλα ωθεί σε δράση την Ιεραρχία. Η Θέληση-για-το-Καλό εξωτερικεύεται σαν καλή θέληση.
3. Ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου εντυπώνεται από την ενεργό ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ του Θεού. Ερμηνεύει τη Θεία αυτή Εντύπωση και την υποβιβάζει σε δύο μεγάλα στάδια φέρνοντάς την συνεπώς σε συγκεκριμένη εκδήλωση. Μεταφέρουμε τώρα αυτή την έννοια της Θείας Εντύπωσης στο επίπεδο της ανθρώπινης συνείδησης.

3. Η εντύπωση της Ανθρωπότητας από:

Την Ιεραρχία μέσω της τόνωσης των ιδεών. Οι ιδέες αυτές εμφανίζονται μέσω μιας σταθερά αναπτυσσόμενης και φωτισμένης κοινής γνώμης.

Την επίδραση των Άσραμ των Διδασκάλων καθώς επηρεάζουν τους ζηλωτές του κόσμου, τους ανθρωπιστές και τους ιδεαλιστές. Αυτοί oι εντυπώνοντες παράγοντες που είναι επτά σε αριθμό συνιστούν επτά διαφορετικά ρεύματα εντυπωτικής ενέργειας τα οποία επηρεάζουν τους Επτά τύπους Ακτίνων. Τα ενωμένα Άσραμ που απαρτίζουν το μεγάλο Άσραμ του Χριστού επηρεάζουν την ανθρωπότητα σαν σύνολο. Το μεγάλο αυτό Ενωμένο Άσραμ εργάζεται αποκλειστικά μέσω του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου που τα μέλη του βρίσκονται πάνω σε όλες τις Ακτίνες σε όλες τις βαθμίδες της ανάπτυξης και εργάζονται σε όλα τους διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης ζωής και επιδίωξης.

Τη δραστηριότητα του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου για τον οποίο έχω ήδη γράψει στα διάφορα φυλλάδιά μου. Επομένως δε χρειάζεται επανάληψη. Θα σας είναι φανερό πως έχω κάνει λόγο μόνο για λίγες, πολύ λίγες από τις εντυπωτικές δυνάμεις του πλανήτη και ότι έχω απαριθμήσει μόνο μερικές από τις κύριες ομάδες που είναι, στην ενδόμυχη φύση τους, τόσο δέκτες εντύπωσης όσο και παράγοντες αργότερα του εντυπωτικού παράγοντα.

Όταν φθάνουμε στην ανθρώπινη οικογένεια, η αμοιβαία αυτή δραστηριότητα φράζεται από τον ανθρώπινο εγωϊσμό. Αυτή η “διακοπή της εντύπωσης” και αυτή η “παρέμβαση στη Θεία κυκλοφοριακή ροή” είναι εκείνη που, όπως είπα παραπάνω, ευθύνεται για την αμαρτία την ασθένεια και όλους τους ποικίλους παράγοντες που κάνουν τη σημερινή ανθρωπότητα αυτό που είναι. Όταν η ελεύθερη ροή της Θείας Ενέργειας της Θείας Αλληλεπίδρασης και του Πνευματικού Σκοπού επανεδραιωθεί τότε το κακό θα εξαφανισθεί και η θέληση-για-το-καλό θα καταστεί πραγματική καλή θέληση στο εξωτερικό φυσικό πεδίο.

Στις δηλώσεις που δόθηκαν παραπάνω σε σχέση με τα τρία μεγάλα πλανητικά κέντρα έχετε τη βάση της νέας και επερχόμενης Προσέγγισης στη Θειότητα που θα γίνει γνωστή με την έκφραση: Επικλητική και Εφελκυστική θρησκεία. Είναι η νέα αυτή Επιστήμη της Εντύπωσης που αποτελεί την υποκειμενική βάση και το ενωτικό στοιχείο που συνδέει ολόκληρο το βασίλειο της γνώσης, της επιστήμης και της θρησκείας. Οι θεμελιώδεις ιδέες που υπόκεινται των μεγάλων αυτών περιοχών της ανθρώπινης σκέψης, εκπορεύονται όλες από τα ενορατικά επίπεδα. Τελικά ρυθμίζουν την ανθρώπινη συνείδηση αφυπνίζοντας την έφεση του ανθρώπου να εισχωρήσει βαθύτερα μέσα στα άδυτα της σοφίας της οποίας η γνώση είναι το προπαρασκευαστικό στάδιο.

