Η Κοσμική ΄Υπαρξη Surya, Ανέφερε Σχετικά Με Τα Στοιχειώδη Της Γης.

«… Η Στοιχειώδης Ζωή εκρέει την ενέργειά της αλλά λόγω της ανθρώπινης εγωιστικής απείθειας προς τον Κοσμικό Νόμο, η ενέργεια αυτή στράφηκε ενάντια και τότε αποφασίστηκε ο θάνατος για τη Στοιχειώδη Ζωή της Γης. Η Αμαρυλλίδα, Πνεύμα της ΄Ανοιξης, έστρεψε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η ανθρωπότητα αντανακλά τη θλίψη των Στοιχειωδών σχετικά με το θάνατο.

Θα σας εξηγήσω το λόγο προς αυτό: Τα Στοιχειώδη της Γης έλαβαν την καταδίκη του θανάτου λόγω του ανθρώπινου παραπτώματος. ΄Εδωσαν τη ζωή τους και κάνοντας αυτό, έκαναν τη μεγαλύτερη Χριστική θυσία γιατί έδωσαν χωρίς ελπίδα Ανάστασης. Εν τούτοις, μερικά από αυτά όπως σας απέδειξαν η αγαπητή Αμαρυλλίδα και ο Fun Wey, ξέφυγαν από την «τύχη του θανάτου» και εισερχόμενα στην Αγγελική ή την ανθρώπινη εξέλιξη, κατόρθωσαν την Ανάληψή τους…»