Η ιστορία του σύμπαντος

default201Υπάρχουν στην Αγγλική γλώσσα τέσσερις λέξεις που είναι ιδεογραφικές και συμβολικές. Αποτελούνται από τρία γράμματα και είναι οι εξής:
Θεός (God)
Φύλο (Sex)
Νόμος (Law) και
Αμαρτία (Sin).
Στις τέσσερις αυτές λέξεις εκφράζεται το σύνολο όσων υπάρχουν.

  Θεός,
το άθροισμα όλων των μορφών
το σύνολο όλων των καταστάσεων
της συνείδησης και
της ενεργοποιού Ζωής.

  Σεξ,
η ίδια η ζωή στη λειτουργία της
ελκύοντας πνεύμα και ύλη και
εδραιώνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ
αντικειμενικού και υποκειμενικού
εξωτερικού και εσωτερικού
η επιθυμία
η έλξη
η ενστικτώδης ώθηση για δημιουργία
η έλξη της ψυχής
η παρόρμηση για τη Θεότητα
η επιθυμία του αρσενικού για το θηλυκό
το δέλεαρ της ύλης για το πνεύμα
όλες αυτές οι φράσεις μπορούν να συσσωρευτούν για να εκφράσουν μερικές από τις δραστηριότητες του Σεξ στις ποικίλες σχέσεις του.

 
  Νόμος,
η παρακινούμενη από τη σκέψη ανταπόκριση του Θεού στη μορφή
οι θεσπισμένες συνήθειες από την άχρονη αλληλεπίδραση των πολικών αντιθέτων που έχουν αναγνωριστεί από την ανθρωπότητα σαν αναπόφευκτοι νόμοι της φύσης
η επιβολή της Θέλησης του Θεού και
η εντύπωση αυτής της Θέλησης πάνω στη μορφή και
η αναγνώρισή Της από τον άνθρωπο.
 
  Αμαρτία,
σύμφωνα με το νόημά της σημαίνει “ο ένας που υπάρχει”,
ανταρσία της μονάδας εναντίον της ολότητας
η ατομικότητα εναντίον της ομάδας,
η ιδιοτέλεια εναντίον του γενικού συμφέροντος.

 

Αυτή είναι η ιστορία του σύμπαντος, που γράφεται για μας με τις τέσσερις αυτές λέξεις
Θεός, το Όλο
Σεξ, η έλξη μεταξύ των μερών μέσα σε αυτό το Όλο
Νόμος, η συνήθεια του Όλου και
Αμαρτία, η εξέγερση της μονάδας μέσα στο Όλο.

 

  Από το βιβλίο ‘ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ’ σελ. 45 – 46