Αυτή η Επιστήμη της Εντύπωσης είναι ο τρόπος ζωής του υποκειμενικού κόσμου που βρίσκεται μεταξύ του κόσμου των εξωτερικών συμβάντων, του κόσμου των φαινομένων και της εξωτερικής εκδήλωσης και του εσωτερικού κόσμου της πραγματικότητας. Είναι ένα σημείο που πρέπει να περιληφθεί με τη μεγαλύτερη προσοχή στους υπολογισμούς των ερευνητών του αποκρυφισμού. Εντυπώσεις λαμβάνονται και εντυπώσεις αποτυπώνονται. Αποτελούν βάση στοχασμού για εκείνους τους ζηλωτές που είναι αρκετά ευαίσθητοι στην κρούση τους και αρκετά συνετοί ώστε να καταγράφουν προσεκτικά στη συνείδησή τους την πηγή εκπόρευσή τους. Έπειτα από την αναγκαία πρακτική εξάσκηση η περίοδος αυτή του επωαστικού στοχασμού πάνω στην εντύπωση που έχει αποτυπωθεί ακολουθείται από μια άλλη περίοδο όπου η εντύπωση αρχίζει να παίρνει μορφή σαν ιδέα.

Από το σημείο αυτό ακολουθεί τη γνώριμη διαδικασία της μετάστασης από μια ιδέα στην παρουσίαση ενός ιδεώδους. Έπειτα περιέρχεται υπό την επικλητική ζήτηση εκείνων των ανθρώπων που έχουν πιο συγκεκριμένο νου, ωσότου τελικά κατασταλάξει σε εξωτερική εκδήλωση και πάρει μορφή. Βλέπετε λοιπόν πως αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να οδηγήσω το σπουδαστή ακόμη ένα βήμα μέσα στον κόσμο της λήψης και της αντίληψης και να τον προσανατολίσω προς τις πιο λεπτοφυείς επαφές που βρίσκονται πίσω από τις έννοιες εκείνες που θεωρούνται σαν οριστικά νεφελώδεις και τους δίνουμε το όνομα ενοράσεις.

Η Επιστήμη της Εντύπωσης, αν μελετηθεί από τους μαθητές που βρίσκονται στον κόσμο και από το Νέο Όμιλο Εξυπηρετητών του Κόσμου, θα διευκολύνει εξαιρετικά την παρουσίαση των ιδεωδών εκείνων που πρέπει να ρυθμίζουν και θα ρυθμίζουν τη σκέψη της Νέας Εποχής και που θα δημιουργήσουν τελικά τη νέα κουλτούρα και τη νέα πολιτισμένη έκφραση που βρίσκεται στο μέλλον της ανθρωπότητας αντικαθιστώντας τον τωρινό πολιτισμό και προσφέροντας στην ανθρωπότητα το επόμενο πεδίο έκφρασής της. Η επιστήμη αυτή είναι στην πραγματικότητα η βάση της θεωρίας των σχέσεων και θα οδηγήσει στην εξάπλωση της ιδέας των ορθών ανθρώπινων σχέσεων η οποία ως τώρα έχει, σα φράση, περιοριστεί σε μια ιδανική επιθυμία για ορθή αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου με άνθρωπο ομάδας με ομάδα και έθνους με έθνος.

