Η ιδιαιτερότητα της στιγμής της πανσελήνου

3772-84mcnaught_druckmuller720Η περίοδος της Πανσελήνου είναι η στιγμή του συγχρονισμού και της αποκορύφωσης της ενεργειακής ευκαιρίας ενός κύκλου. Την ώρα της Πανσελήνου, η σελήνη «αδρανοποιείται» από το φως του Ήλιου και η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ του Ήλιου και των πλανητών του γίνεται ΑΜΕΣΗ. Η γραμμή επικοινωνίας τους βρίσκεται στο ύψιστο σημείο ευαισθησίας και επαφής.

Την περίοδο των Πανσελήνων ένας ποταμός πνευματικών εντυπώσεων ξεχύνεται από τα ανώτατα πνευματικά πεδία, από τα οποία η ανθρωπότητα μπορεί να δεχθεί επιρροές. Το κουτί της Πανδώρας ανοίγει και τα δώρα για την ανθρωπότητα ξεχύνονται. Την ώρα της Πανσελήνου υπάρχει μια μεγάλη πνευματική ευκαιρία. Φροντίδα των ανθρώπων είναι να προετοιμαστούν για αυτά τα δώρα, να είναι σε θέση να τα αναγνωρίσουν, να τα υποδεχτούν και το κυριότερο να τα χρησιμοποιήσουν με Θέληση για το Καλό.

Η δυναμικότητα και ο έλεγχος των ενεργειακών πραγμάτων καθώς και το γεγονός της αδιάσπαστης εστίασης πάνω στο ανώτερο πνευματικό πεδίο είναι που θα δώσει στις Δυνάμεις του Φωτός της Ανθρωπότητας την επιτυχία του μελλοντικού πολιτισμού.