Επίσης η ιδέα αυτή έχει ως τώρα περιοριστεί στην ανθρώπινη κοινωνία και αλληλεπίδραση και παραμένει προς το παρόν μια ελπίδα και μια ευχή. Όμως όταν η Επιστήμη της Εντύπωσης κατανοηθεί ορθά και κατέλθει στο επίπεδο του εκπαιδευτικού αντικειμενικού σκοπού, θα παρατηρηθεί ότι έχει στενή σχέση με την αναδυόμενη διδασκαλία αναφορικά με την επίκληση και την εφέλκυση και θα διευρυνθεί ώστε να περιλάβει όχι μόνο τις ορθές σχέσεις με τα υπερανθρώπινα βασίλεια μα και τις ορθές ανθρώπινες σχέσεις με τα υπανθρώπινα βασίλεια.

Η Επιστήμη αυτή λοιπόν θα ασχολείται με την ευαίσθητη ανταπόκριση ολόκληρου του φυσικού και υπερφυσικού κόσμου στον “Έναν εν ώ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν”. Θα φέρει την ανθρωπότητα σε ορθή σχέση με όλες τις όψεις και εκφράσεις της Θείας Φύσης κάνοντας πιο βαθιά την υποκειμενική επαφή και πραγματοποιώντας μια πιο Θεία Αντικειμενική Εκδήλωση που θα ακολουθεί πιο πιστά το Θείο Σκοπό. Θα οδηγήσει σε μια μεγάλη μετατόπιση της ανθρώπινης συνείδησης από τα επίπεδα της συναισθηματικής και φυσικής ζωής, όπου ο όγκος της ανθρωπότητας είναι εστιασμένος, στα επίπεδα της νοητικής αντίληψης.

Κατανοείτε συνεπώς το λόγο για τον οποίο οι Γνώστες του κόσμου αναφέρονται πάντα στη διπλή δράση του νου αφού είναι ευαίσθητος στις ανώτερες εντυπώσεις και ενεργός στη νοητική δημιουργία των αναγκαίων σκεπτομορφών. Ο νους, όταν εκγυμναστεί ορθά, αδράχνει τη φευγαλέα εντύπωση την υποβάλει στη διαδικασία συγκεκριμενοποίησης της νοητικής δραστηριότητας παράγει την αναγκαία μορφή και αυτή, όταν έχει δημιουργηθεί και προσανατολισθεί ορθά, οδηγεί τελικά στην εξωτερίκευση της αποτυπωθείσας εντύπωσης, με τη μορφή που της έχει δώσει η ενόραση και τη θέση που έχει πάρει τελικά πάνω στο νοητικό πεδίο.

Βλέπετε συνάμα γιατί οι μαθητές και οι παγκόσμιοι εργάτες οφείλουν να λειτουργούν σα ΔΙΑΝΟΙΕΣ, σα δεκτικοί και οξυδερκείς παράγοντες και σα δημιουργοί σε νοητική ύλη. Όλα σχετίζονται με αυτή την Επιστήμη της Εντύπωσης με την οποία ασχολούμαστε. Θα σημειώσετε ακόμη πως η όλη αυτή διαδικασία επιδέχεται διεύρυνση με τις διαδικασίες του διαλογισμού. Έτσι ώστε ο υποψήφιος να μπορεί να είναι ευαίσθητος στην εντύπωση και επειδή είναι προσανατολισμένος στον κόσμο των ιδεών και έχει επίγνωση της λεπτότητας και της αβρότητας του μηχανισμού που απαιτείται για να αποτυπώσει το “επισκιάζον νέφος των επιστητών πραγμάτων”, να προστατεύεται από την ευαισθησία που απαιτείται για να καταγραφούν κρούσεις από άλλες διάνοιες, καλές ή κακές στον προσανατολισμό τους και από τα ρεύματα σκέψης εκείνου που βρίσκεται σε διαδικασία πρόσληψης μορφής καθώς και από την ισχυρή έλξη ή παρόρμηση των συναισθηματικών ή των αντιδράσεων επιθυμίας του αστρικού πεδίου και του συναισθηματικά πολωμένου κόσμου στον οποίο ζει φυσικά.

Περισσότερη κατανόηση είναι δυνατό να έλθει αν συλλάβετε το γεγονός ότι αυτή η Επιστήμη της Εντύπωσης ασχολείται με τη δραστηριότητα του κεφαλικού κέντρου σαν κέντρου αγκυροβόλησης της Ανταχκαράνα και ότι το κέντρο άζνα ασχολείται με τη διαδικασία της μετάφρασης της ενορατικής εντύπωσης που έχει ληφθεί σε κάποια μορφή, δια της αναγνώρισης και της ανταπόκρισης σε μια νοητική σκεπτομορφή και την επακόλουθη κατεύθυνσή της σαν ιδεώδους αντικειμενικού σκοπού μέσα στον κόσμο των ανθρώπων.

Στα πρώτα στάδια και μέχρι την τρίτη μύηση η Επιστήμη της Εντύπωσης ασχολείται με την εδραίωση μιας ευαισθησίας, μιας επικλητικής ευαισθησίας μεταξύ της Πνευματικής Τριάδας που προσωρινά εκφράζεται δια του αφηρημένου νου, της ψυχής ή του Υιού του Νου και του συγκεκριμένου νου. Το νοητικό αυτό τρίγωνο αποτελεί μια αντανάκλαση σε χρόνο και χώρο της Ενάδας και των δύο ανώτερων όψεων της Τριάδας και αντανακλάται, σύμφωνα τη διαδικασία της επίκλησης και της επακόλουθης διαδικασίας της εφέλκυσης, σε μια άλλη τριάδα, εκείνη του κατώτερου νου, της ψυχής και του ζωτικού σώματος.

 Όταν η σχέση μεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου νου έχει εδραιωθεί ορθά και σταθερά έχετε την προβολή σε δραστηριότητα της κατώτατης τριάδας που συνδέεται με την Επιστήμη της Εντύπωσης του κεφαλικού κέντρου, του κέντρου άζνα και του κέντρου του λαιμού. Στα παραπάνω σας έδωσα μια ενδιαφέρουσα και σύντομη διευκρίνιση της τεχνικής που πρέπει να εφαρμοσθεί κατά την ενεργοποίηση των κέντρων του ανθρώπινου σώματος.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως εκείνο που ισχύει για το μαθητή ατομικά πρέπει να ισχύει και ισχύει για το μεγάλο εκείνο μαθητή, την Ανθρωπότητα, την ολότητα της ανθρώπινης οικογένειας. Ισχύει επίσης σαν συνέπεια αυτής της ιδέας και για τα τρία πλανητικά κέντρα τη Σαμπάλλα, την Ιεραρχία και την Ανθρωπότητα. Το όνομα Επιστήμη της Εντύπωσης είναι εκείνο που δίνεται στη διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται η εδραίωση της αναγκαίας σχέσης σε όλες αυτές τις μονάδες ζωής.

Τεχνική της Επίκλησης και Εφέλκυσης είναι το όνομα που δίνεται στον τρόπο ή τη μέθοδο με την οποία επέρχεται η επιθυμητή σχέση. Δημιουργικό Έργο είναι το όνομα που δίνεται στην εκδήλωση των αποτελεσμάτων των δύο παραπάνω διαδικασιών. Οι τρεις όψεις της Τεχνικής της Επίκλησης και Εφέλκυσης με τις οποίες πρέπει να ασχοληθεί ο μέσος μαθητής είναι η δόμηση της Ανταχκαράνα η ορθή χρήση του κατώτερου νου στις δύο ανώτερες λειτουργίες του, τη συγκράτηση του νου σταθερά στο φως και τη δημιουργία των επιθυμητών σκεπτομορφών και η διαδικασία της καταστάλαξης κατά την οποία επιτρέπεται στην εντύπωση να πάρει τελικά απτή μορφή.

Στην παραπάνω εξήγηση σας έδωσα πολλή τροφή για σκέψη σχετικά με τις τηλεπαθητικές δυνατότητες. Όλες εντάσσονται στο θέμα της παγκόσμιας υπηρεσίας καθώς πρέπει να εφαρμοσθεί για τη διεύρυνση της ανθρώπινης συνείδησης σε μεγάλη κλίμακα.Αυτό είναι ένα από τα κύρια καθήκοντα του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου.

  ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ", ΑΛΙΚΗ ΜΠΕΥΛΗ